Permalink
Browse files

Added missing strings

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed Apr 25, 2004
1 parent ff4c50a commit e96dcc765ac63d0817f50a772a348fd0de4560e2
Showing with 142 additions and 73 deletions.
  1. +2 −1 lang/da/admin.php
  2. +2 −1 lang/da/assignment.php
  3. +63 −61 lang/da/auth.php
  4. +2 −1 lang/da/editor.php
  5. +2 −1 lang/da/error.php
  6. +2 −1 lang/da/glossary.php
  7. +51 −5 lang/da/lesson.php
  8. +16 −1 lang/da/moodle.php
  9. +2 −1 lang/da/workshop.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['cachetext'] = 'Tekst cache levetid';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer uploadede filer';
$string['upgradelogs'] = 'For fuld funktionalitet skal de gamle logfiler opgraderes. <a href=\"$a\">Yderligere information</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Der er lavet nogle ændringer i den måde som logfiler bliver gemt på. For at du stadig kan se all loginformationer sorteret efter aktivitet, skal logfilerne opgraderes. Afhængig af logfilernes størrelse kan dette godt tage lang tid (måske op til flere timer) og være ret belastende for databaseserveren for store sites. Når du først har startet processen bør du lade den arbejde færdig (ved at lade browservinduet stå åbent). For andre vil sitet stadig fungere fint selvom logfilerne bliver opdateret.<br /><br />Ønsker du at opgradere logfilerne nu?';
$string['upgradinglogs'] = 'Opgrader Logfiler';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
@@ -18,6 +18,7 @@
$string['duedate'] = 'Afleveringsdato';
$string['duedateno'] = 'Ingen afleveringsfrist';
$string['early'] = '$a for tidlig';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er blevet slettet: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger $a';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['feedbackupdated'] = 'Afleverings feedback opdateret for $a ';
View
@@ -1,66 +1,68 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
-$string['auth_dbdescription'] = "Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Navn på feltet der indeholder password";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Navnet på feltet der indeholder usernames";
-$string['auth_dbhost'] = "Computeren der hoster database serveren.";
-$string['auth_dbname'] = "Navnet på databasen";
-$string['auth_dbpass'] = "Password der matcher ovennævnte username";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke";
-$string['auth_dbtable'] = "Navnet på tabellen i databasen";
-$string['auth_dbtitle'] = "Brug en ekstern database";
-$string['auth_dbtype'] = "Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)";
-$string['auth_dbuser'] = "Username med læserrettigheder til databasen";
-$string['auth_emaildescription'] = "Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Email-baseret godkendelse";
-$string['auth_imapdescription'] = "Denne metode bruger en IMAP server for at kontrollere om usernam og password er gyldigt.";
-$string['auth_imaphost'] = "IMAP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
-$string['auth_imapport'] = "IMAP server port nummer. Sædvanligvis er det 143 eller 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Brug en IMAP server";
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP server typen. IMAP servere kan have forskellige typer godkendelser.";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Hvis du bruger bind-user til søgning, skal det angives her. Noget med 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Password for bind-user.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Liste med indhold over brugere. deldifferent indhold med ';'. For example: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_create_context'] = "Hvis du tillader brugeroprettelse med email verifiering, så angiv i hvilken sammenhæng brugerne bliver oprettet. Denne sammenhæng skulle være anderledes end andre p.g.a. sikkerhedsmæssige årsager. Du behøves ikke at tilføje sammenhængen til 'ldap_context' variablen, Moodle vil automatisk søge efter brugere i denne sammenhæng.";
-$string['auth_ldap_creators'] = "List af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med ';'. F.eks. i stil med 'cn=teachers, ou=staff, o=myirg'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Angiv LDAP host i URL-form f.eks. 'ldap://ldap.myorg.com/' eller 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Angiv bruger attribut, når en bruger tilhører en gruppe. Normalt 'member'";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Sæt værdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Updater bruger information (fornavn, efternavn, addresse..) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for information";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attributten til navngivning/søgning af brugere. Sædvanligvis 'cn'.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
-Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen. Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle
-For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Brug en LDAP server";
-$string['auth_manualdescription'] = "Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.";
-$string['auth_manualtitle'] = "Kun manuel brugeroprettelse.";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Denne metode bruger en NNTP server for at kontrollere om de givne username og password er gyldige.";
-$string['auth_nntphost'] = "NNTP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
-$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 er den mest almindelige)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Brug en NNTP server";
-$string['auth_nonedescription'] = "Brugerne kan oprette sig selv og lave gyldige konti med det samme, uden godkendelse op mod en ekstern server og uden bekræftigelse via e-mail. Vær forsigtig med at bruge denne mulighed - tænk administrationsproblemerne!";
-$string['auth_nonetitle'] = "No godkendelse";
-$string['auth_pop3description'] = "Denne metode bruger en POP3 server til at kontrollere om de givne username og password er gyldige";
