Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

New language pack: Somali

by Mohamed Abdi <somalister@gmail.com>
 • Loading branch information...
commit d59b270bc7a7d00fe7609c58e19615b3554728d2 1 parent 140c139
koenr authored
Showing with 2,360 additions and 0 deletions.
 1. +7 −0 lang/so/activitynames.php
 2. +75 −0 lang/so/admin.php
 3. +7 −0 lang/so/algebra.php
 4. +45 −0 lang/so/appointment.php
 5. +9 −0 lang/so/assignment.php
 6. +22 −0 lang/so/attendance.php
 7. +12 −0 lang/so/auth.php
 8. +10 −0 lang/so/block_course_list.php
 9. +8 −0 lang/so/block_course_summary.php
 10. +12 −0 lang/so/block_glossary_random.php
 11. +11 −0 lang/so/block_html.php
 12. +9 −0 lang/so/block_online_users.php
 13. +8 −0 lang/so/block_search_forums.php
 14. +11 −0 lang/so/block_section_links.php
 15. +7 −0 lang/so/block_social_activities.php
 16. +63 −0 lang/so/calendar.php
 17. +8 −0 lang/so/censor.php
 18. +12 −0 lang/so/chat.php
 19. +26 −0 lang/so/choice.php
 20. +33 −0 lang/so/countries.php
 21. +15 −0 lang/so/dialogue.php
 22. +48 −0 lang/so/docs/README.txt
 23. +134 −0 lang/so/docs/docstyles.css
 24. +32 −0 lang/so/docs/files.php
 25. +18 −0 lang/so/docs/module_files.txt
 26. +59 −0 lang/so/editor.php
 27. +7 −0 lang/so/emailprotect.php
 28. +10 −0 lang/so/enrol_flatfile.php
 29. +12 −0 lang/so/enrol_internal.php
 30. +8 −0 lang/so/enrol_ldap.php
 31. +10 −0 lang/so/enrol_paypal.php
 32. +7 −0 lang/so/error.php
 33. +45 −0 lang/so/exercise.php
 34. +53 −0 lang/so/forum.php
 35. +44 −0 lang/so/glossary.php
 36. +11 −0 lang/so/grades.php
 37. +23 −0 lang/so/hotpot.php
 38. +13 −0 lang/so/install.php
 39. +9 −0 lang/so/journal.php
 40. +27 −0 lang/so/lesson.php
 41. +7 −0 lang/so/mediaplugin.php
 42. +20 −0 lang/so/message.php
 43. +1,145 −0 lang/so/moodle.php
 44. +7 −0 lang/so/multilang.php
 45. +26 −0 lang/so/pix.php
 46. +12 −0 lang/so/questionnaire.php
 47. +7 −0 lang/so/quiz.php
 48. +1 −0  lang/so/readme
 49. +16 −0 lang/so/resource.php
 50. +16 −0 lang/so/scorm.php
 51. +22 −0 lang/so/survey.php
 52. +21 −0 lang/so/timezones.php
 53. +8 −0 lang/so/webquest.php
 54. +34 −0 lang/so/wiki.php
 55. +38 −0 lang/so/workshop.php
View
7 lang/so/activitynames.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['filtername'] = 'Waxqabayada Magacyada Isku-xidhka Ootamaatik ah';
+
+?>
View
75 lang/so/admin.php
@@ -0,0 +1,75 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['adminseesallevents'] = 'Maammulayaashu waxay arkayaan dhacdooyin oo idil';
+$string['adminseesownevents'] = 'Maammulayaashu waa sida isticmaaleyaasha oo kale';
+$string['blockinstances'] = 'Dhacdooyin';
+$string['blockmultiple'] = 'Badan';
+$string['cachetext'] = 'Cimriga urrurinta tekska';
+$string['calendarsettings'] = 'Kaalender';
+$string['change'] = 'beddel';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, koorsooyinka waxa loo oggolaanmarkaa iney dabuubooyinkooda dajistaan. dabuubka koorsada ayaa ka dulbaxa giddi kuwa kale doorashooyinka dabuub (goob, isticmaale, ama kulan dabuubyooyinka)';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Haddii aad rabto inaad ku xaddido giddi cinwaanda \"email\"ada cusub ee raasaska (domains, markaa ku liis garee halkan iyada ooy u dhaxeeyaan meelo madhani. Rassaska kale oo idil waa la diidi. Tusaale
+<strong>ourcollege.edu.au .gov.au</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Ugu talagal tallaabo badbaado helitaan ahaan, isticmaalayaasha caadiga ah looma oggola iney dhex qotamiyaan \"multimedia\" (eey ka mid yihiin flashka) tekstiyo u isticmaalaya \"EMBED\" iyo \"OBJECT\" si toos ah iyaga oo sudhan \"HTML\"kooda (in kasta oo wali loo isticmaali karo sin badbaado leh iyada oo la isticmaalayoshaandheeyayaasha \"mediaplugins\". Haddii aad rabto inaad u oggolaato wax-sudhakan marakaa karti u sii wax ka doorashadan.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Haddii tani tahay \'Haa\', markaa haddaba ardeyda waxa loo oggol yahay iney iskaga baxaan is-qoritaanka koorsooyinka marka ay jecelyiin. Haddii kale looma oggolaanayo, oo nidaamkan waxa kaliya kontroolya bareyaasha iyo maammulayaasha.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Ma rabtaa inaad u oggolaato isticmaalayaasha iney qariyaan/tusaan bilookyo dhinaca (ku yaal) giddi goobtaan? Astaantani waxay isticmaaleysaa \"Javascript iyo kukiis (cookies) si ay u xasuustaan bilook kasta la dumin ama la laabi karo, oo kaliya waxay saameyn ku leedahay fiirinta isticmaalaha kaliya.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, isticmaalayasha waxa loo oggolaanyaa markaa waxa loo oggolaanayaa iney dajistaan dabuubyadooda. Dabuub isticmaalaha ayaa ka adag dabuubyada goobta (laakiin ma aha dabuubyada koorsada)';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Bogga hore waxqabayada ku yaal ee goobta, miyaa DHAMMAAN isticmaalayaasha loo qataa ardey ahaan? Haddii jawaabtu tahay \"Haa\", markaa isticmaale akoon kasta oo la xaqiijiyey ayaa lloo oggolaanayaa iny uga qayb qaataan ardey ahaan waqbayadaas. Haddii jawaabtu tahay \"Maya\", markaa isticmaalayaasha oo hore uga qayb-qaadaney ugu yaraan hal koorso ayaa karti u lahaan iney ka qayb qaataan waxqabyada bogga hore. Kaliya Maammulayaasha iyo bareyaal gaar ahaan loogu talagaley ayaa ka noqon kara bareyaal waxqabyadan bogga hore.';
+$string['configautologinguests'] = 'Miyey tahay dadka goobta soo booqanayaa iney ku soo galaan marti ahaan si ootamaatik ah marka ay soo galayaan koorsooyinka iyaga oo ku shaqeysanaya marinka martida?';
+$string['configcachetext'] = 'Goobaha sii waaweyn ama goobaha isticmaalaha shaandheeyayaasha tekstka, oo dajintani waxay sida dhabta ah ka caawin in arrimo si dhakhso ah u socdaan. nuqullada teksyada waxa lagu hayn habka lagu nidaamiyey wakhtiga halkan lagu tilmmaamo. U dajinta halkan si hooseysa waxay dhab ahaan qun-yar socod ka dhigi arrimaha aaya-aayar ahaan, laakiin haddii aad loo weyniisiiyo dajintan waxay ka dhigan tahay in tekstigu wakhti badan ka qaadato iney cusbooneysiismmaan (tusaale ahaan, xidhiidhyada cusub)';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Ula dhaqan faylasha sida fayraska';
+$string['configclamdonothing'] = 'Ula dhaqan faylasha sidii OK ah';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Haddii aad u habeysey clam in u iskaan gareeyo faylasha kor loo dhaammiyey, hase ahaate si kaldan loo habeeyey, ama sabab aan la garaneyn ay u shaqeyn weydo, waa sidee iney u dhaqantaa? Haddii aad dooroto \' ula dhaqan faylasha sida Fayraska\', waxa loo kaxayn meel ay ku karantinimeysan yihiin, ama waa la tirtiri. Haddii aad doorato \' Haddii aad doorato ula dhaqan faylasha si OK ama caadi ah\' faylasha waxa sida caadiga ah loo kaxayn khaanadaha iska caadiga loogu talagaley. Si kasta ha ahaate, maammilka ayaa loo digi in \"clam\" shaqeyn ka howl gabey (badiyaa adiga oo galiyey \"pathclam\" am surinkilam), DHAMMAAN faylasha kor loo soo dhaammiyo ayaa loo kaxayn meesha loogu talagaley ee karantinmeynta, am la tirtiri. Ka taxaddar dajintan.';
+$string['configcountry'] = 'Haddii aad ku dajiso waddan halkan, markaa waddankan ayaa loo dooran si ugu-tala-gal ah akoonnada isticmaalayaasha cusub. In lagu jujuubo isticmaalayaasha iney doortaan waddan, meeshan ku reeb dajin-la\'aan. ';
+$string['configdbsessions'] = 'Haddii kan karti la siiyo, dajintan waxay isticmaali database iney ku keydiso akhbaar ku saabsan wada kullanada hadda socda. Tani waxay khaas ahaan u leedahay anfac goobaha weyn/mashquulka ah ama goobaha ku dul dhisan rucubyo serfero ah. Goobaha inta ugu badan waxa laga yaabaa ';
+$string['configdebug'] = 'Haddii kan aad daarto, markaa war-bixinta_khaladdaadka dhaca PHP ay leedahay ayaa la kordhin doonasi markaa sidii loo daabici lahaa dignniinaha. Kani waxay kaliya muhiim u tahay soo saareyaasha (developers).';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Haddii aad isticmaaleyso xaqiijinta emailka, tani waa wakhtigani waa markii markii laga guddooomi lahaa jawaab isticmaalayaasha. Muddadan ka ka danbow, akoonyada aan-la-xaqiijin waa tirtiri.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Kani waxa u tusayaa macluumaad isticmaalayaal la xushay oo ku saabsan soo-gal dhicisoobey.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Dajintan karti-siinteedu waxay sababeysaa Moodle in u ugu nidaameeyo dhammaan faylasha HTML iyo tekska ku shaandheeyayaasha ka hor intaan la shaaca laga qaadin iyaga.';
+$string['configgdversion'] = 'Tilmmaam nooc-sameyska GD ee rakiban. Nooc-sameyska lagu muujiyey ugu-tala-gal ahaan waa ka sida ootamaatik ah lagu heley. Ha beddelin kan haddii dhabtii si fiican aad u gareyneyso waxaad sameyneyso mooye.';
+$string['configintrosite'] = 'Boggani wuxuu kuu oggolyahay inaad iskugu dubbariddo bogga hore iyo magaca goobtan cusub. Waad ku soo noqon kartaa hadhow halkan si aad u beddesgo dajintan goortaad rabto adiga oo isticmaalaya xidhiidhka \"Dajimmaha Goobta\" ee ku yaal hoyga bogga.';
+$string['configlang'] = 'Xulo luqadda ugu-tala-galaga(default) goobta oo idil. Isticmaalyaasha ayaa ka dul-bixi kara dajinta hadhow.';
+$string['configlangmenu'] = 'Dooro inaad rabto muujisika iyo in kale ujeeddada-guud sooreluqadeed dushiisa bogga hoyga, bogga laga soo galo iwm. Tani ma saameyneyso kartida u isticmaalhuhu uu u leeyahay iney dajiyaan luqadda ay door-bidaan meesha astaantooda.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Haddii ardeydu ayna soo galin wakhti aad u dheer, markaa si ootamaatik ah ayaa looga saarayaakoorsooyinka. Arrintani waxay meel-dhigeysaa haddidka wakhtiga.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Kani waxa u meel-dhigayaa inta wakhti ee dadku ay dib-u-tafatirayaan ku dhajima dood-wadaagga, wax-ku-biirinta joornaalka iwm. badiyaa 30 daqiiqo waa qiime wanaagsan.';
+$string['configmessaging'] = 'Ma in habka farriin isku-diritaanka ka dheexeeya isticmaalayaasha goobta karti loo yeelaa?';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Haddii soo-galitaan dhicisoobey la diiwaan galiyey, ku war-galin email ayaa la diri karaa. Ayaa arki kara ku wargalimahaas?';
+$string['configopentogoogle'] = 'Haddii dajintan aad siiso karti, markaa Google ayaa loo oggolaan iney u soo gashoo goobta Marti ahaan.Intaa waxa u dheeraad ah, dadka imanaya goobtaada ee soo mara raadinta Google ayaa si ootamaatik ah loo soo galin goobta Marti ahaan. U fiirso in arrintani kaliya u fidineyso marin iska cad koorsooyinka marka horeba u oggolaa marin martida.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Surinka loo maro \"clam AV\". Laga yaabe sidan oo kale /usr/bin/clamscan ama /usr/bin/clamdscan. Tan waad u baahan tahay in clam Av in uu shaqeeyo.';
+$string['configproxyhost'] = 'Haddii <b>serferkani</b> uu u baahan yahay \"proxy computer\" (tusaale, firewall) sidii u marin ugu heli lahaa internetka, markaa ku bixi \"proxy hostname\" iyo dakadda (port) halkann. Haddii kale ku dhaaf bannaani.';
+$string['configsectionmail'] = 'Mail';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Dayac-tir';
+$string['configsectionmisc'] = 'Jacbur';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Operating System';
