Permalink
Browse files

Moodle v 1.0.9

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Aug 19, 2003
1 parent a8b5671 commit ddab82acf7a3d043806f066f1d946bc66296c308
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kategorie kursów</B></P>
+
+<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł ustanowić kilka kategorii kursów.</p>
+
+<P>Przykładowo: &quot;Nauki Ścisłe&quot;, &quot;Nauki humanistyczne&quot;, &quot;Ochrona zdrowia&quot; itp.</p>
+
+<P>Wybierz kategorię najbardziej odpowiednią dla Twojego kursu. Twój wybór będzie miał wpływ na to gdzie kurs będzie się znajdował na liście kursów i może ułatwić studentom jego odnalezienie.</p>
+
@@ -0,0 +1,19 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Formaty kursów w Moodle</B></P>
+
+<P><B>Format tygodniowy</B></P>
+
+<UL>
+Kurs zorganizowany jest w cyklu tygodniowym z dokładnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia. Każdy tydzień składa się z pewnej liczby składowych kursu. Niektóre z nich, takie jak dzienniki, mogą mieć czasowo ograniczone &quot;okno dostępu&quot;, czyli okres trwający np. dwa tygodnie, po zakończeniu którego przestają być dostępne.
+</UL>
+
+
+<P><B>Format tematyczny</B></P>
+<UL>
+Format ten jest bardzo zbliżony do formatu tygodniowego, z wyjątkiem tego, że kurs zamiast na tygodnie podzielony jest na tematy. Tematy nie mają żadnych ograniczeń czasowych i nie musisz podawać żadnych dat.
+</UL>
+
+
+<P><B>Format towarzyski</B></P>
+<UL>
+Jest to format zorientowany na jedno główne forum - Forum towarzyskie - które wyświetlone jest na stronie głównej. Format ten jest przydatny w sytuacjach, w których forma działania nie jest sprecyzowana. Nie muszą być to nawet kursy, przykładowym zastosowaniem jest wydziałowa tablica ogłoszeń.
+</UL>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Pełna nazwa kursu</B></P>
+
+<P>Pełna nazwa kursu wyświetlana jest u góry ekranu oraz w listach kursów.</P>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aktualności kursu</B></P>
+
+<P>Specjalne forum &quot;Aktualności&quot; pojawia się w tygodniowych i tematycznych formatach kursu. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje zawiadomienia pocztą elektroniczną.)</p>
+
+<P>Funkcja ta określa ile ostatnich pozycji wyświetlanych jest na stronie głównej Twojego kursu, w ramce najświeższe wiadomości w prawym górnym narożniku ekranu.</p>
+
+<P>Ustawienie tej funkcji na &quot;0 aktualności&quot; sprawi, że ramka najświeższe wiadomości w ogóle się nie pojawi.</p>
+
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Liczba tygodni/tematów kursu</B></P>
+
+<P>Ustawienie to jest stosowane tylko dla formatu tygodniowego i tematycznego.</p>
+
+<P>W przypadku formatu tygodniowego określa liczbę tygodni trwania kursu, zaczynając od daty rozpoczęcia kursu.</p>
+
+<P>W przypadku formatu tematycznego określa liczbę tematów na kursie.</p>
+
+<P>W obu przypadkach przekłada się to na liczbę ramek w środkowej części strony kursu.</p>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Co się ostatnio działo?</B></P>
+
+<P>Moodle może wyświetlić &quot;ostatnie działania&quot; na głównej stronie kursu, w ramce &quot;Co się ostatnio działo&quot;.</p>
+
+<P>Funkcja ta wyświetla wszystkiw wydarzenia które miały miejsce od ostatniego zalogowania użytkownika na kursie. Wyświtlane są nowe posty, nowi użytkowników, wpisy do dzienników itp.</p>
+
+<P>Bardzo zalecane jest włączenie tej funkcji w czasie trwania kursu, ponieważ pomaga ona orientować się w poziomie aktywności na kursie. Wiedza o tym co robią wszyscy uczestnicy pomaga również stworzyć atmosferę współpracy w grupie.
+
+<P>Wyłączenie funkcji może być zalecane dla wyjątkowo rozbudowanych lub bardzo popularnych kursów, ponieważ może ona wtedy spowolnić wyświetlanie stron kursu.
