Skip to content
Browse files

Uzupe�nienie i korekta

  • Loading branch information...
1 parent 0f7c6fc commit da6a544fdc374d906b2a389406ceabd5604b0ed5 adamtpaw committed Sep 5, 2003
View
2 lang/pl/docs/background.html
@@ -27,7 +27,7 @@
<p> Jako że platforma Moodle się rozprzestrzeniła a liczba jej użytkowników wzrosła, istnieje coraz większy wkład ze strony rozmaitych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych. Przykładowo platforma Moodle jest używana już nie tylko na uniwersytetach, ale także w szkołach średnich, podstawowych, w organizacjach nie nastawionych na zysk, w prywatnych firmach, przez niezależnych nauczycieli, a nawet przez rodziców samodzielnie kształcących swoje dzieci. Wiele ludzi z całego świata ma swój wkład w rozwój platformy Moodle. Więcej dowiesz się w sekcji <a href="?file=credits.html">podziękowania</a>.
-<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście developerzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
+<p>Ważną składową projektu Moodle jest strona internetowa <a href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a>, która jest centrum informacji, dyskusji, oraz współpracy użytkowników Moodle, do których zaliczają się administratorzy, nauczyciele, badacze, oraz oczywiście deweloperzy. Tak samo jak samo Moodle ta strona ciągle się rozwija, by nadążyć za potrzebami użytkowników i ,tak samo jak Moodle, zawsze będzie dostępna bezpłatnie.</p>
<p>Pod koniec 2003 swą działalność rozpocznie, <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> firma, która będzie udzielała dodatkowej pomocy tym, którzy będą jej potrzebować, oraz wiele ciekawych usług.</p>
View
12 lang/pl/docs/cvs.html
@@ -21,13 +21,17 @@
<blockquote>
<p>CVS jest skrótem od Current Versioning System (System uaktualniania). Jest to powszechnie stosowana metoda przechowywania kodu źródłowego, jako że zachowuje wszystkie wersje plików w taki sposób, że nic nigdy nie znika, a aktywność różnych ludzi jest monitorowana. Umożliwia również scalenie kodu, jeśli dwie lub więcej osób pracuje jednocześnie nad jednym plikiem. Cały kod źródłowy, oraz wszystkie wersje są przechowywane na centralnym serwerze (w tym wypadku na <a href="http://www.sf.net/">Sourceforge</a>).
</p>
+<p>Jeśli chcesz po prostu otrzymać dostęp do aktualnej wersji Moodle zamieszczonej na serwerze CVS, z prawami tylko-do-odczytu nie potrzebujesz tej strony. Po prostu podążaj zgodnie z instrukcjami CVS zawartymi na <a target="_top" href="http://moodle.org/download">stronie Moodle - pobierz</a>.</p>
- <p>By móc wykorzystać <a href="http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/moodle/moodle/"> archiwum CVS Moodle
-</a> (jako <a href="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=30935">programista
+ <p>By móc wykorzystać <a href="http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/moodle/moodle/"> archiwum CVS Moodle </a> (jako <a href="http://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=30935">programista
z prawem do zapisu</a>), w pierwszej kolejności musisz mieć <a href="http://sourceforge.net/account/register.php">konto na serwerze Sourceforge</a>. Na tej stronie zakładamy przykładowo, iż posiadasz nazwę użytkownika
<strong><font color="#990000">myusername</font></strong> wraz z hasłem
- <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>.Gdy już będziesz miał konto na serwerze Sourceforge'a skontaktuj się za mną (<a
- href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a>), żebym mógł przekazać Ci prawa zapisu do poszczególnych katalogów.</p>
+ <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>. Zwróć uwagę na instrukcje sourceforge dotyczące <a target="_top" href="http://sourceforge.net/docman/display_doc.php?docid=768&group_id=1#develhomedir">utworzenia katalogu domowego CVS</a>. Jest tam opisane coś, co musisz zrobić z każdym nowym kontem, aby umożliwić jego współpracę z CVS. W skrócie : musisz skorzystać z ssh, aby interaktywnie połączyć się z cvs.sourceforge.net.</p>
+
+Gdy już będziesz miał konto na serwerze Sourceforge'a skontaktuj się z (<a
