Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f4b6683 commit d3e43d13a98db034a1033e7b6b1919c0494559cf AMOS bot committed
View
2 install/lang/ru/error.php
@@ -44,5 +44,5 @@
$string['missingrequiredfield'] = 'Отсутствуют некоторые обязательные поля';
$string['remotedownloaderror'] = 'Не удалось загрузить компонент на сервер, проверьте настройки прокси-сервера, настоятельно рекомендуется установка расширения cURL языка PHP.<br /> <br />Вам следует вручную загрузить файл по ссылке <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, скопировать его в папку "{$a->dest}" на своём сервере и там его распаковать.';
$string['wrongdestpath'] = 'Ошибочный путь назначения';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Ошибочный источник базового URL';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Неправильный адрес источника';
$string['wrongzipfilename'] = 'Неверное имя ZIP-файла';
View
2 install/lang/sr_cr/admin.php
@@ -40,5 +40,5 @@
{$a}
Молимо искористите опцију за помоћ.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'откуцај y (значи да) или n (значи не)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'је неопходно инсталирати/омогућити';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'мора бити инсталиран и омогућен';
$string['environmentrequireversion'] = 'неопходна верзија је {$a->needed} а Ви тренутно користите верзију {$a->current}';
View
16 install/lang/sr_cr/error.php
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирати директоријум језика';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирати привремени директоријум';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузети компоненте.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузимање архиве.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузети архиву';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Није могуће пронаћи компоненту.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Није могуће сачувати md5 датотеку.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Није могуће сачувти ZIP архиву.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распаковати ZIP датотеку.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке';
$string['invalidmd5'] = 'Неисправна md5 датотека';
$string['missingrequiredfield'] = 'Недостаје неко обавезно поље';
$string['remotedownloaderror'] = 'Преузимање компоненте на Ваш сервер није успело. Проверите подешавања прокси серевера. PHP cURL екстензија се препоручује.<br /><br />Морате да преузмете <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> датотеку ручно, копирате је у директоријум "{$a->dest}" на свом сереверу тамо је распакујете.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешан изворни URL базе.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешна база изворног URL-a';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве';
View
55 install/lang/sr_cr/install.php
@@ -33,12 +33,12 @@
$string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити током инсталације. Овај језик ће, такође, бити коришћен на нивоу сајта као подразумевани, мада то накнадно може бити промењено.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Датотека config.php већ постоји. Молимо, користите admin/cli/install_database.php ако желите да инсталирате овај сајт.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да ажурирате свој сајт.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Датотека config.php већ постоји. Употребите команду admin/cli/upgrade.php ако желите да надоградите свај сајт.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} програм за инсталацију из командне линије';
$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
-$string['databasename'] = 'Има базе података :';
+$string['databasename'] = 'Име базе података';
$string['databasetypehead'] = 'Изабери драјвер базе података';
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
$string['datarootpermission'] = 'Овлашћења над директоријумом података';
@@ -47,42 +47,45 @@
$string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
$string['environmentsub2'] = 'Свака верзија Moodlea има минимум захтева по питању одговарајуће PHP верѕије и неколико обавезних PHP екстензија.
Пуна провера окружења се врши пре сваке инсталације или ажурирања постојеће верзије. Уколико не знате како да инсталирате нову верзију или омогућите PHP ектензије контактирајте Вашег сервер администратора.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Грешке у окружењу';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Провера окружења није прошла!';
$string['installation'] = 'Инсталација';
-$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик "{$a}" није инсталиран. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за Ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост, језик "{$a}" се не може преузети. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ограничење меморије за ваш сервер је тренутно подешено на {$a}.</p>
-<p>Ово може да проузрокује касније меморијске проблеме Вашег Moodle система, посебно ако имате много дозвољених модула и/или много корисника.</p>
