Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 5a80fd8 commit cdb4ca838de5bb2670a29c1d19a03043b9394fcc koenr committed Dec 3, 2003
Showing with 1,052 additions and 1,013 deletions.
  1. +766 −763 lang/nl/moodle.php
  2. +13 −2 lang/nl/quiz.php
  3. +44 −38 lang/nl/resource.php
  4. +229 −210 lang/nl/workshop.php
View
1,529 lang/nl/moodle.php
766 additions, 763 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
15 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -39,6 +39,7 @@
$string['choices'] = 'Mogelijke keuzes';
$string['correctanswer'] = 'Het goede antwoord';
$string['correctanswers'] = 'Goede antwoorden';
+$string['corrresp'] = 'Juiste reactie';
$string['countdown'] = 'Aftellen';
$string['countdownfinished'] = 'De test gaat dicht. Je moet nu je antwoorden insturen.';
$string['countdowntenminutes'] = 'De test gaat over tien minuten dicht.';
@@ -51,6 +52,7 @@
$string['defaultinfo'] = 'De standaardcategorie voor vragen.';
$string['deletequestioncheck'] = 'Weet je heel zeker dat je \'$a\' wilt verwijderen?';
$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['discrimination'] = 'Discrim. Index';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
@@ -79,11 +81,13 @@
$string['gradeaverage'] = 'Gemiddelde cijfer';
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
-$string['grades'] = 'Beoordelingen';
$string['guestsno'] = 'Sorry, gasten kunnen testen niet bekijken noch een poging wagen';
$string['imagedisplay'] = 'Weer te geven afbeelding';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen uit een bestand';
+$string['indivresp'] = 'Reacties van ieder afzonderlijk op elk item';
$string['introduction'] = 'Inleiding';
+$string['itemanal'] = 'Analyse van de reacties op de items';
+$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Gepaarde antwoord';
@@ -95,14 +99,17 @@
$string['modulenameplural'] = 'Testen';
$string['multianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Multiple choice';
+$string['name'] = 'Naam';
$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';
$string['noattempts'] = 'Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken';
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
+$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Het is niet toegestaan om de antwoorden na te lezen en te verbeteren';
$string['noreviewuntil'] = 'Het is niet toegestaan om deze test na te lezen tot $a';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
+$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['qti'] = 'IMS QTI opmaak';
$string['question'] = 'Vraag';
@@ -129,6 +136,9 @@
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['report'] = 'Rapporten';
$string['reportfullstat'] = 'Gedetailleerde cijfers';
+$string['reportmulti_percent'] = 'Meerdere percentages';
+$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Overzicht keuzes van alle leerlingen';
+$string['reportmulti_resp'] = 'Individuele reacties';
$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
@@ -157,6 +167,7 @@
$string['viewallanswers'] = 'Bekijk $a voltooide testen';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk overzicht van $a pogingen';
$string['webct'] = 'WebCT opmaak';
+$string['withsummary'] = 'met samenvattende statistieken';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Je eindcijfer voor deze test is $a';
?>
View
82 lang/nl/resource.php
@@ -1,43 +1,49 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003102900)
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
-$string['addresource'] = "Voeg bron toe";
-$string['chooseafile'] = "Kies of upload een bestand";
-$string['configframesize'] = "Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).";
-$string['editingaresource'] = "Bewerk een bron";
-$string['example'] = "Voorbeeld";
-$string['examplereference'] = "Koers, Diane (1999) <I>Visuele leermethode Office 2000</I>, A.W. Bruna multimedia, ISBN 9022943046.";
-$string['exampleurl'] = "http://www.voorbeeld.nl/eenmap/eenbestand.html";
-$string['filename'] = "Bestandsnaam";
-$string['fulltext'] = "Volledige tekst";
-$string['htmlfragment'] = "HTML fragment";
-$string['modulename'] = "Bron";
-$string['modulenameplural'] = "Bronnen";
-$string['neverseen'] = "Nooit gezien";
