Skip to content
Browse files

Come corrections from Mio Taalas. Thanks.

  • Loading branch information...
1 parent ec90d36 commit d55896efab8ab34bee5d1d9f93ee4a9f752d6553 paca70 committed Nov 10, 2004
Showing with 99 additions and 100 deletions.
  1. +99 −100 lang/fi/moodle.php
View
199 lang/fi/moodle.php
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['activitymodule'] = 'Tapahtumamoduuli';
$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
-$string['activitysince'] = 'Tapahtumaa $a lähtien';
+$string['activitysince'] = 'Tapahtumat $a lähtien';
$string['add'] = 'Lisää';
$string['addactivity'] = 'Lisää aktiviteetti';
$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
@@ -61,7 +61,7 @@
$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
$string['administratorsall'] = 'Kaikki ylläpitäjät';
$string['administratorsandteachers'] = 'Ylläpitäjät ja opettajat';
-$string['advancedfilter'] = 'Edistynyt suodin';
+$string['advancedfilter'] = 'Tarkennettu haku';
$string['again'] = 'taas';
$string['all'] = 'Kaikki';
$string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
@@ -86,45 +86,45 @@
$string['assignadmins'] = 'Määritä ylläpitäjät';
$string['assigncreators'] = 'Määritä kurssiylläpitäjät';
$string['assignstudents'] = 'Lisää opiskelija kurssille';
-$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, että opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
+$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, tätä sivua ei ole välttämätöntä käyttää, sillä opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
$string['assignstudentspass'] = 'Sitä varten opiskelija tarvitsee kurssiavaimen, joka on: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Määritä opettajat';
$string['authentication'] = 'Käyttäjäntunnistus';
$string['autosubscribe'] = 'Automaattinen tilaus';
-$string['autosubscribeno'] = 'Ei: minulle ei automaattisia tilauksia';
-$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: automaattinen tilaus on toiminnassa';
-$string['availability'] = 'Avoinna';
+$string['autosubscribeno'] = 'Ei: älä tilaa keskustelualuetta automaattisesti';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun';
+$string['availability'] = 'Saatavuus';
$string['availablecourses'] = 'Kurssit';
$string['backup'] = 'Varmuuskopiointi';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Jos asetus on päällä, tulevat kurssien tiedostot mukaan automaattisiin varmuuskopiohin.';
$string['backupdate'] = 'Varmuuskopion päivämäärä';
$string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
$string['backupfailed'] = 'Joitain kursseitasi ei tallennettu!';
$string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
-$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
+$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty onnistuneesti';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit, käyttäjätietojen kanssa tai ilman, automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti.';
$string['backuplogdetailed'] = 'Tarkka suoritusloki';
$string['backuploglaststatus'] = 'Viimeisin suoritusloki';
$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
-$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa, että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
$string['backuptakealook'] = 'Ole hyvä ja katso varmuuskopioinnin lokitiedostot paikasta: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
$string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
-$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi ei konfiguraatio liitäntää voida hankkia.';
+$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi konfiguraatio liitäntää ei voida hankkia.';
$string['blockconfigin'] = 'Kurssi: konfiguroidaan lohko $a:ssa';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
-$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
+$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->directory palvelimelta';
$string['blocks'] = 'Lohkot';
$string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
-$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu';
+$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu onnistuneesti';
$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
-$string['byname'] = '$a :n mukaan';
+$string['byname'] = '$a mukaan';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
@@ -141,14 +141,14 @@
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
-$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröinti tapa';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröintitapa';
$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
$string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
$string['city'] = 'Kaupunki/paikkakunta';
-$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jotain virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
+$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jokin virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti tästä virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Tiedosto on poistettu';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tiedostoa ei voitu poistaa';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV ilmoitus';
