Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Come corrections from Mio Taalas. Thanks.

 • Loading branch information...
commit d55896efab8ab34bee5d1d9f93ee4a9f752d6553 1 parent ec90d36
authored November 10, 2004

Showing 1 changed file with 99 additions and 100 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 199  lang/fi/moodle.php
199  lang/fi/moodle.php
@@ -11,7 +11,7 @@
11 11
 $string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
12 12
 $string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
13 13
 $string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
14  
-$string['activitysince'] = 'Tapahtumaa $a lähtien';
  14
+$string['activitysince'] = 'Tapahtumat $a lähtien';
15 15
 $string['add'] = 'Lisää';
16 16
 $string['addactivity'] = 'Lisää aktiviteetti';
17 17
 $string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
@@ -61,7 +61,7 @@
61 61
 $string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
62 62
 $string['administratorsall'] = 'Kaikki ylläpitäjät';
63 63
 $string['administratorsandteachers'] = 'Ylläpitäjät ja opettajat';
64  
-$string['advancedfilter'] = 'Edistynyt suodin';
  64
+$string['advancedfilter'] = 'Tarkennettu haku';
65 65
 $string['again'] = 'taas';
66 66
 $string['all'] = 'Kaikki';
67 67
 $string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
@@ -86,14 +86,14 @@
86 86
 $string['assignadmins'] = 'Määritä ylläpitäjät';
87 87
 $string['assigncreators'] = 'Määritä kurssiylläpitäjät';
88 88
 $string['assignstudents'] = 'Lisää opiskelija kurssille';
89  
-$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, että opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
  89
+$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, tätä sivua ei ole välttämätöntä käyttää, sillä opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
90 90
 $string['assignstudentspass'] = 'Sitä varten opiskelija tarvitsee kurssiavaimen, joka on: \'$a\'';
91 91
 $string['assignteachers'] = 'Määritä opettajat';
92 92
 $string['authentication'] = 'Käyttäjäntunnistus';
93 93
 $string['autosubscribe'] = 'Automaattinen tilaus';
94  
-$string['autosubscribeno'] = 'Ei: minulle ei automaattisia tilauksia';
95  
-$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: automaattinen tilaus on toiminnassa';
96  
-$string['availability'] = 'Avoinna';
  94
+$string['autosubscribeno'] = 'Ei: älä tilaa keskustelualuetta automaattisesti';
  95
+$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun';
  96
+$string['availability'] = 'Saatavuus';
97 97
 $string['availablecourses'] = 'Kurssit';
98 98
 $string['backup'] = 'Varmuuskopiointi';
99 99
 $string['backupcoursefileshelp'] = 'Jos asetus on päällä, tulevat kurssien tiedostot mukaan automaattisiin varmuuskopiohin.';
@@ -101,14 +101,14 @@
101 101
 $string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
102 102
 $string['backupfailed'] = 'Joitain kursseitasi ei tallennettu!';
103 103
 $string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
104  
-$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
105  
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
  104
+$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty onnistuneesti';
  105
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit, käyttäjätietojen kanssa tai ilman, automaattiseen varmuuskopiointiin';
106 106
 $string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti.';
107 107
 $string['backuplogdetailed'] = 'Tarkka suoritusloki';
108 108
 $string['backuploglaststatus'] = 'Viimeisin suoritusloki';
109 109
 $string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
110 110
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
111  
-$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
  111
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa, että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
112 112
 $string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
113 113
 $string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
114 114
 $string['backuptakealook'] = 'Ole hyvä ja katso varmuuskopioinnin lokitiedostot paikasta: $a';
@@ -116,15 +116,15 @@
116 116
 $string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
117 117
 $string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
118 118
 $string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
119  
-$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi ei konfiguraatio liitäntää voida hankkia.';
  119
+$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi konfiguraatio liitäntää ei voida hankkia.';
120 120
 $string['blockconfigin'] = 'Kurssi: konfiguroidaan lohko $a:ssa';
121 121
 $string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
122  
-$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
  122
+$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->directory palvelimelta';
123 123
 $string['blocks'] = 'Lohkot';
124 124
 $string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
125  
-$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu';
  125
+$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu onnistuneesti';
126 126
 $string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
127  
-$string['byname'] = '$a :n mukaan';
  127
+$string['byname'] = '$a mukaan';
128 128
 $string['cancel'] = 'Peruuta';
129 129
 $string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
130 130
 $string['category'] = 'Kategoria';
@@ -141,14 +141,14 @@
141 141
 $string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
142 142
 $string['choose'] = 'Valitse';
143 143
 $string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
144  
-$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröinti tapa';
  144
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröintitapa';
145 145
 $string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
146 146
 $string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
147 147
 $string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
148 148
 $string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
149 149
 $string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
150 150
 $string['city'] = 'Kaupunki/paikkakunta';
151  
-$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jotain virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
  151
+$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jokin virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti tästä virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
152 152
 $string['clamdeletedfile'] = 'Tiedosto on poistettu';
153 153
 $string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tiedostoa ei voitu poistaa';
154 154
 $string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV ilmoitus';
@@ -160,83 +160,83 @@
160 160
 $string['clamquarantinedirfailed'] = 'Tiedostoa ei voitu siirtää karanteenihakemistoon $a. Ongelma pitää korjata koska tässä tapauksessa kaikki saatuneet tiedostot poistetaan.';
161 161
 $string['clamunknownerror'] = 'Tuntematon virhe Clam AV-ohjelmiston käytössä.';
162 162
 $string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
163  
-$string['clicktochange'] = 'klikkaa muokataksesi';
  163
+$string['clicktochange'] = 'Klikkaa muokataksesi';
164 164
 $string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
165 165
 $string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
166 166
 $string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
167 167
 $string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
168  
