Browse files

Some updates

  • Loading branch information...
1 parent edf693d commit d58157e05155a45007f6e200b23a02926f3feb24 paca70 committed Jul 28, 2004
View
7 lang/fi/activitynames.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['filtername'] = 'Aktiviteettien automaattinen linkitys';
+
+?>
View
9 lang/fi/block_course_list.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
+$string['blockname'] = 'Kurssi lista';
+$string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
+
+?>
View
3 lang/fi/block_course_summary.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['blockname'] = 'Kurssin yhteenveto';
+$string['siteinfo'] = 'Tietoja sivustosta';
?>
View
93 lang/fi/chat.php
@@ -1,43 +1,50 @@
-<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['beep'] = 'kutsu';
-$string['chatintro'] = 'Johdanto';
-$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
-$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
-$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
-$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
-$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
-$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
-$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
-$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
-$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
-$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
-$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
-$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
-$string['idle'] = 'Tyhjä';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
-$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
-$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
-$string['messages'] = 'Viestit';
-$string['modulename'] = 'Chat';
-$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
-$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
-$string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
-$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
-$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
-$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
-$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
-$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
-$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat istunnot';
-$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä istuntoa';
-$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
-$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
-$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['beep'] = 'kutsu';
+$string['chatintro'] = 'Johdanto';
+$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
+$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
+$string['chattime'] = 'Seuraavan chat-istunnon aika';
+$string['configmethod'] = 'Normaalisti chatin toiminta vaatii selaimen ottavan yhteyttä säännöllisesti palvelimeen. Tämä toimii kaikkialla ja eikä vaadi asetuksia, mutta saattaa samalla aiheuttaa kuormitusta palvelimelle. Chat-palvelu vaatiin unix-komentorivin käyttömahdollisuuden mutta skaalaantuu paremmin laajempaa käyttöön.';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä, kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään (sekunteina)? Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on, mutta serverin kuormitus on silloin suurempi, kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
+$string['configserverhost'] = 'Palvelimen nimi jolla chat-palvelu sijaitsee';
+$string['configserverip'] = 'Chat-palvelun ip-osoite joka vastaa palvelimen nimeä';
+$string['configservermax'] = 'Maksimi asiakkaden määrä';
+$string['configserverport'] = 'Chat-palvelun portti';
+$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-istunnot';
+$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['deletesession'] = 'Poista tämä istunto';
+$string['deletesessionsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän istunnon?';
+$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
+$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
+$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
+$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
+$string['idle'] = 'Tyhjä';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
+$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
+$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
+$string['messages'] = 'Viestit';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat-palvelu';
+$string['methodnormal'] = 'Normaali toiminta';
+$string['modulename'] = 'Chat';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
+$string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
+$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
+$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeattimes'] = 'Toista istunnot';
+$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
+$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat istunnot';
+$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä istuntoa';
+$string['sessions'] = 'Chat-istunnot';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Vanhat istunnot näytetään kaikille';
+$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-istunnot';
+
+?>
View
55 lang/fi/choice.php
@@ -1,23 +1,32 @@
-<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['answered'] = 'Vastattu';
-$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
-$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
-$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
-$string['modulename'] = 'Monivalinta';
-$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
-$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
-$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
-$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
-$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
-$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
-$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
-$string['responses'] = 'Vastaukset';
-$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
-$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
-$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
-$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
+$string['answered'] = 'Vastattu';
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
+$string['choiceclose'] = 'Saakka';
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
+$string['choiceopen'] = 'Avoinna';
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
+$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
+$string['notopenyet'] = 'Pahus, tämä aktiviteeti ei ole saativilla ennen kuin $a';
+$string['privacy'] = 'Tulosten suojaus';
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
+$string['publishafteranswer'] = 'Näytä tulokset oppijalle vastaamisen jälkeen';
+$string['publishafterclose'] = 'Näytä tulokset oppijalle kun monivalinta on sulkeutunut';
+$string['publishalways'] = 'Näytä tulokset aina oppijalle';
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet';
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
+$string['savemychoice'] = 'Tallenna valintani';
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['timerestrict'] = 'Rajoita vastaaminen ajanjaksolle';
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
+
+?>
View
