Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

 • Loading branch information...
commit d53dfa25d5659a01d556351dbf9f28504a216ae6 1 parent b181efd
authored December 17, 2011

Showing 1 changed file with 23 additions and 23 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 46  install/lang/cy/install.php
46  install/lang/cy/install.php
@@ -31,7 +31,7 @@
31 31
 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
32 32
 
33 33
 $string['admindirname'] = 'Cyfeiriadur y Gweinyddwr';
34  
-$string['availablelangs'] = 'Y pecynnau iaith sydd ar gael';
  34
+$string['availablelangs'] = 'Rhestr o\'r ieithoedd sydd ar gael';
35 35
 $string['chooselanguagehead'] = 'Dewis iaith';
36 36
 $string['chooselanguagesub'] = 'Dewiswch iaith ar gyfer y broses osod. Bydd yr iaith hon yn cael ei defnyddio fel yr iaith ddiofyn ar gyfer y safle, ond gellir ei newid yn nes ymlaen.';
37 37
 $string['clialreadyinstalled'] = 'Mae\'r ffeil config.php yn bodoli eisoes, defnyddiwch admin/cli/upgrade.php os ydych chi am uwchraddio eich safle.';
@@ -44,32 +44,32 @@
44 44
 $string['dbprefix'] = 'Llythrennau Blaen Tablau';
45 45
 $string['dirroot'] = 'Cyfeiriadur Moodle';
46 46
 $string['environmenthead'] = 'Wrthi\'n profi eich amgylchedd ...';
  47
+$string['environmentsub2'] = 'Mae gan bob fersiwn Moodle ofyniad fersiwn PHP sylfaenol ac amryw o estyniadau PHP gorfodol.
  48
+Bydd yr amgylchedd yn cael ei brofi\'n llawn cyn pob proses osod a diweddaru. Cysylltwch â gweinyddwr y gweinydd os nad ydych chi\'n gwybod sut mae gosod fersiwn newydd neu alluogi estyniadau PHP.';
  49
+$string['errorsinenvironment'] = 'Wedi methu profi\'r amgylchedd!';
47 50
 $string['installation'] = 'Gosod';
48  
-$string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
49  
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p>
50  
-
51  
-<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig 
52  
-  os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
53  
-
54  
-<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M. 
55  
-  Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
56  
-<ol>
57  
-<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>. 
58  
-  Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
59  
-<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b> 
60  
-  yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai 
61  
-  y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
62  
-<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle 
63  
-  sy\'n cynnwys y llinell hon:
64  
-  <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
65  
-  <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio 
66  
-  (bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
67  
-</ol>';
  51
+$string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni lwyddwyd i lwytho\'r iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn parhau yn Gymraeg.';
  52
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p> <p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p> <p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yw\'n bosib, megis 40M. Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p><ol> <li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>. Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li> <li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b> yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li> <li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle sy\'n cynnwys y llinell hon: <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote> <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>all</b> tudalen PHP rhag gweithio (bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li> </ol>';
  53
+$string['paths'] = 'Llwybrau';
  54
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Dydy\'r rhaglen osod ddim yn gallu creu\'r cyfeiriadur data ({$a->dataroot}).';
  55
+$string['pathshead'] = 'Cadarnhau llwybrau';
  56
+$string['pathsrodataroot'] = 'Does dim modd ysgrifennu ar y cyfeiriadur gwraidd data.';
  57
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Does dim modd ysgrifennu ar y cyfeiriadur rhiant ({$a->parent}). Dydy\'r rhaglen osod ddim yn gallu creu\'r cyfeiriadur data ({$a->dataroot}).';
  58
+$string['pathssubadmindir'] = 'Nifer fach iawn o westeiwyr gwe sy\'n defnyddio /admin fel URL arbennig i chi gael mynd i mewn i\'r panel rheoli neu beth bynnag. Yn anffodus, mae hyn yn gwrthdaro â lleoliad safonol tudalennau gweinyddol Moodle. Gallwch drwsio hyn drwy ailenwi cyfeiriadur y gweinyddwr wrth osod y rhaglen, a rhoi\'r enw newydd yma. Er enghraifft: <em>gweinyddmoodle</em>. Bydd hyn yn trwsio\'r dolenni gweinyddol yn Moodle';
  59
+$string['pathssubdataroot'] = 'Mae Moodle angen lle ar gyfer cadw ffeiliau sy\'n cael eu llwytho i fyny. Dylai defnyddiwr gweinydd y we (fel arfer \'neb\' neu \'apache\') allu darllen ac YSGRIFENNU ar y cyfeiriadur hwn, ond ni ddylid gallu mynd i mewn iddo\'n uniongyrchol drwy\'r we. Bydd y rhaglen osod yn ceisio ei greu os nad yw\'n bodoli.';
  60
+$string['pathssubdirroot'] = 'Llwybr cyfeiriadur llawn i raglen Moodle.';
  61
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Y cyfeiriad gwe llawn a ddefnyddir i fynd i mewn i Moodle.
  62
+Nid yw\'n bosibl mynd i mewn i Moodle wrth ddefnyddio amryw o gyfeiriadau. 
  63
+Os oes gan eich safle amryw o gyfeiriadau cyhoeddus, bydd rhaid i chi sefydlu llwybrau ailgyfeirio parhaol ar gyfer pob un ohonynt ar wahân i hwn. 
  64
+Os gellir mynd i mewn i\'ch safle o\'r Rhyngrwyd a\'r Fewnrwyd, defnyddiwch y cyfeiriad cyhoeddus yma a sefydlu DNS er mwyn i ddefnyddwyr y Fewnrwyd allu defnyddio\'r cyfeiriad cyhoeddus hefyd.
  65
+Os nad yw\'r cyfeiriad yn gywir, newidiwch yr URL yn eich porwr i ailddechrau\'r rhaglen osod gyda gwerth gwahanol.';
  66
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dydy lleoliad y data gwraidd ddim yn ddiogel';
  67
+$string['phpextension'] = 'Estyniad PHP {$a}';
68 68
 $string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
69 69
 $string['phpversionhelp'] = '<p>Mae angen o leiaf fersiwn PHP 4.3.0 neu 5.1.0 ar Moodle (mae llawer o broblemau gyda 5.0.x).</p>
70 70
 <p>Ar hyn o bryd, rydych yn rhedeg fersiwn {$a}</p>
71  
-<p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
72  
-(Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
  71
+<p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn fwy diweddar o PHP!<br/>
  72
+(Os oes gennych 5.0.x gallech hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
73 73
 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
74 74
 $string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a 
75 75
   lansio\'r pecyn <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';

0 notes on commit d53dfa2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.