Permalink
Browse files

Updates from Marianna Leikomaa, thanks again.

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Oct 20, 2004
1 parent c6d3883 commit c72931cb351a5ae3c0842707d05688105fb3341b
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Tarkista linkit</B></P>
+<P>Tämä työkalu tarkistaa kaikkien http:// linkkien saatavuuden, ja tallentaa wiki-sivun uudestaan siten, että kuolleet linkit on merkattu muokkauksen helpottamiseksi.
+</P>
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+</head>
+<body>
+<p align="center"><b>Hyv&auml;ksy binaaritiedostot</b></p>
+<p>Jos hyv&auml;ksyt binaarimuodossa olevaa sis&auml;lt&ouml;&auml;
+(kuten kuvia), sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
+<br>
+</p>
+<ol>
+ <li>Voit ladata ja k&auml;ytt&auml;&auml; kuvia wikisivuilla. Sivua
+muokatessa n&auml;kyviin tulee lomake kuvien tuomista varten.
+Onnistuneen kuvantuomisen j&auml;lkeen kuvan koodi tulee n&auml;kyviin
+ja sen voi upottaa sivulle hakasulkuja k&auml;ytt&auml;m&auml;ll&auml;.
+Esimerkiksi: [internal://myimage.gif]. </li>
+ <li>Voit liitt&auml;&auml; wikisivulle liitteit&auml;, jotka
+n&auml;ytet&auml;&auml;n <i>liitteet</i> aktiviteettia
+k&auml;ytt&auml;m&auml;ll&auml;. Tiedostojen maksimikoko on
+m&auml;&auml;r&auml;tty Moodle-asetuksissa. </li>
+</ol>
+<p></p>
+</body>
+</html>
@@ -0,0 +1,142 @@
+<h2>Kuinka käytän Wikiä?</h2>
+<p>
+Moodlen wiki perustuu
+
+<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net/?id=ErfurtWiki" target="_blank">ErfurtWikiin</a>,
+joka on toteutus
+<a href="http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb" target="_blank">WikiWikiWeb</a>
+hypertekstisysteemistä. Se mahdollistaa yksinkertaisen yhteiskirjoittamisen ja verkkosivujen luomisen. </p>
+<p>
+<ul>
+<li>opi <a href="#createpages">luomaan sivuja</a></li>
+<li>klikkaa <img src="pix/t/edit.gif"> tai valitse "Muokkaa tätä sivua" alasvetovalikosta sivun sisällön muuttamiseen
+</li>
+<li>muokkaa sivuja käyttämällä <a href="#wikimarkup">Wikin kuvauskieltä</a> tai HTML:ää (jos wikiin on mahdollistettu se vaihtoehto)
+</li>
+<li>etsi sivuilta tai mene Uusien sivujen listaan
+</li>
+<li>tutustu listoihin Eniten katsotuista sivuista, Eniten muokatuista sivuista ja Viimeaikoina Päivitetyistä sivuista
+</li>
+</ul>
+<p></p>
+<p>
+<a name="createpages"></a><b>Luo sivuja</b>:<br />
+Voit luoda sivun nimeämällä sen olemassaolevan sivun tekstissä. Wikisivu nimetään käyttämällä ns.
+<a href="#camelcase">KameliKirjasimia</a> tai liittämällä sivun nimi hakasulkeiden sisään( [] ).</p>
+<p>
+Esimerkiksi:
+<ul>
+<li>MinunWikiSivuni (KameliKirjasimet)</li>
+<li>[Minun Wiki Sivuni] (hakasulkeiden sisällä)</li>
+</ul><p></p>
+<p>
+Tekstin, jolle on annettu wikisivunimi, perään tulee '?' -merkki. Klikkaamalla '?' -merkkiä avautuu sivun muokkaustila. Kirjota teksti, tallenna, ja sinulla on uusi wikisivu.
+</p>
+<p><a name="wikimarkup"></a><b>Wikin kuvauskieli</b>:<br />
+Sivuja voi Wikin sisällä muokata helposti wikin kuvauskielen avulla.