+$string['configsectionpermissions'] = 'Fasax';
+$string['configsectionsecurity'] = 'nabad xasilin';
+$string['configsectionuser'] = 'Isticmaale';
+$string['configthemelist'] = ' Ku daa bannaanida kan si aad ugu oggolaato dabuub kasta oo dow (valid) ah si loo isticmaalo. haddii aad rabto inaad soo gaabiso sooraha dabuubka, waxaad kartaa meel-dhigi kartaa liis magacyo kooma u dhaxeyso halkan (Meel bannaan ereyda dhexdoodu yeeyna yeelan!)Tusaale: standard,orangewhite.';
+$string['confirmation'] = 'Xaqiijin';
+$string['edithelpdocs'] = 'Tafatir qoraallada gacan-siinta';
+$string['editstrings'] = 'Tixaha tafatir';
+$string['filterall'] = 'Tixaha oo idil shaandhee';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Shaandhee faylasha kor loo dhaammiyey';
+$string['helpstartofweek'] = 'Maalina bilaabeysa usbuuca kaalandarka waa tee?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Maalmmaha usbuuca kuwee loola dhaqmmaa \"maalammo-fadhiga\" (weekend) oo lagu tusaa midab duwan.';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count dhex-galin laga soo dhoofiyey $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Ilo lama heli (War xun)';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Billokyo aan is -waafaqin ';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = ' Farriin daayactir qaadasho/iskadeyn leh';
+$string['pleaseregister'] = 'Fadlan diiwaan gali goobtaada si aad uga saarto badhankan.';
+$string['sitemaintenance'] = 'Goobta waxak ka socda dayac-tir oo lama heli karo hadda';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Qaab dayactir';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Qaabka dayactirka waa karti-la\'aan ayaa laga dhigey oo goobtu waxay u socotaa si caadi ah mar kale';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Goobtaadu hadda waxay ku jirtaa qaab dayac-tir (kaliya maammulka ayaa kara iney dhex-galaan ama isticmaalan goobta).';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Goobtaadu hadda waxay ku jirtaa qaab dayac-tir (kaliya maammulka ayaa kara iney dhex-galaan. Inaad ku soo celiso shaqadeeda caadi ah, <a href=\"maintenance.php\">karti-la\'aan ka dhig qaabka dayac-tirka</a>.';
+$string['therewereerrors'] = 'Waxa ku jirey khalad \"data\"da';
+$string['timezoneforced'] = 'Kani waxa ku jujuubey mammulaha goobta';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Ku jujuub isticmaalyaasha dhammaan iney isticmaalaan';
+$string['timezonenotforced'] = 'Isticmaalayaashu waxay dooran karaan wakhti-soonahooda';
+$string['upgradelogs'] = 'Si si buuxda wax u kala socdaan, loox-qorkaagii hore waa in la cusbooneysiiyaa.<a href=\"$a\"> Akhbaar dheeraad ah</a>';
+
+
+
+?>
View
7 lang/so/algebra.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['filtername'] = 'Calaamadaha Aljebrada';
+
+?>
View
45 lang/so/appointment.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'U oggolow dib-u-dhiibid';
+$string['appointmentdetails'] = 'Faahfaahinta ballan-qoondeyn';
+$string['appointmentlocation'] = 'Goobta ballan-qoondeynta';
+$string['appointmentname'] = 'Magaca ballanta-qoon';
+$string['date'] = 'Taariikhda ballan-qoondeyn';
+$string['description'] = 'Qeexitaanka';
+$string['early'] = '$a horey';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Waxa dhicisowbey cusbooneysiin keenid wax-ku-kordhintii isticmaale $a';
+$string['feedback'] = 'Wax-ku-kordhin ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Ra\'yi ka dhiibaka wax dhiibitaannada ayaa loo cusbooneysiiyey $a dad';
+$string['late'] = 'Dib u dhac';
+$string['maximumgrade'] = 'Darajada ugu sareysa';
+$string['maximumsize'] = 'Le\'ekaanshaha ugu sareya';
+$string['modulename'] = 'Ballan';
+$string['modulenameplural'] = 'Ballamo';
+$string['newsubmissions'] = 'Ballammaha-qoondeyn la dhiibey';
+$string['notgradedyet'] = 'Wali lama sixin(darajo lama siin)';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Wali aan la dhiibin';
+$string['overwritewarning'] = 'Dignniin: Ko-u dhaamin mra kale waxay MEESHA KA QAADANEYSAA wax dhiibitaankaaga hadda jira.';
+$string['saveallfeedback'] = 'Keydi giddi ra\'yi-celiskaaga';
+$string['submissionfeedback'] = 'Dhiibitaanka ra\'yi-celis';
+$string['submissions'] = 'Dhiibitaanno';
+$string['submitappointment'] = 'Dhiib ballantaada adiga oo isticmaalaya foomka';
+$string['submitted'] = 'La dhiibey ';
+$string['timeend'] = 'Dhammaadka ballanta';
+$string['timestart'] = 'Bilowga ballanta';
+$string['typeoffline'] = 'Waxqabaka layn-ku jirid la\'aanta';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Kor u dhaami hal fayl';
+$string['uploadbadname'] = 'Magac-faylkani wuxuu sitey xuruufo siloon (strange)oo markaa kor waa loo dhaammin kari waayey';
+$string['uploadedfiles'] = 'Faylasha kor loo dhaamiyey';
+$string['uploaderror'] = 'khalad ayaa dhacey markii lagu kor kaydinayey serferka';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'faylka kor ayaa loo dhaamiyey si habboon laakiin waa la cusbooneysiin kari waayey dhiibitaanka.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Waan ka xunnahay, laakiin faylkaasiaad ayuu u weyn yahay (xaddidku waa $a byteyo)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Lama helin wax fayl ah-Ma hubtaa inaad dooratey mid kor loo dhaamiyo.';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ayaa si fiicankor loo dhaammiyey laakiin soo dhiibitaanku ma diiwaan galin!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Kor-u-dhaammin \'$a\' guuleysatey';
+$string['viewfeedback'] = 'Fiiri ballanta darajooinka iyo ra\'yi ku biirinta';
+$string['viewsubmissions'] = 'Fiiri ballammaha la soo dhiibey';
+$string['yoursubmission'] = 'Waxaad dhiibeyso';
+
+?>
View
9 lang/so/assignment.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['feedback'] = 'Wax-ku-biirin';
+$string['uploadedfiles'] = 'faylasha kor loo dhaamiyey';
+$string['yoursubmission'] = 'Waxaad keeneyso';
+
+?>
View
22 lang/so/attendance.php
@@ -0,0 +1,22 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Maqane';
+$string['absentshort'] = 'M';
+$string['auto'] = 'ootamaatik';
+$string['autoattend'] = 'Si Ootamaatik ah u qaad xaadirinta ka qayb qaadashada iyada ooy ku xidhan atahay looxa waxqabayada isticmaalaha.';
+$string['friday'] = 'Jim';
+$string['monday'] = 'Isn';
+$string['pages'] = 'Boggag';
+$string['saturday'] = 'Sabt';
+$string['sunday'] = 'Axad';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Imisa baashaalnnimo ayaa u dhiganta maqane ahaan';
+$string['tardylong'] = 'Baashaal';
+$string['tardyshort'] = 'B';
+$string['teacheredit'] = 'Xaadiri';
+$string['thursday'] = 'Kha';
+$string['tuesday'] = 'Tal';
+$string['wednesday'] = 'Arbaca';
+
+?>
View
12 lang/so/auth.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['auth_cas_language'] = 'Luqadda la doortey';
+$string['auth_cas_text'] = 'Xidhiidh xasilloon';
+$string['auth_cas_version'] = 'Nooca CAS (Central Authentication Service)';
+$string['auth_common_settings'] = 'Dajinta u dhaxeysa';
+$string['auth_user_create'] = 'U oggolow wax-sameynta isticmaalaha';
+$string['unlocked'] = 'La furey';
+
+?>
View
10 lang/so/block_course_list.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Isticmaale maammule wuu arki karaa giddi koorsooyinka';
+$string['blockname'] = 'Liiska Koorsooyinka';
+$string['configadminview'] = 'Maxaa u maammuluhu ka arki karaa liiska bilooka koorsada.';
+$string['owncourses'] = 'Maammule isticmaale waxa u arki karaa koorsooyinkiisa/keeda.';
+
+?>
View
8 lang/so/block_course_summary.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['coursesummary'] = 'Koobitaanka koorsada';
+$string['pagedescription'] = 'Koorso/ Qeexitaanka Goob';
+
+?>
View
12 lang/so/block_glossary_random.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addentry'] = 'Ku dar odhaahyadaada aad ugu jeceshahay';
+$string['askaddentry'] = 'Marka isticmaalayaashu ku dari karaan dhex-galinno erey-baxa, ku tus xidhiidh wax qorkan.';
+$string['lastmodified'] = 'Dhex-galintii la beddely ee ugu danbeeyey';
+$string['nextone'] = 'Dhex-galinta xigta';
+$string['title'] = 'Cinwaan (Title)';
+$string['viewglossary'] = 'Odhaahyo dheraad ah';
+
+?>
View
11 lang/so/block_html.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Waxyaabaha ku jira';
+$string['configtitle'] = 'Hal-ku-dhigga Bilooka';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'Madhnida ku daa inaad qariso hal-ku-dhigga';
+$string['newhtmlblock'] = 'bilooka HTML cusub';
+
+?>
View
9 lang/so/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['blockname'] = 'Isticmaalayaasha onlaynka';
+$string['configtimetosee'] = 'Tirada daqiiqadaha sheegeysa muddada waxqabad la\'aantu jirto ee isticmaalaha loo qaadanayo inuuna ku jirin laynka.';
+$string['periodnminutes'] = 'ugu dambeyn $a daqiiqooyin';
+
+?>
View
8 lang/so/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Raadin sareysan';
+$string['blocktitle'] = 'Ka raadi dood-wadaagga';
+
+?>
View
11 lang/so/block_section_links.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['blockname'] = 'Xidhiidhka Qaybta';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Ku bood mawduucan jooga';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Ku bood usbuucan jooga';
+$string['topics'] = 'Mawduucyo';
+$string['weeks'] = 'Usbuucyo';
+
+?>
View
7 lang/so/block_social_activities.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['blockname'] = 'Waxqabadyo bulsheed';
+
+?>
View
63 lang/so/calendar.php
@@ -0,0 +1,63 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['calendar'] = 'Kaalander';
+$string['calendarheading'] = '$a Kaalandar';
+$string['clickhide'] = 'guji si aad u qariso';
+$string['clickshow'] = 'guji si aad u muujiso';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Ma hubtaa inaad tir-tirto';
+$string['courseevents'] = 'Dhacdooyinka koorsada';
+$string['dayview'] = 'Eegmmo Maalin';
+$string['daywithnoevents'] = 'Dhacdooyin ma jiraan maalintan.';
+$string['default'] = 'Ugu-talagal';
+$string['deleteevent'] = 'Tirtir Dhacdada';
+$string['detailedmonthview'] = 'Eegmmo Bileed Faahfaahsan';
+$string['durationminutes'] = 'Ku-raag daqiiqooyin';
+$string['durationnone'] = 'Ku raagitaan la\'aan';
+$string['durationuntil'] = 'Illaa';
+$string['editevent'] = 'Dhacdo tafatir';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Taariikh maalmmeed khaldan';
+$string['errornodescription'] = 'Qeexitaan ayaa loo baahan yahay';
+$string['errornoeventname'] = 'Magac ayaa loo baahan yahay';
+$string['eventdate'] = 'Taariikh';
+$string['eventdescription'] = 'Qeexitaan';
+$string['eventinstanttime'] = 'Wakhti';
+$string['eventname'] = 'Magac';
+$string['eventstarttime'] = 'Wakhti billow';
+$string['eventtime'] = 'Wakhti';
+$string['eventview'] = 'Faahfaahin Dhacdo';
+$string['expired'] = 'Wuu dhacay';
+$string['fri'] = 'Jim';
+$string['friday'] = 'Jimce';
+$string['gotocalendar'] = 'Aad Kkaalandarka';
+$string['groupevents'] = 'Dhacdooyinka kooxaha';
+$string['hidden'] = 'qarsoon';
+$string['manyevents'] = '$a dhacdooyin';
+$string['mon'] = 'Isn';
+$string['monday'] = 'Isniin';
