Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent 1fddd94 commit dfe71778274f67ba23fed2651ac56fe841ced27b gniske committed May 4, 2005
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.3.3 (2004052503)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['allcourses'] = 'Adminbrugere kan se alle kurser';
$string['blockname'] = 'Kursusoversigt';
-$string['configadminview'] = 'ConfigAdminVisning';
+$string['configadminview'] = 'Hvad skal admins kunne se i kursusoversigtsblokken';
$string['owncourses'] = 'Adminbrugere kan se egne kurser';
?>
@@ -2,21 +2,21 @@
// block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['aboutfooter'] = 'Denne blok arver nogle indstillinger fra den ordbog den er associeret med. Kun een af de følgene tekster vises afhængig af indstillingen i ordbogen.';
+$string['aboutfooter'] = 'Denne blok arver nogle indstillinger fra den ordbog den er associeret med. Kun én af de følgende tekster vises afhængig af indstillingen i ordbogen.';
$string['addentry'] = 'Tilføj dine favoritcitater!';
-$string['askaddentry'] = 'Hvis elever må tilføje deres egne indlæg til ordbagen så vil et link til ordbogen blive vist i den følgene tekst.';
-$string['askinvisible'] = 'Hvis du ønsker at beholde den originale ordbog skjult for studerende vil der ikke blive vist noget link. I stedet vil den følgene tekst blive vist.';
-$string['askviewglossary'] = 'Hvis studerende må se hele indholdet af ordbogen vil et link blive vist med den følgene tekst.';
-$string['blockname'] = 'Tilfældig tordbogs indlæg';
+$string['askaddentry'] = 'Hvis elever må tilføje deres egne indlæg til ordbogen så vil et link til ordbogen blive vist i den følgende tekst.';
+$string['askinvisible'] = 'Hvis du ønsker at beholde den originale ordbog skjult for studerende vil der ikke blive vist noget link. I stedet vil den følgende tekst blive vist.';
+$string['askviewglossary'] = 'Hvis studerende må se hele indholdet af ordbogen vil et link blive vist med den følgende tekst.';
+$string['blockname'] = 'Tilfældigt ordbogs indlæg';
$string['change_configuration'] = 'Ret indstilling for blokken';
$string['configureblock'] = 'Ret indstillinger for denne blok';
-$string['intro'] = 'Vær sikker på at du har mindst en ordbog med mindst et indlæg i tilføjet kurset. Når det er i orden kan du rette i de følgene indstillinger.';
+$string['intro'] = 'Vær sikker på at du har mindst en ordbog med mindst et indlæg i tilføjet kurset. Når det er i orden kan du rette i de følgende indstillinger.';
$string['invisible'] = '(fortsættes)';
$string['lastmodified'] = 'Sidst rettede indlæg';
$string['nextone'] = 'Næste indlæg';
$string['noentriesyet'] = 'Der er endnu ikke nogen indlæg i den valgte ordbog';
-$string['notyetconfigured'] = 'Ret venlist i blokken via ret ikonet.';
-$string['notyetglossary'] = 'Der skal være mindst eet ordbogsindlæg for at vælge.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Ret venligst i blokken via ret ikonet.';
+$string['notyetglossary'] = 'Der skal være mindst ét ordbogsindlæg for at vælge.';
$string['random'] = 'Tilfældigt indlæg';
$string['refresh'] = 'Antal dage før et nyt indlæg vælges.';
$string['select_glossary'] = 'Tag indlæg fra denne ordbog';
@@ -2,15 +2,15 @@
// block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['bestgrade'] = 'Højeste vudering:';
+$string['bestgrade'] = 'Højeste vurdering:';
$string['bestgrades'] = 'Den $a højeste vurdering:';
$string['bestgroupgrade'] = 'Gruppen med det højeste gennemsnit:';
$string['bestgroupgrades'] = 'De $a grupper med det højeste gennemsnit:';
$string['config_format_absolute'] = 'Heltal';
$string['config_format_fraction'] = 'Kommatal';
$string['config_format_percentage'] = 'Procenter';
$string['config_grade_format'] = 'Vis vurderinger som:';
-$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Dette kursus indeholder ikke nogle quizaktiviteter. Du bliver nødt til at tilføje mindst een før du kan bruge denne blok.';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Dette kursus indeholder ikke nogle quizaktiviteter. Du bliver nødt til at tilføje mindst én før du kan bruge denne blok.';
$string['config_select_quiz'] = 'Hvilken quiz skal denne blok vise resultater fra?';
$string['config_show_best'] = 'Hvor mange af de højeste vurderinger skal vises (0 for at deaktivere)';
$string['config_show_worst'] = 'Hvor mange af de laveste vurderinger skal vises (0 for at deaktivere)';
@@ -9,9 +9,9 @@
$string['block_rss_client_channel_link'] = 'Kilde site...';
$string['block_rss_client_num_entries'] = 'Antallet af nyhedspunkter pr nyhedsservice';
$string['block_rss_client_show_channel_link_label'] = 'Skal der vises et link til sitet der leverer nyhedsservices? (Note: Hvis RSS services ikke leverer noget link tilbage vil der ikke blive vist noget link)';
-$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Vis nyhedskanalens icon hvis den findes';
