Permalink
Browse files

Deleted blank lines

  • Loading branch information...
1 parent 7b69801 commit e73c9b2739e19bc15ae4be571c222cc90c2e0349 koenr committed Oct 6, 2003
Showing with 131 additions and 69 deletions.
  1. +119 −55 lang/nl/assignment.php
  2. +1 −1 lang/nl/forum.php
  3. +6 −6 lang/nl/journal.php
  4. +1 −1 lang/nl/moodle.php
  5. +1 −2 lang/nl/quiz.php
  6. +1 −2 lang/nl/resource.php
  7. +1 −1 lang/nl/survey.php
  8. +1 −1 lang/nl/workshop.php
View
@@ -1,55 +1,119 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
-
-
-$string['allowresubmit'] = "Sta meerdere malen insturen toe";
-$string['assignmentdetails'] = "De details van de opdracht";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '\$a->assignment'
-
-Het is toegevoegd aan je opdracht-bijdrage:
-
-\$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-
-Het is toegevoegd aan je <a href=\\\"\$a->url\\\">opdracht-bijdrage</a>.
-";
-$string['assignmentname'] = "Naam van de opdracht";
-$string['assignmenttype'] = "Soort opdracht";
-$string['description'] = "Beschrijving ";
-$string['duedate'] = "Uiterste inleverdatum";
-$string['early'] = "\$a vroeg";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker \$a is niet gelukt";
-$string['feedback'] = "Feedback";
-$string['feedbackupdated'] = "De feedback op ingestuurde opdrachten is voor \$a mensen bijgewerkt";
-$string['late'] = "\$a laat";
-$string['maximumgrade'] = "Maximale cijfer";
-$string['maximumsize'] = "Maximale grootte ";
-$string['modulename'] = "Opdracht";
-$string['modulenameplural'] = "Opdrachten";
-$string['newsubmissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
-$string['notgradedyet'] = "Nog niet beoordeeld";
-$string['notsubmittedyet'] = "Nog niet ingestuurd";
-$string['overwritewarning'] = "Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht";
-$string['saveallfeedback'] = "Bewaar al mijn feedback";
-$string['submissionfeedback'] = "Feedback op de ingestuurde opdracht";
-$string['submissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
-$string['submitassignment'] = "Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen";
-$string['submitted'] = "Ingestuurd";
-$string['typeoffline'] = "Offline activiteit";
-$string['typeuploadsingle'] = "Upload een bestand";
-$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
-";
-$string['uploadedfiles'] = "Ingestuurde bestanden";
-$string['uploaderror'] = "Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
-";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
-";
-$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes geüpload ";
-$string['viewfeedback'] = "Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten";
-$string['viewsubmissions'] = "Bekijk \$a ingestuurde opdrachten";
-$string['yoursubmission'] = "Jouw ingestuurde opdracht";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+
+ // assignment.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
+
+
+
+
+
+$string['allowresubmit'] = "Sta meerdere malen insturen toe";
+
+$string['assignmentdetails'] = "De details van de opdracht";
+
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '\$a->assignment'
+
+
+
+
+
+Het is toegevoegd aan je opdracht-bijdrage:
+
+
+
+
+
+\$a->url";
+
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+
+
+
+
+
+Het is toegevoegd aan je <a href=\\\"\$a->url\\\">opdracht-bijdrage</a>.
+
+
+";
+
+$string['assignmentname'] = "Naam van de opdracht";
+
+$string['assignmenttype'] = "Soort opdracht";
+
+$string['description'] = "Beschrijving ";
+
+$string['duedate'] = "Uiterste inleverdatum";
+
+$string['early'] = "\$a vroeg";
+
+$string['failedupdatefeedback'] = "Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker \$a is niet gelukt";
+
+$string['feedback'] = "Feedback";
+
+$string['feedbackupdated'] = "De feedback op ingestuurde opdrachten is voor \$a mensen bijgewerkt";
+
+$string['late'] = "\$a laat";
+
+$string['maximumgrade'] = "Maximale cijfer";
+
+$string['maximumsize'] = "Maximale grootte ";
+
+$string['modulename'] = "Opdracht";
+
+$string['modulenameplural'] = "Opdrachten";
+
+$string['newsubmissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
+
+$string['notgradedyet'] = "Nog niet beoordeeld";
+
+$string['notsubmittedyet'] = "Nog niet ingestuurd";
+
+$string['overwritewarning'] = "Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht";
+
+$string['saveallfeedback'] = "Bewaar al mijn feedback";
+
+$string['submissionfeedback'] = "Feedback op de ingestuurde opdracht";
+
+$string['submissions'] = "Ingestuurde opdrachten";
+
+$string['submitassignment'] = "Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen";
+
+$string['submitted'] = "Ingestuurd";
+
+$string['typeoffline'] = "Offline activiteit";
+
+$string['typeuploadsingle'] = "Upload een bestand";
+
+$string['uploadbadname'] = "In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload
+
+
+";
+
+$string['uploadedfiles'] = "Ingestuurde bestanden";
+
+$string['uploaderror'] = "Er is een fout geconstanteerd tijdens het opslaan van het bestand op de server";
+
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!
+
+
+";
+
+$string['uploadfiletoobig'] = "Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is \$a bytes)";
+
+$string['uploadnofilefound'] = "Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?";
+
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!
+
+
+";
+
+$string['uploadsuccess'] = "'\$a' met succes geüpload ";
+
+$string['viewfeedback'] = "Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten";
+
+$string['viewsubmissions'] = "Bekijk \$a ingestuurde opdrachten";
+
+$string['yoursubmission'] = "Jouw ingestuurde opdracht";
+
+
+
+?>
View
@@ -132,4 +132,4 @@
$string['yournewtopic'] = "Je nieuwe discussie onderwerp";
$string['yourreply'] = "Jouw antwoord";
-?>
+?>
View
@@ -9,12 +9,12 @@
$string['editingends'] = "Periode voor het bewerken eindigt";
$string['entries'] = "Bijdragen";
$string['feedbackupdated'] = "Feedback voor \$a bijdragen bijgewerkt";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost op je logboek-bijdrage voor '\$a->journal'
-
-Het is toegevoegd bij je logboek-bijdrage: \$a->url
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost op je logboek-bijdrage voor '\$a->journal'
+
+Het is toegevoegd bij je logboek-bijdrage: \$a->url
";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost op je logboek-bijdrage voor '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
-
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher heeft feedback gepost op je logboek-bijdrage voor '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+
Het is toegevoegd bij je <a href=\\\"\$a->url\\\">logboek-bijdrage</a>";
$string['journalname'] = "Logboek naam";
$string['journalquestion'] = "Logboek vraag";
@@ -34,4 +34,4 @@
$string['startoredit'] = "Begin of wijzig mijn logboek bijdrage";
$string['viewallentries'] = "Bekijk \$a logboek bijdragen";
-?>
+?>
View
@@ -792,4 +792,4 @@
$string['yourteacher'] = "Jouw \$a";
$string['zippingbackup'] = "Bacup zippen";
-?>
+?>
View
@@ -324,5 +324,4 @@
-?>
-
+?>
View
@@ -80,5 +80,4 @@
-?>
-
+?>
View
@@ -203,4 +203,4 @@
$string['time'] = "Tijd";
$string['viewsurveyresponses'] = "Bekijk \$a ingevulde onderzoeken";
-?>
+?>
View
@@ -165,4 +165,4 @@
$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
-?>
+?>

0 comments on commit e73c9b2

Please sign in to comment.