+
+</p>
+<h4> Kappaleet</h4>
+ <ul type="circle">
+ <li> erilliset kappaleet tekstin sisään tyhjillä riveillä erotettuina </li>
+ <li> rivinvaihto saadaan aikaiseksi kolmea prosenttimerkiä %%<em></em>% käyttämällä</li>
+ <li> teksti sisennetään laittamalla välilyöntejä tai sarkainmerkkejä ennen sisennettävää tekstiä </li>
+ </ul>
+
+<h4> !! Otsikot</h4>
+ <ul type="circle">
+ <li> huutomerkki ! rivin alussa luo pienen otsikon</li>
+ <li> !! keskikokoisen</li>
+ <li> !!! ison otsikon </li>
+ </ul>
+
+<h4> Tyylit</h4>
+ <ul type="circle">
+ <li> jos tekstiä halutaan <em>korostaa </em> se laitetaan kahden heittomerkin väliin '' (yleensä näkyy kursivoituna)</li>
+ <li> <strong>teksti lihavoidaan</strong> kahdella alleviivauksella __ (tai kahden tähtimerkin väliin laitettuna **)</li>
+ <li> <big> tekstiä voi suurentaa</big> laittamalla sen kahden ristikkomerkin väliin ##</li>
+ <li> samoin <small> tekstiä voi pienentää </small> käyttämällä merkkejä "µµ" </li>
+ <li> <tt>konekirjoitusta muistuttavaa tekstiä</tt> saa aikaiseksi laittamalla tekstin kahden yhtäsuuruusmerkin väliin == </li>
+ </ul>
+
+<h4> Luettelo</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> luettelo aloitetaan laittamalla rivin alkuun tähtimerkki * </li>
+ <li> numeroitu luettelo luodaan käyttämällä ristikkomerkkiä #
+ <ol>
+ <li> alaluetteloita voi myös luoda</li>
+ <li> luettelon muut kohdat aloitetaan samalla tavalla merkkejä * tai # käyttäen </li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> HyperLinkit</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> lisää KameliKirjasimilla WikiSana tekstiin uuden HyperLinkin luomiseksi </li>
+ <li> HyperLinkin voi myös luoda laittamalla <b>sanoja hakasulkeiden sisään</b></li>
+ <li> internet-osoitteet (jotka alkavat <a href="http://">http://</a>) kuten http://www.esimerkki.com/ tekstin joukossa muutetaan klikattaviksi automaagisesti
+ </li>
+ <li> verkko-osoite tai wikilinkki voidaan liittää hakasulkeiden sisään [<a href="http://www.moodle.org/">Moodle</a>] ja sille voi antaa näppärästi nimen käyttämällä lainausmerkkejä " " tai putkimerkkiä |
+ <ul type="circle">
+ <li> [otsikko | http://esimerkki.com]</li>
+ <li> [WikiSana "otsikko"] or ["Otsikko" WikiLinkki] </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li> jos WikiSanasta tai !http://osoiteesta (tai [mistään] hakasulkeissa olevasta) ei haluta HyperLinkkiä, sen eteen on laitettava huutomerkki ! tai tilde ~
+
+ <ul type="circle">
+ <li> !EiHyperLinkkiä, ~EiHyperLinkkiä/li>
+ <li> ![ei hyperlinkkiä], !!http://eilinkkiä.org/ </li>
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> Taulukoita käyttämällä | merkkiä </h4>
+<table cellpadding="2" border="1" cellspacing="0">
+<tr>
+<td> liittämällä </td>
+<td> asioita ajatusviivalla</td>
+<td> toisiinsa </td>
+</tr><tr>
+<td> voi luoda</td>
+<td> taulukon </td>
+</tr><tr>
+<td> selaimet yleensä </td>
+<td> jättävät puuttuvat solut </td>
+<td> näyttämättä </td>
+</tr>
+</table>
+
+
+<p>
+Ennen taulukkoa ja sen jälkeen on laitettava tyhjä rivi, jotta taulukko eroaa muusta tekstistä omaksi kappaleekseen.
+
+</p>
+
+<h4> Kuvat</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> kuva liitetään sivulle kirjoittamalla sen absoluuttinen www-osoite hakasulkuihin, esimerkiksi [http://www.esimerkki.com/kuvat/valokuva.png]
+ </li>
+ <li> toinen vaihtoehto on käyttää KuvanLähetys-funktiota.
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4>Lisätietoja</h4>
+Wiki kuvauskielessä on muitakin vaihtoehtoja. Lisätietoja tarjolla:
+ <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a>.
+
+<p>
+<a name="camelcase"></a><b>Lamelikirjasimet</b>:<br />
+Kamelikirjasimet kuvailevat miltä WikiSanat näyttävät. Jos useampia sanoja pitää liittää yhteen, ne liitetään ilman välilyöntejä ja sanavälit ilmaistaan kirjasinkoon muutoksilla. Isot ja pienet kirjaimet yhdessä muistuttavat kamelin kyttyröitä.
+</p>
+<p>
+Tästä sanojen linkitysmenetelmästä käytetään myös termiä sekakastikirjaimet.
+</p>
+<p>
+Kielipuritaanit eivät pidä wikiläisistä tämän nimeämistavan vuoksi, mutta sen käyttö on hyvin tavallista tietokonemaailmassa ja useimmat ohjelmoijat tuntevat tavan.
