Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 944a2b2 commit ea9fb1662228a58f15e5544136f9d6aa025dfb8d koenr committed Aug 11, 2004
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +4 −4 lang/nl/docs/faq.html
  2. +1 −1 lang/nl/forum.php
  3. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatctm.html
View
@@ -32,7 +32,7 @@ <h1>Veel gestelde vragen(FAQ)</h1>
<h3><a name="filenotfound"></a>Als ik een bestand wil bekijken dat ik geüpload heb, dan krijg ik de foutmelding &quot;File not Found&quot;</h3>
<p class="answer">Bijvoorbeeld: Not Found: The requested URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg was not found on this server. </p>
-<p class="answer">Je webserver moet ingesteld zijn om delen van de URL na de scriptnaam onmiddellijk door te geven aan het script. Deze functie staaat gewoonlijk aan in Apache 1, maar staat meestal standaard uit in Apache 2. Om deze in te schakelen moet je volgend ljntje toevoegen aan je httpd.conf, of aan het .htaccess bestand in je locale map (lees de <a href="./?file=install.html#webserver">Installatie documentatie</a> voor meer details): </p>
+<p class="answer">Je webserver moet ingesteld zijn om delen van de URL na de scriptnaam onmiddellijk door te geven aan het script. Deze functie staaat gewoonlijk aan in Apache 1, maar staat meestal standaard uit in Apache 2. Om deze in te schakelen moet je volgend ljntje toevoegen aan je httpd.conf, of aan het .htaccess bestand in je lokale map (lees de <a href="./?file=install.html#webserver">Installatie documentatie</a> voor meer details): </p>
<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
<p class="answer">Merk op, dit zal alleen werken voor Apache versie 2.x. </p>
<p class="answer">Als je geen gebruik maakt van Apache 2 en je blijft dit probleem hebben
@@ -145,15 +145,15 @@ <h3><a name="backup"></a>Hoe maak ik een backup van mijn Moodle site?</h3>
<p class="answercode">&nbsp;</p>
<h3><a name="locale"></a>Waarom zie ik in mijn Moodlesite de tijd en datum verkeerd?</h3>
-<p class="answer">Elke taal vereist een specifieke taalcode (een <strong>locale</strong> string genoemd) om data en tijd juist te kunnen tonen. De talenpakketjes bevatten stadaardcodes, maar soms werken die niet op Windowsservers.</p>
-<p class="answer">Je kunt de juiste locale codes voor Windows vinden op volgende twee pagina's: <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_language_strings.asp" target="_blank">Language codes</a> en <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_country_strings.asp" target="_blank">Country/region codes</a>.(bv &quot;esp_esp&quot; voor Spaans)</p>
+<p class="answer">Elke taal vereist een specifieke taalcode (een <strong>lokale</strong> string genoemd) om data en tijd juist te kunnen tonen. De talenpakketjes bevatten stadaardcodes, maar soms werken die niet op Windowsservers.</p>
+<p class="answer">Je kunt de juiste lokale codes voor Windows vinden op volgende twee pagina's: <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_language_strings.asp" target="_blank">Language codes</a> en <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_country_strings.asp" target="_blank">Country/region codes</a>.(bv &quot;esp_esp&quot; voor Spaans)</p>
<p class="answer">Voor Nederlands zijn er enkele mogelijkheden die je kunt uitproberen, afhankelijk van het besturingssysteem van je Moodleserver:
<ul>
<li>Windows-server: nld
<li>Unix / Linux-server: nl of NL_nl
<li>FreeBSD-server: nl_NL.ISO8859-15 of nl_NL.ISO8859-1
</ul>
-<p class="answer">Deze nieuwe locale codes kunnen dan op de Beheer -&gt; Configuratie -&gt; Variablen pagina, waar ze diegene van de gekozen taalpakket overschrijven.</p>
+<p class="answer">Deze nieuwe lokale codes kunnen dan op de Beheer -&gt; Configuratie -&gt; Variablen pagina, waar ze diegene van de gekozen taalpakket overschrijven.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
<h3><a name="cron"></a>Er wordt geen email verstuurd vanuit mijn forums</h3>
View
@@ -15,7 +15,7 @@
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
-$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers er voor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
@@ -78,6 +78,6 @@
<P>Als je foutmeldingen krijgt tijdens dit proces, dan vindt je deze technische informatie misschien nuttig.
De ODBC Socket server gebruikt poort 9628 om een socket te openen en een XML query te sturen om een XML resultaattabel
-te krijgen. De importeermodule overloopt dat XML bestand en gebruikt het net zoals ik een locale query gebruik
+te krijgen. De importeermodule overloopt dat XML bestand en gebruikt het net zoals ik een lokale query gebruik
om te importeren.
</p>

0 comments on commit ea9fb16

Please sign in to comment.