7 lang/fi/enrol_flatfile.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Tekstitiedosto';
+
+?>
View
7 lang/fi/enrol_internal.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Sisäinen liittyminen';
+
+?>
View
8 lang/fi/enrol_paypal.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
+
+?>
View
12 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -25,8 +25,13 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
$string['deletesure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän viestin?';
+$string['digestmailheader'] = 'Tässä on tämän päivän kerätyt viestit keskustelualueilta $a->sitename. Vaihtaaksesi poistitus asetuksia, käy ositteessa $a->userprefs. ';
+$string['digestmailprefs'] = 'asetuksesi';
+$string['digestmailsubject'] = '$a: kerätyt keskustelut';
+$string['digestsentusers'] = 'Kerätty email lähetetty $a käyttäjälle';
$string['discussion'] = 'Keskustelu';
$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty paikkaan \'$a\'';
+$string['discussionname'] = 'Keskustelun nimi';
$string['discussions'] = 'Keskustelut';
$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
@@ -92,8 +97,13 @@
$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
$string['posts'] = 'Viestit';
+$string['posttoforum'] = 'Lähetä viesti';
$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
+$string['processingdigest'] = 'Kerätään viestejä käyttäjälle $a';
$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
+$string['prune'] = 'Jaa';
+$string['prunedpost'] = 'Uusi keskustelu on luotu tästä viestistä';
+$string['pruneheading'] = 'Jaa keskustelu ja siirrä tämä viesti uuteen keskusteluun';
$string['rate'] = 'Arvio';
$string['rating'] = 'Arviointi';
$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
View
24 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -23,15 +23,15 @@
$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kategoriaan ei voi lisätä';
-$string['casesensitive'] = 'Tämän tietueen kirjainkoko on merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;)';
+$string['casesensitive'] = 'Tämän tietueen kirjainkoko on merkityksellinen (\"case sensitive\")';
$string['categories'] = 'Kategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kommentit sanaston tietueisiin oletuksena';
$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
-$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen kirjainkoko merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;), kun tietue linkitetään. ';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen kirjainkoko merkityksellinen (\"case sensitive\"), kun tietue linkitetään. ';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
$string['cnffullmatch'] = 'Kun tietuetta linkitetään, onko oletuksena kohdetekstin kirjainkoko merkityksellinen?';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
$string['concept'] = 'Käsite';
$string['concepts'] = 'Käsitteet';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Täm ä mahdillistaa RSS syötteiden lähettämisen kaikista sanastoista. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä syötteet päälle jokaisesta sanastosta.';
$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
@@ -60,14 +61,15 @@
$string['descending'] = '(laskeva)';
$string['destination'] = 'Määränpää';
$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
-$string['displayformat2'] = 'Kaikki kirjoittajatietoineen';
-$string['displayformat3'] = 'Tietosanakirja';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ';
-$string['displayformat5'] = 'Kaikki ilman kirjoittajatietoja';
-$string['displayformat6'] = 'Kohdelista';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
-$string['displayformatdefault'] = 'Yksinkertainen, sanakirjan tyyli';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Yksinkertainen sanasto tyyli';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Tietosanakirja';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Tietuelista';
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Täysi kirjoittajan kera';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Täysi ilman kirjoittajaa';
$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
+$string['displayformatssetup'] = 'Näyttömuodon valinta';
$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
@@ -81,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Tietueiden oletusasetukset';
$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
@@ -97,6 +100,8 @@
$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
+$string['globalglossary'] = 'Yleinen sanasto';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Sanastojen oletusasetukset';
$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
@@ -134,6 +139,7 @@
$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Näytä RSS-syötteet $a ';
$string['searchindefinition'] = 'Vapaatekstihaku';
$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
View
42 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
$string['activitysince'] = 'Tapahtumaa $a lähtien';
$string['add'] = 'Lisää';
+$string['addactivity'] = 'Lisää aktiviteetti';
$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
$string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
$string['added'] = 'Lisätty $a';
@@ -25,6 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Lisää uusi kategoria';
$string['addnewcourse'] = 'Lisää uusi kurssi';
$string['addnewuser'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
+$string['addresource'] = 'LIsää resurssi';
$string['address'] = 'Osoite';
$string['addstudent'] = 'Lisää opiskelija';
$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
@@ -40,6 +42,8 @@
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
$string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kategoriat ja kurssit sekä niille käyttäjät';
$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa tunnuksia';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Valitse sisäiset tai ulkoiset tavat kurssijäsenyyksien hallintaan';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjaantumisia';
$string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
$string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Hallitse asennettuja lohkoja ja niiden asetuksia';
@@ -54,6 +58,8 @@
$string['administration'] = 'Ylläpito';
$string['administrator'] = 'Ylläpitäjä';
$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
+$string['administratorsall'] = 'Kaikki ylläpitäjät';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Ylläpitäjät ja opettajat';
$string['advancedfilter'] = 'Edistynyt suodin';
$string['again'] = 'taas';
$string['all'] = 'Kaikki';
@@ -139,16 +145,21 @@
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
$string['configallowunenroll'] = 'Jos tässä on \'Kyllä\', oppilaat voivat poistua kurssilta milloin he haluavat. Muussa tapauksessa opettajat ja ylläpitäjät poistavat opiskelijat kursseilta tarvittaessa.';
+$string['configautologinguests'] = 'Kirjataanko vieraijat automaattisesti \'vieras\'-tunnuksella kun kurssi sallii vieras-käyttäjät';
$string['configcachetext'] = 'Laajoille sivustoille tai sivustoille, jotka käyttävät tekstisuotimia, tämä asetus saattaa todella nopeuttaa toimintaa. Tekstien kopiot säilytetään prosessoidussa muodossaan tässä asetetun ajan verran.