+$string['monthlyview'] = 'Eegmmo Bileed';
+$string['newevent'] = 'Dhacdo Cusub';
+$string['oneevent'] = '1 dhacdo';
+$string['pref_startwday'] = 'Maalinta ugu horeysa ee usbuuca';
+$string['sat'] = 'Sab';
+$string['saturday'] = 'Sabti';
+$string['sun'] = 'Ax';
+$string['sunday'] = 'Axad';
+$string['thu'] = 'Kham';
+$string['thursday'] = 'Khamiis';
+$string['timeformat_12'] = '12-saac (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24-saac';
+$string['today'] = 'Maanta';
+$string['tomorrow'] = 'Berri';
+$string['tue'] = 'Tal';
+$string['tuesday'] = 'Talaado';
+$string['typegroup'] = 'Dhacdo kooxeed';
+$string['typesite'] = 'Dhacdo goobeed';
+$string['typeuser'] = 'dhacdo isticmaale';
+$string['userevents'] = 'dhacdooyin isticmaale';
+$string['wed'] = 'Arb';
+$string['wednesday'] = 'Arbaca';
+$string['yesterday'] = 'Shaley';
+
+?>
View
8 lang/so/censor.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['badwords'] = 'was,wasaa,wasay,waso, garac, hit,fucked,fucker,fuck,dickhead, dick,cockhead,cock,cunt,asshole,arsehole,prick,bitch, jism,whore,slut,wanker, wank,bastard,dildo,masturbate, orgasm,penis,nigger, pussy,vagina';
+$string['filtername'] = 'Saansuurka ereyga';
+
+?>
View
12 lang/so/chat.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['beep'] = 'biib';
+$string['chatname'] = 'Magaca qolkan sheekeysiga';
+$string['chatreport'] = 'Kullanada sheekeysiga';
+$string['chattime'] = 'Wakhtiga shekeysiga xiga';
+$string['generalconfig'] = 'Isku-dubaridka guud';
+$string['helpchatting'] = 'Gacan-siin sheekeysi';
+
+?>
View
26 lang/so/choice.php
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addmorechoices'] = 'Ku dar xulashooyin intaa ka sii badan';
+$string['answered'] = 'Laga jawaabey';
+$string['choice'] = 'Xulasho Choice $a';
+$string['choiceclose'] = 'Illaa';
+$string['choicename'] = 'Magaca xulashada';
+$string['choiceopen'] = 'Fur';
+$string['displayhorizontal'] = 'U tus si gudub ah.';
+$string['full'] = '(Buuxa)';
+$string['limit'] = 'Xaddid';
+$string['modulename'] = 'Xulasho';
+$string['modulenameplural'] = 'Xulashooyin';
+$string['mustchooseone'] = 'Waa inaad doorataa jawaab intaan la keydin. Waxba lama keydin.';
+$string['notanswered'] = 'Wali aan laga jawaabin';
+$string['notopenyet'] = 'Waan ka xunnahay, waxqabadkan lama heli karo ilaa $a';
+$string['publish'] = 'Daabac';
+$string['responses'] = 'Jawaabaha';
+$string['taken'] = 'La qaatey';
+$string['timerestrict'] = 'Ku xaddid jawaabitaanka muddaadan wakhti';
+$string['viewallresponses'] = 'Fiiri $a jawaabaha';
+$string['yourselection'] = 'Xulashadaada';
+
+?>
View
33 lang/so/countries.php
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['AD'] = 'Andoorra';
+$string['AF'] = 'Afqaanistaan';
+$string['AL'] = 'Albaania';
+$string['AM'] = 'Armeeniya';
+$string['AO'] = 'Angoola';
+$string['AR'] = 'Arjentiimaa';
+$string['CA'] = 'Kanada';
+$string['CG'] = 'Coongo';
+$string['DJ'] = 'Jubuuti';
+$string['DK'] = 'Denmark';
+$string['DZ'] = 'Aljeeriya';
+$string['EG'] = 'Masar';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ET'] = 'Itoobiya';
+$string['FI'] = 'Finland';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FR'] = 'Faransiiska';
+$string['FX'] = 'Ma';
+$string['GA'] = 'Gaaboon';
+$string['GB'] = 'Ingriiska';
+$string['GE'] = 'Joorjiya';
+$string['KH'] = 'Kamboodiya';
+$string['KW'] = 'Kuweyt';
+$string['KY'] = 'Jasiiradha kayman';
+$string['LB'] = 'Lebanon';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+
+?>
View
15 lang/so/dialogue.php
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Ku dar Dhex-galinnyadeyda Cusub';
+$string['addmynewentry'] = 'Ku dar Dhex-galinteyda Cusub';
+$string['addsubject'] = 'Ku dar Mawduuca';
+$string['close'] = 'Xidh';
+$string['closed'] = 'Xidhan';
+$string['everybody'] = 'Qof kasta';
+$string['subject'] = 'Mawduuc';
+$string['teachertostudent'] = 'Ka socota bare, ku socota ardey';
+$string['typereply'] = 'Halkan ku qor jawaabta';
+
+?>
View
48 lang/so/docs/README.txt
@@ -0,0 +1,48 @@
+Moodle documentation
+--------------------
+
+If you want to translate this documentation into another language,
+I would suggest that you:
+
+ 1) don't include English versions of the files in this directory
+ because they will be used automatically anyway if it is missing
+ from your language pack.
+
+ 2) translate them in this order (starting with the important ones):
+
+ MOST IMPORTANT
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ LEAST IMPORTANT
+
+ 3) Please don't translate credits.html at all - it changes too much.
+
+
View
134 lang/so/docs/docstyles.css
@@ -0,0 +1,134 @@
+body, td, th, li {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ background-color: #FFFFFF;
+}
+
+th {
+ font-weight: bold;
+}
+
+a:link {
+ text-decoration: none;
+ color: blue;
+}
+
+a:visited {
+ text-decoration: none;
+ color: blue;
+}
+
+a:hover {
+ text-decoration: underline;
+ color: red;
+}
+
+form {
+ margin-bottom: 0;
+}
+
+
+li {
+ margin-bottom: 10px;
+
+}
+
+.question {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+
+.answer {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+
+.normaltext {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ margin-left: 30px;
+
+}
+
+.answercode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: none;
+ padding-left: 60px;
+}
+
+.questionlink {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+
+.examplecode {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: small;
+ border: thin dashed #999999;
+ background-color: #FBFBFB;
+ margin: auto;
+ padding: 30px;
+ height: auto;
+ width: auto;
+}
+h1 {
+ font-weight: bold;
+ color: #000000;
+ background-color: #CCCCCC;
+ padding: 5px;
+ font-size: large;
+ border-width: 1px;
+ border-color: #CCCCCC;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+h2 {
+ font-weight: bold;
+ color: #FFFFFF;
+ background-color: #666666;
+ padding: 5px;
+ font-size: medium;
+ border-width: 1px;
+ border-color: #666666;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+h3 {
+ font-weight: normal;
+ color: #FFFFFF;
+ background-color: #666666;
+ padding: 5px;
+ font-size: medium;
+ -moz-border-radius: 10px;
+}
+.spaced {
+
+ margin-bottom: 30px;
+}
+
+ul {
+ margin-top: 10px;
+
+}
+.commandline {
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+ font-size: x-small;
+ background-color: #FBFBFB;
+ margin: auto auto 20px 30px;
+ padding: 5px;
+ height: auto;
+ width: auto;
+ font-weight: bold;
+ border: 1px solid #999999;
+ white-space: nowrap;
+ display: compact;
+ clear: both;
+ float: none;
+}
View
32 lang/so/docs/files.php
@@ -0,0 +1,32 @@
+<?php // $Id$
+ // Names of the documentation files
+ // Files with a definition "-" are treated as spacers
+
+$string['-about'] = "Ku saabsan Moodle";
+$string['intro.html'] = "Goggle-Dhig";
+$string['background.html'] = "Sheekada Arrinta ka Danbeysa";
+$string['philosophy.html'] = "Falsafadda";
+$string['licence.html'] = "Liisanka";
+$string['features.html'] = "Astaamaha";
+$string['release.html'] = "War yar oo ku saabsan soo-baxaha";
+$string['future.html'] = "Wakhtiga soo socda";
+$string['credits.html'] = "Credits";
+
+$string['-installation'] = "Maammulka";
+$string['install.html'] = "Rakibitaanka";
+$string['faq.html'] = "Installation FAQ";
+$string['installamp.html'] = "Apache, MySQL, PHP";
+$string['upgrade.html'] = "Upgrading";
+
+$string['-usage'] = "Isticmaalinkaanka Moodle";
+$string['teacher.html'] = "Buugga Baraha";
+$string['other.html'] = "Dukumeentiyo kale";
+
+$string['-development'] = "Kobcinta";
+$string['developer.html'] = "Qoraalka Soo-saaraha";
+$string['coding.html'] = "Coding Guide";
+$string['cvs.html'] = " Isticmaalinkaanka CVS";
+$string['translation.html'] = "Turjumaadda";
+
+
+?>
View
18 lang/so/docs/module_files.txt
@@ -0,0 +1,18 @@
+ABOUT THIS DIRECTORY
+--------------------
+
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
+
+Changing these files could mess up your course.
+
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
+forum attachments.
+
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
+automatically maintained by Moodle.
+
View
59 lang/so/editor.php
@@ -0,0 +1,59 @@
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['about'] = 'Ku saabsan tafatirahan';
+$string['address'] = 'Cinwaan';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Waa inaad doorataa tekska marka hore!';
+$string['bottom'] = 'Hoos';
+$string['browse'] = 'Baadhbaadho';
+$string['cancel'] = 'Ka noqo';
+$string['cellpadding'] = 'Unug-cufeyn(Cellpadding)';
+$string['cellspacing'] = 'Unug-kala-durkin (Cellspacinf)';
+$string['close'] = 'Dabool';
+$string['closeafterreplace'] = 'Dabool kadib beddelka';
+$string['copy'] = 'Nuqulo doorashada';
+$string['createanchor'] = 'Samee baroosin';
+$string['createfolder'] = 'Samee folder';
+$string['cut'] = 'Gooso doorashada';
+$string['delete'] = 'Tirtir';
+$string['filebrowser'] = 'Fayl Biraawsar';
+$string['findwhat'] = 'Soo-hel';
+$string['fontname'] = 'Magac-font';
+$string['fontsize'] = 'Le\'ekaansho-font';
+$string['forecolor'] = 'Midab-font';
+$string['heading'] = 'Qoraal-madax';
+$string['height'] = 'Dharar';
+$string['imageurl'] = 'Muqaal URL';
+$string['insertlink'] = 'Dhex gali Xidhiidh';
+$string['insertsmile'] = 'Dhex gali Doola-cadeeye';
+$string['italic'] = 'itaalik';
+$string['justifycenter'] = 'Dhexda isku dheelli tir';
+$string['justifyfull'] = 'Iskugu dheeli ti si buuxda';
+$string['left'] = 'Bidix';
+$string['linktarget'] = 'bar-tilmaan';
+$string['linktargetblank'] = 'Daaqad cusub';
+$string['linktargetnone'] = 'Midna';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'U ekeysii yaraan ama weynida xuruufaha';
+$string['middle'] = 'Dhexda';
+$string['move'] = 'Kexee';
+$string['nolink'] = 'Ka ilaali ku xidhiidhin ootamaatik ah';
+$string['normal'] = 'Caadi';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['rename'] = 'Dib-ugu-magac-bixi';
+$string['replacewith'] = 'Beddel';
+$string['right'] = 'Midig';
+$string['searchandreplace'] = 'Raadi oo beddel';
+$string['selection'] = 'Xulasho';
+$string['showhelp'] = 'Gacan-siin isticmaalka tafatire';
+$string['size'] = 'Le'ekaan';
+$string['spacing'] = 'kala durkin';
+$string['strikethrough'] = 'Xariiq-ku-dhex-marin';
+$string['top'] = 'Guudka';
+$string['type'] = 'Nooc';
+$string['upload'] = 'Kor u dhaammin';
+$string['wordclean'] = 'Nadiifi Word HTML';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
7 lang/so/emailprotect.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['filtername'] = 'Badbaadada Emailka';
+
+?>
View
10 lang/so/enrol_flatfile.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Fayl siman';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Khalad muhiim ah: Faylka is-qoritaanka';
+$string['location'] = 'Faylku goobta u ku jiro';
+$string['mailusers'] = 'Ugu oggeysiiisticmaalayaasha email';
+
+?>
View
12 lang/so/enrol_internal.php
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['description'] = 'Foomkani waa ka loogu talagaley is-qoritaanka. Laba siyaabo oo muhiim ah yaa jira ardeygu isku-qori karo koorso gaar ah.
