Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 5ad0823 commit c4972aca4afe0f36ee0cc83e8a2cac88704e8d9f AMOS bot committed Nov 15, 2011
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +29 −0 install/lang/az/install.php
  2. +5 −0 install/lang/et/admin.php
  3. +2 −0 install/lang/et/install.php
@@ -63,3 +63,32 @@
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Buna baxmayaraq bəzi serverlərdə buna görə PHP-nin<b>bütünl</b> səhifələrinin işi dayana bilər (Siz səhifələrdə səhvləri görəcəksiniz). Belə olan halda .htaccess faylını silmək lazımdır.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Yollar';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathshead'] = 'Yolları təsdiq edin';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Verilənlər kataloquna yazmaq mükün deyil.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = '({$a->parent}) valideyn kataloquna yazmaq mümkün deyil. Quraşdırma proqramı ({$a->dataroot}) verilənlər kataloqunu yarada bilmir.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
+$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
+$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
+$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
+$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
+$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
+$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
+$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
+$string['wwwroot'] = 'Veb-ünvan';
@@ -32,6 +32,11 @@
$string['clianswerno'] = 'ei';
$string['cliansweryes'] = 'jah';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Vale väärtus(value), palun proovige uuesti';
$string['clitypevalue'] = 'tüübi väärtus';
+$string['cliunknowoption'] = 'Tundmatud valikud:
+ {$a}
+Palun kasuta --help valikut.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'kirjuta y (tähendab jah) või n (tähendab ei)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
$string['environmentrequireversion'] = 'versioon {$a->needed} on nõutud, Sinul on jooksmas versioon {$a->current}';
@@ -64,6 +64,7 @@
$string['pathshead'] = 'Radade kinnitused';
$string['pathsrodataroot'] = 'Andmete juurkataloog (Dataroot) ei ole kirjutatav.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Ülemkataloog ({$a->parent}) ei ole kirjutatav. Installeerija ei saanud andmete kataloogi ({$a->dataroot}) luua.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Väga vähesed veebihostid kasutavad /admin spetsiaalse URL-na, et pääseda ligi kontrollpaneelile või millegile sarnasele. Kahjuks on see konfliktis Moodle administreerimislehtedega. Sa saad olukorda parandada, kui nimetad kataloogi admin ümber oma üaigalduses ning kirjutad selle uue nime siia. Näiteks: <em>moodleadmin</em>. See parandab administreerimisliidese lingid Moodle\'s.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Sa pead näitama koha, kuhu Moodle saaks salvestada üles laetud failid. See kataloog peab olema loetav JA KIRJUTATAV veebiserveri kasutaja poolt (tavaliselt \'nobody\' or \'apache\'), samas see kataloog ei tohiks olla ligipääsetav otse veebi kaudu. Kui kataloogi ei eksisteeri, siis installeerija püüab selle ise luua.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Täistee Moodle paigalduse kataloogile.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Täielik veebiaadress, kust kaudu Moodle\'le ligi pääsetakse.
@@ -81,6 +82,7 @@
(5.0.x sa võid ka minna tagasi versioonile 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Sa näed seda lehte, sest oled edukalt installeerinud ja käivitanud <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketi Sinu arvutis. Õnnitleme!';
+$string['welcomep30'] = 'See <strong>{$a->installername}</strong> väljalase rakendusi loomaks keskkonda, millel <strong>Moodle</strong> hakkab will operate, namely:';
$string['welcomep40'] = 'Pakett sisaldab ka <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
$string['welcomep70'] = 'Vajuta "Järgmine" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
$string['wwwroot'] = 'Veebiaadress';

0 comments on commit c4972ac

Please sign in to comment.