Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Apr 19, 2004
1 parent f5ea030 commit dca2c8298b36de64455610766173d3303f2dfd0c
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Vak samenvatting';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Gebruikers online';
+$string['configtimetosee'] = 'Aantal minuten na activiteit dat een gebruiker als online beschouwd wordt';
+$string['periodnminutes'] = 'laatste $a minuten';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Sociale activiteiten';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
$string['adminhelplogs'] = 'Bekijk de statistieken van alle activiteiten op deze site';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Beheer de geïnstalleerde blokken en hun instellingen';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Gebruik/beheer de database op directe wijze (voorzichtig!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Kies tekstfilters en daarmee samenhangende instellingen';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Beheer de geïnstalleerde modulen en hun instellingen';
@@ -100,6 +101,8 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
+$string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
+$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Vak categorieën';
@@ -226,6 +229,7 @@
$string['databasesetup'] = 'Klaarmaken van de database';
$string['databasesuccess'] = 'De database werd met succes opgewaardeerd';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Versie backup is nu $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'De versie van de blokken is nu $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opwaarderen van de database';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nieuwste eerst';
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - oudste eerst';
@@ -514,6 +518,7 @@
$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu ';
$string['makeafolder'] = 'Maak een map';
$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de web server (bijv. apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
+$string['manageblocks'] = 'Blokken';
$string['managedatabase'] = 'Beheer de database';
$string['managefilters'] = 'Filters';
$string['managemodules'] = 'Beheer de modules';

0 comments on commit dca2c82

Please sign in to comment.