@@ -160,83 +160,83 @@
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Tiedostoa ei voitu siirtää karanteenihakemistoon $a. Ongelma pitää korjata koska tässä tapauksessa kaikki saatuneet tiedostot poistetaan.';
$string['clamunknownerror'] = 'Tuntematon virhe Clam AV-ohjelmiston käytössä.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
-$string['clicktochange'] = 'klikkaa muokataksesi';
+$string['clicktochange'] = 'Klikkaa muokataksesi';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
-$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat otaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
-$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vieraijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieras-käyttäjät';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Pidetäänkö kaikkia käyttäjiä opiskelijoina sivuston etusivulla? Jos valitset \"Kyllä\", kaikki vahvistetut käyttäjät voivat ottaa osaa etusivun aktiviteeteihin. Jos valitset \"Ei\" vain käyttäjät jotka ovat opiskelijoina jollan muulla kurssilla voivat ottaa osaa etusivun aktiviteetteihin. Vain ylläpitäjät ja valitut opettajat voivat toimia etusivun opettajina ja muokata aktiviteetteja.';
+$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vierailijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieraskäyttäjät';
$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Käsittele tiedostoja saastuneina';
$string['configclamdonothing'] = 'Käsittele tiedostoja puhtaina';
$string['configclamfailureonupload'] = 'Miten Clam AV tarkistamia tiedostoja käsitellään jos antivirus ohjelman käytössä tapahtuu virhetilanne? Valitse \"Käsittele tiedostoja saastuneina\" niin tiedostot poistetaan tai siirretää karanteeniin. Valitse \"Käsittele tiedostoja puhtaina\" niin niiden normaali tallentaminen sallitaan. Ylläpitäjät saavat aina ilmoituksen virhetilanteesta.';
$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
-$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vin suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Astuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
+$string['configdbsessions'] = 'Käytetäänkö istuntodatan tallentamiseen tietokantaa? Tästä on hyötyä vain suurille sivustoille ja ryvästetyille palvelimille. Asetuksen muuttaminen kirjaa kaikki nykyiset käyttäjät ulos, myös sinut.';
$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
-$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät, jotka haluavat postinsa kerättynä, saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan jolloin kerätyt postit lähetetään.';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjautumisista valituille käyttäjille.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
-$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
-$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. Katso \"Modulien asetukset\"';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sivuston RSS syötteet ovat poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syötteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
+$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä paras valinta.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjautua sisään ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin hän voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakottaa käyttäjän kirjautumaan oikealla (ei vieras) tunnuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on poissa päältä jolloin oppilas voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet voivat indeksoida tiedot.';
$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Etunimi + Sukunimi\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
-$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
+$string['confightmleditor'] = 'Valitse, haluatko käyttää HTML-editoria. HTML-editori toimii vain uudemmissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaan olla käyttämättä tätä editoria.';
$string['configidnumber'] = 'Tästä valitaan seuraavaa: (a) Käyttäjiltä ei kysytä ID-numeroa, (b) Käyttäjiltä kysytään ID-numeroa, mutta he voivat jättää kohdan tyhjäksi tai (c) ID-numeroa ei voi jättää tyhjäksi. ID-numero näytetään silloin käyttäjän tiedoissa.';
$string['configintro'] = 'Tällä sivulla voit määritellä joukon asetuksia, jotka auttavat Moodlea toimimaan palvelimellasi haluamallasi tavalla. Näistä on turha stressata, yleensä oletukset toivat hyvin. Ainahan voit palata takaisin tekemään muutoksia, jos tarpeen.';
$string['configintroadmin'] = 'Tällä sivulla täytetään tiedot pääylläpitäjälle, jolla on täydet oikeudet sivustolla. Tarpeeksi vaikean salasanan antaminen on tärkeää, samoin oikean sähköpostiosoitteen. Lisää admin-käyttäjiä voi luoda myöhemmin.';
$string['configintrosite'] = 'Tällä sivulla muokataan sivuston etusivu ja nimi. Tänne voi tulla myöhemmin \'Sivuston asetukset\' linkistä.';
$string['configlang'] = 'Valitse oletuskieli koko sivustolle. Käyttäjät voivat myöhemmin halutessaan muuttaa asetustaan.';