-$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat otaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
169  
-$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vieraijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieras-käyttäjät';
  168
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat ottaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
  169
+$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vierailijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieraskäyttäjät';
170 170
 $string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
171 171
 Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
172 172
 $string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja saastuneina';
173 173
 $string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja puhtaina';
174 174
 $string['configclamfailureonupload'] = 'Miten Clam AV tarkistamia tiedostoja käsitellään jos antivirus ohjelman käytössä tapahtuu virhetilanne? Valitse \"Käsittele tiedostoja saastuneina\" niin tiedostot poistetaan tai siirretää karanteeniin. Valitse \"Käsittele tiedostoja puhtaina\" niin niiden normaali tallentaminen sallitaan. Ylläpitäjät saavat aina ilmoituksen virhetilanteesta.';
175 175
 $string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
176  
-$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vin suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Astuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
  176
+$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vain suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Asetuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
177 177
 $string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
178 178
 $string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
179  
-$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
  179
+$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka haluavat postinsa kerättynä, saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan jolloin kerätyt postit lähetetään.';
180 180
 $string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjautumisista valituille käyttäjille.';
181  
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
182  
-$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
183  
-$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
  181
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. Katso \"Modulien asetukset\"';
  182
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sivuston RSS syötteet ovat poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syötteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
  183
+$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä paras valinta.';
184 184
 $string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
185 185
 $string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
186 186
 $string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjautua sisään ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
187  
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin hän voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
  187
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on poissa päältä jolloin oppilas voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
188 188
 $string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
189  
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
  189
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Etunimi + Sukunimi\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
190 190
 $string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
191  
-$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
  191
+$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää HTML-editoria. HTML-editori toimii vain uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
192 192
 $string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
193 193
 $string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia, jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi haluamallasi tavalla. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
194 194
 $string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään tiedot pääylläpitäjälle, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
195 195
 $string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla muokataan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
196 196
 $string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetustaan.';
197 197
 $string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle, mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
198  
-$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
  198
+$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielikoodit. Esimerkiksi fi, en';
199 199
 $string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
200 200
 $string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
201 201
 $string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjautumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
202  
-$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
  202
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä suurien tapahtumalokien kanssa, haluat ehkä alentaa säilytysaikaa.';
203 203
 $string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjautuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
204  
-$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
  204
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee koko sivustoon suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
205 205
 $string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
206  
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
  206
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim. keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
207 207
 $string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjautumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email-ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
208 208
 $string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjautumisvirheistä lähetetään ilmoitus, monenko kirjautumisyrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
209 209
 $string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
210  
-$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Varmaankin jotakin \"/usr/bin/clamscan\" tai \"/usr/bin/clamdscan\". Tämä pitää olla märiteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
  210
+$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Luultavasti \"/usr/bin/clamscan\", \"/usr/bin/clamdscan\" tai muuta vastaavaa. Tämä pitää olla määriteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
211 211
 $string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
212  
-$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän polku hakemistoon. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
  212
+$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän hakemiston polku. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
213 213
 $string['configrunclamonupload'] = 'Tarkista lähetetyt tiedostot Clam AntiVirus ohjelmistolla? (Clam AV on ilmainen ohjelmisto jonka voit hankkia osoittesta http://www.clamav.net/)';
214  
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
  214
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodlessa, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
215 215
 $string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
216 216
 $string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
217  
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. KEtkä ssvat nähdä kyseisen listan?';