+<p>Ово подешавање може касније да проузрокује да Moodle има проблема са меморијом, посебно ако имате много активираних модула и/или много корисника.</p>
-<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 16М. Постоји неколико начина да се то уради. Покушајте:</p><ol>
-<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће дозволити Moodle систему да постави меморијско ограничење сам за себе.</li>
-<li>Ако имате приступ Вашој php.ini датотеци, можете променити <b>memory_limit</b> подешавање у рецимо 16М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради за Вас.</li>
-<li>На неким PHP серверима можете креирати .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Какогод, на неким серверима ће то спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (биће Вам приказана порука о грешци уместо сваке странице), па ћете са њих морати уклонити .htaccess датотеку.</p></li>
+<p>Препоручујемо да конфигуришете PHP са вишим ограничењем ако је могуће, рецимо 40М. Постоји неколико начина на које то може да се то уради:</p><ol>
+<li>Ако можете, рекомпајлирајте PHP са <i>--enable-memory-limit</i>. Ово ће омогућити Moodle систему да сам постави меморијско ограничење.</li>
+<li>Ако имате приступ својој php.ini датотеци, можете променити вредност за <b>memory_limit</b> на, рецимо, 40М. Ако немате приступ тој датотеци можете питати свог администратора да то уради уместо вас.</li>
+<li>На неким PHP серверима можете да креирате .htaccess датотеку у Moodle директоријуму која садржи ред:
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<p>Међутим, на неким серверима то ће спречити приказивање <b>свих</b> PHP страница (видећете поруку о грешци када будете гледали странице), па ћете са тих сервера морати да уклоните .htaccess датотеку.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Путање';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталциона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot})';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Инсталациона процедура не може да креира директоријум базе података ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Потврди путање';
$string['pathsrodataroot'] = 'У директоријум за податке није могућ упис';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'У надређени директоријум ({$a->parent}) није могућ упис. Директоријум за податке ({$a->dataroot}) не може креирати инсталациони програм.';
-$string['pathssubadmindir'] = 'Неколико сајтова за вебхостинг користи /admin као специјални УРЛ за приступ контролном панелу. На жалост, то може да да доведе до конфликта са стандардним директоријумом у којем су смештен Moodle администраторске странице. Овај проблем можете решити тако што ћете током инсталације преименовати admin директоријум у, на пример <em>moodleadmin</em>.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Није могућ упис у надређени директоријум ({$a->parent}). Инсталациони програм не може да креира директоријум за податке ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Врло мали број веб сервера користи /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима (контролни панел и сл.). Нажалост, то доводи до конфликта са стандардном локацијом за администраторске странице у Moodleu. Овај проблем можете решити тако што ћете променити име администраторског директоријума у вашој инсталацији, и овде уписати то ново име. На пример <em>moodleadmin</em>. Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Потребан вам је простор где ће Moodle чувати поставњене датотеке. Овај директоријум би требало да буде подешен тако да се може читати и у њега уписивати од стране корисника веб сервера (обично \'nobody\' или \'apache\'), али истовремено мора бити доступан директно преко веба. Уколико овај директоријум не постоји Moodle ће пикушати да га креира током инсталације,';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Пуна путања до директотијума за инсталацију Moodlea. Промените само уколико желите да користите синболичне линкове.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна вер адреса преко које ће се приступати Moodleu. Није могуће приступати Moodleu користећи вишњ адреса. Уколико Ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентну дирекцију ка једној адреси. Уколико је Ваш сајт доступам са Интернета али и из Интранет окружеања користите јавну адресу и подесите ДНС тако да и Интранет корисници могу да користе ту јавну адресу.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Пуна путања до директотијума за инсталацију Moodlea.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Пуна веб адреса путем које ће се приступати Moodleу. Није могуће приступати Moodleу користећи више адреса.
+Ако ваш сајт има више јавних адреса онда на свима морате да подесите перманентне редирекције осим за ову.
+Ако је ваш сајт доступан са интернета али и из интранет окружења овде употребите јавну адресу и подесите DNS тако да и интранет корисници могу да користе јавну адресу.
