Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100815)

  • Loading branch information...
commit df33ac3d4c736f1da3fffdc7a044184209c4c607 1 parent 49c067f
Martin Dougiamas moodler authored

Showing 1 changed file with 3 additions and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. +3 1 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
4 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -226,12 +226,14 @@
226 226 $string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nije bio propisno konfigurisan sa PGSQL ekstenzijom tako da može komunicirati sa PostgreSQLom. Molimo Vas da proverite svoju php.ini datoteku ili opet kompajlirate PHP.';
227 227 $string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima više poznatih problema, molimo unapredite PHP na verzije 5.1.x ili instalirajte verziju 4.3.x odnosno 4.4.x';
228 228 $string['phpversion'] = 'PHP verzija';
229   -$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)'; // ORPHANED
  229 +$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)';
230 230 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
231 231 <p>Trenutno imate verziju $a</p>
232 232 <p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
233 233 (U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
234 234 $string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
  235 +$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Napomena:</strong>Ako naiđete na neke probleme sa konekcijom, možete pokušati da postavite polje Host Server kao host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
  236 +i da ostavite prazna polja Baza podataka, Korisnik i Lozinka. Više informacija na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
235 237 $string['previous'] = 'Prethodni';
236 238 $string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Tokom nadogradnje, RQP tipovi pitanja biće uklonjeni. Nećete koristiti ovaj tip pitanja, tako da ne očekujte probleme u vezi s tim.';
237 239 $string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Tokom nadogradnje biće uklonjen RQP tip pitanja. Kako imate neka RQP pitanja u svojoj bazi, preporučuje se da ponovo instalirate dodatak sa http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 pre nastavka nadogradnje da bi ona mogla i dalje nesmetano da se koriste.';

0 comments on commit df33ac3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.