-$string['newdirectories'] = "Toon de links naar de mappen";
-$string['newfullscreen'] = "Vul het volledige scherm";
-$string['newheight'] = "Standaard vensterhoogte (in pixels)";
-$string['newlocation'] = "Toon de locatiebalk";
-$string['newmenubar'] = "Toon de menubalk";
-$string['newresizable'] = "Sta het veranderen van de grootte van het venster toe";
-$string['newscrollbars'] = "Sta scrollen van het venster toe";
-$string['newstatus'] = "Toon de statusbalk";
-$string['newtoolbar'] = "Toon de werkbalk";
-$string['newwidth'] = "Standaard vensterbreedte (in pixels)";
-$string['newwindow'] = "Nieuw venster";
-$string['newwindowopen'] = "Toon deze bron in een popup venster";
-$string['note'] = "Aantekening";
-$string['notefile'] = "Gebruik <A HREF=\$a>Bestandsbeheer</A> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).";
-$string['notypechosen'] = "Je moet een soort kiezen. Gebruik de 'Back'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.";
-$string['resourcetype'] = "Soort bron";
-$string['resourcetype1'] = "Verwijzing";
-$string['resourcetype2'] = "Website (binnen deze site)";
-$string['resourcetype3'] = "Geüpload bestand";
-$string['resourcetype4'] = "Platte tekst";
-$string['resourcetype5'] = "Weblink (nieuw venster)";
-$string['resourcetype6'] = "HTML tekst";
-$string['resourcetype7'] = "Programma";
-$string['resourcetype8'] = "Wiki tekst";
+$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
+$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
+$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
+$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
+$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
+$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegd, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
+$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
+$string['example'] = 'Voorbeeld';
+$string['examplereference'] = 'Koers, Diane (1999) <I>Visuele leermethode Office 2000</I>, A.W. Bruna multimedia, ISBN 9022943046.';
+$string['exampleurl'] = 'http://www.voorbeeld.nl/eenmap/eenbestand.html';
+$string['fetchclienterror'] = 'Er is een fout opgetreden bij je webclient, wanneer je de webpagina probeerde te openen (waarschijnlijk een verkeerde URL).';
+$string['fetcherror'] = 'Er is een fout gevonden tijdens het ophalen van de webpagina.';
+$string['fetchservererror'] = 'Er is een fout gevonden bij de webserver terwijl je probeerde een webpagina op te halen (waarschijnlijk een programmafout).</p>';
+$string['filename'] = 'Bestandsnaam';
+$string['fulltext'] = 'Volledige tekst';
+$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
+$string['modulename'] = 'Bron';
+$string['modulenameplural'] = 'Bronnen';
+$string['neverseen'] = 'Nooit gezien';
+$string['newdirectories'] = 'Toon de links naar de mappen';
+$string['newfullscreen'] = 'Vul het volledige scherm';
+$string['newheight'] = 'Standaard vensterhoogte (in pixels)';
+$string['newlocation'] = 'Toon de locatiebalk';
+$string['newmenubar'] = 'Toon de menubalk';
+$string['newresizable'] = 'Sta het veranderen van de grootte van het venster toe';
+$string['newscrollbars'] = 'Sta scrollen van het venster toe';
+$string['newstatus'] = 'Toon de statusbalk';
+$string['newtoolbar'] = 'Toon de werkbalk';
+$string['newwidth'] = 'Standaard vensterbreedte (in pixels)';
+$string['newwindow'] = 'Nieuw venster';
+$string['newwindowopen'] = 'Toon deze bron in een popup venster';
+$string['note'] = 'Aantekening';
+$string['notefile'] = 'Gebruik <A HREF=$a>Bestandsbeheer</A> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).';
+$string['notypechosen'] = 'Je moet een soort kiezen. Gebruik de \'Back\'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.';
+$string['resourcetype'] = 'Soort bron';
+$string['resourcetype1'] = 'Verwijzing';
+$string['resourcetype2'] = 'Website (binnen deze site)';
+$string['resourcetype3'] = 'Geüpload bestand';
+$string['resourcetype4'] = 'Platte tekst';
+$string['resourcetype5'] = 'Weblink (nieuw venster)';
+$string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
+$string['resourcetype7'] = 'Programma';
+$string['resourcetype8'] = 'Wiki tekst';
?>
View
439 lang/nl/workshop.php
@@ -1,215 +1,234 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003113000)
