Skip to content
Browse files

Merge branch 'install_22_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_22_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents ffd6212 + 3acce7a commit dcfc7a875a8ca9a3a6abf5913b3f9e796f03ba83 @stronk7 stronk7 committed Jan 5, 2012
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +35 −0 install/lang/fi/install.php
  2. +1 −0 install/lang/ko/install.php
  3. +8 −0 install/lang/zh_tw/admin.php
View
35 install/lang/fi/install.php
@@ -34,11 +34,22 @@
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, käytä admin/cli/install_database.php -tiedostoa jos haluat asentaa tämän sivuston.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, ole hyvä ja käytä admin/cli/upgrade.php:ta jos haluat päivittää sivustosi';
+$string['cliinstallheader'] = 'Moodlen {$a} komentoriviasennusohjelma';
+$string['databasehost'] = 'Tietokannan isäntä';
+$string['databasename'] = 'Tietokannan nimi';
+$string['databasetypehead'] = 'Valitse tietokannan ajuri';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
+$string['datarootpermission'] = 'Datahakemistojen oikeudet';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dirroot'] = 'Moodle-hakemisto';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
+$string['environmentsub2'] = 'Jokaisessa Moodle-julkaisussa on joitakin vähimmäisvaatimuksia PHP-versiolta sekä joitakin pakollisia PHP-lisäosia.
+Ennen jokaista asennusta ja päivitystä suoritetaan täysi ympäristön tarkistus. Ole hyvä ja ota yhteyttä palvelimen ylläpitoon jos et tiedä kuinka asentaa uutta versiota tai PHP-lisäosia.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Ympäristön tarkastus epäonnistui!';
$string['installation'] = 'Asennus';
+$string['langdownloaderror'] = 'Valitettavasti kieltä "{$a}" ei voitu ladata. Asennus jatkuu englanniksi.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu {$a}:han.</p>
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
@@ -53,10 +64,34 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Polut';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Asennusohjelma ei voi luoda datahakemistoa ({$a->dataroot}).';
+$string['pathshead'] = 'Varmista polut';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot-hakemisto ei ole kirjoitettavissa.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Ylähakemisto ({$a->parent}) ei ole kirjoitettavissa. Asennusohjelma ei voi luoda datahakemistoa ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Jotkut sivustot käyttävät /admin URL-osoitetta hallintapaneelille tai vastaavalle. Tämä on valitettavasti ristiriidassa Moodlen normaalin admin-sivun sijainnin kanssa.
+Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi admin-hakemiston uudelleen, antamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi: <em>moodleadmin</em>. Tämä korjaa admin-linkit Moodlessa.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Tarvitset paikan, jonne Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web-palvelimen käyttäjän taholta (yleensä "nobody" tai "apache"), mutta se ei saa olla käytettävissä suoraan web:in kautta. Jos hakemistoa ei ole, asennusohjelma yrittää luoda sen.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Koko hakemistopolku Moodle-asennukseen.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodlen koko verkko-osoite.
+Moodleen ei ole mahdollista päästä käyttäen useita osoitteita.
+Jos sivustollasi on useita julkisisa osoitteita, sinun täytyy asettaa pysyvät ohjaukset kaikkiin niistä lukuunottamatta tätä.
+Jos sivustollesi on pääsy sekä Intranetistä että Internetistä, käytä tässä julkista osoitetta ja aseta DNS niin, että myös Intranet-käyttäjät voivat käyttää julkista osoitetta.
+Jos osoite ei ole oikea, muuta URL-osoitetta selaimessasi aloittaaksesi asennuksen uudelleen eri arvolla.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot-sijainti on turvallinen';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin-hakemistoa ei ole';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP-lisäosa';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x -versiossa on joitakin tunnettuja ongelmia).</p>
<p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää asennus palvelimelle jossa on uudempi PHP-versio!<br>
(jos sinulla on versio 5.0.x, voit myös siirtyä versioon 4.4.x) </p>';
+$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
+$string['welcomep20'] = 'Näet tämän sivun koska olet onnistuneesti asentanut ja käynnistänyt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketin tietokoneellasi.
+Onnittelut!';
+$string['welcomep30'] = 'Tämä julkaisu <strong>{$a->installername}</strong> sisältää sovellukset ympäristön luomiseen, jossa <strong>Moodle</strong> toimii:';
+$string['welcomep40'] = 'Tämä paketti sisältää myös <strong>Moodlen {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Kaikkia tämän paketin sovelluksia hallitsevat niihin liittyvät lisenssit. Koko <strong>{$a->installername}</strong> paketti on <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">avointa lähdekoodia</a> ja sitä jaellaan <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenssin alla.';
+$string['welcomep60'] = 'Seuraavat sivut opastavat sinua helposti seurattavien vaiheiden läpi <strong>Moodlen</strong> konfiguroinnissa koneellesi. Voit hyväksyä oletusasetukset tai vaihtoehtoisesti muuttaa niitä tarvitsemallasi tavalla.';
$string['welcomep70'] = 'Napsauta "Seuraava"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
View
1 install/lang/ko/install.php
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['databasename'] = '데이터베이스 명칭';
$string['databasetypehead'] = '데이터베이스 드라이버 선택';
$string['dataroot'] = '데이타 경로';
+$string['datarootpermission'] = '데이터 디렉토리 허가';
$string['dbprefix'] = '테이블 접두어';
$string['dirroot'] = '무들 디렉토리';
$string['environmenthead'] = '구동환경을 점검합니다...';
View
8 install/lang/zh_tw/admin.php
@@ -30,5 +30,13 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['clianswerno'] = '';
+$string['cliansweryes'] = '';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = '錯誤,將選項 "{$a->option}" 設為 "{$a->value}" 是不正確的';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = '不正確的值,請重試一次';
+$string['clitypevalue'] = '輸入值';
+$string['clitypevaluedefault'] = '輸入值,按 Enter 使用預設值({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = '未知的選項:{$a}。請使用選項 --help。';
+$string['cliyesnoprompt'] = '輸入 y(表示是)或是 n(表示否)';
$string['environmentrequireinstall'] = '必須安裝/啟用';
$string['environmentrequireversion'] = '要求版本為 {$a->needed} ,您目前版本為 {$a->current}';

0 comments on commit dcfc7a8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.