Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added missing strings

 • Loading branch information...
commit e96dcc765ac63d0817f50a772a348fd0de4560e2 1 parent ff4c50a
authored
3  lang/da/admin.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['cachetext'] = 'Tekst cache levetid';
  6
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer uploadede filer';
6 7
 $string['upgradelogs'] = 'For fuld funktionalitet skal de gamle logfiler opgraderes. <a href=\"$a\">Yderligere information</a>';
7 8
 $string['upgradelogsinfo'] = 'Der er lavet nogle ændringer i den måde som logfiler bliver gemt på. For at du stadig kan se all loginformationer sorteret efter aktivitet, skal logfilerne opgraderes. Afhængig af logfilernes størrelse kan dette godt tage lang tid (måske op til flere timer) og være ret belastende for databaseserveren for store sites. Når du først har startet processen bør du lade den arbejde færdig (ved at lade browservinduet stå åbent). For andre vil sitet stadig fungere fint selvom logfilerne bliver opdateret.<br /><br />Ønsker du at opgradere logfilerne nu?';
8 9
 $string['upgradinglogs'] = 'Opgrader Logfiler';
3  lang/da/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
@@ -18,6 +18,7 @@
18 18
 $string['duedate'] = 'Afleveringsdato';
19 19
 $string['duedateno'] = 'Ingen afleveringsfrist';
20 20
 $string['early'] = '$a for tidlig';
  21
+$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er blevet slettet: $a';
21 22
 $string['failedupdatefeedback'] = 'Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger $a';
22 23
 $string['feedback'] = 'Feedback';
23 24
 $string['feedbackupdated'] = 'Afleverings feedback opdateret for $a ';
124  lang/da/auth.php
... ...
@@ -1,66 +1,68 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['auth_dbdescription'] = "Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.";
6  
-$string['auth_dbextrafields'] = "Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.";
7  
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Navn på feltet der indeholder password";
8  
-$string['auth_dbfielduser'] = "Navnet på feltet der indeholder usernames";
9  
-$string['auth_dbhost'] = "Computeren der hoster database serveren.";
10  
-$string['auth_dbname'] = "Navnet på databasen";
11  
-$string['auth_dbpass'] = "Password der matcher ovennævnte username";
12  
-$string['auth_dbpasstype'] = "Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke";
13  
-$string['auth_dbtable'] = "Navnet på tabellen i databasen";
14  
-$string['auth_dbtitle'] = "Brug en ekstern database";
15  
-$string['auth_dbtype'] = "Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)";
16  
-$string['auth_dbuser'] = "Username med læserrettigheder til databasen";
17  
-$string['auth_emaildescription'] = "Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.";
18  
-$string['auth_emailtitle'] = "Email-baseret godkendelse";
19  
-$string['auth_imapdescription'] = "Denne metode bruger en IMAP server for at kontrollere om usernam og password er gyldigt.";
20  
-$string['auth_imaphost'] = "IMAP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
21  
-$string['auth_imapport'] = "IMAP server port nummer. Sædvanligvis er det 143 eller 993.";
22  
-$string['auth_imaptitle'] = "Brug en IMAP server";
23  
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP server typen. IMAP servere kan have forskellige typer godkendelser.";
24  
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Hvis du bruger bind-user til søgning, skal det angives her. Noget med 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
25  
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Password for bind-user.";
26  
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Liste med indhold over brugere. deldifferent indhold med ';'. For example: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
27  
-$string['auth_ldap_create_context'] = "Hvis du tillader brugeroprettelse med email verifiering, så angiv i hvilken sammenhæng brugerne bliver oprettet. Denne sammenhæng skulle være anderledes end andre p.g.a. sikkerhedsmæssige årsager. Du behøves ikke at tilføje sammenhængen til 'ldap_context' variablen, Moodle vil automatisk søge efter brugere i denne sammenhæng.";
28  
