Permalink
Browse files

Added missing strings

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed Nov 27, 2005
1 parent 3944e6c commit e6442182a71c3123c778f98a76d75ec0fa9566a0
Showing with 25 additions and 29 deletions.
  1. +3 −4 lang/da/block_glossary_random.php
  2. +5 −1 lang/da/block_quiz_results.php
  3. +5 −2 lang/da/block_rss_client.php
  4. +4 −21 lang/da/calendar.php
  5. +8 −1 lang/da/choice.php
@@ -1,15 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
-$string['aboutfooter'] = 'Denne blok arver nogle indstillinger fra den ordbog den er associeret med. Kun én af de følgende tekster vises afhængig af indstillingen i ordbogen.';
$string['addentry'] = 'Tilføj dine favoritcitater!';
$string['askaddentry'] = 'Hvis elever må tilføje deres egne indlæg til ordbogen så vil et link til ordbogen blive vist i den følgende tekst.';
$string['askinvisible'] = 'Hvis du ønsker at beholde den originale ordbog skjult for studerende vil der ikke blive vist noget link. I stedet vil den følgende tekst blive vist.';
$string['askviewglossary'] = 'Hvis studerende må se hele indholdet af ordbogen vil et link blive vist med den følgende tekst.';
$string['blockname'] = 'Tilfældigt ordbogs indlæg';
-$string['change_configuration'] = 'Ret indstilling for blokken';
-$string['configureblock'] = 'Ret indstillinger for denne blok';
$string['intro'] = 'Vær sikker på at du har mindst en ordbog med mindst et indlæg i tilføjet kurset. Når det er i orden kan du rette i de følgende indstillinger.';
$string['invisible'] = '(fortsættes)';
$string['lastmodified'] = 'Sidst rettede indlæg';
@@ -20,9 +17,11 @@
$string['random'] = 'Tilfældigt indlæg';
$string['refresh'] = 'Antal dage før et nyt indlæg vælges.';
$string['select_glossary'] = 'Tag indlæg fra denne ordbog';
+$string['showconcept'] = 'Vis koncept (overskrift) for hvert indlæg';
$string['title'] = 'Titel';
$string['type'] = 'Hvordan et nyt indlæg bliver valgt';
$string['typehelp'] = '<b>Sidst rettede indlæg</b> vil altid vise det sidst rettede indlæg og <b>Tilfældigt indlæg</b> vil vælge et tilfældigt indlæg hver gang. Valgmuligheden <b>Næste indlæg</b> vil altid tage det næste indlæg og starte forfra når slutningen er nået. Den sidste mulighed er især god hvis man også vælger et antal dage, hvilket giver muligheden for at lave et \"Ugens gruk\" eller \"Dagens Tip\" som alle ser.';
$string['viewglossary'] = 'Flere citater...';
+$string['whichfooter'] = 'Du kan vise links til opslagsaktiviteter der er associeret med blokken. Blokken vil kun vise links til aktiviteter der er aktiveret for den ordbogsindlæg.';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['bestgrade'] = 'Højeste vurdering:';
@@ -10,6 +10,10 @@
$string['config_format_fraction'] = 'Kommatal';
$string['config_format_percentage'] = 'Procenter';
$string['config_grade_format'] = 'Vis vurderinger som:';
+$string['config_name_format'] = 'Fortrolighedsniveau for viste resultater:';
+$string['config_names_anon'] = 'Anonyme resultater';
+$string['config_names_full'] = 'Vis fulde navne';
+$string['config_names_id'] = 'Vis kun ID numre';
$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Dette kursus indeholder ikke nogle quizaktiviteter. Du bliver nødt til at tilføje mindst én før du kan bruge denne blok.';
$string['config_select_quiz'] = 'Hvilken quiz skal denne blok vise resultater fra?';
$string['config_show_best'] = 'Hvor mange af de højeste vurderinger skal vises (0 for at deaktivere)';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['addfeed'] = 'Tilføj RSS service';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['clientnumentries'] = 'Antallet af nyhedspunkter pr nyhedsservice';