+<ul>
+<li> Bare amamaammule ayaa gacanta ku qori kara ku qori kara iyaga iyaga oo isticmaalayaxidhiidhka sooraha (menu) Maammulitaanka Koorsada ee ku dhex jira koorsada. </li>
+<li> koorsadu waxay lahaan \"fure isqoritaan\" ku shaqeeya \"isgarad-erey. Qofkii yaqaan furahan ayaa isku dari laftooda kara koorsadan.</li>
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Is-qoritaan Gudaha ';
+
+?>
View
8 lang/so/enrol_ldap.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Dajinta is-qoritaanka bare';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>
View
10 lang/so/enrol_paypal.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['business'] = 'Cinwaanka emailka ee akoonkaaga Paypal ee ganacsigaaga ';
+$string['description'] = 'Modulka Paypal waxa u kuu oggolaanyaa inaad sameysato koorsooyin laga bixiyo lacag. haddii u qiimaha koosadu tahay zero, markaa ardeyda lama weydiinayo iney wax bixiyaan soo galka. Waxa jira qiime aad u dajinaeyso si ugu-talagal ah goobta oo idil iyo dajin koorso kasta goonideeda aad u dajin karto. Qiimaha koorsada ayaa ka dul baxaysa ama ka adag ta qiimaha goobta.';
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ku soo dir wax-bixinta Paypal';
+
+?>
View
7 lang/so/error.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['usernotavailable'] = 'Faahfaahinta isticmaalahan adiga kuuma furna.';
+
+?>
View
45 lang/so/exercise.php
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['absent'] = 'Maqan';
+$string['accumulative'] = 'Is=biirsade';
+$string['action'] = 'Wax-sameyn';
+$string['ago'] = '$a ka hor';
+$string['analysis'] = 'Falanqayn';
+$string['assess'] = 'Qiimeyn';
+$string['assessmentform'] = 'Foomka Qiimmeynta';
+$string['comment'] = 'Faallo';
+$string['correct'] = 'Sax';
+$string['count'] = 'Tiri';
+$string['delete'] = 'Tir-tir';
+$string['deleting'] = 'Tir-tirayaa';
+$string['description'] = 'Qeexitaan';
+$string['maximum'] = 'Ugu-badnnaan';
+$string['maximumsize'] = 'Le\'ekaanshaha ugu sareysa';
+$string['minimum'] = 'Ugu-yaraan';
+$string['modulename'] = 'Layli';
+$string['modulenameplural'] = 'Layliyo';
+$string['notassessedyet'] = 'Aan la qiimeyn wali';
+$string['notgraded'] = 'Aan la darajeyn';
+$string['notitlegiven'] = 'Cinwaan Qoraal (title) aan la siin wali';
+$string['numberofentries'] = 'Tirada wax-dhex-galinta';
+$string['phase1short'] = 'Rakib';
+$string['phase2short'] = 'Fur';
+$string['phase3short'] = 'Shaaca ka qaad';
+$string['savedok'] = 'Si fiican ayuu keydismey';
+$string['teacherscomment'] = 'Ra\'yiga Baraha';
+$string['theexercise'] = 'Layliga';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Layliga iyo Soo-gudbinta $a';
+$string['thegradeis'] = 'Darajadu waa $a';
+$string['title'] = 'Cinwaan (Title)';
+$string['typeofscale'] = 'Nooca Miisaanka';
+$string['unassessed'] = 'aan-la-qiimmeyn';
+$string['verypoor'] = 'Aad u Liita';
+$string['view'] = 'Eegmo';
+$string['weights'] = 'Culeysyada';
+$string['yourassessment'] = 'Qiimmeyntaada';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Ra\'yi ka dhiibadkaagu halkan ayuu galayaa';
+$string['yoursubmission'] = 'Waxa soo dhiibitaankaaaga';
+
+?>
View
53 lang/so/forum.php
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Ku dar mawduuc cusub oo falanqeyn';
+$string['addanewtopic'] = 'Ku dar mawduuc cusub';
+$string['advancedsearch'] = 'Raadin sareysan';
+$string['allforums'] = 'Dhammaan golayaasha dood-wadaagyada';
+$string['allowchoice'] = 'u oggolow qof kastaa iney doortaan';
+$string['allowdiscussions'] = 'Ma karaa $a in golahan wax ku dhajiyo';
+$string['allowratings'] = 'U oggolow in dhajimaha la qiimeeyo?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Dood-wadaaggani waxa uu u oggolaanayaa qof kasta in u bilaabo mawduuc falanqayn.';
+$string['anyfile'] = 'Mid kasta oo ah faylasha ';
+$string['attachment'] = 'Lifaaq';
+$string['discussion'] = 'Falanqeyn';
+$string['discussionname'] = 'Magac falanqayn';
+$string['discussions'] = 'Falanqeynno';
+$string['edit'] = 'Tafatir';
+$string['editing'] = 'Tafatiraya';
+$string['forum'] = 'Dood-wadaag';
+$string['forumintro'] = 'Gogol-dhigga Dood-wadaagga';
+$string['forumname'] = 'Magaca dood-wadaagga ';
+$string['forums'] = 'Dood-wadaagyo';
+$string['forumtype'] = 'Nooca dood-wadaagga';
+$string['generalforums'] = 'Dood-wadaagyo guud';
+$string['intronews'] = 'Wararka iyo ogeysiisyada guud';
+$string['lastpost'] = 'Dhajintii ugu danbeysey';
+$string['learningforums'] = 'Dood-wadaag waxbarasho';
+$string['message'] = 'Farriin';
+$string['modulename'] = 'Dood-wadaag';
+$string['modulenameplural'] = 'Dood-wadaagyo';
+$string['more'] = 'in ka sii badan';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'U kaxee dooddan dhinacan';
+$string['namenews'] = 'Doodwadaagga wararka';
+$string['namesocial'] = 'Dood wadaag bulsheed';
+$string['nameteacher'] = 'Dood wadaagga bareyaasha';
+$string['noguesttracking'] = 'Waan ka xunnahay, martida looma oggola iney dajiyaan kala xulashada raad -raaca. ';
+$string['notingroup'] = 'Waan ka xunnahay, hase yeeshe waa inaad ka qayb qaadato kooxda inaad aragto dood-wadaagga.';
+$string['posts'] = 'Dhajimaha';
+$string['posttoforum'] = 'Ku dhaji dood -wadaagga';
+$string['prune'] = 'Kala jeex';
+$string['reply'] = 'Jawaab';
+$string['replyforum'] = 'U jawaab dood-wadaagga';
+$string['search'] = 'Raadi';
+$string['searchforums'] = 'K raadi dood-wadaagyada';
+$string['subject'] = 'Mawduuc';
+$string['unread'] = 'Aan la akhrisan';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a dhajinno aan la akhrisan';
+$string['unreadpostsone'] = '1 dhajin oo aan la akhrisan';
+$string['yournewtopic'] = 'Mawduucaaga falanqeynta cusub';
+$string['yourreply'] = 'Jawaabtaada';
+
+?>
View
44 lang/so/glossary.php
@@ -0,0 +1,44 @@
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addcomment'] = 'Ra\'yi ku dar';
+$string['addentry'] = 'Ku dar wax cusub';
+$string['addingcomment'] = 'Ku dar ra\'yi';
+$string['aliases'] = 'Erey(o)fure';
+$string['allcategories'] = 'Dhammaan Qaybaha';
+$string['allentries'] = 'Dhammaan';
+$string['answer'] = 'Jawaab';
+$string['approve'] = 'Ansaxi';
+$string['ascending'] = '(fananaya kor)';
+$string['attachment'] = 'Lifaaq';
+$string['authorview'] = 'Ku baadho Qore ahaan';
+$string['back'] = 'Dib';
+$string['cantinsertcat'] = 'Waa la galin kari waayey qaybta';
+$string['cantinsertrec'] = 'Waa la galin kari waayey diiwaan-galka';
+$string['cantinsertrel'] = 'Waa la galin kari waayey xidhiidhka qayb-galinta';
+$string['casesensitive'] = 'Waxa galintani waxay leedahay dareen xaraf-u-yaal (case sensitive) ';
+$string['categories'] = 'Qaybaha';
+$string['category'] = 'Qayb';
+$string['categorydeleted'] = 'Qaybta waa la tirtirey';
+$string['comment'] = 'Ra\'yi ka dhiibad';
+$string['commentdeleted'] = 'Ra\'yigii ka dhiibadkii waa la tir-tirey';
+$string['comments'] = 'Ra\'yi ka dhiibadyo';
+$string['commentson'] = 'Ra\'yi ka dhiibadyo ku socota';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Inseykilibeediya (Encyclopedia)';
+$string['displayformatfaq'] = 'Su\'aalaha badiyaa la wereysto (SBW) ';
+$string['glossarytype'] = 'Nooca Ereybaxa';
+$string['mainglossary'] = 'Ereybaxa ugu weyn';
+$string['modulename'] = 'Ereybax';
+$string['modulenameplural'] = 'Ereybaxyo';
+$string['newglossary'] = 'Ereybaxyo cusub';
+$string['noentry'] = 'Wax galin lama helin';
+$string['notcategorised'] = 'Qayb ahaan looma sameyn';
+$string['numberofentries'] = 'Tirada wax-dhex-galinno';
+$string['onebyline'] = '(sadarkiiba hal)';
+$string['question'] = 'su\'aal';
+$string['rejectedentries'] = 'Wax-gallinda la diidey';
+$string['searchindefinition'] = 'Raadi tekska oo buuxa';
+$string['secondaryglossary'] = 'Ereybax lammaane';
+
+?>
View
11 lang/so/grades.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Ku dar Qayb';
+$string['addcategoryerror'] = 'Waa lagu dari kari waayey qayb';
+$string['allstudents'] = 'Dhammaan Ardeyda';
+$string['weight'] = 'Culeys';
+$string['yes'] = 'Haa';
+
+?>
View
23 lang/so/hotpot.php
@@ -0,0 +1,23 @@
+<?PHP // $Id$
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['abandoned'] = 'laga guurey';
+$string['allattempts'] = 'dhammaan isku dayada';
+$string['allmycourses'] = 'Dhammaan koorsooyinkeyga';
+$string['bestattempt'] = 'isku dayga ugu wanaagsan';
+$string['ignored'] = 'la inkirey';
+$string['inprogress'] = 'hadda socda';
+$string['location'] = 'goobta faylku yaaallo';
+$string['outputformat_best'] = 'ugu wanaagsan';
+$string['outputformat_v3'] = 'v3';
+$string['outputformat_v4'] = 'v4';
+$string['outputformat_v5'] = 'v5';
+$string['outputformat_v6'] = 'v6';
+$string['penalties'] = 'Khasiraayada';
+$string['quiztype'] = 'Nooca imtixaanka yar';
+$string['thiscourse'] = 'koorsigan';
+$string['weighting'] = 'Miisaamaya';
+$string['wrong'] = 'Khalad';
+
+?>
View
13 lang/so/install.php
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Khaanadda Maammulka ee meesha la dhigey waa khalad';
+$string['caution'] = 'Taxaddar';
+$string['chooselanguage'] = 'Xolo luqad';
+$string['configurationcomplete'] = 'Isku duba-ridka waa la dhammeystirey';
+$string['database'] = '$a';
+$string['dataroot'] = 'Khaanadda \"data\"da';
+$string['wwwroot'] = 'Cinwaan web';
+
+?>
View
9 lang/so/journal.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['alwaysopen'] = 'Had iyo jeer furan';
+$string['journalname'] = 'Magaca joornaalka';
+$string['journalquestion'] = 'Su\'aasha joornaalka';
+
+?>
View
27 lang/so/lesson.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['accesscontrol'] = 'Marin Kontrool';
+$string['addabranchtable'] = 'Ku dar Laan Miis (Branch Table)';
+$string['addanendofbranch'] = 'Ku dar Dhammaadka Laanta';
+$string['answer'] = 'Jawaab';
+$string['cancel'] = 'Ka noqo';
+$string['comments'] = 'Faalladaada';
+$string['completed'] = 'La dhameystirey';
+$string['continue'] = 'Sii wad';