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Skrócona nazwa kursu</B></P>
+
+<P>Wiele instytucji stosuje skrócone nazwy kursów, np. BP102 lub COMMS. Nawet jeżeli nie wprowadziłeś dotychczas skróconej nazwy swojego kursu, zrób to tutaj. Nazwa skrócona będzie wykorzystywana w kilku miejscach, w których pełna nazwa nie byłaby odpowiednia (np. w temacie wiadomości e-mail).</P>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Data rozpoczęcia kursu</B></P>
+
+<P>W tym miejscu określasz termin rozpoczęcia kursu (w swojej strefie czasowej).</p>
+
+<P>Jeżeli stosujesz tygodniowy format kursu, ustawienie daty rozpoczęcia będzie miało wpływ na sposób wyświetlania poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień rozpocznie się w dniu określonym tutaj.</p>
+
+<P>Ustawienie to nie będzie miało wpływu na kursy stosujące format towarzyski lub tematyczny.</p>
+
+<P>Wpłynie ono jednak na wyświetlanie logów, które przyjmują podaną tu datę jako najwcześniejszą możliwą do wyświetlenia.</p>
+
+<P>Zasadniczo, jeżeli Twój kurs ma faktyczną datę rozpoczęcia, warto ją tutaj wprowadzić bez względu na to jaki format kursu stosujesz.</p>
View
@@ -0,0 +1,120 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Stosowane emotikony (bu¼ki, u¶mieszki)</B></P>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr valign="top">
+ <td>
+ <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>U¶miech</td>
+ <td><font face="courier">:-)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Szeroki u¶miech</td>
+ <td><font face="courier">:-D</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Puszczenie oczka</td>
+ <td><font face="courier">;-)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Mieszane uczucia</td>
+ <td><font face="courier">:-/</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Zastanowienie siê</td>
+ <td><font face="courier">V-.</font></td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Jêzyczek</td>
+ <td><font face="courier">:-P</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>'Równy go¶æ'</td>
+ <td><font face="courier">B-)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Zadowolenie</td>
+ <td><font face="courier">^-)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Wytrzeszczone oczy</td>
+ <td><font face="courier">8-)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Zaskoczenie</td>
+ <td><font face="courier">8-o</td>
+ </tr>
+ </table>
+ </td>
+ <td>
+ <table border="0" align="center" cellpadding="5">
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Smutek</td>
+ <td><font face="courier">:-(</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Nie¶mia³o¶æ</td>
+ <td><font face="courier">8-.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Rumieniec</td>
+ <td><font face="courier">:-I</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Buziaki</td>
+ <td><font face="courier">:-X</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Klaun</td>
+ <td><font face="courier">:o)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Podbite Limo</td>
+ <td><font face="courier">P-|</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Z³o¶æ</td>
+ <td><font face="courier">8-[</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Martwy</td>
+ <td><font face="courier">xx-P</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Senny</td>
+ <td><font face="courier">|-.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
+ <td>Diabe³ek</td>
+ <td><font face="courier">}-]</td>
+ </tr>
+ </table>
+</table>
+
+<P> Podczas pisania w ¶rodowisku on-line, mo¿esz mieæ czasem trudno¶ci z przedstawieniem swoich emocji za pomoc± samego tekstu. Te ma³e ikonki mog± Ci pomóc.</p>
+
+
+<P>Aby zamie¶ciæ emotikonê w tek¶cie : kliknij na wybran± ikonê powy¿ej, lub wpisz odpowiadaj±cy jej ci±g znaków bezpo¶rednio podczas pisania.</P>
+
+<P>Zwróæ uwagê, ¿e kody tekstowe s± dobrane tak, by wygl±da³y tak jak ikony. Wystarczy, ¿e pochylisz g³owê w lewo, gdy na nie patrzysz.</P>
+
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Klucz dostępu do kursu</B></P>
+
+<P>Klucz dostępu do kursu ma na celu uniemożliwić udział w kursie osobom niepożądanym.</p>
+
+<P>Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, to każda osoba, która posiada konto na tym serwisie będzie mogła zapisać się na Twój kurs po prostu wchodząc na stronę kursu.</p>
+
+<P>Jeżeli wpiszesz tutaj jakieś hasło, to studenci próbujący PO RAZ PIERWSZY uzyskać dostęp zostaną poproszeni o wpisanie tego hasła.</p>
+
+<P>Klucz został zastosowany po to aby można było go przekazać uprawnionym osobom za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub nawet ustnie podczas bezpośredniego spotkania na zajęciach.</p>
+
+<P>Jeżeli hasło stanie się znane osobom niepożądanym i zapiszą się one na kurs, to możesz je skreślić (zobacz stronę ich profilów użytkownika) i zmienić hasło. Nie będzie to miało wpływu na uprawnionych studentów, którzy już są zapisani, a osoby niepożądane nie będą mogły ponownie wejść na strony kursu.</p>
+
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Dostęp dla gości</B></P>
+
+<P>Możesz zdecydować czy użytkownicy zalogowani jako &quot;goście&quot; mają mieć dostęp do Twojego kursu.</p>
+
+<P>Goście mogą się zalogować używając przycisku &quot;Zaloguj się jako gość&quot; znajdującego się na stronie logowania.</p>
+
+<P>Użytkownicy zalogowani jako goście ZAWSZE mają dostęp na zasadzie &quot;tylko do odczytu&quot;, czyli nie mogą wysyłać postów ani w żaden inny sposób utrudniać pracy pełnoprawnym uczestnikom kursu.</p>
+
+<P>Opcja dostępu dla gości może być przydatna jeżeli chcesz pokazać swoją pracę koledze albo aby studenci mogli zapoznać się z kursem zanim zdecydują się na niego zapisać.</p>
+
+<P>Masz do wyboru dwa sposoby dostępu dla gości: z kluczem dostępu lub bez. W pierwszym przypadku, goście będą musieli użyć aktualnego klucza dostępu KAŻDORAZOWO gdy będą się logować (w przeciwieństwie do studentów, którzy muszą to zrobić tylko raz). Dzięki temu możesz skutecznie ograniczać swoim gościom dostęp do kursów. Jeżeli zdecydujesz się dopuszczać gości bez klucza, to każda osoba będzie mogła bezpośrednio uzyskać dostęp do Twojego kursu. </p>
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Jak pisać w języku HTML</B></P>
+
+<P>Używając języka HTML w Moodle możesz stosować dowolne znaczniki HTML w celu uzyskania pożądanego efektu.