$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Skal der vises et link til sitet der leverer nyhedsservices? (Note: Hvis RSS services ikke leverer noget link tilbage vil der ikke blive vist noget link)';
$string['clientshowimagelabel'] = 'Vis nyhedskanalens ikon hvis den findes';
+$string['configblock'] = 'Konfigurer denne blok';
$string['couldnotfindfeed'] = 'Kunne ikke finde services med id';
$string['customtitlelabel'] = 'Brugerbestemt titel (lad feltet være blankt for at benyttet titlen fra RSS servicen)';
$string['deletefeedconfirm'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne nyhedsservice';
@@ -20,11 +21,13 @@
$string['feed'] = 'Nyhedsservice';
$string['feedadded'] = 'Nyhedsservice tilføjet';
$string['feeddeleted'] = 'Nyhedsservice slettet';
-$string['feedupdated'] = 'Nyhedsservice opdateret';
$string['feeds'] = 'Nyhedsservices';
$string['feedsaddedit'] = 'Tilføj / Ret services';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Tryk her for at konfigurere denne blok til at vise RSS services.';
$string['feedstitle'] = 'Andre RSS services';
+$string['feedupdated'] = 'Nyhedsservice opdateret';
$string['findmorefeeds'] = 'Find flere RSS services';
+$string['managefeeds'] = 'Kontroller alle mine RSS services';
$string['nofeeds'] = 'Der er ikke defineret nogle RSS services for dette site';
$string['pickfeed'] = 'Vælg en nyhedsservice';
$string['remotenewsfeed'] = 'Andre nyhedsservices';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -8,22 +8,11 @@
$string['clickshow'] = 'tryk for at vise';
$string['confirmeventdelete'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne begivenhed?';
$string['courseevents'] = 'Kursus begivenheder';
-$string['day'] = 'dag';
$string['dayview'] = 'Dagvisning';
$string['daywithnoevents'] = 'Der er ingen begivenheder denne dag.';
$string['default'] = 'Standart';
$string['deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
$string['detailedmonthview'] = 'Detaljeret måneds visning';
-$string['dstadjusttime'] = 'Flyt tid';
-$string['dstat'] = 'ved';
-$string['dstby'] = 'til';
-$string['dsthumanreadable'] = 'På den $a->activate_index $a->activate_weekday af hver $a->activate_month, flyt tiden $a->offset minutter $a->direction. Denne ændring varer indtil $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday af $a->deactivate_month.';
-$string['dstof'] = 'af';
-$string['dstonthe'] = 'd. ';
-$string['dstpresetactivated'] = 'Aktivering';
-$string['dstpresetadjusttime'] = 'Tidsjustering';
-$string['dstpresetdeactivated'] = 'Deaktivering';
-$string['dstpresetname'] = 'Forbestemt navn';
$string['durationminutes'] = 'Varighed i minutter';
$string['durationnone'] = 'Uden varighed';
$string['durationuntil'] = 'Indtil';
@@ -47,29 +36,23 @@
$string['eventtime'] = 'Tid';
$string['eventview'] = 'Begivenhedsdetaljer';
$string['expired'] = 'Udløbet';
-$string['explain_dstpreset'] = 'Med dropdown menuen kan du bestemme hvilke områder, hvis nogen, at DST indstillingerne skal bruges. ';
-$string['explain_dstpresetforced'] = 'Administratorer for sitet har ikke tilladt brugere at ændre denne indstilling.';
$string['explain_lookahead'] = 'Denne indstilling sætter det (maksimale) antal dage i fremtiden som en begivenhed starter for at den bliver vist som kommende begivenhed. Begivenheder der starter senere vil ikke blive vist. Læg mærke til at <strong>der ikke er nogen garanti</strong> for at alle kommende begivenheder vil blive vist; hvis der er for mange (flere end \"Vis antal kommende begivenheder\" indstillingen) i så fald vi de begivenheder som er længst ude i fremtiden ikke blive vist.';
$string['explain_maxevents'] = 'Denne indstilling angiver det højeste antal kommende begivenheder der kan vises. Hvis du vælger et højt antal er det muligt at visningen af begivenheder vil fylde en hel del på skærmen. ';
