Permalink
Browse files

Updates, thanks to Jussi Kurikka.

  • Loading branch information...
1 parent c7f3fdf commit e98d89e86e9537efd07f02a40bb60b2c6aea71d8 paca70 committed Apr 14, 2004
Showing with 362 additions and 362 deletions.
  1. +157 −157 lang/fi/glossary.php
  2. +205 −205 lang/fi/survey.php
View
314 lang/fi/glossary.php
@@ -1,157 +1,157 @@
-<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
-$string['addentry'] = 'Lisää uusi tietue';
-$string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
-$string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
-$string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
-$string['allentries'] = 'Kaikki';
-$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
-$string['allowduplicatedentries'] = 'Päällekkäiset tietueet sallitaan';
-$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
-$string['answer'] = 'Vastaus';
-$string['approve'] = 'Vahvista';
-$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän tietueen?';
-$string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
-$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän tietueen ->';
-$string['ascending'] = '(nouseva)';
-$string['attachment'] = 'Liite';
-$string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
-$string['back'] = 'Takaisin';
-$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
-$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
-$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kategoriaan ei voi lisätä';
-$string['casesensitive'] = 'Tämän tietueen kirjainkoko on merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;)';
-$string['categories'] = 'Kategoriat';
-$string['category'] = 'Kategoria';
-$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
-$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
-$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kommentit sanaston tietueisiin oletuksena';
-$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
-$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
-$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen kirjainkoko merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;), kun tietue linkitetään. ';
-$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
-$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
-$string['cnffullmatch'] = 'Kun tietuetta linkitetään, onko oletuksena kohdetekstin kirjainkoko merkityksellinen?';
-$string['cnflinkentry'] = 'Linkitetäänkö tietue automaattisesti oletuksena?';
-$string['cnflinkglossaries'] = 'Linkitetäänkö sanasto automaattisesti oletuksena?';
-$string['cnfrelatedview'] = 'Valitse näyttötapa automaattiselle linkittämiselle ja tietueen katsomiselle.';
-$string['cnfshowgroup'] = 'Näytetäänkö ryhmäerotin?';
-$string['cnfsortkey'] = 'Valitse oletuslajitteluavain.';
-$string['cnfsortorder'] = 'Valitse oletuslajittelujärjestys.';
-$string['cnfstudentcanpost'] = 'Voiko opiskelija lisätä tietueita oletuksena?';
-$string['comment'] = 'Kommentti';
-$string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
-$string['comments'] = 'kommentit';
-$string['commentson'] = 'Kommentit tähän';
-$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
-$string['concept'] = 'Käsite';
-$string['concepts'] = 'Käsitteet';
-$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
-$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
-$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
-$string['definition'] = 'Määritelmä';
-$string['definitions'] = 'Määritelmät';
-$string['deleteentry'] = 'Poista tietue';
-$string['deletingcomment'] = 'Poistetaan kommenttia';
-$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Tämän kategorian poistaminen ei tuhoa sen sisältämiä tietueita - ne merkitään kategorisoimattomiksi.';
-$string['descending'] = '(laskeva)';
-$string['destination'] = 'Määränpää';
-$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
-$string['displayformat2'] = 'Kaikki kirjoittajatietoineen';
-$string['displayformat3'] = 'Tietosanakirja';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ';
-$string['displayformat5'] = 'Kaikki ilman kirjoittajatietoja';
-$string['displayformat6'] = 'Kohdelista';
-$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
-$string['displayformatdefault'] = 'Yksinkertainen, sanakirjan tyyli';
-$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
-$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
-$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
-$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
-$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
-$string['entbypage'] = 'Näytettävien tietueiden määrä sivua kohti';
-$string['entries'] = 'Tietueet';
-$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisoimattomat tietueet';
-$string['entry'] = 'Tietue';
-$string['entryalreadyexist'] = 'Tietue on jo olemassa';
-$string['entryapproved'] = 'Tämä tietue on hyväksytty';
-$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
-$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
-$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
-$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
-$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
-$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
-$string['explainalphabet'] = 'Selaa sanastoa tämän hakemiston avulla.';
-$string['explainexport'] = 'Vientitiedosto on luotu.<br />Lataa se ja säilytä sitä huolella. Voit tuoda sen milloin tahansa tälle tai mille tahansa muulle kurssille.';
-$string['explainimport'] = 'Määritä tuontitiedosto ja tuonnin asetukset.';
-$string['explainspecial'] = 'Näyttää tietueet, jotka eivät ala kirjaimella';
-$string['exportedentry'] = 'Viety tietue';
-$string['exportedfile'] = 'Vientitiedosto';
