Skip to content
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent f0c8bb7 commit de1b85d795ab416977833351c5435d084858336b AMOS bot committed Dec 14, 2011
Showing with 8 additions and 7 deletions.
  1. +8 −7 install/lang/fi/install.php
View
15 install/lang/fi/install.php
@@ -33,29 +33,30 @@
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
-$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
+$string['dirroot'] = 'Moodle-hakemisto';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
$string['installation'] = 'Asennus';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu {$a}:han.</p>
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
-<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 40M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
-<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 40M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x -versiossa on joitakin tunnettuja ongelmia).</p>
<p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
+<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää asennus palvelimelle jossa on uudempi PHP-versio!<br>
+(jos sinulla on versio 5.0.x, voit myös siirtyä versioon 4.4.x) </p>';
$string['welcomep70'] = 'Napsauta "Seuraava"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';

0 comments on commit de1b85d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.