Mikäli asetat tähän liian pienen arvon, palvelimen toiminta saattaa hieman hidastua, mutta liian suuri arvo saattaa aiheuttaa liian pitkän päivitysviiveen (esimerkiksi uusille linkeille).';
$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Käyttäjät jotka haluavat postinsa kerättynä saavat viestit alueilta kerran päivässä. Tämä asetus säätää ajan joolloin kerätyt postit lähetetään.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Tämä näyttää tiedot epäonnistuneista kirjaantumisista valituille käyttäjille.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Tämä mahdollistaa kaikkien merkkien käyttämisen käyttäjätunnuksissa. Oletuksena tunnuksessa sallitaan vain numerot ja kirjaimet.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Tämä asetus pakoittaa käyttäjän kirjaantumaan oikealla (ei vieras) tunuuksella ennen kuin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja. Oletuksena asetus on pois päältä jolloin oppija voi lukea opettajien tiedot ja hakukoneet indeksoida tiedot.';
$string['configframename'] = 'Jos haluat sijoittaa Moodlen sivustolle, joka käyttää kehyksiä, määritä tässä sen kehyksen nimi, jossa Moodle on. Muutoin jätä tämä ennalleen asetukseen \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Tämä määrittelee, kuinka käyttäjän koko nimi näytetään. Oletuksena käytetään \"Given names + Surname\", joka toimii tehokkaasti useimmilla yksikielisillä sivustoilla, mutta voit valita sukunimen täydellisen piilottamisen tai antaa nykyisen kielipaketin päättää asiasta.';
$string['configgdversion'] = 'GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta, ellet tiedä mitä teet.';
@@ -187,12 +198,14 @@
$string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
$string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
+$string['continuetocourse'] = 'Klikaa tässä päästäksesi kurssille';
$string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
$string['copy'] = 'Kopioi';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostot';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostot';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedosto';
$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
+$string['cost'] = 'Hinta';
$string['country'] = 'Maa';
$string['course'] = 'Kurssi';
$string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
@@ -239,6 +252,7 @@
$string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Lohkojen versio on $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
+$string['date'] = 'Päiväys';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Päiväys - viimeisin ensin';
$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
$string['day'] = 'päivä';
@@ -280,6 +294,9 @@
$string['downloadexcel'] = 'Lataa taulukkolaskentamuodossa';
$string['downloadtext'] = 'Lataa tekstimuodossa';
$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
+$string['duplicate'] = 'Monista';
+$string['duplicatinga'] = 'Monistetaan: $a';
+$string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
@@ -291,6 +308,7 @@
$string['editthiscategory'] = 'Muokkaa tätä kategoriaa';
$string['edituser'] = 'Muokkaa käyttäjätietoja';
$string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
+$string['emailactive'] = 'Sähköposti aktivoitu';
$string['emailagain'] = 'Email (varmistus)';
$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
@@ -311,12 +329,18 @@
$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvitusviesti on lähetetty osoitteesi <B>$a</B></p>
<p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
<p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
+$string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Email päivässä , täydet viestit)';
+$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Email per viesti)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Email päivässä, vain otsikot)';
$string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
+$string['emaildisableclick'] = 'Estä kaikki viestit tähän osoitteeseen';
$string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni';
$string['emaildisplayno'] = 'Piilota osoitteeni kaikilta';
$string['emaildisplayyes'] = 'Näytä osoitteeni kaikille';
$string['emailenable'] = 'Tämä osoite on käytössä.';
+$string['emailenableclick'] = 'Salli kaikki viestit tähän osoitteeseen';
$string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
@@ -336,9 +360,7 @@
Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
Jos salasanan vaihdossa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
-Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.
-
-';
+Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
@@ -353,6 +375,7 @@
$string['error'] = 'Virhe';
$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
$string['executeat'] = 'Suorita ';
$string['existing'] = 'Olemassa oleva';
$string['existingadmins'] = 'Ylläpitäjät';
@@ -362,6 +385,8 @@
$string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
$string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
$string['existingteachers'] = 'Opettajat';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta viime käytisi jälkeen.';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['filemissing'] = '$a puuttuu';
$string['files'] = 'Tiedostot';
@@ -493,6 +518,7 @@
$string['institution'] = 'Instituutio';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
+$string['ip_address'] = 'IP Osoite';
$string['jumpto'] = 'Siirry...';
$string['keep'] = 'Pidä';
$string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
@@ -517,6 +543,7 @@
$string['loggedinas'] = 'Olet kirjautunut nimellä $a.';
$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
