Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent c63bf72 commit c6f4379f89469a2f6ed0b3c8f70b83cbba45b8fd koenr committed Mar 6, 2005
Showing with 42 additions and 1 deletion.
  1. +28 −0 lang/nl/block_glossary_random.php
  2. +5 −0 lang/nl/moodle.php
  3. +9 −1 lang/nl/quiz.php
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
+
+
+$string['aboutfooter'] = 'Dit blok erft enkele instellingen van de woordenlijst waarmee het geassocieerd is. Enkel één van volgende teksten wordt getoond, afhankelijk van de instellingen van de woordenlijst';
+$string['addentry'] = 'Voeg je eigen favoriete citaat toe!';
+$string['askaddentry'] = 'Als leerlingen zelf items aan de woordenlijst mogen toevoegen, dan wordt er een link naar de woordenlijst getoond met de volgende tekst';
+$string['askinvisible'] = 'Als je de oorspronkelijke woordenlijst wil verborgen houden voor de leerlingen, dan wordt er geen link getoond. In de plaatst daarvan wordt volgende tekst getoond.';
+$string['askviewglossary'] = 'Als leerlingen de hele inhoud van de woordenlijst mogen zien, dan wordt er een link naar de woordenlijst getoond met volgende tekst';
+$string['blockname'] = 'Willekeurig woordenlijstitem';
+$string['change_configuration'] = 'Wijzig instellingen voor blokken';
+$string['configureblock'] = 'Wijzig instellingen voor dit blok';
+$string['intro'] = 'Zorg er voor dat er minstens één woordenlijst waarin minstens één item in dit vak zit. Daarna kun je volgende instelllingen wijzigen';
+$string['invisible'] = '(wordt vervolgd)';
+$string['lastmodified'] = 'Laatst gewijzigd item';
+$string['nextone'] = 'Volgend item';
+$string['noentriesyet'] = 'Er zijn nog geen items in de gekozen woordenlijst.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Configureer dit blok door op het wijzigen-icoon te klikken.';
+$string['notyetglossary'] = 'Je hebt minstens één woordenlijst nodig om uit te kunnen kiezen';
+$string['random'] = 'Willekeurig item';
+$string['refresh'] = 'Aantal dagen voor een nieuw item wordt gekozen';
+$string['select_glossary'] = 'Neem items uit deze woordenlijst';
+$string['title'] = 'Titel';
+$string['type'] = 'Hoe een nieuw item gekozen wordt';
+$string['typehelp'] = '<b>Laatst gewijzigd item</b> zal altijd het item tonen dat laatst gewijzigd is en <b>Willekeurig item</b> zal elke keer willekeurig een item kiezen. De optie <b>Volgend item</b> zal in volgorde door de items lopen. Deze laatste optie is vooral nuttig als het aantal dagen ook wordt ingesteld, waardoor je een \"Citaat van de week\" of een \"Tip van de dag\" voor iedereen kunt tonen. ';
+$string['viewglossary'] = 'Meer citaten...';
+
+?>
View
@@ -378,6 +378,7 @@
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de siteactiviteiten kunt gebruiken.';
+$string['enrolme'] = 'Meld me aan bij dit vak';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
$string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<br />
@@ -566,6 +567,7 @@
$string['latestnews'] = 'Laatste nieuws';
$string['leavetokeep'] = 'Laat leeg om je huidige wachtwoord te behouden';
$string['license'] = 'GPL-licentie';
+$string['liketologin'] = 'Wil je je nu aanmelden met een volledige gebruikersaccount?';
$string['list'] = 'Lijst';
$string['listfiles'] = 'Lijst met bestanden in $a';
$string['listofallpeople'] = 'Lijst van alle mensen';
@@ -676,6 +678,7 @@
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Verplaats geselecteerde vakken naar...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Verplaats naar een andere map';
$string['moveup'] = 'Verplaats naar boven';
+$string['msnid'] = 'MSN ID';
$string['mustchangepassword'] = 'Het wachwoord moet anders zijn dan het huidige';
$string['mustconfirm'] = 'Je moet de log in bevestigen';
$string['mycourses'] = 'Mijn vakken';
@@ -929,6 +932,7 @@
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Sociale forum - meest recente onderwerpen';
$string['someallowguest'] = 'Gasten hebben toegang tot sommige vakken';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bepaalde informatie ontbrak of was fout. Kijk hieronder voor de details.';
@@ -1103,6 +1107,7 @@
$string['writingscalesinfo'] = 'Schaleninfo schrijven';
$string['writinguserinfo'] = 'Gebruikersinfo schrijven';
$string['wrongpassword'] = 'Ongeldig wachtwoord voor deze gebruikersnaam';
+$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Ja';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Je staat op het punt een ZIP-bestand te maken met daarin';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Je gaat een reservekopie terugzetten van';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005021000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -12,6 +12,8 @@
$string['addrandom1'] = 'Voeg toe';
$string['addrandom2'] = 'willekeurige vragen';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Voeg het geselecteerde toe aan de test';
+$string['addtoquiz'] = 'Voeg toe aan test';
+$string['affectedstudents'] = 'Leerling $a';
$string['aiken'] = 'Aikenopmaak';
$string['allinone'] = 'Onbeperkt';
$string['allowreview'] = 'Sta nalezen toe';
@@ -45,6 +47,8 @@
$string['caseyes'] = 'Ja, hoofd/kleine letters moeten exact hetzelfde zijn';
$string['categories'] = 'Categorieën ';
$string['category'] = 'Categorie';
+$string['categoryadded'] = 'Categorie \'$a\' is toegevoegd';
+$string['categorydeleted'] = 'Categorie \'$a\' is verwijderd';
$string['categoryinfo'] = 'Info over de categorie';
$string['categorymove'] = 'De categorie \'$a->name\' bevat $a->count vragen. Kies alsjeblieft een categorie om deze vragen naar te verplaatsen';
$string['categorymoveto'] = 'Verplaats ze naar deze categorie';
@@ -154,6 +158,7 @@
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
$string['literal'] = 'Jokertekens';
$string['loguniform'] = 'aantal cijfers, logaritmisch uniforme distrubutie';
+$string['makecopy'] = 'Bewaar als nieuwe vraag';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
@@ -237,6 +242,8 @@
$string['relative'] = 'Relatief';
$string['remove'] = 'Verwijder';
$string['rename'] = 'Hernoem';
+$string['replace'] = 'Vervang';
+$string['replacementoptions'] = 'Vervang in';
$string['report'] = 'Rapporten';
$string['reportfullstat'] = 'Gedetailleerde cijfers';
$string['reportmulti_percent'] = 'Verschillende percentages';
@@ -267,6 +274,7 @@
$string['show'] = 'Laat zien';
$string['showcorrectanswer'] = 'In de feedback, de juiste antwoorden laten zien?';
$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
+$string['showhidden'] = 'Toon ook oude vragen';
$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
$string['significantfigures'] = 'met $a';

0 comments on commit c6f4379

Please sign in to comment.