  217
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. Ketkä saavat nähdä kyseisen listan?';
218 218
 $string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
219 219
 $string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
220 220
 posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
221 221
 $string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatii autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
222 222
 $string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
223 223
 $string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
224  
-\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta, käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
225  
-$string['configunzip'] = 'Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
  224
+\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta. Käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
  225
+$string['configunzip'] = 'Valinnainen: Anna unzip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja.';
226 226
 $string['configuration'] = 'Asetukset';
227 227
 $string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
228 228
 $string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia. Väärät asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.';
229  
-$string['configzip'] = 'Anna zip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
  229
+$string['configzip'] = 'Valinnainen: Anna zip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja';
230 230
 $string['confirm'] = 'Vahvista';
231 231
 $string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
232 232
 $string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
233 233
 $string['continue'] = 'Jatka';
234  
-$string['continuetocourse'] = 'Klikaa tässä päästäksesi kurssille';
  234
+$string['continuetocourse'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi kurssille';
235 235
 $string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
236 236
 $string['copy'] = 'Kopioi';
237  
-$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostot';
238  
-$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostot';
239  
-$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedosto';
  237
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostoja';
  238
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostoja';
  239
+$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedostoa';
240 240
 $string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
241 241
 $string['cost'] = 'Hinta';
242 242
 $string['costdefault'] = 'Perushinta';
@@ -251,7 +251,7 @@
251 251
 $string['coursefiles'] = 'Kurssin tiedostot';
252 252
 $string['courseformats'] = 'Kurssimuodot';
253 253
 $string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
254  
-$string['courseinfo'] = 'Kurssin info';
  254
+$string['courseinfo'] = 'Kurssin tiedot';
255 255
 $string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
256 256
 $string['courses'] = 'Kurssit';
257 257
 $string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
@@ -261,17 +261,18 @@
261 261
 $string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
262 262
 $string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjautumista varten';
263 263
 $string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
  264
+$string['creatingblocks'] = 'Luodaan lohkoja';
264 265
 $string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
265  
-$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
266  
-$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtuma';
  266
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin moduuleja';
  267
+$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtumia';
267 268
 $string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
268 269
 $string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
269  
-$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uusi kurssi';
270  
-$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikot';
271  
-$string['creatingsections'] = 'Luodaan osiot';
272  
-$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaiset rakenteet';
273  
-$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjät';
274  
-$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedosto';
  270
+$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uutta kurssia';
  271
+$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikkoja';
  272
+$string['creatingsections'] = 'Luodaan osioita';
  273
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaisia rakenteita';
  274
+$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjiä';
  275
+$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedostoa';
275 276
 $string['currency'] = 'Valuutta';
276 277
 $string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
277 278
 $string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
@@ -292,7 +293,7 @@
292 293
 $string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
293 294
 $string['day'] = 'päivä';
294 295
 $string['days'] = 'päivää';
295  
-$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoodaa sisäiset linkit';
  296
+$string['decodinginternallinks'] = 'Pura sisäiset linkit';
296 297
 $string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi';
297 298
 $string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
298 299
 $string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
@@ -303,7 +304,7 @@
303 304
 $string['delete'] = 'Poista';
304 305
 $string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
305 306
 $string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
306  
-$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
  307
+$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
307 308
 $string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
308 309
 $string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
309 310
 $string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
@@ -337,8 +338,8 @@
337 338
 $string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
338 339
 $string['edhelpbgcolor'] = 'Määritä muokkausalueen taustan väri.<br /> Sallittuja arvoja ovat esim #ffffff tai white';
339 340
 $string['edhelpcleanword'] = 'Suodata Wordin tekemät muotoilut liitettäessä tekstiä.';
340  
-$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluven käyttö editorissa. Jus asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
341  
-$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Ninet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
  341
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluvun käyttö editorissa. Jos asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
  342
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Nimet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
342 343
 $string['edhelpfontlist'] = 'Määrittele valikossa käyttettvät kirjasimet.';
343 344
 $string['edhelpfontsize'] = 'Määritä kirjasimen oletus koko.<br /> Sallituja arvoja ovat esim: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
344 345
 $string['edit'] = 'Muokkaa $a';
@@ -363,19 +364,19 @@
363 364
 $string['edituser'] = 'Muokkaa käyttäjätietoja';
364 365
 $string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
365 366
 $string['emailactive'] = 'Sähköposti aktivoitu';
366  
-$string['emailagain'] = 'Email (varmistus)';
  367
+$string['emailagain'] = 'Sähköposti (varmistus)';
367 368
 $string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
368 369
 $string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
369 370
 