+
+<P>Twój kod będzie zazwyczaj wydrukowany w komórce tabeli i dlatego :
+
+ <UL>
+ <LI>niepotrzebne są jakiekolwiek znaczniki &lt;HEAD> lub &lt;BODY>
+ <LI>uważaj na niedopasowane znaczniki &lt;/TABLE>, które mogą zakłócić poprawne wyświetlanie tekstu na ekranie.
+ </UL>
+
+
View
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Edycja języków</B></P>
+
+<P>Edycja języków na tej stronie możliwa jest tylko w przypadku gdy istnieje możliwość edytowania plików przez proces serwera WWW.</p>
+
+<P>Wewnątrz niektórych ciągów znaków pojawią się <B>$a</B> oraz <B>$a->cośtam</B>.</p>
+
+<P>Są to zmienne, które będą zastąpione przez nazwy/nazwiska lub inne słowa podstawione przez Moodle.
+
+<P>W przypadku tylko jednej zmiennej, używana jest forma $a. W przypadku dwóch lub więcej zmiennych, każda z nich ma swoja nazwę.
+
View
@@ -0,0 +1,66 @@
+<head>
+ <title>Pomoc Moodle: Składowe kursu</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <style type="text/css">
+ <!--
+ .sectionheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ }
+ -->
+ </style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Składowe kursu</B></P>
+
+<P>Moodle zawiera szeroki zakres modułów działań (składowych), które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Fora</B></P>
+<UL>
+<P>Ten moduł może być najważniejszy - właśnie w nim odbywa się większość dyskusji.
+ Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników.
+ Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki.
+ Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Dzienniki</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł ten obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym. Prowadzący prosi studentów o refleksje na dany temat. Studenci mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Zazwyczaj zalecane jest aby tworzyć przynajmniej jeden dziennik tygodniowo</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Zasoby</B></P>
+<UL>
+<P>Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera obsługującego kurs, lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu.</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Zadania</B></P>
+<UL>
+<P>Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizy</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Wybory</B></P>
+<UL>
+<P>Działanie związane z dokonaniem wyboru jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań.
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Ankiety</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania.</P>
+</UL>
+
+</body>
+
+
+
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Przesyłanie grafiki</B></P>
+
+<P>Możesz przesłać na ten serwer plik graficzny ze swojego komputera. Plik ten będzie Cię reprezentował w różnych miejscach.
+<P>Dlatego też najlepszym wizerunkiem będzie Twój portret z bliska, ale możesz wykorzystać dowolną inną grafikę.
+<P>Plik graficzny musi mieć format JPG lub PNG (tzn. jego nazwa powinna mieć rozszerzenie .jpg lub .png).
+<P>Są cztery sposoby uzyskania pliku graficznego:
+
+<OL>
+<LI>Zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym zapisane w Twoim komputerze najprawdopodobniej będą już we właściwym formacie.
+<LI>Możesz zeskanować odbitkę fotograficzną - pamiętaj o zapisaniu pliku w formacie JPG lub PNG.
+<LI>Jeżeli masz zdolności artystyczne, możesz sam zrobić rysunek używając programu do malowania.
+<LI>Możesz &quot;podkraść&quot; plik graficzny z sieci WWW. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> to znakomite miejsce do szukania grafiki. Po znalezieniu odpowiedniego pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie &quot;Zapisz rysunek&quot; z menu (procedura ta może się trochę różnić w zależności od komputera).
+</OL>
+
+<P>W celu przesłania pliku graficznego, kliknij przycisk &quot;Przeglądaj&quot; na niniejszej stronie edycji i wybierz odpowiedni plik z twardego dysku.</p>
+<P>UWAGA: Upewnij się że plik ten nie przekracza podanego maksymalnego rozmiaru, w przeciwnym razie nie zostanie on przesłany.</p>
+<P>Następnie kliknij &quot;Aktualizuj mój profil&quot; na dole ekranu - obraz zostanie przycięty i zmniejszony do rozmiaru 100 na 100 pikseli.</p>
+<P>Gdy powrócisz na stronę profilu, być może nie zmieni się wygląd reprezentującej Cię grafiki. W takim przypadku kliknij w swojej przeglądarce przycisk &quot;Odśwież&quot;.</p>
+
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ddab82a

Please sign in to comment.