+$string['correctresponse'] = 'Jawaabta saxda ah';
+$string['deleting'] = 'Tir-tirayaa';
+$string['description'] = 'Qeexitaan';
+$string['editlessonsettings'] = 'Tafatir dajinta casharka';
+$string['editpagecontent'] = 'Tafatir bogga waxa ku jira';
+$string['email'] = 'Email';
+$string['endofbranch'] = 'Dhammaadka laanta';
+$string['endoflesson'] = 'Dhammaadka casharka';
+$string['essay'] = 'Qoraal (Essay)';
+$string['mainmenu'] = 'Sooraha Koorsada';
+$string['youranswer'] = 'Jawaabtaada';
+$string['yourresponse'] = 'Jawaabtaada';
+$string['youshouldview'] = 'Waa inaad fiirsataa ugu yaraan: $a';
+
+?>
View
7 lang/so/mediaplugin.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // mediaplugin.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['filtername'] = 'Gufkyada (Plugins) multimedia';
+
+?>
View
20 lang/so/message.php
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?PHP // $Id$
+ // message.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addcontact'] = 'Ku dar qof la xidhiidh';
+$string['ago'] = '$a ka hor';
+$string['discussion'] = 'Falanqeyn';
+$string['message'] = 'Farriin';
+$string['messagehistory'] = 'Raad raac farriinta';
+$string['messages'] = 'Fariimo';
+$string['messaging'] = 'Farriimeynta';
+$string['newsearch'] = 'Raadin cusub';
+$string['offline'] = 'Layn-ka-baxsan';
+$string['search'] = 'Raadi';
+$string['searchforperson'] = 'Raadi qof';
+$string['searchmessages'] = 'Raadi farriimo';
+$string['settings'] = 'Dajimaha';
+$string['settingssaved'] = 'Dajimahaagi waa la keydiyey';
+
+?>
View
1,145 lang/so/moodle.php
@@ -0,0 +1,1145 @@
+<?PHP // $Id$
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['action'] = 'Wax-sameyn';
+$string['actions'] = 'Wax-sameynno';
+$string['active'] = 'Shaqeynaya';
+$string['activities'] = 'Waxqabadyo';
+$string['activity'] = 'Waxqabad';
+$string['activityclipboard'] = 'Ku guurinaya waxqabadkan meel kale: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Waan ka xunnahay, waxqabadkani hadda wuu dahsoon qarsoon yahay';
+$string['activitymodule'] = 'Module wax-qabad';
+$string['activityreport'] = 'Warbixin waxqabad';
+$string['activityreports'] = 'Warbixin waxqabadyo';
+$string['activityselect'] = 'Xulo in waxqabadkan loo guuriyo meel kale';
+$string['activitysince'] = 'Waxa la qabtay laga soo bilaabo $a';
+$string['add'] = 'ku dar';
+$string['addactivity'] = 'Ku dar waxqabad...';
+$string['addadmin'] = 'Ku dar maammul';
+$string['addcreator'] = 'Ku dar koorso sameeye';
+$string['added'] = 'Lagu darey $a';
+$string['addedtogroup'] = 'Lagu darey koox $a';
+$string['addedtogroupnot'] = 'Aan lagu darin koox $a';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Laguma darin koox $a, sabab koorsada isma qorin';
+$string['addinganew'] = 'Ku daraya ku cusub oo ah $a';
+$string['addinganewto'] = 'Ku daraya ku cusub $a->wixii lagu $a->ku';
+$string['addingdatatoexisting'] = 'Lagu daraya data sii jire';
+$string['addnewcategory'] = 'Qayb cusub ku dar';
+$string['addnewcourse'] = 'Koorso cusub ku dar';
+$string['addnewuser'] = 'Isticmaale cusub ku dar';
+$string['addresource'] = 'Ku dar anfac...';
+$string['address'] = 'Cinwaan';
+$string['addstudent'] = 'Ardey ku dar';
+$string['addteacher'] = 'Macallin ku dar';
+$string['admin'] = 'Maammul';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Inaad ku abuurato gacantaada akoon ah isticmaale cusub';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Mammule wax kasta ayuu sameyn karaa oo mell kasta ayuu tagi karaa';
+$string['adminhelpassigncreators'] = 'Abuurayaashu waxay sameyn karaan koorsooyin cusub oo wax ka dhigi karaan';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'Dex tag koorso oo ku dar ardey aad ka keentey maammul sooreha';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Soo hel koorasada oo isticmaal aykonka (icon) si aad ugu darto bareyaal';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Waxaad isticmaali kartaa akoonno gudaha ah ama databaseyo dibadda ah.';
+$string['adminhelpbackup'] = 'Isku-dubarid is-keydin ootomaatik ah iyo jadwalladooda';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Isku-dubarid qaabka goobtu u ekaaneyso iyo sidey u shaqeyneyso';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Isku-dubarid doorsoomeyaal saameeya shaqada guud ee goobta';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Qeex koorsooyin iyo qaybo oo dad iyaga ugula tala-gal';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Qeex dajiska saldhigga tafatiraha HTML';
+$string['adminhelpedituser'] = 'Baadhbaadho liiska akoonnada isticmaaleyaasha oo wax ka baddel ku kasta';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Dooro qaab gudaha ama dibad ahaan lagu kontroolo is-qoridda.';
+$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Baadhbaado diiwaanka looxa soo-galka goobta dhicisoobey';
+$string['adminhelplanguage'] = 'Loogu talagaley fiirinta iyo tafatirka boqshadda luqadda socoda';
+$string['adminhelplogs'] = 'K abaadh loox qorka waxqabyada ka socda goobtan';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Maammul bilookyada rakiban iyo dajintooda';
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Marin u hel si toos ah databaseka (Ka taxaddar!)';
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Dooro shaandeeyayaal tekst ah iyo dajinta la xidhiidha';
+$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Maaree modullada rakiban iyo dajintooda';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'Daabicidda fayllalka guud ahaaneed ama kor u dhaamminta dib u keydinta dibadeed';
+$string['adminhelpsitesettings'] = 'Qeex sida ay bogga hore ee goobtani u ekaan doonto';
+$string['adminhelpthemes'] = 'Dooro sida goobtu u ekaaneyso (midabyada, xuruufta, iwm.)';
+$string['adminhelpuploadusers'] = 'Ka soo guuri fayl tekst ah akoonnada isticmaalayaasha cusub';
+$string['adminhelpusers'] = 'Qeex isticmaalayaashaada oo daji ka dhabeynta';
+$string['administration'] = 'Maammul';
+$string['administrator'] = 'Maammule';
+$string['administrators'] = 'Maammulayaasha';
+$string['administratorsall'] = 'Dhammaan maammulayaasha';
+$string['administratorsandteachers'] = 'Maammulayaasha iyo bareyaasha';
+$string['advanced'] = 'Sareysan';
+$string['advancedfilter'] = 'Raadin sareysa';
+$string['advancedsettings'] = 'Dajin sareyeya';
+$string['again'] = 'mar kale';
+$string['aimid'] = 'Aqoonsiga AIM';
+$string['all'] = 'Dhammaan';
+$string['allactivities'] = 'Waxqabadyada oo idil';
+$string['alldays'] = 'Maalmaha oo idil';
+$string['allfieldsrequired'] = 'Meelaha bannaan oo idil waa loo baahan yahay';
+$string['allgroups'] = 'Kooxa oo idil';
+$string['alllogs'] = 'Dhammaan diwaan loox qorka';
+$string['allow'] = 'Oggolow';
+$string['allowguests'] = 'Koorsigani wuxuu u oggol yahay in marti isticmaalayaashu soo galaan';
+$string['allowinternal'] = 'U oggolow oo kale hababka gudaha ah';
+$string['allownot'] = 'Ha u oggolaan';
+$string['allparticipants'] = 'Ka qayb galayaasha';
+$string['allteachers'] = 'Dhammaan bareyaasha';
+$string['alphabet'] = 'B,T,J,X,KH,D,R,S,SH,DH,C,G,F,Q,K,L,M,N,W,H,Y';
+$string['alphanumerical'] = 'Waxa ku jiri kara xurrfha alfaabeetka ama tirooyinka';
+$string['alreadyconfirmed'] = 'Is-diiwaan galinta horaa laga xaqiijiyey';
+$string['always'] = 'Had iyo jeer';
+$string['answer'] = 'jawaab';
+$string['areyousuretorestorethis'] = 'Inaad sii wado ma rabtaa?';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Nidaamkan hadhow waxaad doorasho u heli kartaa inaad ku darto duubitan-keydkan koorso horey u jirtey oo giddi ahaan cusub.';
+$string['assessment'] = 'Qiimeyn';
+$string['assignadmins'] = 'Ugu talagal maammul';
+$string['assigncreators'] = 'Ugu talagal sameeyayaal';
+$string['assignstudents'] = 'Qor ardey';
+$string['assignstudentsnote'] = 'F.G: Waxa laga yaabe ineyna muhiim ahayn in la isticmaalo boggan, maadaama ay suurto gal tahay in ardeydu iyagu isqoraan koorsada.';
+$string['assignstudentspass'] = 'Waxa kaliya ee laga yaabo inaad sameyso waa in aad war-galiso ardeydaada furaha isqoritaanka koorsadan, oo hadda loo dajiyey: \'$a\'';
+$string['assignteachers'] = 'Barayaal ugu talagal';
+$string['authentication'] = 'Rumeyn';
+$string['autosubscribe'] = 'Dalbasho dood-wadaag isku-dar si ootamatik ah';
+$string['autosubscribeno'] = 'Maya: ha igu darin dalbashada sida ootamaatik ah golaha dood-wadaagga';
+$string['autosubscribeyes'] = 'Haa: Marka aan kwax ku dhajoyo, igu dar dalbashada golaha afkaar isweydaarsiga';
+$string['availability'] = 'Helitaan';
+$string['availablecourses'] = 'Koorsooyinka la Heli karo';
+$string['backup'] = 'Duubid-keydin';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'Haddii karti loo yeelo, fayllalka koorsooyinku markaa waxa lagu darin doona duubid-keydinta ootamaatik ah.';
+$string['backupdate'] = 'Taariikhda maalinta duubitaan keyd';
+$string['backupdetails'] = 'Faahfaahinta Duubid-keydinta';
+$string['backupfailed'] = 'Koorsooyinkaaga qaar ka mid ah lama kaydin!!';
+$string['backupfilename'] = 'Duubid-keydis';
+$string['backupfinished'] = 'Duubid-keydiskii dhammad ayuu ku guuleystey';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Dooro haddii aad rabto inaad ku darto moodhullada koorso, iyada oo wadata macluumaadka isticmaalaha iyo in kale, si duub-keydis ootamaatik ah';
+$string['backupkeephelp'] = 'Imisa duubitaan keydin ayaad ugu danbeeyey ee koorso kasta yaad rabtaa inaad haysato? (kuwa gaboobey waxa loo tir-tiri si ootamaatik ah)';
+$string['backuplogdetailed'] = 'Loox qorka ka shaqeysiita oo faahfaahsan';
+$string['backuploglaststatus'] = 'Loox qorkii ka shaqeysiitii ugu danbeysey ';
+$string['backuplogshelp'] = 'Haddii karaan la siiyo, loox qorka koorsadu markaa waxa uu ka mid noqonayaa duubitaan-keydiska
+ootomaatika ah';