-$string['auth_ldap_creators'] = "List af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med ';'. F.eks. i stil med 'cn=teachers, ou=staff, o=myirg'";
29  
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Angiv LDAP host i URL-form f.eks. 'ldap://ldap.myorg.com/' eller 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
30  
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Angiv bruger attribut, når en bruger tilhører en gruppe. Normalt 'member'";
31  
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Sæt værdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.";
32  
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Updater bruger information (fornavn, efternavn, addresse..) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for information";
33  
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attributten til navngivning/søgning af brugere. Sædvanligvis 'cn'.";
34  
-$string['auth_ldapdescription'] = "Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
35  
-Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen.   Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle 
36  
-For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.";
37  
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.";
38  
-$string['auth_ldaptitle'] = "Brug en LDAP server";
39  
-$string['auth_manualdescription'] = "Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.";
40  
-$string['auth_manualtitle'] = "Kun manuel brugeroprettelse.";
41  
-$string['auth_nntpdescription'] = "Denne metode bruger en NNTP server for at kontrollere om de givne username og password er gyldige.";
42  
-$string['auth_nntphost'] = "NNTP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
43  
-$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 er den mest almindelige)";
44  
-$string['auth_nntptitle'] = "Brug en NNTP server";
45  
-$string['auth_nonedescription'] = "Brugerne kan oprette sig selv og lave gyldige konti med det samme, uden godkendelse op mod en ekstern server og uden bekræftigelse via e-mail. Vær forsigtig med at bruge denne mulighed - tænk administrationsproblemerne!";
46  
-$string['auth_nonetitle'] = "No godkendelse";
47  
-$string['auth_pop3description'] = "Denne metode bruger en POP3 server til at kontrollere om de givne username og password er gyldige";
48  
-$string['auth_pop3host'] = "POP3 server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
49  
-$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 er mest almindelig)";
50  
-$string['auth_pop3title'] = "Brug en POP3 server";
51  
-$string['auth_pop3type'] = "Server type. Hvis din server anvender certificate security, vælg pop3cert.";
52  
-$string['auth_user_create'] = "Tillad bruger oprettelse";
53  
-$string['auth_user_creation'] = "Nye (anonyme) brugere kan blive oprettet v.h.a. en extern authorisations kilde og bekræftiget via email. Hvis du tillader dette, så husk at konfigurer modul-afhængig mulighed for brugeroprettelse.";
54  
-$string['auth_usernameexists'] = "Det valgte brugernavn eksistere allerede. Vælg venlist et andet.";
55  
-$string['authenticationoptions'] = "Godkendelses options";
56  
-$string['authinstructions'] = "Her kan du komme med anvisninger til dine brugere om, hvordan de skal oprette username og password. Teksten du skriver her, vil blive vist på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil der ikke vises noget på login siden.";
57  
-$string['changepassword'] = "Lav password URL om";
58  
-$string['changepasswordhelp'] = "Her kan du angive et sted, hvor dine brugere kan finde eller ændre deres username/password, hvis de har glemt det. Brugerne vil få vist en knap på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil knappen ikke blive vist.";
59  
-$string['chooseauthmethod'] = "Vælg en godkendelses metode";
60  
-$string['guestloginbutton'] = "Gæste login knap";
61  
-$string['instructions'] = "Instruktioner";
62  
-$string['md5'] = "MD5 kryptering";
63  
-$string['plaintext'] = "Alm. text";
64  
-$string['showguestlogin'] = "Du kan vise eller gemme gæste login knappen på login-siden.";
  5
+$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto\'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.';
  6
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
  7
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet der indeholder password';