-$string['exportentries'] = 'Vie tietueet';
-$string['exportglossary'] = 'Vie sanasto';
-$string['exporttomainglossary'] = 'Vie pääsanastoon';
-$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
-$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
-$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
-$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
-$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
-$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
-$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
-$string['importedcategories'] = 'Tuodut kategoriat';
-$string['importedentries'] = 'Tuodut tietueet';
-$string['importentries'] = 'Tuo tietueita';
-$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
-$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
-$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
-$string['modulename'] = 'Sanasto';
-$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
-$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
-$string['newglossary'] = 'Uusi sanasto';
-$string['newglossarycreated'] = 'Uusi sanasto luotu.';
-$string['newglossaryentries'] = 'Uudet sanaston tietueet:';
-$string['nocomment'] = 'Kommentteja ei löytynyt';
-$string['nocomments'] = '(Kommentteja ei löytynyt tälle tietueelle)';
-$string['noconceptfound'] = 'Käsitettä tai määritelmää ei löytynyt.';
-$string['noentries'] = 'Tästä osiossa ei löytynyt tietueita';
-$string['noentry'] = 'Hakusanoja ei löytynyt.';
-$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
-$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
-$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
-$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
-$string['question'] = 'Kysymys';
-$string['rate'] = 'Arvo';
-$string['rating'] = 'Arvio';
-$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida tietueita';
-$string['ratingno'] = 'Ei arvioita';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida tietueita';
-$string['ratings'] = 'Arviot';
-$string['ratingssaved'] = 'Arviot tallennettu';
-$string['ratingsuse'] = 'Käytä arvioita';
-$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
-$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
-$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
-$string['searchindefinition'] = 'Täystekstihaku';
-$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
-$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
-$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
-$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
-$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
-$string['sortby'] = 'Lajittele';
-$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
-$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
-$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
-$string['special'] = 'Erikoiset';
-$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
-$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
-$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
-$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
-$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
-$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
-$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
-$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+
+
+$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
+$string['addentry'] = 'Lisää uusi tietue';
+$string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
+$string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
+$string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
+$string['allentries'] = 'Kaikki';
+$string['allowcomments'] = 'Salli tietueiden kommentit ';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Päällekkäiset tietueet sallitaan';
+$string['allowratings'] = 'Salli tietueiden arviointi';
+$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['approve'] = 'Vahvista';
+$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän tietueen?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
+$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän tietueen ->';
+$string['ascending'] = '(nouseva)';
+$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
+$string['back'] = 'Takaisin';
+$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
+$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
+$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kategoriaan ei voi lisätä';
+$string['casesensitive'] = 'Tämän tietueen kirjainkoko on merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;)';
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
+$string['categoryview'] = 'Selaa kategorioiden mukaan';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä, sallitaanko kommentit sanaston tietueisiin oletuksena';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä, sallitaanko päällekkäisyydet sanastossa oletuksena';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletustila opiskelijoiden lähettämille tietueille.';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Onko oletuksena tietueen kirjainkoko merkityksellinen (&quot;case sensitive&quot;), kun tietue linkitetään. ';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Valitse oletuskokoelma näytettäväksi, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Valitse oletuskehys, kun sanastoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.';
+$string['cnffullmatch'] = 'Kun tietuetta linkitetään, onko oletuksena kohdetekstin kirjainkoko merkityksellinen?';
+$string['cnflinkentry'] = 'Linkitetäänkö tietue automaattisesti oletuksena?';
+$string['cnflinkglossaries'] = 'Linkitetäänkö sanasto automaattisesti oletuksena?';
