Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit d28303fdaa75cb957f41b65056750bdbc64fe3c7 1 parent f0bbb55
koenr authored
1  lang/nl/help/attendance/index.html
... ... @@ -0,0 +1 @@
  1 +<p>Aanwezigheid</p> <ul> <li><a href="help.php?module=attendance&file=hours.html">Aantal uren in elke lesperiode</a> <li><a href="help.php?module=attendance&file=choosedays.html">Dagen van de week om aanwezigheid op te nemen</a> <li><a href="help.php?module=attendance&file=dynsection.html">De week voor het nemen van aanwezigheid bepalen op de datum van vandaag</a> <li><a href="help.php?module=attendance&file=maxgrade.html">Maximale cijferwaarde voor altijd aanwezig</a> <li><a href="help.php?module=attendance&file=autoattend.html">Neem automatisch aanwezigheid op</a> <li><a href="help.php?module=attendance&file=grade.html">Zet deze lijst op punten</a> </ul>
9 lang/nl/help/resource/parameters.html
... ... @@ -0,0 +1,9 @@
  1 +<p align="center"><b>Bronparameters</b></p>
  2 +
  3 +<p>Als je hier parameters specifieerd, dan zullen die doorgegeven worden aan de bron als deel van de URL (door gebruik te maken van de GET methode)</p>
  4 +
  5 +<p>Met de linkerkolom kun je informatie kiezen om te verzenden, met de rechterkolom kun je die informatie een naam geven.</p>
  6 +
  7 +<p>Merk op dat de gebruikersinformatie die zal zijn van de gebruiker die naar de bron kijkt, de vakinformatie zal die zijn van het vak waar de bron deel van uitmaakt.</p>
  8 +
  9 +
7 lang/nl/help/resource/summary.html
... ... @@ -1,6 +1,5 @@
1 1 <P ALIGN=CENTER><B>Samenvatting</B></P>
2 2
3   -<P>De samenvatting is een heel korte beschrijving van de bron.
4   -
5   -<P>Schrijf hier niet te veel. Het is zeker niet de bedoeling de brontekst zelf hier te zetten!
6   -<P>De volledige inhoud kun je plaatsen met behulp van de volgende pagina.
  3 +<P>De samenvatting is een heel korte beschrijving van de bron. Je kunt ze als metadata beschouwen.</P>
  4 +<p>Bij sommige opties om de bronnen te tonen, wordt de samenvatting naast de bron getoond, anders verschijnt ze op de indexpagina van de bronnen, zodat leerlingen het gemakkelijker hebben een bepaalde bron terug te vinden.</P>
  5 +<P>Schrijf hier niet te veel. Het is zeker niet de bedoeling de brontekst zelf hier te zetten!</P>
6 lang/nl/help/resource/type/directory.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<p><b>Map</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
  5 +</ul>
  6 +
11 lang/nl/help/resource/type/file.html
... ... @@ -0,0 +1,11 @@
  1 +<p><b>Bestanden en webpagina's</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Met deze bron kun je links maken naar websites of bestanden op internet. Je kunt hiermee ook links maken naar webpagina's of andere bestanden die je ge�ploaded hebt naar je vak vanaf je eigen computer.</p>
  5 +
  6 +<p>Gewone webpagina's worden getoond zoals ze zijn, terwijl multimediabestanden met meer intelligentie behandeld worden in soms in een webpagina ingebed worden. Zo zullen bijvoorbeeld MP3-bestanden in een ingebouwde streaming player getoond worden, net als filmbestanden, flashanimaties enz.</p>
  7 +
  8 +<p>Er zijn verschillende mogelijkheden om je inhoud te tonen in popupvensters, frames enz.</p>
  9 +
  10 +<p>Een heel bijzondere geval is wanneer je bron een webapplicatie of een andere applicatie is, die parameters kan aanvaarden. Je kunt er dan voor kiezen om informatie zoals gebruikersnaam, e-mailadres, vak,... naar de applicatie te sturen.</p>
  11 +</ul>
7 lang/nl/help/resource/type/html.html
... ... @@ -0,0 +1,7 @@
  1 +<p><b>HTML webpagina</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Met dit type bron kun je gemakkelijk ��n volledige webpagina ontwerpen binnen Moodle, zeker wanneer je gebruik maakt van de WYSIWIG HTML-editor die in Moodle ingebouwd is.</p>
  5 +
  6 +<p>De pagina wordt in de databank bewaard en niet als bestand. Je krijgt enorm veel vrijheid bij het ontwerp van je pagina. Zelfs het gebruik van Javascript is mogelijk.</p>
  7 +</ul>
6 lang/nl/help/resource/type/label.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<p><b>Labels</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Labels zijn iets anders dan andere bronnen, omdat zij tekst en afbeeldingen onmiddellijk tussen de andere activiteiten op de vakpagina kunnen plaatsen.</p>
  5 +</ul>
  6 +
6 lang/nl/help/resource/type/reference.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<p><b>Verwijzing</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Een wetenschappelijke verwijzing/referentie naar een tekst of een boek.</p>
  5 +
  6 +</ul>
9 lang/nl/help/resource/type/text.html
... ... @@ -0,0 +1,9 @@
  1 +<p><b>Tekst</b></p>
  2 +
  3 +<ul>
  4 +<p>Dit type bron is een gewone pagina platte tekst.</p>
  5 +<p>Een aantal opmaaktypes zijn mogelijk om je platte tekst om te zetten in een mooie webpagina</p>
  6 +
  7 +<p align="right"><a href="help.php?module=moodle&file=textformat.html">Meer over deze tekstopmaak.</a></p>
  8 +
  9 +</ul>
4 lang/nl/help/resource/types.html
... ... @@ -0,0 +1,4 @@
  1 +<p align="center"><b>Brontypes</b></p>
  2 +
  3 +<p>Moodle ondersteunt een hele reeks verschillende types bronnen, waarmee je nagenoeg alle mogelijke webinhoud aan je vakken kunt toevoegen.</p>
  4 +

0 comments on commit d28303f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.