Skip to content
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent e78e763 commit c59b07ece61b5da2a3f376dd76fe172f084e4039 koenr committed Apr 18, 2004
Showing with 12 additions and 10 deletions.
  1. +11 −10 lang/nl/auth.php
  2. +1 −0 lang/nl/calendar.php
View
21 lang/nl/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004011700)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['auth_dbdescription'] = 'Deze methode gebruikt een externe database om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn. Als de account nieuw is dan kan informatie vanuit andere velden ook naar Moodle worden gekopieerd.';
@@ -16,14 +16,14 @@
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
$string['auth_emaildescription'] = 'E-mail bevestiging is standaard ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mail adres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Op e-mail gebaseerde authenticatie';
-$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.
+$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.
';
-$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP adres, geen DNS naam.
+$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP adres, geen DNS naam.
';
-$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.
+$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.
';
$string['auth_imaptitle'] = 'Gebruik een IMAP server ';
-$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.
+$string['auth_imaptype'] = 'Het type van de IMAP server. IMAP servers kunnen verschillende manieren van authenticatie en onderhandeling hebben.
';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Als je \'bind-user\' wilt gebruiken om gebruikers te zoeken, dan moet je dat hier aangeven. Bijvoorbeeld \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Wachtwoord voor de \'bind-user\'';
@@ -35,7 +35,8 @@
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zet waarde &lt;&gt; 0 als je gebruikers wilt kunnen zoeken in subcontexten.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Werk de gebruikersinformatie bij (voornaam, achternaam, adres, ..) van LDAP naar Moodle. Bekijk /auth/ldap/attr_mappings.php om informatie te vinden over de \'mapping\'.';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Het attribuut dat wordt gebruikt om gebruikers te benoemen of zoeken. Meestal \'cn\'.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP server.
+$string['auth_ldap_version'] = 'De versie van het LDAP protocol die jouw server gebruikt.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Deze methode levert authenticatie door middel van een externe LDAP server.
Als de gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn maakt Moodle een nieuwe gebruiker aan in zijn database. Deze module kan gebruikerseigenschappen vanuit LDAP lezen en bepaalde velden in Moodle alvast invullen. Bij latere logins worden alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord gecontroleerd.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Deze velden zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om sommige Moodle gebruikersvelden van te voren in te vullen met informatie uit de <B>LDAP velden</B> die je hier aan kunt geven. <P>Als je deze velden leeg laat zal er niets vanuit LDAP worden overgebracht en worden de standaardwaarden van Moodle gebruikt.<P> In beide gevallen kan de gebruiker al deze velden wijzigingen zodra hij/zij ingelogd is.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik een LDAP server';
@@ -46,10 +47,10 @@
$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_nntpport'] = 'De poort van de server (meestal is dat 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik een NNTP server';
-$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.
+$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.
';
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
-$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
+$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
';
$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_pop3port'] = 'De poort van de server (meestal is dat 110)';
@@ -61,14 +62,14 @@
$string['authenticationoptions'] = 'Opties voor authenticatie';
$string['authinstructions'] = 'Hier kun je instructies geven aan de gebruikers, zodat ze weten welke gebruikersnaam en welk wachtwoord ze moeten gebruiken. De tekst die je hier invult komt te staan op de login pagina. Als je dit leeg laat zullen er geen instructies worden weergegeven.';
$string['changepassword'] = 'URL voor het veranderen van het wachtwoord';
-$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.
+$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de login pagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.
';
$string['chooseauthmethod'] = 'Kies een methode van authenticatie:';
$string['guestloginbutton'] = 'Knop voor login als gast';
$string['instructions'] = 'Instructies';
$string['md5'] = 'MD5 encryptie';
$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
-$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.
+$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de knop voor login als gast verbergen of laten zien op de login pagina.
';
?>
View
1 lang/nl/calendar.php
@@ -54,6 +54,7 @@
$string['monday'] = 'Maandag';
$string['monthlyview'] = 'Per maand';
$string['newevent'] = 'Nieuwe activiteit';
+$string['noupcomingevents'] = 'Er zijn geen activiteiten op komst';
$string['november'] = 'November';
$string['october'] = 'Oktober';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';

0 comments on commit c59b07e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.