Permalink
Browse files

New language pack

by Cathal � Foirr�idh
  • Loading branch information...
1 parent 51b286c commit d1a222ac571a8d558b9130458a22dadb69930e75 koenr committed Mar 11, 2005
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Saolré taisce téacs';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Scag comhaid uaslódáilte';
+$string['upgradelogs'] = 'Le feidhmíocht iomlán a bheith agat, ní mór do sheanlogaí a uasghrádú. <a href=\"$a\">A thuilleadh eolais</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Rinneadh roinnt athruithe le déanaí sa chaoi ina stóráiltear logaí. Le bheith in ann breathnú ar do chuid seanlogaí ar fad ar bhonn gníomhaíochta, ní mór do chuid seanlogaí a uasghrádú. Ag brath ar do shuíomh, d\'fhéadfadh sé seo tamall fada a ghlacadh (msh roinnt uaireanta an chloig) agus is féidir leis stró a chur ar an mbunachar sonraí ar shuíomhanna móra. Ó thosaíonn tú an próiseas seo, ba cheart duit ligean dó críochnú (trí fhuinneog an bhrabhsálaí a choinneáil ar oscailt). Ná bí buartha - feidhmeoidh do shuíomh go breá do dhaoine eile agus na logaí á n-uasghrádú.<br /><br />An mian leat do chuid logaí a uasghrádú anois?';
+
+$string['upgradinglogs'] = 'Logaí á n-uasghrádú';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php /// $Id$
+
+$string['filtername'] = "Nodaireacht Ailgéabair";
+
+?>
+
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 + (2004032100)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Ceadaigh athaighniú';
+$string['assignmentdetails'] = 'Sonraí Aighneachta';
+$string['assignmentmail'] = 'Tá aiseolas curtha ar fáil ag $a->teacher maidir leis an tasc a d\'aighnigh tú le haghaidh \'$a->assignment\'
+
+Féadfaidh tú é a fheiceáil iarcheangailte leis an tasc a d\'aighnigh tú:
+
+ $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = 'Tá aiseolas curtha ar fáil ag $a->teacher maidir leis an tasc a d\'aighnigh tú le haghaidh \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Féadfaidh tú é a fheiceáil iarcheangailte leis <a href=\"$a->url\">an tasc a d\'aighnigh tú</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Ainm an taisc';
+$string['assignmenttype'] = 'Cineál taisc';
+$string['configmaxbytes'] = 'Réamhshocrú d\'uasmhéid taisc do gach tasc ar an suíomh (ag brath ar theorainn an chúrsa agus ar shocraithe áitiúla eile)';
+$string['description'] = 'Cur síos';
+$string['duedate'] = 'Dáta dlite';
+$string['duedateno'] = 'Níl aon dáta dlite ann';
+$string['early'] = '$a luath';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Scriosadh an comhad reatha: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Theip ar uasdhátú aiseolais taisc d\'úsáideoir $a';
+$string['feedback'] = 'Aiseolas';
+$string['feedbackupdated'] = 'Aiseolas taisc uasdhátaithe do $a mac léinn';
+$string['late'] = '$a déanach';
+$string['maximumgrade'] = 'Uasghrád';
+$string['maximumsize'] = 'Uasmhéid';
+$string['modulename'] = 'Tasc';
+$string['modulenameplural'] = 'Tascanna';
+$string['newsubmissions'] = 'Tascanna aighnithe';
+$string['notgradedyet'] = 'Gan grádú go fóill';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Níor aighníodh go fóill';
+$string['overwritewarning'] = 'Rabhadh: má dhéanann tú uaslódáil arís, RACHAIDH SÉ IN ÁIT d\'aighneacht reatha';
+$string['saveallfeedback'] = 'Sábháil m\'aiseolas ar fad';
+$string['submissionfeedback'] = 'Aiseolas aighneachta';
+$string['submissions'] = 'Aighneachtaí';
