Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent dd153cb commit d99c03cee8efb64801219e86c794241b67649a35 gniske committed May 5, 2005
Showing with 107 additions and 107 deletions.
  1. +32 −32 lang/da/quiz.php
  2. +28 −28 lang/da/resource.php
  3. +8 −8 lang/da/scorm.php
  4. +13 −13 lang/da/survey.php
  5. +26 −26 lang/da/wiki.php
View
64 lang/da/quiz.php
@@ -4,12 +4,12 @@
$string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
$string['addcategory'] = 'Tilføj kategori';
-$string['addingquestions'] = 'Til venstre på siden er en liste med de spørgsmål der er i quizzen. Spørgsmålene ligger i kategorier ovenfor. Som udgangspunkt kan et spørgsmål kun bruges i det kursus det er oprettet i med mindre at du gør kategorien \'publicer\'. <br /><br />Efter at du har oprettet eller valgt en kategori kan du rette/oprette spørgsmål i den kategori. Du kan så vælge de spørgsmål der skal med i quizzen.<br /> Du kan også oprette spørgsmål med \'tilfældige spørgsmål\' som vælger et tilfældigt spørgsmål fra en kategori. <br />Når spørgsmålene er i quizzen skal de tildeles et maks antal points som gives for spørgsmålet hvis svaret er 100%% korrekt.';
+$string['addingquestions'] = 'Til venstre på siden er en liste med de spørgsmål der er i quizzen. Spørgsmålene ligger i kategorier ovenfor. Som udgangspunkt kan et spørgsmål kun bruges i det kursus det er oprettet i med mindre at du gør kategorien \'publicer\'. <br /><br />Efter at du har oprettet eller valgt en kategori kan du rette/oprette spørgsmål i den kategori. Du kan så vælge de spørgsmål der skal med i quizzen.<br /> Du kan også oprette spørgsmål med \'tilfældige spørgsmål\' som vælger et tilfældigt spørgsmål fra en kategori. <br />Når spørgsmålene er i quizzen skal de tildeles et maks. antal points som gives for spørgsmålet hvis svaret er 100%% korrekt.';
$string['addquestions'] = 'Tilføj spørgsmål';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Tilføj spørgsmål til nuværende quiz';
$string['addrandom1'] = '<< Tilføj';
$string['addrandom2'] = 'tilfældige spørgsmål';
-$string['addselectedtoquiz'] = 'Tiføj valgte til quizzen';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Tilføj valgte til quizzen';
$string['addtoquiz'] = 'Tilføj til quiz';
$string['affectedstudents'] = 'Påvirkede $a';
$string['aiken'] = 'Aiken format';
@@ -22,8 +22,8 @@
$string['answerhowmany'] = 'Et eller flere svar?';
$string['answersingleno'] = 'Flere svar tilladt';
$string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
-$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med accepteret fejl skal være nummeriske';
-$string['answertoolong'] = 'Svar for langt efter linje $a (255 karaktere maks)';
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med accepteret fejl skal være numeriske';
+$string['answertoolong'] = 'Svar for langt efter linje $a (255 karakterer maks.)';
$string['aon'] = 'AON format';
$string['attempt'] = 'Forsøg $a';
$string['attemptduration'] = 'Brugt tid';
@@ -35,36 +35,36 @@
$string['attempts'] = 'Forsøg';
$string['attemptsallowed'] = 'Forsøg tilladt';
$string['attemptsexist'] = 'Denne quiz er allerede blevet brugt';
-$string['attemptsunlimited'] = 'Ingen begrænsniger i antal forsøg';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Ingen begrænsninger i antal forsøg';
$string['back'] = 'Tilbage til spørgsmålet';
$string['backtoquiz'] = 'Tilbage til redigering i quiz';
$string['bestgrade'] = 'Bedste bedømmelse';
$string['blackboard'] = 'BlackBoard';
$string['calculated'] = 'Beregnet';
$string['calculatedquestion'] = 'Beregnet spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmålet vil blive ignoreret.';
-$string['caseno'] = 'Nej, ingen case sensitivity';
-$string['casesensitive'] = 'Case sensitivity';
-$string['caseyes'] = 'Ja, der er case sensitivity';
+$string['caseno'] = 'Nej, ingen forskel på store og små bogstaver';
+$string['casesensitive'] = 'Store og små bogstaver';
+$string['caseyes'] = 'Ja, forskel på store og små bogstaver';
$string['categories'] = 'Kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = 'Kategorien \'$a\' blev tilføjet';
-$string['categorydeleted'] = 'Kategorien\'$a\' blev slettet';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategorien \'$a\' blev slettet';
$string['categoryinfo'] = 'Info om kategori';
$string['categorymove'] = 'Kategorien \'$a->name\' indeholder $a->count spørgsmål. Vælg venligst at flytte dem til en anden kategori';
$string['categorymoveto'] = 'Flyt dem til denne kategori';
-$string['categorynoedit'] = 'Du har ikke tilretningspriveledger i kategorien \'$a\'.';
+$string['categorynoedit'] = 'Du har ikke tilretningsprivileger i kategorien \'$a\'.';
$string['categoryupdated'] = 'Kategorien blev opdateret OK';
$string['checkanswer'] = 'Kontroller';
-$string['choice'] = 'Choice';
-$string['choices'] = 'Mulige choices';
+$string['choice'] = 'Valg';
+$string['choices'] = 'Mulige valg';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vælg datasæt parametre';
$string['close'] = 'Luk';
$string['confirmstartattempt'] = 'Denne quiz har en tidsbegrænsning, er du klar til at begynde?';
$string['copyingfrom'] = 'Opretter en kopi af spørgsmålet \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Kopiere et spørgsmål';
$string['correctanswer'] = 'Korrekt svar';
$string['correctanswerformula'] = 'Rigtigt svar formular';
-$string['correctanswerlength'] = 'Betydene cifre';