+Ако је адреса нетачна промените URL у свом веб читачу да бисте поново покренули инсталацију са другачијом вредношћу.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot локација није безбедна';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Админ директоријум не постоји';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP екстенѕија';
$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
-<p>Тренутно имате верзију {$a}</p>
-<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
-(У случају верзије 5.0.x било би добро да је снизите на 4.4.x верзију)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x има бројне уочене проблеме).</p>
+<p>Тренутно користите верзију {$a}</p>
+<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle на веб сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
+(У случају верзије 5.0.x можете, такође, да се вратите на 4.4.x верзију)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
-$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
+$string['welcomep20'] = 'Ову страницу видите зато што сте успешно инсталирали и покренули <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> пакет на свом серверу. Честитамо!';
+$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>{$a->installername}</strong> укључује апликације за креирање окружења у којем ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
$string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
-$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
+$string['welcomep50'] = 'Коришћење свих апликација овог пакета је уређено њиховим лиценцама. Комплетан<strong>{$a->installername}</strong> пакет је <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> лиценцом.';
+$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати и подесити <strong>Moodle</strong> на свом рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
$string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
View
2 install/lang/sr_lt/admin.php
@@ -40,5 +40,5 @@
{$a}
Molimo iskoristite opciju za pomoć.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'otkucaj y (znači da) ili n (znači ne)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'je neophodno instalirati/omogućiti';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'mora biti instaliran i omogućen';
$string['environmentrequireversion'] = 'neophodna verzija je {$a->needed} a Vi trenutno koristite verziju {$a->current}';
View
16 install/lang/sr_lt/error.php
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreiranje direktorijuma jezika';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreiranje privremenog direktorijuma.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreirati direktorijum jezika';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreirati privremeni direktorijum';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzeti komponente.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzimanje arhive.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzeti arhivu';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronaći komponentu.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće sačuvati md5 datoteku.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće sačuvti ZIP arhivu.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakovati ZIP datoteku.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke.';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj verziji';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Nije uspela provera preuzete datoteke';
$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
$string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
$string['remotedownloaderror'] = 'Preuzimanje komponente na Vaš server nije uspelo. Proverite podešavanja proksi serevera. PHP cURL ekstenzija se preporučuje.<br /><br />Morate da preuzmete <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> datoteku ručno, kopirate je u direktorijum "{$a->dest}" na svom sereveru tamo je raspakujete.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešan izvorni URL baze.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Pogrešna baza izvornog URL-a';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive';
View
55 install/lang/sr_lt/install.php
@@ -33,12 +33,12 @@
$string['admindirname'] = 'Administratorski direktorijum';
$string['availablelangs'] = 'Spisak dostupnih jezika';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti samo tokom instalacije. Kasnije ćete moći da izaberete jezička podešavanja na nivou sajta i korisnika.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Molimo izaberite jezik koji će se koristiti tokom instalacije. Ovaj jezik će, takođe, biti korišćen na nivou sajta kao podrazumevani, mada to naknadno može biti promenjeno.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Datoteka config.php već postoji. Molimo, koristite admin/cli/install_database.php ako želite da instalirate ovaj sajt.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da ažurirate svoj sajt.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Datoteka config.php već postoji. Upotrebite komandu admin/cli/upgrade.php ako želite da nadogradite svaj sajt.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} program za instalaciju iz komandne linije';
$string['databasehost'] = 'Server baze podataka :';
-$string['databasename'] = 'Ima baze podataka :';
+$string['databasename'] = 'Ime baze podataka';
$string['databasetypehead'] = 'Izaberi drajver baze podataka';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
$string['datarootpermission'] = 'Ovlašćenja nad direktorijumom podataka';
@@ -47,42 +47,45 @@
$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
$string['environmentsub2'] = 'Svaka verzija Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verѕije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
Puna provera okruženja se vrši pre svake instalacije ili ažuriranja postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ektenzije kontaktirajte Vašeg server administratora.';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Greške u okruženju';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
-$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za Vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije za vaš server je trenutno podešeno na {$a}.</p>
-<p>Ovo može da prouzrokuje kasnije memorijske probleme Vašeg Moodle sistema, posebno ako imate mnogo dozvoljenih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
+<p>Ovo podešavanje može kasnije da prouzrokuje da Moodle ima problema sa memorijom, posebno ako imate mnogo aktiviranih modula i/ili mnogo korisnika.</p>
-<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 16M. Postoji nekoliko načina da se to uradi. Pokušajte:</p><ol>
-<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sistemu da postavi memorijsko ograničenje sam za sebe.</li>
-<li>Ako imate pristup Vašoj php.ini datoteci, možete promeniti <b>memory_limit</b> podešavanje u recimo 16M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi za Vas.</li>
