Permalink
Browse files

Some updates for current 1.5.2+ version. No big changes.

  • Loading branch information...
1 parent 4a7948c commit c72ef37bd5bee8cb789457b19c570f5aec6dc3bc mudrd8mz committed Oct 5, 2005
View
4 lang/cs/README
@@ -1,8 +1,8 @@
$Id$
********************************************************************************
- README aneb CTIME (i j� t� budu ct�t :-)
- K �ESK�MU P�EKLADU MOODLE
+ README aneb CTIME (i j� t� budu ct�t :-)
+ K �ESK�MU P�EKLADU MOODLE
********************************************************************************
AUTO�I P�EKLADU
View
3 lang/cs/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['adminseesallevents'] = 'Správci vidí všechny události';
@@ -62,6 +62,7 @@
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Je-li aktivní upozorňování na neúspěšná přihlášení, po kolika neúspěšných pokusech na jednoho uživatele nebo jednu IP adresu se má upozornění rozeslat?';
$string['configopentogoogle'] = 'Povolíte-li toto nastavení, umožníte vyhledávači Google, aby vstoupil na vaše stránky jako host. Navíc lidé, kteří se k vám dostanou přes vyhledávání v Google, budou automaticky přihlášení jako host. Povšimněte si, že toto umožní transparentní přístup pouze do kurzů, které mají povolen vstup hostů.';
$string['configpathtoclam'] = 'Cesta k antivirovému programu Clam AV. Pravděpodobně něco jako /usr/bin/clamscan nebo /usr/bin/clamdscan. Toto musíte nastavit, chcete-li spouštet Clam AV.';
+$string['configpathtodu'] = 'Cesta k programu du (disk usage). Pravděpodobně něco jako /usr/bin/du. Zadáním této cesty se urychlí generování stránek, které zobrazují obsah adresáře s mnoha soubory.';
$string['configproxyhost'] = 'Pokud tento <b>server</b> používá proxy (např. firewall) pro připojení k Internetu, zadejte hostname a port proxy. Jinak nechejte pole prázdné.';
$string['configquarantinedir'] = 'Chcete-li, aby Clam AV přesouval infikované soubory do karantény, vložte sem adresář, který bude tuto funkci zastávat. Webový server musí mít práva zápisu do tohoto adresáře. Pokud necháte pole prázdné, popř. pokud nebude vložený adresář existovat či nebude zapisovatelný, budou infikované soubory odstraněny. Adresář zapisujte bez koncového lomítka.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Spoustět Clam AV na nahrávané soubory? Budete muset vložit platnou pathtoclam. Clam AV je volně šířitelný antivirový program, který si můžete stáhnout z http://clamav.net/';
View
3 lang/cs/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['allowresubmit'] = 'Umožnit znovuodevzdání';
@@ -35,6 +35,7 @@
$string['feedback'] = 'Odpověď';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpověď od: $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Aktualizovány odpovědi pro $a uživatelů';
+$string['guestnoupload'] = 'Je mi líto, hostům není povoleno odevzdávat soubory.';
$string['helpoffline'] = '<p>Tento typ je užitečný, pakliže ke splnění úkolu je potřeba využít jiné prostředky, než nabízí Moodle - například práce na webu, rozhovor tváří v tvář apod.</p><p>Studenti vidí popis úkolu (zadání), ale nemohou odevzdávat žádný soubor. Hodnocení funguje normálně a studenti jsou o něm informováni.</p>';
$string['helponline'] = '<p>V tomto typu úkolu se od studentů očekává úprava libovolného textu s použitím běžných editačních nástrojů. Učitelé mohou odevzdaný text hodnotit online a dokonce do něj přidávat komentáře či jej upravovat.</p>
<p>Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (orig. Journal).</p>';
View
3 lang/cs/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['alternatelogin'] = 'Pokud sem vložíte nějaké URL, bude použito jako přihlašovací stránka k tomuto systému. Tato vaše stránka by měla obsahovat formulář s vlastností \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, který vrací pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbejte na to, abyste vložili platné URL! V opačném případě byste mohli komukoliv včetně sebe zamezit přístupu k těmto stránkám.<br />Chcete-li používat standardní přihlašovací stránku, nechejte toto pole prázdné.';
@@ -66,6 +66,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Volitelné: parametr objectClass použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nemusíte měnit.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Určuje chování aliasů během vyhledávání. Vyberte jednu z následujících hodnot: \"Ne\" (LDAP_DEREF_NEVER) nebo \"Ano\" (LDAP_DEREF_ALWAYS)';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Nastavení vypršení hesla LDAP';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Má se zabránit ukládání hesel v databázi Moodlu? Zvolíte-li \"ano\", nebudou hesla v databázi ukládána.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Nastavení serveru LDAP';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Dle potřeby definujte \'Mapování dat\'.';
View
8 lang/cs/enrol_authorize.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Přihlašovací jméno';
@@ -12,11 +12,15 @@
$string['ccinvalid'] = 'Neplatné číslo karty';
$string['ccno'] = 'Číslo kreditní karty';
$string['cctype'] = 'Typ kreditní karty';
-$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvv'] = 'Ověření karty';
$string['ccvvhelp'] = 'Podívejte se na zadní stranu karty (poslední 3 číslice)';
+$string['choosemethod'] = 'Znáte-li klíč k zápisu do tohoto kurzu, zadejte jej. V opačném případě budete muset za přístup do tohoto kurzu zaplatit.';
$string['chooseone'] = 'Vyplňte jedno nebo obě následující pole';
$string['description'] = 'Modul Authorize.net umožňuje nastavit placení kurzů pomocí kreditní karty. Je-li cena některého z kurzů nastavena na nulu, nebudou uživatelé žádáni o platbu při zápisu do kurzu. Můžete rovněž nastavit výchozí cenu pro všechny kurzy na vašich stránkách a upravit ji v nastavení jednotlivých kurzů. Cena kurzu uvedená v jeho nastavení má přednost před cenou uvedenou v nastavení stránek.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Credit Card Gateway';
+$string['logindesc'] = 'V sekci Proměnné/Zabezpečení můžete nastavit proměnnou <a href=\"$a->url\">loginhttps</a>.
