Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 64f79f3 commit e6f70000ec8a04eebb5fc4ea539ea2a83fd8e991 koenr committed Jun 11, 2004
Showing with 31 additions and 23 deletions.
  1. +4 −16 lang/nl/calendar.php
  2. +3 −1 lang/nl/forum.php
  3. +2 −2 lang/nl/glossary.php
  4. +3 −2 lang/nl/moodle.php
  5. +1 −0 lang/nl/scorm.php
  6. +18 −2 lang/nl/wiki.php
View
20 lang/nl/calendar.php
@@ -1,9 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
-$string['april'] = 'April';
-$string['august'] = 'Augustus';
$string['calendar'] = 'Kalender';
$string['calendarheading'] = '$a Kalender';
$string['clickhide'] = 'Verberg';
@@ -12,7 +10,6 @@
$string['courseevents'] = 'Vak';
$string['dayview'] = 'Per dag';
$string['daywithnoevents'] = 'Vandaag geen activiteiten';
-$string['december'] = 'December';
$string['default'] = 'Standaard';
$string['deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['detailedmonthview'] = 'Gedetaileerd maandoverzicht';
@@ -43,39 +40,30 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximum aantal komende activiteiten in dat getoond kan worden. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm zal innemen.';
$string['explain_startwday'] = 'Een kalenderweek zal starten op de dag die je hier kiest.';
$string['explain_timeformat'] = 'Je kunt kiezen of de tijd in 12 of 24 uur formaat wordt weergegeven. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal het formaat automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
-$string['february'] = 'Februari';
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
$string['globalevents'] = 'Site';
$string['gotocalendar'] = 'Bekijk de kalender';
$string['groupevents'] = 'Groep';
$string['hidden'] = 'verborgen';
-$string['january'] = 'Januari';
-$string['july'] = 'Juli';
-$string['june'] = 'Juni';
$string['manyevents'] = '$a activiteiten';
-$string['march'] = 'Maart';
-$string['may'] = 'Mei';
$string['mon'] = 'Ma';
$string['monday'] = 'Maandag';
$string['monthlyview'] = 'Per maand';
$string['newevent'] = 'Nieuwe activiteit';
$string['noupcomingevents'] = 'Er zijn geen activiteiten op komst';
-$string['november'] = 'November';
-$string['october'] = 'Oktober';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';
-$string['pref_lookahead'] = 'Kijk naar komende activiteiten';
+$string['pref_lookahead'] = 'Aantal dagen vooruit kijken naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum aantal getoonde activiteiten';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
$string['pref_timeformat'] = 'Tijdsweergave';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
$string['preferences_available'] = 'Persoonlijke voorkeuren';
$string['repeatnone'] = 'Geen herhalingen';
-$string['repeatweeksl'] = 'Herhaal wekelijks';
-$string['repeatweeksr'] = 'activiteiten';
+$string['repeatweeksl'] = 'Herhaal deze activiteit';
+$string['repeatweeksr'] = 'weken';
$string['sat'] = 'Za';
$string['saturday'] = 'Zaterdag';
-$string['september'] = 'September';
$string['shown'] = 'Getoond';
$string['spanningevents'] = 'Komende activiteiten';
$string['sun'] = 'Zo';
View
4 lang/nl/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
+$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers er voor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
@@ -78,6 +79,7 @@
$string['nonews'] = 'Er zijn nog geen nieuwsberichten';
$string['noposts'] = 'Geen berichten';
$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' gevonden';
+$string['noreply'] = '\"\"';
$string['nosubscribers'] = 'Er is nog niemand lid van dit forum';
$string['notingroup'] = 'Sorry, je moet bij een groep horen om dit forum te kunnen zien.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.