+ href="http://dougiamas.com/">Martin'em Dougiamas'em</a>), żeby mógł przekazać Ci prawa zapisu do poszczególnych katalogów.</p>
+
+
<p>Aby nie być pytanym o <strong><font color="#990000">mypassword</font></strong>
za każdym razem gdy uruchamiasz polecenia CVS, przeczytaj <a href="http://sourceforge.net/account/editsshkeys.php">Wskazówki Sourceforge
View
2 lang/pl/docs/future.html
@@ -10,7 +10,7 @@
<body bgcolor="#FFFFFF">
-<h2>Przyszłość Moodel</h2>
+<h2>Przyszłość Moodle</h2>
<p>W miarę jak Moodle dojrzewa, kierunek jego rozwoju jest determinowany przez społeczeństwo programistów i użytkowników Moodle. Dynamiczna baza proponowanych funkcji i stanu ich realizacji jest umieszczona na <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
View
2 lang/pl/docs/glossary.html
@@ -143,7 +143,7 @@ <h3 class="question"><a name="xhtml"></a>XHTML - Extensible Hypertext Markup Lan
<p class="answer">XHTML zastąpi kiedyś HTML na funkcji języka wykorzystywanego do tworzenia stron internetowych. XHTML ma uczynić pisanie stron internetowych łatwiejszym, gdyż strona będzie wyglądać zawsze tak samo, niezależnie od przeglądarki internetowej.</p>
<h3 class="question"><a name="xml"></a>XML</h3>
-<p class="answer">Extensible Mark-up Language. is just what the name implies, extensible.
+<p class="answer">Extensible Mark-up Language. Tak jak wskazuje nazwa jest to język rozwijany.
Programista piszący w XML ma bardzo dużą swobodę, jako że może sam tworzyć instrukcje, które następnie umieszcza w swoich programach. Jest przeciwieństwem HTML, który ma precyzyjnie określony i udokumentowany zestaw instrukcji do wykorzystania i nie oferuje żadnej możliwość ich 'rozszerzenia'. Ze względu na swoją ekstremalną elastyczność XML może być końcowym ogniwem ewolucyjnej ścieżki HTML. Zobacz także <a href="#xhtml">XHTML</a>.</p>
<p align="center" class="normaltext"><a href="#pagetop">Powrót na początek strony</a></p>
View
82 lang/pl/docs/index.html
@@ -1,41 +1,41 @@
-<head>
- <title>Moodle Contributed Documentation</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
- <style type="text/css">
-<!--
-.docheading {
- font-size: medium;
- font-weight: bold;
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- border: 1px dotted;
- padding: 10px;
- background-color: #EEEEEE;
-}
-.docdescription {
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- font-size: medium;
- border: none;
- padding-left: 40px;
-}
--->
-</style>
-</head>
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-<h2>Contributed Documentation</h2>
-
-<p>This section contains links to user-contributed documentation,
- which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
-
-<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
- documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
- meantime.
-
-<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
-<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
-
-<p>&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
-</body>
+<head>
+
+ <title>Moodle Contributed Documentation</title>
+
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+
+ <style type="text/css">
+
+<!--
+
+.docheading {
+
+ font-size: medium;
+
+ font-weight: bold;
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ border: 1px dotted;
+
+ padding: 10px;
+
+ background-color: #EEEEEE;
+
+}
+
+.docdescription {
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+ font-size: medium;
+
+ border: none;
+
+ padding-left: 40px;
+
+}
+
+-->
View
16 lang/pl/docs/install.html
@@ -30,7 +30,7 @@
<li><a href="#webserver">Sprawdzanie ustawień serwera sieciowego.</a></li>
<li><a href="#config">Edycja config.php</a></li>
<li><a href="#admin">Wejdź na stronę administracyjną</a></li>
- <li><a href="#cron">Ustawienia automatycznego powiadomiania</a></li>
+ <li><a href="#cron">Ustawienia mechanizmu 'cron'</a></li>
<li><a href="#course">Tworzenie nowego kursu</a></li>
</ol>
<h3 class="sectionheading"><a name="requirements"></a>1. Wymagania</h3>
@@ -44,7 +44,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="requirements"></a>1. Wymagania</h3>