+<br /><br />
+Při jejím zapnutí bude Moodle při přihlašování a při platbách používat šifrované https spojení.';
$string['nameoncard'] = 'Jméno na kartě';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Odeslat platbu';
$string['zipcode'] = 'PSČ (Zip Code)';
View
17 lang/cs/error.php
@@ -1,23 +1,34 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // error.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Primární správce nemůže být ostatními upravován';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Je mi líto, ale klíči vašeho sezení (session) nebylo povoleno vykonat tuto akci. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nahodilému nebo zákeřnému spoustění důležitých funkcí pod vaším jménem. Prosím, ujistěte se, že opravdu chcete spustit tuto funkci. ';
-$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
+$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině \"$a\"';
+$string['errorcleaningdirectory'] = 'Chyba při čištění adresáře \"$a\"';
+$string['errorcopyingfiles'] = 'Chyba při kopírování souborů';
+$string['errorcreatingdirectory'] = 'Chyba při vytváření adresáře \"$a\"';
+$string['errorcreatingfile'] = 'Chyba při vytváření souboru \"$a\"';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
-$string['fieldrequired'] = '\'$a\' je povinné pole';
+$string['errorreadingfile'] = 'Chyba při čtení souboru \"$a\"';
+$string['errorunzippingfiles'] = 'Chyba při rozbalování ZIP souborů';
+$string['fieldrequired'] = '\"$a\" je povinné pole';
$string['filenotfound'] = 'Je mi líto, požadovaný soubor nebyl nalezen';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
+$string['invalidfiletype'] = '\"$a\" není platný typ souboru';
+$string['invalidxmlfile'] = '\"$a\" není platný XML soubor';
$string['missingfield'] = 'Chybí pole';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nemohl být nainstalován. Vyžaduje novější verzi Moodle (používáte verzi $a->currentmoodle, potřebujete $a->requiremoodle).';
+$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Nesmyslný obsah';
$string['notavailable'] = 'Prozatím není dostupné';
+$string['onlyeditingteachers'] = 'Toto mohou dělat pouze učitelé s právem editace.';
$string['onlyeditown'] = 'Můžete upravovat pouze své vlastní informace';
$string['processingstops'] = 'Zde se zpracování zastavilo. Zbývající záznamy byly ignorovány.';
$string['restricteduser'] = 'Je mi líto, ale stávajícímu účtu \'$a\' bylo zakázáno toto provést.';
$string['sessionerroruser'] = 'Vaše přihlášení vypršelo. Prosím, přihlašte se znovu.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'Objevila se chyba na serveru, která ovlivňuje vaše přihlášení. Prosím, přihlašte se znovu nebo restartujte váš prohlížeč.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Je mi líto, ale vaše IP se v průběhu vašeho přihlášení změnila. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje útočníkům vydávat se za přihlášeného uživatele. Běžným uživatelům by se tato zpráva neměla zobrazit - spojte se s vaším správcem a požádejte jej o pomoc.';
$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem \'$a\'';
$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel \'$a\' nebyl přidán - neznámá chyba';
View
12 lang/cs/install.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // install.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['admindirerror'] = 'Adresář správy (admin) není určen správně';
@@ -12,7 +12,15 @@
$string['configfilewritten'] = 'config.php byl úspěšně vytvořen';
$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurace hotová';
$string['database'] = 'Databáze';
-$string['databasesettings'] = 'Nyní musíte nakonfigurovat spojení k databázi, kde si bude Moodle ukládat svá data. Tato databáze musí již existovat, stejně jako musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro přístup k ní.<br/>
+$string['databasecreationsettings'] = 'Nyní musíte nakonfigurovat spojení k databázi, kde si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze bude vytvořena automaticky instalačním programem Moodle4Windows s následujícím nastavením.<br/>
+<br /> <br />
+<b>Typ:</b>instalátor nastaví na \"mysql\"<br />
+<b>Hostitel:</b>instalátor nastaví na \"localhost\"<br />
+<b>Název:</b> název databáze, např. moodle<br />
+<b>Uživatel:</b>instalátor nastaví na \"root\"<br />
+<b>Heslo:</b> heslo k tomuto účtu<br />
+<b>Předpona tabulek:</b> volitelná předpona, která se vloží před názvy všech tabulek (umožňuje mít jednu databázi pro více instalací Moodle)';
+$string['databasesettings'] = 'Nyní musíte nakonfigurovat spojení k databázi, kde si bude Moodle ukládat většinu svých dat. Tato databáze musí již existovat, stejně jako musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro přístup k ní.<br/>
<br /> <br />
<b>Typ:</b> mysql nebo postgres7<br />
<b>Hostitel:</b> např. localhost nebo db.naseskola.cz<br />
View
19 lang/cs/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['action'] = 'Akce';
@@ -24,7 +24,7 @@
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Nepřidán do skupiny $a, protože není zapsán do kurzu';
$string['addinganew'] = 'Přidání nové činnosti $a';
$string['addinganewto'] = 'Přidání nové činnosti $a->what v $a->to';
-$string['addingdatatoexisting'] = 'Přidání údajů ke stávajícím';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Přidání údajů k existujícím';
