Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080802)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Aug 2, 2008
1 parent 95e1b81 commit e37d20268de87d306b61765d982fcdf2784b35c0
Showing with 24 additions and 11 deletions.
  1. +11 −8 install/lang/hu_utf8/installer.php
  2. +13 −3 install/lang/km_utf8/installer.php
@@ -35,19 +35,21 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Beállítás kész';
$string['configurationcompletesub'] = 'A Moodle megpróbálta beállításait a telepítés gyökérkönyvtárában egy állományba elmenteni.';
$string['continue'] = 'Folytatás';
+$string['ctyperecommended'] = 'Ajánlatos telepíteni az opcionális ctype PHP-bővítést a portál teljesítményének növelése érdekében, különösen abban az esetben, ha a portál támogatja nem latin nyelvek használatát.';
+$string['ctyperequired'] = 'A ctype PHP-bővítést a Moodle előírja a portál teljesítményének növelése és a több nyelvű kompatibilitás érdekében.';
$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható Curl-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
$string['customcheck'] = 'Egyéb ellenőrzések';
$string['database'] = 'Adatbázis';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Most a Moodle adatait tároló adatbázis beállításait kell elvégeznie. Ezt az adatbázist a telepítő automatikusan beállítja az alábbiak szerint.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Típus: </b>a telepítő \"mysql\"-re állítja be<br /><b>Gazdagép</b>: a telepítő \"localhost\"-ra állítja<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: a telepítő \"root\"-ra állítja<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: opcionális előtag az összes táblázatnévhez';
$string['databasesettingshead'] = 'Most be kell állítania azt az adatbázist, ahol Moodle-adatainak többségét tárolni fogja. Az adatbázisnak már léteznie kell, a hozzá tartozó azonosítóval és jelszóval együtt.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Típus: </b> MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = 'Típus: SQL*Server (nem UTF-8) <font color=\"red\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font><br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = 'Típus: SQL*Server (nem UTF-8) <b><strong class=\"errormsg\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</strong></b><br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Típus: </b> SQL*Server (UTF-8 bekapcsolva)<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Típus: </b> MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (választható)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Típus: </b> Javított MySQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (választható)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Típus:</b> Oracle<br /><b>Gazdagép</b>: nem használatos, üresen marad<br /><b>Név</b>: a tnsnames.ora kapcsolat neve<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező, max. 2cc.)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Típus:</b> SQL* szerver (ODBC-vel) <b><font color=\"red\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</font></b><br /><b>Gazdagép:</b> a DSN ODBC-vezérlőpulton megadott neve<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Típus:</b> SQL* szerver (ODBC-vel) <b><strong class=\"errormsg\">Kísérleti! (élesben nem használandó)</strong></b><br /><b>Gazdagép:</b> a DSN ODBC-vezérlőpulton megadott neve<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Típus: </b> PostgreSQL<br /><b>Gazdagép</b>: pl. localhost vagy db.isp.com<br /><b>Név</b>: az adatbázis neve, pl. moodle<br /><b>Felhasználó</b>: az Ön adatbázishoz használt azonosítója<br /><b>Jelszó</b>: az Ön jelszava az adatbázishoz<br /><b>Táblázat előtagja</b>: minden táblázatnévhez használandó előtag (kötelező)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Megjegyzés:</b> A telepítő megpróbálja automatikusan létrehozni az adatbázist, ha az nem létezik.';
$string['dataroot'] = 'Adatkönyvtár';
@@ -91,23 +93,24 @@