+$string['correctanswerlength'] = 'Betydende cifre';
$string['correctanswers'] = 'Korrekte svar';
$string['correctanswershows'] = 'Vis korrekte svar';
$string['corrresp'] = 'Korrekt tilbagemelding';
@@ -87,10 +87,10 @@
$string['defaultinfo'] = 'Default kategorien for spørgsmål.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Er du sikker på at du vil slette disse forsøg.';
$string['deletequestioncheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette \'$a\'?';
-$string['deletequestionscheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette de følgene spørgsmål?<div>$a</div>';
+$string['deletequestionscheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette de følgende spørgsmål?<div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Sletning valgt';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
-$string['discrimination'] = 'Diskrim. index';
+$string['discrimination'] = 'Diskrim. indeks';
$string['displayoptions'] = 'Vis muligheder';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Hvert forsøg fortsætter fra det forrige';
$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
@@ -101,7 +101,7 @@
$string['editingmatch'] = 'Ret et \'samme svar\' spørgsmål';
$string['editingmultianswer'] = 'Ret indlejret svar (Fill in the blanks)';
$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et multiple choice spørgsmål';
-$string['editingnumerical'] = 'Ret et nummerisk spørgsmål';
+$string['editingnumerical'] = 'Ret et numerisk spørgsmål';
$string['editingquestion'] = 'Redigerer et spørgsmål';
$string['editingquiz'] = 'Redigerer en quiz';
$string['editingrandom'] = 'Ret et \'tiltældigt spørgsmål\'';
@@ -131,7 +131,7 @@
$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <br />få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funktionen $a skal have mindst to argumenter';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funktionen $a kan ikke modtage nogle argumenter';
-$string['functiontakesonearg'] = 'Funktionen $a skal have præcis eet argument';
+$string['functiontakesonearg'] = 'Funktionen $a skal have præcis ét argument';
$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funktionen $a skal have enten et eller to argumenter';
$string['functiontakestwoargs'] = 'Funktionen $a skal have præcis to argumenter';
$string['generatevalue'] = 'Generer en ny værdi imellem';
@@ -148,7 +148,7 @@
$string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål fra fil';
$string['indivresp'] = 'Tilbagemelding af individuel til hver del';
$string['introduction'] = 'Introduktion';
-$string['itemanal'] = 'Del-tilbagemelding analyse';
+$string['itemanal'] = 'Del-tilbagemeldings analyse';
$string['itemdefinition'] = 'Definition';
$string['keptcategory1'] = 'Et bogstav sæt fra den samme kategori kan genbruges som før';
$string['keptcategory2'] = 'Et fil sæt fra den samme kategori kan genbruges som før';
@@ -202,7 +202,7 @@
$string['noscript'] = 'Javascript skal være slået til';
$string['notenoughanswers'] = 'Denne type spørgsmål kræver mindst $a svar';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Der er ikke lavet nok underspørgsmål<br />Ønsker du at gå tilbage og rette det.';
-$string['numerical'] = 'Nummerisk';
+$string['numerical'] = 'Numerisk';
$string['optional'] = 'Frivillig';
$string['overdue'] = 'For sent';
$string['paragraphquestion'] = '\"Skriv selv\" spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmål vil blive ignoreret.';
@@ -218,10 +218,10 @@
$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['questioninuse'] = 'Spørgsmålet \'$a\' er foreløbigt brugt:';
$string['questionname'] = 'Navn på spørgsmål';
-$string['questionnametoolong'] = 'Spørgsmåls navn for langt på linje $a (255 karaktere maks). Navnet vil blive forkortet ned.';
+$string['questionnametoolong'] = 'Spørgsmåls navn for langt på linje $a (255 karakterer maks.). Navnet vil blive forkortet ned.';
$string['questions'] = 'Spørgsmål';
$string['questionsinuse'] = '(* Spørgsmål der er markeret med en stjerne bruges allerede i nogle quiz\'er. Disse spørgsmål vil ikke blive slettet fra quiz\'erne men kun fra kategorilisten.';
-$string['questionsperpage'] = 'Maks antal spørgsmål pr side';
+$string['questionsperpage'] = 'Maks. antal spørgsmål pr side';
$string['questiontypesetupoptions'] = 'Valgmuligheder for spørgsmålstyper:';
$string['quizavailable'] = 'Quizzen er åben indtil: $a';
$string['quizclose'] = 'Luk quizzen';
@@ -236,7 +236,7 @@
$string['randomcreate'] = 'Lav tilfældig spørgsmål';
$string['randomsamatch'] = 'Tilfældig \'passende kort-svar\'';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Lav tilfældig \'passende kort-svar\' spørgsmål';
-$string['randomsamatchintro'] = 'For hvert af de følgene spørgsmål, vælg det rigtige svar fra menuen.';
+$string['randomsamatchintro'] = 'For hvert af de følgende spørgsmål, vælg det rigtige svar fra menuen.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Antal af valgte spørgsmål';
$string['readytosend'] = 'Du er ved at sende dine svar ind til bedømmelse. Er du sikker på at du vil fortsætte?';
$string['reattemptquiz'] = 'Forsøg quiz\'en igen';
@@ -251,28 +251,28 @@
$string['replace'] = 'Erstat';
$string['replacementoptions'] = 'Erstat i';
$string['report'] = 'Rapporter';
-$string['reportfullstat'] = 'Detalieret statestik';
+$string['reportfullstat'] = 'Detaljeret statistik';
$string['reportmulti_percent'] = 'Flere procenter';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Multi-studerende valg';