-$string['absent'] = "Afwezig";
-$string['accumulative'] = "Cumulatief";
-$string['action'] = "Actie";
-$string['addacomment'] = "Voeg commentaar toe";
-$string['afterdeadline'] = "Na de deadline: \$a";
-$string['agreetothisassessment'] = "Bevestig deze evaluatie";
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Alle beoordelingen hebben een maximum van: \$a";
-$string['allowresubmit'] = "Sta herinzenden toe";
-$string['alreadyinphase'] = "Reeds in fase \$a";
-$string['amendassessmentelements'] = "Wijzig evaluatie";
-$string['amendtitle'] = "Pas titel aan";
-$string['assess'] = "Beoordelingen";
-$string['assessedon'] = "Beoordeeld op \$a";
-$string['assessment'] = "Beoordeling";
-$string['assessmentby'] = "Beoordeeld door \$a";
-$string['assessmentgrade'] = "Beoordelingscijfer: \$a";
-$string['assessmentnotyetagreed'] = "Beoordeling is nog niet bevestigd";
-$string['assessmentofresubmission'] = "Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>Dit formulier is gevuld met jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze alstublieft aan na het bekijken van de herwerkte taak";
-$string['assessmentofthissubmission'] = "Beoordeling van deze inzending";
-$string['assessments'] = "Beoordelingen";
-$string['assessmentsareok'] = "Beoordelingen zijn in orde";
-$string['assessmentsby'] = "Beoordelingen door \$a";
-$string['assessmentsdone'] = "Beoordelingen klaar";
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Beoordelingen moeten bevestigd worden";
-$string['assessmentwasagreedon'] = "Beoordeling was bevestigd op \$a";
-$string['assessor'] = "Beoordelaar";
-$string['assessthissubmission'] = "Beoordeel deze inzending";
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Beoordeling niet in de juiste fase";
-$string['authorofsubmission'] = "Auteur van de inzending";
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = "In afwachting van beoordeling door \$a";
-$string['beforedeadline'] = "Voor deadline: \$a";
-$string['calculationoffinalgrades'] = "Berekening van de eindbeoordeling";
-$string['closeassignment'] = "Sluit de beoordeling";
-$string['comment'] = "Commentaar";
-$string['commentby'] = "Commentaar door";
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Bevestig het verwijderen van deze \$a";
-$string['correct'] = "Juist";
-$string['criterion'] = "Criterium";
-$string['deadline'] = "Deadline";
-$string['deadlineis'] = "Deadline is \$a";
-$string['delete'] = "Verwijder";
-$string['deleting'] = "Verwijderen";
-$string['description'] = "Beschrijving";
-$string['detailsofassessment'] = "Details van de beoordeling";
-$string['disagreewiththisassessment'] = "Niet akkoord met deze beoordeling";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Toon de eindcijfers";
-$string['dontshowgrades'] = "Toon de cijfers niet";
-$string['edit'] = "Bewerk";
-$string['editacomment'] = "Bewerk een commentaar";
-$string['editingassessmentelements'] = "Evaluatieonderdelen aanbrengen";
-$string['element'] = "Onderdeel";
-$string['elementweight'] = "Gewicht van het onderdeel";
-$string['errorbanded'] = "Als fout aangeduid";
-$string['excellent'] = "Schitterend";
-$string['feedbackgoeshere'] = "Zet hier feedback";
-$string['generalcomment'] = "Algemene commentaar";
-$string['good'] = "Goed";
-$string['grade'] = "Cijfer";
-$string['gradeassessment'] = "Cijferbeoordeling";
-$string['graded'] = "Beoordeeld";
-$string['gradedbyteacher'] = "Beoordeeld door \$a";
-$string['gradeforassessments'] = "Cijfer voor de beoordeling";
-$string['gradeforbias'] = "Graad van afwijking";
-$string['gradeforreliability'] = "Cijfer voor betrouwbaarheid";
-$string['gradeforstudentsassessment'] = "Cijfer voor de beoordeling van de leerling";
-$string['gradeofsubmission'] = "Beoordeling van bijdrage :\$a";
-$string['gradetable'] = "Beoordelingstabel";
-$string['gradingstrategy'] = "Beoordelingsstrategie";
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Verberg de cijfers tot na de bevestiging";
-$string['hidenamesfromstudents'] = "Verberg de namen van \$a";
-$string['includeteachersgrade'] = "Hou rekening met het cijfer van de leraar";
-$string['incorrect'] = "Fout";
-$string['leaguetable'] = "Overzichtstabel van ingestuurd werk";
