Skip to content
Browse files

changed <blockquote> to <div class="indent"> in mods

  • Loading branch information...
1 parent f4fd2f9 commit cb6cecc1cd892d4d60a07d37c8ff0280482205b8 koenr committed Mar 27, 2005
View
6 lang/nl/help/assignment/mods.html
@@ -1,7 +1,5 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Opdrachten</b></p>
-<blockquote>
-<p>Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te geven
+<div class="indent">Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te geven
waarin leerlingen digitale bestanden (van elk formaat) moeten maken en inleveren
door het up te loaden naar de server. Voorbeelden van opdrachten zijn essays, projecten,
- verslagen en dergelijke. Deze module heeft de mogelijkheid tot beoordelingen (d.m.v. schalen).</p>
-</blockquote>
+ verslagen en dergelijke. Deze module heeft de mogelijkheid tot beoordelingen (d.m.v. schalen).</div>
View
4 lang/nl/help/attendance/mods.html
@@ -1,5 +1,3 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif" />&nbsp;<b>Aanwezigheid</b></p>
-<blockquote>
-<p>Met deze module kun je voor een bepaalde gebeurtenis de aanwezigheid van elke deelnemer registreren.</p>
-</blockquote>
+<div class="indent">Met deze module kun je voor een bepaalde gebeurtenis de aanwezigheid van elke deelnemer registreren.</div>
View
6 lang/nl/help/chat/mods.html
@@ -1,6 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Chats</b></p>
-<blockquote>
-<p>De chatmodule geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
+<div class="indent">De chatmodule geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp dat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chatmodule
-heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van voorbije chatdiscussies.</p>
-</blockquote>
+heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van voorbije chatdiscussies.</div>
View
6 lang/nl/help/choice/mods.html
@@ -1,6 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Keuzes</b></p>
-<blockquote>
-<p>De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de leraar stelt een vraag
+<div class="indent">De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de leraar stelt een vraag
en geeft een aantal mogelijke antwoorden. Het is goed te gebruiken om de klas ergens over te laten stemmen, als een snelle
-peiling om het denken over een bepaald onderwerp te stimuleren of om researchmateriaal te verzamelen.</p>
-</blockquote>
+peiling om het denken over een bepaald onderwerp te stimuleren of om researchmateriaal te verzamelen.</div>
View
6 lang/nl/help/dialogue/mods.html
@@ -1,6 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Dialoog</b></p>
-<blockquote>
-<p>Deze module maakt een eenvoudige communicatie tussen gebruikersparen mogelijk. Een leraar kan een dialoog
+<div class="indent">Deze module maakt een eenvoudige communicatie tussen gebruikersparen mogelijk. Een leraar kan een dialoog
openen met een leerling, een leerling kan een dialoog openen met een leraar of (optioneel) een leerling met een
-andere leerling. Een leraar of leerling kan betrokken worden in verschillende dialogen tegelijk.</p>
-</blockquote>
+andere leerling. Een leraar of leerling kan betrokken worden in verschillende dialogen tegelijk.</div>
View
9 lang/nl/help/exercise/mods.html
@@ -1,9 +1,6 @@
-<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<strong>Oefening</strong>
-
-<blockquote>
-<p>Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht met zelfevaluatie. In een oefening vraagt
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<strong>Oefening</strong></p>
+<div class="indent">Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht met zelfevaluatie. In een oefening vraagt
de leraar z'n leerlingen om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay
of een verslag zijn, het voorbereiden van een presentatie, een rekenblad maken, enz.