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Haddi karti loo yeelo, macluumaadka koorso-weynaha (is-qoritaanyada la dhaxley) ayaa lagu dari duubitaan-keydka ootomaatik ah';
+$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'F.G: Waxaad dooratey inaad duubitan-keydis ku sameyso kuwaa aan \"ahayn\" isticmaaleyaasha, markaa haddaba waxa giddi \"module\"ada duubitan-keydikooda oo idil waxa loo beddeley qaabka ah \"la\'aanta \'data\'da isticmaale\". Fadlan u fiirso in \"layli\" iyo
+\"module\"ada \"workshop\" ayan la lug heleynnin nooca duubitaan-keydin, markaa waxa giddi ahaan lagu sameeyey in laga dhigo wax-qabad la\'aan.';
+$string['backuporiginalname'] = 'Magaca Duub-keydiska';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Surinka buuxa ee loo maro khaannadda aad rabto inaad ku keydiso feylasha duubitaan-keydintooda<br />(Ku daa iney bannaanaato inaad ku keydiso koorsada khaannadda meel-ugu-imaadka ah)';
+$string['backuptakealook'] = 'Fadlan ka eeg meeshan loox-qoreernka duubitaan-keydin:
+$a';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'Dooro in lagu daro faylasha isticmaale (Tusaale, muuqaallada astaamaha) duubitaan-keydin ootamaatik ah iyo in kale';
+$string['backupusershelp'] = 'Dooro inaad rabto in lagu daro isticmaalayaasha ku jira serferka oo idil ama isticmaalayaasha loo baahan yahay kaliya koorso kasta.';
+$string['backupversion'] = 'Nooc Duubid-keydin';
+$string['blockconfiga'] = 'Habayn u sameynaya $a bilook';
+$string['blockconfigbad'] = '\"block\"kan si fiican looma dhaqan galin oo markaa lama soo saari karo meel hor-imaad loo eego oo laga habeeyo';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Waxaad ku socotaa inaad \"block\"kan giddi tir-tirto \'$a\'. Kani waxa uu dhammaan tir-tiri doonaa wax kasta oo ku jira \"database\"ka la xidhiidha \"block\" kan. Mar \"HUBTAA\" inaad ku sii socoto?';
+$string['blockdeletefiles'] = 'Dhammaan \"database\"ka la xidhiidha \"block\" kan \'$a->block\' yaa laga tir-tirey \"database\"ka. Inaad dammeys-tirto tir-tirka (oo aad ka ilaaliso \"block\"gu dib uu isku rakibo, waa inaad hadda ka tir-tirtaa khaannaddan seferka.';
+$string['blocks'] = '\"Block\"yo';
+$string['blocksaddedit'] = 'Ku dar/Tafatir \"Block\"yada';
+$string['blockseditoff'] = 'Tafatirka bilookyada oo xidhan';
+$string['blocksediton'] = 'Tafatirka bilookyada oo furan';
+$string['blocksetup'] = 'Dajinaya jadwallada \"block\"ga';
+$string['blocksuccess'] = '$ miisaskii (tables) waxa loo dajieyey si sax ah';
+$string['bycourseorder'] = 'Sidey koorsooyinku iskugu daba xigaan';
+$string['byname'] = 'iyad la eegayo $a';
+$string['cancel'] = 'Ka noqo';
+$string['categories'] = 'Qaybaha koorsooyinka';
+$string['category'] = 'Qayb';
+$string['categoryadded'] = 'Qaybta \'$a\' ayaa lagu biiriyey';
+$string['categorydeleted'] = 'Qaybta \'$a\' waa la tirtirey';
+$string['categoryduplicate'] = 'Qayb magaca leh \'$a\' ayaa horey u jirtey!';
+$string['changedpassword'] = 'Erey-isgaradka oo la baddeley';
+$string['changepassword'] = 'Beddel erey-isgaradka';
+$string['changessaved'] = 'Wixii la beddeley waa la keydiyey';
+$string['checkingbackup'] = 'Eegaya duubitaan-keydiska';
+$string['checkingcourse'] = 'Eegaya koorsada';
+$string['checkingforbbexport'] = 'Eegaya dhoofinta Sabuuradda';
+$string['checkinginstances'] = 'Eegaya inta jirta';
+$string['checkingsections'] = 'Eegaya laamaha';
+$string['checklanguage'] = 'Eeg luqadda ';
+$string['childcoursenotfound'] = 'Cunugga koorsada lama helin!';
+$string['choose'] = 'Xulo';
+$string['choosecourse'] = 'Xulo koorsada';
+$string['chooseenrolmethod'] = 'Hab is-qorid horeeye';
+$string['chooselivelogs'] = 'Ama waxaqabadka socda la soco';
+$string['chooselogs'] = 'Xulo loox qorka aad rabto inaad eegto';
+$string['choosereportfilter'] = 'U xulo shaandeyn war-bixinta';
+$string['choosetheme'] = 'Xulo dabuub';
+$string['chooseuser'] = 'Xulo isticmaale';
+$string['city'] = 'Caasimad/magaalo';
+$string['clambroken'] = 'Maammulahaaga ayaa badhitaanka fayraska (virus) karti-u-yeeley marka wax kor loo dhaamminayo hase yeeshe wax ka khaldameen habaynta.<br />faylasha kor-u-dhaammistiisii laguma guuleysan. Maammulahaaga ayaa email loo direy si loogu sheego iney hagaajiyaan.<br />Haddii aad rabto mar kale hadhow isku day inaad kor-u-dhaammisid faylka.';
+$string['clamdeletedfile'] = 'Faylka waa la tirtirey';
+$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Faylkan waa la tirtir kari waayey';
+$string['clamemailsubject'] = '$a :: ogeysiin Clam AV ';
+$string['clamfailed'] = '\"Clam AV\"gu wuu shaqeyn waayey. farriinta cilladda sheegeysa ee soo noqotey waxa aya ahayd $a. Waa kan waxa uu \"Clam\"ku waxa u soo saarey:';
+$string['clamlost'] = 'Moodle waxa uu u habeysan yahay in u ku shaqeeyo clam (kilam)marka faylasha kor loo dhaaminayo, laakiinsurinka loo bixiyey Clamm AV, $a, waa khalad.';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Waxa taa dheer, Moodle waxa loo habeeyey haddii \"Clam\"ku u shaqeyn waayo, in faylasha loo la dhaqmo sida \"virus\"ka. Tani saldhigeedu micne ahaan waxay ka dhigan tahay inuuna ardeyna kor u dhaammin karin fayl si guul ah ilaa intaa aad hagaajineyso arrintan.';
+$string['clammovedfile'] = 'Faylka waxa la geeyey meesha aad tilmmamatey ee ah khaannadii karantinimeynta, meesha cusubi waa $a';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'Faylka waxa loo guuriyey Khaanad lagu karantinimeeyo.';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Waa la geyn kari waayey khaannaddii karantiyeenta aad ugu talagashey, $a. Waxa fiican inaad kabto faylashan maadaama la tirtiri doono haddii la ogaado iney waxyeello qabaan.';
+$string['clamunknownerror'] = 'Waxa ku jirey cillad aan la garaneyn \"clam\"ka.';
+$string['cleaningtempdata'] = 'Nadiifinaya data ku-mell gaadhka ah';
+$string['clicktochange'] = 'Guji inaad beddesho';
+$string['closewindow'] = 'Daaqaddan xidh';
+$string['comparelanguage'] = 'Is-barbar dhig oo tafatir luqadda socota';
+$string['complete'] = 'Dhammeys tiran';
+$string['completereport'] = 'Warbixin buuxda';
+$string['configuration'] = 'Habeynta';
+$string['confirm'] = 'Xaqiiji';
+$string['confirmed'] = 'Is diiwaan-galintaada waa la xaqiijiyey';
+$string['confirmednot'] = '!Is diiwaan-galintaada lama xaqiijiyey';
+$string['continue'] = 'Sii wad';
+$string['continuetocourse'] = 'Halkan guji si aad u gasho koorsadaada';
+$string['cookiesenabled'] = 'Kukiyada waa in karti loo siiyaa biraawsarkaaga';
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Nasiib darro, kukiyadu karti uma laha biraawsarkaaga';
+$string['copy'] = 'nuqul';
+$string['copyingcoursefiles'] = 'Nuqull ka qaadayaa fayllalka koorsada';
+$string['copyinguserfiles'] = 'Nuqul ka qaaday faylasha isticmaalaha';
+$string['copyingzipfile'] = 'Nuqul ka qaaday faylasha sibka (zip)';
+$string['copyrightnotice'] = 'Ogeysiiska xaq-minguurinta';
+$string['cost'] = 'Qiime';
+$string['costdefault'] = 'Qiime u-yaalka';
+$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
+$string['country'] = 'Waddan';
+$string['course'] = 'Koorso';
+$string['courseavailable'] = 'Koorsigani ardeyda wuu u furan yahay';
+$string['courseavailablenot'] = 'Koorsigani ardeyda uma furana';
+$string['coursebackup'] = 'Course backup';
+$string['coursecategories'] = 'Qaybaha koorsada';
+$string['coursecategory'] = 'Qaybta koorsada';
+$string['coursecreators'] = 'Abuurayaasha koorsada';
+$string['coursefiles'] = 'Faylasha koorsada';
+$string['courseformats'] = 'Habka nooca koorsada';
+$string['coursegrades'] = 'Course grades';
+$string['coursehidden'] = 'Koorsadni hadda ardeydu ma heli karaan';
+$string['courseinfo'] = 'Macluumaad Koorso';
+$string['courserestore'] = 'Soocelin koorso';
+$string['courses'] = 'Koorsooyinka';
+$string['coursescategory'] = 'Koorsooyinka ku jira qaybaha isku midka ah';
+$string['coursestaught'] = 'Koorsooyinka aan wax ka baray';
+$string['courseupdates'] = 'Cusbooneysiinta koorsada';
+$string['courseuploadlimit'] = 'Xaddidka kor-u dhaammista koorsada';
+$string['create'] = 'Samee';
+$string['createaccount'] = 'Samee akoonkeyga cusub';
+$string['createfolder'] = 'Samee khaannad $a';
+$string['createuserandpass'] = 'Samee isticmaale-magac iyo is-afgarad-erey cusub oo lagu soo galo';
+$string['createziparchive'] = 'Sameynaya diiwan-gal sib ah ';
+$string['creatingblocks'] = 'Sameynaya bilookyo';
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Sameynaya qaybo iyo su\'aalo';
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Sameynaya modulyo koorso';
+$string['creatingevents'] = 'Sameynaya dhacdooyin';
+$string['creatinggradebook'] = 'Sameynaya buug-darjeynta';
+$string['creatinggroups'] = 'Sameynaya kooxo';
+$string['creatinglogentries'] = 'Sameynaya loox-qor dhex-galinno';
+$string['creatingmessagesinfo'] = 'Sameynaya macluumaad farriimo ';
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'Sameynaya macluumaad koorsoweyne';
+$string['creatingnewcourse'] = 'Sameynaya koorso cusub';
+$string['creatingscales'] = 'Sameynaya misaanno';
+$string['creatingsections'] = 'Sameynaya waaxyo';
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Sameynaya dhismooyin ku meel gaadh ah';
+$string['creatingusers'] = 'Sameynaya isticmaalayaal';
+$string['creatingxmlfile'] = 'Sameynaya fayl XML ';
+$string['currency'] = 'Noca lacagta';
+$string['currentcourseadding'] = 'Koorsada socota, ku biirinya \"data\" iyada';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'koorsada hadda jirta, marka hore tirtiraya';
+$string['currentlanguage'] = 'Luqadda hadda jirta';
+$string['currentlocaltime'] = 'wakhtiga saacadeed ee agagaarkaaga hadda jirta';
+$string['currentpicture'] = 'Sawirka hadda jira';
+$string['currentrelease'] = 'Macluumaadka hadda la siidaaye ee socda';
+$string['currentversion'] = 'Nooc-samyska hadda jira';
+$string['databasechecking'] = 'Kor u cosbooneysiinta databaseka Moodle nooc sameyska $a->oldversion ku $a->newversion...