+$string['cnfrelatedview'] = 'Valitse näyttötapa automaattiselle linkittämiselle ja tietueen katsomiselle.';
+$string['cnfshowgroup'] = 'Näytetäänkö ryhmäerotin?';
+$string['cnfsortkey'] = 'Valitse oletuslajitteluavain.';
+$string['cnfsortorder'] = 'Valitse oletuslajittelujärjestys.';
+$string['cnfstudentcanpost'] = 'Voiko opiskelija lisätä tietueita oletuksena?';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
+$string['comments'] = 'kommentit';
+$string['commentson'] = 'Kommentit tähän';
+$string['commentupdated'] = 'Kommentti on päivitetty.';
+$string['concept'] = 'Käsite';
+$string['concepts'] = 'Käsitteet';
+$string['currentglossary'] = 'Nykyinen sanasto';
+$string['dateview'] = 'Selaa päivämäärien mukaan';
+$string['defaultapproval'] = 'Oletustila hyväksymiselle';
+$string['definition'] = 'Määritelmä';
+$string['definitions'] = 'Määritelmät';
+$string['deleteentry'] = 'Poista tietue';
+$string['deletingcomment'] = 'Poistetaan kommenttia';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Tämän kategorian poistaminen ei tuhoa sen sisältämiä tietueita - ne merkitään kategorisoimattomiksi.';
+$string['descending'] = '(laskeva)';
+$string['destination'] = 'Määränpää';
+$string['displayformat'] = 'Sanaston tietueiden selaustapa';
+$string['displayformat2'] = 'Kaikki kirjoittajatietoineen';
+$string['displayformat3'] = 'Tietosanakirja';
+$string['displayformat4'] = 'FAQ';
+$string['displayformat5'] = 'Kaikki ilman kirjoittajatietoja';
+$string['displayformat6'] = 'Kohdelista';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Jatkuva ilman kirjoittajatietoja';
+$string['displayformatdefault'] = 'Yksinkertainen, sanakirjan tyyli';
+$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
+$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
+$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
+$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
+$string['entbypage'] = 'Näytettävien tietueiden määrä sivua kohti';
+$string['entries'] = 'Tietueet';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategorisoimattomat tietueet';
+$string['entry'] = 'Tietue';
+$string['entryalreadyexist'] = 'Tietue on jo olemassa';
+$string['entryapproved'] = 'Tämä tietue on hyväksytty';
+$string['entrydeleted'] = 'Tietue poistettu';
+$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
+$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
+$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
+$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
+$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
+$string['explainalphabet'] = 'Selaa sanastoa tämän hakemiston avulla.';
+$string['explainexport'] = 'Vientitiedosto on luotu.<br />Lataa se ja säilytä sitä huolella. Voit tuoda sen milloin tahansa tälle tai mille tahansa muulle kurssille.';
+$string['explainimport'] = 'Määritä tuontitiedosto ja tuonnin asetukset.';
+$string['explainspecial'] = 'Näyttää tietueet, jotka eivät ala kirjaimella';
+$string['exportedentry'] = 'Viety tietue';
+$string['exportedfile'] = 'Vientitiedosto';
+$string['exportentries'] = 'Vie tietueet';
+$string['exportglossary'] = 'Vie sanasto';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Vie pääsanastoon';
+$string['filetoimport'] = 'Tuontitiedosto';
+$string['fillfields'] = 'Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
+$string['filtername'] = 'Sanaston automaattinen linkitys';
+$string['fullmatch'] = 'Hae vain kokonaisia sanoja';
+$string['glossarytype'] = 'Sanaston tyyppi';
+$string['glosssaryexported'] = 'Sanasto viety.';
+$string['importcategories'] = 'Tuo kategorioita';
+$string['importedcategories'] = 'Tuodut kategoriat';
+$string['importedentries'] = 'Tuodut tietueet';
+$string['importentries'] = 'Tuo tietueita';
+$string['isglobal'] = 'Globaali sanasto?';
+$string['linkcategory'] = 'Linkitä tämä kategoria automaattisesti';
+$string['mainglossary'] = 'Pääsanasto';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Tämän kommentin ($a) sallittu muokkausaika ylittynyt.';
+$string['modulename'] = 'Sanasto';
+$string['modulenameplural'] = 'Sanastot';
+$string['newentries'] = 'Uudet sanaston tietueet';
+$string['newglossary'] = 'Uusi sanasto';
+$string['newglossarycreated'] = 'Uusi sanasto luotu.';
+$string['newglossaryentries'] = 'Uudet sanaston tietueet:';
+$string['nocomment'] = 'Kommentteja ei löytynyt';
+$string['nocomments'] = '(Kommentteja ei löytynyt tälle tietueelle)';
+$string['noconceptfound'] = 'Käsitettä tai määritelmää ei löytynyt.';
+$string['noentries'] = 'Tästä osiossa ei löytynyt tietueita';
+$string['noentry'] = 'Hakusanoja ei löytynyt.';
+$string['notcategorised'] = 'Kategorisoimaton';
+$string['numberofentries'] = 'Hakusanojen lukumäärä';
+$string['onebyline'] = '(yksi riviä kohden)';
+$string['printerfriendly'] = 'Tulostukseen soveltuva versio';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['rate'] = 'Arvo';
+$string['rating'] = 'Arvio';
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida tietueita';
+$string['ratingno'] = 'Ei arvioita';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida tietueita';
+$string['ratings'] = 'Arviot';
+$string['ratingssaved'] = 'Arviot tallennettu';
+$string['ratingsuse'] = 'Käytä arvioita';
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita tietueiden arvointi näiden päivämäärien välille:';
+$string['rejectedentries'] = 'Hylätyt tietueet';
+$string['rejectionrpt'] = 'Hylkäysraportti';
+$string['searchindefinition'] = 'Vapaatekstihaku';
+$string['secondaryglossary'] = 'Toissijainen sanasto';
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioni';
+$string['showall'] = 'Näytä linkki \'Kaikki\'';
+$string['showalphabet'] = 'Näytä akkosittain';
+$string['showspecial'] = 'Näytä linkki \'Erikoiset\'';