370 371
 Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
371 372
 käyttäen sinun osoitettasi.
372 373
 
373  
-Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
  374
+Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimellasi osoitteeseen
374 375
 
375 376
  $a->link
376 377
 
377 378
 Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
378  
-Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
  379
+Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
379 380
 
380 381
 Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
381 382
 $a->admin';
@@ -384,9 +385,9 @@
384 385
  <p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
385 386
  <p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
386 387
 $string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
387  
-$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Email päivässä , täydet viestit)';
388  
-$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Email per viesti)';
389  
-$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Email päivässä, vain otsikot)';
  388
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Posti päivässä , täydet viestit)';
  389
+$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Posti per viesti)';
  390
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Posti päivässä, vain otsikot)';
390 391
 $string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
391 392
 $string['emaildisableclick'] = 'Estä kaikki viestit tähän osoitteeseen';
392 393
 $string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
@@ -412,11 +413,11 @@
412 413
 
413 414
 $a->admin';
414 415
 $string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
415  
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
  416
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen: <b>$a</b>.
416 417
 Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
417 418
 Jos salasanan vaihdossa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
418 419
 $string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
419  
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.';
  420
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen: $a->email.';
420 421
 $string['enable'] = 'Ota käyttöön';
421 422
 $string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
422 423
 $string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
@@ -436,7 +437,7 @@
436 437
 $string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
437 438
 $string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
438 439
 $string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
439  
-$string['entries'] = 'merkinnät';
  440
+$string['entries'] = 'Merkinnät';
440 441
 $string['error'] = 'Virhe';
441 442
 $string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
442 443
 $string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
@@ -470,8 +471,8 @@
470 471
 $string['forceno'] = 'Älä pakota';
471 472
 $string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
472 473
 $string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
473  
-$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
474  
-$string['format'] = 'Muotoilu';
  474
+$string['forgotten'] = 'Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi?';
  475
+$string['format'] = 'Muoto';
475 476
 $string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
476 477
 $string['formatmarkdown'] = 'Markdown-formaatti';
477 478
 $string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
@@ -554,9 +555,9 @@
554 555
 $string['helptext'] = 'Kuinka kirjoittaa tekstiä';
555 556
 $string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
556 557
 $string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
557  
-$string['hiddensections'] = 'Piilotetut aiheet';
  558
+$string['hiddensections'] = 'Piilotetut osiot';
558 559
 $string['hiddensectionscollapsed'] = 'Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa';
559  
-$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osat ovat kokonaan näkymättömissä';
  560
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä';
560 561
 $string['hide'] = 'Piilota';
561 562
 $string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
562 563
 $string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
@@ -616,7 +617,7 @@
616 617
 $string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
617 618
 $string['login'] = 'Kirjaudu';
618 619
 $string['login_failure_logs'] = 'Kirjautumisvirhelokit';
619  
-$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
  620
+$string['loginas'] = 'Kirjaudu käyttäjänä';
620 621
 $string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
621 622
 $string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
622 623
 $string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
@@ -632,7 +633,7 @@
632 633
  </ol>';
633 634
 $string['loginstepsnone'] = 'Hei! 
634 635
 <p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
635  
-käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>';
  636
+käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tällä sivulla. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, sinun pitää valita toinen käyttätunnus.</p>';
636 637
 $string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
637 638
 $string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
638 639
 $string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
@@ -649,11 +650,11 @@
649 650
 $string['managemodules'] = 'Modulit';
650 651
 $string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
651 652
 $string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
652  
-$string['maximumchars'] = 'Maksimimäärä $a merkkiä';
  653
+$string['maximumchars'] = 'Korkeintaan $a merkkiä';
653 654
 $string['maximumgrade'] = 'Arviointimaksimi';
654 655
 $string['maximumshort'] = 'Maksimi';
655  
-$string['maximumupload'] = 'Maksimi lähetyskoko';
656  
-$string['maxsize'] = 'Maksimikoko: $a';
  656
+$string['maximumupload'] = 'Suurin lähetyskoko';
  657
+$string['maxsize'] = 'Suurin koko: $a';
657 658
 $string['min'] = 'min';
658 659
 $string['mins'] = 'min';
659 660
 $string['miscellaneous'] = 'Muut';
@@ -679,9 +680,9 @@
679 680
 $string['missingurl'] = 'Puuttuva URL';
680 681
 $string['missingusername'] = 'Puuttuva käyttäjänimi';
681 682
 $string['modified'] = 'Muokattu';
682  
-$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa kokonaan poistaa modulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä modulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa. ';
683  
-$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki modulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi modulin näkyville tulon), sinun pitäisi poistaa serveriltä hakemisto: $a->directory';
684  
-$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduleille';
  683
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa poistaa kokonan moduulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä moduulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa?';
  684
+$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki moduulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi moduulin näkyville tulon), sinun tulisi poistaa palvelimelta hakemisto: $a->directory';
  685
+$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduuleille';
685 686
 $string['modulesuccess'] = '$a taulut asetettu';
686 687
 $string['moodleversion'] = 'Moodlen versio';
687 688
 $string['more'] = 'lisää';
@@ -713,8 +714,7 @@
713 714
 $string['newpassword'] = 'Uusi salasana';
714 715
 $string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
715 716
 