$string['reportmulti_resp'] = 'Individuelle svar';
$string['reportoverview'] = 'Oversigt';
$string['reportregrade'] = 'Reevaluer forsøg';
-$string['reportsimplestat'] = 'Simpel statestik';
+$string['reportsimplestat'] = 'Simpel statistik';
$string['requirepassword'] = 'Kodeord krævet';
$string['requirepasswordmessage'] = 'For at tage denne quiz skal du bruge et kodeord';
$string['requiresubnet'] = 'Subnetadresse er nødvendig';
$string['reuseifpossible'] = 'genbrug hvis muligt';
$string['review'] = 'Gennemse';
$string['reviewafter'] = 'Tillad at gennemse quiz\'en efter at den er lukket';
$string['reviewalways'] = 'Tillad at gennemse til enhver tid';
-$string['reviewbefore'] = 'Tillad at gennemse sålænge quiz\'en er åben';
+$string['reviewbefore'] = 'Tillad at gennemse så længe quiz\'en er åben';
$string['reviewnever'] = 'Tillad ikke at gennemse igen';
$string['save'] = 'Gem';
$string['saveandedit'] = 'Gem ændringer og ret spørgsmål';
$string['savegrades'] = 'Gem bedømmelser';
$string['savemyanswers'] = 'Gem mine svar';
$string['savequiz'] = 'Gem hele quizzen';
-$string['score'] = 'High score';
+$string['score'] = 'Highscore';
$string['select'] = 'Vælg';
$string['selectall'] = 'Vælg alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vælg en kategori ovenfor';
@@ -289,13 +289,13 @@
$string['shuffleanswers'] = 'Bland svar';
$string['shufflequestions'] = 'Bland spørgsmål';
$string['significantfigures'] = 'med $a';
-$string['significantfiguresformat'] = 'betydene cifre';
-$string['subneterror'] = 'Problem! Denne quiz er der kun adgang til fra bestemte lokationer/ipadresser, og din ipadresse er ikke inden for den tilladte område til denne quiz.';
+$string['significantfiguresformat'] = 'betydende cifre';
+$string['subneterror'] = 'Problem! Denne quiz er der kun adgang til fra bestemte netværk (IP-adresser), og din ipadresse er ikke inden for den tilladte område til denne quiz.';
$string['substitutedby'] = 'vil blive erstattet med';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timecompleted'] = 'Færdig';
$string['timeleft'] = 'Tid tilbage';
-$string['timelimit'] = 'Tidsbrænsning';
+$string['timelimit'] = 'Tidsbegrænsning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Desværre, tiden er gået.';
$string['timesup'] = 'Tiden er gået!';
$string['timetaken'] = 'Tidsforbrug';
@@ -307,18 +307,18 @@
$string['truefalse'] = 'Sandt/Falsk';
$string['type'] = 'Type';
$string['uniform'] = 'decimaler, fra en ensartet fordeling';
-$string['unit'] = 'Præfix';
+$string['unit'] = 'Præfiks';
$string['unknowntype'] = 'Spørgsmålstype ikke understøttet på linje $a. Dette spørgsmål vil blive ignoreret.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funktionen $a er ikke understøttet';
$string['viewallanswers'] = 'Se $a færdige quizzer';
$string['viewallreports'] = 'Vis rapport for $a forsøg';
$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/er fundet';
$string['webct'] = 'WebCT format';
$string['wildcard'] = 'Jokertegn';
-$string['withsummary'] = 'Med opsummering statestik';
+$string['withsummary'] = 'Med opsummering statistik';
$string['wronggrade'] = 'Forkert karakter (efter linje $a ) :';
$string['xml'] = 'Moodle XML format';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Din endelige bedømmelse for denne quiz er $a';
-$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Det korrekte svar skal nave nogle betydene cifre.';
+$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Det korrekte svar skal have nogle betydende cifre.';
?>
View
56 lang/da/resource.php
@@ -6,11 +6,11 @@
$string['chooseafile'] = 'Vælg eller upload en fil';
$string['chooseparameter'] = 'Vælg parametre';
$string['configallowlocalfiles'] = 'Når du laver en ny resourcefil, så er det en god ide at tillade links til filer på det lokale filsystem såsom CDROM drev, netværksdrev eller på harddisken. Det kan være brugbart i et klasseværelse hvor alle elever har mappet det samme netværksdrev eller hvor filerne ligger på en udleveret CD. Brug af denne feature kan kræve nogle ændringer af browserens sikkerhedsindstillinger.';
-$string['configdefaulturl'] = 'Denne værdi bruges til at indsætte i URL formen når en ny URL-baseret resource laves.';
-$string['configfilterexternalpages'] = 'Hvis du bruger denne setting vil alle externe resourcer (websider, uploaded HTMLfiler) blive behandlet af det nuværende sidefiltre (såsom ordbogs autolinks, for eksempel). Brugen af denne setting kan forårsage at sidevisningen bliver betydeligt langsommere. Brug den med omtanke og når det virkeligt er nødvendigt.';
+$string['configdefaulturl'] = 'Denne værdi bruges til at indsætte i URL formen når en ny URL-baseret ressource laves.';
+$string['configfilterexternalpages'] = 'Hvis du bruger denne indstilling vil alle eksterne ressourcer (websider, uploaded HTMLfiler) blive behandlet af det nuværende sidefiltre (såsom ordbogs autolinks, for eksempel). Brugen af denne indstilling kan forårsage at sidevisningen bliver betydeligt langsommere. Brug den med omtanke og når det virkeligt er nødvendigt.';
$string['configframesize'] = 'Når en webside eller en uploadet fil vises i en frame, så angiver denne værdi højden på topbaren (den øverste frame som indeholder navigationen)';
-$string['configparametersettings'] = 'Denne angiver standardværdien for parameterpanelet i dialogen når der tilføjes nye resourcer. Efter første gang bliver disse individuelle brugerbestemte indstillinger.';