+$string['sortby'] = 'Lajittele';
+$string['sortbycreation'] = 'Luontipäiväyksen mukaan';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Viimeisen päivityksen mukaan';
+$string['sortchronogically'] = 'Lajittele kronologisesti';
+$string['special'] = 'Erikoiset';
+$string['standardview'] = 'Selaa aakkosjärjestyksessä';
+$string['studentcanpost'] = 'Opiskelijat voivat lisätä tietueita';
+$string['totalentries'] = 'Hakusanojen kokonaismäärä';
+$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
+$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
+$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
+
+?>
View
410 lang/fi/survey.php
@@ -1,205 +1,205 @@
-<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['actual'] = 'Toteutunut';
-$string['actualclass'] = 'Toteutunut';
-$string['actualstudent'] = '$a toteutunut';
-$string['allquestions'] = 'Kaikki kysymykset järjestyksessä, kaikki opiskelijat';
-$string['allscales'] = 'Kaikki asteikot, kaikki opiskelijat';
-$string['alreadysubmitted'] = 'Olet jo palauttanut tämän kyselyn';
-$string['analysisof'] = 'Analyysi $a';
-$string['answers'] = 'Vastaukset';
-$string['attls1'] = 'Kun arvioin, mitä joku sanoo, keskityn argumenttien laatuun, en henkilöön, joka esittää asian.';
-$string['attls10'] = 'Minulle on tärkeää pysyä mahdollisimman objektiivisena, kun arvion jotain.';
-$string['attls10short'] = 'pysy objektiivisena';
-$string['attls11'] = 'Yritän ajatella yhdessä ihmisten kanssa, enkä heitä vastaan.';
-$string['attls11short'] = 'ajattele yhdessä ihmisten kanssa';
-$string['attls12'] = 'Käytän tiettyjä kriteerejä arvioidessani perusteluja.';
-$string['attls12short'] = 'käytä kriteerejä arviointiin';
-$string['attls13'] = 'Mieluummin yritän ymmärtää toisen mielipiteen, kuin arvioida sitä.';
-$string['attls13short'] = 'yritä ymmärtää';
-$string['attls14'] = 'Yritän osoittaa heikot kohdat muiden ajattelussa auttaakseni heitä selventämään perustelunsa.';
-$string['attls14short'] = 'osoita heikkoudet';
-$string['attls15'] = 'Yritän ajatella itseni toisen asemaan ristiriitatilanteissa nähdäkseni miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat.';
-$string['attls15short'] = 'asetu toisen asemaan';
-$string['attls16'] = 'Pyrin vertaamaan huolellisesti kaikki asiaan liittyvät näkökohdat ja faktat.';
-$string['attls16short'] = 'vertaa faktoja';
-$string['attls17'] = 'Arvostan loogisuutta yli assosioivan tietojen yhdistämisen ratkoessani ongelmia.';
-$string['attls17short'] = 'arvostan loogisuutta';
-$string['attls18'] = 'Kykenen empatian avulla oivaltamaan mielipiteitä, joka eroavat omistani.';
-$string['attls18short'] = 'oivalla empaattisesti';
-$string['attls19'] = 'Kun henkilön mielipiteet ovat outoja minulle, pyrin laajentamaan ajatteluani ja ymmpärtämään, miten hän voi ajatella niin.';
-$string['attls19short'] = 'laajenna ajattelua';
-$string['attls1short'] = 'keskity perustelujen laatuun';
-$string['attls2'] = 'Haluan olla \'paholaisen asianajaja\', puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.';
-$string['attls20'] = 'Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia, joita ei ole ilmaistu hyvin.';
-$string['attls20short'] = 'mikä on vialla?';
-$string['attls2short'] = 'Leiki \"paholaisen asianajajaa\"';
-$string['attls3'] = 'Yritän ymmärtää ihmisten taustat ja sen, mikä saa heidät tuntemaan niin kuin he tuntevat.';
-$string['attls3short'] = 'Ihmisten taustat';
-$string['attls4'] = 'Tärkein osa koulutustani on ollut oppia ymmärtämään toisenlaisia ihmisiä.';
-$string['attls4short'] = 'ymmärrä toisenlaisia ihmisiä';
-$string['attls5'] = 'Uskon löytäväni oman identiteetini paremmin keskustelemalla erilaisten ihmisten kanssa.';
-$string['attls5short'] = 'keskustele useiden ihmisten kanssa';
-$string['attls6'] = 'Nautin taustoiltaan erilaisten ihmisten mielipiteiden kuulumisesta, se auttaa minua ymmärtämämään, miten sama asian voi nähdä eritavoin.';
-$string['attls6short'] = 'nauti mielipiteiden kuulemisesta';
-$string['attls7'] = 'Olen huomannut, että voin vahvistaa asemaani väittelemällä, jos joku on eri mieltä kuin minä.';
-$string['attls7short'] = 'vahvistu väittelemällä';
-$string['attls8'] = 'Olen aina kiinnostunut, miksi ihmiset sanovat ja uskovat niin kuin tekevät.';
-$string['attls8short'] = 'tiedä miksi ihmiset tekevät';
-$string['attls9'] = 'Lukiessani kirjaa löydän itseni usein väittelemästä kirjoittajan kanssa löytääkseni kohdat, missä he ovat väärässä.';
-$string['attls9short'] = 'kyseenalasta kirjoittajat';
-$string['attlsintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoitaa suhtautumistasi ajatteluun ja oppimiseen.
-
-Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-';
-$string['attlsm1'] = 'Asenne ajatteluun ja oppimiseen';
-$string['attlsm2'] = 'Sosiaalinen oppiminen';
-$string['attlsm3'] = 'Eristyvä oppiminen';
-$string['attlsmintro'] = 'Keskustelussa ...';
-$string['attlsname'] = 'ATTLS (kysely asenteista oppimiseen ja ajatteluun, 20 kysymystä)';
-$string['ciq1'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein sitoutunein opiskeluun?';
-$string['ciq2'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein vähiten sitoutunut opiskeluun?';
-$string['ciq3'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi eniten avuksi tai hyödyllinen?';
-$string['ciq4'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi hankala tai hämmentävä?';
-$string['ciq5'] = 'Mikä tapahtuma yllätti sinua eniten?';
-$string['ciqintro'] = 'Mieti kurssin aikana sattuneita tapahtumia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.';
-$string['ciqname'] = 'Kriittiset tapahtumat';
-$string['clicktocontinue'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
