Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

More updates

  • Loading branch information...
commit e0dfdf25f8e3eb65bccdb697f48588aae3a57cf9 1 parent 342f96b
authored November 12, 2002
32  lang/fi/moodle.php
@@ -25,7 +25,7 @@
25 25
 $string['allowguests'] = "Tämä kurssi päästää vieras-käyttäjät mukaan.";
26 26
 $string['allownot'] = "Älä salli";
27 27
 $string['allparticipants'] = "Kaikki osallistujat";
28  
-$string['alphanumerical'] = "Voi sisältää inostaan kirjaimia tai numeroita";
  28
+$string['alphanumerical'] = "Voi sisältää ainostaan kirjaimia tai numeroita";
29 29
 $string['alreadyconfirmed'] = "Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.";
30 30
 $string['answer'] = "Vastaus";
31 31
 $string['assessment'] = "Arviointi";
@@ -213,19 +213,19 @@
213 213
 $string['home'] = "Koti";
214 214
 $string['hour'] = "tunti";
215 215
 $string['hours'] = "tuntia";
216  
-$string['htmleditor'] = "";
217  
-$string['htmleditoravailable'] = "";
218  
-$string['htmleditordisabled'] = "";
219  
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "";
220  
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "";
  216
+$string['htmleditor'] = "Käytä Richtext HTML editoria. (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) ";
  217
+$string['htmleditoravailable'] = "Richtext HTML editori on käytettävissä";
  218
+$string['htmleditordisabled'] = "Olet poistanut Richtext HTML editorin käytön käyttäjä profiilissasi.";
  219
+$string['htmleditordisabledadmin'] = "Pääkäyttäjä on estänyt Richtext HTML editorin käytön";
  220
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Richtext HTML Editori ei ole saatvilla koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.";
221 221
 $string['htmlformat'] = "Runsas HTML muotoilu";
222 222
 $string['icqnumber'] = "ICQ numero";
223 223
 $string['idnumber'] = "ID numero";
224 224
 $string['invalidemail'] = "Virhellinen sähköpostiosoite";
225 225
 $string['invalidlogin'] = "Kirjaantuminen epäonnistui , yritä uudelleen";
226  
-$string['jumpto'] = "";
227  
-$string['langltr'] = "";
228  
-$string['langrtl'] = "";
  226
+$string['jumpto'] = "Siirry...";
  227
+$string['langltr'] = "Kirjoitus suunta vasemlta oikealle";
  228
+$string['langrtl'] = "Kirjoitussuunta oikealta vasemmmalle";
229 229
 $string['languagegood'] = "Tämä kieli paketti on ajantasalla! :-)";
230 230
 $string['lastaccess'] = "Viimeksi käytetty";
231 231
 $string['lastedited'] = "Viimeksi muokattu";
@@ -335,9 +335,9 @@
335 335
 $string['no'] = "Ei";
336 336