-$string['auth_pop3host'] = "POP3 server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.";
-$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 er mest almindelig)";
-$string['auth_pop3title'] = "Brug en POP3 server";
-$string['auth_pop3type'] = "Server type. Hvis din server anvender certificate security, vælg pop3cert.";
-$string['auth_user_create'] = "Tillad bruger oprettelse";
-$string['auth_user_creation'] = "Nye (anonyme) brugere kan blive oprettet v.h.a. en extern authorisations kilde og bekræftiget via email. Hvis du tillader dette, så husk at konfigurer modul-afhængig mulighed for brugeroprettelse.";
-$string['auth_usernameexists'] = "Det valgte brugernavn eksistere allerede. Vælg venlist et andet.";
-$string['authenticationoptions'] = "Godkendelses options";
-$string['authinstructions'] = "Her kan du komme med anvisninger til dine brugere om, hvordan de skal oprette username og password. Teksten du skriver her, vil blive vist på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil der ikke vises noget på login siden.";
-$string['changepassword'] = "Lav password URL om";
-$string['changepasswordhelp'] = "Her kan du angive et sted, hvor dine brugere kan finde eller ændre deres username/password, hvis de har glemt det. Brugerne vil få vist en knap på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil knappen ikke blive vist.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Vælg en godkendelses metode";
-$string['guestloginbutton'] = "Gæste login knap";
-$string['instructions'] = "Instruktioner";
-$string['md5'] = "MD5 kryptering";
-$string['plaintext'] = "Alm. text";
-$string['showguestlogin'] = "Du kan vise eller gemme gæste login knappen på login-siden.";
+$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metode bruger en ekstern database for at kontrollere om et givet username og password er gyldigt. Hvis konto\'en er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres ind i Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at for-udfylde nogle Moodle bruger felter fra <B>den eksterne database</B>, som du har specificeret her.<P> Hvis du ikke skriver noget her, vil default værdierne blive brugt.<P> I alle tilfælde vil brugeren være i stand til at skrive i alle felterne, når de er logget ind.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet der indeholder password';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Navnet på feltet der indeholder usernames';
+$string['auth_dbhost'] = 'Computeren der hoster database serveren.';
+$string['auth_dbname'] = 'Navnet på databasen';
+$string['auth_dbpass'] = 'Password der matcher ovennævnte username';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Angiv hvilket format password feltet anvender. MD5 kryptering er anvendeligt når der connectes til almindelige web applikationer som PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Navnet på tabellen i databasen';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Brug en ekstern database';
+$string['auth_dbtype'] = 'Database typen(Se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> for detaljer)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Username med læserrettigheder til databasen';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Email bekræftigelse er default godkendelsesmetode. Når brugerne melder sig ind og vælger deres username og password, vil en bekræftigelses email blive sendt til brugerens emailaddresse. Denne email indeholder et sikkert link til en side, hvor brugeren kan bekræftige sine oplysninger. Fremtidige logins kontrolleres ved sammenligning af det username og password, som der er gemt i databasen.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Email-baseret godkendelse';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metode bruger en IMAP server for at kontrollere om usernam og password er gyldigt.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP server port nummer. Sædvanligvis er det 143 eller 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Brug en IMAP server';
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP server typen. IMAP servere kan have forskellige typer godkendelser.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du bruger bind-user til søgning, skal det angives her. Noget med \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Password for bind-user.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Liste med indhold over brugere. deldifferent indhold med \';\'. For example: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Hvis du tillader brugeroprettelse med email verifiering, så angiv i hvilken sammenhæng brugerne bliver oprettet. Denne sammenhæng skulle være anderledes end andre p.g.a. sikkerhedsmæssige årsager. Du behøves ikke at tilføje sammenhængen til \'ldap_context\' variablen, Moodle vil automatisk søge efter brugere i denne sammenhæng.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'List af grupper hvis medlemmer kan oprette nye kurser. Adskil flere grupper med \';\'. F.eks. i stil med \'cn=teachers, ou=staff, o=myirg\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angiv LDAP host i URL-form f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Angiv bruger attribut, når en bruger tilhører en gruppe. Normalt \'member\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sæt værdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søge efter brugere ud fra underemner.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Updater bruger information (fornavn, efternavn, addresse..) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for information';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Attributten til navngivning/søgning af brugere. Sædvanligvis \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'Versionen af LDQP protokollen din server bruger.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metode kræver godkendelse op mod en ekstern LDAP server.