-$string['clicktocontinuecheck'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
-$string['colles1'] = 'oppiseni keskittyy asioihin, jotka kiinnostavat minua';
-$string['colles10'] = 'kyselen muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita';
-$string['colles10short'] = 'kysyn lisätietoja';
-$string['colles11'] = 'muut opiskelijat kysyvät ajauksiani ja ideoitani';
-$string['colles11short'] = 'muut kysyvät minulta';
-$string['colles12'] = 'muut opiskejat vastaavat ideoihini';
-$string['colles12short'] = 'opiskelijat vastaavat minulle';
-$string['colles13'] = 'ohjaaja lisää omaan ajatteluani';
-$string['colles13short'] = 'ohjaaja lisää ajattelua';
-$string['colles14'] = 'ohjaaja rohkaisee minua ottamaan osaa';
-$string['colles14short'] = 'ohjaaja rohkaisee minua';
-$string['colles15'] = 'ohjaaja pitää hyviä esitelmiä';
-$string['colles15short'] = 'ohjaaja pitää esitelmiä';
-$string['colles16'] = 'ohjaaja tukee kriittistä itsearviointia';
-$string['colles16short'] = 'ohjaaja tukee itsearviointia';
-$string['colles17'] = 'toisen opiskelijat rohkaisevat minua osallistumaan';
-$string['colles17short'] = 'opiskelija rohkaisevat minua';
-$string['colles18'] = 'toiset opiskelijat kehuvat osallistumiistani';
-$string['colles18short'] = 'opiskejat kehuvat minua';
-$string['colles19'] = 'toiset opiskelijat arvostavat osallistumiistani';
-$string['colles19short'] = 'opiskelijat arvostavat minua';
-$string['colles1short'] = 'keskity kiinnostaviin asioihin';
-$string['colles2'] = 'opin asioita, joista on ammatillista hyötyä';
-$string['colles20'] = 'toiset opiskelijat tukevat yritystäni oppia';
-$string['colles20short'] = 'opiskelijat tukevat';
-$string['colles21'] = 'saan hyvin selvää muiden opiskejoiden viesteistä';
-$string['colles21short'] = 'ymmärrän muita opiskelijoita';
-$string['colles22'] = 'muut opiskelijat ymmärtävät viestini';
-$string['colles22short'] = 'opiskelijat ymmärtävät minua';
-$string['colles23'] = 'ymmärrän hyvin ohjaajan viestit';
-$string['colles23short'] = 'ymmärrän ohjaajaa';
-$string['colles24'] = 'ohjaaja ymmärtää hyvin viestini';
-$string['colles24short'] = 'ohjaaja ymmärtää minua';
-$string['colles2short'] = 'tärkeitä minulle käytännössä';
-$string['colles3'] = 'opin, kuinka lisätä ammatillista osaamistani';
-$string['colles3short'] = 'lisätä osaamistani';
-$string['colles4'] = 'oppimani liittyy hyvin ammatilliseen käytäntöön';
-$string['colles4short'] = 'liittyy käytäntöön';
-$string['colles5'] = 'olen kriittinen siitä kuinka opin';
-$string['colles5short'] = 'olen kriittinen oppimisestani';
-$string['colles6'] = 'ajattelen kriittisesti ideoitani';
-$string['colles6short'] = 'olen kriittinen omien ideoitteni suhteen';
-$string['colles7'] = 'Olen krittinen muiden opiskelijoiden ideoiden suhteen.';
-$string['colles7short'] = 'Olen kriittinen muiden opiskelijoiden suhteen';
-$string['colles8'] = 'Lukiessani olen krittinen kirjoittajan ideoiden suhteen.';
-$string['colles8short'] = 'Olen kriittinen lukemani suhteen';
-$string['colles9'] = 'Selitän ideani muille opiskelijoille';
-$string['colles9short'] = 'Selitän ideani';
-$string['collesaintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
-
-Jokainen seuravista 24 kysymyksestä koskee sinun kokemuksiasi tällä kursilla.
-
-Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-
-Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
-
-Kiitokset avustasi.';
-$string['collesaname'] = 'COLLES toteutunut (actual)';
-$string['collesapintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
-
-Jokainen seuravista 24 kysymyksestä pyytää sina vertaamaan <i>ideaalia</i> ja <i>toteutunutta</i> tilannetta kurssilla.
-
-Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-
-Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
-
-';
-$string['collesapname'] = 'COLLES (Haluttu ja Toteutunut)';
-$string['collesm1'] = 'Relevanssi';
-$string['collesm1short'] = 'Relevanssi';
-$string['collesm2'] = 'Heijastuminen';
-$string['collesm2short'] = 'Heijastuminen';
-$string['collesm3'] = 'Vuorovaikutteisuus';
-$string['collesm3short'] = 'Vuorovaikutteisuus';
-$string['collesm4'] = 'Ohjaajan tuki';
-$string['collesm4short'] = 'Ohjaajan tuki';
-$string['collesm5'] = 'Vertaistuki';
-$string['collesm5short'] = 'Vertaistuki';
-$string['collesm6'] = 'Tulkinta';
-$string['collesm6short'] = 'Tulkinta';
-$string['collesmintro'] = 'Tällä kurssilla ...';
-$string['collespintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvitää, mitä asiaoita arvostat online-oppimisympäristössä.
-
-Jokainen seuraavasta 24 kysymyksestä kysyy sinun odotuksistasi tältä kurssilta.
-Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
-
-Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
-
-';
-$string['collespname'] = 'COLLES haluttu (preferred) ';
-$string['done'] = 'Tehty';
-$string['download'] = 'Lataa';
-$string['downloadexcel'] = 'Lataa tiedot Excel-taulukkona';
-$string['downloadinfo'] = 'Voit ladata kaikki kyselyn tiedot analysointia varten. Voit käyttää tietoja Excel-, SPPS- tai muussa ohjelmissa.';
-$string['downloadtext'] = 'Lataa tiedot tekstitiedostona.';
-$string['editingasurvey'] = 'Kyselynn muokkaus';
-$string['guestsnotallowed'] = 'Kysely ei ole tarkoitettu vieraille';
-$string['helpsurveys'] = 'Opastus eri kyselytyyppeihin';
-$string['howlong'] = 'Kauanko sinulta meni aikaa kyselyyn vastaamiseen?';
-$string['howlongoptions'] = 'alle 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,yli 10 min';
-$string['ifoundthat'] = 'Huomasin tällä kursilla, että';
-$string['introtext'] = 'Johdanto';
-$string['ipreferthat'] = 'Olisi hyvä, että';
-$string['modulename'] = 'Kysely';
-$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