$string['addnewcategory'] = 'Přidat novou kategorii';
$string['addnewcourse'] = 'Přidat nový kurz';
$string['addnewuser'] = 'Přidat nového uživatele';
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['availability'] = 'Dostupnost';
$string['availablecourses'] = 'Dostupné kurzy';
$string['backup'] = 'Záloha';
+$string['backupcancelled'] = 'Zálohování přerušeno';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Je-li povoleno, budou do automatických záloh zahrnuty i soubory z kurzu';
$string['backupdate'] = 'Datum zálohy';
$string['backupdetails'] = 'Podrobnosti zálohy';
@@ -390,9 +391,9 @@
$string['executeat'] = 'Spustit v';
$string['existing'] = 'Stávající';
$string['existingadmins'] = 'Stávající správci';
-$string['existingcourse'] = 'Stávající kurz';
-$string['existingcourseadding'] = 'Stávající kurz, přidávám do něj údaje';
-$string['existingcoursedeleting'] = 'Stávající kurz, nejprve jej odstraňuji';
+$string['existingcourse'] = 'Existující kurz';
+$string['existingcourseadding'] = 'Existující kurz, přidávám do něj údaje';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Existující kurz, nejprve jej odstraňuji';
$string['existingcreators'] = 'Stávající tvůrci kurzů';
$string['existingstudents'] = 'Zapsaní studenti';
$string['existingteachers'] = 'Stávající učitelé';
@@ -424,6 +425,7 @@
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown formát ';
$string['formatplain'] = 'Čistě textový formát';
+$string['formatscorm'] = 'SCORM formát';
$string['formatsocial'] = 'Diskusní uspořádání';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-formát';
$string['formattexttype'] = 'Formátování';
@@ -488,6 +490,11 @@
$string['guestsyes'] = 'Povolit hostům i bez klíče';
$string['guestuser'] = 'Host';
$string['guestuserinfo'] = 'Tomuto zvláštnímu uživateli je umožněno vstupovat do některých kurzů s přístupovými právy čtenáře.';
+$string['healthcenter'] = 'První pomoc';
+$string['healthproblemsdetected'] = 'Nalezeny problémy v instalaci!';
+$string['healthproblemsolution'] = 'Řešení problému';
+$string['healthreturntomain'] = 'Pokračovat';
+$string['healthsolution'] = 'Řešení';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['helpemoticons'] = 'Používat emotikony';
$string['helpformatting'] = 'O formátování textu';
@@ -676,6 +683,7 @@
$string['mustconfirm'] = 'Musíte potvrdit vaše přihlášení';
$string['mycourses'] = 'Moje kurzy';
$string['name'] = 'Název';
+$string['namescorm'] = 'SCORM';
$string['namesocial'] = 'sekce';
$string['nametopics'] = 'téma';
$string['nameweeks'] = 'týden';
@@ -1049,6 +1057,7 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'Používám existující kurz';
$string['version'] = 'Verze';
$string['view'] = 'Prohlížení';
+$string['viewsolution'] = 'zobrazit řešení';
$string['virusfound'] = 'Pozor! Clam AV nalezl virus v souboru nahrávaném uživatelem $a->user v kurzu $a->course. Zde je výstup programu clamscan:';
$string['virusfoundlater'] = 'V souboru $a->filename, který jste $a->date nahrávali do kurzu $a->course, byl nalezen virus. Zde je souhrn toho, co se stalo s vaším souborem:
View
25 lang/cs/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['acceptederror'] = 'Pøijatelná chyba';
@@ -139,6 +139,7 @@
$string['event3'] = 'Hodnotit';
$string['event5'] = 'Validate';
$string['event6'] = 'Uzaøít';
+$string['examview'] = 'Náhled';
$string['existingcategory1'] = 'literálem z ji¾ vytvoøené sady literálù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
$string['existingcategory2'] = 'souborem z ji¾ vytvoøené sady souborù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
$string['existingcategory3'] = 'odkazem z ji¾ vytvoøené sady odkazù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
@@ -180,6 +181,7 @@
$string['imagedisplay'] = 'Obrázek k zobrazení';
$string['imagemissing'] = 'Obrázek na øádku $a není dostupný. Jméno souboru bude ignorováno.';
$string['importmax10error'] = 'Chybná definice úlohy. Úloha nesmí obsahovat více ne¾ deset odpovìdí.';
+$string['importmaxerror'] = 'Chyba v této úloze. Je zde pøíli¹ mnoho odpovìdí.';
$string['importminerror'] = 'Chybná definice úlohy. Definice neobsahuje dostateèný poèet odpovìdí pro daný typ úlohy.';
$string['importquestions'] = 'Importovat úlohy ze souboru';
$string['incorrect'] = 'Nesprávná odpovìï';
@@ -262,6 +264,7 @@
$string['optional'] = 'volitelný';
$string['outof'] = ' z maximálního poètu ';
$string['overdue'] = 'Zpo¾dìný';
+$string['pagesize'] = 'Poèet zobrazovaných pokusù na stránce:';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavcová úloha na øádku $a není podporovaná. Úloha bude ignorována';
$string['parent'] = 'Úroveò vnoøení';
$string['partiallycorrect'] = 'Èásteènì správná odpovìï';
@@ -312,6 +315,9 @@
$string['regrade'] = 'Znovu obodovat v¹echny pokusy';
$string['regradecomplete'] = 'V¹echny pokusy byly znovu obodovány';
$string['regradecount'] = '$a->changed z $a->attempt bodování bylo zmìnìno';
+$string['regradedisplayexplanation'] = 'Pokusy, které byly zmìnìny v prùbìhu pøeznámkování, jsou zobrazeny jako odkazy na revizi pøíslu¹né úlohy';
+$string['regradingquestion'] = 'Pøeznámkování: \"$a\".';
+$string['regradingquiz'] = 'Pøeznámkování testu \"$a\"';
$string['relative'] = 'relativní';
