Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 89f0eef commit e6ec9e634a639e58c7f6264f996263ac383217c8 AMOS bot committed Jun 19, 2014
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/cy/error.php
  2. +2 −0 install/lang/pl/error.php
@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Methu creu y gronfa ddata.</p> <p>Dydy’r gronfa ddata benodedig ddim yn bodoli a does gan y defnyddiwr dan sylw ddim hawl i greu cronfa ddata.</p> <p>Dylai gweinyddwr y safle wirio ffurfweddu cronfeydd data.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur iaith';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Does dim modd creu cyfeiriadur dros dro';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Does dim modd llwytho cydrannau i lawr';
@@ -39,6 +40,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Does dim modd cadw ffeil ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Does dim modd dadzipio\'r ffeil';
$string['componentisuptodate'] = 'Mae\'r gydran wedi\'i diweddaru';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Roed gwall cronfa ddata [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Heb lwyddo i wirio\'r ffeil a lwythwyd i lawr';
$string['invalidmd5'] = 'Roedd y newidyn gwirio yn anghywir - rhowch gynnig arall arni';
$string['missingrequiredfield'] = 'Mae maes gofynnol ar goll';
@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nie można utworzyć bazy danych.</p> <p>Określona baza danych nie istnieje, a dany użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia bazy danych.</p> <p>Administrator strony powinien sprawdzić konfigurację bazy danych.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu lang/';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu tymczasowego';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nie można pobrać składowych (komponentów)';
@@ -39,6 +40,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie można zapisać pliku ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nie można rozpakować (unzip) pliku';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponent jest aktualny';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p> Wystąpił błąd bazy danych [{$a->errorcode}]. <br /> {$a->debuginfo} </p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sprawdzenie pobranego pliku zakończyło się niepowodzeniem';
$string['invalidmd5'] = 'Niewłaściwy md5';
$string['missingrequiredfield'] = 'Brak wymaganego pola';

0 comments on commit e6ec9e6

Please sign in to comment.