$string['gdversionhelp'] = '<p>Feltehetőleg szerverén nincs telepítve a GD.</p><p>A GD a PHP számára szükséges könyvtár, mellyel a Moodle képeket (például felhasználói ikonokat) tud feldolgozni és újakat tud készíteni (például naplódiagramokat). A Moodle működik GD nélkül is - csak ezek a lehetőség nem lesznek az Ön számára elérhetők.</p><p>A GD Unix alatti PHP-hez való hozzáadásához a PHP-t fordítsa a --with-gd paraméterrel.</p><p>Windows alatt szerkesztheti a php.ini-t: el kell távolítani a megjegyzésjelet a php_gd2.dll-re hivatkozó sor elejéről.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Globális változók nem biztonságos kezelése';
$string['globalsquoteserror'] = 'Javítsa ki a PHP beállításait: kapcsolja ki a disable register_globals-t és/vagy kapcsolja be a magic_quotes_gpc-t';
-$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Nem ajánlott egyszerre kikapcsolt Magic Quotes GPC-t bekapcsolt Register Globals mellett használni.</p><p>A javasolt beállítás: <b>magic_quotes_gpc = On</b> és <b>register_globals = Off</b> a php.ini állományban. </p><p>Ha nem elérhető php.ini állománya, próbálja meg az alábbi sort beszúrni a Moodle-könyvtárában lévő .htaccess állományba: <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote> <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote> </p>';
+$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Nem ajánlott egyszerre kikapcsolt Magic Quotes GPC-t bekapcsolt Register Globals mellett használni.</p><p>A javasolt beállítás: <b>magic_quotes_gpc = On</b> és <b>register_globals = Off</b> a php.ini állományban. </p><p>Ha nem érhető el a php.ini állománya, próbálja meg az alábbi sort beszúrni a Moodle-könyvtárában lévő .htaccess állományba: <blockquote>><div>php_value magic_quotes_gpc On></div></blockquote> <blockquote>><div>php_value register_globals Off></div></blockquote> </p>';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>Biztonsági figyelmezetés</strong>: a megfelelő működéshez a Moodle <br />bizonyos módosításokat ír elő az adott PHP-beállításokban.<p/><p>A <em>beállítandó</em> érték: <code>register_globals=off</code>. <p>Ezek a beállítások a <code>php.ini</code>, az Apache/IIS <br />beállításával vagy a <code>.htaccess</code>-állomány szerkesztésével módosíthatók.</p>';
$string['help'] = 'Súgó';
$string['iconvrecommended'] = 'A portál teljesítményének növelése érdekében ajánlatos telepíteni az opcionális ICONV-könyvtárat, különösen akkor, ha a portál támogatja nemlatin nyelvek használatát.';
$string['info'] = 'Információ';
$string['installation'] = 'Telepítés';
$string['invalidmd5'] = 'Érvénytelen md5.';
+$string['invalidmd5'] = 'Az ellenőrző változó hibás volt – próbálkozzék ismét';
$string['langdownloaderror'] = 'A(z) \"$a\" nyelv nincs telepítve. A telepítés angol nyelven folytatódik.';
$string['langdownloadok'] = 'A \"$a\" nyelv telepítése sikerült. A telepítés ezen a nyelven folytatódik.';
$string['language'] = 'Nyelv';
$string['magicquotesruntime'] = 'Futásidejű Magic Quotes';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ki kell kapcsolni';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>A futásidejű Magic Quotes kódot a Moodle megfelelő működéséhez ki kell kapcsolni.</p> <p>Alapesetben ez így is van ... lásd a <b>magic_quotes_runtime</b> beállítást a php.ini állományban.</p> <p>Ha nem elérhető php.ini állománya, próbálja meg az alábbi sort beszúrni a Moodle-könyvtárában lévő .htaccess állományba: <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote> </p>';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>A futásidejű Magic Quotes kódot a Moodle megfelelő működéséhez ki kell kapcsolni.</p> <p>Alapesetben ez így is van ... lásd a <b>magic_quotes_runtime</b> beállítást a php.ini állományban.</p> <p>Ha nem elérhető a php.ini állománya, próbálja meg az alábbi sort beszúrni a Moodle-könyvtárában lévő .htaccess állományba:</p> <blockquote><div>php_value magic_quotes_runtime Off</div></blockquote> ';
$string['mbstringrecommended'] = 'A portál teljesítményének javítása érdekében ajánlatos telepíteni az opcionális MBSTRING-könyvtárat, különösen, ha a portál támogatja nemlatin nyelvek használatát.';
$string['memorylimit'] = 'Memóriakorlát';