$string['remove'] = 'Odstranit';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
@@ -326,7 +332,7 @@
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Multi-studentské volby';
$string['reportmulti_resp'] = 'Odezvy jednotlivcù';
$string['reportoverview'] = 'Pøehled';
-$string['reportregrade'] = 'Pøebodovat pokusy';
+$string['reportregrade'] = 'Pøeznámkovat pokusy';
$string['reports'] = 'Výsledky';
$string['reportsimplestat'] = 'Jednoduchá statistika';
$string['requirepassword'] = 'Vy¾aduje heslo';
@@ -350,6 +356,7 @@
$string['rqps'] = 'Remote Questions';
$string['save'] = 'Ulo¾it';
$string['saveandedit'] = 'Ulo¾it zmìny a upravit otázky';
+$string['savedfromdeletedcourse'] = 'Ulo¾eno z odstranìného kurzu \"$a\"';
$string['savegrades'] = 'Ulo¾it bodování';
$string['savemyanswers'] = 'Ulo¾it mé odpovìdi';
$string['savenosubmit'] = 'Ulo¾it bez odeslání';
@@ -361,7 +368,12 @@
$string['selectcategoryabove'] = 'Vyberte vý¹e kategorii';
$string['selectedattempts'] = 'Vybrané pokusy...';
$string['selectnone'] = 'Zru¹it výbìr';
+$string['serveradded'] = 'Pøidáno serverem';
+$string['serveridentifier'] = 'Identifikátor';
+$string['serverinfo'] = 'Informace serveru';
+$string['serverinuse'] = 'Server, který hodláte odstranit, je poslední $a server. Byly nalezeny úlohy, které nebudou fungovat, pakli¾e tento server odstraníte.';
$string['servers'] = 'Servery';
+$string['serverurl'] = 'URL adresa serveru';
$string['shortanswer'] = 'Krátká tvoøená odpovìï';
$string['show'] = 'Ukázat';
$string['showall'] = 'Zobrazit v¹echny úlohy na jedné stránce';
@@ -376,7 +388,10 @@
$string['shufflequestions'] = 'Zamíchat úlohy';
$string['significantfigures'] = 's $a';
$string['significantfiguresformat'] = 'platné èíslice';
-$string['startagain'] = 'Obnovit náhled';
+$string['sortage'] = 'Seøadit podle stáøí';
+$string['sortalpha'] = 'Seøadit podle abecedy';
+$string['sortsubmit'] = 'Seøadit úlohy';
+$string['startagain'] = 'Zaèít znovu';
$string['startedon'] = 'Zapoèetí testu';
$string['subneterror'] = 'Litujeme, ale tento test byl nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Vá¹ poèítaè nepatøí k tìm, pro které je pøístup povolen.';
$string['subnetnotice'] = 'Tento test je nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Vá¹ poèítaè nepatøí k tìm, pro které je pøístup povolen. Jako vyuèující v¹ak máte mo¾nost prohlédnout si test i pøesto.';
@@ -392,7 +407,7 @@
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Typ tolerance';
$string['toomanyrandom'] = 'Poèet po¾adovaných náhodných úloh je vìt¹í, ne¾ kolik jich tato kategorie obsahuje! ($a)';
-$string['top'] = '[Nejvy¹¹í úroveò]';
+$string['top'] = 'Nejvy¹¹í úroveò';
$string['true'] = 'Pravda';
$string['truefalse'] = 'Pravda/Nepravda';
$string['type'] = 'Typ';
@@ -401,8 +416,10 @@
$string['unit'] = 'Jednotka';
$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a se nachází nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funkce $a není podporována';
+$string['unusedcategorydeleted'] = 'Tato kategorie byla odstranìna, nebo» po odstranìní kurzu nebyly jeho úlohy ji¾ více na serveru pou¾ívány.';
$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Obzvlá¹tì modul Test provede rozsáhlé zmìny v databázi, a tento upgrade je¹tì nebyl dostateènì otestován. Velmi dùraznì vás vybízíme, abyste nejdøíve provedli zálohu své databáze.</div>';
$string['url'] = 'URL';
+$string['usedcategorymoved'] = 'Tato kategorie byla pøesunuta na úroveò stránek, nebo» i po odstranìní kurzu byly jeho úlohy pou¾ívány v dal¹ích testech na serveru.';
$string['validate'] = 'Potvrdit';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazit $a hotových testù';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky $a pokusù';
View
13 lang/cs/resource.php
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál';
$string['chooseafile'] = 'Vyberte nebo nahrejte soubor';
$string['chooseparameter'] = 'Vyberte parametr';
+$string['configallowlocalfiles'] = 'Při vytváření studijních materiálů ve formě odkazů na soubory lze povolit odkazy směřující na lokální souborový systém, např. CD mechaniky či pevné disky. Tato možnost může být užitečná ve třídách, kde mají všichni studenti k dispozici stejně namapované síťové disky nebo když je potřeba přistupovat k obsahu vložených CD. Tato možnost si může vyžádat změnu nastavení zabezpečení použitých prohlížečů.';
$string['configdefaulturl'] = 'Tato hodnota je použita k vyplnění předvolené hodnoty URL při vytváření nového URL zdroje.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Povolením tohoto nastavení docílíte toho, že i externí studijní materiály (webové stránky, nahrané HTML soubory) budou zpracovány stávajícími aktivními filtry (například propojení se slovníkem). Zapnutí této volby může znatelně zpomalit zobrazování stránek kurzů - proto ji používejte s opatrností a jen v případě, že ji opravdu potřebujete.';
$string['configframesize'] = 'Jsou-li Vložená webová stránka nebo Přiložený soubor zobrazovány uvnitř rámce, pak tato hodnota určuje velikost (v pixelech) nadřazeného rámce (který obsahuje navigační pruh).';
@@ -37,6 +38,13 @@
$string['frameifpossible'] = 'Umístit studijní materiál do rámce a ponechat tak na obrazovce navigační lištu';
$string['fulltext'] = 'Full text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