+
+$a->oldversion to $a->newversion...';
+$string['databaseperformance'] = 'Databaseka hab u shaqeyntiisa';
+$string['databasesetup'] = 'Dajinaya database';
+$string['databasesuccess'] = 'Databaseka si guul elh ayaa kobcin loogu sameeyey';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'Backup version is now $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'Blocks version is now $a';
+$string['databaseupgrades'] = 'Databaseka ayaa la kobcinayaa';
+$string['date'] = 'Taariikhda maalinta';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Taariikh - horey ka dhig ka wakhtiga ugu dhow';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Taariikh - Ugu danbeysii ka wakhtiga ugu dhow';
+$string['day'] = 'maalin';
+$string['days'] = 'maalmmo';
+$string['decodinginternallinks'] = 'Decoding internal links';
+$string['default'] = 'Sida-ugu-talagaka ah';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'Magacabuuxa koorso 101';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'CF101';
+$string['defaultcoursestudent'] = 'Ardey';
+$string['defaultcoursestudents'] = 'Barteyaal';
+$string['defaultcoursesummary'] = 'Ku qor halkan baraagraaf gaaban oo xiise leh oo faahfaahinaya waxa u koorsigani ku saabsanyahay';
+$string['defaultcourseteacher'] = 'Bare';
+$string['defaultcourseteachers'] = 'Bareyaal';
+$string['delete'] = 'Tir-tir';
+$string['deleteall'] = 'Tir-tir';
+$string['deletecategorycheck'] = 'Si aad ah ma hubtaa inaad rabto dhammaan inaad tir-tirto qaybtan <b>\'$a\'</b>?<br /> Tani waxa u kaxayneysaa koorsooyinka oo idil qaybta waalidka ah haddii mid sidaasi u jiro, ama isku qybta dhex-jirka. ';
+$string['deletecheck'] = 'Tir-tir $a ?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Si aad ah ma hubtaa inaad rabto inaad dhammaan tir-tirto faylashan?';
+$string['deletecheckfull'] = ' Si aad ah ma hubtaa inaad rabto inaad dhammaan tir-tirto $a ?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Waxaad ku kacaysaa inaad tir-tirto faylashan';
+$string['deletecompletely'] = 'Tir-tir dhammaan ';
+$string['deletecourse'] = 'Tir-tir koorso';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Si aad ah ma hubtaa inaad rabto inaad dhammaan tir-tirto koorsadan iyo giddi data ku dhex jirta?';
+$string['deleted'] = 'Waa la tir-tirey';
+$string['deletedactivity'] = 'La tir-tirey $a';
+$string['deletedcourse'] = '$a has been completely deleted';
+$string['deletednot'] = 'Waa la tirtiri kari waayey $a !';
+$string['deleteselected'] = 'Tirtir ka la xushey';
+$string['deletingcourse'] = 'Tirtiraya $a';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Tirtiraya \"data\'da koorsada jirta';
+$string['deletingolddata'] = 'Tirtiraya \"data\'da gaboobey';
+$string['department'] = 'Waax';
+$string['description'] = 'Qeexitaan';
+$string['detailedless'] = 'Faahfaahintu ku yaratahay';
+$string['detailedmore'] = 'Faahfaahintu ku badantahay';
+$string['directorypaths'] = 'Surinada khaanadaha';
+$string['disable'] = 'Karti-la\'aansii';
+$string['displayingfirst'] = 'Kaliya ka ugu horeeya $a->count $a->things ayaa la soo bandhigay';
+$string['displayingrecords'] = 'Soo bandhigaya $a diiwaan qorka';
+$string['displayingusers'] = 'Muujinaya isticmaaleyaasha $a->start ilaa $a->end';
+$string['documentation'] = 'Qoraallada hawleed ee Moodle';
+$string['donotask'] = 'Ha Weydiin';
+$string['down'] = 'Hoos';
+$string['downloadexcel'] = 'Hoos ugu soo dhaanso qaabaka Ekseel';
+$string['downloadtext'] = 'Ku soo dajiso qaabaka teks';
+$string['doyouagree'] = 'Ma akhridey shuruudahan oo iyaga ma fahantey ?';
+$string['duplicate'] = 'Badi naqalka';
+$string['duplicatinga'] = 'Badinaya: $a';
+$string['duplicatingain'] = 'Badinaya $a->what ee ku jira $a->in';
+$string['edhelpaspellpath'] = 'Inaad isticmaasho higaad-fiirinta, WAA INAAD ku haysato <strong>aspell 0.50</strong> am mid ka danbeeyey u ku rakiban yahay seferkaaga, oo waa meesh-ku- dhigtaa marinka surinka (path)loo maro aspell binary. Nidaamyada Unix/Linux surinku waa sida caadiga ah <strong>/usr/bin/aspell</strong>, laakiin waxay noqon kartaa wax kale.';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Define editarea\'s background-color.<br />Valid values are for example: #ffffff or white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Dajintani waxay karti u bixineysaa ama karti la\'aan ka dhigeysaa shaandeyn qaab Erey-gaar ah.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Karti-sii ama karti-la\'aan ka dhig higaad-u-fiiriska (spell-checking). Marka karti-siinta lagu sameeyo waa in <strong>aspell</strong> lagu rakibo seferka. Qiimmaha labaadna waa <strong>Qaammuuska ugu-tala-galka</strong>. Qiimmahan ayaa lagu buuxin haddii \"aspell\" uuna lahayn qaammuus u iska leeyahay luqaadda isticmaaluhu.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Sifeynta gaar ahaaneed ee qoys-hab-u-qorka- xuruufaha waa liis magaacyo qoys ee hab-u-qor- xuruufed iyo/ama magacyo qoys iska caadi ah. Waa in magacyada qoyska waa in loo dhexeysiiyaa kooma.';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Qeex hab-u-qor- xuruufaha loo isticmaaley tafatirayaasha ah sooraha xoos-u-soo-dhaca.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'Foontika (Hab-u-qorka xuruufaha) ee le\'kaanshahoodu waxa uu dajinayaa le\'kaanshaha foonka. <br />Qiiimaha saxda ah tusaalae ahaan: dhexdhexaad, weyn, ka sii yar, ka sii weyn, 10pt, 11px.';
+$string['edit'] = 'Tafatir$a';
+$string['editcoursesettings'] = 'Dajinta koorsada tafatir';
+$string['editfiles'] = 'Tafatir fayllalka';
+$string['editgroupprofile'] = 'Tafatir astaanta kooxda';
+$string['editinga'] = 'Tafatireya $a';
+$string['editingteachershort'] = 'Tafatire';
+$string['editlock'] = 'Qiimhan lama tafatiri karo!';
+$string['editmyprofile'] = 'Tafatir astaanta';
+$string['editorbgcolor'] = 'Midabka-meel-ka-danbeed';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Clean Word HTML on paste';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Dajimo wadaag';
+$string['editordefaultfont'] = 'Loogu talagal nooca xuruufaha';
+$string['editorenablespelling'] = 'Karti sii u fiirsiga higaadinta';
+$string['editorfontlist'] = 'Liisfka nooca xuruufaha';
+$string['editorfontsize'] = 'Loogu talagal nooca le\'kaanshaha xuruufaha';
+$string['editorresettodefaults'] = 'Dib ugu celi qiimihi hore loogu talagaley';
+$string['editorsettings'] = 'Dajinta tafatiraha';
+$string['editsummary'] = 'Tafatir soo koobka';
+$string['editthisactivity'] = 'Tafatir wax-qabadkan';
+$string['editthiscategory'] = 'Tafatir qaybtan';
+$string['edituser'] = 'Tafatir akoonnada isticmaale';
+$string['email'] = 'Cinwaanka emailka';
+$string['emailactive'] = 'Waa laga shaqeysiiyey emailka';
+$string['emailagain'] = 'Email (mar kale)';
+$string['emailconfirm'] = 'Xaqiiji akoonkaaga';
+$string['emailconfirmation'] = 'Nabadeey $a->firstname,
+
+Akoon cusub ayaa laga codsadey\'$a->sitename\'
+iyada oo la isticmaalayo cinwaanka email.
+
+Inaad u xaqiijiso, fadlan tag ciwaankan web:
+
+$a->link
+
+Inta ugu badan banamijyada dhambaallada, waa iney tani waa iney lahaataa aragti buluug ah oo markaa aad gujin karto. haddii taasi ay shaqeyn weydo, goo oo ku maraq (paste)cinwaanka meesha xariijinta cinwaanka leh ee ku taal korka daaqadda web braawserka.
+
+Haddii aad u baahato caawin la xidhiidhmammulaha goobta,
+$a->admin';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: xaqiijinta akoonka';
+$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Waa in laguu soo direy emailcinwaankaaga ah <b>$a</b></p>
+ <p>Waxay wadataa tilmmaan fudud si aad dhameystirto is diiwaan galintaada. </p>
+ <p>Haddii ay ku sii socoto inaaddhibaato kala kulanto, la xidhiidh maammulaha goobta.</p>';
+$string['emaildigest'] = ' Nooca emailka cufan';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Dhammeys-tiran (email maalin kasta oo ku dhajintoodu buuxdo)';
+$string['emaildigestoff'] = 'Cufnnaan la\'aan(hal email oo dhajin kasta ee dood-wadaadgga)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Subjects (daily email with subjects only)';
+$string['emaildisable'] = 'Cinwaankan email karti\'laan ayaa laga dhigey';
+$string['emaildisableclick'] = 'Guji inaad karti la\'aan ka dhigto emaillada oo idil in loo soo diro cinwaankan';
+$string['emaildisplay'] = 'Soo bandhigga Email';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'U oggolow xubnaha kale ee koorsada iney arkaan cinwaankeyga email';
+$string['emaildisplayno'] = 'Ka qari cinwaankeyga email qof kasta';
+$string['emaildisplayyes'] = 'U oggolow qof kasta iny arkaan cinwaankeyga email';
+$string['emailenable'] = 'Cinwaankan email kartiba la siieyey';
+$string['emailenableclick'] = 'guji halkan si dib-karti ugu siisid emailkan loo dirayo cinwaankan';
+$string['emailexists'] = 'Emailkani wuu horey ayuu u diwaan gashan yahay.';
+$string['emailformat'] = 'Qaabka email';
+$string['emailmustbereal'] = 'F:G: cinwaanka emailkaagu waa in uu noqdaa mid run ah';
+$string['emailnotallowed'] = 'Cinwaannad email ee ee raasaskani lama oggola($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Emailkan ka mid ma aha kuwa la oggolayahay ($a)';
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Nabadeey $a->magacahore,
+
+Qof (laga yaabe adiga) ayaa ka codsadey akoonkaaga erey-isgarad cusub\'$a->sitename\'.
+
+Inaad xaqiijiso oo aad hesho erey-isgard cusub in laguugu soo diro emailka, tag cinwaankan soo socda:
+
+$a->link
+
+Barnaamijyada fariimaha ugu badani, kani waxa uu muuqanayaa ku xidhan buluug ahood dusha ka gujin karto. haddii taasi shaqeyn weydo, haddaba goo oo ku dhaji cinwaanka laynka cinwaanka ee daakhadda web biraawsarka.
+Haddii aad u baahto gacan siin, fadlan la xidhiidh maammulaha goobta,
+$a->admin';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: xaqiijinta beddelka isgard-erey ';
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Email ayaa loo soo direy cinwaankaaga <b>$a</b>.
+<br />
+Waxay wadataa tilmaamo si loo xaqiijiyo oo loo dhameystiro bedelkan isgarad-erey. Haddii dhibaato kaa sii qabsato, la xidhiidh maammulha goobta.';
+$string['emailpasswordsent'] = 'Thank you for confirming the change of password.
