Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer lang files (20100922)

  • Loading branch information...
commit cb800c30d9770fd5b0d7d43537efea94264d791e 1 parent 2545e66
authored September 22, 2010
2  install/lang/ar/admin.php
@@ -28,5 +28,7 @@
28 28
  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 29
  */
30 30
 
  31
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'خطأ، القيمة "{$a->value}" غير صحيحة من أجل "{$a->option}"';
  32
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
31 33
 $string['environmentrequireinstall'] = 'مطلوب تثبيته/تمكينه';
32 34
 $string['environmentrequireversion'] = 'مطلوب الأصدار {$a->needed} ، وانت تستخدم الأصدار {$a->current}';
10  install/lang/cs/admin.php
@@ -28,5 +28,15 @@
28 28
  * @license   http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
29 29
  */
30 30
 
  31
+$string['clianswerno'] = 'n';
  32
+$string['cliansweryes'] = 'a';
  33
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Chyba, nesprávná hodnota "{$a->value}" volby "{$a->option}"';
  34
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nesprávná hodnota, prosím zadejte znovu';
  35
+$string['clitypevalue'] = 'zadejte hodnotu';
  36
+$string['clitypevaluedefault'] = 'zadejte hodnotu nebo stiskněte Enter pro použití výchozí hodnoty ({$a})';
  37
+$string['cliunknowoption'] = 'Neznámé volby:
  38
+ {$a}
  39
+Použijte volbu --help pro získání nápovědy';
  40
+$string['cliyesnoprompt'] = 'zadejte a (pro "ano") nebo n (pro "ne")';
31 41
 $string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
32 42
 $string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze {$a->needed}, nyní používáte verzi {$a->current}';
1  install/lang/cs/install.php
@@ -32,6 +32,7 @@
32 32
 $string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
33 33
 $string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
34 34
 $string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
  35
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
35 36
 $string['dataroot'] = 'Datový adresář';
36 37
 $string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
37 38
 $string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';

0 notes on commit cb800c3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.