Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20071129)

  • Loading branch information...
1 parent 1910bda commit e76d70aaeffe3fd749fac976274c4aaf2750c24b moodler committed Nov 29, 2007
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 install/lang/et_utf8/installer.php
  2. +1 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -11,6 +11,8 @@
$string['admindirerror']='Valitud administreerimiskataloog on vale';
$string['admindirname']='Administreerimiskataloog';
+$string['cannotcreatelangdir']='Ei saa luua lang kataloogi';
+$string['cannotcreatetempdir']='Ei saa luua temp kataloogi';
$string['cannotdownloadcomponents']='Ei saa alla tõmmata komponente.';
$string['cannotdownloadzipfile']='Ei saa alla tõmmata ZIP faili.';
$string['cannotfindcomponent']='Ei leia komponenti.';
@@ -86,6 +88,7 @@
$string['dirroot']='Moodle kataloog';
$string['dirrooterror']='Moodle kataloogi seadistus näib olevat vigane - me ei suuda sealt leida Moodle installatsiooni. Allpool olev väärtus on nullitud.';
$string['download']='Lae alla';
+$string['downloadedfilecheckfailed']='Alla laetud faili kontroll ebaõnnestus.';
$string['downloadlanguagebutton']='Tõmba alla "$a" keelepakett';
$string['downloadlanguagehead']='Tõmba alla keelepakett';
$string['environmenterrortodo']='Sa pead lahendama kõik keskkonna probleemid (vead), mis leiti ülal, et hakata installeerima vastavat Moodle versiooni!';
@@ -106,6 +109,7 @@
<p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
<p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
$string['help']='Abi';
+$string['iconvrecommended']='Fakultatiivse ICONV teegi installeerimine on tungivalt soovitatav tõstmaks õpikeskkonna jõudlust, eriti kui õpikeskkond toetab mitte ladinatähistikuga keeli (näiteks eesti keelt).';
$string['info']='Informatsioon';
$string['installation']='Installeerimine';
$string['invalidmd5']='Vigane md5';
@@ -127,6 +131,7 @@
<li>Mõnedes PHP serverites saad luua Moodle kataloogi .htaccess faili, mis sisaldab seda rida:<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
</ol>';
+$string['missingrequiredfield']='Mõned nõutud väljad on puudu';
$string['moodledocslink']='Moodle dokumendid käesoleva lehe kohta';
$string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
@@ -152,6 +157,7 @@
<p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
$string['postgres7']='PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous']='Eelmine';
+$string['remotedownloadnotallowed']='Komponentide alla tõmbamine ei ole Sinu serverisse lubatud (sest allow_url_fopen keelatud).<br /><br />Sa pead tõmbama alla faili <a href=\"$a->url\">$a->URL</a> käsitsti, kopeerima \"$a->dest\" oma serveris ja sinna lahti pakkima.';
$string['report']='Ülevaade';
$string['safemode']='Ohutu režiim';
$string['safemodeerror']='Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
@@ -168,6 +174,7 @@
$string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
$string['welcomep70']='Vajuta \"Järgmine\" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
+$string['wrongsourcebase']='Vale allika URL\'i baas.';
$string['wrongzipfilename']='Vale ZIP failinimi.';
$string['wwwroot']='Veebiaadress';
$string['wwwrooterror']='Veebiaadress näib vigane - Moodle installatsiooni ei paista seal olevat.';
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['next'] = 'Hurrengoa';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ok'] = 'Ongi';
+$string['parentlanguage'] = 'es>>';
$string['pass'] = 'Zuzena';
$string['password'] = 'Pasahitza';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x-k hainbat arazo ezagun ditu; mesedez, eguneratu 5.1.x bertsiora edo erabili 4.3.x edo 4.4.x bertsioak.';

0 comments on commit e76d70a

Please sign in to comment.