<ul>
<li>Włączona <a href="http://www.boutell.com/gd/" target="_blank">biblioteka GD</a> , z obsługą formatów JPG i PNG.</li>
<li>Obsługa Sesji (session support) włączona.</li>
- <li>Przesyłąnie plików (file uploading) włączone</li>
+ <li>Przesyłanie plików (file uploading) włączone</li>
<li>Tryb awaryjny (Safe Mode) musi być wyłączony (na forach znajdujących się na moodle.org znajdziesz opis problemów powodowanych przez ten tryb)</li>
</ul>
</li>
@@ -218,7 +218,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Wejd
<p>Powinieneś teraz ujrzeć formularz, w którym możesz określić więcej zmiennych dotyczących instalacji, takich jak domyślny język, hosty SMTP itd. Nie przejmuj się zbytnio ustawianiem wszystkiego teraz - zawsze możesz tu wrócić i zmodyfikować wartości tych zmiennych korzystając z panelu administracyjnego. Przewiń stronę do końca i kliknij na &quot;Save changes&quot;.</p>
- <p>Jeśli (i tylko wtedy gdy) utkniesz gdzieś podczas tego całego procesu, bez możliwości kontynuacji, to twój serwer ma najprawdopodobniej problem zwany &quot;buggy referrer&quot;. Łatwo go jednak naprawić: po prostu wyłącz ustawienie &quot;secureforms&quot; i spróbuj kontynuawać instalację.</p>
+ <p>Jeśli (i tylko wtedy gdy) utkniesz gdzieś podczas tego całego procesu, bez możliwości kontynuacji, to twój serwer ma najprawdopodobniej problem zwany &quot;buggy referrer&quot;. Łatwo go jednak naprawić: po prostu wyłącz ustawienie &quot;secureforms&quot; i spróbuj kontynuować instalację.</p>
<p>Na następnej stronie możesz zdefiniować parametry swojego serwisu w Moodle, a także stronę tytułową wybierając takie rzeczy jak nazwa, format, opis serwisu itp. Wypełnij te pola (możesz do nich zawsze wrócić) i kliknij na &quot;Save changes&quot; (zapisz zmiany).</p>
<p>Na koniec zostaniesz poproszony o utworzenie konta nadrzędnego użytkownika - administratora, za pomocą którego będziesz miał później dostęp do stron administracyjnych. Wypełnij formularz, umieszczając w nim swoje imię, adres e-mail itp. a następnie kliknij na &quot;Save changes&quot; (zapisz zmiany). Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione, ale jeśli pominiesz któreś z istotniejszych, zostaniesz o nie ponownie zapytany. </p>
@@ -234,7 +234,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Wejd
</blockquote>
</blockquote>
<p>(Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny proces instalacji został przerwany, albo wystąpił błąd systemowy, który uniemożliwia zalogowanie się na konto administratora, możesz zazwyczaj zalogować się używając domyślnej nazwy użytkownika &quot;<strong>admin</strong>&quot;, z hasłem &quot;<strong>admin</strong>&quot;.)</p>
- <p>Gdy proces instalacji zakończy się powodzeniem, zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę główną swojego serwisu. Zwróć uwagę, na odnośniki administracyjne widoczne po lewej stronie (te opcje dostępne są też w panelu administracyjnym). Są ona widoczne tylko dla Ciebie, ponieważ jesteś zalogowany jako administratir. Całą administracja Moodle może być teraz wykonywana z tego menu. Możesz za jego pomocą np:</p>
+ <p>Gdy proces instalacji zakończy się powodzeniem, zostaniesz przeniesiony z powrotem na stronę główną swojego serwisu. Zwróć uwagę, na odnośniki administracyjne widoczne po lewej stronie (te opcje dostępne są też w panelu administracyjnym). Są ona widoczne tylko dla Ciebie, ponieważ jesteś zalogowany jako administrator. Całą administracja Moodle może być teraz wykonywana z tego menu. Możesz za jego pomocą np:</p>
<ul>
<li>tworzyć i usuwać kursy</li>
<li>tworzyć i modyfikować konta użytkowników</li>
@@ -243,11 +243,11 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Wejd
</ul>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
-<h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Ustawienia automatycznego powiadamiania (cron)</h3>
+<h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Ustawienia mechanizmu 'cron'</h3>
<blockquote>