+$string['submitassignment'] = 'Aighnigh do thasc trí leas a bhaint as an bhfoirm seo';
+$string['submitted'] = 'Aighnithe';
+$string['typeoffline'] = 'Gníomhaíocht as líne';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Uaslódáil comhad singil';
+$string['uploadbadname'] = 'Bhí carachtair aisteacha in ainm an chomhaid seo agus ní fhéadfaí é a uaslódáil';
+$string['uploadedfiles'] = 'comhaid uaslódáilte';
+$string['uploaderror'] = 'Tharla earráid agus an comhad á shábháil ar an bhfreastalaí';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Uaslódáileadh i gceart an comhad ach níor uasdhátaíodh d\'aighneacht!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Tá brón orm, ach tá an comhad sin ró-mhór (teorainn de $a beart)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Níor aimsíodh aon chomhad - an bhfuil tú cinnte gur roghnaigh tú ceann le uaschóipeáil?';
+$string['uploadnotregistered'] = 'Uaslódáileadh \'$a\' i gceart ach níor cláraíodh an t-aighneacht!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Uaslódáileadh \'$a\' go rathúil';
+$string['viewfeedback'] = 'Féach gráid agus aiseolas na dtascanna';
+$string['viewsubmissions'] = 'Féach $a tascanna aighnithe';
+$string['yoursubmission'] = 'D\'aighneacht';
+
+?>
@@ -0,0 +1,74 @@
+<?PHP
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Tinreamh";
+$string['allmodulename'] = "Gach Rolla Tinrimh";
+$string['modulenameplural'] = "Rollaí Tinrimh";
+$string['weekmodulename'] = "Gach Rolla Tinrimh sa Seachtain Dheiridh";
+$string['addmultiple'] = "Ionchuir Rollaí Tinrimh";
+$string['addingmultiple'] = "Ag ionchur Rollaí Tinrimh";
+#------------------------------------------------------------
+
+
+$string['takeroll'] = "Glac rolla ar an lá seo?";
+$string['for'] = "do";
+$string['dayofroll'] = "Dáta an rolla";
+$string['notes'] = "Eolas eisceachtúil";
+$string['notesfor'] = "Eolas eisceachtúil le haghaidh";
+$string['hoursinclass'] = "Líon uaireanta i dtréimhse ranga";
+$string['presentshort'] = "L";
+$string['tardyshort'] = "D";
+$string['absentshort'] = "A";
+$string['presentlong'] = "I Láthair";
+$string['tardylong'] = "Déanach";
+$string['absentlong'] = "As Láthair";
+$string['dynamicsection'] = "Socraigh seachtain tinrimh bunaithe ar an dáta seo";
+$string['defaultdynamicsection'] = "Ar cheart réamhshocrú a bheith ann le rollaí tinrimh a aistriú go dtí an tseachtain cheart";
+$string['defaulthoursinclass'] = "Cé mhéid uair an chloig ba cheart a bheith i rolla tinrimh réamhshocraithe";
+$string['tardiesperabsence'] = "Cé mhéid uair is féidir a bheith déanach sula gcomhraítear é mar As Láthair";
+$string['hoursinfullreport'] = "Uasmhéid uaireanta tinrimh ba cheart a léiriú ar leathanach singil de thuairisc";
+$string['pages'] = "Leathanaigh";
+$string['of'] = "as";
+$string['viewall'] = "Amharc Gach Rolla Tinrimh";
+$string['viewone'] = "Amharc Gach Leathanach de Thuairisc";
+$string['viewtable'] = "Amharc Tuairisc mar Thábla Amháin";
+$string['viewmulti'] = "Amharc Tuairisc mar Leathanaigh Iolracha";
+$string['viewweek'] = "Amharc Gach Rolla Tinrimh ón Seachtain Féilire";
+$string['viewsection'] = "Amharc Gach Rolla Tinrimh ón Rannóg seo";
+$string['noviews'] = "Tá brón orm, níl aon sonraí anseo do do chuntas";
+$string['norolls'] = "Níl aon rollaí tinrimh ann don chúrsa seo";
+$string['startmulti'] = "Dáta an chéad rolla tinrimh";
+$string['endmulti'] = "Dáta an rolla tinrimh deiridh";
