Permalink
Browse files

pollishing by l.vandijck

  • Loading branch information...
1 parent a033074 commit c7e49bbc467ce09e31cafc49c9c6809f4029a283 koenr committed Jul 23, 2004
Showing with 33 additions and 33 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/auth.php
  2. +4 −4 lang/nl/docs/release.html
  3. +1 −1 lang/nl/help/lesson/useeditor.html
  4. +3 −3 lang/nl/help/quiz/requiresubnet.html
  5. +21 −21 lang/nl/moodle.php
View
@@ -14,11 +14,11 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Gebruik een externe database';
$string['auth_dbtype'] = 'Het type database (Bekijk <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentatie</A> voor meer informatie)';
$string['auth_dbuser'] = 'Gebruikersnaam met read access tot de database';
-$string['auth_emaildescription'] = 'E-mail bevestiging is standaard ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mail adres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-mail bevestiging is standaard ingesteld als authenticatie methode. Op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt en daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord kiest wordt er een bevestigings e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. In deze e-mail staat een veilige link naar een pagina waar de gebruiker zijn account kan bevestigen. In alle latere logins worden de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen maar vergeleken met de bewaarde waarden in de Moodle database.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Op e-mail gebaseerde authenticatie';
$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.
';
-$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP adres, geen DNS naam.
+$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP server. Gebruik een IP-adres, geen DNS naam.
';
$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP server. Meestal is dit 143 of 993.
';
@@ -44,15 +44,15 @@
$string['auth_manualtitle'] = 'Alleen handmatige accounts';
$string['auth_multiplehosts'] = 'Je kunt meerdere hosts ingeven (bijv. host1.com;host2.com;host3.com)';
$string['auth_nntpdescription'] = 'Deze methode gebruikt een NTTP server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.';
-$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Het adres van de NNTP server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_nntpport'] = 'De poort van de server (meestal is dat 119)';
$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik een NNTP server';
$string['auth_nonedescription'] = 'De gebruikers kunnen meteen inloggen en een geldige account aanmaken, zonder authenticatie door middel van een externe server en zonder bevestiging via e-mail. Wees voorzichtig met het gebruiken van deze mogelijkheid - denk aan de beveiligings- en beheerproblemen die hieruit zouden kunnen ontstaan.
';
$string['auth_nonetitle'] = 'Geen authenticatie';
$string['auth_pop3description'] = 'Deze methode gebruikt een POP3 server om te controleren of een gebruikersnaam en wachtwoord geldig zijn.
';
-$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP adres, niet een DNS naam.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Het adres van de POP3 server. Gebruik het IP-adres, niet een DNS naam.';
$string['auth_pop3port'] = 'De poort van de server (meestal is dat 110)';
$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik een POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Het type van de server. Als jouw server gebruikt maakt van beveiliging door middel van een certificaat, kies pop3cert.';
@@ -78,7 +78,7 @@
<dt>Verschillende fouten hersteld</dt>
<dd>
<ul>
- <li>Sommige HTML code maakte de HTML editor in IE6 onstabiel en dat is nu opgelost</li>
+ <li>Sommige HTML code maakte de HTML-editor in IE6 onstabiel en dat is nu opgelost</li>
<li>Er zijn wat fouten hersteld in verschillende auto-link tekst filters</li>