<p>Niektóre moduły Moodle wymagają cyklicznych testów, aby wykonywać swoje zadania. Na przykład Moodle musi sprawdzać fora dyskusyjne, aby móc wysłać kopie postów osobom zapisanym na nie.</p>
<p>Skrypt za to odpowiedzialny znajduje się w katalogu 'admin' w pliku cron.php. Nie jest on jednak w stanie uruchomić sam siebie, dlatego też musisz uruchomić mechanizm, który będzie regularnie uruchamiać ten skrypt (np. co pięć minut). Będzie to takie &qout;bicie serca&quot; całego serwisu, w rytm którego wspomniany skrypt może wykonywać funkcje w odstępach czasu zdefiniowanych w modułach.</p>
- <p>Zwróć uwagę, że maszyna która przeprowadza automatyczne powiadamianie <b>nie musi być tą samoą maszyną, na której pracuje Moodle</b>. Jeśli przykładowo twój host nie posiada automatycznego powiadamiania, to możesz uruchomić go na innym serwerze, albo na twoim komputerze w domu. Ważne jest jedynie, aby plik cron.php był wywoływany regularnie. </p>
+ <p>Zwróć uwagę, że maszyna na której uruchomiony jest mechanizm 'cron' <b>nie musi być tą samą maszyną, na której pracuje Moodle</b>. Jeśli przykładowo twój host nie obsługuje mechanizmu 'cron', to możesz uruchomić go na innym serwerze, albo na twoim komputerze w domu. Ważne jest jedynie, aby plik cron.php był wywoływany regularnie. </p>
<p>Obciążenie wprowadzane przez ten skrypt nie jest zbyt duże, więc 5 minut jest na ogół rozsądnym wyborem, ale jeśli chcesz możesz wydłużyć odstępy do piętnastu czy nawet trzydziestu minut. Najlepiej by było jednak, gdyby ten odcinek czasu nie był też zbyt długi, jako że opóźnienia w przesyłaniu wiadomości pocztą mogą ograniczyć aktywność na kursach.</p>
@@ -277,7 +277,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="cron"></a>9. Ustawienia automatycznego powia
</pre>
</blockquote>
<h4>Automatyczne uruchamianie skryptu co pięć minut</h4>
- <p>W systemach Unix: Korzystaj z <b>cron</b>. Zmodyfikuj ustawienia automatycznego powiadamiania z linii poleceń, wpisując &quot;crontab -e&quot; i dodając linię następującej postaci :</p>
+ <p>W systemach Unix: Korzystaj z <b>cron</b>. Zmodyfikuj ustawienia mechanizmu 'cron' z linii poleceń, wpisując &quot;crontab -e&quot; i dodając linię następującej postaci :</p>
<blockquote>
<pre>*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</pre>
</blockquote>
@@ -292,7 +292,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10. Tworzenie nowego kursu</h3>
<p>Teraz gdy platforma Moodle działa już prawidłowo możesz utworzyć kursy.</p>
<p>Wybierz opcję &quot;Utwórz nowy kurs&quot; ze strony administracyjnej (albo z odnośników administracyjnych na stronie głównej twojego serwisu).</p>
<p>Wypełnij formularz, przykładając szczególną uwagę do formatu kursu. Nie musisz się zbytnio przejmować detalami, gdyż wszystkie one mogą zostać później ustalone przez prowadzącego.</p>
- <p>Kliknij na &quot;Zapisz zmiany&quot;, a zostaniesz przeniesiony do następnego forumlarza, na którym możesz przyporządkować prowadzących do kursów. W tym miejscu możesz korzystać jedynie z już istniejących kont. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto prowadzącego, to albo poproś prowadzącego, aby utworzył je sobie sam (na stronie logowania), albo utwórz je sam, klikając na odnośnik &quot; Utwórz nowe konto&quot; na panelu administracyjnym./p>
+ <p>Kliknij na &quot;Zapisz zmiany&quot;, a zostaniesz przeniesiony do następnego formularza, na którym możesz przyporządkować prowadzących do kursów. W tym miejscu możesz korzystać jedynie z już istniejących kont. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto prowadzącego, to albo poproś prowadzącego, aby utworzył je sobie sam (na stronie logowania), albo utwórz je sam, klikając na odnośnik &quot; Utwórz nowe konto&quot; na panelu administracyjnym.</p>
<p>Gdy kurs został utworzony, jest gotowy do zmiany ustawień, oraz staje się dostępny poprzez odnośnik &quot;Kursy&quot; na stronie głównej.</p>
View
2 lang/pl/docs/installamp.html
@@ -94,7 +94,7 @@ <h3 class="sectionheading">Windows</h3>
<li>Zapisz plik config.php - możesz zignorować pozostałe ustawienia, jeśli jeszcze jakieś zostały.</li>