+$string['localfile'] = 'Lokální soubor';
+$string['localfilechoose'] = 'Vyberte lokální soubor (CD-ROM)';
+$string['localfilehelp'] = 'Nápověda k zobrazování lokálních souborů';
+$string['localfileinfo'] = '<p>Vyberte lokální soubor na vašem počítači. Tento soubor nebude nahrán (uploadován) na server, ale Moodle se bude snažit najít stejný soubor na počítači uživatele, který si zdroj prohlíží.</p>
+<p>Tato funkce je užitečná, pokud ve svých kurzech používáte velké soubory uložené na CD-ROM, které dáte účastníkům k dispozici. Každý uživatel si může nastavit cestu k podobným lokálním souborům <a href=\"$a\" target=\"_blank\">v úpravě svého profilu</a>.</p>';
+$string['localfilepath'] = 'K nastavení vaší vlastní lokální cesty k tomuto zdroji můžete vybrat libovolný soubor na dané jednotce (většinou CD-ROM) ve vašem počítači. Soubor nebude nahrán na server, ale informace o jeho umístění bude uložena a použita jako cesta k vašim lokálním studijním materiálům.';
+$string['localfileselect'] = 'Vyberte cestu k tomuto souboru.';
$string['maindirectory'] = 'Adresář s hlavními soubory';
$string['modulename'] = 'Studijní materiál';
$string['modulenameplural'] = 'Studijní materiály';
@@ -53,6 +61,7 @@
$string['newwidth'] = 'Výchozí šířka okna (v pixelech)';
$string['newwindow'] = 'Nové okno';
$string['newwindowopen'] = 'Zobrazovat tento studijní materiál v novém okně';
+$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Přístup k lokálním souborům je momentálně zakázán, takže tento studijní materiál není k dispozici.';
$string['note'] = 'Poznámka';
$string['notefile'] = 'K nahrání dalších souborů do tohoto kurzu (aby se ukazovaly v tomto seznamu) použijte <a href=\"$a\">Správce souborů</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Musíte vybrat typ. Vraťte se pomocí tlačítka \'Zpět\' a zkuste to znovu.';
@@ -76,8 +85,10 @@
$string['resourcetypefile'] = 'Odkaz na soubor/web';
$string['resourcetypehtml'] = 'Vytvořit webovou stránku';
$string['resourcetypelabel'] = 'Vytvořit popisek';
+$string['resourcetyperepository'] = 'Odkaz na objekt v repozitáři';
$string['resourcetypetext'] = 'Vytvořit stránku s textem';
$string['searchweb'] = 'Hledat webovou stránku';
+$string['serverurl'] = 'URL serveru ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Název proměnné';
?>
View
47 lang/cs/scorm.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+$string['advanced'] = 'Pokroèilé';
$string['asset'] = 'Hodnota';
$string['attr_error'] = '©patná hodnota atributu ($a->attr) ve znaèce $a->tag.';
$string['autocontinue'] = 'Automatické pokraèování';
@@ -11,66 +12,72 @@
$string['browsemode'] = 'Re¾im procházení';
$string['chooseapacket'] = 'Vybrat nebo aktualizovat balík SCORM';
$string['completed'] = 'Dokonèeno';
-$string['configframesize'] = 'Velikost horního rámce s navigací v pixelech pøi procházení balíkem SCORM.';
-$string['configpopup'] = 'Má být pøi pøidávání nového balíku SCORM, který mù¾e být otevírán v novém popup oknì, tato mo¾nost implicitnì povolena?';
-$string['configpopupheight'] = 'Jaká má být implicitní vý¹ka nových popup oken';
-$string['configpopupresizable'] = 'Mají mít popup okna implicitnì promìnnou velikost?';
-$string['configpopupscrollbars'] = 'Mají být popup okna implicitnì skrolovatelná?';
-$string['configpopupstatus'] = 'Mají mít popup okna implicitnì stavový pruh?';
-$string['configpopupwidth'] = 'Jaká mý být výchozí ¹íøka nových popup oken?';
$string['coursepacket'] = 'Balík kurzu';
$string['coursestruct'] = 'Struktura kurzu';
$string['datadir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s daty kurzu';
+$string['details'] = 'Podrobnosti o prùchodu SCO objektem';
+$string['display'] = 'Zobrazit';
$string['domxml'] = 'Externí knihovna DOMXML';
+$string['enablebrowse'] = 'Povolit re¾im náhledu';
$string['entercourse'] = 'Vstoupit do SCORM kurzu';
$string['errorlogs'] = 'Protokol o chybách';
+$string['exit'] = 'Zavøít SCORM kurz';
+$string['expcoll'] = 'Rozvinout/Svinout';
$string['failed'] = 'Selhalo';
+$string['firstaccess'] = 'První pøístup';
$string['found'] = 'Manifest nalezen';
-$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrný poèet bodù';
-$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í poèet bodù';
+$string['frameheight'] = 'Tato pøedvolba nastavuje výchozí vý¹ku rámce s SCO';
+$string['framewidth'] = 'Tato pøedvolba nastavuje výchozí ¹íøku rámce s SCO';
+$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrná známka';
+$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í známka';
$string['grademethod'] = 'Metoda bodování';
-$string['gradesum'] = 'Souhrnný poèet bodù';
+$string['gradescoes'] = 'SCO situace';
+$string['gradesum'] = 'Souhrnná známka';
$string['guestsno'] = 'Hostùm není povoleno zobrazení SCORM kurzù';
+$string['height'] = 'Vý¹ka';
$string['incomplete'] = 'Nedokonèeno';
+$string['lastaccess'] = 'Poslední pøístup';
$string['missing_attribute'] = 'Chybìjící atribut $a->attr ve znaèce $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Chybìjící znaèka $a->tag';
$string['mode'] = 'Re¾im';
$string['modulename'] = 'SCORM';
$string['modulenameplural'] = 'SCORMy';
-$string['newheight'] = 'Výchozí vý¹ka okna (v pixelech)';
-$string['newresizable'] = 'Povolit zmìnu velikosti okna';