-$string['configpopup'] = 'Når en ny resource bliver tilføjet som kan vises i et vindue, skal denne mulighed være aktiveret som udgangspunkt?';
+$string['configparametersettings'] = 'Denne angiver standardværdien for parameterpanelet i dialogen når der tilføjes nye ressourcer. Efter første gang bliver disse individuelle brugerbestemte indstillinger.';
+$string['configpopup'] = 'Når en ny ressource bliver tilføjet som kan vises i et vindue, skal denne mulighed være aktiveret som udgangspunkt?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Skal popupvinduer vise bibliotekslinks som standard?';
$string['configpopupheight'] = 'Hvad skal den normale højde for popupvinduer være?';
$string['configpopuplocation'] = 'Skal popupvinduer vise adressebaren som standart?';
@@ -20,10 +20,10 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Skal popupvinduer vide statusbaren som standart?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Skal popupvinduer vise værktøjslinjen som standart?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hvilken bredde skal popupvinduer have som standart?';
-$string['configsecretphrase'] = 'Denne hemmelige sætning bliver brugt til at generere en krypteret nøgle der kan overføres som parameter til nogle resourcer. Den krypterede nøgle bliver lavet med en md5 kryptering af den nuværende brugers IP sammensat med den hemmelige sætning. Som følger: code = md5(IP.secretphrase)
-Dette tillader den modtagne resource at verificere at den eer kaldt fra moodle.';
-$string['configwebsearch'] = 'Når der tilføjes en URL som en webside eller weblink, vil denne lokation tilbydes som et sted der kan hjælpe brugeren med at søge efter den URL de ønsker.';
-$string['configwindowsettings'] = 'Dette sætter standardværdien for vindue-indstillings panelet, når en ny resource bliver tilføjet. Efter første gang bliver dette individuelle brugerindstillinger.';
+$string['configsecretphrase'] = 'Denne hemmelige sætning bliver brugt til at generere en krypteret nøgle der kan overføres som parameter til nogle ressourcer. Den krypterede nøgle bliver lavet med en md5 kryptering af den nuværende brugers IP sammensat med den hemmelige sætning. Som følger: code = md5(IP.secretphrase)
+Dette tillader den modtagne ressource at verificere at den er kaldt fra moodle.';
+$string['configwebsearch'] = 'Når der tilføjes en URL som en webside eller weblink, vil denne placering tilbydes som et sted der kan hjælpe brugeren med at søge efter den URL de ønsker.';
+$string['configwindowsettings'] = 'Dette sætter standardværdien for vindue-indstillings panelet, når en ny ressource bliver tilføjet. Efter første gang bliver dette individuelle brugerindstillinger.';
$string['directlink'] = 'Direkte link til denne fil';
$string['directoryinfo'] = 'Alle filer i det valgte bibliotek vil blive vist';
$string['display'] = 'Vindue';
@@ -32,42 +32,42 @@
$string['example'] = 'Eksempel';
$string['exampleurl'] = 'http://www.eksempel.com/enmappe/enfil.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Der er opstået en fejl med din webclient da den skulle hente websiden (Måske en forkert URL)';
-$string['fetcherror'] = 'Der er opstået en fejl i forbindelse med hentningen af websiden.';
-$string['fetchservererror'] = 'Der er opstået en fejl på serveren i forbindelse med hentningen af websiden (måske en programfejl).<p>';
+$string['fetcherror'] = 'Der er opstået en fejl i forbindelse med overførslen af websiden.';
+$string['fetchservererror'] = 'Der er opstået en fejl på serveren i forbindelse med overførslen af websiden (måske en programfejl).<p>';
$string['filename'] = 'Filnavn';
-$string['filtername'] = 'Resource autolinkning';
+$string['filtername'] = 'Ressource autolinkning';
$string['frameifpossible'] = 'Put resourcen i en frame for at beholde navigationsbaren synlig.';
$string['fulltext'] = 'Fuld tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML del';
$string['localfile'] = 'Lokal fil';
$string['localfilechoose'] = 'Vælg en lokal fil (CD-ROM)';
$string['localfilehelp'] = 'Hjælp ved at vise lokale filer.';
-$string['localfileinfo'] = '<p>Vælg en lokal fil fra computeren. Filen vil ikke blive uploadet til websitet, men Moodle vil formode at den samme fil findes i forvejen på alle de computere som henter resourcen.</p><p>Dette er især brugbart hvis det drejer sig om store multimediefiler og animationer der ligger på en standart CD-ROM som bliver delt ud til alle deltagerne. Hver deltager kan så vælge deres egen lokale sti til disse filer, hvis f.eks. CD-ROM drevet ikke har samme drevbogstaver ell. Det gøres ved at <a href=\"$a\" target=\"_blank\">rette bruger profil</a>.</p>';
-$string['localfilepath'] = 'For at angive din egen lokale sti til denne resource skal du vælge en fil fra drevet. (som regel CD-ROM drevet) på din computer hvor der skal være adgang til resourcen. Filen vil ikke blive uploadet men stien vil blive gemt så du ikke skal finde den igen næste gang.';
+$string['localfileinfo'] = '<p>Vælg en lokal fil fra computeren. Filen vil ikke blive uploadet til websitet, men Moodle vil formode at den samme fil findes i forvejen på alle de computere som henter ressourcen.</p><p>Dette er især brugbart hvis det drejer sig om store multimediefiler og animationer der ligger på en standart CD-ROM som bliver delt ud til alle deltagerne. Hver deltager kan så vælge deres egen lokale sti til disse filer, hvis f.eks. CD-ROM drevet ikke har samme drevbogstaver el. Det gøres ved at <a href=\"$a\" target=\"_blank\">rette bruger profil</a>.</p>';