$string['explain_persistflt'] = 'Hvis aktiveret vil moodle huske din sidste begivenhedsfilter indstilling og automatisk genskabe den hver gang du logger ind.';
$string['explain_startwday'] = 'Denne indstilling konfigurere hvordan alle månedskalendere skal vises. Brug det til at vise kalenderen på den måde du er vant til.';
$string['explain_timeformat'] = 'Denne indstilling kontrollere hvordan tiden skal vises i kalenderen. Du kan vælge at se tiden enten i 12 timere format eller 24 timere format. Hvis du vælger \"standart\", så vil formatet automatisk blive valgt i henhold til det sprog der er valgt på sitet.';
-$string['first'] = 'først';
$string['fri'] = 'Fri';
$string['friday'] = 'Fredag';
$string['globalevents'] = 'Globale begivenheder';
$string['gotocalendar'] = 'Gå til kalender';
$string['groupevents'] = 'Gruppe begivenheder';
$string['hidden'] = 'skjult';
-$string['last'] = 'sidst';
$string['manyevents'] = '$a begivenheder';
$string['mon'] = 'Man';
$string['monday'] = 'Mandag';
$string['monthlyview'] = 'Månedsvisning';
$string['newevent'] = 'Ny begivenhed';
-$string['notusingdst'] = 'Benytter ikke DST';
$string['noupcomingevents'] = 'Der er ikke nogle kommende begivenheder';
-$string['nth'] = 'd. {$a}';
$string['oneevent'] = '1 begivenhed';
$string['pref_lookahead'] = 'Kommende begivenheder i fremtiden';
$string['pref_maxevents'] = 'Vis antal kommende begivenheder';
@@ -78,6 +61,8 @@
$string['pref_timeformat'] = 'Tidsvisning format';
$string['preferences'] = 'Indstillinger';
$string['preferences_available'] = 'Dine personlige indstillinger';
+$string['repeateditall'] = 'Tilføj rettelser til alle $a begivenheder i denne tilbagevendene serie';
+$string['repeateditthis'] = 'Tilføj kun ændringer til denne begivenhed';
$string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser';
$string['repeatweeksl'] = 'Gentag ugentlig.';
$string['repeatweeksr'] = 'Begivenheder';
@@ -91,9 +76,6 @@
$string['thursday'] = 'Torsdag';
$string['timeformat_12'] = '12-timer (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24-timer';
-$string['timeforward'] = 'fremad';
-$string['timerewind'] = 'tilbage';
-$string['timezonename'] = 'Tidszone';
$string['today'] = 'I dag';
$string['tomorrow'] = 'I morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Slet begivenhed';
@@ -117,5 +99,6 @@
$string['wed'] = 'Ons';
$string['wednesday'] = 'Onsdag';
$string['yesterday'] = 'I går';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Denne begivenhed er en del af en tilbagevendene serie af begivenheder. Du kan kun slette denne begivenhed, eller alle $a begivenheder i serien på en gang.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.6 development (2005101200)
$string['addmorechoices'] = 'Tilføj flere valgmuligheder';
@@ -13,7 +13,10 @@
$string['displayhorizontal'] = 'Vis horisontalt';
$string['displaymode'] = 'Layout';
$string['displayvertical'] = 'Vis vertikalt';
+$string['full'] = '(fuld)';
$string['havetologin'] = 'Du bliver nødt til at logge på før du kan afgive dit valg.';
+$string['limit'] = 'Begrænset';
+$string['limitanswers'] = 'Begræns antallet af svar';
$string['modulename'] = 'Spørgsmål';
$string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
$string['mustchooseone'] = 'Du skal vælge et svar før du gemmer. Der blev ikke gemt noget.';
@@ -31,7 +34,11 @@
$string['responsesto'] = 'Besvarelser til $a';
$string['savemychoice'] = 'Gem mit spørgsmål';
$string['showunanswered'] = 'Vil kolonne for ubesvaret';
+$string['spaceleft'] = 'tilgængelig plads';
+$string['spacesleft'] = 'tilgængelig pladser';
+$string['taken'] = 'Taget';
$string['timerestrict'] = 'Begræns svartiden til denne tidsperiode.';
$string['viewallresponses'] = 'Se $a besvarelser';
+$string['yourselection'] = 'Dine valg';
?>

0 comments on commit e644218

Please sign in to comment.