View
4 lang/nl/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051300)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -131,7 +131,7 @@
$string['rating'] = 'Beoordeling';
$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan de invoer beoordelen';
$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan invoer beoordelen';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kunnen invoer beoordelen';
$string['ratings'] = 'Beoordelingen';
$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen bewaard';
$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
View
5 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -172,6 +172,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijd limiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apacheinstelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die er voor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakeld, dat zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxy computer (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het Internet te komen vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de HTTP_REFERER variabele vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, Hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
@@ -850,7 +851,7 @@
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['time'] = 'Tijd';
$string['timezone'] = 'Tijdzone';
-$string['to'] = 'Naar';
+$string['to'] = 'Tot';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['todaylogs'] = 'Statistieken van vandaag';
$string['toomanytoshow'] = 'Er zijn teveel gebruikers om te laten zien';
View
1 lang/nl/scorm.php
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['regular'] = 'Normaal manifest';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['review'] = 'Herzien';
+$string['scoes'] = 'Scoes';
$string['score'] = 'Score';
$string['trackingloose'] = 'WAARSCHUWING: de gegevens voor opvolging van dit SCORM-pakket zullen verloren gaan';
$string['validateascorm'] = 'Bevestig een SCORM-pakket';
View
20 lang/nl/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060100)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['action'] = '- - Acties - -';
@@ -31,8 +31,10 @@
$string['deleteversions'] = 'Verwijder versies';
$string['deleteversionserror'] = 'Geef een juist versienummer in';
$string['diff'] = 'Verschil';
+$string['differences'] = 'Verschillen tussen versie $a->new_ver en $a->old_ver van $a-pagename';
$string['disabledpage'] = 'Afgesloten pagina';
$string['doesnotexist'] = 'Deze pagina bestaat nog niet. Klik op de bewerk-knop als je ze wil maken.';
+$string['downloadaszip'] = 'Downloadbaar zip-archief';
$string['downloadtimes'] = '$a keer gedownload';
$string['dwnlnofiles'] = 'Nog geen bestanden geüpload';
$string['dwnlsection'] = 'Download sectie';
@@ -50,6 +52,9 @@
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Laat binaire bestanden toe';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Zet de titel op elke Wikipagina';
$string['export'] = 'Exporteer.';
+$string['exportformats'] = 'Exportformaten';
+$string['exportsuccessful'] = 'Exporteren geslaagd';
+$string['exportto'] = 'Exporteren naar';
$string['fetchback'] = 'Haal terug';
$string['file'] = 'Bestand';
$string['filedownload'] = 'Bestand downloaden';
@@ -68,8 +73,11 @@
$string['groups'] = 'Groepen';
$string['hits'] = '$a hits';
$string['howtooperate'] = 'Hoe gebruiken';
+$string['howtowiki'] = 'Hoe maak je een wiki';
+$string['html'] = 'HTML-opmaak';
$string['htmlmode'] = 'HTML modus';
$string['htmlonly'] = 'Uitsluitend HTML';
+$string['index'] = 'Index';
$string['infoaboutpage'] = 'Informatie over de pagina';
$string['initialcontent'] = 'Wiki inhoud bij start';
$string['invalidroot'] = 'Je hebt het recht niet om de huidige startpagina te bekijken en daarom kan er geen kaart van de site gemaakt worden.';
@@ -81,6 +89,7 @@
$string['listall'] = 'Toon alles';
$string['listcandidates'] = 'Toon kandidaten';
$string['meta'] = 'Meta data';
+$string['moduledirectory'] = 'Modulemap';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Meest gewijzigde pagina\'s';
@@ -100,14 +109,17 @@
$string['orphanedpage'] = 'Ongelinkte pagina';
$string['orphanedpages'] = 'Ongelinkte pagina\'s';
$string['otherwikis'] = 'Andere Wikis';
+$string['ownerunknown'] = 'onbekend';
$string['pageactions'] = 'Pagina activiteiten';
$string['pageindex'] = 'Index pagina';
$string['pageinfo'] = 'Pagina informatie';
$string['pagename'] = 'Pagina naam';
+$string['pagenamechoice'] = '- of -';
$string['pageslinkingto'] = 'Pagina\'s gelinkt aan deze pagina';
$string['pagesremoved'] = 'Pagina\'s verwijderd';
$string['pagesreverted'] = 'Pagina\'s teruggedraaid';
$string['pagesstripped'] = 'Opgeruimde pagina\'s';
+$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
$string['preview'] = 'Voorbeeld';
$string['readonly'] = 'Alleen lezen pagina';
$string['refs'] = 'Referenties';
@@ -135,6 +147,7 @@
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Er is geen link naar deze pagina.';
$string['updatedpages'] = 'Gewijzigde pagina\'s';
$string['uplerror'] = 'Erg jammer, maar het liep fout tijdens het uploaden van het bestand.';
+$string['uplinsect'] = 'Upload naar';
$string['uplnewnam'] = 'Bewaar met een andere bestandsnaam';
$string['upload0'] = 'Gebruik dit formulier om een bepaald bestand te uploaden naar de wiki:';
$string['uploadedon'] = 'Geüpload op';
@@ -148,12 +161,15 @@
$string['viewsmfor'] = 'Bekijk de kaart van de site voor';
$string['wantedpages'] = 'Te maken pagina\'s';
$string['wikidefaultpagename'] = 'StartPagina';
-$string['wikidump'] = 'Hier kun je je Wikidump opmaken volgens wat je nodig hebt. Als je klaar bent, klik je op de exporteer-knop.';
+$string['wikiexport'] = 'Exporteer pagina\'s';
+$string['wikiexportcomment'] = 'Hier kun je het exporteren configureren';
$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
$string['wikiname'] = 'Naam pagina';
$string['wikistartederror'] = 'Er zit al inhoud in de Wiki - de gevraagde wijziging kan niet meer';
$string['wikitype'] = 'Type';
$string['wikiusage'] = 'Wiki gebruik';
+$string['withbinaries'] = 'Binaire inhoud ook invoegen';
+$string['withvirtualpages'] = 'Wiki-links ook invoegen';
$string['wrongversionrange'] = '$a is geen juist bereik!';
?>

0 comments on commit e6f7000

Please sign in to comment.