<li>Już prawie koniec! Reszta instalacji odbywa się poprzez sieć. Wejdź na stronę <a href="http://localhost/moodle/admin/" target="_blank">http://localhost/moodle/admin/</a>
i kontynuuj proces instalacji z poziomu przeglądarki internetowej.</li>
- <li>Na koniec musisz jeszcze zamieścić jakiś mechanizm powiadamiania. Szczegóły znajdziesz w <a href="./?file=install.html">podręczniku instalacji</a></li>
+ <li>Na koniec musisz jeszcze zamieścić jakiś mechanizm 'cron'. Szczegóły znajdziesz w <a href="./?file=install.html">podręczniku instalacji</a></li>
</ol>
<p>Jeśli nie chcesz lub nie możesz korzystać z EasyPHP, poniżej podano kilka wskazówek jak upewnić się, że PHP działa poprawnie i uniknąć najczęstszych błędów:</p>
<ul>
View
4 lang/pl/docs/intro.html
@@ -11,7 +11,7 @@
<p>Moodle jest pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet, oraz stron internetowych. Jest to rozwijający się projekt, zaprojektowany aby wspierać <a href="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/">społeczny konstrukcjonizm</a> jako podstawę edukacji.</p>
-<p>Moddle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
+<p>Moodle jest rozprowadzane darmowo jako oprogramowanie <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
Open Source</a> (Zgodnie z <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">
Licencją GNU </a>).W skrócie oznacza to, że Moodle podlega prawom autorskim, ale masz dodatkowe uprawnienia. Możesz kopiować, używać i modyfikować Moodle, pod <b>warunkiem</b>, że zgodzisz się: udostępnić źródło innym osobom, nie zmieniać oryginalnej licencji, oraz załączyć tą licencję, do wszelkich prac pochodnych. Przeczytaj dokładnie licencję i skontaktuj się z <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">właścicielem praw autorskich</a>, jeśli masz jakieś wątpliwości</P>
@@ -20,7 +20,7 @@
<p>Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania) i jest najbardziej przydatne dla programistów i teoretyków edukacji. &nbsp;
-Jest to też czasownik oznaczający proces leniwego wałęsania się poprzez coś, robienie rzeczy tak, jak masz ochotę je zrobić, przyjemne majsterkowanie, które często prowadzi do wiedzy i kreatywności. W taki sposób Moodle było projektowane, a także umożliwia właśnie takie podejście do procesau edukacji, zaróno od strony nauczyciela jak i uczniów. Każdy kto korzysta z Moodle, jest właśnie takim 'Moodlerem - majsterkowiczem'
+Jest to też czasownik oznaczający proces leniwego wałęsania się poprzez coś, robienie rzeczy tak, jak masz ochotę je zrobić, przyjemne majsterkowanie, które często prowadzi do wiedzy i kreatywności. W taki sposób Moodle było projektowane, a także umożliwia właśnie takie podejście do procesu edukacji, zarówno od strony nauczyciela jak i uczniów. Każdy kto korzysta z Moodle, jest właśnie takim 'Moodlerem - majsterkowiczem'
</p>
<p>Przyłącz się do <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">Moodle</a>!</p>
<p><br>
View
8 lang/pl/docs/teacher.html
@@ -123,12 +123,12 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Tworzenie sk
<p>Tworzenie kursu obejmuje dodawanie modułów działań (składowych) do strony głównej aby
umożliwić korzystanie z nich studentom. Możesz w każdej chwili zmieniać kolejność tych
modułów</p>
- <p>W celu włączenia funkcji edycji kliknij &quot;Włącz tryb edyci&quot; w menu
+ <p>W celu włączenia funkcji edycji kliknij &quot;Włącz tryb edycji&quot; w menu
Administracja. Przełącznik ten pokazuje albo ukrywa dodatkowe funkcje umożliwiające
manipulowanie stroną główną. Zwróć uwagę, że na pierwszym z powyższych obrazów ekranu
(Format tygodniowy) funkcje edycji są włączone.</p>
<p>Aby dodać nową składową kursu przejdź do tygodnia, tematu, lub sekcji ekranu, w której
- chcesz teą składową dodać i wybierz rodzaj składowej z menu podręcznego. Oto krótkie
+ chcesz składową dodać i wybierz rodzaj składowej z menu podręcznego. Oto krótkie
omówienie wszystkich standardowych składowych kursów w Moodle 1.0:</p>
<dl>
<dt><strong>Zadanie</strong></dt>