716  
-Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle
717  
-on annettu uusi tilapäinen salasana
  717
+Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle on annettu uusi tilapäinen salasana
718 718
 
719 719
 Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
720 720
  tunnus: $a->username
@@ -754,7 +754,7 @@
754 754
 $string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
755 755
 $string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
756 756
 $string['normal'] = 'Normaali';
757  
-$string['normalfilter'] = 'Normaali suodin';
  757
+$string['normalfilter'] = 'Normaali haku';
758 758
 $string['nostudentsfound'] = 'Ei $a löydetty';
759 759
 $string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
760 760
 $string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
@@ -763,7 +763,7 @@
763 763
 $string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
764 764
 $string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
765 765
 $string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
766  
-$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa paluttaessa joitain yhteensopivuusongelmia koska vermuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
  766
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se on uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa palauttaessa joitain yhteensopivuusongelmia, koska varmuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
767 767
 $string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
768 768
 $string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. 	';
769 769
 $string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
@@ -779,14 +779,14 @@
779 779
 $string['numhours'] = '$a tuntia';
780 780
 $string['numminutes'] = '$a minuuttia';
781 781
 $string['numseconds'] = '$a sekuntia';
782  
-$string['numviews'] = '$a näkymiä';
  782
+$string['numviews'] = 'katsottu $a kertaa';
783 783
 $string['numweeks'] = '$a viikkoa';
784  
-$string['numwords'] = '$a sanoja';
  784
+$string['numwords'] = '$a sanaa';
785 785
 $string['numyears'] = '$a vuotta';
786 786
 $string['ok'] = 'OK';
787 787
 $string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
788 788
 $string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
789  
-$string['order'] = 'Tila';
  789
+$string['order'] = 'Järjestys';
790 790
 $string['other'] = 'Toinen';
791 791
 $string['outline'] = 'Rakenne';
792 792
 $string['page'] = 'Sivu';
@@ -798,9 +798,9 @@
798 798
 $string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjautumisessa';
799 799
 $string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
800 800
 $string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
801  
-$string['passwordsenttext'] = '  <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.</p>
  801
+$string['passwordsenttext'] = '  <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen: $a->email.</p>
802 802
  <p><b>Tarkista viestistä uusi salasanasi</b></p>
803  
-  <p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
  803
+  <p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat luultavasti
804 804
  <a href=\"$a\"->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</a>.</p>';
805 805
 $string['pathnotexists'] = 'Polkua ei löydy palvelimelta';
806 806
 $string['pathslasherror'] = 'Polku ei voi päätyä kauttaviivaan \"/\"!';
@@ -835,9 +835,9 @@
835 835
 $string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
836 836
 $string['registrationemail'] = 'Tietoa sähköpostitse';
837 837
 $string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.</p>
838  
-<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteen päin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.</p>
  838
+<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteenpäin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.</p>
839 839
 <p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.</p>
840  
-<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan manuaalisesti, ennen kuin ne lisätään listaan, mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.</p>';
  840
+<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan käsin, ennen kuin ne lisätään listaan, mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.</p>';
841 841
 $string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
842 842
 $string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
843 843
 $string['registrationyes'] = 'Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista';
@@ -892,7 +892,7 @@
892 892
 $string['settings'] = 'Asetukset';
893 893
 $string['shortname'] = 'Lyhyt nimi';
894 894
 $string['shortnametaken'] = 'Annettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
895  
-$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)';
  895
+$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (esim. yksi sana)';
896 896
 $string['show'] = 'Näytä';
897 897
 $string['showall'] = 'Näytä kaikki $a';
898 898
 $string['showallcourses'] = 'Näytä kaikki kurssit';
@@ -904,7 +904,7 @@
904 904
 $string['showonlytopic'] = 'Näytä vain aihe $a';
905 905
 $string['showonlyweek'] = 'Näytä vain viikko $a';
906 906
 $string['showrecent'] = 'Näytä viimeiset tapahtumat';
907  
-$string['showreports'] = 'Näytä tapahtuma raportti';
  907
+$string['showreports'] = 'Näytä tapahtumaraportti';
908 908
 $string['showsettings'] = 'Näytä asetukset';
909 909
 $string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
910 910
 $string['since'] = 'Alkaen';
@@ -1008,10 +1008,10 @@
1008 1008
 $string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
1009 1009
 $string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
1010 1010
 $string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
1011  
-$string['uploadedfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
1012  
-$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedoston \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> HAvaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
  1011
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'Anteeksi, mutta tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
  1012
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedostossa \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> Havaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
1013 1013
 $string['uploadfilelog'] = 'Tiedoston $a lähetys tapahtumat';
1014  
-$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettanat rajat';
  1014
+$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettamat rajat';
1015 1015
 $string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
1016 1016
 $string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
1017 1017
 $string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
@@ -1042,7 +1042,7 @@
1042 1042
 $string['version'] = 'Versio';
1043 1043
 $string['view'] = 'Näkymä';
1044 1044
 $string['virusfound'] = 'Ylläpitäjä huomio! Clam AV löysi viruksen käyttäjän $a->user kurssille $a->course lähettämästä tiedostosta. Tässä on Clam AV:n tiedot tapahtuneesta:';
1045  
-$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
  1045
+$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästäsi tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
1046 1046
 