-$string['newscrollbars'] = 'Povolit skrolování v oknì';
-$string['newstatus'] = 'Zobrazovat stavový pruh';
-$string['newwidth'] = 'Výchozí ¹íøka okna (v pixelech)';
-$string['newwindow'] = 'Nové okno';
-$string['newwindowopen'] = 'Zobrazovat tento balíèek SCORM v novém popup oknì';
$string['next'] = 'Pokraèovat';
$string['no_attributes'] = 'Znaèka $a->tag musí mít atributy';
$string['no_children'] = 'Znaèka $a->tag musí mít potomky';
+$string['noactivity'] = '®ádná èinnost k zobrazení';
$string['nomanifest'] = 'Manifest nenalezen';
$string['noreports'] = '®ádná zpráva k zobrazení';
$string['normal'] = 'Normální';
$string['not_corr_type'] = 'Nesoulad typù ve znaèce $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Bez pokusù';
+$string['organization'] = 'Organizace';
$string['organizations'] = 'Organizace';
$string['packagedir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s balíkem';
+$string['packagefile'] = 'Nebyl urèen soubor s balíkem';
$string['passed'] = 'Pro¹el';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML nativní knihovna)';
+$string['popup'] = 'Otevøít stávající SCO v novém oknì';
$string['position_error'] = 'Znaèka $a->tag nemù¾e být potomkem znaèky $a->parent';
$string['prev'] = 'Pøedchozí';
$string['regular'] = 'Regulární manifest';
$string['report'] = 'Zpráva';
$string['review'] = 'Znovuprohlédnout';
+$string['scoes'] = 'SCO objekty';
$string['score'] = 'Skóre';
+$string['scormcourse'] = 'SCORM kurz';
+$string['stagesize'] = 'Velikost okna/rámce';
$string['syntax'] = 'Chybná syntaxe';
$string['tag_error'] = 'Neznámá znaèka ($a->tag) s tímto obsahem: $a->value';
$string['too_many_attributes'] = 'Znaèka $a->tag má pøíli¹ mnoho atributù';
$string['too_many_children'] = 'Znaèka $a->tag má pøíli¹ mnoho potomkù';
+$string['totaltime'] = 'Èas';
$string['trackingloose'] = 'UPOZORNÌNÍ: Udáje o prùchodu tímto SCORM balíkem budou ztraceny!';
-$string['validateascorm'] = 'Ovìøit SCORM balík';
-$string['validation'] = 'Výsledek ovìøování';
+$string['validateascorm'] = 'Validovat SCORM balík';
+$string['validation'] = 'Výsledek validizace';
$string['validationtype'] = 'Tato vlastnost nastavuje knihovnu DOMXML, která bude pou¾ita pøi ovìøování manifestu SCORM. Nevíte-li, co zvolit, ponechejte zde vybranou odpovìï.';
$string['versionwarning'] = 'Verze manifestu je star¹í ne¾ 1.3, upozornìní na znaèce $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit zprávy pro $a pokusù';
+$string['width'] = '©íøka';
?>
View
3 lang/cs/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['action'] = '-- Akce --';
@@ -159,6 +159,7 @@
$string['thanksforcontribution'] = 'Díky za vá¹ pøíspìvek!';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tato stránka není odnikud odkazována.';
$string['updatedpages'] = 'Aktualizované stránky';
+$string['updatedwikipages'] = 'Aktualizované wiki stránky';
$string['uplerror'] = 'Omlouvám se, ale pøi nahrávání souboru se nìco pokazilo...';
$string['uplinsect'] = 'Nahrát do';
$string['uplnewnam'] = 'Ulo¾it s jiným názvem souboru';
View
52 lang/cs/workshop.php
@@ -1,16 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['absent'] = 'Chybí';
-$string['accumulative'] = 'Nahromadìný';
+$string['accumulative'] = 'Kumulativní';
$string['action'] = 'Èinnost';
$string['addacomment'] = 'Pøidat komentáø';
+$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
$string['afterdeadline'] = 'Po uzávìrce: $a';
$string['ago'] = 'pøed: $a';
+$string['agrade'] = 'Hodnoc.<br />Body';
$string['agreetothisassessment'] = 'Souhlasit s tímto hodnocením';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Nejvy¹¹í mo¾ný poèet bodù je $a';
$string['allowresubmit'] = 'Povolit opakované odevzdání';
+$string['allsubmissions'] = 'V¹echna odevzdání';
$string['alreadyinphase'] = 'Ji¾ ve fázi $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Pozmìnit polo¾ky hodnocení';
$string['amendtitle'] = 'Pozmìnit titulek';
@@ -21,9 +24,12 @@
$string['assessment'] = 'Hodnocení';
$string['assessmentby'] = 'Hodnotil(a) $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Hodnocení ignorováno';
+$string['assessmentend'] = 'Konec hodnocení';
+$string['assessmentendevent'] = 'Konec hodnocení pro $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Hodnoceno poètem bodù: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hodnocení zatím neodsouhlaseno';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnocení zatím neobodováno';
+$string['assessmentof'] = '$a - hodnocení';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnocení zkontrolované èásti této práce. <br />Tento formuláø byl vyplnìn va¹imi pøedchozími body a komentáøi. <br />Prosím, upravte tyto po prohlédnutí zkontrolované práce.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnocení tohoto odevzdaného úkolu';
$string['assessments'] = 'Hodnocení';
@@ -32,34 +38,46 @@
$string['assessmentsdone'] = 'Hodnocení hotova';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Poèet vypu¹tìných hodnocení: $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Hodnocení musí být odsouhlasena';
+$string['assessmentstart'] = 'Zaèátek hodnocení';
+$string['assessmentstartevent'] = 'Zaèátek hodnocení pro $a';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'Hodnocení bylo odsouhlaseno $a';
$string['assessor'] = 'Hodnotící';