$string['login'] = 'Kirjaudu';
+$string['login_failure_logs'] = 'Kirjaantumisvirhelokit';
$string['loginas'] = 'Kirjaudu toisena';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
@@ -582,6 +609,7 @@
$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduleille';
$string['modulesuccess'] = '$a taulut asetettu';
$string['moodleversion'] = 'Moodlen versio';
+$string['more'] = 'lisää';
$string['mostrecently'] = 'viimeisimmät';
$string['move'] = 'Siirrä';
$string['movecategoryto'] = 'Siirrä kategoria kohtaan:';
@@ -633,6 +661,7 @@
$string['newusers'] = 'Uudet käyttäjät';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['no'] = 'Ei';
+$string['nobody'] = 'Ei kukaan';
$string['nocoursesfound'] = 'Sanaa \'$a\' ei löytynyt kurssien nimistä';
$string['nocoursesyet'] = 'Ei kursseja tässä kategoriassa';
$string['noexistingadmins'] = 'Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe, jota ei pitäisi koskaan tapahtua.';
@@ -659,11 +688,14 @@
$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
+$string['notifyloginfailuresmessagefromip'] = 'IP osoitteesta';
+$string['notifyloginfailuresmessagewithuser'] = 'tunnuksella';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
$string['nousersyet'] = 'Ei vielä käyttäjiä';
$string['now'] = 'nyt';
+$string['numattempts'] = '$a epäonnistunutta kirjaantumisyritystä';
$string['numberweeks'] = 'Viikkojen/aiheiden määrä';
$string['numdays'] = '$a päivää';
$string['numhours'] = '$a tuntia';
@@ -788,7 +820,9 @@
$string['showreports'] = 'Näytä tapahtuma raportti';
$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
$string['since'] = 'Alkaen';
+$string['sincelast'] = 'viime kirjaantumisen jälkeen';
$string['site'] = 'Sivusto';
+$string['siteerrors'] = 'Sivuston virheet';
$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
$string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
$string['sitenews'] = 'Sivuston uutiset';
View
396 lang/fi/quiz.php
@@ -1,187 +1,209 @@
-<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
-$string['addingquestions'] = 'Täällä sivun vasemmalla laidalla voit hallinoida kysymysvarastoasi. Kysymykset on talletettu kategorioihin ja niitä voi käyttää missä tahansa tentissä ja vaikka aivan eri kurssissa, jos julkaiset ne. <br /><br /> Kun olet valinnut tai luonut kysymyskategorian, voit editoida tai luoda kysymyksiä. Voit valita minkä tahansa kysymyksen ja lisätä sen sivun vasemmalla laidalla olevaan tenttiin.';
-$string['addquestions'] = 'Lisää kysymyksiä';
-$string['addquestionstoquiz'] = 'Lisää kysymykset tähän tenttiin';
-$string['addselectedtoquiz'] = 'Lisää valittu tenttiin';
-$string['aiken'] = 'Aiken-muotoilu';
-$string['allowreview'] = 'Salli tarkastelu';
-$string['alreadysubmitted'] = 'Näyttäisi siltä, että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.';
-$string['alwaysavailable'] = 'Aina esillä';
-$string['answer'] = 'Vastaus';
-$string['answerhowmany'] = 'Yksi vai usempia vastauksia?';
-$string['answersingleno'] = 'Salli useat vastaukset';
-$string['answersingleyes'] = 'Vain yksi vastaus';
-$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Vain numeeriset arvot kelpaavat vastauksiin, joihin on määritetty hyväksyttävä virhe';
-$string['answertoolong'] = 'Vastaus liian pitkä rivin $a jälkeen (255 merkkiä on maksimi).';
-$string['aon'] = 'AON-muotoilu';
-$string['attempt'] = 'Yritys $a';
-$string['attemptfirst'] = 'Ensimmäinen yritys';
-$string['attemptincomplete'] = 'Yritys (tekijä $a) ei ole vielä valmis.';
-$string['attemptlast'] = 'Viimeinen yritys';
-$string['attemptquiznow'] = 'Yritä tenttiä nyt';
-$string['attempts'] = 'Yritykset';
-$string['attemptsallowed'] = 'Yritystä sallittu';
-$string['attemptsunlimited'] = 'Rajattomasti yrityksiä';
-$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tenttien muokkaukseen';
-$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
-$string['blackboard'] = 'Blackboard';
-$string['calculatedquestion'] = 'Laskettu kysymys ei tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
-$string['caseno'] = 'Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä';
-$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko';
-$string['caseyes'] = 'Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä';
-$string['categories'] = 'Kategoriat';
-$string['category'] = 'Kategoria';
-$string['categoryinfo'] = 'Kategorian tiedot';
-$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' sisältää \'$a->count\' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria, johon siirrät ne.';
-$string['categorymoveto'] = 'Siirrä valitut tähän kategoriaan.';
-$string['choice'] = 'Valitse';
-$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
-$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
-$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
-$string['corrresp'] = 'Oikea vastaus';
-$string['countdown'] = 'Laskenta';
-$string['countdownfinished'] = 'Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.';
-$string['countdowntenminutes'] = 'Tentti sulkeutuu kymmenen minuutin kuluttua';
-$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager-muotoilu';
-$string['createmultiple'] = 'Luo useita kysymyksiä';
-$string['createnewquestion'] = 'Luo uusi kysymys';
-$string['custom'] = 'Mukautettu muoto';
-$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
-$string['default'] = 'Oletus';
-$string['defaultgrade'] = 'Oletusarviointi kysymyksille';
-$string['defaultinfo'] = 'Oletuskategoria kysymyksille.';
-$string['deleteattemptcheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa kaikki nämä yritykset?';