Wanneer de leerling de taak gemaakt heeft, moet hij die eerst zelf beoordelen voor die
-naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar ook de taak beoordelen. De leraar kan feedback geven en aan de leerling vragen de taak te verbeteren en opnieuw in te zenden of niet, naargelang de situatie.</p>
-</blockquote>
+naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar ook de taak beoordelen. De leraar kan feedback geven en aan de leerling vragen de taak te verbeteren en opnieuw in te zenden of niet, naargelang de situatie.</div>
View
6 lang/nl/help/forum/mods.html
@@ -1,7 +1,5 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>Forums</b></p>
-<blockquote>
-<p>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
+<div class="indent">Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
-mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</p>
-</blockquote>
+mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</div>
View
10 lang/nl/help/glossary/mods.html
@@ -1,7 +1,5 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Woordenlijst</b></p>
-<blockquote>
-<p>Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek. </p>
-<p>De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden. </p>
-<p>De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofdwoordenlijst binnen hetzelfde vak. </p>
-<p>Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te creëren naar deze items vanuit heel het vak.</p>
-</blockquote>
+<div class="indent">Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek. <br />
+De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden. <br />
+De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofdwoordenlijst binnen hetzelfde vak. <br />
+Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te creëren naar deze items vanuit heel het vak.</div>
View
6 lang/nl/help/journal/mods.html
@@ -1,10 +1,8 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" />&nbsp;<b>Logboeken</b></p>
-<blockquote>
-<p>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
+<div class="indent">Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
vraagt de leerling om over een bepaald onderwerp te reflecteren. De leerling
kan steeds zijn antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is privé en kan
alleen door de leraar worden bekeken. De leraar kan feedback en een beoordeling
voor elk logboek geven. Het is meestal een goed idee om ongeveer één logboek per
-week te hebben.</p>
-</blockquote>
+week te hebben.</div>
View
6 lang/nl/help/label/mods.html
@@ -1,6 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif" />&nbsp;<b>Labels</b></p>
-<blockquote>
-<p>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
-grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</p>
-</blockquote>
+<div class="indent">Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
+grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</div>
View
7 lang/nl/help/lesson/mods.html
@@ -1,5 +1,2 @@
-<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif" />&nbsp;<b>Les</b>
-
-<blockquote>
-<p>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
-</blockquote>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif" />&nbsp;<b>Les</b></p>
+<div class="indent">Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</div>
View
6 lang/nl/help/quiz/mods.html
@@ -1,9 +1,7 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Testen</b></p>
-<blockquote>
-<p>Met deze module kan de leraar testen ontwerpen en afnemen. De test kan meerkeuzevragen,
+<div class="indent">Met deze module kan de leraar testen ontwerpen en afnemen. De test kan meerkeuzevragen,
waar/onwaar vragen, koppelvragen, gatentekst en vragen met een kort antwoord bevatten. Deze vragen worden bewaard in een
gecategoriseerde database en ze kunnen hergebruikt worden binnen het vak of zelfs in andere vakken.
Testen kunnen zo ingesteld worden dat meerdere pogingen mogelijk zijn. Elke poging wordt automatisch
-beoordeeld en de leraar kan bepalen of achteraf het goede antwoord getoond wordt en of er feedback gegeven wordt. Met deze module kun je cijfers geven.</p>
-</blockquote>
+beoordeeld en de leraar kan bepalen of achteraf het goede antwoord getoond wordt en of er feedback gegeven wordt. Met deze module kun je cijfers geven.</div>
View
6 lang/nl/help/resource/mods.html
@@ -1,7 +1,5 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" />&nbsp;<b>Bronnen</b></p>
-<blockquote>
-<p>Bronnen zijn de inhoud van je cursus: informatie die de leraar in de cursus wil brengen. Dit kunnen voorbereide
+<div class="indent">Bronnen zijn de inhoud van je cursus: informatie die de leraar in de cursus wil brengen. Dit kunnen voorbereide
bestanden zijn die geüpload worden naar de server; pagina's die rechtstreeks in Moodle gemaakt zijn; of externe webpagina's die lijken een deel van de cursus te zijn.
-</p>
-</blockquote>
+</div>
View
6 lang/nl/help/scheduler/mods.html
@@ -1,5 +1,3 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif" />&nbsp;<b>Planner</b></p>
-<blockquote>
-<p>Deze module helpt bij het maken van 1-op-1 afspraken met al je leerlingen. Jij geeft de periodes aan waarin je tijd hebt om afspraken te maken en je bepaalt hoe lang een afspraak duurt. De leerlingen schrijven daarna zichzelf in op de afspraakmomenten die nog niet geboekt zijn. De module houdt ook bij welke leerlingen al op de afspraak geweest zijn en welke nog geen afspraak hebben gehad.