  8
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Navnet på feltet der indeholder usernames';
  9
+$string['auth_dbhost'] = 'Computeren der hoster database serveren.';
  10
+$string['auth_dbname'] = 'Navnet på databasen';
  11
+$string['auth_dbpass'] = 'Password der matcher ovennævnte username';
  12
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke';
  13
+$string['auth_dbtable'] = 'Navnet på tabellen i databasen';
  14
+$string['auth_dbtitle'] = 'Brug en ekstern database';
  15
+$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
  16
+$string['auth_dbuser'] = 'Username med læserrettigheder til databasen';
  17
+$string['auth_emaildescription'] = 'Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.';
  18
+$string['auth_emailtitle'] = 'Email-baseret godkendelse';
  19
+$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metode bruger en IMAP server for at kontrollere om usernam og password er gyldigt.';
  20
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
  21
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP server port nummer. Sædvanligvis er det 143 eller 993.';
  22
+$string['auth_imaptitle'] = 'Brug en IMAP server';
  23
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP server typen. IMAP servere kan have forskellige typer godkendelser.';
  24
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du bruger bind-user til søgning, skal det angives her. Noget med \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
  25
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Password for bind-user.';
  26
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Liste med indhold over brugere. deldifferent indhold med \';\'. For example: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
  27
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Hvis du tillader brugeroprettelse med email verifiering, så angiv i hvilken sammenhæng brugerne bliver oprettet. Denne sammenhæng skulle være anderledes end andre p.g.a. sikkerhedsmæssige årsager. Du behøves ikke at tilføje sammenhængen til \'ldap_context\' variablen, Moodle vil automatisk søge efter brugere i denne sammenhæng.';
  28
+$string['auth_ldap_creators'] = 'List af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med \';\'. F.eks. i stil med \'cn=teachers, ou=staff, o=myirg\'';
  29
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angiv LDAP host i URL-form f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
  30
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Angiv bruger attribut, når en bruger tilhører en gruppe. Normalt \'member\'';
  31
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sæt værdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.';
  32
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Updater bruger information (fornavn, efternavn, addresse..) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for information';
  33
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attributten til navngivning/søgning af brugere. Sædvanligvis \'cn\'.';
  34
+$string['auth_ldap_version'] = 'Versionen af LDQP protokollen din server bruger.';
  35
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
  36
+Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen.   Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle 
  37
+For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.';
  38
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.';
  39
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Brug en LDAP server';
  40
+$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.';
  41
+$string['auth_manualtitle'] = 'Kun manuel brugeroprettelse.';
  42
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Flere værter kan speciferes (f.eks. host1.com;host2.com;host3.com)';
  43
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Denne metode bruger en NNTP server for at kontrollere om de givne username og password er gyldige.';
  44
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
  45
+$string['auth_nntpport'] = 'Server port (119 er den mest almindelige)';
  46
+$string['auth_nntptitle'] = 'Brug en NNTP server';
  47
+$string['auth_nonedescription'] = 'Brugerne kan oprette sig selv og lave gyldige konti med det samme, uden godkendelse op mod en ekstern server og uden bekræftigelse via e-mail. Vær forsigtig med at bruge denne mulighed - tænk administrationsproblemerne!';