-$string['deletequestioncheck'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa \'$a\'?';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle';
-$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
-$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
-$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhteensopivat kysymykset';
-$string['editingmultianswer'] = 'Aukkotehtävien editointi';
-$string['editingmultichoice'] = 'Muokataan monivalintaa';
-$string['editingnumerical'] = 'Muokataan numeerista kysymystä';
-$string['editingquestion'] = 'Muokataan kysymystä';
-$string['editingquiz'] = 'Muokataan tenttiä';
-$string['editingrandom'] = 'Muokataan satunnaistettua kysymystä';
-$string['editingrandomsamatch'] = 'Muokataan satunnaistettua \'yhteensopivat lyhyttehtävät\'-kysymystä';
-$string['editingshortanswer'] = 'Muokataan lyhyttehtävää';
-$string['editingtruefalse'] = 'Muokataan tosi/epätosi-tehtävää';
-$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
-$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
-$string['false'] = 'Epätosi';
-$string['feedback'] = 'Palaute';
-$string['fileformat'] = 'Tiedostomuoto';
-$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
-$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
-$string['fillouttwochoices'] = 'Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'Valitsemasi arviointiasteikko ei ole<br/>100%% asti, vaan $a%%.<br />
-Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
-$string['fractionsnomax'] = 'Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, jotta<br /> käyttäjän on mahdollista saada täysi <br />arviointi tästä kysymyksestä.<br />
-Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
-$string['gift'] = 'GIFT-muotoilu';
-$string['gradeaverage'] = 'Keskimääräinen arviointi';
-$string['gradehighest'] = 'Ylin arviointi';
-$string['grademethod'] = 'Arviointitapa';
-$string['guestsno'] = 'Valitettavasti vieraat eivät voi katsella tai täyttää tenttejä.';
-$string['imagedisplay'] = 'Näytettävä kuva';
-$string['imagemissing'] = 'Kuva ei ole saatavilla rivillä $a. Tiedostonimeä ei huomioida.';
-$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset tiedostosta';
-$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
-$string['introduction'] = 'Johdanto';
-$string['itemanal'] = 'Kysymyskohtainen vastausten tilastointi';
-$string['listitems'] = 'Tentin kysymykset';
-$string['marks'] = 'Pistettä';
-$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
-$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
-$string['missinganswer'] = 'Liian vähän :ANSWER, :Lx, :Rx kohtia kysymykselle rivillä $a. Kysymykselle pitää määritellä ainakin kaksi mahdollista vastausta.';
-$string['missingcorrectanswer'] = 'Oikea vastaus täytyy määrittää';
-$string['missingname'] = 'Puuttuva kysymyksen nimi';
-$string['missingquestion'] = 'Puuttuva kysymyksen otsikko rivin $a jälkeen';
-$string['missingquestiontext'] = 'Puuttuva kysymyksen teksti';
-$string['missingword'] = 'Puuttuva muoto';
-$string['modulename'] = 'Tentti';
-$string['modulenameplural'] = 'Tentit';
-$string['multianswer'] = 'Aukkotehtävät';
-$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
-$string['name'] = 'Nimi';
-$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
-$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
-$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
-$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
-$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
-$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
-$string['noreviewuntil'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen $a';
-$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br /> Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
-$string['numerical'] = 'Numeerinen';
-$string['paragraphquestion'] = 'Kappalekysymys ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
-$string['percentcorrect'] = 'Prosentuaalisesti oikein';
-$string['publish'] = 'Julkaise';
-$string['qti'] = 'IMS QTI- muoto';
-$string['question'] = 'Kysymys';
-$string['questioninuse'] = 'Kysymys \'$a\' on jo käytössä:';
-$string['questionname'] = 'Kysymyksen nimi';
-$string['questionnametoolong'] = 'Liian pitkä kysymyksen otsikko rivillä $a (maksimissaan 255 merkkiä). Otsikkoa on lyhennetty.';
-$string['questions'] = 'Kysymykset';
-$string['quizavailable'] = 'Tentti on vastattavissa $a saakka.';
-$string['quizclose'] = 'Sulje tentti';
-$string['quizclosed'] = 'Tentti on suljettu $a';
-$string['quizcloses'] = 'Tentti sulkeutuu';
-$string['quiznotavailable'] = 'Tentti on avoinna $a lähtien';
-$string['quizopen'] = 'Avaa tentti';
-$string['random'] = 'Satunnaistetut kysymykset';
-$string['randomcreate'] = 'Luo satunnaistetut kysymykset';
-$string['randomsamatch'] = 'Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset';
-$string['randomsamatchcreate'] = 'Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset';
-$string['randomsamatchintro'] = 'Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta';
-$string['randomsamatchnumber'] = 'Valittavien kysymysten määrä';
-$string['readytosend'] = 'Olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma, että haluat jatkaa?';
-$string['recentlyaddedquestion'] = 'Viimeksi lisätyt kysmykset';
-$string['regrade'] = 'Arvioi uudelleen kaikki yritykset';
-$string['regradecomplete'] = 'Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.';
-$string['regradecount'] = '$a->changed / $a->attempt yrityksen arviointi muuttui.';
-$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
-$string['report'] = 'Raportit';
-$string['reportfullstat'] = 'Yksityiskohtaiset tilastot';