+Hvis det givne username/password er gyldige opretter Moodle en ny bruger i databasen. Dette modul kan læse bruger attributter fra en LDAP server og udfylde ønskede felter i Moodle
+For følgende logins bliver kun username og password kontrolleret.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse felter er optional. Du kan vælge at udfylde Moodle felter på forhånd fra <B>LDAP felterne</B> som du angiver her. <P>Hvis du ikke skriver noget her, vil intet overføres fra LDAP og Moodle defaults\'ene vil blive brugt i stedet.<P>I alle tilfælde vil brugeren være i stand ændre i felterne efter de har logget ind.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Brug en LDAP server';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metode fjerner enhver måde for brugerne selv at oprette en brugerkonto. Alle brugerkonti skal laves manuelt af en admin bruger.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Kun manuel brugeroprettelse.';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Flere værter kan speciferes (f.eks. host1.com;host2.com;host3.com)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Denne metode bruger en NNTP server for at kontrollere om de givne username og password er gyldige.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Server port (119 er den mest almindelige)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Brug en NNTP server';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Brugerne kan oprette sig selv og lave gyldige konti med det samme, uden godkendelse op mod en ekstern server og uden bekræftigelse via e-mail. Vær forsigtig med at bruge denne mulighed - tænk administrationsproblemerne!';
+$string['auth_nonetitle'] = 'No godkendelse';
+$string['auth_pop3description'] = 'Denne metode bruger en POP3 server til at kontrollere om de givne username og password er gyldige';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server addressen. Brug IP nummeret, ikke DNS navn.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 er mest almindelig)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Brug en POP3 server';
+$string['auth_pop3type'] = 'Server type. Hvis din server anvender certificate security, vælg pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Tillad bruger oprettelse';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nye (anonyme) brugere kan blive oprettet v.h.a. en extern authorisations kilde og bekræftiget via email. Hvis du tillader dette, så husk at konfigurer modul-afhængig mulighed for brugeroprettelse.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Det valgte brugernavn eksistere allerede. Vælg venlist et andet.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Godkendelses options';
+$string['authinstructions'] = 'Her kan du komme med anvisninger til dine brugere om, hvordan de skal oprette username og password. Teksten du skriver her, vil blive vist på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil der ikke vises noget på login siden.';
+$string['changepassword'] = 'Lav password URL om';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Her kan du angive et sted, hvor dine brugere kan finde eller ændre deres username/password, hvis de har glemt det. Brugerne vil få vist en knap på login siden. Hvis du ikke skriver noget her, vil knappen ikke blive vist.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Vælg en godkendelses metode';
+$string['guestloginbutton'] = 'Gæste login knap';
+$string['instructions'] = 'Instruktioner';
+$string['md5'] = 'MD5 kryptering';
+$string['plaintext'] = 'Alm. text';
+$string['showguestlogin'] = 'Du kan vise eller gemme gæste login knappen på login-siden.';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'Se resultat';
$string['properties'] = 'Egenskaber';
$string['redo'] = 'Gendan dine sidste ændringer';
+$string['removelink'] = 'Fjern link';
$string['rename'] = 'Omdøb';
$string['right'] = 'Højre';
$string['rows'] = 'Rækker';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et godkendt feltnavn';
$string['missingfield'] = 'Felt \"a\" mangler';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Dette er ikke tilgængeligt lige nu';
$string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
$string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['addcomment'] = 'Tilføj kommentar';
@@ -95,6 +95,7 @@
$string['exporttomainglossary'] = 'Exporter til hovedopslagsværk';
$string['filetoimport'] = 'Fil der skal importeres';
$string['fillfields'] = 'Koncept og definition skal udfyldes! ';
+$string['filtername'] = 'Ordbogs autolinkning';
$string['fullmatch'] = 'Genkend kun hele ord<br /><small>(Når de automatisk bliver linket)</small>';
$string['glossarytype'] = 'Ordbogstype';
$string['glosssaryexported'] = 'Opslagsværk eksporteret';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e96dcc7

Please sign in to comment.