  48
+$string['auth_nonetitle'] = 'No godkendelse';
  49
+$string['auth_pop3description'] = 'Denne metode bruger en POP3 server til at kontrollere om de givne username og password er gyldige';
  50
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
  51
+$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 er mest almindelig)';
  52
+$string['auth_pop3title'] = 'Brug en POP3 server';
  53
+$string['auth_pop3type'] = 'Server type. Hvis din server anvender certificate security, vælg pop3cert.';
  54
+$string['auth_user_create'] = 'Tillad bruger oprettelse';
  55
+$string['auth_user_creation'] = 'Nye (anonyme) brugere kan blive oprettet v.h.a. en extern authorisations kilde og bekræftiget via email. Hvis du tillader dette, så husk at konfigurer modul-afhængig mulighed for brugeroprettelse.';
  56
+$string['auth_usernameexists'] = 'Det valgte brugernavn eksistere allerede. Vælg venlist et andet.';
  57
+$string['authenticationoptions'] = 'Godkendelses options';
  58
+$string['authinstructions'] = 'Her kan du komme med anvisninger til dine brugere om, hvordan de skal oprette username og password. Teksten du skriver her, vil blive vist på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil der ikke vises noget på login siden.';
  59
+$string['changepassword'] = 'Lav password URL om';
  60
+$string['changepasswordhelp'] = 'Her kan du angive et sted, hvor dine brugere kan finde eller ændre deres username/password, hvis de har glemt det. Brugerne vil få vist en knap på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil knappen ikke blive vist.';
  61
+$string['chooseauthmethod'] = 'Vælg en godkendelses metode';
  62
+$string['guestloginbutton'] = 'Gæste login knap';
  63
+$string['instructions'] = 'Instruktioner';
  64
+$string['md5'] = 'MD5 kryptering';
  65
+$string['plaintext'] = 'Alm. text';
  66
+$string['showguestlogin'] = 'Du kan vise eller gemme gæste login knappen på login-siden.';
65 67
 
66 68
 ?>
3  lang/da/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -73,6 +73,7 @@
73 73
 $string['preview'] = 'Se resultat';
74 74
 $string['properties'] = 'Egenskaber';
75 75
 $string['redo'] = 'Gendan dine sidste ændringer';
  76
+$string['removelink'] = 'Fjern link';
76 77
 $string['rename'] = 'Omdøb';
77 78
 $string['right'] = 'Højre';
78 79
 $string['rows'] = 'Rækker';
3  lang/da/error.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
@@ -10,6 +10,7 @@
10 10
 $string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et godkendt feltnavn';
11 11
 $string['missingfield'] = 'Felt \"a\" mangler';
12 12
 $string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
  13
+$string['notavailable'] = 'Dette er ikke tilgængeligt lige nu';
13 14
 $string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
14 15
 $string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
15 16
 $string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
3  lang/da/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -95,6 +95,7 @@
95 95
 $string['exporttomainglossary'] = 'Exporter til hovedopslagsværk';
96 96
 $string['filetoimport'] = 'Fil der skal importeres';
97 97
 $string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
  98
+$string['filtername'] = 'Ordbogs autolinkning';
98 99
 $string['fullmatch'] = 'Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>';
99 100
 $string['glossarytype'] = 'Ordbogstype';
100 101
 $string['glosssaryexported'] = 'Opslagsværk eksporteret';
56  lang/da/lesson.php
... ...
@@ -1,43 +1,89 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['addanewpage'] = 'Tilføj en ny side';
6  
-$string['addpagehere'] = 'Tilføj side her';
  5
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Hændelse efter korrekt svar';
  6
+$string['addabranchtable'] = 'Tilføj en forgrening';
  7
+$string['addanendofbranch'] = 'Tilføj en slutning på en forgrening';
  8
+$string['addaquestionpage'] = 'Tilføj en spørgsmålsside';
7 9
 $string['answer'] = 'Svar';
  10
+$string['answersfornumerical'] = 'Svar for nummeriske spørgsmål skulle være par af maksimum og minimums værdier.';
8 11
 $string['attempt'] = 'Forsøg: $a';
9 12
 $string['attempts'] = 'Forsøg';
10 13
 $string['available'] = 'Tilgængelig fra';
