Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

 • Loading branch information...
1 parent 2d7189c commit cc7716b3821285635e64a74bb9db6a68f73342fd koenr committed Oct 5, 2004
Showing with 151 additions and 156 deletions.
 1. +8 −8 lang/nl/help/forum/allowdiscussions.html
 2. +8 −10 lang/nl/help/forum/attachment.html
 3. +8 −9 lang/nl/help/forum/forumtype.html
 4. +8 −8 lang/nl/help/forum/index.html
 5. +4 −4 lang/nl/help/forum/maxattachmentsize.html
 6. +5 −4 lang/nl/help/forum/mods.html
 7. +8 −9 lang/nl/help/forum/ratings.html
 8. +3 −3 lang/nl/help/forum/rssarticles.html
 9. +6 −6 lang/nl/help/forum/rsstype.html
 10. +8 −8 lang/nl/help/forum/subscription.html
 11. +9 −9 lang/nl/help/forum/subscription2.html
 12. +2 −2 lang/nl/help/glossary/aliases.html
 13. +2 −2 lang/nl/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 14. +2 −2 lang/nl/help/glossary/casesensitive.html
 15. +1 −1 lang/nl/help/glossary/defaultapproval.html
 16. +2 −2 lang/nl/help/glossary/description.html
 17. +2 −2 lang/nl/help/glossary/destination.html
 18. +2 −2 lang/nl/help/glossary/displayformat.html
 19. +7 −7 lang/nl/help/glossary/editalways.html
 20. +2 −2 lang/nl/help/glossary/entbypage.html
 21. +2 −2 lang/nl/help/glossary/filetoimport.html
 22. +2 −3 lang/nl/help/glossary/fullmatch.html
 23. +2 −2 lang/nl/help/glossary/globalglossary.html
 24. +2 −2 lang/nl/help/glossary/importcategories.html
 25. +20 −20 lang/nl/help/glossary/index.html
 26. +2 −2 lang/nl/help/glossary/linkcategory.html
 27. +2 −2 lang/nl/help/glossary/mainglossary.html
 28. +4 −4 lang/nl/help/glossary/mods.html
 29. +3 −3 lang/nl/help/glossary/rssarticles.html
 30. +7 −8 lang/nl/help/glossary/rsstype.html
 31. +2 −2 lang/nl/help/glossary/shows.html
 32. +2 −2 lang/nl/help/glossary/studentcanpost.html
 33. +2 −2 lang/nl/help/glossary/usedynalink.html
 34. +2 −2 lang/nl/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Berichten toestaan</B></P>
+<p align="center"><b>Berichten toestaan</b></p>
-<P>Met deze optie kun je het posten van nieuwe berichten door leerlingen beperken.
+<p>Met deze optie kun je het posten van nieuwe berichten door leerlingen beperken.</p>
-<P>Voor de meeste forums zul je leerlingen onbeperkt laten willen laten werken. Je kiest dan voor de
-eerste optie. Ze kunnen dan nieuwe discussieonderwerpen starten en ook antwoorden posten in die discussies.
+<p>Voor de meeste forums zul je leerlingen onbeperkt laten willen laten werken. Je kiest dan voor de
+eerste optie. Ze kunnen dan nieuwe discussieonderwerpen starten en ook antwoorden posten in die discussies.</p>
-<P>Misschien wil je die mogelijkheid soms uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwsforum. Op die manier
+<p>Misschien wil je die mogelijkheid soms uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwsforum. Op die manier
kunnen alleen de leraren nieuwe items toevoegen die verschijnen in het hoofdscherm van het vak. Om dit te bekomen kies
-je de derde optie: "Geen nieuwe discussies, geen antwoorden".
+je de derde optie: "Geen nieuwe discussies, geen antwoorden".</p>
-<P>Misschien wil je dat alleen de leraren nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
+<p>Misschien wil je dat alleen de leraren nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
op die discussies (bijvoorbeeld het nieuwsforum op de startpagina van de site). Om dit te bekomen kies je de tweede
-optie: "Geen nieuwe discussies, maar antwoorden is toegestaan".
+optie: "Geen nieuwe discussies, maar antwoorden is toegestaan".</p>
@@ -1,15 +1,13 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bijlage</B></P>
+<p align="center"><b>Bijlage</b></p>
-<P>Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bericht hangen. Dit bestand wordt dan geüpload
-naar de server en bewaard bij je bericht.
+<p>Als je wil kan je ÉÉN bestand vanuit je eigen computer aan je bericht hangen. Dit bestand wordt dan geüpload
+naar de server en bewaard bij je bericht.</p>
-<P>Dit is bijvoorbeeld nuttig als je een afbeelding of een Word-document wil delen.