+</p>
+
+
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>HTML moodi</B></P>
+
+<P>Tarjolla on seuraavat mahdollisuudet:
+<dl>
+<dt>Ei HTML:ä</dt>
+<dd>Jättää HTML-merkinnät huomioimatta. Muotoilu hoidetaan WikiSanojen avulla. Suodattimet toimivat tässä tilassa.</dd>
+<dt>Turvallinen HTML</dt>
+<dd>Tietyt merkinnät sallitaan ja näyetään. Tässä tilassa ei ole aktiivisia filttereitä, jotka vaativat merkintöjä !
+</dd>
+<dt>Vain HTML </dt>
+<dd>Ei WikiSanoja, ainoastaan HTML:ä. Tämän vaihtoehdon kanssa voi käyttää HTML-muokkausohjelmaa.
+</dd>
+</dl>
+
+<p></P>
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p>Wiki module</p>
+<ul>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=ewikiacceptbinary.html">Hyväksy binaaritiedostot</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=revertauthorfieldpattern.html">Massamuutosten aiheuttajan nimi</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=checklinks.html">Tarkista linkit</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=initialcontent.html">Täytä aloitussivu</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=howtowiki.html">Kuinka käytän Wikiä?</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=htmlmode.html">HTML Mode</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=wikiname.html">Aloitussivun nimi wikissä</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=removepages.html">Poista sivuja</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=revertpages.html">Palauta sivuja</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=setpageflags.html">Aseta sivun liput</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=strippages.html">Siivoa sivuja</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=studentadminoptions.html">Opiskelijan ylläpito-oikeudet</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=wikilinkoptions.html">Wikisivun automaattilinkitys</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=wikitype.html">Wikityypit</a>
+<li><a href="help.php?module=wiki&file=wikiusage.html">Wikin käyttö</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Täytä aloitussivu</B></P>
+
+<P>Tämä on sitä sisältöä, joka täytetään Wikiin aluksi.
+</P>
+<P>Aloitussisältö luodaan tekstitiedostoiksi, jotka ladataan johonkin kansioon kurssin hakemistoon. Yksi tiedostoista valitaan aloitussivuksi. Kansiossa olevat tiedostot muodostavat sisällön jokaiselle uudelle wikirakenteelle, joka tähän wikiin luodaan, ja valittu sivu näytetään ensimmäisenä sivuna.
+
+</P>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<B>Wikit</B></P>
+<UL>
+<P>Wikin avulla voidaan selaimen kautta yhteiskirjoittaa dokumentteja yksinkertaista kuvauskieltä käyttäen.
+</P>
+"Wiki wiki" tarkoittaa "supernopeaa" havajin kielellä, ja juuri sivujen luonnin ja päivittämisen nopeus on yksi wikiteknologian tärkeimmistä tekijöistä. Muutoksia ei yleensä arvioida ennen kuin ne hyväksytään ja useimmat wikit ovat kaikille avoimia, tai ainakin niille henkilöille, jotka pääsevät wikipalvelimelle.
+<P></P>
+
+<P>Moodlen Wiki-moduuli tarjoaa osallistujille mahdollisuuden työskennellä yhdessä verkkosivuilla lisätäkseen, laajentaakseen ja muuttaakseen niiden sisältöjä. Vanhoja versioita ei tuhota ja ja ne voidaan palauttaa.
+</P>
+
+<P>Tämä moduuli perustuu <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wikiin</a>.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Poista sivuja</B></P>
+<P>Tällä toiminnolla voi poistaa wikisivuja. Toiminto suorittaa pikaisen tarkistuksen ja näyttää sivut, joilla on virheitä.
+</P>
+<P>Sivujen poistoa on syytä harkita tarkasti. Yleensä siihen ei ole tarvetta.
+</P>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Massamuutosten aiheuttajan nimi</B></P>
+<P>Tämän on oltava määritelty ketju (* tai regex-ketjua ei voi käyttää). Jos mahdollista, kannattaa käyttää hyökkääjän IP-osoitetta tai palvelimen nimeä.
+
+</P>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Palauta sivuja</B></P>
+
+<P>Jos joku sössii useita wikisivuja, sivut voi automaattisesti palauttaa entiselleen poistamalla kaikki sivut, joissa esiintyy tietty merkkijono {kirjoittaja} kentässä (yleensä IP osoite tai palvelimen nimi).
+</P>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aseta sivun liput</B></P>
+<P>Wiki-sivuille asetetaan lippuja, joiden avulla voidaan vaihtaa sivun tyyppiä tai toimintoja.
+</P>
+
+<P>Lippujen kuvaukset:</P>
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr><td valign="top" width="25%">TXT</td><td>Sivulla on tekstiä.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">BIN</td><td>Sivulla on binaaridataa.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">OFF</td><td>Sivu on pois käytöstä</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">HTM</td><td>Salli HTML-muotoilut tälle sivulle (yleiset Wiki-asetukset suoritetaan ennen tätä lippua).
