Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100811)

  • Loading branch information...
1 parent 04a58c4 commit c9a2d752a27a892d0435df6dc911600d0992a7a6 @moodler moodler committed Aug 11, 2010
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 install/lang/he_utf8/installer.php
@@ -29,9 +29,9 @@
$string['chooselanguagesub'] = 'אנא בחר שפה עבור ההתקנה בלבד. תוכל לבחור בשפה שונה לאתר ולמשתמש באחד מהמסכים הבאים.';
$string['closewindow'] = 'סגור את החלון הזה';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'בדיקת הגדרות ה-PHP שלך...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'השרת שלך צריך לעבור את כל בדיקות אלו כדי להפעיל את Moodle כהלכה.';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'השרת שלך צריך לעבור סדרת בדיקות זו כדי להפעיל את Moodle כהלכה.';
$string['componentisuptodate'] = 'הרכיב מעודכן.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'תסריט (script) ההתקנה לא הצליח ליצור באופן אוטומטי את קובץ config.php המכיל את בחירת ההגדרות שלך, ייתכן שהדבר קרה בגלל שספריית ה-Moodle שלך איננה ניתנת לכתיבה. תוכל באופן ידני להעתיק את הקוד הבא לתוך קובץ config.php בספריית האם של Moodle.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'תסריט (script) ההתקנה לא הצליח ליצור באופן אוטומטי את קובץ config.php המכיל את ההגדרות שבחרת, ייתכן שהדבר קרה בגלל שספריית ה-Moodle שלך איננה ניתנת לכתיבה. תוכל להעתיק באופן ידני את הקוד הבא לתוך קובץ config.php בספריית האם של Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'קובץ config.php נוצר בהצלחה';
$string['configurationcompletehead'] = 'הגדרות התצורה הושלמו';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ניסה לשמור את הגדרות התצורה שלך בקובץ בספריית ה-root של התקנת ה-Moodle.';
@@ -41,15 +41,15 @@
$string['curlrecommended'] = 'התקנת ספריית Curl, האופציונלית, מומלצת ביותר בכדי לאפשר ל-Moodle את פונקציונליות Moodle Networking';
$string['customcheck'] = 'בדיקות אחרות';
$string['database'] = 'מסד נתונים';
-$string['databasecreationsettingshead'] = 'כעת נותר לך לעצב את הגדרות מסד הנתונים שלך היכן שרוב נתוני Moodle יאוחסנו. מסד נתונים זה ייווצר באופן אוטומטי ע\"י ההתקנה
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'כעת יש לעצב את הגדרות מסד הנתונים שלך, בו יאוחסנו רוב נתוני Moodle. מסד נתונים זה ייווצר באופן אוטומטי בזמן ההתקנה
עם ההגדרות המצויינות להלן.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>סוג:</b> תוקן ל\"mysql\" ע\"י קובץ ההתקנה<br />
<b>מחשב מארח:</b> תוקן ל\"localhost\" ע\"י קובץ ההתקנה<br />
<b>שם:</b> שם מסד הנתונים, למשל: Moodle <br />
<b>שם משתמש מסד הנתונים:</b> תוקן ל\"root\" ע\"י קובץ ההתקנה<br />
<b>סיסמה:</b> סיסמת מסד הנתונים שלך<br />
<b>תחילית הטבלאות:</b> תחילית רשות לכל שמות הטבלאות';
-$string['databasesettingshead'] = 'כעת נותר לך לעצב את הגדרות מסד הנתונים שלך היכן שרוב נתוני Moodle יאוחסנו. מסד נתונים זה חייב כבר להיות קיים בנוסף שם משתמש וסיסמה לשם גישה אליו.';
+$string['databasesettingshead'] = 'כעת יש לעצב את הגדרות מסד הנתונים שלך, בו יאוחסנו רוב נתוני Moodle. מסד נתונים זה חייב כבר להיות קיים בנוסף שם משתמש וסיסמה לשם גישה אליו.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>סוג:</b> mysql או postgres7<br />
<b>מחשב מארח:</b> לדוגמה localhost או db.isp.com<br />
<b>שם:</b> database שם מסד הנתונים למשל-moodle<br />
@@ -97,9 +97,9 @@
<b>שם משתמש:</b> שם משתמש מסד הנתונים שלך<br />
<b>סיסמה:</b> סיסמת מסד הנתונים שלך<br />
<b>תחילית הטבלאות:</b> תחילית רשות לכל שמות הטבלאות (אפשרי)';
-$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>הערה: </b> ההתקנה תנסה ליצור את מסד הנתונים אוטומטית אם הוא לא קיים.';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>הערה: </b> ההתקנה תנסה ליצור את מסד הנתונים באופן אוטומטי אם אינו קיים.';
$string['dataroot'] = 'ספריית הנתונים';
-$string['datarooterror'] = 'ספריית \"נתוני Moodle\" שציינת לא נמצאה או יכלה להיווצר. אנא תקן את נתיב זה או צור את ספרייה זו באופן ידני.';
+$string['datarooterror'] = 'ספריית \"נתוני Moodle\" שציינת לא נמצאה או לא יכלה להיווצר. אנא תקן נתיב זה או צור ספרייה זו באופן ידני.';
$string['datarootpublicerror'] = 'ספריית ה-\'Data Directory\' שציינת ניתנת לגישה ישירות מהרשת. אתה מוכרח להשתמש בספרייה אחרת.';
$string['dbconnectionerror'] = 'לא הצלחנו להתחבר למסד הנתונים שציינת. אנא בדוק את הגדרות מסד הנתונים שלך.';
$string['dbcreationerror'] = 'חלה שגיאה ביצירת מסד הנתונים. המערכת לא הצליחה ליצור את שם מסד הנתונים שציינת עם ההגדרות שסופקו.';

0 comments on commit c9a2d75

Please sign in to comment.