+<p>Dit is bijvoorbeeld nuttig als je een afbeelding of een Word-document wil delen.</p>
-<P>Het bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam),
-zoals .doc voor een Word document, .jpg of .png voor een afbeelding enz. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker
-om je bestand te downloaden en te bekijken in hun browser.
+<p>Het bestand kan van gelijk welk type zijn, maar je gebruikt best de standaard extenties (drie letters na de punt in de naam), zoals .doc voor een Word document, .jpg of .png voor een afbeelding enz. Dit maakt het voor anderen gemakkelijker om je bestand te downloaden en te bekijken in hun browser.</p>
-<P>Als je een bericht wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor dat bericht
-vervangen worden.
+<p>Als je een bericht wijzigt en een nieuw bestand als bijlage post, dan zal de vorige bijlage voor dat bericht
+vervangen worden.</p>
-<P>Als je een bericht met een bijlage wijzigt en het veld voor de bijlage leeg laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden blijven
+<p>Als je een bericht met een bijlage wijzigt en het veld voor de bijlage leeg laat, dan zal de oorspronkelijke bijlage behouden blijven</p>
@@ -1,16 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Soort forum</B></P>
+<p align="center"><b>Soort forum</b></p>
-<P>Je kunt kiezen uit verschillende soorten forums:
+<p>Je kunt kiezen uit verschillende soorten forums:</p>
-<P><B>Eén eenvoudige discussie</B> - er is maar één onderwerp, alles op één pagina.
-Nuttig voor een korte, gerichte discussie.
+<p><b>Eén eenvoudige discussie<b> - er is maar één onderwerp, alles op één pagina.
+Nuttig voor een korte, gerichte discussie.</p>
-<P><B>Standaard forum voor algemeen gebruik</B> - is een open forum, waarin iedereen op elk moment een nieuw onderwerp kan
-aansnijden. Dit is het beste forum voor algemeen gebruik.
+<p><b>Standaard forum voor algemeen gebruik</b> - is een open forum, waarin iedereen op elk moment een nieuw onderwerp kan aansnijden. Dit is het beste forum voor algemeen gebruik.</p>
-<P><B>Iedereen voegt één discussie toe</B> - Elke deelnemer kan juist één nieuw discussieonderwerp
+<p><b>Iedereen voegt één discussie toe</b> - Elke deelnemer kan juist één nieuw discussieonderwerp
starten (maar iedereen kan daarop antwoorden). Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer je elke leerling een discussie
wil laten starten over, bijvoorbeeld, hun bedenkingen bij het onderwerp van deze week, waarop iedereen dan kan
-reageren.
+reageren.</p>
-<P>(Er komen meer mogelijkheden in toekomstige versies van Moodle)
+<p>(Er komen meer mogelijkheden in toekomstige versies van Moodle)</p>
@@ -1,12 +1,12 @@
<p>Forum module</p>
<ul>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=rssarticles.html">Aantal recente artikels in RSS</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Beoordelingen</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Forum type</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Lidmaatschap</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Maximum groote van de bijlage</a>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=rssarticles.html">Aantal recente artikels in RSS</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Beoordelingen</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Forum type</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Lidmaatschap</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Maximum groote van de bijlage</a></li>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS-feed voor dit forum</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Sta discussies toe</a>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS-feed voor dit forum</a></li>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Sta discussies toe</a></li>
</ul>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Maximum grootte van de bijlage</B></P>
+<p align="center"><b>Maximum grootte van de bijlage</b></p>
-<P>De maximumgrootte van een bijlage kan beperkt worden door de persoon die het forum maakt.
-<P>Soms is het mogelijk een bestand groter dan die waarde
+<p>De maximumgrootte van een bijlage kan beperkt worden door de persoon die het forum maakt.</p>
+<p>Soms is het mogelijk een bestand groter dan die waarde
te uploaden, maar dat bestand zal niet bewaard worden op de
-server en je kunt een foutmelding krijgen.
+server en je kunt een foutmelding krijgen.</p>
@@ -1,6 +1,7 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
-<UL>
-<P>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
+<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<b>Forums</b></p>
+<ul>
+<p>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
-mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</UL>
+mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</p>
+<ul>
@@ -1,30 +1,29 @@
-Elk bericht kan beoordeeld worden door gebruik te maken van een beoordelingsschaal, gebaseerd op de <strong>separate and connected knowing</strong> theorie.