-$string['reportmulti_percent'] = 'Moniprosentuaaliset';
-$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Useamman opiskelijan valinnat';
-$string['reportmulti_resp'] = 'Käyttäjäkohtaiset vastaukset';
-$string['reportoverview'] = 'Lyhyesti';
-$string['reportregrade'] = 'Uudelleen arviointi';
-$string['reportsimplestat'] = 'Perustilasto';
-$string['review'] = 'Näytä uudelleen';
-$string['save'] = 'Tallenna';
-$string['savegrades'] = 'Tallenna arvioinnit';
-$string['savemyanswers'] = 'Tallenna vastaukseni';
-$string['savequiz'] = 'Tallenna koko tentti';
-$string['score'] = 'Tulos';
-$string['select'] = 'Valitse';
-$string['selectall'] = 'Valitse kaikki';
-$string['selectcategoryabove'] = 'Valitse kategoria ylhäältä';
-$string['shortanswer'] = 'Lyhyt vastaus';
-$string['show'] = 'Näytä';
-$string['showcorrectanswer'] = 'Näytä oikeat vastaukset palautteessa?';
-$string['showfeedback'] = 'Näytä palaute vastamisen jälkeen?';
-$string['shuffleanswers'] = 'Sekoita vastaukset';
-$string['shufflequestions'] = 'Sekoita kysymykset';
-$string['time'] = 'Aika';
-$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
-$string['timetaken'] = 'Suoritusaika';
-$string['toomanyrandom'] = 'Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymyskategorian kysymysten määrä ($a).';
-$string['true'] = 'Tosi';
-$string['truefalse'] = 'Tosi/Epätosi';
-$string['type'] = 'Tyyppi';
-$string['unknowntype'] = 'Kysymyksen tyyppiä ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
-$string['viewallanswers'] = 'Katso $a suoritetut tentit';
-$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
-$string['warningsdetected'] = '$a varoitusta havaittu';
-$string['webct'] = 'WebCT-muoto';
-$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
-$string['wronggrade'] = 'Väärä arvosana (rivin $a jälkeen):';
-$string['yourfinalgradeis'] = 'Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: $a';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
+$string['addingquestions'] = 'Täällä sivun vasemmalla laidalla voit hallinoida kysymysvarastoasi. Kysymykset on talletettu kategorioihin ja niitä voi käyttää missä tahansa tentissä ja vaikka aivan eri kurssissa, jos julkaiset ne. <br /><br /> Kun olet valinnut tai luonut kysymyskategorian, voit editoida tai luoda kysymyksiä. Voit valita minkä tahansa kysymyksen ja lisätä sen sivun vasemmalla laidalla olevaan tenttiin.';
+$string['addquestions'] = 'Lisää kysymyksiä';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Lisää kysymykset tähän tenttiin';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Lisää valittu tenttiin';
+$string['aiken'] = 'Aiken-muotoilu';
+$string['allowreview'] = 'Salli tarkastelu';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Näyttäisi siltä, että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.';
+$string['alwaysavailable'] = 'Aina esillä';
+$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['answerhowmany'] = 'Yksi vai usempia vastauksia?';
+$string['answersingleno'] = 'Salli useat vastaukset';
+$string['answersingleyes'] = 'Vain yksi vastaus';
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Vain numeeriset arvot kelpaavat vastauksiin, joihin on määritetty hyväksyttävä virhe';
+$string['answertoolong'] = 'Vastaus liian pitkä rivin $a jälkeen (255 merkkiä on maksimi).';
+$string['aon'] = 'AON-muotoilu';
+$string['attempt'] = 'Yritys $a';
+$string['attemptfirst'] = 'Ensimmäinen yritys';
+$string['attemptincomplete'] = 'Yritys (tekijä $a) ei ole vielä valmis.';
+$string['attemptlast'] = 'Viimeinen yritys';
+$string['attemptquiznow'] = 'Yritä tenttiä nyt';
+$string['attempts'] = 'Yritykset';
+$string['attemptsallowed'] = 'Yritystä sallittu';
+$string['attemptsexist'] = 'Tätä tenttiä on jo yritetty';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Rajattomasti yrityksiä';
+$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tenttien muokkaukseen';
+$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
+$string['blackboard'] = 'Blackboard';
+$string['calculatedquestion'] = 'Laskettu kysymys ei tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
+$string['caseno'] = 'Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä';
+$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko';
+$string['caseyes'] = 'Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä';
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categoryinfo'] = 'Kategorian tiedot';
+$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' sisältää \'$a->count\' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria, johon siirrät ne.';
+$string['categorymoveto'] = 'Siirrä valitut tähän kategoriaan.';
+$string['choice'] = 'Valitse';
+$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Tentissä on aikaraja oletko varma että haluat aloittaa?';
+$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
+$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
+$string['corrresp'] = 'Oikea vastaus';
+$string['countdown'] = 'Laskenta';
+$string['countdownfinished'] = 'Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'Tentti sulkeutuu kymmenen minuutin kuluttua';
+$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager-muotoilu';
+$string['createmultiple'] = 'Luo useita kysymyksiä';
+$string['createnewquestion'] = 'Luo uusi kysymys';
+$string['custom'] = 'Mukautettu muoto';
+$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
+$string['default'] = 'Oletus';
+$string['defaultgrade'] = 'Oletusarviointi kysymyksille';
+$string['defaultinfo'] = 'Oletuskategoria kysymyksille.';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa kaikki nämä yritykset?';