-$string['listassessments'] = "Lijst van evaluaties";
-$string['listofallsubmissions'] = "Lijst van alle inzendingen";
-$string['liststudentsassessments'] = "Lijst van evaluaties van de leerling";
-$string['mail1'] = "Je opdracht '\$a' is beoordeeld door";
-$string['mail10'] = "Je kunt het beoordelen in je Workshop";
-$string['mail2'] = "De opmerkingen en cijfers kunnen bekeken worden in de Workshop '\$a'";
-$string['mail3'] = "Je kunt het zien in je Workshop";
-$string['mail4'] = "Er is een opmerking toegevoegd aan de opdracht '\$a' door";
-$string['mail5'] = "De nieuwe opmerking kan bekeken worden in de Workshop '\$a'";
-$string['mail6'] = "Je beoordeling van de opdracht '\$a' is nagelezen";
-$string['mail7'] = "De opmerkingen gegeven door de \$a kan bekeken worden in de Workshop";
-$string['mail8'] = "De opdracht \$a is een herwerkte taak";
-$string['mail9'] = "Beoordeel het alstublieft in de Workshop \$a";
-$string['managingassignment'] = "Taakbeheer";
-$string['maximumsize'] = "Maximum grootte";
-$string['modulename'] = "Workshop";
-$string['modulenameplural'] = "Workshops";
-$string['movingtophase'] = "Doorgaan naar fase \$a";
-$string['namesnotshowntostudents'] = "Namen niet getoond aan \$a";
-$string['newassessments'] = "Nieuwe evaluaties";
-$string['newgradings'] = "Nieuwe beoordelingen";
-$string['newsubmissions'] = "Nieuwe inzendingen";
-$string['noassessmentsdone'] = "Geen evaluaties gemaakt";
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Er zijn geen inzendingen beschikbaar ";
-$string['notavailable'] = "Niet beschikbaar";
-$string['noteonassessmentelements'] = "Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het 'taak uitgeven scherm' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm";
-$string['notgraded'] = "Niet beoordeeld";
-$string['notitlegiven'] = "Geen titel gegeven";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Aantal evaluatieonderdelen";
-$string['numberofassessments'] = "Aantal evaluaties";
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
-$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
-$string['numberofentries'] = "Aantal ingangen";
-$string['numberofnegativeresponses'] = "Aantal negatieve antwoorden";
-$string['on'] = "op \$a";
-$string['openassignment'] = "Open taak";
-$string['optionaladjustment'] = "Optionele bijsturing";
-$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
-$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
-$string['overallocation'] = "Over toewijzing";
-$string['overallpeergrade'] = "Totaalcijfer: \$a";
-$string['overallteachergrade'] = "Volledige beoordeling door leraar: \$a";
-$string['ownwork'] = "Eigen werk";
-$string['phase'] = "Fase";
-$string['phase1'] = "Begin taak";
-$string['phase1short'] = "Begin";
-$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
-$string['phase2short'] = "Bijdragen";
-$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
-$string['phase3short'] = "Beide";
-$string['phase4'] = "Laat \$a Beoordelingen toe";
-$string['phase4short'] = "Opdrachten";
-$string['phase5'] = "Toon de totalen";
-$string['phase5short'] = "Berekening";
-$string['phase6'] = "Toon eindtotalen";
-$string['phase6short'] = "Toon cijfers";
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
-$string['poor'] = "Slecht";
-$string['present'] = "Huidig";
-$string['reasonforadjustment'] = "Reden voor bijsturing";
-$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
-$string['reply'] = "Antwoord";
-$string['returnto'] = "Keer terug naar";
-$string['returntosubmissionpage'] = "Keer terug naar de verzendingspagina";
-$string['rubric'] = "Rubriek";
-$string['savedok'] = "Goed bewaard";
-$string['savemyassessment'] = "Bewaar mijn taak";
-$string['savemycomment'] = "Bewaar mijn commentaar";
-$string['savemygrading'] = "Bewaar mijn cijfer";
-$string['saveoverallocation'] = "Bewaar over toewijzingsniveau";
-$string['scale10'] = "Cijfer op 10";
-$string['scale100'] = "Cijfer op 100";
-$string['scale20'] = "Cijfer op 20";
-$string['scalecorrect'] = "2 punten op de Juist / Fout schaal";
-$string['scaleexcellent4'] = "4 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scaleexcellent5'] = "5 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scaleexcellent7'] = "7 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scalegood3'] = "3 punten op de Goed / Slecht schaal";