+$string['localfilepath'] = 'For at angive din egen lokale sti til denne ressource skal du vælge en fil fra drevet. (som regel CD-ROM drevet) på din computer hvor der skal være adgang til ressourcen. Filen vil ikke blive uploadet men stien vil blive gemt så du ikke skal finde den igen næste gang.';
$string['localfileselect'] = 'Vælg stien til filen';
-$string['maindirectory'] = 'Main directory';
+$string['maindirectory'] = 'Hoved biblioteket';
$string['modulename'] = 'Materiale';
$string['modulenameplural'] = 'Materialer';
$string['neverseen'] = 'Ikke set endnu';
$string['newdirectories'] = 'Vis biblioteks links';
$string['newfullscreen'] = 'Fyld hele skærmen';
$string['newheight'] = 'Almindelig vindue højde (i pixels)';
-$string['newlocation'] = 'Vis lokations bar';
-$string['newmenubar'] = 'Vis menubar';
-$string['newresizable'] = 'Tillad vinduet at blive scaleret';
+$string['newlocation'] = 'Vis placerings panel';
+$string['newmenubar'] = 'Vis menupanel';
+$string['newresizable'] = 'Tillad vinduet at blive skaleret';
$string['newscrollbars'] = 'Tillad vinduet at blive scrollet';
-$string['newstatus'] = 'Vis statusbar';
-$string['newtoolbar'] = 'Vis toolbar';
+$string['newstatus'] = 'Vis statuspanel';
+$string['newtoolbar'] = 'Vis værktøjspanel';
$string['newwidth'] = 'Almindelig vinduebredde (i pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nyt vindue';
-$string['newwindowopen'] = 'Vis denne resource i et nyt popupvindue';
-$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Adgang til lokale filer er ikke muligt, så denne resource er ikke tilgængelig.';
+$string['newwindowopen'] = 'Vis denne ressource i et nyt popupvindue';
+$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Adgang til lokale filer er ikke muligt, så denne ressource er ikke tilgængelig.';
$string['note'] = 'Note';
-$string['notefile'] = 'For at uploade filer til kurset(så de vises i denne liste) brug<a href=\"$a\" >File Manager</a>.';
+$string['notefile'] = 'For at uploade filer til kurset(så de vises i denne liste) brug <a href=\"$a\" >File Manager</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Du skal vælge en type. Brug tilbage knappen og prøv igen';
-$string['pagedisplay'] = 'Vis denne resource i dette vindue';
+$string['pagedisplay'] = 'Vis denne ressource i dette vindue';
$string['pagewindow'] = 'Samme vindue';
-$string['pan'] = 'Panorèr';
+$string['pan'] = 'Panorér';
$string['parameter'] = 'Parameter';
$string['parameters'] = 'Parametre';
$string['popupresource'] = 'Dette materiale skal vises i et popupvindue.';
@@ -81,13 +81,13 @@
$string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype8'] = 'Wikitekst';
-$string['resourcetype9'] = 'Directory';
-$string['resourcetypedirectory'] = 'Et bibliotek';
+$string['resourcetype9'] = 'Bibliotek';
+$string['resourcetypedirectory'] = 'Vis et bibliotek';
$string['resourcetypefile'] = 'Fil eller URL';
-$string['resourcetypehtml'] = 'Webside';
+$string['resourcetypehtml'] = 'Lav en webside';
$string['resourcetypelabel'] = 'Overskrift';
$string['resourcetypetext'] = 'Tekstside';
-$string['searchweb'] = 'Søge';
+$string['searchweb'] = 'Søg';
$string['serverurl'] = 'Server URL ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Variabel navn';
$string['vol'] = 'vol';
View
16 lang/da/scorm.php
@@ -13,16 +13,16 @@
$string['completed'] = 'Færdigt';
$string['configframesize'] = 'Denne værdi er størrelsen (i pixels) af den øverste ramme, der indeholder navigationen, når du afspiller en scormpakke.';
$string['configpopup'] = 'Når du tilføjer en ny scormpakke der er i stand til at køre i et popupvindue, skal den så have lov til det?';
-$string['configpopupheight'] = 'Hvad skal standarthøjden være for et nyt popupvindue?';
-$string['configpopupresizable'] = 'Skal popup vinduet kunne scaleres som standart?';
-$string['configpopupscrollbars'] = 'Skal popup vinduet kunne scrolles som standart?';
-$string['configpopupstatus'] = 'Skal et popupvinduet indeholde statusbaren som standart?';
+$string['configpopupheight'] = 'Hvad skal standardhøjden være for et nyt popupvindue?';
+$string['configpopupresizable'] = 'Skal popup vinduet kunne skaleres som standard?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Skal popup vinduet kunne scrolles som standard?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Skal et popupvinduet indeholde statuspanelet som standard?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hvad skal standartbredden være for et nyt popupvindue?';
$string['coursepacket'] = 'Kursuspakke';
$string['coursestruct'] = 'Kursusstruktur';
$string['datadir'] = 'Filsystems fejl: Kan ikke oprette et bibliotek til kursusdata.';
$string['display'] = 'Display';
-$string['domxml'] = 'Externt DOMXML library';
+$string['domxml'] = 'Eksternt DOMXML library';
$string['entercourse'] = 'Skriv SCORM kursus';
$string['errorlogs'] = 'Fejl log';
$string['exit'] = 'Forlad SCORM kursus';
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['gradeaverage'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
$string['gradehighest'] = 'Højeste bedømmelse';
$string['grademethod'] = 'Bedømmelsesmetode';
-$string['gradescoes'] = 'Scores sitaution';