+$string['deletequestioncheck'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa \'$a\'?';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle';
+$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
+$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhteensopivat kysymykset';
+$string['editingmultianswer'] = 'Aukkotehtävien editointi';
+$string['editingmultichoice'] = 'Muokataan monivalintaa';
+$string['editingnumerical'] = 'Muokataan numeerista kysymystä';
+$string['editingquestion'] = 'Muokataan kysymystä';
+$string['editingquiz'] = 'Muokataan tenttiä';
+$string['editingrandom'] = 'Muokataan satunnaistettua kysymystä';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Muokataan satunnaistettua \'yhteensopivat lyhyttehtävät\'-kysymystä';
+$string['editingshortanswer'] = 'Muokataan lyhyttehtävää';
+$string['editingtruefalse'] = 'Muokataan tosi/epätosi-tehtävää';
+$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
+$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
+$string['exportfilename'] = 'tentti';
+$string['exportname'] = 'Tiedostonimi';
+$string['exportquestions'] = 'Vie kysymykset tiedostoon';
+$string['false'] = 'Epätosi';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['fileformat'] = 'Tiedostomuoto';
+$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Valitsemasi arviointiasteikko ei ole<br/>100%% asti, vaan $a%%.<br />
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, jotta<br /> käyttäjän on mahdollista saada täysi <br />arviointi tästä kysymyksestä.<br />
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['gift'] = 'GIFT-muotoilu';
+$string['gradeaverage'] = 'Keskimääräinen arviointi';
+$string['gradehighest'] = 'Ylin arviointi';
+$string['grademethod'] = 'Arviointitapa';
+$string['guestsno'] = 'Valitettavasti vieraat eivät voi katsella tai täyttää tenttejä.';
+$string['imagedisplay'] = 'Näytettävä kuva';
+$string['imagemissing'] = 'Kuva ei ole saatavilla rivillä $a. Tiedostonimeä ei huomioida.';
+$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset tiedostosta';
+$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
+$string['introduction'] = 'Johdanto';
+$string['itemanal'] = 'Kysymyskohtainen vastausten tilastointi';
+$string['listitems'] = 'Tentin kysymykset';
+$string['marks'] = 'Pistettä';
+$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
+$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
+$string['minutes'] = 'Minuuttia';
+$string['missinganswer'] = 'Liian vähän :ANSWER, :Lx, :Rx kohtia kysymykselle rivillä $a. Kysymykselle pitää määritellä ainakin kaksi mahdollista vastausta.';
+$string['missingcorrectanswer'] = 'Oikea vastaus täytyy määrittää';
+$string['missingname'] = 'Puuttuva kysymyksen nimi';
+$string['missingquestion'] = 'Puuttuva kysymyksen otsikko rivin $a jälkeen';
+$string['missingquestiontext'] = 'Puuttuva kysymyksen teksti';
+$string['missingword'] = 'Puuttuva muoto';
+$string['modulename'] = 'Tentti';
+$string['modulenameplural'] = 'Tentit';
+$string['multianswer'] = 'Aukkotehtävät';
+$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
+$string['name'] = 'Nimi';
+$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
+$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
+$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
+$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
+$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
+$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
+$string['noreviewuntil'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen $a';
+$string['noscript'] = 'Salaimen JavaScritin pitää olla toimissa, jotta voisit jatkaa';
+$string['notenoughanswers'] = 'Tämän tyyppinen kysymys vaatii ainakin $a vastausta';
+$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br /> Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['numerical'] = 'Numeerinen';
+$string['overdue'] = 'Myöhässä';
+$string['paragraphquestion'] = 'Kappalekysymys ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
+$string['passworderror'] = 'Annettu salasana on virheellinen';
+$string['percentcorrect'] = 'Prosentuaalisesti oikein';
+$string['publish'] = 'Julkaise';
+$string['publishedit'] = 'Sinulla pitää olla lisäys ja muokkausoikeudet julkaisevalla kursilla muokataksesi kysymyksiä tässä kategoriassa.';
+$string['qti'] = 'IMS QTI- muoto';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['questioninuse'] = 'Kysymys \'$a\' on jo käytössä:';
+$string['questionname'] = 'Kysymyksen nimi';
+$string['questionnametoolong'] = 'Liian pitkä kysymyksen otsikko rivillä $a (maksimissaan 255 merkkiä). Otsikkoa on lyhennetty.';
+$string['questions'] = 'Kysymykset';
+$string['quizavailable'] = 'Tentti on vastattavissa $a saakka.';
+$string['quizclose'] = 'Sulje tentti';
+$string['quizclosed'] = 'Tentti on suljettu $a';
+$string['quizcloses'] = 'Tentti sulkeutuu';
+$string['quiznotavailable'] = 'Tentti on avoinna $a lähtien';
+$string['quizopen'] = 'Avaa tentti';
+$string['quizopens'] = 'Tentti aukeaa';
+$string['quiztimelimit'] = 'Aikarajoitus';
+$string['quiztimer'] = 'Tentin kello';
+$string['random'] = 'Satunnaistetut kysymykset';
+$string['randomcreate'] = 'Luo satunnaistetut kysymykset';
+$string['randomsamatch'] = 'Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta';
+$string['randomsamatchnumber'] = 'Valittavien kysymysten määrä';
+$string['readytosend'] = 'Olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma, että haluat jatkaa?';
+$string['recentlyaddedquestion'] = 'Viimeksi lisätyt kysmykset';
+$string['regrade'] = 'Arvioi uudelleen kaikki yritykset';
