Permalink
Browse files

Added missing files

  • Loading branch information...
1 parent e96dcc7 commit dc7afaa7e14a2319f1f701307b1a8a4c6eb117e9 gniske committed Apr 25, 2004
Showing with 126 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/da/block_course_summary.php
  2. +9 −0 lang/da/block_online_users.php
  3. +7 −0 lang/da/block_social_activities.php
  4. +103 −0 lang/da/calendar.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Brugere online';
+$string['configtimetosee'] = 'Antal minutter en bruger skal være tilsluttet systemet for at brugeren er online';
+$string['periodnminutes'] = 'sidste $a minutter';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Sociale aktiviteter';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,103 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['april'] = 'April';
+$string['august'] = 'August';
+$string['calendar'] = 'Kalender';
+$string['calendarheading'] = '$a Kalender';
+$string['clickhide'] = 'tryk for at skjule';
+$string['clickshow'] = 'tryk for at vise';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne begivenhed?';
+$string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
+$string['dayview'] = 'Dagvisning';
+$string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
+$string['december'] = 'December';
+$string['default'] = 'Standart';
+$string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
+$string['detailedmonthview'] = 'Detalieret måneds visning';
+$string['durationnone'] = 'Uden varighed';
+$string['durationuntil'] = 'Indtil';
+$string['editevent'] = 'Ret begivenhed';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Kan ikke sette begivenhed før kursus start.';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Ugyldig dato';
+$string['errornodescription'] = 'Beskrivelse er nødvendig';
+$string['errornoeventname'] = 'Navn er nødvendigt';
+$string['eventdate'] = 'Dato';
+$string['eventdescription'] = 'Beskrivelse';
+$string['eventduration'] = 'Varighed';
+$string['eventendtime'] = 'Afslutningstid';
+$string['eventinstanttime'] = 'Tid';
+$string['eventkind'] = 'Begivenhedstype';
+$string['eventname'] = 'Navn';
+$string['eventsfor'] = '$a begivenheder';
+$string['eventstarttime'] = 'Starttid';
+$string['eventtime'] = 'Tid';
+$string['eventview'] = 'Begivenhedsdetaljer';
+$string['expired'] = 'Udløbet';
+$string['explain_lookahead'] = 'Denne indstilling sætter det (maksimale) antal dage i fremtiden som en begivenhed starter for at den bliver vist som kommende begivenhed. Begivenheder der starter senere vil ikke blive vist. Læg mærke til at <strong>der ikke er nogen garanti</strong> for at alle kommende begivenheder vil blive vist; hvis der er for mange (flere end \"Vis antal kommende begivenheder\" indstillingen) i så fald vi de begivenheder som er længst ude i fremtiden ikke blive vist.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
+$string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
+$string['february'] = 'Februar';
+$string['fri'] = 'Fri';
+$string['friday'] = 'Fredag';
+$string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
+$string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
+$string['hidden'] = 'skjult';
+$string['january'] = 'Januar';
+$string['july'] = 'Juli';
+$string['june'] = 'Juni';
+$string['manyevents'] = '$a begivenheder';
+$string['march'] = 'Marts';
+$string['may'] = 'Maj';
+$string['mon'] = 'Man';
+$string['monday'] = 'Mandag';
+$string['monthlyview'] = 'Månedsvisning';
+$string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
+$string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
+$string['november'] = 'November';
+$string['october'] = 'Oktober';
+$string['oneevent'] = '1 begivenhed';
+$string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
+$string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
+$string['pref_startwday'] = 'Første dag af uge';
+$string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
+$string['preferences'] = 'Indstillinger';
+$string['preferences_available'] = 'Dine personlige indstillinger';
+$string['sat'] = 'Lør';
+$string['saturday'] = 'Lørdag';
+$string['september'] = 'September';
+$string['shown'] = 'vist';
+$string['spanningevents'] = 'Begivenheder undervejs';
+$string['sun'] = 'Søn';
+$string['sunday'] = 'Søndag';
+$string['thu'] = 'Tors';
+$string['thursday'] = 'Torsdag';
+$string['timeformat_12'] = '12-timer (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24-timer';
+$string['today'] = 'Idag';
+$string['tomorrow'] = 'Imorgen';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
+$string['tt_editevent'] = 'Ret begivenhed';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Kursus begivenheder er vist (tryk for at skjule)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Globale begivenheder er vist (tryk for at skjule)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Gruppe begivenheder er vist (tryk for at skjule)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Bruger begivenheder er vist (tryk for at skjule)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Kursus begivenheder er skjult (tryk for at vise)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Globale begivenheder er skjult (tryk for at vise)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Gruppe begivenheder er skjult (tryk for at vise)';
+$string['tt_showuser'] = 'Bruger begivenheder er skjult (tryk for at vise)';
+$string['tue'] = 'Tirs';
+$string['tuesday'] = 'Tirsdag';
+$string['typecourse'] = 'Kursus begivenhed';
+$string['typegroup'] = 'Gruppebegivenhed';
+$string['typesite'] = 'Site begivenhed';
+$string['typeuser'] = 'Bruger begivenhed';
+$string['upcomingevents'] = 'Kommende begivenheder';
+$string['userevents'] = 'Brugerbegivenheder';
+$string['wed'] = 'Ons';
+$string['wednesday'] = 'Onsdag';
+$string['yesterday'] = 'Igår';
+
+?>

0 comments on commit dc7afaa

Please sign in to comment.