<li>De navigatiebalk ziet er beter uit (door het &raquo; teken te gebruiken)</li>
<li>Flash bestanden hebben nu hun eigen icoontje</li>
@@ -127,7 +127,7 @@
<li>Feedbackopmerken voor een verborgen opdracht worden niet meer gemaild tot de opdracht zichtbaar gemaakt wordt.</li>
<li>Betere ondersteuning voor het importeren van Blackboard testen</li>
<li>Het cron script kan nu lopen door gebruik te maken van een PHP binary vanuit elke map</li>
- <li>De HTML editor is verder verbeterd en meer aangepast</li>
+ <li>De HTML-editor is verder verbeterd en meer aangepast</li>
<li>Het standaard recente activiteiten scherm wordt nu berekend vanuit de laatste toegang tot het vak in (of twee dagen, afhankelijk van wat het meest recente is)T. Vroeger werd het berekend van de laatste aanmelding op de site.</li>
<li>Bevestigingsmails zijn nu in HTML en in tekst, om het afbreken van de bevestigingslink te verhinderen.</li>
<li><b>Nieuwe vertalingen</b>: Farsi, Latvian, Noors voor basisscholen, Unicode versie van Traditioneel Chinees.</li>
@@ -256,7 +256,7 @@
</ul>
</dd>
<dt>
-Backup / Terug zetten </dt>
+Backup / Terugzetten </dt>
<dd>
<ul>
<li>Automatische backups kunnen door de beheerder gepland worden voor alle vakken tegelijk.</li>
@@ -302,7 +302,7 @@
<li>Alleen print de resultaten knop als er resultaten behaald kunnen worden. </li>
<li>Grote verbeteringen aan de email tekst versies van HTML forum bijdragen. </li>
<li>Als er geantwoord wordt, wordt een beeld van andere antwoorden getoond. </li>
-<li>Als de HTML editor wordt gebruikt voor bijdragen, worden geen andere opmaak opties getoond. </li>
+<li>Als de HTML-editor wordt gebruikt voor bijdragen, worden geen andere opmaak opties getoond. </li>
</ul>
</dd>
<dt>Logboeken</dt><dd>
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Gebruik van de HTML Editor</b></p>
-<p>Door deze optie in te schakelen kun je de HTML editor (vanaf hier editor genoemd) gebruiken in de plaats van gewone tekstvelden. Met de editor kun je gemakkelijk tekst opmaken en gemakkelijk iets meer &quot;complexe&quot; opmaak toevoegen zoals hyperlinks.</p>
+<p>Door deze optie in te schakelen kun je de HTML-editor (vanaf hier editor genoemd) gebruiken in de plaats van gewone tekstvelden. Met de editor kun je gemakkelijk tekst opmaken en gemakkelijk iets meer &quot;complexe&quot; opmaak toevoegen zoals hyperlinks.</p>
<p>De editor kan in- en uitgeschakeld worden door te klikken in het vakje naast <b>Gebruik editor</b>. De editor hangt samen met elk item afzonderlijk. De editor inschakelen voor, bijvoorbeeld, <b>Respons 1</b> schakelt de editor alleen in voor dit item en schakelt hem <b>niet</b> in voor alle andere responses.</p>
@@ -2,16 +2,16 @@
<p>Dit veld is optioneel.</p>
-<p>Je kunt de toegang tot deze test beperken tot bepaalde subnetten van het LAN of internet door hier een lijst te plaatsen van hele of gedeeltelijke IP adressen, door komma;s gescheiden.</p>
+<p>Je kunt de toegang tot deze test beperken tot bepaalde subnetten van het LAN of internet door hier een lijst te plaatsen van hele of gedeeltelijke IP-adressen, door komma's gescheiden.</p>
<p>Dit is vooral nuttig voor een afgeschermde test, waarbij je er zeker van wil zijn dat alleen de mensen in een bepaalde kamer deze test kunnen doen.</p>
<p>Bijvoorbeeld: <b>192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211</b></p>
<p>Er zijn drie types IP adressen die je kunt gebruiken (je kunt geen domeinnamen geven zoals voorbeeld.com):
<ol>
-<li>Volledige IP adressen, zoals <b>192.168.10.1</b> die bij één enkele computer horen (of proxyserver).</li>
-<li>Delen van IO adressen, zoals <b>192.168</b> die horen bij alle computers waarvan de IP adressen beginnen met die getallen.</li>
+<li>Volledige IP-adressen, zoals <b>192.168.10.1</b> die bij één enkele computer horen (of proxyserver).</li>
