Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit de1b85d795ab416977833351c5435d084858336b 1 parent f0c8bb7
authored

Showing 1 changed file with 8 additions and 7 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 15  install/lang/fi/install.php
15  install/lang/fi/install.php
@@ -33,29 +33,30 @@
33 33
 $string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
34 34
 $string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
35 35
 $string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
36  
-$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
  36
+$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
37 37
 $string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
38 38
 $string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
39  
-$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
  39
+$string['dirroot'] = 'Moodle-hakemisto';
40 40
 $string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
41 41
 $string['installation'] = 'Asennus';
42 42
 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu {$a}:han.</p>
43 43
 
44 44
 <p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
45 45
 
46  
-<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
  46
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 40M.
47 47
 On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
48 48
 <ol>
49 49
 <li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
50 50
 Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
51  
-<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
  51
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 40M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
52 52
 <li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
53  
-<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
  53
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
54 54
 <p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää  <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
55 55
 </ol>';
56 56
 $string['phpversion'] = 'PHP versio';
57  
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
  57
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x -versiossa on joitakin tunnettuja ongelmia).</p>
58 58
 <p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
59  
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
  59
+<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää asennus palvelimelle jossa on uudempi PHP-versio!<br>
  60
+(jos sinulla on versio 5.0.x, voit myös siirtyä versioon 4.4.x) </p>';
60 61
 $string['welcomep70'] = 'Napsauta "Seuraava"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
61 62
 $string['wwwroot'] = 'Web-osoite';

0 notes on commit de1b85d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.