-$string['scalepresent'] = "2 punten op de Aanwezig / Afwezig schaal";
-$string['scaleyes'] = "2 punten op de Ja / Nee schaal";
-$string['select'] = "Selecteer";
-$string['selfassessment'] = "Zelfevaluatie";
-$string['setoverallocation'] = "Reeks over het Niveau van de Toewijzing";
-$string['showgrades'] = "Toon cijfers";
-$string['specimenassessmentform'] = "Exemplaar van het evaluatieformulier";
-$string['studentassessments'] = "\$a Evaluaties";
-$string['studentgrades'] = "\$a Cijfers";
-$string['studentsubmissions'] = "\$a Bijdragen";
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a leerlingenbijdragen aan evaluatie";
-$string['submission'] = "Inzending";
-$string['submissions'] = "Inzendingen";
-$string['submissionsnolongerallowed'] = "Bijdragen niet langer toegelaten";
-$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
-$string['submitassignmentusingform'] = "Stuur je taak in met dit formulier";
-$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
-$string['submitrevisedassignment'] = "Stuur je herwerkte taak in met dit formulier";
-$string['submitted'] = "Ingezonden";
-$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
-$string['suggestedgrade'] = "Voorgesteld cijfer";
-$string['teacherassessments'] = "\$a beoordelingen";
-$string['teacherscomment'] = "Opmerkingen van de leraar";
-$string['teachersgrade'] = "Beoordeling van de leraar";
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a lerarenbijdragen voor beoordeling";
-$string['thegradeis'] = "Het cijfer is \$a";
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Er is feedback van de \$a";
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Deze taken werden beoordeeld door de \$a";
-$string['timeassessed'] = "Tijd geëvalueerd";
-$string['title'] = "Titel";
-$string['typeofscale'] = "Soort van schaal";
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.";
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen";
-$string['verypoor'] = "Heel slecht";
-$string['view'] = "Zie";
-$string['viewassessmentofteacher'] = "Zie evaluatie van \$a";
-$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
-$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
-$string['weight'] = "Gewicht";
-$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
-$string['weightforbias'] = "Beoordelingsgewicht voor vertekening";
-$string['weightforgradingofassessments'] = "Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties";
-$string['weightforpeerassessments'] = "Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten";
-$string['weightforreliability'] = "Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid";
-$string['weightforteacherassessments'] = "Gewicht voor \$a beoordelingen";
-$string['weights'] = "Beoordelingsgewichten";
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling";
-$string['weightsusedforsubmissions'] = "Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen";
-$string['workshopagreedassessments'] = "Workshop Bevestiged Beoordeling";
-$string['workshopassessments'] = "Workshop Beoordelingen";
-$string['workshopcomments'] = "Workshop Opmerkingen";
-$string['workshopfeedback'] = "Workshop Feedback";
-$string['workshopsubmissions'] = "Workshoo Bijdragen";
-$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
-$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = "Je beoordelingen van voorbeelden van de \$a";
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
+$string['absent'] = 'Afwezig';
+$string['accumulative'] = 'Cumulatief';
+$string['action'] = 'Actie';
+$string['addacomment'] = 'Voeg commentaar toe';
+$string['afterdeadline'] = 'Na de deadline: $a';
+$string['agreetothisassessment'] = 'Bevestig deze evaluatie';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Alle beoordelingen hebben een maximum van: $a';
+$string['allowresubmit'] = 'Sta herinzenden toe';
+$string['alreadyinphase'] = 'Reeds in fase $a';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Wijzig evaluatie';
+$string['amendtitle'] = 'Pas titel aan';
+$string['analysisofassessments'] = 'Analyse van beoordelingen';
+$string['assess'] = 'Beoordelingen';