-$string['name'] = 'Nimi';
-$string['newsurveyresponses'] = 'Uudet kyselyn vastaukset';
-$string['nobodyyet'] = 'Kukaan ei ole vielä vastannut kyselyyn';
-$string['notdone'] = 'Suorittamatta';
-$string['notes'] = 'Oma (henkilökohtainen) analyysisi ja muistiinpanosi.';
-$string['othercomments'] = 'Onko sinulla muita kommentteja?';
-$string['peoplecompleted'] = '$a henkilöä on suorittanut tämän kyselyn';
-$string['preferred'] = 'Haluttu';
-$string['preferredclass'] = 'Haluttu';
-$string['preferredstudent'] = '$a haluttu';
-$string['question'] = 'Kysymys';
-$string['questions'] = 'Kysymykset';
-$string['questionsnotanswered'] = 'Joihinkin monivalintoihin ei ole vastattu.';
-$string['report'] = 'Kyselyn raportti';
-$string['savednotes'] = 'Muistiinpanosi tallennettiin';
-$string['scaleagree5'] = 'Vahvasti erimieltä, Jotakuinkin erimieltä, Ei samaa tai eri mieltä, Jotakuinkin samaa mieltä, Vahvasti samaa mieltä';
-$string['scales'] = 'Asteikot';
-$string['scaletimes5'] = 'Ei koskaan, Harvoin, Joskus, Usein, Miltei aina';
-$string['seemoredetail'] = 'Klikkaa tästä nähdäksesi lisätietoja ';
-$string['selectedquestions'] = 'Valitut kysymykset, kaikki opiskelijat';
-$string['summary'] = 'Yhteenveto';
-$string['surveycompleted'] = 'Olet vastannut tähän kyselyyn. Alla olevasta kuvasta näet yhteenvedon vastauksistasi verrattuna kurssin keskiarvoon.';
-$string['surveyname'] = 'Kyselyn nimi';
-$string['surveysaved'] = 'Kysely tallennettu';
-$string['surveytype'] = 'Kyselyn tyyppi';
-$string['thanksforanswers'] = 'Kiitos vastauksestasi tähän kyselyyn, $a';
-$string['time'] = 'Aika';
-$string['viewsurveyresponses'] = 'Katso $a kyselyn vastausta';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // survey.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+
+
+$string['actual'] = 'Toteutunut';
+$string['actualclass'] = 'Toteutunut';
+$string['actualstudent'] = '$a toteutunut';
+$string['allquestions'] = 'Kaikki kysymykset järjestyksessä, kaikki opiskelijat';
+$string['allscales'] = 'Kaikki asteikot, kaikki opiskelijat';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Olet jo palauttanut tämän kyselyn';
+$string['analysisof'] = 'Analyysi $a';
+$string['answers'] = 'Vastaukset';
+$string['attls1'] = 'Kun arvioin, mitä joku sanoo, keskityn argumenttien laatuun, en henkilöön, joka esittää asian.';
+$string['attls10'] = 'Minulle on tärkeää pysyä mahdollisimman objektiivisena, kun arvion jotain.';
+$string['attls10short'] = 'pysy objektiivisena';
+$string['attls11'] = 'Yritän ajatella yhdessä ihmisten kanssa, enkä heitä vastaan.';
+$string['attls11short'] = 'ajattele yhdessä ihmisten kanssa';
+$string['attls12'] = 'Käytän tiettyjä kriteerejä arvioidessani perusteluja.';
+$string['attls12short'] = 'käytä kriteerejä arviointiin';
+$string['attls13'] = 'Mieluummin yritän ymmärtää toisen mielipiteen, kuin arvioida sitä.';
+$string['attls13short'] = 'yritä ymmärtää';
+$string['attls14'] = 'Yritän osoittaa heikot kohdat muiden ajattelussa auttaakseni heitä selventämään perustelunsa.';
+$string['attls14short'] = 'osoita heikkoudet';
+$string['attls15'] = 'Yritän ajatella itseni toisen asemaan ristiriitatilanteissa nähdäkseni miksi he ajattelevat niin kuin ajattelevat.';
+$string['attls15short'] = 'asetu toisen asemaan';
+$string['attls16'] = 'Pyrin vertaamaan huolellisesti kaikki asiaan liittyvät näkökohdat ja faktat.';
+$string['attls16short'] = 'vertaa faktoja';
+$string['attls17'] = 'Arvostan loogisuutta yli assosioivan tietojen yhdistämisen ratkoessani ongelmia.';
+$string['attls17short'] = 'arvostan loogisuutta';
+$string['attls18'] = 'Kykenen empatian avulla oivaltamaan mielipiteitä, joka eroavat omistani.';
+$string['attls18short'] = 'oivalla empaattisesti';
+$string['attls19'] = 'Kun henkilön mielipiteet ovat outoja minulle, pyrin laajentamaan ajatteluani ja ymmpärtämään, miten hän voi ajatella niin.';
+$string['attls19short'] = 'laajenna ajattelua';
+$string['attls1short'] = 'keskity perustelujen laatuun';
+$string['attls2'] = 'Haluan olla \'paholaisen asianajaja\', puolustaa vastakohtaa toisten väitteille.';
+$string['attls20'] = 'Käytän aikaa löytääkseni virheet. Etsin vaikka kirjallisesta ilmaisusta kohtia, joita ei ole ilmaistu hyvin.';
+$string['attls20short'] = 'mikä on vialla?';
+$string['attls2short'] = 'Leiki \"paholaisen asianajajaa\"';
+$string['attls3'] = 'Yritän ymmärtää ihmisten taustat ja sen, mikä saa heidät tuntemaan niin kuin he tuntevat.';
+$string['attls3short'] = 'Ihmisten taustat';
+$string['attls4'] = 'Tärkein osa koulutustani on ollut oppia ymmärtämään toisenlaisia ihmisiä.';
+$string['attls4short'] = 'ymmärrä toisenlaisia ihmisiä';
+$string['attls5'] = 'Uskon löytäväni oman identiteetini paremmin keskustelemalla erilaisten ihmisten kanssa.';
+$string['attls5short'] = 'keskustele useiden ihmisten kanssa';
+$string['attls6'] = 'Nautin taustoiltaan erilaisten ihmisten mielipiteiden kuulumisesta, se auttaa minua ymmärtämämään, miten sama asian voi nähdä eritavoin.';
+$string['attls6short'] = 'nauti mielipiteiden kuulemisesta';
+$string['attls7'] = 'Olen huomannut, että voin vahvistaa asemaani väittelemällä, jos joku on eri mieltä kuin minä.';
+$string['attls7short'] = 'vahvistu väittelemällä';
+$string['attls8'] = 'Olen aina kiinnostunut, miksi ihmiset sanovat ja uskovat niin kuin tekevät.';
+$string['attls8short'] = 'tiedä miksi ihmiset tekevät';
+$string['attls9'] = 'Lukiessani kirjaa löydän itseni usein väittelemästä kirjoittajan kanssa löytääkseni kohdat, missä he ovat väärässä.';
+$string['attls9short'] = 'kyseenalasta kirjoittajat';
+$string['attlsintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoitaa suhtautumistasi ajatteluun ja oppimiseen.