 $string['nocoursesyet'] = "Ei kursseja tässä kategoriassa";
337 337
 $string['noexistingteachers'] = "Ei opettajia";
338  
-$string['nofilesyet'] = "";
  338
+$string['nofilesyet'] = "Tälle kurssille ei ole vielä lähetetty tiedostoja.";
339 339
 $string['nograde'] = "Ei ";
340  
-$string['noimagesyet'] = "";
  340
+$string['noimagesyet'] = "Tälle kursille ei ole vielä lähetty kuvia.";
341 341
 $string['none'] = "Ei yhtään";
342 342
 $string['nopotentialteachers'] = "Ei mahdollisia opettajia";
343 343
 $string['normal'] = "Normaali";
@@ -420,14 +420,14 @@
420 420
 $string['startsignup'] = "Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!";
421 421
 $string['status'] = "Tilanne";
422 422
 $string['stringsnotset'] = "Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa \$a";
423  
-$string['studentnotallowed'] = "";
  423
+$string['studentnotallowed'] = "Pahus, et voi littyä kursille tunnuksella'\$a'";
424 424
 $string['success'] = "Valmis!";
425 425
 $string['summary'] = "Yhteenveto";
426 426
 $string['summaryof'] = "\$a Yhteenveto";
427 427
 $string['supplyinfo'] = "Ole hyvä ja kerro jotain itsestäsi";
428 428
 $string['teacheronly'] = "vain \$a :lle";
429  
-$string['textediting'] = "";
430  
-$string['texteditor'] = "";
  429
+$string['textediting'] = "Kun muokaat tekstiä";
  430
+$string['texteditor'] = "Käytä vakio web lomakkeita";
431 431
 $string['textformat'] = "Testi";
432 432
 $string['thanks'] = "Kiitokset";
433 433
 $string['theme'] = "Teema";
@@ -440,7 +440,7 @@
440 440
 $string['toomanytoshow'] = "Liian paljon käyttäjiä näytettäväksi";
441 441
 $string['topic'] = "Aihe";
442 442
 $string['topicoutline'] = "Aiheen kuvaus";
443  
-$string['total'] = "";
  443
+$string['total'] = "Yhteensä";
444 444
 $string['turneditingoff'] = "Muokkaustila pois";
445 445
 $string['turneditingon'] = "Muokkaustila päälle";
446 446
 $string['undecided'] = "Valitsematon";
@@ -453,7 +453,7 @@
453 453
 $string['updated'] = "Päivitetty \$a";
454 454
 $string['updatemyprofile'] = "Päivitä henkilötiedot";
455 455
 $string['updatesevery'] = "Päivitä joka \$a sekunti";
456  
-$string['updatethis'] = "";
  456
+$string['updatethis'] = "Päivitä tämä \$a";
457 457
 $string['updatethiscourse'] = "Päivitä tämä kurssi";
458 458
 $string['updatinga'] = "Päivitetään \$a";
459 459
 $string['updatingain'] = "Päivitetään \$a->what  ( \$a->in )";
90  lang/fi/quiz.php
... ...
@@ -1,26 +1,102 @@
1  
-<?PHP // $Id$
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+      // quiz.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
2 3
 
