Permalink
Browse files

Leraars vervangen door leraren

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Sep 7, 2003
1 parent 29b8fcc commit eaa94bab783540fc1607598202a1115a36636f01
@@ -3,9 +3,9 @@
<P>Er zijn twee verschillende soorten opdrachten.</P>
<P><B>Offline activiteit</B> - deze optie is nuttig wanneer de opdracht buiten Moodle uitgevoerd moet worden.
-De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraars kunnen echter wel
+De leerlingen zien een beschrijving van de opdracht, maar kunnen niets uploaden. De leraren kunnen echter wel
cijfers toekennen aan de leerlingen die de leerlingen kunnen zien.
<P><B>Upload een bestand</B> - met deze optie kunnen leerlingen één bestand uploaden van gelijk welk type. Het kan een
-Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. Leraars kunnen de
+Word-document zijn, een afbeelding,een hele website in een zip-bestand. leraren kunnen de
inzendingen online beoordelen.
@@ -3,7 +3,7 @@
<P>Standaard kunnen leerlingen hun opdracht niet meer opnieuw insturen als de leraar ze al beoordeeld heeft</P>
<P>Als je deze optie inschakelt, kunnen leerlingen hun opdracht opnieuw insturen nadat ze al beoordeeld is (zodat je
-ze kunt herbeoordelen). Dit kan nuttig zijn wanneer leraars hun leerlingen willen aanmoedigen om beter werk te leveren
+ze kunt herbeoordelen). Dit kan nuttig zijn wanneer leraren hun leerlingen willen aanmoedigen om beter werk te leveren
in een itteratief proces.</P>
<P>Deze optie is natuurlijk niet relevant voor offline opdrachten.</P>
@@ -7,9 +7,9 @@
eerste optie. Ze kunnen dan nieuwe discussieonderwerpen starten en ook antwoorden posten in die discussies.
<P>Misschien wil je die mogelijkheid soms uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwsforum. Op die manier
-kunnen alleen de leraars nieuwe items toevoegen die verschijnen in het hoofdscherm van het vak. Om dit te bekomen kies
+kunnen alleen de leraren nieuwe items toevoegen die verschijnen in het hoofdscherm van het vak. Om dit te bekomen kies
je de derde optie: "geen discussies geen bijdragen".
-<P>Misschien wil je dat alleen de leraars nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
+<P>Misschien wil je dat alleen de leraren nieuwe discussies kunnen starten, maar dat leerlingen wel kunnen reageren
op die discussies (bijvoorbeeld het nieuwsforum op de startpagina van de site). Om dit te bekomen kies je de tweede
optie: "geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan"
@@ -5,7 +5,7 @@
Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten door elkaar gebruikt, is het nuttig om twee mensen te bedenken als voorbeeld: één die vooral een separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).
<ul>
- <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekking in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraars of eigen ervaringen. Jim is een <strong>separate knower</strong>.<br><br>
+ <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen. Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekking in de opinie van de tegenstrevers. Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde leraren of eigen ervaringen. Jim is een <strong>separate knower</strong>.<br><br>
</li>
<li>Marie is gevoelig naar anderen toe. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt van uit hun standpunt. Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties. Mary is een sterke <strong>connected knower</strong>.</li>
</ul>
View
@@ -20,7 +20,7 @@
<li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a>
<li><a href="help.php?file=courserecent.html">Laat recente activiteiten zien</a>
<li><a href="help.php?file=summaries.html">Onderwerp/week samenvatting</a>
- <li><a href="help.php?file=teachers.html">Leraars</a>
+ <li><a href="help.php?file=teachers.html">leraren</a>
<li><a href="help.php?file=picture.html">Nieuwe foto</a>
</ul>
View
@@ -30,7 +30,7 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Opdrachten</B></P>
<UL>
-<P>Via opdrachten kunnen leraars hun leerlingen een taak laten maken waarvoor ze digitale inhoud
+<P>Via opdrachten kunnen leraren hun leerlingen een taak laten maken waarvoor ze digitale inhoud
(gelijk welke bestandsindeling) moeten voorbereiden en indienen door het te uploaden naar de server.
Typische opdrachten zijn verhandelingen, projecten, verslagen enzovoort. Met deze module kun je cijfers geven.</P>
</UL>
@@ -55,7 +55,7 @@
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Onderzoeken</B></P>
<UL>
<P>De onderzoeksmodule geeft een aantal geïjkte onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn in het onderzoeken
-en stimuleren van het leren in on-line omgevingen. Leraars kunnen deze gebruiken om gegevens te vergaren
+en stimuleren van het leren in on-line omgevingen. leraren kunnen deze gebruiken om gegevens te vergaren
over hun leerlingen. Die gegevens kunnen hen helpen bij het leren kennen van de klas en bij het nadenken over
hun eigen lesgeven.</P>
</UL>
@@ -36,7 +36,7 @@
<tr>
<td valign=top>Ondersteuning van de docent</td>
- <td>Hoe goed slagen leraars er in hun studenten te laten deelnemen in on-line leren?
+ <td>Hoe goed slagen leraren er in hun studenten te laten deelnemen in on-line leren?
</td>
</tr>
<tr>
@@ -47,7 +47,7 @@
<tr>
<td valign=top>Interpretatie </td>
- <td>Begrijpen leraars en studenten elkaars on-line communicatie?</td>
+ <td>Begrijpen leraren en studenten elkaars on-line communicatie?</td>
</tr>
</table>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Leraars</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>leraren</B></P>
<P>Deze pagina toont de lijst van mensen die aangewezen zijn als leraar voor dit vak (door de systeembeheerder)
<P>Je kunt dit formulier gebruiken om een titel toe te wijzen aan elke persoon, zoals "professor", "leraar", "assistent"

0 comments on commit eaa94ba

Please sign in to comment.