+
+Kyselyyn ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastuksia, vain sinun mielipiteesi on kiinnostava. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+';
+$string['attlsm1'] = 'Asenne ajatteluun ja oppimiseen';
+$string['attlsm2'] = 'Sosiaalinen oppiminen';
+$string['attlsm3'] = 'Eristyvä oppiminen';
+$string['attlsmintro'] = 'Keskustelussa ...';
+$string['attlsname'] = 'ATTLS (kysely asenteista oppimiseen ja ajatteluun, 20 kysymystä)';
+$string['ciq1'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein sitoutunein opiskeluun?';
+$string['ciq2'] = 'Milloin tunsit olevasi kaikkein vähiten sitoutunut opiskeluun?';
+$string['ciq3'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi eniten avuksi tai hyödyllinen?';
+$string['ciq4'] = 'Mikä keskusteluissa ollut asia oli mielestäsi hankala tai hämmentävä?';
+$string['ciq5'] = 'Mikä tapahtuma yllätti sinua eniten?';
+$string['ciqintro'] = 'Mieti kurssin aikana sattuneita tapahtumia ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.';
+$string['ciqname'] = 'Kriittiset tapahtumat';
+$string['clicktocontinue'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
+$string['clicktocontinuecheck'] = 'Klikkaa tästä jatkaaksesi';
+$string['colles1'] = 'oppiseni keskittyy asioihin, jotka kiinnostavat minua';
+$string['colles10'] = 'kyselen muiden opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita';
+$string['colles10short'] = 'kysyn lisätietoja';
+$string['colles11'] = 'muut opiskelijat kysyvät ajauksiani ja ideoitani';
+$string['colles11short'] = 'muut kysyvät minulta';
+$string['colles12'] = 'muut opiskelijat vastaavat ideoihini';
+$string['colles12short'] = 'opiskelijat vastaavat minulle';
+$string['colles13'] = 'ohjaaja lisää omaan ajatteluani';
+$string['colles13short'] = 'ohjaaja lisää ajattelua';
+$string['colles14'] = 'ohjaaja rohkaisee minua ottamaan osaa';
+$string['colles14short'] = 'ohjaaja rohkaisee minua';
+$string['colles15'] = 'ohjaaja pitää hyviä esitelmiä';
+$string['colles15short'] = 'ohjaaja pitää esitelmiä';
+$string['colles16'] = 'ohjaaja tukee kriittistä itsearviointia';
+$string['colles16short'] = 'ohjaaja tukee itsearviointia';
+$string['colles17'] = 'toisen opiskelijat rohkaisevat minua osallistumaan';
+$string['colles17short'] = 'opiskelija rohkaisevat minua';
+$string['colles18'] = 'toiset opiskelijat kehuvat osallistumiistani';
+$string['colles18short'] = 'opiskelijat kehuvat minua';
+$string['colles19'] = 'toiset opiskelijat arvostavat osallistumiistani';
+$string['colles19short'] = 'opiskelijat arvostavat minua';
+$string['colles1short'] = 'keskity kiinnostaviin asioihin';
+$string['colles2'] = 'opin asioita, joista on ammatillista hyötyä';
+$string['colles20'] = 'toiset opiskelijat tukevat yritystäni oppia';
+$string['colles20short'] = 'opiskelijat tukevat';
+$string['colles21'] = 'saan hyvin selvää muiden opiskelijoiden viesteistä';
+$string['colles21short'] = 'ymmärrän muita opiskelijoita';
+$string['colles22'] = 'muut opiskelijat ymmärtävät viestini';
+$string['colles22short'] = 'opiskelijat ymmärtävät minua';
+$string['colles23'] = 'ymmärrän hyvin ohjaajan viestit';
+$string['colles23short'] = 'ymmärrän ohjaajaa';
+$string['colles24'] = 'ohjaaja ymmärtää hyvin viestini';
+$string['colles24short'] = 'ohjaaja ymmärtää minua';
+$string['colles2short'] = 'tärkeitä minulle käytännössä';
+$string['colles3'] = 'opin, kuinka lisätä ammatillista osaamistani';
+$string['colles3short'] = 'lisätä osaamistani';
+$string['colles4'] = 'oppimani liittyy hyvin ammatilliseen käytäntöön';
+$string['colles4short'] = 'liittyy käytäntöön';
+$string['colles5'] = 'olen kriittinen siitä kuinka opin';
+$string['colles5short'] = 'olen kriittinen oppimisestani';
+$string['colles6'] = 'ajattelen kriittisesti ideoitani';
+$string['colles6short'] = 'olen kriittinen omien ideoitteni suhteen';
+$string['colles7'] = 'Olen krittinen muiden opiskelijoiden ideoiden suhteen.';
+$string['colles7short'] = 'Olen kriittinen muiden opiskelijoiden suhteen';
+$string['colles8'] = 'Lukiessani olen krittinen kirjoittajan ideoiden suhteen.';
+$string['colles8short'] = 'Olen kriittinen lukemani suhteen';
+$string['colles9'] = 'Selitän ideani muille opiskelijoille';
+$string['colles9short'] = 'Selitän ideani';
+$string['collesaintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
+
+Jokainen seuravista 24 kysymyksestä koskee sinun kokemuksiasi tällä kursilla.