+$string['gradescoes'] = 'Scores situation';
$string['gradesum'] = 'Samlet bedømmelse';
$string['guestsno'] = 'Gæster kan ikke se SCORMkurset';
$string['incomplete'] = 'Ukomplet';
@@ -44,8 +44,8 @@
$string['newheight'] = 'Standart vindueshøjde (i pixels)';
$string['newresizable'] = 'Tillad at vinduet bliver skaleret';
$string['newscrollbars'] = 'Tillad at vinduet bliver scrollet';
-$string['newstatus'] = 'Vis statusbar';
-$string['newwidth'] = 'Standart vinduesbredde (i pixels)';
+$string['newstatus'] = 'Vis statuspanel';
+$string['newwidth'] = 'Standard vinduesbredde (i pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nyt vindue';
$string['newwindowopen'] = 'Vis denne scormpakke i et nyt popupvindue';
$string['next'] = 'Fortsæt';
View
26 lang/da/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
+ // survey.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['actual'] = 'Aktuel';
@@ -10,14 +10,14 @@
$string['alreadysubmitted'] = 'Du har allerede indgivet svar på denne evaluering';
$string['analysisof'] = 'Analyse af $a';
$string['answers'] = 'Svar';
-$string['attls1'] = 'Når jeg bedømmer hvad andre siger, fokuserer jeg på kvaliteten af det siger og ikke på persone, der siger det.';
+$string['attls1'] = 'Når jeg bedømmer hvad andre siger, fokuserer jeg på kvaliteten af det siger og ikke på personen, der siger det.';
$string['attls10'] = 'Det er vigtigt for mig at forblive objektiv, når jeg analyserer noget.';
$string['attls10short'] = 'forblive objektiv';
-$string['attls11'] = 'Jeg prøver at tænke med andre istedet for mod andre.';
+$string['attls11'] = 'Jeg prøver at tænke med andre i stedet for mod andre.';
$string['attls11short'] = 'tænk MED andre';
$string['attls12'] = 'Jeg vurderer argumenter ud fra bestemte kriterier.';
$string['attls12short'] = 'brug kriterier i evalueringer';
-$string['attls13'] = 'Jeg prøver på at forstå andre meninger istedet for at vurdere på dem.';
+$string['attls13'] = 'Jeg prøver på at forstå andre meninger i stedet for at vurdere på dem.';
$string['attls13short'] = 'prøv at forstå';
$string['attls14'] = 'Jeg fokuserer på svagheder i andres argumenter i stedet for at hjælpe dem ved at klargøre argumenterne.';
$string['attls14short'] = 'fokuserer på svagheder';
@@ -48,7 +48,7 @@
$string['attls7short'] = 'styrke ved argumentation';
$string['attls8'] = 'Jeg er altid interesseret i at vide, hvorfor folk tror og siger, hvad de gør';
$string['attls8short'] = 'vide hvad folk gør';
-$string['attls9'] = 'Jeg oplever ofte, at jeg argumenterer med forfatterere til de bøger, jeg læser - prøver på en logisk måde at finde ud af, hvorfor de ikke har ret.';
+$string['attls9'] = 'Jeg oplever ofte, at jeg argumenterer med forfatterne til de bøger, jeg læser - prøver på en logisk måde at finde ud af, hvorfor de ikke har ret.';
$string['attls9short'] = 'argumenterer med forfattere';
$string['attlsintro'] = 'Meningen med denne evaluering er at finde ud af dine holdninger til det at tænke og lære.
@@ -59,12 +59,12 @@
$string['attlsmintro'] = 'I diskussion...';
$string['attlsname'] = 'ATTLS (20 item version)';
$string['ciq1'] = 'På hvilket tidspunkt i klassen var du mest engageret for at lære noget?';
-$string['ciq1short'] = 'Mest angageret';
+$string['ciq1short'] = 'Mest engageret';
$string['ciq2'] = 'På hvilket tidspunkt i klassen syntes du mest distanceret som elev?';
$string['ciq2short'] = 'Mest distancerede';
$string['ciq3'] = 'Hvilken handling fra nogen i forummer fandt du mest hjælpsomt?';
$string['ciq3short'] = 'Hjælpsomt øjeblik';
-$string['ciq4'] = 'Hvilken handlig fra nogle i forummer fandt du mest underlig eller forvirrende?';
+$string['ciq4'] = 'Hvilken handling fra nogle i forummer fandt du mest underlig eller forvirrende?';
$string['ciq4short'] = 'Forvirrende øjeblik';
$string['ciq5'] = 'Hvad overraskede dig mest?';
$string['ciq5short'] = 'Overraskende øjeblik';
@@ -84,16 +84,16 @@
$string['colles14'] = 'læreren får mig til at deltage aktivt.';
$string['colles14short'] = 'læreren aktiverer mig';
$string['colles15'] = 'læreren opfordrer til gode samtaler.';
-$string['colles15short'] = 'tlæreren opfordrer til samtaler';
+$string['colles15short'] = 'læreren opfordrer til samtaler';
$string['colles16'] = 'læreren ansporer til kritisk selv refleksion.';
$string['colles16short'] = 'læreren ansporer til selv refleksion';
$string['colles17'] = 'andre studerende støtter min deltagelse.';
$string['colles17short'] = 'andre studerende støtter mig';
-$string['colles18'] = 'andre studerende anderkender mine bidrag.';
-$string['colles18short'] = 'andre studerende anderkender mig';
+$string['colles18'] = 'andre studerende anerkender mine bidrag.';
+$string['colles18short'] = 'andre studerende anerkender mig';
$string['colles19'] = 'andre studerende værdsætter mine bidrag.';
$string['colles19short'] = 'jeg er værdsat af andre studerende';
-$string['colles1short'] = 'ffokus på interessante emner';
+$string['colles1short'] = 'fokus på interessante emner';
$string['colles2'] = 'Det, jeg lærer, har betydning for mine praktiske færdigheder.';
$string['colles20'] = 'andre studerende har indlevelse i at, at jeg forsøger at lære.';
$string['colles20short'] = 'indlevende studerende';
@@ -122,7 +122,7 @@
$string['colles9short'] = 'Jeg forklarer mine ideer';
$string['collesaintro'] = 'Formålet med disse spørgsmål er, at vi gerne vil undersøge, hvor meget du har lært ved at følge dette online modul.