+ </td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">RO</td><td>Vain luku.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">WR</td><td>Voit kirjoittaa.</td></tr>
+</table>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Siivoa sivuja</b></p>
+
+<p>Tämä toiminto poistaa kaikki tietokantaan tallennetut vanhat versiot sivuista ja säilyttää ainoastaan uusimmat versiot.
+</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Opiskelijan ylläpito-oikeudet</b></p>
+
+<p>Tiettyjä opiskelijoiden ylläpito-oikeuksia voidaan laittaa joko "päälle" tai "pois päältä". Jos vaihtoehto on valittu "päälle", nämä vaihtoehdot vaikuttavat vain wikeihin, joita opiskelija voi muokata. Jos ne ovat "pois päältä", ne eivät näy hallinnointivalikossa.
+
+</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Wikisivun automaattilinkitys</b></p>
+
+<p>Tietyissä tilanteissa et välttämättä halua käyttää KameliKirjasimiin perustuvaa automaattista linkitystä. Tämän vaihtoehdon valitsemalla voi estää KameliKirjasinLinkityksen.
+
+</p>
+<p>
+<b>VAROITUS</b> -- KameliKirjasimet ovat wikin vakio-ominaisuus, ja niiden estäminen saattaa johtaa siihen, että muualta tuodut Wikit eivät välttämättä toimi kunnolla. Valitse tämä toiminto <I>vain</i> jos olet aivan varma ettet halua KameliKirjasinLinkitystä.
+
+</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Aloitussivun nimi wikissä</b></p>
+<p>
+Jos ensimmäisen wikisivun nimeksi haluaa jonkun muun kuin wikinimen, se pitää määritellä tässä. Tätä nimeä käytetään kaikissa tähän wikiin luotavien instanssien aloitussivun nimenä.
+<br /><br />
+
+Jos tämän kentän jättää tyhjäksi, aloitussivun nimeksi tulee wikinimi, ellei "aloitussivu" -kenttään ole määritelty sivua.
+
+</p>
+
@@ -0,0 +1,48 @@
+<p align="center"><b>Wikityypit</b></p>
+<p>
+On olemassa kolmea eri wikityyppiä: Opettaja, Ryhmä ja Opiskelija. Näiden lisäksi, aivan kuten kaikissa muissakin aktiviteeteissa, wikissä on käytössä Moodlen ryhmätilat (jotka asetetaan kurssin asetuksista, ei siis Wikin asetuksista): "Ei ryhmiä", "Erilliset ryhmät" ja "Näkyvät ryhmät."
+
+
+Käyttäjällä on siis yhdeksän eri mahdollisuutta:
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%"></th>
+ <th valign="top" width="25%">Ei ryhmiä</th>
+ <th valign="top" width="25%">Erilliset ryhmät</th>
+ <th valign="top" width="25%">Näkyvät ryhmät</th>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Opettaja</th>
+ <td valign="top" width="25%">Kurssilla on vain yksi wiki, jota vain opettaja voi muokata. Opiskelijat näkevät sisällön.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaiselle ryhmälle on vain yksi wiki, jota vain opettaja voi muokata. Opiskelijat näkevät vain oman ryhmänsä wikin.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaiselle ryhmälle on vain yksi wiki, jota vain opettaja voi muokata. Opiskelijat näkevät kaikkien ryhmien wikit.
+ </td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Ryhmä</th>
+ <td valign="top" width="25%">Kurssilla on vain yksi wiki. Opettaja ja opiskelijat näkevät ja voivat muokata tämän wikin sisältöä.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaiselle ryhmälle on vain yksi wiki. Opiskelijat näkevät ja voivat muokata vain oman ryhmänsä wikiä.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaiselle ryhmälle on vain yksi wiki. Opiskelijat voivat muokata vain oman ryhmänsä wikiä. Opiskelijat näkevät kaikkien ryhmien wikit.
+ </td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Opiskelija</th>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaisella opiskelijalla on oma wikinsä, jota ainoastaan hän ja opettaja voivat muokata.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaisella opiskelijalla on oma wikinsä, jota ainoastaan hän ja opettaja voivat muokata. Opiskelijat näkevät ryhmänsä jäsenten wikit.
+ </td>
+ <td valign="top" width="25%">Jokaisella opiskelijalla on oma wikinsä, jota ainoastaan hän ja opettaja voivat muokata. Opiskelijat näkevät kaikkien kurssin opiskelijoiden wikit. </td>
+ </tr></tbody>
+</table>
+
+Ellei ryhmätilaa ole pakotettu kurssin asetuksissa, se voidaan asettaa ryhmäikonista kurssin kotisivulta wikin luomisen jälkeen.
+
+<ul>
+ <li>Opettaja voi aina muokata kaikkia kurssin wikejä.</li>
+</ul>
+<p></p>
+
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c72931c

Please sign in to comment.