+$string['assessthisassessment'] = 'Oznámkovat toto hodnocení';
$string['assessthissubmission'] = 'Hodnotit tento odevzdaný úkol';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Úkol není ve správné fázi';
+$string['assmnts'] = 'Hodnocení';
$string['attachment'] = 'Pøíloha';
$string['attachments'] = 'Pøílohy';
$string['authorofsubmission'] = 'Autor odevzdaného úkolu';
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Automatická známka pro hodnocení';
$string['averageerror'] = 'Prùmìrná chyba';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Oèekává se obodování od $a';
$string['beforedeadline'] = 'Pøed uzávìrkou: $a';
+$string['by'] = 'odeslal(a)';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèného poètu bodù';
$string['clearlateflag'] = 'Odstranit pøíznak zpo¾dìní';
$string['closeassignment'] = 'Uzavøít úkol';
$string['comment'] = 'Komentáø';
+$string['commentbank'] = 'Zásobárna komentáøù';
$string['commentby'] = 'Komentáø od';
$string['comparisonofassessments'] = 'Porovnání hodnocení';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potvrïte odstranìní tohoto $a';
$string['correct'] = 'Správnì';
$string['count'] = 'Poèet';
$string['criterion'] = 'Kritérium';
+$string['currentphase'] = 'Souèasná fáze';
+$string['date'] = 'datum';
+$string['datestr'] = '%%d. %%m. %%Y<br />%%H:%%M';
$string['deadline'] = 'Uzávìrka';
$string['deadlineis'] = 'Uzávìrka je $a';
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['deleting'] = 'Odstraòování';
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailsofassessment'] = 'Podrobnosti hodnocení';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Nesouhlasit s tímto hodnocením';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Zobrazit aktuální poèet bodù';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazit koneèný poèet bodù';
+$string['displayofgrades'] = 'Zobrazení bodù';
$string['dontshowgrades'] = 'Neukazovat body';
$string['edit'] = 'Upravit';
$string['editacomment'] = 'Upravit komentáø';
@@ -70,11 +88,13 @@
$string['enterpassword'] = 'Vlo¾te heslo';
$string['errorbanded'] = 'Mno¾ství chyb';
$string['errortable'] = 'Tabulka chyb';
+$string['examplesubmissions'] = 'Ukázková øe¹ení';
$string['excellent'] = 'Výteènì';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'kromì ignorovaných hodnocení';
$string['expectederror'] = 'Pøedpokládaná chyba pøi hádání: $a';
$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Sem pøijde vysvìtlení';
+$string['firstname'] = 'Køestní jméno';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentáø';
$string['good'] = 'Dobøe';
$string['grade'] = 'Bodovat';
@@ -88,6 +108,7 @@
$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odevzdaný úkol';
$string['gradegiventoassessment'] = 'Body dány hodnocení';
$string['gradeofsubmission'] = 'Body za odevzdaný úkol: $a';
+$string['grades'] = 'Body';
$string['gradesforassessmentsare'] = 'Body za hodnocení jsou $a';
$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení od: $a';
$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Body za odevzdané úkoly jsou $a';
@@ -99,7 +120,10 @@
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Zahrnout body od uèitele';
$string['incorrect'] = 'Nesprávnì';
+$string['info'] = 'Info';
+$string['invaliddates'] = 'Vlo¾ené datumy nejsou mo¾né.<br />Pomocí tlaèítka \"Zpìt\" ve va¹em prohlí¾eèi se vra»te k pøedchozímu formuláøi a opravte vlo¾ené údaje.';
$string['iteration'] = 'Opakování $a skonèilo';
+$string['lastname'] = 'Pøíjmení';
$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdané práce';
$string['listassessments'] = 'Seznam hodnocení';
@@ -134,14 +158,17 @@
$string['noattachments'] = 'Bez pøíloh';
$string['nosubmission'] = '®ádný úkol';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Nejsou ¾ádné odevzdané úkoly k hodnocení';
+$string['notallowed'] = 'Tato stránka vám momentálnì není k dispozici';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Není odesláno dostateèné mno¾ství ukázek';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Pov¹imnìte si, ¾e bodování je rozdìleno do nìkolika \"polo¾ek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, ¾e bodování je snadnìj¹í a celistvìj¹í. Jako uèitel musíte pøidat tyto <br />polo¾ky je¹tì pøed zpøístupnìním úkolu studentùm. To udìláte tak,<br />¾e kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k pøidání<br />tìchto polo¾ek hodnocení. Jejich poèet mù¾ete mìnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy polo¾ky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolù\".';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta / Kvalita hodnocení}';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitle'] = 'Bez titulku';
$string['notitlegiven'] = 'Nebyl vlo¾en titulku';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentáøù, polo¾ek hodnocení, bodù, kritérií nebo kategorií v oddílu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Zatím neodevzdáno';
+$string['nowork'] = 'Termín odevzdávání vypr¹el.<br />Nemáte odevzdánu ¾ádnou práci.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentáøù, polo¾ek hodnocení, bodù, kritérií nebo kategorií v rubrice';
$string['numberofassessments'] = 'Poèet hodnocení';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Poèet zmìnìných hodnocení: $a';