+$string['choosedays'] = "Laethanta sa seachtain le rolla a ghlacadh";
+$string['dynamicsectionmulti'] = "Cuir rollaí ina rannóga seachtainiúla go huathoibríoch";
+$string['hoursineachclass'] = "Líon Uaireanta i ngach tréimhse ranga";
+$string['sunday'] = "Domh";
+$string['monday'] = "Luan";
+$string['tuesday'] = "Máirt";
+$string['wednesday'] = "Céad";
+$string['thursday'] = "Déard";
+$string['friday'] = "Aoine";
+$string['saturday'] = "Sath";
+$string['endbeforestart'] = "Tá an dáta deiridh roimh an dáta tosaigh";
+$string['startafterend'] = "Tá an dáta tosaigh tar éis an dáta deiridh";
+$string['defaultstudentstatus'] = "Stádas réamhshocraithe na mac léinn ar rollaí tinrimh nua";
+$string['downloadexcelfull'] = "Cóipeáil anuas Scarbhileog Iomlán Excel";
+$string['downloadexceltotals'] = "Cóipeáil anuas Achoimre den Scarbhileog Excel";
+$string['downloadtextfull'] = "Cóipeáil anuas Téacsthuairisc Iomlán";
+$string['downloadtexttotals'] = "Cóipeáil anuas Achoimre den Téacsthuairisc";
+$string['autoattend'] = "Glac tinreamh go huathoibríoch bunaithe ar loga gníomhaíochta úsáideora";
+$string['defaultautoattend'] = "Ar cheart réamhshocrú a dhéanamh tinreamh a ghlacadh bunaithe ar loga gníomhaíochta úsáideora";
+$string['autoattendmulti'] = "Glac tinreamh go huathoibríoch bunaithe ar loga gníomhaíochta úsáideora";
+$string['auto'] = "uath";
+$string['gradevalue'] = "Bíodh an rolla seo inghrádaithe";
+$string['defaultgrade'] = " Ar ceart réamhshocrú a dhéanamh rollaí tinrimh a bheith inghrádaithe";
+$string['gradevaluemulti'] = "Bíodh na rollaí seo inghrádaithe";
+$string['maxgradevalue'] = "Uasluach ar thinreamh iomlán";
+$string['defaultmaxgrade'] = "Céard é an uasluach réamhshocraithe do ghrád ar thinreamh iomlán";
+$string['gradeshort'] = "Grádaithe";
+$string['maxgradeshort'] = "Uasghrád";
+$string['autoattendshort'] = "Uathoibríoch ón loga";
+$string['dynsectionshort'] = "Aistrithe go dinimiciúil go rannóg";
+
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php /// $Id$
+
+$string['filtername'] = "Cinsireacht Focal";
+
+?>
+
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['beep'] = 'bíp';
+$string['chatintro'] = 'Réamhthéacs';
+$string['chatname'] = 'Ainm an tseamra comhrá seo';
+$string['chatreport'] = 'Seisiúin chomhrá';
+$string['chattime'] = 'An chéad am comhrá eile';
+$string['configoldping'] = 'I ndiaidh cé mhéid ama gan cloisteáil ó úsáideoir ar cheart dúinn glacadh leis go bhfuil siad imithe?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Cé chomh minic ar cheart an seomra comhrá é féin a athnuachan? (i soicind). Má shocraíonn tú íseal é seo beidh cuma níos tapúla ar an seomra comhrá, ach d\'fhéadfadh sé ualach níos mó a chur ar do fhreastalaí nuair atá a lán daoine ag comhrá';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Cé chomh minic ar cheart an iosta úsáideoirí a athnuachan? (i soicind)';
+$string['currentchats'] = 'Seisiúin chomhrá ghníomhacha';
+$string['currentusers'] = 'Úsáideoirí reatha';
+$string['deletesession'] = 'Scrios an seisiún seo';
+$string['deletesessionsure'] = 'An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat an seisiún seo a scrios?';
+$string['donotusechattime'] = 'Ná foilsigh aon amannta comhrá';
+$string['enterchat'] = 'Cliceáil anseo le hiontráil sa chomhrá anois';
+$string['errornousers'] = 'Níor aimsíodh aon úsáideoirí!';
+$string['helpchatting'] = 'Cuidiú le comhrá';