$string['configlangdir'] = 'Kirjoitussuunta yleensä vasemmalta oikealle, mutta esim. arabia ja heprea ovat poikkeuksia tähän.';
-$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielekoodit. Esimerkiksi fi, en';
+$string['configlanglist'] = 'Jos tämä valinta on tyhjä, voi käyttäjä valita minkä tahansa asennuksessa saatavilla olevan kielen. Voit halutessasi vähentää kielivalintoja luottelemalla pilkulla erotettuna tässä haluamiesi kielten kielikoodit. Esimerkiksi fi, en';
$string['configlangmenu'] = 'Valitse, haluatko kielivalikon näkymään etu- ja kirjautumissivuille. Tämä ei poista käyttäjältä mahdollisuutta asettaa haluamaansa kieltä muokkaamalla omaa käyttäjäprofiiliaan.';
$string['configlocale'] = 'Päivämäärien muotoilu tehdään tämän tiedon mukaan. Annetun locale-koodin pitää olla palvelimen tuntema (Esim. fi_FI). Jos et ole varma, jätä tämä tyhjäksi.';
$string['configloginhttps'] = 'Tämä asetus ottaa käyttöön salatun https-yhteyden kirjautumisivua varten, muut sivut ladataan suojaamattoman yhteyden kautta. VARO: palvelimen https asetukset PITÄÄ olla määritetty valmiiksi tai lukitset itsesi ulos sivustolta. ';
-$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä isojen tapahtuma-lokien kanssa, saatat haluta alentaa säilytysaikaa.';
+$string['configloglifetime'] = 'Tässä määritetään, kuinka pitkältä aikaväliltä haluat tallentaa käyttäjien toimet. Määritettyä aikaa vanhemmat tapahtumat poistetaan automaattisesti. Yleensä on hyvä säilyttää kaikki tapahtumat, mutta jos palvelimesi alkaa hyytyä suurien tapahtumalokien kanssa, haluat ehkä alentaa säilytysaikaa.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Opiskelijat, jotka eivät ole kirjautuneet pitkään aikaan, poistetaan kursseilta automaattisesti. Määrittele tässä haluamasi aika.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä sivustoon. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Tämä määrittelee koko sivustoon suurimman mahdollisen koon, jonka lähetetyt tiedostot voivat viedä. Tätä asetusta rajoittaa PHP asetus upload_max_filesize ja Apache asetus LimitRequestBody. Toisin sanoen: järjestelmätaso rajoittaa alueen, jota voit käyttää kurssi-tai moduulitasolla.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Määrittää, kauanko keskustelualueelle lähetettyä viestiä voidaan muokata.';
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Kun käyttäjille lähetetään postia (esim. keskustelualueen viestejä) ja lähettäjä on määritellyt osoitteensa salaiseksi, tätä osoitetta käytetään sähköpostin From: kentässä.';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kun kirjautumisvirheitä havaitaan voidaan niistä lähettää email-ilmoitus. Kenelle ilmoitukset tulee lähettää?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Jos kirjautumisvirheistä lähetetään ilmoitus, monenko kirjautumisyrityksen jälkeen ilmoitukset lähetetään?';
$string['configopentogoogle'] = 'Tämä asetus sallii Googlen kirjautumisen sisään vieraskäyttäjätilillä. Lisäksi Googlen hakutoiminnon kautta sivustollesi tulevat käyttäjät kirjataan automaattisesti vierastilille. Huomaa, että tämä vain mahdollistaa läpinäkyvän kirjautumisen kursseille, joilla vierastili on jo käytössä.';
-$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Varmaankin jotakin \"/usr/bin/clamscan\" tai \"/usr/bin/clamdscan\". Tämä pitää olla märiteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Polku Clam AntiVirus ohjelmistoon. Luultavasti \"/usr/bin/clamscan\", \"/usr/bin/clamdscan\" tai muuta vastaavaa. Tämä pitää olla määriteltynä antivirus tarkastuksia varten.';
$string['configproxyhost'] = 'Jos <b>palvelimen</b> pitää käyttää välityspalvelinta internetyhteyksiin, määritä palvelin ja portti tässä.';
-$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän polku hakemistoon. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
+$string['configquarantinedir'] = 'Jos haluat tallentaa saastuneet tiedosto \"karanteenihakemistoon\" anna tähän hakemiston polku. Wwww-palvelimella pitää olla kirjoitusoikeudet hakemistoon.';
$string['configrunclamonupload'] = 'Tarkista lähetetyt tiedostot Clam AntiVirus ohjelmistolla? (Clam AV on ilmainen ohjelmisto jonka voit hankkia osoittesta http://www.clamav.net/)';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
+$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodlessa, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. KEtkä ssvat nähdä kyseisen listan?';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. Ketkä saavat nähdä kyseisen listan?';
$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
$string['configsmtpuser'] = 'Jos SMTP-palvelin vaatii autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Sallitaanko tavallisten opettajien määrittää muita opettajia kurssilleen? Jos ei, niin ainoastaan kurssiylläpitäjät voivat määrittää opettajia kurssilleen.';
$string['configtimezone'] = 'Tästä voit asettaa oletusaikavyöhykkeen. Tämä on ainoastaan oletusasetus päiväyksien näyttämistä varten, jokainen käyttäjä voi asettaa sen haluamakseen profiilissaan.