+$string['block_rss_client_show_image_label'] = 'Vis nyhedskanalens ikon hvis den findes';
$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kunne ikke finde services med id';
-$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Brugerbestemt title (lad feltet være blankt for at benyttet titlen fra RSS servicen)';
+$string['block_rss_custom_title_label'] = 'Brugerbestemt titel (lad feltet være blankt for at benyttet titlen fra RSS servicen)';
$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne nyhedsservice';
$string['block_rss_display_description_label'] = 'Vis beskrivelse for hvert link?';
$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Ret, abonner eller afmeld fra en RSS/Atom nyhedsservice.';
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['block_rss_pick_feed'] = 'Vælg en nyhedsservice';
$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Andre nyhedsservices';
$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Se alle nyhedsservices';
-$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Højste antal nyheder vist i hver blok';
+$string['block_rss_shownumentries_label'] = 'Højeste antal nyheder vist i hver blok';
$string['block_rss_submitters'] = 'Hvem skal kunne tilføje nye RSS services? Der kan vises RSS nyheder på alle sider på sitet.';
$string['block_rss_timeout'] = 'RSS timeout';
$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tid i minutter som RSS nyheder kan caches i';
View
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
$string['default'] = 'Standart';
$string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
-$string['detailedmonthview'] = 'Detalieret måneds visning';
+$string['detailedmonthview'] = 'Detaljeret måneds visning';
$string['dstadjusttime'] = 'Flyt tid';
$string['dstat'] = 'ved';
$string['dstby'] = 'til';
@@ -28,7 +28,7 @@
$string['durationnone'] = 'Uden varighed';
$string['durationuntil'] = 'Indtil';
$string['editevent'] = 'Ret begivenhed';
-$string['errorbeforecoursestart'] = 'Kan ikke sette begivenhed før kursus start.';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Kan ikke placere begivenhed før kursus start.';
$string['errorinvaliddate'] = 'Ugyldig dato';
$string['errorinvalidminutes'] = 'Angiv varigheden i antal minutter, fra 1 min til 999 minutter.';
$string['errorinvalidrepeats'] = 'Angiv antallet af begivenheder, fra 1 til 99.';
@@ -47,13 +47,13 @@
$string['eventtime'] = 'Tid';
$string['eventview'] = 'Begivenhedsdetaljer';
$string['expired'] = 'Udløbet';
-$string['explain_dstpreset'] = 'Du med dropdown menuen bestemme hvilke områder at DST indstillingerne skal bruges. ';
+$string['explain_dstpreset'] = 'Med dropdown menuen kan du bestemme hvilke områder, hvis nogen, at DST indstillingerne skal bruges. ';
$string['explain_dstpresetforced'] = 'Administratorer for sitet har ikke tilladt brugere at ændre denne indstilling.';
$string['explain_lookahead'] = 'Denne indstilling sætter det (maksimale) antal dage i fremtiden som en begivenhed starter for at den bliver vist som kommende begivenhed. Begivenheder der starter senere vil ikke blive vist. Læg mærke til at <strong>der ikke er nogen garanti</strong> for at alle kommende begivenheder vil blive vist; hvis der er for mange (flere end \"Vis antal kommende begivenheder\" indstillingen) i så fald vi de begivenheder som er længst ude i fremtiden ikke blive vist.';
-$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
+$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højeste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
$string['explain_persistflt'] = 'Hvis aktiveret vil moodle huske din sidste begivenhedsfilter indstilling og automatisk genskabe den hver gang du logger ind.';
$string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
-$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenden. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenderen. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
$string['first'] = 'først';
$string['fri'] = 'Fri';
$string['friday'] = 'Fredag';
@@ -94,8 +94,8 @@
$string['timeforward'] = 'fremad';
$string['timerewind'] = 'tilbage';
$string['timezonename'] = 'Tidszone';
-$string['today'] = 'Idag';
-$string['tomorrow'] = 'Imorgen';
+$string['today'] = 'I dag';
+$string['tomorrow'] = 'I morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
$string['tt_editevent'] = 'Ret begivenhed';
$string['tt_hidecourse'] = 'Kursus begivenheder er vist (tryk for at skjule)';
@@ -116,6 +116,6 @@
$string['userevents'] = 'Bruger begivenheder';
$string['wed'] = 'Ons';
$string['wednesday'] = 'Onsdag';
-$string['yesterday'] = 'Igår';
+$string['yesterday'] = 'I går';
?>
View
@@ -1,7 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
-$string['filtername'] = 'Ord censorering';
+$string['filtername'] = 'Ord censurering';
?>

0 comments on commit dfe7177

Please sign in to comment.