+$string['assessedon'] = 'Beoordeeld op $a';
+$string['assessment'] = 'Beoordeling';
+$string['assessmentby'] = 'Beoordeeld door $a';
+$string['assessmentdropped'] = 'Beoordeling genegeerd';
+$string['assessmentgrade'] = 'Beoordelingscijfer: $a';
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Beoordeling is nog niet bevestigd';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Dit is de beoordeling van een herwerkt stuk van de taak. <br/>Dit formulier is gevuld met jouw vorige cijfers en opmerkingen.<br/>Pas deze alstublieft aan na het bekijken van de herwerkte taak';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Beoordeling van deze inzending';
+$string['assessments'] = 'Beoordelingen';
+$string['assessmentsareok'] = 'Beoordelingen zijn in orde';
+$string['assessmentsby'] = 'Beoordelingen door $a';
+$string['assessmentsdone'] = 'Beoordelingen klaar';
+$string['assessmentsexcluded'] = 'Aantal beoordelingen uitgesloten voor deze $a';
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Beoordelingen moeten bevestigd worden';
+$string['assessmentwasagreedon'] = 'Beoordeling was bevestigd op $a';
+$string['assessor'] = 'Beoordelaar';
+$string['assessthissubmission'] = 'Beoordeel deze inzending';
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Beoordeling niet in de juiste fase';
+$string['authorofsubmission'] = 'Auteur van de inzending';
+$string['averageerror'] = 'Gewone fout';
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'In afwachting van beoordeling door $a';
+$string['beforedeadline'] = 'Voor deadline: $a';
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Berekening van de eindbeoordeling';
+$string['closeassignment'] = 'Sluit de beoordeling';
+$string['comment'] = 'Commentaar';
+$string['commentby'] = 'Commentaar door';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig het verwijderen van deze $a';
+$string['correct'] = 'Juist';
+$string['criterion'] = 'Criterium';
+$string['deadline'] = 'Deadline';
+$string['deadlineis'] = 'Deadline is $a';
+$string['delete'] = 'Verwijder';
+$string['deleting'] = 'Verwijderen';
+$string['description'] = 'Beschrijving';
+$string['detailsofassessment'] = 'Details van de beoordeling';
+$string['disagreewiththisassessment'] = 'Niet akkoord met deze beoordeling';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Toon de eindcijfers';
+$string['dontshowgrades'] = 'Toon de cijfers niet';
+$string['edit'] = 'Bewerk';
+$string['editacomment'] = 'Bewerk een commentaar';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Evaluatieonderdelen aanbrengen';
+$string['element'] = 'Onderdeel';
+$string['elementweight'] = 'Gewicht van het onderdeel';
+$string['errorbanded'] = 'Als fout aangeduid';
+$string['errortable'] = 'Foutentabel';
+$string['excellent'] = 'Schitterend';
+$string['excludingdroppedassessments'] = 'Genegeerde beoordelingen uitsluiten';
+$string['expectederror'] = 'Verwachte gokfactor: $a';
+$string['feedbackgoeshere'] = 'Zet hier feedback';
+$string['generalcomment'] = 'Algemene commentaar';
+$string['good'] = 'Goed';
+$string['grade'] = 'Cijfer';
+$string['gradeassessment'] = 'Cijferbeoordeling';
+$string['graded'] = 'Beoordeeld';
+$string['gradedbyteacher'] = 'Beoordeeld door $a';
+$string['gradeforassessments'] = 'Cijfer voor de beoordeling';
+$string['gradeforbias'] = 'Graad van afwijking';
+$string['gradeforreliability'] = 'Cijfer voor betrouwbaarheid';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Cijfer voor de beoordeling van de leerling';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Cijfer voor inzending';
+$string['gradeofsubmission'] = 'Beoordeling van bijdrage :$a';
+$string['gradetable'] = 'Beoordelingstabel';
+$string['gradingstrategy'] = 'Beoordelingsstrategie';
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Verberg de cijfers tot na de bevestiging';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Verberg de namen van $a';
+$string['includeteachersgrade'] = 'Hou rekening met het cijfer van de leraar';
+$string['incorrect'] = 'Fout';
+$string['iteration'] = 'Iteratie $a volledig';
+$string['leaguetable'] = 'Overzichtstabel van ingestuurd werk';
+$string['listassessments'] = 'Lijst van evaluaties';
+$string['listofallsubmissions'] = 'Lijst van alle inzendingen';