+
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+Kiitokset avustasi.';
+$string['collesaname'] = 'COLLES toteutunut (actual)';
+$string['collesapintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin tämä online-kurssi on auttanut sinua oppimaan.
+
+Jokainen seuravista 24 kysymyksestä pyytää sina vertaamaan <i>ideaalia</i> ja <i>toteutunutta</i> tilannetta kurssilla.
+
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+';
+$string['collesapname'] = 'COLLES (Haluttu ja Toteutunut)';
+$string['collesm1'] = 'Relevanssi';
+$string['collesm1short'] = 'Relevanssi';
+$string['collesm2'] = 'Heijastuminen';
+$string['collesm2short'] = 'Heijastuminen';
+$string['collesm3'] = 'Vuorovaikutteisuus';
+$string['collesm3short'] = 'Vuorovaikutteisuus';
+$string['collesm4'] = 'Ohjaajan tuki';
+$string['collesm4short'] = 'Ohjaajan tuki';
+$string['collesm5'] = 'Vertaistuki';
+$string['collesm5short'] = 'Vertaistuki';
+$string['collesm6'] = 'Tulkinta';
+$string['collesm6short'] = 'Tulkinta';
+$string['collesmintro'] = 'Tällä kurssilla ...';
+$string['collespintro'] = 'Tämän kyselyn tarkoituksena on selvitää, mitä asiaoita arvostat online-oppimisympäristössä.
+
+Jokainen seuraavasta 24 kysymyksestä kysyy sinun odotuksistasi tältä kurssilta.
+Ei ole olemassa oikeata tai vääriä vastauksia, tahdomme sinun mielipiteesi asioista. Muista että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne vaikuta arvosteluun.
+
+Vastaamalla huolellisesti ja ajatuksella autat meitä parantamaan tätä kurssia tulevaisuudessa.
+
+';
+$string['collespname'] = 'COLLES haluttu (preferred) ';
+$string['done'] = 'Tehty';
+$string['download'] = 'Lataa';
+$string['downloadexcel'] = 'Lataa tiedot Excel-taulukkona';
+$string['downloadinfo'] = 'Voit ladata kaikki kyselyn tiedot analysointia varten. Voit käyttää tietoja Excel-, SPPS- tai muussa ohjelmissa.';
+$string['downloadtext'] = 'Lataa tiedot tekstitiedostona.';
+$string['editingasurvey'] = 'Kyselynn muokkaus';
+$string['guestsnotallowed'] = 'Kysely ei ole tarkoitettu vieraille';
+$string['helpsurveys'] = 'Opastus eri kyselytyyppeihin';
+$string['howlong'] = 'Kauanko sinulta meni aikaa kyselyyn vastaamiseen?';
+$string['howlongoptions'] = 'alle 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,yli 10 min';
+$string['ifoundthat'] = 'Huomasin tällä kursilla, että';
+$string['introtext'] = 'Johdanto';
+$string['ipreferthat'] = 'Olisi hyvä, että';
+$string['modulename'] = 'Kysely';
+$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
+$string['name'] = 'Nimi';
+$string['newsurveyresponses'] = 'Uudet kyselyn vastaukset';
+$string['nobodyyet'] = 'Kukaan ei ole vielä vastannut kyselyyn';
+$string['notdone'] = 'Suorittamatta';
+$string['notes'] = 'Oma (henkilökohtainen) analyysisi ja muistiinpanosi.';
+$string['othercomments'] = 'Onko sinulla muita kommentteja?';
+$string['peoplecompleted'] = '$a henkilöä on suorittanut tämän kyselyn';
+$string['preferred'] = 'Haluttu';
+$string['preferredclass'] = 'Haluttu';
+$string['preferredstudent'] = '$a haluttu';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['questions'] = 'Kysymykset';
+$string['questionsnotanswered'] = 'Joihinkin monivalintoihin ei ole vastattu.';
+$string['report'] = 'Kyselyn raportti';
+$string['savednotes'] = 'Muistiinpanosi tallennettiin';
+$string['scaleagree5'] = 'Vahvasti erimieltä, Jotakuinkin erimieltä, Ei samaa tai eri mieltä, Jotakuinkin samaa mieltä, Vahvasti samaa mieltä';
+$string['scales'] = 'Asteikot';
+$string['scaletimes5'] = 'Ei koskaan, Harvoin, Joskus, Usein, Miltei aina';
+$string['seemoredetail'] = 'Klikkaa tästä nähdäksesi lisätietoja ';
+$string['selectedquestions'] = 'Valitut kysymykset, kaikki opiskelijat';
+$string['summary'] = 'Yhteenveto';
+$string['surveycompleted'] = 'Olet vastannut tähän kyselyyn. Alla olevasta kuvasta näet yhteenvedon vastauksistasi verrattuna kurssin keskiarvoon.';
+$string['surveyname'] = 'Kyselyn nimi';
+$string['surveysaved'] = 'Kysely tallennettu';
+$string['surveytype'] = 'Kyselyn tyyppi';
+$string['thanksforanswers'] = 'Kiitos vastauksestasi tähän kyselyyn, $a';
+$string['time'] = 'Aika';
+$string['viewsurveyresponses'] = 'Katso $a kyselyn vastausta';
+
+?>

0 comments on commit e98d89e

Please sign in to comment.