-<li>Na nekim PHP serverima možete kreirati .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Kakogod, na nekim serverima će to sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (biće Vam prikazana poruka o grešci umesto svake stranice), pa ćete sa njih morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li>
+<p>Preporučujemo da konfigurišete PHP sa višim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to može da se to uradi:</p><ol>
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP sa <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će omogućiti Moodle sistemu da sam postavi memorijsko ograničenje.</li>
+<li>Ako imate pristup svojoj php.ini datoteci, možete promeniti vrednost za <b>memory_limit</b> na, recimo, 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi umesto vas.</li>
+<li>Na nekim PHP serverima možete da kreirate .htaccess datoteku u Moodle direktorijumu koja sadrži red:
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<p>Međutim, na nekim serverima to će sprečiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (videćete poruku o grešci kada budete gledali stranice), pa ćete sa tih servera morati da uklonite .htaccess datoteku.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Putanje';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot})';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalaciona procedura ne može da kreira direktorijum baze podataka ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje';
$string['pathsrodataroot'] = 'U direktorijum za podatke nije moguć upis';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'U nadređeni direktorijum ({$a->parent}) nije moguć upis. Direktorijum za podatke ({$a->dataroot}) ne može kreirati instalacioni program.';
-$string['pathssubadmindir'] = 'Nekoliko sajtova za Webhosting koristi /admin kao specijalni URL za pristup kontrolnom panelu. Na žalost, to može da da dovede do konflikta sa standardnim direktorijumom u kojem su smešten Moodle administratorske stranice. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete tokom instalacije preimenovati admin direktorijum u, na primer <em>moodleadmin</em>.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nije moguć upis u nadređeni direktorijum ({$a->parent}). Instalacioni program ne može da kreira direktorijum za podatke ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Vrlo mali broj veb servera koristi /admin kao specijalni URL za pristup raznim podešavanjima (kontrolni panel i sl.). Nažalost, to dovodi do konflikta sa standardnom lokacijom za administratorske stranice u Moodleu. Ovaj problem možete rešiti tako što ćete promeniti ime administratorskog direktorijuma u vašoj instalaciji, i ovde upisati to novo ime. Na primer <em>moodleadmin</em>. Ovo podešavanje će prepraviti administratorske linkove u Moodle sistemu.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Potreban vam je prostor gde će Moodle čuvati postavnjene datoteke. Ovaj direktorijum bi trebalo da bude podešen tako da se može čitati i u njega upisivati od strane korisnika Web servera (obično \'nobody\' ili \'apache\'), ali istovremeno mora biti dostupan direktno preko Weba. Ukoliko ovaj direktorijum ne postoji Moodle će pikušati da ga kreira tokom instalacije,';
-$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotijuma za instalaciju Moodlea. Promenite samo ukoliko želite da koristite sinbolične linkove.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna ver adresa preko koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći višnj adresa. Ukoliko Vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentnu direkciju ka jednoj adresi. Ukoliko je Vaš sajt dostupam sa Interneta ali i iz Intranet okružeanja koristite javnu adresu i podesite DNS tako da i Intranet korisnici mogu da koriste tu javnu adresu.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Puna putanja do direktotijuma za instalaciju Moodlea.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Puna veb adresa putem koje će se pristupati Moodleu. Nije moguće pristupati Moodleu koristeći više adresa.
+Ako vaš sajt ima više javnih adresa onda na svima morate da podesite permanentne redirekcije osim za ovu.
+Ako je vaš sajt dostupan sa interneta ali i iz intranet okruženja ovde upotrebite javnu adresu i podesite DNS tako da i intranet korisnici mogu da koriste javnu adresu.
+Ako je adresa netačna promenite URL u svom veb čitaču da biste ponovo pokrenuli instalaciju sa drugačijom vrednošću.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot lokacija nije bezbedna';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorijum ne postoji';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP ekstenѕija';
$string['phpversion'] = 'PHP verzija';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
-<p>Trenutno imate verziju {$a}</p>
-<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
-(U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x ima brojne uočene probleme).</p>
+<p>Trenutno koristite verziju {$a}</p>
+<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle na veb server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
+(U slučaju verzije 5.0.x možete, takođe, da se vratite na 4.4.x verziju)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Prikazana Vam je ova stranica jer ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na Vašem računaru. Čestitamo!';
-$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kom će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
+$string['welcomep20'] = 'Ovu stranicu vidite zato što ste uspešno instalirali i pokrenuli <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paket na svom serveru. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ovo izdanje <strong>{$a->installername}</strong> uključuje aplikacije za kreiranje okruženja u kojem će <strong>Moodle</strong> uspešno funkcionisati, konkretno:';
$string['welcomep40'] = 'Ovaj paket obuhvata i <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Korišćenje aplikacija iz ovog paketa je uslovljeno njhovim licencama. Kompletan <strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
-$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će Vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati <strong>Moodle</strong> na Vašem računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
+$string['welcomep50'] = 'Korišćenje svih aplikacija ovog paketa je uređeno njihovim licencama. Kompletan<strong>{$a->installername}</strong> paket je <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">otvorenog koda</a> i distribuira se pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> licencom.';
+$string['welcomep60'] = 'Naredne stranice će vas provesti kroz nekoliko jednostavnih koraka tokom kojih ćete konfigurisati i podesiti <strong>Moodle</strong> na svom računaru. Možete prihvatiti podrazumevana podešavanja ili ih, opciono, prilagoditi sopstvenim potrebama.';
$string['welcomep70'] = 'Kliknite na dugme za nastavak da biste dalje podešavali <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';

0 comments on commit d3e43d1

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.