  14
+$string['branchtable'] = 'Forgrænings tabel';
11 15
 $string['canretake'] = '$a kan prøve igen';
  16
+$string['casesensitive'] = 'Case sensitivt';
  17
+$string['checkbranchtable'] = 'kontroller forgrænings tabel';
12 18
 $string['checknavigation'] = 'Kontroller navigation';
  19
+$string['checkquestion'] = 'kontroller spørgsmål';
13 20
 $string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekræft sletning af denne side.';
14 21
 $string['congratulations'] = 'Tillykke - Denne lektion er slut.';
15 22
 $string['continue'] = 'Fortsæt';
16 23
 $string['deadline'] = 'Afleveringsfrist';
  24
+$string['deleting'] = 'Sletter';
17 25
 $string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
  26
+$string['description'] = 'Beskrivelse';
18 27
 $string['displayofgrade'] = 'Vis bedømmelse (for elev)';
  28
+$string['endofbranch'] = 'Slut på forgræning';
19 29
 $string['endoflesson'] = 'Slut på lektion';
  30
+$string['fileformat'] = 'Filformat';
  31
+$string['firstanswershould'] = 'Første svar skal hoppe til &quot;korrekte&quot; side';
20 32
 $string['gradeis'] = 'Vurdering er $a';
21  
-$string['jumpto'] = 'Gå til';
22  
-$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksimum antal svar';
  33
+$string['handlingofretakes'] = 'Handling af gentagelser';
  34
+$string['here'] = 'her';
  35
+$string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål';
  36
+$string['jump'] = 'Hop';
  37
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksimum antal svar/forgræninger';
  38
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antal af forsøg';
  39
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Maksimum antal spørgsmål';
23 40
 $string['modulename'] = 'Lektion';
24 41
 $string['modulenameplural'] = 'Lektioner';
25 42
 $string['movepagehere'] = 'Flyt side hertil';
26 43
 $string['moving'] = 'Flytter side: $a';
  44
+$string['movingtonextpage'] = 'Flytter til næste side';
  45
+$string['multianswer'] = 'Multisvar';
  46
+$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
27 47
 $string['nextpage'] = 'Næste side';
28 48
 $string['noanswer'] = 'Ingen svar givet';
29 49
 $string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen forsøg indgivet: Ingen vurdering givet.';
  50
+$string['normal'] = 'Normal - følg lektionsplan';
  51
+$string['notdefined'] = 'Ikke defineret';
  52
+$string['notitle'] = 'Ingen titel';
30 53
 $string['numberofcorrectanswers'] = 'Antal af korrekte svar: $a';
  54
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antal af korrekte sammenpasinger: $a';
  55
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Antal af sider der skal vises';
31 56
 $string['numberofpagesviewed'] = 'Antal sider vist: $a';
  57
+$string['ordered'] = 'Orden';
32 58
 $string['outof'] = 'af $a';
33 59
 $string['page'] = 'Side: $a';
34 60
 $string['pagecontents'] = 'Side indhold';
  61
+$string['pages'] = 'Sider';
35 62
 $string['pagetitle'] = 'Side title';
36 63
 $string['pleasecheckoneanswer'] = 'Afmærk et svar';
  64
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Afkryds et eller flere svar';
  65
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Skriv venlist dit svar i feltet';
  66
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Sammenpas de ovenstående par';
  67
+$string['questionoption'] = 'Spørgsmåls muligheder';
  68
+$string['questiontype'] = 'Spørgsmålstype';
  69
+$string['reached'] = 'nået';
  70
+$string['redisplaypage'] = 'Vis siden igen';
37 71
 $string['response'] = 'Svar';
38 72
 $string['sanitycheckfailed'] = 'Der er noget helt galt !!! Dette forsøg er blevet slettet.';
39 73
 $string['savepage'] = 'Gem side';
  74
+$string['showanunansweredpage'] = 'Vis en ubesvaret side';
  75
+$string['showanunseenpage'] = 'Vis en side der ikke har været vist';
  76
+$string['singleanswer'] = 'Enkelt svar';
  77
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dette er det rigtige svar';
  78
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Dette er det forkerte svar';
  79
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'De følge sider linker til denne side';
40 80
 $string['thispage'] = 'denne side';
  81
+$string['useeditor'] = 'Brug editor';
  82
+$string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
  83