+<p>Elk bericht kan beoordeeld worden door gebruik te maken van een beoordelingsschaal, gebaseerd op de <strong>separate and connected knowing</strong> theorie.</p>
-Deze theorie kan je helpen om de menselijke interacties op een nieuwe manier te bekijken. Hij beschrijft twee methodes waarmee geleerd kan worden uit onze omgeving en hoe we onze omgeving kunnen beoordelen.
+<p>Deze theorie kan je helpen om de menselijke interacties op een nieuwe manier te bekijken. Hij beschrijft twee methodes waarmee geleerd kan worden uit onze omgeving en hoe we onze omgeving kunnen beoordelen.</p>
-Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende mate en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om je als voorbeeld twee mensen voor de geest te halen: één die vooral een separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).
+<p>Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende mate en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om je als voorbeeld twee mensen voor de geest te halen: één die vooral een separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).</p>
<ul>
- <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekken in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jan is een <strong>separate knower</strong>.<br /><br />
- </li>
+ <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekken in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jan is een <strong>separate knower</strong>.<br /><br /></li>
<li>Marie is gevoelig naar anderen toe. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt vanuit hun standpunt. Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties. Marie is een sterke <strong>connected knower</strong>.</li>
</ul>
-Heb je opgemerkt dat in deze voorbeelden de separate knower een man is en de connected knower een vrouw ? Sommige studies hebben statistisch aangetoond dat het inderdaad zo is, al kan elk individu zich gelijk waar in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden.
+<p>Heb je opgemerkt dat in deze voorbeelden de separate knower een man is en de connected knower een vrouw ? Sommige studies hebben statistisch aangetoond dat het inderdaad zo is, al kan elk individu zich gelijk waar in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden.
Voor een efficiënt samenwerkende groep leerlingen is het best dat iedereen beide methodes van leren kan gebruiken.
-In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van elke bijdrage te plaatsen op deze schaal is om:
+In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van elke bijdrage te plaatsen op deze schaal is om: </p>
<blockquote>
a) je te helpen nadenken over deze dingen als je de bijdrage van iemand leest.<br />
b) feedback geven aan de schrijver van de bijdrage over hoe hij door anderen gezien wordt.
</blockquote>
-De resultaten worden niet gebruikt om de leerlingen op een of andere manier te beoordelen, ze worden alleen gebruikt om de communicatie en het leren te verbeteren.
+<p>De resultaten worden niet gebruikt om de leerlingen op een of andere manier te beoordelen, ze worden alleen gebruikt om de communicatie en het leren te verbeteren.</p>
<hr>
-Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is, kun je onderstaande referenties naar werken van de auteurs die deze ideeën ontwikkeld hebben eens bekijken:
+<p>Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is, kun je onderstaande referenties naar werken van de auteurs die deze ideeën ontwikkeld hebben eens bekijken:</p>
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.</li>
<li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal recente artikels in RSS </B></P>
+<p align="cneter"><b>Aantal recente artikels in RSS </b></p>
-<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS-feed wil zetten.
+<p>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS-feed wil zetten.</p>
-<P>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste forums. Verhoog het getal als het forum erg veel gebruikt wordt.
+<p>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste forums. Verhoog het getal als het forum erg veel gebruikt wordt.</p>
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>RSS-feed voor dit forum</B></P>
+<p align="center"><b>RSS-feed voor dit forum</b></p>
-<P>Met deze optie kun je een RSS-feed maken van dit forum.
-<P>Je kunt kiezen tussen twee forumtypes:
-<UL>
-<LI><B>Discussies:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed nieuwe discussies met hun eerste bericht bevatten.
-<LI><B>Berichten:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed elk nieuw bericht van dit forum bevatten.
+<p>Met deze optie kun je een RSS-feed maken van dit forum.</p>
+<p>Je kunt kiezen tussen twee forumtypes:</p>
+<ul>
+<li><b>Discussies:</b> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed nieuwe discussies met hun eerste bericht bevatten.</li>
+<li><b>Berichten:</b> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed elk nieuw bericht van dit forum bevatten.</li>
</UL>
@@ -1,13 +1,13 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Lid worden van een forum</B></P>
+<p align="center"><b>Lid worden van een forum</b></p>
-<P> Een persoon die lid is van een forum zal een kopie per e-mail krijgen van elk bericht in dat forum.
+<p> Een persoon die lid is van een forum zal een kopie per e-mail krijgen van elk bericht in dat forum.
De mails worden na ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minutem verzonden (nadat het bericht voor het eerst
-bewaard werd).
+bewaard werd).</p>
-<P>Meestal kun je kiezen of je lid wil zijn van een forum of niet.
+<p>Meestal kun je kiezen of je lid wil zijn van een forum of niet.</p>
-<P>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
-van de cursus zullen kopieën per e-mail krijgen.