3  
-#------------------------------------------------------------
4  
-$string['modulename'] = "Kysely";
5  
-$string['modulenameplural'] = "Kyselyt";
6  
-#------------------------------------------------------------
7 4
 
  5
+$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu kyselyyn";
  6
+$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
8 7
 $string['alwaysavailable'] = "Aina esillä";
9 8
 $string['answer'] = "Vastaus";
  9
+$string['answerhowmany'] = "Yksi vai usempia vastuksia";
  10
+$string['answersingleno'] = "Salli useat vastaukset";
  11
+$string['answersingleyes'] = "Vain yksi vastaus";
10 12
 $string['attempt'] = "Yritys \$a";
11 13
 $string['attemptfirst'] = "Ensimmäinen yritys";
12 14
 $string['attemptlast'] = "Viimeinen yritys";
  15
+$string['attemptquiznow'] = "Yritä kyselyä nyt";
13 16
 $string['attempts'] = "Yritykset";
14 17
 $string['attemptsallowed'] = "Yritystä sallittu";
15 18
 $string['attemptsunlimited'] = "Rajattomasti yrityksiä";
16  
-$string['daysavailable'] = "päivää esillä";
  19
+$string['backtoquiz'] = "Takaisin kyselyn muokkaukseen";
  20
+$string['bestgrade'] = "Paras luokitus";
  21
+$string['caseno'] = "Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä";
  22
+$string['casesensitive'] = "Kirjainkoko";
  23
+$string['caseyes'] = "Kyllä, kirjain koon pitää täsmätä";
  24
+$string['categories'] = "Kategoriat";
  25
+$string['category'] = "Kategoria";
  26
+$string['categoryinfo'] = "Kategorian tiedot";
  27
+$string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name' sisältää '\$a->count' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria johon siirrät ne.";
  28
+$string['categorymoveto'] = "Siirrä valitut tähän kategoriaan.";
  29
+$string['choice'] = "Valitse";
  30
+$string['choices'] = "Vaihtoehdot";
  31
+$string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
  32
+$string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
  33
+$string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
  34
+$string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
  35
+$string['default'] = "Oletus";
  36
+$string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
  37
+$string['deletequestioncheck'] = "Oletko varma että haluat poistaa '\$a'?";
  38
+$string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
  39
+$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
  40
+$string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
  41
+$string['editingquiz'] = "Muokkataan kyselyä";
  42
+$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
  43
+$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
17 44
 $string['false'] = "Epätosi";
  45
+$string['feedback'] = "Palaute";
  46
+$string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
  47
+$string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
  48
+$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi luokittelu ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
  49
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
  50
+$string['fractionsnomax'] = "Yhden vastuksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täydet pisteet<br> tästä kysymyksestä.
  51
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
18 52
 $string['gradeaverage'] = "Keskiarvo pisteistä";
19 53
 $string['gradehighest'] = "Ylimmät pisteet";
20 54
 $string['grademethod'] = "Pisteytys tapa";
  55
+$string['guestsno'] = "Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.";
  56
+$string['imagedisplay'] = "Näytettävä kuva";
21 57
 $string['introduction'] = "Johdanto";
22 58
 $string['marks'] = "Pistettä";
  59
+$string['modulename'] = "Kysely";
  60
+$string['modulenameplural'] = "Kyselyt";
  61
+$string['multichoice'] = "Monivalinta";
  62
+$string['noanswers'] = "Vastausta ei ole valittu!";
  63
+$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä kyselyä.";
  64
+$string['nomoreattempts'] = "Enempää erityksiä ei sallita";
  65
+$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
  66
+$string['publish'] = "Julkaise";
  67
+$string['question'] = "Kysymys";
  68
+$string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
  69
+$string['questionname'] = "Kysymyksen nimi";
  70
+$string['questions'] = "Kysymykset";
  71
+$string['quizavailable'] = "Kysely on täytettävissä \$a saakka.";
  72
+$string['quizclose'] = "Sulje kysely";
  73
+$string['quizclosed'] = "Kysely on suljettu \$a";
  74
+$string['quiznotavailable'] = "Kysely on avoinna \$a lähtien";
  75
+$string['quizopen'] = "Avaa kysely";
  76
+$string['random'] = "Satunnaisesti";
  77
+$string['regrade'] = "Uudelleen arvio kaikki yritykset";
  78
+$string['regradecomplete'] = "KAikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
  79
+$string['regradecount'] = "\$a->changed / \$a->attempt yrityksen arviointi muuttui.";
  80
+$string['rename'] = "Uudelleen nimeä";
  81
+$string['report'] = "Raportit";
  82
+$string['save'] = "Tallenna";
  83
+$string['savegrades'] = "Tallenna arvioinnit";
23 84
 $string['savemyanswers'] = "Tallenna vastaukseni";
24  
-$string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
  85
+$string['savequiz'] = "Tallenna koko kysely";
  86
+$string['score'] = "Tulos";
  87
+$string['select'] = "Valitse";
  88
+$string['selectcategoryabove'] = "Valitse kategoria ylhäältä";
  89
+$string['shortanswer'] = "Lyhyt vastaus";
  90
+$string['show'] = "Näytä";
25 91
 $string['showcorrectanswer'] = "Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?";
  92
+$string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
  93
+$string['time'] = "Aika";
  94
+$string['timecompleted'] = "Suoritettu";
  95
+$string['timetaken'] = "Suoritusaika";
26 96
 $string['true'] = "Tosi";
  97
+$string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
  98
+$string['type'] = "Tyyppi";
  99
+$string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut kyselyt";
  100
+$string['yourfinalgradeis'] = "Lopulline tulosesi tästä kyselystä on: \$a";
  101
+
  102
+?>

0 notes on commit e0dfdf2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.