+An email containing your new password has been sent to your address at<br /><b>$a->email</b>.<br />
+The new password was automatically generated - you might like to
+<a href=\"$a->link\">change your password</a> to something easier to remember.';
+$string['enable'] = 'Karti-u-yeel';
+$string['encryptedcode'] = 'Encrypted code';
+$string['enrolledincourse'] = 'Ku qoran koorsada \"$a\"';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Kuma qornna koorsada \"$a\"';
+$string['enrollfirst'] = 'Waa inaad is qortaa koorsooyinka mid ka mid ah intaadan karti u helin isticmaalka waxqabyada goobta.';
+$string['enrolme'] = 'I-qor aniga koorsadan';
+$string['enrolmentconfirmation'] = 'You are about to enroll yourself as a member of this course.<br />Are you sure you wish to do this?';
+$string['enrolmentkey'] = 'Fure si-qoritaanka';
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Koorsadani waxay u baahan atahay \'fure si-qoritaanka\' - oo ah hal mareed<br />
+isgarad-erey oo ay ahayd inaad ka hesho $a';
+$string['enrolmentkeyhint'] = 'Furahaaas isqoritaan sax ma ahayn, fadlan isku day mar kale<br />
+(Waatan waxa kuu fududeyneysa - waxay ku bilaabantaa \'$a\')';
+$string['enrolmentnew'] = 'Isqoritaan cusub ee $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user aya is-qorey koorsada \"$a->course\"';
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual enrolments are currently not enabled';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Waan ka xumahay, marin uma heli kartid koorsadan ilaa <br /> $a';
+$string['enrolments'] = 'Is-qoritaanka';
+$string['enrolperiod'] = 'Wakhtiga is-oritaanka';
+$string['entercourse'] = 'Guji halkan si aad u gasho koorsadan';
+$string['enteremailaddress'] = 'Gali cinwaanka emailkaaga si dib aad ugu kiciso isgard-ereygaaga oo isgarad-ereyga cusub laguugu soo diro adiga emilaka.';
+$string['entries'] = 'Entries';
+$string['error'] = 'Cillad';
+$string['errortoomanylogins'] = 'Waan ka xumahay, waad ka badisey tirada inta jeer loo oggolaa isku deyga soo galka goobta. Dib u dhaqqaji birawsarkaaga.';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'Wali laguma xaqiijin adiga, sababta oo ah cillad ayaa dhacdey. Haddii aad gujisey oo aad ku timid halkan xidhiidh ka yimid email, hubi inuun xariiqa emailku jabin ama daboolmmin. Waxaad karta inaad isticmaasho goo iyo dhaji si habboon dib aad ugu dhisto xidhiidhka.';
+$string['everybody'] = 'Qof kasta';
+$string['executeat'] = 'Kaga shaqeysii';
+$string['existing'] = 'Jira';
+$string['existingadmins'] = 'Mammulka jira';
+$string['existingcourse'] = 'Koorsada jirta';
+$string['existingcourseadding'] = 'Koorsada jirta, ku dex daraya data';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'Koorsada jirta, marka hore tir-tiraya';
+$string['existingcreators'] = 'Koorsada jirta Sameeyayaashooda';
+$string['existingstudents'] = 'Ardeyda qoran';
+$string['existingteachers'] = 'Bareyaasha jirta ';
+$string['explanation'] = 'Faahfaahinta';
+$string['failedloginattempts'] = '$a->soo galeenno dhicisoobey kadib ilaa soo galkaagii ugu danbeeyey';
+$string['failedloginattemptsall'] = '$a->soo galeenno dhicisoobeyee $a->accounts akoonnada';
+$string['feedback'] = 'Ra\'yi ka bixin';
+$string['file'] = 'Fayle';
+$string['filemissing'] = '$a is missing';
+$string['files'] = 'Faylasha';
+$string['filesfolders'] = 'Files/folders';
+$string['filloutallfields'] = 'Fadlan buuxi meelaha bannan ee foomkan';
+$string['findmorecourses'] = 'Soo hel koorsooyin intan ka badan...';
+$string['firstdayofweek'] = '0';
+$string['firstname'] = 'Magaca hore';
+$string['firsttime'] = 'Ma markii kuugu horeysabaa halkani?';
+$string['followingoptional'] = 'Sheyda hoos ku qorani waa ikhtiyaar';
+$string['followingrequired'] = 'Sheyda hoos ku qorani waa waa lagaaga baahanyahay';
+$string['force'] = 'Ku dirqi';
+$string['forcedmode'] = 'Habka ku dirqiga';
+$string['forcelanguage'] = 'Ku jujuub luqadda';
+$string['forceno'] = 'Ha ku jujuubin';
+$string['forcepasswordchange'] = 'Ku jujuub beddelkaerey-isgaradka';
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Prompt user to change it on their next login';
+$string['forcetheme'] = 'Ku jujuub dabuubka';
+$string['forgotaccount'] = 'Erey-isgarad lumey?';
+$string['forgotten'] = 'Ma ilowdey isticmaale-magacaaga ama isgarad-ery?';
+$string['format'] = 'Qaab';
+$string['formathtml'] = 'Qaabka HTML ';
+$string['formatmarkdown'] = 'Markdown format';
+$string['formatplain'] = 'Qaabka caadiga tekst';
+$string['formatsocial'] = 'Qaab bulsheed';
+$string['formattext'] = 'Moodle auto-format';
+$string['formattexttype'] = 'Qaab-toosinaya';
+$string['formattopics'] = 'Qaabka mawduucyada';
+$string['formatweeks'] = 'Qaab usbuuceed';
+$string['formatwiki'] = 'Wiki-u-eke qaab';
+$string['from'] = 'Ka socota';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'Tus liiska qaybaha';
+$string['frontpagecourselist'] = 'Tus liis koorsooyin';
+$string['frontpagedescription'] = 'Qeexha Bogga Hore';
+$string['frontpageformat'] = 'Qaabka bogga hore';
+$string['frontpagenews'] = 'Tus qodobada wararka';
+$string['fulllistofcourses'] = 'Koorsooyinka oo idil';
+$string['fullname'] = 'Magaca buuxa';
+$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
+$string['fullprofile'] = 'Astaan buuxda';
+$string['fullsitename'] = 'Magaca goobta oo buuxa';
+$string['functiondisabled'] = 'Ka shaqeysiiskaa hadda waxa la dhigay karti-la\'aan';
+$string['gd1'] = 'GD 1.x wuu rakiban yahay';
+$string['gd2'] = 'GD 2.x wuu rakiban yahay';
+$string['gdneed'] = 'GD waa in la rakiba si uu arko garaafka';
+$string['gdnot'] = 'GD ma rikibna';
+$string['go'] = 'Tag';
+$string['gpl'] = 'Xaqdhorka-minguurka (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+Barnaamijkani waa lacag la\'aan; dib ayaad u qaybin kartaa iyo/ama beddeli kartaa iyada oo hoos imaneysa qawlka la isku ogyahay ee GNU General Public License (Liisanka Guud ee Dadweyne)sida lagu daabacey ree Software Foundation (Ururka \"Software\"ka Lacag la\'aanta ah); ama ha ahaate nooc-sameyska 2 ee liisanka, ama (kaad adigu door biddo) nooc-sameyska ka danbeeyey.
+
+Barnaamijkani waxa loo qaybinayaa iyada oo rajo la qabo in u waxtar yeesho, laakiin aan DAMMAANAD INNABA AAN LAHAYN; xataa aan lahayndammaanad si dul mar ah ee AWOODIDDA GANACSIGA ama U QALANKA UJEEDDO KHAAS AH. Eeg GNU General Public License (Liisanka Guud ee Dadweyne) inaad heshoo faafaahin dheerad ah.
+
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
+$string['grade'] = 'Darajo';
+$string['grades'] = 'Natiijooyinka/Natiijooyinka';
+$string['group'] = 'Koox';
+$string['groupadd'] = 'Ku dar koox cusub';
+$string['groupaddusers'] = 'Ku dar kooxda ka la xushay ';
+$string['groupfor'] = 'loogu talagaley koox';
+$string['groupinfo'] = 'Macluumaadka koodxda la xushay';
+$string['groupinfoedit'] = 'Tafatir dajin koox-ahaan';
+$string['groupinfomembers'] = 'Macluumaadka xubnaha la xushay';
+$string['groupinfopeople'] = 'Macluumaadka dadka la xushay';
+$string['groupmembers'] = 'Xubnaha Kooxda';
+$string['groupmemberssee'] = 'Eeg xubnaha kooxda';
+$string['groupmembersselected'] = 'Xubnaha kooxda la xushey';
+$string['groupmode'] = 'Qaabka kooxda';
+$string['groupmodeforce'] = 'Ku jujuub qaabka koox-ahaan';
+$string['groupmy'] = 'Kooxdeyda';
+$string['groupnonmembers'] = 'Dadka koox aan ku jirin';
+$string['groupnotamember'] = 'Waan ka xunnahay, adigu xubin kama tihid kooxda';
+$string['grouprandomassign'] = 'Randomly assign all to groups';
+$string['groupremove'] = 'Ka saar kooxda la xuley';
+$string['groupremovemembers'] = 'Ka saar xubnaha la xuley';
+$string['groups'] = 'Kooxyada';
+$string['groupsnone'] = 'Koox la\'aan';
+$string['groupsseparate'] = 'Kooxo ka goono ah';
+$string['groupsvisible'] = 'Kooxaha la arki karo';
+$string['guestskey'] = 'U oggolow martida haysata furaha';
+$string['guestsno'] = 'Ha u oggolaan martida';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Raali ahow \'$a\' lama oggola martidu iney soo galaan.';
+$string['guestsyes'] = 'U oggolow martida muftaaxa la\'aanti';
+$string['guestuser'] = 'Marti ahaan isticmaale';
+$string['guestuserinfo'] = 'This user is a special user that allows read-only access to some courses.';
+$string['help'] = 'Gacan-siin';
+$string['helpemoticons'] = 'calaamad-shucuur isticmaale';
+$string['helpformatting'] = 'Ku saabsan sidii loo format gareyn lahaa tekstka';
+$string['helphtml'] = 'Sida loo qoro html';
+$string['helpindex'] = 'Index of all help files';
+$string['helppicture'] = 'Sidii aad kor ugu dhaammin lahayd sawir';
+$string['helpquestions'] = 'Su\'aalo fiican weydii';
+$string['helpreading'] = 'Si u fiirsasho leh u akhri';
+$string['helprichtext'] = 'Ku saabsan tafatiraha HTML';
+$string['helpsummaries'] = 'Ku saabsan dhammaan soo koobitaannada';
+$string['helptext'] = 'Sida loo qoro tekistiga';
+$string['helpwiki'] = 'Sida loo qoro Wiki-u-eke tekist';
+$string['helpwriting'] = 'Si u fiirsasho leh u qor';
+$string['hiddensections'] = 'Qaybo qarsoon';
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Qaybaha qarsoon waxa lagu muujinayaa qaab dunsan';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Qaybaha qarsoon giddi waa lama arkaan';
+$string['hide'] = 'Qari';
+$string['hideadvancedsettings'] = 'Qari dajinta heerka sare';
+$string['hidepicture'] = 'Qari sawirka';
+$string['hidesettings'] = 'Qari dajinta';
+$string['hits'] = 'Ku-dhac';
+$string['hitsoncourse'] = 'Ku-dhaca dusha $a->coursename ee $a->username';
+$string['hitsoncoursetoday'] = 'Ku-dhaca maanta ee dusha $a->coursename ee $a->username';
+$string['home'] = 'Hoyga';
+$string['hour'] = 'saacad';
+$string['hours'] = 'saacadood';
+$string['howtomakethemes'] = 'Sidii aad u sameyn lahayd dabuubooyin cusub';
+$string['htmleditor'] = 'Isticmal tafatire html (kaliya biraawsarada qaarkood)';
+$string['htmleditoravailable'] = 'Tafatiraha html ayaa jira';
+$string['htmleditordisabled'] = 'Adiga ayaa ka dhigey karti-la\'aan tafatiraha HTML ee astaanta isticmaale.';
+$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Maammulahaa ka dhigey karti-la\'aan tafatiraha HTML ee goobtan';
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'The HTML editor is unavailable because your web browser is not compatible';
+$string['htmlformat'] = 'Pretty HTML format';
+$string['icqnumber'] = 'Tiro ICQ';
+$string['idnumber'] = 'Tiro aqoonsi';
+$string['importdata'] = 'Soo guuri koorsada data-deeda';
+$string['importdataexported'] = '\"Data\" laga soo direy \'ka\' koorso si guulahaan ah. <br /> Ku sii wad inaad u soo gude-guuriso \'ku\'koosadaada. ';
+$string['importdatafinished'] = 'Soo gude-guurintii wey dhammaatey, Ku sii soco koorsadaada';
+$string['importdatafrom'] = 'Soo hel koorso \"data\" laga soo guuriyo:';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Foomkan u isticmaal inaad ku darto koorsooyin wadaage koorso (taasi waxay soo gude-guurin isqoritaanka)';
+$string['inactive'] = 'Aan shaqayn';
+$string['include'] = 'Ku dhex dar';
+$string['includeallusers'] = 'Ku dhex dar dhammaan isticmaaleyaasha';
+$string['includecoursefiles'] = 'Ku dhex dar fallalka koorsooyinka';
+$string['includecourseusers'] = 'Ku dhex dar koorsooyinka isticmaaleyaasha';
+$string['included'] = 'Lagu dhex darey';
+$string['includelogentries'] = 'Inc