+$string['regradecomplete'] = 'Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.';
+$string['regradecount'] = '$a->changed / $a->attempt yrityksen arviointi muuttui.';
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['report'] = 'Raportit';
+$string['reportfullstat'] = 'Yksityiskohtaiset tilastot';
+$string['reportmulti_percent'] = 'Moniprosentuaaliset';
+$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Useamman opiskelijan valinnat';
+$string['reportmulti_resp'] = 'Käyttäjäkohtaiset vastaukset';
+$string['reportoverview'] = 'Lyhyesti';
+$string['reportregrade'] = 'Uudelleen arviointi';
+$string['reportsimplestat'] = 'Perustilasto';
+$string['requirepassword'] = 'Vaadi salasana';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Sinun pitää tietää tentin salasana jotta voisit yrittää tenttiä';
+$string['requiresubnet'] = 'Vaadi tietty verkkoosoite';
+$string['review'] = 'Näytä uudelleen';
+$string['save'] = 'Tallenna';
+$string['savegrades'] = 'Tallenna arvioinnit';
+$string['savemyanswers'] = 'Tallenna vastaukseni';
+$string['savequiz'] = 'Tallenna koko tentti';
+$string['score'] = 'Tulos';
+$string['select'] = 'Valitse';
+$string['selectall'] = 'Valitse kaikki';
+$string['selectcategoryabove'] = 'Valitse kategoria ylhäältä';
+$string['shortanswer'] = 'Lyhyt vastaus';
+$string['show'] = 'Näytä';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Näytä oikeat vastaukset palautteessa?';
+$string['showfeedback'] = 'Näytä palaute vastamisen jälkeen?';
+$string['shuffleanswers'] = 'Sekoita vastaukset';
+$string['shufflequestions'] = 'Sekoita kysymykset';
+$string['subneterror'] = 'Tämä tentti on saatavilla vain tietystä osoitteista. Tietokoneesi osoiteei ole sallitujn osoitteiden joukossa.';
+$string['time'] = 'Aika';
+$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
+$string['timeleft'] = 'Aikaa jäljellä';
+$string['timelimit'] = 'Aikarajoitus';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Pahus! Aikarajoitus umpeutui!';
+$string['timesup'] = 'Aika loppui!';
+$string['timetaken'] = 'Suoritusaika';
+$string['toomanyrandom'] = 'Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymyskategorian kysymysten määrä ($a).';
+$string['true'] = 'Tosi';
+$string['truefalse'] = 'Tosi/Epätosi';
+$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['unknowntype'] = 'Kysymyksen tyyppiä ei ole tuettu rivillä $a. Kysymys ohitetaan.';
+$string['viewallanswers'] = 'Katso $a suoritetut tentit';
+$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
+$string['warningsdetected'] = '$a varoitusta havaittu';
+$string['webct'] = 'WebCT-muoto';
+$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
+$string['wronggrade'] = 'Väärä arvosana (rivin $a jälkeen):';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: $a';
+
+?>
View
25 lang/fi/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
@@ -21,13 +21,16 @@
$string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
$string['directoryinfo'] = 'Kaikki valitun hakemiston tiedostot näytetään';
$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
+$string['encryptedcode'] = 'Suojaa koodi';
$string['example'] = 'Esimerkki';
$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.esimerkki.fi/jokuhakemisto/jokutiedosto.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Selaimelle tapahtui virhe sivua haettaessa (ehkä virheellinen osoite)';
$string['fetcherror'] = 'Tapahtui virhe sivua haettaessa.';
$string['fetchservererror'] = 'Etäpalvelimella tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä ohjelma virhe)';
$string['filename'] = 'Tiedoston nimi';
+$string['filtername'] = 'Aineiston automaattilinkitys';
+$string['frameifpossible'] = 'Pane aineisto kehykseen ja jätä sivuston navigointipainikkeet näkyviin.';
$string['fulltext'] = 'Teksti';
$string['htmlfragment'] = 'HTML';
$string['maindirectory'] = 'Tiedostojen hakemisto';
@@ -50,17 +53,19 @@
$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
<a href=\"$a\">Tiedostot</A>-työkalua.';
$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi. Käytä selaimen Takaisin-painiketta ja yritä uudelleen.';
+$string['pagedisplay'] = 'Näytä aineisto nykyisessä ikkunassa';
+$string['pagewindow'] = 'Samassa ikkunassa';
+$string['parameter'] = 'Asetus';
+$string['parameters'] = 'Asetukset';
$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa.';
$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
-$string['resourcetype1'] = 'Viittaus';
-$string['resourcetype2'] = 'Web-sivu';
-$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
-$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
-$string['resourcetype5'] = 'WWW-linkki';
-$string['resourcetype6'] = 'HTML';
-$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
-$string['resourcetype8'] = 'Wiki-teksti';
-$string['resourcetype9'] = 'Hakemisto';
+$string['resourcetypedirectory'] = 'Näytä hakemisto';
+$string['resourcetypefile'] = 'Linkitä tiedostoon tai web-sivuun';
+$string['resourcetypehtml'] = 'Tee uusi web-sivu';
+$string['resourcetypelabel'] = 'Lisää otsikko';
+$string['resourcetypetext'] = 'Lisää uusi testi-sivu';
+$string['searchweb'] = 'Etsi web-sivua';
+$string['variablename'] = 'Muuttujan nimi';
?>
View
9 lang/fi/scorm.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['browsed'] = 'Selattu';
+$string['browsemode'] = 'Selaustapa';
+
+?>
View
9 lang/fi/wiki.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+
+
+$string['action'] = '-- Toiminto --';
+$string['administration'] = 'Ylläpito';
+$string['attachments'] = 'Sivun liitteet';
+
+?>

0 comments on commit d58157e

Please sign in to comment.