+<li>Delen van IP-adressen, zoals <b>192.168</b> die horen bij alle computers waarvan de IP adressen beginnen met die getallen.</li>
<li>CIDR notatie, zoals <b>231.54.211.0/20</b> die je de mogelijkheid geeft om gedetailleerde subnetten te specifiëren.</li>
</ol>
</p>
View
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['adminhelpbackup'] = 'Configureer hoe de backups werken';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Stel in hoe de site er uitziet en werkt';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
-$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vak categorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vakcategorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Kies interne of externe manieren om de aanmelding bij vakken te controleren';
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
@@ -113,7 +113,7 @@
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
$string['byname'] = 'volgens $a';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
-$string['categories'] = 'Vak categorieën';
+$string['categories'] = 'Vakcategorieën';
$string['category'] = 'Categorie ';
$string['categoryadded'] = 'De categorie \'$a\' werd toegevoegd';
$string['categorydeleted'] = 'De categorie \'$a\' werd verwijdered';
@@ -208,8 +208,8 @@
$string['courseavailable'] = 'Dit vak is beschikbaar voor leerlingen';
$string['courseavailablenot'] = 'Dit vak is niet beschikbaar voor leerlingen';
$string['coursebackup'] = 'Backup voor vakken';
-$string['coursecategories'] = 'Vak categorieën';
-$string['coursecategory'] = 'Vak categorie';
+$string['coursecategories'] = 'Vakcategorieën';
+$string['coursecategory'] = 'Vakcategorie';
$string['coursecreators'] = 'Vak-aanmakers';
$string['coursefiles'] = 'Bestanden voor vakken';
$string['courseformats'] = 'Formats voor vakken';
@@ -303,12 +303,12 @@
$string['editthisactivity'] = 'Wijzig deze activiteit';
$string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
$string['edituser'] = 'Wijzig gebruikers accounts';
-$string['email'] = 'E-mail adres';
-$string['emailagain'] = 'Email (nogmaals)';
+$string['email'] = 'E-mailadres';
+$string['emailagain'] = 'E-mail (nogmaals)';
$string['emailconfirm'] = 'Bevestig je account';
$string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
-Er is een nieuwe account aangevraagd bij \'$a->sitename\' met gebruik van dit e-mail adres.
+Er is een nieuwe account aangevraagd bij \'$a->sitename\' met gebruik van dit e-mailadres.
Klik op de onderstaande link om de account in werking te stellen:
@@ -330,13 +330,13 @@
$string['emaildigestsubjects'] = 'Onderwerpe (dagelijkse e-mail met alleen de onderwerpen van de berichten)';
$string['emaildisable'] = 'Dit e-mailadres is uitgeschakeld';
$string['emaildisplay'] = 'E-mail weergave';
-$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mail adres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
-$string['emaildisplayno'] = 'Verberg mijn e-mail adres voor iedereen';
-$string['emaildisplayyes'] = 'Toon mijn e-mail adres aan iedereen';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mailadres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
+$string['emaildisplayno'] = 'Verberg mijn e-mailadres voor iedereen';
+$string['emaildisplayyes'] = 'Toon mijn e-mailadres aan iedereen';
$string['emailenable'] = 'Dit e-mailadres is ingeschakeld';
-$string['emailexists'] = 'Dit e-mail adres is al geregistreerd.';
+$string['emailexists'] = 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.';
$string['emailformat'] = 'E-mail opmaak';
-$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mail adres moet een bestaand en werkend adres zijn';
+$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mailadres moet een bestaand en werkend adres zijn';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
Iemand (waarschijnlijk jij zelf) heeft een nieuw wachtwoord gevraagd voor je account op \'$a->sitename\'.