+$string['liststudentsassessments'] = 'Lijst van evaluaties van de leerling';
+$string['loadingforteacherassessments'] = 'Laden voor beoordeling door $a';
+$string['mail1'] = 'Je opdracht \'$a\' is beoordeeld door';
+$string['mail10'] = 'Je kunt het beoordelen in je Workshop';
+$string['mail2'] = 'De opmerkingen en cijfers kunnen bekeken worden in de Workshop \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Je kunt het zien in je Workshop';
+$string['mail4'] = 'Er is een opmerking toegevoegd aan de opdracht \'$a\' door';
+$string['mail5'] = 'De nieuwe opmerking kan bekeken worden in de Workshop \'$a\'';
+$string['mail6'] = 'Je beoordeling van de opdracht \'$a\' is nagelezen';
+$string['mail7'] = 'De opmerkingen gegeven door de $a kan bekeken worden in de Workshop';
+$string['mail8'] = 'De opdracht $a is een herwerkte taak';
+$string['mail9'] = 'Beoordeel het alstublieft in de Workshop $a';
+$string['managingassignment'] = 'Taakbeheer';
+$string['maximumsize'] = 'Maximum grootte';
+$string['modulename'] = 'Workshop';
+$string['modulenameplural'] = 'Workshops';
+$string['movingtophase'] = 'Doorgaan naar fase $a';
+$string['namesnotshowntostudents'] = 'Namen niet getoond aan $a';
+$string['newassessments'] = 'Nieuwe evaluaties';
+$string['newgradings'] = 'Nieuwe beoordelingen';
+$string['newsubmissions'] = 'Nieuwe inzendingen';
+$string['noassessments'] = 'Geen beoordelingen';
+$string['noassessmentsdone'] = 'Geen evaluaties gemaakt';
+$string['nosubmission'] = 'Geen inzending';
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Er zijn geen inzendingen beschikbaar ';
+$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het \'taak uitgeven scherm\' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm';
+$string['notgraded'] = 'Niet beoordeeld';
+$string['notitlegiven'] = 'Geen titel gegeven';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Aantal evaluatieonderdelen';
+$string['numberofassessments'] = 'Aantal evaluaties';
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Aantal gewijzigde beoordelingen: $a';
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen';
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar';
+$string['numberofentries'] = 'Aantal ingangen';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Aantal negatieve antwoorden';
+$string['numberofsubmissions'] = 'Aantal inzendingen: $a';
+$string['on'] = 'op $a';
+$string['openassignment'] = 'Open taak';
+$string['optionaladjustment'] = 'Optionele bijsturing';
+$string['optionforpeergrade'] = 'Keuze voor beoordeling door klasgenoot';
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Gebruikte opties voor de analyse';
+$string['overallgrade'] = 'Totaal cijfer';
+$string['overallocation'] = 'Over toewijzing';
+$string['overallpeergrade'] = 'Totaalcijfer: $a';
+$string['overallteachergrade'] = 'Volledige beoordeling door leraar: $a';
+$string['ownwork'] = 'Eigen werk';
+$string['percentageofassessments'] = 'Percentage te negeren beoordelingen';
+$string['phase'] = 'Fase';
+$string['phase1'] = 'Begin taak';
+$string['phase1short'] = 'Begin';
+$string['phase2'] = '$a Bijdragen en evaluaties';
+$string['phase2short'] = 'Bijdragen';
+$string['phase3'] = 'Berekening van de totalen';
+$string['phase3short'] = 'Beide';
+$string['phase4'] = 'Laat $a Beoordelingen toe';
+$string['phase4short'] = 'Opdrachten';
+$string['phase5'] = 'Toon de totalen';
+$string['phase5short'] = 'Berekening';
+$string['phase6'] = 'Toon eindtotalen';
+$string['phase6short'] = 'Toon cijfers';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de $a';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Evalueer a.j.b. deze $a bijdragen';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Evalueer alsjeblieft je inzendingen';
+$string['poor'] = 'Slecht';
+$string['present'] = 'Huidig';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor bijsturing';
+$string['reassess'] = 'Evalueer opnieuw';
+$string['repeatanalysis'] = 'Herhaal analyse';
+$string['reply'] = 'Antwoord';
+$string['returnto'] = 'Keer terug naar';
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Keer terug naar de verzendingspagina';
+$string['rubric'] = 'Rubriek';
+$string['savedok'] = 'Goed bewaard';