$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Poèet zamítnutých hodnocení: $a';
@@ -152,6 +179,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾ek';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet negativních odpovìdí';
$string['numberofsubmissions'] = 'Poèet odevzdaných úkolù: $a';
+$string['ograde'] = 'Bodù<br />celkem';
$string['on'] = 'na $a';
$string['openassignment'] = 'Otevøený úkol';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelná úprava';
@@ -162,9 +190,12 @@
$string['overallpeergrade'] = 'Celkové body od spolu¾ákù: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Celkové body od uèitele: $a';
$string['ownwork'] = 'Vlastní práce';
+$string['passmnts'] = 'Hodnocení<br />spolu¾áky';
$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Heslem chránìný workshop';
$string['percentageofassessments'] = 'Procentuální èást ignorovaných hodnocení';
$string['phase'] = 'Fáze';
+$string['phase0'] = 'Neèinný';
+$string['phase0short'] = 'Neèinný';
$string['phase1'] = 'Nastavení úkolu';
$string['phase1short'] = 'Nastavení';
$string['phase2'] = 'Povolit odevzdávání úkolù pro: $a';
@@ -183,12 +214,13 @@
$string['reasonforadjustment'] = 'Dùvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Pøehodnotit';
$string['regradestudentassessments'] = 'Pøebodovat hodnocení studentù';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Zveøejnit body od uèitele';
$string['removeallattachments'] = 'Odstranit v¹echny pøílohy';
$string['repeatanalysis'] = 'Opakovat rozbor';
$string['reply'] = 'Odpovìdìt';
$string['returnto'] = 'Vrátit se k';
$string['returntosubmissionpage'] = 'Vrátit se na stránku odevzdávání úkolu';
-$string['rubric'] = 'Oddíl';
+$string['rubric'] = 'Rubrika';
$string['savedok'] = 'Ulo¾eno';
$string['saveleaguetableoptions'] = 'Ulo¾it nastavení ligové tabulky';
$string['savemyassessment'] = 'Ulo¾it mé hodnocení';
@@ -208,7 +240,9 @@
$string['scaleyes'] = '2-bodová Ano/Ne ¹kála';
$string['select'] = 'Vyberte';
$string['selfassessment'] = 'Sebehodnocení';
+$string['showdescription'] = 'Ukázat popis workshopu';
$string['showgrades'] = 'Ukázat body';
+$string['showsubmission'] = 'Ukázat odevzdání: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázka zpùsobu hodnocení';
$string['standarddeviation'] = 'Standardní odchylka polo¾ky $a:';
$string['standarddeviationnote'] = 'Polo¾ky s nulovou nebo velmi malou standardní odchylkou mohou tento rozbor zkreslit.<br />Tyto polo¾ky byly z rozboru vylouèeny.';
@@ -219,17 +253,24 @@
$string['studentsubmissions'] = '$a - odevzdané úkoly';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a odevzdaných úkolù k ohodnocení';
$string['submission'] = 'Odevzdaný úkol';
+$string['submissionend'] = 'Konec odevzdávání';
+$string['submissionendevent'] = 'Konec odevzdávání pro $a';
$string['submissions'] = 'Odevzdané úkoly';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Ji¾ není dovoleno odevzdávat úkoly';
+$string['submissionstart'] = 'Zaèátek odevzdávání';
+$string['submissionstartevent'] = 'Zaèátek odevzdávání pro $a';
$string['submissionsused'] = '$a odevzdaných úkolù v této tabulce';
$string['submitassignment'] = 'Odevzdat úkol';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Odevzdejte tento úkol pomocí tohoto formuláøe';
+$string['submitexample'] = 'Odevzdat ukázku';
$string['submitexampleassignment'] = 'Odeslat ukázku hodnocení';
$string['submitrevisedassignment'] = 'Odevzdejte vá¹ zkontrolovaný úkol pomocí tohoto formuláøe';
$string['submitted'] = 'Odevzdáno';
$string['submittedby'] = 'Odevzdal(a)';
$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodù';
+$string['tassmnt'] = 'Hodnocení<br />uèitele';
$string['teacherassessments'] = 'Následuje hodnocení od: $a';
+$string['teachergradeforassessment'] = '$a - body za hodnocení';
$string['teacherscomment'] = 'Komentáø uèitele';
$string['teachersgrade'] = 'Body od uèitele';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a uèitelem odevzdaných úkolù k hodnocení';
@@ -240,6 +281,7 @@
$string['timeassessed'] = 'Hodnoceno';
$string['title'] = 'Název';
$string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
+$string['unassessed'] = '$a nehodnoceno';
$string['ungradedassessments'] = '$a neobodovaných hodnocení';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení studentem odevzdaných úkolù';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení uèitelem odevzdaných úkolù';
@@ -249,6 +291,7 @@
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
$string['verystrict'] = 'Velmi pøesný';
$string['view'] = 'Prohlédnout';
+$string['viewassessment'] = 'Zobrazit hodnocení';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Prohlédnout si hodnocení u¾ivatele $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Prohlédnout si dal¹í hodnocení';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNÌNÍ: Bylo nalezeno odevzdané hodnocení<br />NEMÌÒTE poèet polo¾ek hodnocení, typ ¹kály nebo váhu jednotlivých polo¾ek.';
@@ -271,5 +314,6 @@
$string['yourassessments'] = 'Va¹e hodnocení';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Va¹e hodnocení ukázek u¾ivatele $a';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Sem pøijde va¹e vysvìtlení';
+$string['yoursubmissions'] = 'Va¹e øe¹ení';
?>

0 comments on commit c72ef37

Please sign in to comment.