-Hver af de 24 udsagne nedenfor giver dig mulighed for at komme med dine erfaringer med dette modul.
+Hver af de 24 udsagn nedenfor giver dig mulighed for at komme med dine erfaringer med dette modul.
Der er ingen \'rigtige\' eller \'forkerte\' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
@@ -132,7 +132,7 @@
$string['collesaname'] = 'COLLES (Aktuelle)';
$string['collesapintro'] = 'Formålet med disse spørgsmål er, at vi gerne vil undersøge, hvor meget du har lært ved at følge dette online modul.
-Hver af de 24 udsagn nedenfor vil få dig til at sammneligne <b>foretrukne</b> (ideelle) og <b>aktuelle</b> oplevelse i dette modul.
+Hver af de 24 udsagn nedenfor vil få dig til at sammenligne <b>foretrukne</b> (ideelle) og <b>aktuelle</b> oplevelse i dette modul.
Der er ingen \'rigtige\' eller \'forkerte\' svar; vi er interesserede i din mening. Dine svar vil blive behandlet fortroligt og , vil ikke have indflydelse på bedømmelsen af dig.
View
52 lang/da/wiki.php
@@ -8,22 +8,22 @@
$string['allowrevertchanges'] = 'Tillad \'Genskab alle sider\'';
$string['allowsetpage'] = 'Tillad \'Set side attributter\'';
$string['allowstrippages'] = 'Tillad \'Rens sider\'';
-$string['attachments'] = 'Side attachments';
+$string['attachments'] = 'Denne side har vedhæftede filer';
$string['author'] = 'Forfatter';
-$string['authorfieldpattern'] = 'Forfatter feldt mønster';
-$string['authorfieldpatternerror'] = 'Skriv venlist en forfatter';
+$string['authorfieldpattern'] = 'Forfatter felt mønster';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Skriv venligst en forfatter';
$string['backlinks'] = 'Referencelinks';
$string['binimgtoolarge'] = 'Billedfilen er for stor';
$string['binnoimg'] = 'Dette er et uacceptabelt filformat';
$string['browse'] = 'Vis';
-$string['canceledit'] = 'Annuler';
+$string['canceledit'] = 'Annuller';
$string['cannotchangepage'] = 'Denne side kan ikke rettes';
$string['changes'] = '$a ændringer';
-$string['changesfield'] = 'Indenfor hvor mange tilmer efter sidste ændring';
-$string['changesfielderror'] = 'Skriv venlist et korrekt antal timer';
+$string['changesfield'] = 'Indenfor hvor mange timer efter sidste ændring';
+$string['changesfielderror'] = 'Skriv venligst et korrekt antal timer';
$string['checklinks'] = 'Kontroller links';
$string['checklinkscheck'] = 'Er du sikker på at du vil kontrollere links på denne side:';
-$string['checklinksnotice'] = 'Vent venlist mens links\'ene kontrolleres';
+$string['checklinksnotice'] = 'Vent venligst mens links\'ene kontrolleres';
$string['chooseadministration'] = '-- Administration --';
$string['chooseafile'] = 'Vælg / upload startside';
$string['choosewikilinks'] = '-- Vælg wiki links --';
@@ -34,33 +34,33 @@
$string['deletemewikiwordfound'] = '$a fundet på side';
$string['deletepage'] = 'Slet side';
$string['deleteversions'] = 'Slet hvor mange \'sidste versioner\'';
-$string['deleteversionserror'] = 'Skriv venlist et korrekt versionsnummer';
+$string['deleteversionserror'] = 'Skriv venligst et korrekt versionsnummer';
$string['diff'] = 'Diff';
$string['differences'] = 'Difference mellem version $a->new_ver og $a->pagename';
$string['disablecamel'] = 'Slå \'CamelCase\' linkning fra';
$string['disabledpage'] = 'Denne side er ikke tilgængelig i øjeblikket';
-$string['doesnotexist'] = 'Denne side eksistere ikke endnu, tryk på Ret knabben hvis du ønsker at oprette den.';
+$string['doesnotexist'] = 'Denne side eksistere ikke endnu, tryk på Ret knappen hvis du ønsker at oprette den.';
$string['downloadaszip'] = 'Download zipfil';
$string['downloadtimes'] = 'Downloadet $a gange';
$string['dwnlnofiles'] = 'Ingen filer uploadet endnu';
$string['dwnlsection'] = 'Download sektion';
-$string['editform1'] = 'Lad være med at spekulere for meget på formaterringen, den kan altid blive forbedret senere.';
+$string['editform1'] = 'Lad være med at spekulere for meget på formateringen, den kan altid blive forbedret senere.';
$string['editform2'] = 'Skriv fornuftigt, og husk at alle ændringer bliver logget.';
$string['editthispage'] = 'Ret denne side';
$string['emptypage'] = 'Tom side';
$string['errorbinandtxt'] = 'Type fejl: Siden af typen BIN eller TXT';
$string['errorhtml'] = 'Sidetype: HTML';
$string['errornotype'] = 'Type fejl: Hverken BIN eller TXT';
$string['errororreason'] = 'Fejl, årsag ukendt!';
-$string['errorroandwr'] = 'Type fejl: Siden er skrivbar men kan kun læses';
+$string['errorroandwr'] = 'Type fejl: Siden kan læses og skrives';
$string['errorsize'] = 'Siden fylder mere end 64k';
-$string['errversionsave'] = 'Desværre, mens du rettede denne side er der en anden som har rettet og gemt nogle ændringer. Gå venlist tilbage til den forrige side og kopier dine ændringer til computerens clipbord og indsæt det igen efter at du har reloadet editeringssiden.';