+$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
41 84
 $string['youhaveseen'] = 'Du har set mere end een side af denne lektion allerede. <br />Ønsker du at starte på den sidste side du så?';
  85
+$string['youranswer'] = 'Dine svar';
  86
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'Den nuværende karakter er: $a';
  87
+$string['youshouldview'] = 'Du skulle se mindst: $a';
42 88
 
43 89
 ?>
17  lang/da/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Hændelse';
@@ -42,6 +42,7 @@
42 42
 $string['adminhelpedituser'] = 'Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil';
43 43
 $string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
44 44
 $string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
  45
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Administrer installerede blokke og deres indstillinger';
45 46
 $string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Tilgå databasen direkte (vær påpasselig!)';
46 47
 $string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vælg tekst filter og relaterede indstillinger';
47 48
 $string['adminhelpmanagemodules'] = 'Administrer installerede moduler og deres indstillinger';
@@ -68,6 +69,7 @@
68 69
 $string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å ';
69 70
 $string['alphanumerical'] = 'Kan kun indeholde bogstaver eller tal';
70 71
 $string['alreadyconfirmed'] = 'Registrering er allerede bekræftet';
  72
+$string['always'] = 'Altid';
71 73
 $string['answer'] = 'Svar';
72 74
 $string['areyousuretorestorethis'] = 'Ønsker du at fortsætte ?';
73 75
 $string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Senere i denne process vil du have mulighed for at tilføje denne backup til et eksisterende kursus, eller oprette et helt nyt kursus.';
@@ -99,6 +101,8 @@
99 101
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
100 102
 $string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
101 103
 $string['backupversion'] = 'Backup version';
  104
+$string['blocksetup'] = 'Opsætning af blokke';
  105
+$string['blocksuccess'] = '$a blokke er sat korrekt op';
102 106
 $string['bycourseorder'] = 'Efter kursus orden';
103 107
 $string['cancel'] = 'Slet';
104 108
 $string['categories'] = 'Kursus kategorier';
@@ -131,7 +135,9 @@
131 135
 $string['configcachetext'] = 'For større sites eller sites der bruger tekstfiltre, denne indstilling kan virkelig sætte hastigheden i vejret. Kopier af tekst vil blive gemt i færdigbehandlet form i den tid specificeret her. En for kort tid kan faktisk sløve siden en smule, og en for høj værdi kan betyde at tekst tager lang tid at genopfriske (med nye links for eksempel)';
132 136
 $string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
133 137
 $string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
  138
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Hvis du bruger email-authentication, angiver denne indstilling den periode i hvilken et svar fra brugeren vil blive blive accepteret. Efter denne periode vil ikkegodkendte profiler blive slettet.';
134 139
 $string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
  140
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Hvis denne setting er enablet vil moodle gennemgå alle uploadede HTML og tekstfiler med filtrene før de bliver vist.';
135 141
 $string['configforcelogin'] = 'Normalt kan forsiden af sitet og kursusoversigten (men ikke kurserne) læses af personer uden at de er logget ind på sitet. Hvis du ønsker at tvinge folk til at logge ind før de kan gøre noget som helt på sitet, kan du aktivere denne indstilling.';
136 142
 $string['configframename'] = 'Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være \'_top\'';
137 143
 $string['configfullnamedisplay'] = 'Dette konfigurere hvordan navne skal vises, når hele navnet vises. For de fleste en-sprogede sites vil den mest effektive indstilling være den normale \"Fornavn + Efternavn\", men du kan også vælge helt at skjule efternavnet, eller lade det være op til den valgte sprogpakke. (forskellige sprog kan have forskellige navnekonventioner)';
@@ -166,6 +172,7 @@
166 172
 $string['configwarning'] = 'Vær forsigtig med at ændre disse værdier mærkelige værdier kan volde problemer';
167 173
 $string['configzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.