+$string['idle'] = 'Díomhaoin';
+$string['messagebeepseveryone'] = 'Bípeáileann $a gach duine!';
+$string['messagebeepsyou'] = 'Tá $a díreach tar éis tú a bhípeáil!';
+$string['messageenter'] = 'Tá $a díreach tar éis teacht isteach ar an gcomhrá seo';
+$string['messageexit'] = 'Tá $a tar éis an comhrá seo a fhágáil';
+$string['messages'] = 'Teachtaireachtaí';
+$string['modulename'] = 'Comhrá';
+$string['modulenameplural'] = 'Comhráite';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Ná scrios teachtaireachtaí riamh';
+$string['nextsession'] = 'An chéad seisiún sceidealaithe eile';
+$string['nomessages'] = 'Níl aon teachtaireachtaí ann go fóill';
+$string['repeatdaily'] = 'Ag an t-am céanna gach lá';
+$string['repeatnone'] = 'Gan aon athdhéanamh - foilsigh na hamannta sonraithe amháin';
+$string['repeattimes'] = 'Athdhéan seisiúin';
+$string['repeatweekly'] = 'Ag an t-am céanna gach seachtain';
+$string['savemessages'] = 'Sábháil seisiúin atá thart';
+$string['seesession'] = 'Féach an seisiúnseo';
+$string['sessions'] = 'Seisiúin chomhrá';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Féadfaidh gach duine breathnú ar sheisiúin atá thart';
+$string['viewreport'] = 'Féach seisiúin atá thart';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,23 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['answered'] = 'Freagartha';
+$string['choice'] = 'Rogha $a';
+$string['choicename'] = 'Ainm an rogha';
+$string['choicetext'] = 'Téacs an rogha';
+$string['modulename'] = 'Rogha';
+$string['modulenameplural'] = 'Roghanna';
+$string['mustchooseone'] = 'Ní mór duit roghnú sula sábhálann tú. Níor sábháladh aon rud.';
+$string['notanswered'] = 'Níor freagraíodh go fóill';
+$string['publish'] = 'Foilsigh torthaí';
+$string['publishanonymous'] = 'Foilsigh torthaí gan ainm, ná taispeáin ainmneacha na mac léinn';
+$string['publishnames'] = 'Foilsigh torthaí iomlána, le hainmneacha na mac léinn agus a gcuid roghanna';
+$string['publishnot'] = 'Ná foilsigh torthaí do mhic léinn';
+$string['responses'] = 'Freagraí';
+$string['responsesto'] = 'Freagraí ar $a';
+$string['savemychoice'] = 'Sábháil mo rogha';
+$string['showunanswered'] = 'Taispeáin colún dóibh siúd nár freagraíodh';
+$string['viewallresponses'] = 'Féach $a freagra';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,70 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Cuir isteach mo chuid Iontrálacha Nua';
+$string['addmynewentry'] = 'Cuir isteach mo Iontráil Nua';
+$string['addsubject'] = 'Cuir isteach Ábhar';
+$string['allowmultiple'] = 'Ceadaigh níos mó ná Dialóg amháin leis an duine céanna';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Ceadaigh Dialóg Idir-Mhac-Léinn';
+$string['close'] = 'Dún';
+$string['closed'] = 'Dúnta';
+$string['confirmclosure'] = 'Tá tú ar tí dialóg le $a a dhúnadh. Ní féidir dialóga dúnta a athoscailt. Má dhúnann tú an dialóg seo féadfaidh tú breathnú air ach gan cur leis, agus beidh ort dialóg nua a oscailt le leanúint &quot;ag caint&quot; leis an duine seo.<br /><br />An bhfuil tú cinnte go bhfuil tú ag iarraidh an dialóg seo a dhúnadh?';
+$string['deleteafter'] = 'Scrios Dialóga Dúnta tar éis (Lá)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Dialóg Dúnta';
+$string['dialogueintro'] = 'Réamhrá Dialóige';
+$string['dialoguemail'] = 'Tá iontráil nua curtha isteach ag $a->userfrom le do iontráil dialóige do \'$a->dialogue\'