+$string['savemyassessment'] = 'Bewaar mijn taak';
+$string['savemycomment'] = 'Bewaar mijn commentaar';
+$string['savemygrading'] = 'Bewaar mijn cijfer';
+$string['saveoverallocation'] = 'Bewaar over toewijzingsniveau';
+$string['scale10'] = 'Cijfer op 10';
+$string['scale100'] = 'Cijfer op 100';
+$string['scale20'] = 'Cijfer op 20';
+$string['scalecorrect'] = '2 punten op de Juist / Fout schaal';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal';
+$string['scalegood3'] = '3 punten op de Goed / Slecht schaal';
+$string['scalepresent'] = '2 punten op de Aanwezig / Afwezig schaal';
+$string['scaleyes'] = '2 punten op de Ja / Nee schaal';
+$string['select'] = 'Selecteer';
+$string['selfassessment'] = 'Zelfevaluatie';
+$string['setoverallocation'] = 'Reeks over het Niveau van de Toewijzing';
+$string['showgrades'] = 'Toon cijfers';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Exemplaar van het evaluatieformulier';
+$string['standarddeviation'] = 'Standaard afwijking van element $a';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Elementen met standaardafwijking nul of erg kleine waarden kunnen de analyse verstoren.<br/>Dit element is uitgesloten van de analyse.';
+$string['studentassessments'] = '$a Evaluaties';
+$string['studentgrades'] = '$a Cijfers';
+$string['studentsubmissions'] = '$a Bijdragen';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a leerlingenbijdragen aan evaluatie';
+$string['submission'] = 'Inzending';
+$string['submissions'] = 'Inzendingen';
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Bijdragen niet langer toegelaten';
+$string['submissionsused'] = '$a inzendingen gebruikt in deze tabel';
+$string['submitassignment'] = 'Stuur de taak door';
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Stuur je taak in met dit formulier';
+$string['submitexampleassignment'] = 'Stuur de voorbeeldtaak door';
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Stuur je herwerkte taak in met dit formulier';
+$string['submitted'] = 'Ingezonden';
+$string['submittedby'] = 'Ingezonden door';
+$string['suggestedgrade'] = 'Voorgesteld cijfer';
+$string['teacherassessments'] = '$a beoordelingen';
+$string['teacherscomment'] = 'Opmerkingen van de leraar';
+$string['teachersgrade'] = 'Beoordeling van de leraar';
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a lerarenbijdragen voor beoordeling';
+$string['thegradeis'] = 'Het cijfer is $a';
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Er is feedback van de $a';
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Deze taken werden beoordeeld door de $a';
+$string['timeassessed'] = 'Tijd geëvalueerd';
+$string['title'] = 'Titel';
+$string['typeofscale'] = 'Soort van schaal';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';
+$string['verypoor'] = 'Heel slecht';
+$string['view'] = 'Zie';
+$string['viewassessmentofteacher'] = 'Zie evaluatie van $a';
+$string['viewotherassessments'] = 'Zie andere evaluaties';
+$string['warningonamendingelements'] = 'OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.';
+$string['weight'] = 'Gewicht';
+$string['weightederrorcount'] = 'Beoordelingsgewicht van de foutentelling: $a';
+$string['weightforbias'] = 'Beoordelingsgewicht voor vertekening';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties';
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten';
+$string['weightforreliability'] = 'Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid';
+$string['weights'] = 'Beoordelingsgewichten';
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling';
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen';
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Workshop Bevestiged Beoordeling';
+$string['workshopassessments'] = 'Workshop Beoordelingen';
+$string['workshopcomments'] = 'Workshop Opmerkingen';
+$string['workshopfeedback'] = 'Workshop Feedback';
+$string['workshopsubmissions'] = 'Workshoo Bijdragen';
+$string['yourassessments'] = 'Jouw evaluaties';
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Je beoordelingen van voorbeelden van de $a';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Je feedback komt hier';
?>

0 comments on commit cdb4ca8

Please sign in to comment.