@@ -368,7 +368,7 @@
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuele aanmeldingen zijn uitgeschakeld';
$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
$string['entercourse'] = 'Klik om dit vak binnen te gaan';
-$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mail adres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.';
+$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mailadres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.';
$string['error'] = 'Fout';
$string['errortoomanylogins'] = 'Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.';
@@ -411,7 +411,7 @@
$string['frontpagecourselist'] = 'Toon een lijst met vakken';
$string['frontpagedescription'] = 'Beschrijving voorpagina';
$string['frontpageformat'] = 'Format voorpagina';
-$string['frontpagenews'] = 'Toon nieuws berichten';
+$string['frontpagenews'] = 'Toon nieuwsberichten';
$string['fulllistofcourses'] = 'Alle vakken';
$string['fullname'] = 'Volledige naam';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->voornaam $a->achternaam';
@@ -466,7 +466,7 @@
$string['helppicture'] = 'Hoe je een afbeelding kunt uploaden';
$string['helpquestions'] = 'Stel goede vragen';
$string['helpreading'] = 'Lees zorgvuldig';
-$string['helprichtext'] = 'Over de HTML editor';
+$string['helprichtext'] = 'Over de HTML-editor';
$string['helpsummaries'] = 'Over deze opsommingen';
$string['helptext'] = 'Hoe je een tekst kunt schrijven ';
$string['helpwiki'] = 'Hoe je een Wiki-tekst kunt schrijven';
@@ -483,7 +483,7 @@
$string['hour'] = 'uur';
$string['hours'] = 'uren';
$string['howtomakethemes'] = 'Hoe je nieuwe thema\'s kunt maken';
-$string['htmleditor'] = 'Gebruik HTML editor (Werkt niet in alle browsers)';
+$string['htmleditor'] = 'Gebruik HTML-editor (Werkt niet in alle browsers)';
$string['htmleditoravailable'] = 'De HTML-editor is beschikbaar';
$string['htmleditordisabled'] = 'Je hebt de HTML-editor uit gezet in je gebruikersprofiel';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'De beheerder heeft de HTML-editor uit gezet op deze site';
@@ -503,7 +503,7 @@
$string['includenoneusers'] = 'Voeg geen gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['institution'] = 'Instituut';
-$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mail adres';
+$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mailadres';
$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige login, probeer het nog eens';
$string['jumpto'] = 'Ga naar...';
$string['keep'] = 'Houden';
@@ -537,7 +537,7 @@
Elk vak kan ook een eenmalige \"Vaksleutel\" hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
<OL size=2>
<LI>Vul het <A HREF=$a>Nieuwe account</A> formulier in.
-<LI>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mail adres.
+<LI>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres.
<LI>Lees de e-mail en klik op de link die erin staat.
<LI>Je account wordt bevestigd en je bent dan ingelogd.
<LI>Kies nu het vak dat je wilt volgen.
@@ -571,7 +571,7 @@
$string['missingcity'] = 'Plaats ontbreekt';
$string['missingcountry'] = 'Land ontbreekt';
$string['missingdescription'] = 'Beschrijving ontbreekt';
-$string['missingemail'] = 'E-mail adres ontbreekt';
+$string['missingemail'] = 'e-mailadres ontbreekt';
$string['missingfirstname'] = 'Voornaam ontbreekt';
$string['missingfullname'] = 'Volledige naam ontbreekt';
$string['missinglastname'] = 'Achternaam ontbreekt';
@@ -667,7 +667,7 @@
$string['normalfilter'] = 'Gewoon zoeken';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
$string['nostudentsyet'] = 'Er zijn nog geen leerlingen lid van dit vak';
-$string['nosuchemail'] = 'Dit is geen e-mail adres';
+$string['nosuchemail'] = 'Dit is geen e-mailadres';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen docenten voor dit vak';
$string['notenrolled'] = '$a is geen lid van dit vak.';
@@ -755,7 +755,7 @@
$string['requirespayment'] = 'Voor toegang tot dit vak is betaling vereist';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Hersorteer de vakken op naam';
$string['resources'] = 'Bronnen';
-$string['restore'] = 'Terug zetten';
+$string['restore'] = 'Terugzetten';
$string['restorecancelled'] = 'Backup terugzetten geannuleerd';
$string['restorecoursenow'] = 'Dit vak nu terugzetten!';
$string['restorefinished'] = 'Terugzetten was succesvol';

0 comments on commit c7e49bb

Please sign in to comment.