+
+Féadfaidh tú é a fheiceáil ceangailte le d\'iontráil dialóige:
+
+ $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = 'Tá iontráil nua curtha isteach ag $a->userfrom le do iontráil dialóige do \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+Féadfaidh tú é a fheiceáil ceangailte le: <a href="$a->url">d\'iontráil dialóige</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Ainm dialóige';
+$string['dialogueopened'] = 'Dialóg oscailte le $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Dialóg le $a';
+$string['everybody'] = 'Gach duine';
+$string['furtherinformation'] = 'A Thuilleadh Eolais';
+$string['lastentry'] = 'Iontráil Dheiridh';
+$string['maildefault'] = 'R-phost Réamhshocruithe';
+$string['modulename'] = 'Dialóg';
+$string['modulenameplural'] = 'Dialóga';
+$string['namehascloseddialogue'] = 'Dhún $a dialóg';
+$string['newdialogueentries'] = 'Iontrálacha nua dialóige';
+$string['newentry'] = 'Iontráil Nua';
+$string['noavailablepeople'] = 'Níl éinne ar fáil le Dialóg a bheith agat leo.';
+$string['nopersonchosen'] = 'Níor Roghnaíodh Éinne';
+$string['nosubject'] = 'Níor Cuireadh isteach Ábhar';
+$string['notextentered'] = 'Níor Cuireadh isteach Téacs';
+$string['notstarted'] = 'Níor thosaigh tú an dialóg seo fós';
+$string['notyetseen'] = 'Gan feiceáil go fóill';
+$string['numberofentries'] = 'Líon iontrálacha';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Líon iontrálacha a cuireadh leis: $a';
+$string['of'] = 'as';
+$string['onwrote'] = 'Ar $a scríobh';
+$string['onyouwrote'] = 'Ar $a scríobh tú';
+$string['open'] = 'Oscail';
+$string['openadialoguewith'] = 'Oscail Dialóg le';
+$string['opendialogue'] = 'Oscail Dialóg';
+$string['opendialogueentries'] = 'Oscail iontrálacha dialóige';
+$string['pane0'] = 'Oscail Dialóg';
+$string['pane1'] = '$a Dialóg ag fanacht ar Fhreagraí uait';
+$string['pane1one'] = 'Dialóg amháin ag fanacht ar Fhreagra uait';
+$string['pane2'] = '$a Dialóg ag fanacht ar Fhreagraí ón duine eile';
+$string['pane2one'] = 'Dialóg amháin ag fanacht ar Fhreagra ón duine eile';
+$string['pane3'] = '$a Dialóg Dúnta';
+$string['pane3one'] = 'Dialóg Dúnta amháin';
+$string['seen'] = 'Feicthe $a ó shin';
+$string['sendmailmessages'] = 'Seol R-Phostanna faoi mo chuid iontrálacha nua';
+$string['status'] = 'Stádas';
+$string['studenttostudent'] = 'Mac Léinn go Mac Léinn';
+$string['subject'] = 'Ábhar';
+$string['subjectadded'] = 'Ábhar Curtha Leis';
+$string['teachertostudent'] = 'Múinteoir go Mac Léinn';
+$string['typefirstentry'] = 'Clóigh an chéad iontráil anseo';
+$string['typefollowup'] = 'Clóigh leanúint anseo';
+$string['typeofdialogue'] = 'Cineál Dialóige';
+$string['typereply'] = 'Clóigh freagra anseo';
+$string['viewallentries'] = 'Féach $a iontráil Dialóige';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,100 @@
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 (2004032000)
+
+
+$string['about'] = 'Faoin eagarthóir seo';
+$string['absbottom'] = 'Bunarfad';
+$string['absmiddle'] = 'Lárarfad';
+$string['address'] = 'Seoladh';
+$string['alignment'] = 'Ailíniú';
+$string['alternatetext'] = 'Malairt téacs';
+$string['baseline'] = 'Bonnlíne';
+$string['bold'] = 'Trom';
+$string['borderthickness'] = 'Tiús imlíne';
+$string['bottom'] = 'Bun';
+$string['browse'] = 'Brabhsáil';
+$string['cancel'] = 'Cealaigh';
+$string['cellpadding'] = 'Stuáil Cille';
+$string['cellspacing'] = 'Spásáil Cille';