-\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta, käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
-$string['configunzip'] = 'Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
+\"Server time\" tässä yhteydessä tarkoittaa järjestelmän asetusta. Käyttäjäprofiilissa \"Server time\" viittaa tähän oletusaikavyöhykeasetukseen.';
+$string['configunzip'] = 'Valinnainen: Anna unzip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja.';
$string['configuration'] = 'Asetukset';
$string['configvariables'] = 'Määrittele muuttujat';
$string['configwarning'] = 'Ole varovainen muuttaessasi näitä asetuksia. Väärät asetukset voivat aiheuttaa ongelmia.';
-$string['configzip'] = 'Anna zip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)';
+$string['configzip'] = 'Valinnainen: Anna zip-ohjelman sijainti jos haluat käyttää unzip ohjelmaa, muutoin käytetään Moodlen omia rutiineja';
$string['confirm'] = 'Vahvista';
$string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
$string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
-$string['continuetocourse'] = 'Klikaa tässä päästäksesi kurssille';
+$string['continuetocourse'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi kurssille';
$string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
$string['copy'] = 'Kopioi';
-$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostot';
-$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostot';
-$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedosto';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostoja';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostoja';
+$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedostoa';
$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
$string['cost'] = 'Hinta';
$string['costdefault'] = 'Perushinta';
@@ -251,7 +251,7 @@
$string['coursefiles'] = 'Kurssin tiedostot';
$string['courseformats'] = 'Kurssimuodot';
$string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
-$string['courseinfo'] = 'Kurssin info';
+$string['courseinfo'] = 'Kurssin tiedot';
$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
$string['courses'] = 'Kurssit';
$string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
@@ -261,17 +261,18 @@
$string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjautumista varten';
$string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
+$string['creatingblocks'] = 'Luodaan lohkoja';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
-$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin modulit';
-$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtuma';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin moduuleja';
+$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtumia';
$string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
$string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
-$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uusi kurssi';
-$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikot';
-$string['creatingsections'] = 'Luodaan osiot';
-$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaiset rakenteet';
-$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjät';
-$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedosto';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uutta kurssia';
+$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikkoja';
+$string['creatingsections'] = 'Luodaan osioita';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaisia rakenteita';
+$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjiä';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedostoa';
$string['currency'] = 'Valuutta';
$string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
@@ -292,7 +293,7 @@
$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
$string['day'] = 'päivä';
$string['days'] = 'päivää';
-$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoodaa sisäiset linkit';
+$string['decodinginternallinks'] = 'Pura sisäiset linkit';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi';
$string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
@@ -303,7 +304,7 @@
$string['delete'] = 'Poista';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
$string['deletecheck'] = 'Poista $a ?';
-$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
$string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
@@ -337,8 +338,8 @@
$string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Määritä muokkausalueen taustan väri.<br /> Sallittuja arvoja ovat esim #ffffff tai white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Suodata Wordin tekemät muotoilut liitettäessä tekstiä.';
-$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluven käyttö editorissa. Jus asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
-$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Ninet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluvun käyttö editorissa. Jos asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Nimet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Määrittele valikossa käyttettvät kirjasimet.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Määritä kirjasimen oletus koko.<br /> Sallituja arvoja ovat esim: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
@@ -363,19 +364,19 @@
$string['edituser'] = 'Muokkaa käyttäjätietoja';
$string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
$string['emailactive'] = 'Sähköposti aktivoitu';
-$string['emailagain'] = 'Email (varmistus)';
+$string['emailagain'] = 'Sähköposti (varmistus)';
$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
Uusi käyttäjätunnus on rekistöröity \'$a->sitename\'
käyttäen sinun osoitettasi.
-Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimella osoitteeseen
+Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimellasi osoitteeseen
$a->link
Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
-Jos tämä ei toimi Kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
+Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->admin';
@@ -384,9 +385,9 @@
<p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
<p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
-$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Email päivässä , täydet viestit)';
-$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Email per viesti)';
-$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Email päivässä, vain otsikot)';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Posti päivässä , täydet viestit)';
+$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Posti per viesti)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Posti päivässä, vain otsikot)';
$string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
$string['emaildisableclick'] = 'Estä kaikki viestit tähän osoitteeseen';
$string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
@@ -412,11 +413,11 @@
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen <b>$a</b>.
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen: <b>$a</b>.
Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
Jos salasanan vaihdossa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.';
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen: $a->email.';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
$string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
@@ -436,7 +437,7 @@
$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
-$string['entries'] = 'merkinnät';
+$string['entries'] = 'Merkinnät';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
@@ -470,8 +471,8 @@
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
-$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
-$string['format'] = 'Muotoilu';
+$string['forgotten'] = 'Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi?';
+$string['format'] = 'Muoto';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown-formaatti';
$string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
@@ -554,9 +555,9 @@
$string['helptext'] = 'Kuinka kirjoittaa tekstiä';
$string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
$string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
-$string['hiddensections'] = 'Piilotetut aiheet';
+$string['hiddensections'] = 'Piilotetut osiot';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa';
-$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osat ovat kokonaan näkymättömissä';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä';
$string['hide'] = 'Piilota';
$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
$string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
@@ -616,7 +617,7 @@
$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
$string['login'] = 'Kirjaudu';
$string['login_failure_logs'] = 'Kirjautumisvirhelokit';
-$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
+$string['loginas'] = 'Kirjaudu käyttäjänä';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
@@ -632,7 +633,7 @@
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
-käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tältä sivulta. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, pitää sinun valita toinen käyttätunnus.</p>';
+käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tällä sivulla. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, sinun pitää valita toinen käyttätunnus.</p>';
$string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
$string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
@@ -649,11 +650,11 @@
$string['managemodules'] = 'Modulit';
$string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
$string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
-$string['maximumchars'] = 'Maksimimäärä $a merkkiä';
+$string['maximumchars'] = 'Korkeintaan $a merkkiä';
$string['maximumgrade'] = 'Arviointimaksimi';
$string['maximumshort'] = 'Maksimi';
-$string['maximumupload'] = 'Maksimi lähetyskoko';
-$string['maxsize'] = 'Maksimikoko: $a';
+$string['maximumupload'] = 'Suurin lähetyskoko';
+$string['maxsize'] = 'Suurin koko: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min';
$string['miscellaneous'] = 'Muut';
@@ -679,9 +680,9 @@
$string['missingurl'] = 'Puuttuva URL';
$string['missingusername'] = 'Puuttuva käyttäjänimi';
$string['modified'] = 'Muokattu';
-$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa kokonaan poistaa modulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä modulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa. ';
-$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki modulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi modulin näkyville tulon), sinun pitäisi poistaa serveriltä hakemisto: $a->directory';
-$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduleille';
+$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa poistaa kokonan moduulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä moduulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa?';
+$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki moduulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi moduulin näkyville tulon), sinun tulisi poistaa palvelimelta hakemisto: $a->directory';
+$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduuleille';
$string['modulesuccess'] = '$a taulut asetettu';
$string['moodleversion'] = 'Moodlen versio';
$string['more'] = 'lisää';
@@ -713,8 +714,7 @@
$string['newpassword'] = 'Uusi salasana';
$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
-Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle
-on annettu uusi tilapäinen salasana
+Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle on annettu uusi tilapäinen salasana
Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
tunnus: $a->username
@@ -754,7 +754,7 @@
$string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
$string['normal'] = 'Normaali';
-$string['normalfilter'] = 'Normaali suodin';
+$string['normalfilter'] = 'Normaali haku';
$string['nostudentsfound'] = 'Ei $a löydetty';
$string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
@@ -763,7 +763,7 @@
$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
-$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa paluttaessa joitain yhteensopivuusongelmia koska vermuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se on uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa palauttaessa joitain yhteensopivuusongelmia, koska varmuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