-</p>
-</blockquote>
+<div class="indent">Deze module helpt bij het maken van 1-op-1 afspraken met al je leerlingen. Jij geeft de periodes aan waarin je tijd hebt om afspraken te maken en je bepaalt hoe lang een afspraak duurt. De leerlingen schrijven daarna zichzelf in op de afspraakmomenten die nog niet geboekt zijn. De module houdt ook bij welke leerlingen al op de afspraak geweest zijn en welke nog geen afspraak hebben gehad.
+</div>
View
6 lang/nl/help/scorm/mods.html
@@ -1,5 +1,3 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>SCORM pakketten</b></p>
-<blockquote>
-<p>Een SCORM-pakket is een gebundeld pakket met webinhoud volgens de SCORM-standaard voor leerobjecten. Deze pakketten kunnen webpagina's, grafieken, Javascriptprogramma's, Flashpresentaties en alle andere zaken die werken in webbrowsers. De SCORM-module maakt het mogelijk om gemakkelijk SCORM-pakketten te uploaden en deel te laten uitmaken van je vak.
-</p>
-</blockquote>
+<div class="indent">Een SCORM-pakket is een gebundeld pakket met webinhoud volgens de SCORM-standaard voor leerobjecten. Deze pakketten kunnen webpagina's, grafieken, Javascriptprogramma's, Flashpresentaties en alle andere zaken die werken in webbrowsers. De SCORM-module maakt het mogelijk om gemakkelijk SCORM-pakketten te uploaden en deel te laten uitmaken van je vak.
+</div>
View
6 lang/nl/help/survey/mods.html
@@ -1,6 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" />&nbsp;<b>Onderzoeken</b></p>
-<blockquote>
-<p>De Onderzoeksmodule bevat een aantal gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn bij
+<div class="indent">De Onderzoeksmodule bevat een aantal gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn bij
het beoordelen en stimuleren van leren in online omgevingen. Leraren kunnen deze gebruiken om gegevens van hun
-leerlingen te verzamelen. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun klas beter leren kennen en kunnen ze hun eigen lesgeven herbekijken.</p>
-</blockquote>
+leerlingen te verzamelen. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun klas beter leren kennen en kunnen ze hun eigen lesgeven herbekijken.</div>
View
4 lang/nl/help/wiki/mods.html
@@ -1,11 +1,11 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif" />&nbsp;<b>Wikis</b></p>
-<blockquote>
+<div class="indent">
<p>Een Wiki maakt het mogelijk om documenten in groep te bewerken, en dat via een webbrowser met een eenvoudige opmaaktaal.</p>
<p>"Wiki wiki" betekent "heel snel" in de Hawaiiaanse taal. De snelheid waarmee teksten gemaakt en bijgewerkt kunnen worden is één van de belangrijkste kenmerken van de Wiki technologie. Gewoonlijk wordt er niets nagelezen voor wijzigingen gepost worden. De meeste wikis zijn open voor het publiek of toch voor die mensen die toegang hebben tot de wikiserver.</p>
<p>Deze Wiki maakt groepswerk mogelijk. Verschillende personen werken samen aan één web door het toevoegen, uitbreiden en wijzigen van de inhoud. De inhoud wordt gewoonlijk niet verwijderd en kan eventueel teruggezet worden.</p>
<p>Deze module integreert de schitterende <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_blank>Erfurt Wiki</a> in Moodle.</p>
-</blockquote>
+</div>
View
6 lang/nl/help/workshop/mods.html
@@ -1,8 +1,6 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif" />&nbsp;<b>Workshop</b></p>
-<blockquote>
-<p>Een workshop is een activiteit met beoordeling door medeleerlingen met heel wat opties.
+<div class="indent">Een workshop is een activiteit met beoordeling door medeleerlingen met heel wat opties.
Het is mogelijk om deelnemers elkaars werk of voorbeeldtaken te laten beoordelen en dat op verschillende manieren.
De module coördineert ook het verzamenlen en verspreiden van deze beoordelingen op tal van manieren. De Workshopmodule
is een bijdrage van Ray Kingdom.
-</p>
-</blockquote>
+</div>

0 comments on commit cb6cecc

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.