+$string['errversionsave'] = 'Desværre, mens du rettede denne side er der en anden som har rettet og gemt nogle ændringer. Gå venligst tilbage til den forrige side og kopier dine ændringer til computerens clipbord og indsæt det igen efter at du har opdateret editeringssiden.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Tillad binære filer';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Skriv wikinavnet på hver side.';
-$string['export'] = 'Exporter';
-$string['exportformats'] = 'Export formater';
-$string['exportsuccessful'] = 'Export i orden';
-$string['exportto'] = 'Exporter til';
+$string['export'] = 'Eksporter';
+$string['exportformats'] = 'Eksporter formater';
+$string['exportsuccessful'] = 'Eksport i orden';
+$string['exportto'] = 'Eksporter til';
$string['fetchback'] = 'Hent tilbage';
$string['file'] = 'Fil';
$string['filedownload'] = 'Fil download';
@@ -83,7 +83,7 @@
$string['html'] = 'HTML-Format';
$string['htmlmode'] = 'HTML mode';
$string['htmlonly'] = 'kun HTML ';
-$string['index'] = 'Index';
+$string['index'] = 'Indeks';
$string['infoaboutpage'] = 'Information om denne side';
$string['initialcontent'] = 'Vælg en startside';
$string['invalidroot'] = 'Du har ikke rettigheder til at tilgå den nuværende hovedside, så der kan ikke genereres nogen sitemap.';
@@ -106,28 +106,28 @@
$string['nochangestorevert'] = 'Ingen ændringer at genskabe';
$string['nohtml'] = 'Ingen HTML';
$string['nolinksfound'] = 'Ingen links fundet på siden';
-$string['noregexp'] = 'Dette skal være en afsluttet string, du kan ikke bruge * eller regex. I bedste tilfølde så brug angriberens IPadresse eller hostname, men ikke portnummeret, da det bliver ændret ved hver http-tilgang.';
+$string['noregexp'] = 'Dette skal være en afsluttet tekst, du kan ikke bruge * eller regex. I bedste tilfølde så brug angriberens IPadresse eller hostname, men ikke portnummeret, da det bliver ændret ved hver http-tilgang.';
$string['notadministratewiki'] = 'Du har ikke tilladelse til at administrere denne wiki !';
-$string['nothingtostrip'] = 'Der er ikke nogen sider med mere end een version';
+$string['nothingtostrip'] = 'Der er ikke nogen sider med mere end én version';
$string['nowikicreated'] = 'Ingen indlæg kan tilføjes for denne wiki';
$string['of'] = 'af';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
$string['optional'] = 'Frivilligt';
$string['orphanedpage'] = 'Efterladt side';
$string['orphanedpages'] = 'Efterladte sider';
-$string['otherwikis'] = 'Andre wikis';
+$string['otherwikis'] = 'Andre wiki\'s';
$string['ownerunknown'] = 'ukendt';
$string['pageactions'] = 'Side actions';
-$string['pageindex'] = 'Side index';
+$string['pageindex'] = 'Side indeks';
$string['pageinfo'] = 'Side information';
$string['pagename'] = 'Sidenavn';
$string['pagenamechoice'] = '- eller -';
-$string['pageslinkingto'] = 'Sider der linker tl denne side';
+$string['pageslinkingto'] = 'Sider der linker til denne side';
$string['pagesremoved'] = 'Sider fjernet';
$string['pagesreverted'] = 'Ændringer genskabt';
$string['pagesstripped'] = 'Sider renset';
$string['plaintext'] = 'Simpel tekst';
-$string['preview'] = 'Preview';
+$string['preview'] = 'Afprøv side';
$string['readonly'] = 'Skrivebeskyttet side';
$string['refs'] = 'Reference';
$string['removenotice'] = 'Note: Kun sider der ikke bliver refereret til vil blive vist her. Men fordi wikisystemet kun udfører en begrænset test, kan det være at den har overset nogle af dem her<br />Ligeledes vil blanke sider også blive vist her. Desuden vil der blive udført diverse database check.';
@@ -138,7 +138,7 @@
$string['revertchanges'] = 'Genskab ændringer';
$string['revertlastonly'] = 'Kun hvis det var de sidste ændringer';
$string['revertpages'] = 'Genskab alle sider';
-$string['revertpagescheck'] = 'Ønsker du at fjerne følgene ændringer:';
+$string['revertpagescheck'] = 'Ønsker du at fjerne følgende ændringer:';
$string['revertthe'] = ' Versions dykning, men slet kun den påvirkede.';
$string['safehtml'] = 'Sikker HTML';
$string['save'] = 'Gem';
@@ -175,8 +175,8 @@
$string['viewsmfor'] = 'Vis sitemap for';
$string['wantedpages'] = 'Ønskede sider';
$string['wikidefaultpagename'] = 'Wikiindex';
-$string['wikiexport'] = 'Exporter sider';
-$string['wikiexportcomment'] = 'Her kan du konfigurere en export til det du skal bruge';
+$string['wikiexport'] = 'Eksporter sider';
+$string['wikiexportcomment'] = 'Her kan du konfigurere en eksport til det du skal bruge';
$string['wikilinkoptions'] = 'Wiki auto-linking muligheder';
$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
$string['wikiname'] = 'Sidenavn';

0 comments on commit d99c03c

Please sign in to comment.