@@ -779,14 +779,14 @@
$string['numhours'] = '$a tuntia';
$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
$string['numseconds'] = '$a sekuntia';
-$string['numviews'] = '$a näkymiä';
+$string['numviews'] = 'katsottu $a kertaa';
$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
-$string['numwords'] = '$a sanoja';
+$string['numwords'] = '$a sanaa';
$string['numyears'] = '$a vuotta';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
$string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
-$string['order'] = 'Tila';
+$string['order'] = 'Järjestys';
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
@@ -798,9 +798,9 @@
$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjautumisessa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
-$string['passwordsenttext'] = ' <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen $a->email.</p>
+$string['passwordsenttext'] = ' <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen: $a->email.</p>
<p><b>Tarkista viestistä uusi salasanasi</b></p>
- <p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
+ <p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat luultavasti
<a href=\"$a\"->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</a>.</p>';
$string['pathnotexists'] = 'Polkua ei löydy palvelimelta';
$string['pathslasherror'] = 'Polku ei voi päätyä kauttaviivaan \"/\"!';
@@ -835,9 +835,9 @@
$string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Tietoa sähköpostitse';
$string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.</p>
-<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteen päin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.</p>
+<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteenpäin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.</p>
<p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.</p>
-<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan manuaalisesti, ennen kuin ne lisätään listaan, mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.</p>';
+<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan käsin, ennen kuin ne lisätään listaan, mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.</p>';
$string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
$string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista';
@@ -892,7 +892,7 @@
$string['settings'] = 'Asetukset';
$string['shortname'] = 'Lyhyt nimi';
$string['shortnametaken'] = 'Annettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
-$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)';
+$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (esim. yksi sana)';
$string['show'] = 'Näytä';
$string['showall'] = 'Näytä kaikki $a';
$string['showallcourses'] = 'Näytä kaikki kurssit';
@@ -904,7 +904,7 @@
$string['showonlytopic'] = 'Näytä vain aihe $a';
$string['showonlyweek'] = 'Näytä vain viikko $a';
$string['showrecent'] = 'Näytä viimeiset tapahtumat';
-$string['showreports'] = 'Näytä tapahtuma raportti';
+$string['showreports'] = 'Näytä tapahtumaraportti';
$string['showsettings'] = 'Näytä asetukset';
$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
$string['since'] = 'Alkaen';
@@ -1008,10 +1008,10 @@
$string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
$string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
$string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
-$string['uploadedfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
-$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedoston \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> HAvaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'Anteeksi, mutta tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedostossa \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> Havaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
$string['uploadfilelog'] = 'Tiedoston $a lähetys tapahtumat';
-$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettanat rajat';
+$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettamat rajat';
$string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
@@ -1042,7 +1042,7 @@
$string['version'] = 'Versio';
$string['view'] = 'Näkymä';
$string['virusfound'] = 'Ylläpitäjä huomio! Clam AV löysi viruksen käyttäjän $a->user kurssille $a->course lähettämästä tiedostosta. Tässä on Clam AV:n tiedot tapahtuneesta:';
-$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
+$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästäsi tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
$a->action
@@ -1052,30 +1052,29 @@
$a->action
Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
-$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää.
+
+Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
-$string['virusfounduser'] = 'Tiedostosta $a jonka lähetit on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
-$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eritetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
+$string['virusfounduser'] = 'Tiedosto $a, jonka lähetit, on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
+$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eristetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
$string['webpage'] = 'WWW-sivu';
$string['week'] = 'Viikko';
$string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
$string['weeklyoutline'] = 'Viikkonäkymä';
$string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa $a->coursename!
-Welcome to $a->coursename!
-One of the first things you should do is edit your profile page
-within the course so that we can learn more about you:
Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Miksi haluat kutsuttavan zip-tiedostoa?';
$string['withchosenfiles'] = 'Valituilla tiedostoilla';
$string['withoutuserdata'] = 'ilman käyttäjien tiedostoja';
-$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostoiden kanssa';
+$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostojen kanssa';
$string['wordforstudent'] = 'Sana opiskelijalle';
$string['wordforstudenteg'] = 'esim. opiskelija, osallistuja jne...';
$string['wordforstudents'] = 'Sana opiskelijoille';
@@ -1098,7 +1097,7 @@
$string['yes'] = 'Kyllä';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille';
-$string['yourlastlogin'] = 'Olet viimeksi kirjautunut:';
+$string['yourlastlogin'] = 'Viimeisin kirjautumisesi oli:';
$string['yourself'] = 'itse';
$string['yourteacher'] = 'sinun $a';
$string['zippingbackup'] = 'Pakataan varmuskopiota';

0 comments on commit d55896e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.