+<p>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
+van de cursus zullen kopieën per e-mail krijgen.</p>
-<P>Dit is vooral nuttig in het Nieuwsforum en aan het begin van een cursus (voor iedereen ontdekt heeft
-dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).
+<p>Dit is vooral nuttig in het Nieuwsforum en aan het begin van een cursus (voor iedereen ontdekt heeft
+dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).</p>
@@ -1,16 +1,16 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Inschrijven op het forum</B></P>
+<p align="center"><b>Inschrijven op het forum</b></p>
-<P>Wanneer een persoon ingeschreven wordt op een forum, dan betekent dat dat hij e-mailkopieën zal krijgen van elk bericht in dat forum. (berichten worden ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuten na de post de eerste keer geschreven was verstuurd)
-</P>
+<p>Wanneer een persoon ingeschreven wordt op een forum, dan betekent dat dat hij e-mailkopieën zal krijgen van elk bericht in dat forum. (berichten worden ongeveer <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuten na de post de eerste keer geschreven was verstuurd)
+</p>
-<P>Gewoonlijk kan iedereen kiezen of ze al dan niet lid zijn van een forum.
-</P>
+<p>Gewoonlijk kan iedereen kiezen of ze al dan niet lid zijn van een forum.
+</p>
-<P>Hoewel, als je er voor kiest om iedereen verplicht lid te maken van een bepaald forum, dan zullen alle gebruikers van het vak ingeschreven worden, zelfs diegene die zich later aanmelden in het vak.
-</P>
+<p>Hoewel, als je er voor kiest om iedereen verplicht lid te maken van een bepaald forum, dan zullen alle gebruikers van het vak ingeschreven worden, zelfs diegene die zich later aanmelden in het vak.
+</p>
-<P>Dit is vooral nuttig voor het nieuwsforum en in forums aan het begin van een cursus (voor iedereen door heeft dat ze zich kunnen lid maken om e-mail van het forum te ontvangen).
-</P>
+<p>Dit is vooral nuttig voor het nieuwsforum en in forums aan het begin van een cursus (voor iedereen door heeft dat ze zich kunnen lid maken om e-mail van het forum te ontvangen).
+</p>
<p>Als je de optie "Ja, initieel" dan zullen alle huidige en toekomstige gebruikers van het vak ingeschreven worden, maar ze kunnen zichzelf dan uitschrijven wanneer ze willen. Als je "Ja, voor altijd" kiest, dan kunnen ze zich niet uit het forum uitschrijven.
</p>
@@ -1,7 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aliassen</B></P>
+<p align="center"><b>Aliassen</b></p>
<p>Met de woordenlijstmodule is het mogelijk om van elk item een lijst met
-aliassen te maken.
+aliassen te maken.</p>
<p>Aliassen worden gebruikt om alternatieve termen voor de concepten in te geven. Wanneer
een concept, of een alias er van, gevonden wordt, wordt er automatisch een link naar het concept
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Woord meerdere keren invoegen toelaten.</B></P>
+<p align="center"><b>Woord meerdere keren invoegen toelaten.</b></p>
-<P>Hiermee kun je het systeem toelaten om meerdere definities per item te accepteren.</p>
+<p>Hiermee kun je het systeem toelaten om meerdere definities per item te accepteren.</p>
<p>Als je wil, kun je een item meerdere keren laten voorkomen in de lijst, telkens met een andere definitie.</p>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hoofdletergevoelig bij links</B></P>
+<p align="center"<b>Hoofdletergevoelig bij links</b></p>
-<P>Met deze instelling kun je kiezen of er bij het maken van automatische links naar deze items
+<p>Met deze instelling kun je kiezen of er bij het maken van automatische links naar deze items
rekening gehouden moet worden met hoofdletters of niet.</p>
<p>Als de instelling op ja staat, dan wordt een woord als 'html' in een forum niet gelinkt aan het item 'HTML'
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Standaardinstelling goedkeuring</B></P>
+<p align="center"><b>Standaardinstelling goedkeuring</b></p>
<p>Je kunt er voor kiezen of de bijdragen van de leerlingen automatisch gepubliceerd worden of dat ze eerst door de
leraar moeten goedgekeurd worden.</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beschrijving</B></P>
+<p align="center"><b>Beschrijving</b></p>
-<P>In dit veld kun je het doel van de woordenlijst beschrijven en kun je achtergrondinformatie, instructies, links enz.zetten</p>
+<p>In dit veld kun je het doel van de woordenlijst beschrijven en kun je achtergrondinformatie, instructies, links enz.zetten</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit cc7716b

Please sign in to comment.