168 174
 ';
  175
+$string['confirm'] = 'Godkend';
169 176
 $string['confirmed'] = 'Registreringen er blevet bekræftet';
170 177
 $string['confirmednot'] = 'Din registrering er endnu ikke blevet godkendt';
171 178
 $string['continue'] = 'Fortsæt';
@@ -218,6 +225,7 @@
218 225
 $string['databasesetup'] = 'Opsætning af database';
219 226
 $string['databasesuccess'] = 'Databasen opgraderet og OK';
220 227
 $string['databaseupgradebackups'] = 'Backupversion er nu $a';
  228
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'Blokversion er nu:$a';
221 229
 $string['databaseupgrades'] = 'Opgraderer database';
222 230
 $string['datemostrecentfirst'] = 'Dato - Seneste først';
223 231
 $string['datemostrecentlast'] = 'Dato - Seneste sidst';
@@ -414,6 +422,7 @@
414 422
 $string['groupmodeforce'] = 'Gennemtving gruppeindeling';
415 423
 $string['groupmy'] = 'Min gruppe';
416 424
 $string['groupnonmembers'] = 'Personer udenfor grupper';
  425
+$string['groupnotamember'] = 'Du er desværre ikke medlem af den gruppe';
417 426
 $string['grouprandomassign'] = 'Tilfældig gruppering';
418 427
 $string['groupremove'] = 'Nedlæg gruppe';
419 428
 $string['groupremovemembers'] = 'Frameld deltagere';
@@ -516,6 +525,7 @@
516 525
 $string['mainmenu'] = 'Hovedmenu';
517 526
 $string['makeafolder'] = 'Lav en folder';
518 527
 $string['makeeditable'] = 'Hvis du gør at \'$a\' kan redigeres af web serveren (f.eks. apache) så kan du redigere file direkte fra denne side.';
  528
+$string['manageblocks'] = 'Blokke';
519 529
 $string['managedatabase'] = 'Database management';
520 530
 $string['managefilters'] = 'Filtre';
521 531
 $string['managemodules'] = 'Moduler';
@@ -688,6 +698,7 @@
688 698
 $string['readme'] = 'README';
689 699
 $string['recentactivity'] = 'Sidste aktivitet(er)';
690 700
 $string['recentactivityreport'] = 'Komplet rapport af seneste aktiviteter...';
  701
+$string['refreshingevents'] = 'Opdatere begivenheder';
691 702
 $string['registration'] = 'Moodle Registrering';
692 703
 $string['registrationemail'] = 'Email notifisering';
693 704
 $string['registrationinfo'] = '<p>Denne side kan du registrere dit moodle site hos moodle.org. 
@@ -846,15 +857,19 @@
846 857
 $string['uploadafile'] = 'Upload en fil';
847 858
 $string['uploadedfileto'] = 'Uploaded $a->fil til $a->bibliotek';
848 859
 $string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil fundet- er du sikker på at du har uploaded én? (måske var den for stor i forhold til en begrænsning?)';
  860
+$string['uploadnotallowed'] = 'Uploads er ikke tilladt';
849 861
 $string['uploadproblem'] = 'En ukendt fejl opstod mens filen \'$a\' blev uploaded (måske var den for stor?)';
850 862
 $string['uploadthisfile'] = 'Upload denne fil';
851 863
 $string['uploadusers'] = 'Upload brugere';
852 864
 $string['user'] = 'Bruger';
  865
+$string['userconfirmed'] = 'Godkendt $a';
  866
+$string['userdata'] = 'Brugerdata';
853 867
 $string['userdeleted'] = 'Denne bruger konto er slettet';
854 868
 $string['userdescription'] = 'Beskrivelse';
855 869
 $string['userfiles'] = 'Brugerfiler';
856 870
 $string['username'] = 'Username';
857 871
 $string['usernameexists'] = 'Dette username eksisterer allerede, venligst vælg et andet';
  872
+$string['usernotconfirmed'] = 'Kunne ikke godkende $a';
858 873
 $string['userprofilefor'] = 'Bruger profil for $a';
859 874
 $string['users'] = 'Brugere';
860 875
 $string['usersnew'] = 'Nye brugere';
3  lang/da/workshop.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Fraværende';
@@ -222,6 +222,7 @@
222 222
 $string['weightforgradingofassessments'] = 'Vægt af bedømmelse af vuderinger';
223 223
 $string['weightforpeerassessments'] = 'Vægt af kammerat vuderinger';
224 224
 $string['weightforreliability'] = 'Vægt af pålidelighed';
  225
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Vægt for lærerens vurdering';
225 226
 $string['weights'] = 'Vægtninger';
226 227
 $string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Vægtning til brug for endelig karakter';
227 228
 $string['weightsusedforsubmissions'] = 'Vægtning til brug for afleveringer';

0 notes on commit e96dcc7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.