@@ -157,7 +157,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Tworzenie sk
<br>
<br>
<dt><strong>Dziennik</strong></dt>
- <dd>Każde działanie związane z dziennikiem stanowi wpis do dziennika całego kursu. Dla każdej składowej kursu tego typu możesz sformułować otwarte pytanie, które stanowi wskazówkę dla studentów, oraz okres, w którym dziennik jest dostępny (tylko w formacie tygodniowym).Podstawową, sprawdzoną metodą jest tworzenie jendego dziennika na każdy tydzień. Należy zachęcać studentów aby ich wpisy do dzienników miały charakter refleksyjny i krytyczny, ponieważ dostęp do nich mają tylko oni oraz Ty. Następnie możesz ocenić i skomentować wszystkie wpisy dla danego tygodnia lub tematu, a studenci automatycznie otrzymają Twój komentarz pocztą elektroniczną. Dzienniki nie są przystosowane do ciągłego dodawania nowych wpisów. Jeśli potrzebujesz takiej możliwości powinieneś dodawać nowe dzienniki.</dd>
+ <dd>Każde działanie związane z dziennikiem stanowi wpis do dziennika całego kursu. Dla każdej składowej kursu tego typu możesz sformułować otwarte pytanie, które stanowi wskazówkę dla studentów, oraz okres, w którym dziennik jest dostępny (tylko w formacie tygodniowym).Podstawową, sprawdzoną metodą jest tworzenie jednego dziennika na każdy tydzień. Należy zachęcać studentów aby ich wpisy do dzienników miały charakter refleksyjny i krytyczny, ponieważ dostęp do nich mają tylko oni oraz Ty. Następnie możesz ocenić i skomentować wszystkie wpisy dla danego tygodnia lub tematu, a studenci automatycznie otrzymają Twój komentarz pocztą elektroniczną. Dzienniki nie są przystosowane do ciągłego dodawania nowych wpisów. Jeśli potrzebujesz takiej możliwości powinieneś dodawać nowe dzienniki.</dd>
<br>
<br>
<dt><strong>Zasoby</strong></dt>
@@ -185,7 +185,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Prowadzenie kursu</h3>
<p> Istnieją wielkie plany, by rozszerzyć ten dokument do bardziej szczegółowego
przewodnika. Zanim to jednak nastąpi podajemy kilka pomysłów :</p>
<ol>
- <li>Zapisz się na każde forum, by miec dobry kontakt ze swoimi studentami</li>
+ <li>Zapisz się na każde forum, by mieć dobry kontakt ze swoimi studentami</li>
<li>Zachęcaj wszystkich studentów do wypełnienia ich profili użytkownika (łącznie z
fotografiami) i zapoznaj się z nimi - ułatwi to stworzenie kontekstu dla ich
późniejszych prac.</li>
View
4 lang/pl/docs/upgrade.html
@@ -79,8 +79,8 @@ <h3 class="sectionheading">2. Zainstaluj nowe oprogramowanie dla Moodle</h3>
<h3 class="sectionheading">3. Kończenie procesu aktualizacji.</h3>
<blockquote>
<p>Ostantni krok polega na uruchomieniu procesu aktualizacji w samym Moodle.</p>
- <p>Aby to zrobić wejdź na <a target=_top href="../admin/index.php">
-To do this just visit <a target=_top href="../admin/index.php">panel administracyjny</a>.</p>
+ <p>Aby to zrobić wejdź na
+<a target=_top href="../admin/index.php">panel administracyjny</a>.</p>
<blockquote>
<p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
</blockquote>
View
6 lang/pl/help/assignment/resubmit.html
@@ -1,8 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Powtórne przesyłanie zadań</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Powtórne przesyłanie rozwiązań</B></P>
-<P>Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie zadań po wystawieniu oceny przez prowadzącego</P>
+<P>Ustawienie domyślne nie pozwala studentom na powtórne przesyłanie rozwiązania po wystawieniu oceny przez prowadzącego</P>
-<P>Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesłać już ocenione przez Ciebie zadania w celu ich powtórnego ocenienia. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku.</P>
+<P>Jeżeli włączysz tę opcje, studenci będą mogli ponownie przesyłać rozwiązania, do Twojej oceny, po tym jak już wystawisz ocenę za dane zadanie. Może to być przydatne jeżeli zamierzasz zachęcić studentów do lepszej pracy poprzez powtarzanie zadania aż do skutku.</P>
<P>Opcja ta oczywiście nie dotyczy zadań wykonywanych w trybie off-line.</P>

0 comments on commit da6a544

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.