1047 1047
 $a->action
1048 1048
 
@@ -1052,12 +1052,14 @@
1052 1052
 $a->action
1053 1053
 
1054 1054
 Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
1055  
-$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
  1055
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää. 
  1056
+
  1057
+Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
1056 1058
 
1057 1059
 $a->action';
1058 1060
 $string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
1059  
-$string['virusfounduser'] = 'Tiedostosta $a jonka lähetit on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
1060  
-$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eritetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
  1061
+$string['virusfounduser'] = 'Tiedosto $a, jonka lähetit, on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
  1062
+$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eristetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
1061 1063
 $string['webpage'] = 'WWW-sivu';
1062 1064
 $string['week'] = 'Viikko';
1063 1065
 $string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
@@ -1065,17 +1067,14 @@
1065 1067
 $string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
1066 1068
 $string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa $a';
1067 1069
 $string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
1068  
-Welcome to $a->coursename!
1069 1070
 
1070  
-One of the first things you should do is edit your profile page
1071  
-within the course so that we can learn more about you:
1072 1071
 Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun:
1073 1072
 
1074 1073
  $a->profileurl';
1075 1074
 $string['whattocallzip'] = 'Miksi haluat kutsuttavan zip-tiedostoa?';
1076 1075
 $string['withchosenfiles'] = 'Valituilla tiedostoilla';
1077 1076
 $string['withoutuserdata'] = 'ilman käyttäjien tiedostoja';
1078  
-$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostoiden kanssa';
  1077
+$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostojen kanssa';
1079 1078
 $string['wordforstudent'] = 'Sana opiskelijalle';
1080 1079
 $string['wordforstudenteg'] = 'esim. opiskelija, osallistuja jne...';
1081 1080
 $string['wordforstudents'] = 'Sana opiskelijoille';
@@ -1098,7 +1097,7 @@
1098 1097
 $string['yes'] = 'Kyllä';
1099 1098
 $string['youareabouttocreatezip'] = 'Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää';
1100 1099
 $string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille';
1101  
-$string['yourlastlogin'] = 'Olet viimeksi kirjautunut:';
  1100
+$string['yourlastlogin'] = 'Viimeisin kirjautumisesi oli:';
1102 1101
 $string['yourself'] = 'itse';
1103 1102
 $string['yourteacher'] = 'sinun $a';
1104 1103
 $string['zippingbackup'] = 'Pakataan varmuskopiota';

0 notes on commit d55896e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.