+$string['choosechar'] = 'Roghnaigh Carachtar';
+$string['chooseicon'] = 'Roghnaigh deilbhín le cur isteach';
+$string['close'] = 'Dún';
+$string['cols'] = 'Colúin';
+$string['copy'] = 'Cóipeáil roghnaithe';
+$string['createfolder'] = 'Cruthaigh fillteáin';
+$string['createlink'] = 'Ionsáigh Nasc Gréasáin';
+$string['cut'] = 'Gearr roghnaithe';
+$string['delete'] = 'Scrios';
+$string['filebrowser'] = 'Brabhsálaí Comhad';
+$string['forecolor'] = 'Clódhath';
+$string['heading'] = 'Ceannteideal';
+$string['height'] = 'Airde';
+$string['hilitecolor'] = 'Dath an Chúlra';
+$string['horizontal'] = 'Cothrománach';
+$string['horizontalrule'] = 'Riail Comthrománach';
+$string['htmlmode'] = 'Scoránaigh Foinse HTML';
+$string['imageurl'] = 'URL an Íomhá';
+$string['indent'] = 'Méadaigh Eang';
+$string['insertchar'] = 'Ionsáigh Carachtar Speisialta';
+$string['insertimage'] = 'Ionsáigh Íomhá';
+$string['insertlink'] = 'Ionsáigh Nasc';
+$string['insertsmile'] = 'Ionsáigh Meangadh';
+$string['inserttable'] = 'Ionsáigh Tábla';
+$string['italic'] = 'Iodálach';
+$string['justifycenter'] = 'Comhfhadaigh sa Lár';
+$string['justifyfull'] = 'Comhfhadaigh go hIomlán';
+$string['justifyleft'] = 'Comhfhadaigh ar Chlé';
+$string['justifyright'] = 'Comhfhadaigh ar Dheis';
+$string['layout'] = 'Leagan Amach';
+$string['left'] = 'Clé';
+$string['linkproperties'] = 'Airíonna naisc';
+$string['linktarget'] = 'Sprioc';
+$string['linktargetblank'] = 'Fuinneog nua';
+$string['linktargetnone'] = 'Ní ann dó';
+$string['linktargetother'] = 'Eile (as ord)';
+$string['linktargetself'] = 'Fráma céanna';
+$string['linktargettop'] = 'Fuinneog chéanna';
+$string['linktitle'] = 'Teideal';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Lár';
+$string['move'] = 'Bog';
+$string['normal'] = 'Normalach';
+$string['notimage'] = 'Ní íomhá an comhad a roghnaíodh. Roghnaigh íomhá led\' thoil!';
+$string['notset'] = 'Níl Socraithe';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Liosta Ordaithe';
+$string['outdent'] = 'Laghdaigh Eang';
+$string['paste'] = 'Greamaigh ón ngearrthaisce';
+$string['path'] = 'Cosán';
+$string['percent'] = 'Céadatán';
+$string['pixels'] = 'Picteilíní';
+$string['popupeditor'] = 'Méadaigh Eagarthóir';
+$string['preformatted'] = 'Réamhfhormáidithe';
+$string['preview'] = 'Réamhamharc';
+$string['properties'] = 'Airíonna';
+$string['redo'] = 'Athdhéan do ghníomh is déanaí';
+$string['rename'] = 'Athainmnigh';
+$string['removelink'] = 'Bain nasc';
+$string['right'] = 'Deis';
+$string['rows'] = 'Sraitheanna';
+$string['selection'] = 'Roghnaithe';
+$string['showhelp'] = 'Cuidiú ag úsáid an eagarthóra';
+$string['size'] = 'Méid';
+$string['spacing'] = 'Spásáil';
+$string['strikethrough'] = 'Cuir líne trí';
+$string['subscript'] = 'Foscript';
+$string['superscript'] = 'Forscript';
+$string['textindicator'] = 'Stíl reatha';
+$string['textmode'] = 'Tá tú i MODH TÉACS. Úsáid an cnaipe [<>] le dul ar ais go MODH WYSIWYG.';
+$string['texttop'] = 'Téacsbharr';
+$string['top'] = 'Barr';
+$string['type'] = 'Cló/Cineál';
+$string['underline'] = 'Folíne';
+$string['undo'] = 'Cealaigh do ghníomh is déanaí';
+$string['unorderedlist'] = 'Liosta le hUrchair';
+$string['upload'] = 'Uaslódáil';
+$string['vertical'] = 'Ingearach';
+$string['width'] = 'Leithead';
+$string['zip'] = 'Zipeáil';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit d1a222a

Please sign in to comment.