$string['memorylimiterror'] = 'A PHP-memóriakorlát túl alacsonyra van állítva... ez a későbbiekben gondot okozhat.';
-$string['memorylimithelp'] = 'Szerverén a PHP memóriakorlátja jelenleg $a. Ez a Moodle számára a későbbiekben gondot okozhat, különösen akkor, ha sok modulja és/vagy sok felhasználója van bekapcsolva. Ha lehet, állítsa be a PHP-t magasabb korláttal, pl. 40 Mb-tal. Többféleképpen próbálkozhat: ha lehet, fordítsa újra a PHP-t --enable-memory-limit-tel. Így a Moodle maga állíthatja be a memóriakorlátot. Ha elérhető a php.ini állomány, módosítsa a memory_limit beállítást pl. 40 Mb-ra. Ha nem éri el az állományt, kérje meg a rendszergazdát a módosítás elvégzésére. Egyes PHP-szervereken létrehozhat egy .htaccess állományt a Moodle-könyvtárban az alábbi sorral: php_value memory_limit 40M. Vannak szerverek, ahol ez az összes PHP-oldal működését megakadályozza (az oldalak hibát jeleznek), ezért el kell távolítania a .htaccess állományt.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Szerverén a PHP memóriakorlátja jelenleg $a. </p><p>Ez a Moodle számára a későbbiekben gondot okozhat, különösen akkor, ha sok modulja és/vagy sok felhasználója van bekapcsolva.</p><p> Ha lehet, állítsa be a PHP-t magasabb korláttal, pl. 40M-tal. Többféleképpen próbálkozhat:</p><ol><li> Ha lehet, fordítsa újra a PHP-t <i>--enable-memory-limit</i>-tel. Így a Moodle maga állíthatja be a memóriakorlátot.</li><li>Ha elérhető a php.ini állomány, módosítsa a <b>memory_limit</b> beállítását pl. 40M-ra. Ha nem éri el az állományt, kérje meg a rendszergazdát a módosítás elvégzésére.</li><li>Egyes PHP-szervereken létrehozhat egy .htaccess állományt a Moodle-könyvtárban az alábbi sorral: <blockquote><div>php_value memory_limit 40M.</div></blockquote> <p> Vannak szerverek, ahol ez az összes PHP-oldal működését megakadályozza (az oldalak hibát jeleznek), ezért el kell távolítania a .htaccess állományt.</p></li></ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';
$string['moodledocslink'] = 'Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
@@ -139,8 +142,8 @@
$string['previous'] = 'Előző';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Frissítés közben az RQP-kérdéstípus törlődik. Ön nem használta ezt a kérdéstípust, ezért nem lesz gondja ezzel kapcsolatban.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Frissítés során törlődik az RQP kérdéstípus. Mivel adatbázisában szerepelnek RQP-kérdések, ezek használhatatlanok lesznek, ha nem telepíti újra a kódot a http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 weboldalról, mielőtt folytatja a frissítést.';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Az összetevőket nem lehet szerverére letölteni (az allow_url_fopen ki van kapcsolva). A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Az összetevőt nem lehet szerverére letölteni, ellenőrizze a proxy beállításait. Ajánlatos a PHP cURL-kiterjesztés használata. A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Az összetevőket nem lehet szerverére letölteni(az allow_url_fopen ki van kapcsolva). A(z) <a href=\"$a->url\">$a->url</a> állományt töltse le kézzel, másolja át szerverén a(z) \"$a->dest\" célkönyvtárba, és csomagolja ki ott.';
$string['report'] = 'Jelentés';
$string['restricted'] = 'Korlátozott';
$string['safemode'] = 'Biztonságos mód';
@@ -167,7 +170,7 @@
$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi \"Tovább\" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
$string['wrongdestpath'] = 'Hibás célútvonal.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Hibás URL-forrás.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás tömörített állománynév.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Hibás a tömörített állomány neve.';
$string['wwwroot'] = 'Webcím';
$string['wwwrooterror'] = 'A webcím nem érvényes - a Moodle mostani telepítése nincs a megadott címen. Az alábbi értéket visszaállítottuk.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'A külön elérhető xmlrpc-bővítés telepítése kifejezetten ajánlott a hálózati Moodle használatához.';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e37d202

Please sign in to comment.