Permalink
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/mo…

  • Loading branch information...
dmonllao committed May 19, 2017
2 parents 2e34848 + e9e5295 commit ead7725c8ed3bf8c3f82a3b570c48d3a9c9d665c
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/eu/install.php
  2. +1 −1 install/lang/gl/install.php
  3. +1 −1 install/lang/it/install.php
@@ -67,10 +67,10 @@
(orriak ikustean erroreak ere ikusiko dituzu). Kasu horretan, .htaccess fitxategia ezabatu beharko duzu.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Bideak';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalatzaileak ezin du datu-direktorioa ({$a->dataroot}) sortu.';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalatzaileak ezin du datu-karpeta ({$a->dataroot}) sortu.';
$string['pathshead'] = 'Egiaztatu bideak';
$string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot direktorioa ez da idazteko modukoa.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Goragoko direktorioa ({$a->parent}) ez da idazteko modukoa. Instalatzaileak ezin du datu-direktorioa ({$a->dataroot}) sortu.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Goragoko karpeta ({$a->parent}) ez da idazteko modukoa. Instalatzaileak ezin du datu-karpeta ({$a->dataroot}) sortu.';
$string['pathssubadmindir'] = 'Web ostalari gutxi batzuk /admin URL berezi gisa erabiltzen dute kontrol-panel edo antzekora sarbidea emateko. Zoritxarrez, honek Moodle-ren kudeatze-orrien berezko kokapenarekin gatazka sortzen du. Hau konpondu dezakezu zure instalazioko admin karpeta berrizendatuz, eta izen berria hemen sartuta. Adibidez <em>moodleadmin</em>. Honek Moodle-ko admin estekak konponduko du.';
$string['pathssubdataroot'] = '<p>Moodle-k erabiltzaileek igotako fitxategien edukiak bilduko dituen direktorio bat.</p>
<p>Direktorio honetan web-zerbitzariaren erabiltzaileak irakurtzeko eta idazteko baimena izan beharko ditu (normalean \'www-data\', \'nobody\', edo \'apache\').</p>
@@ -85,9 +85,9 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorioa ez da existitzen';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP luzapena';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k gutxienez PHP 5.6.5 bertsioa behar du (7.x bertsioak muga batzuk ditu). </p>
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k PHP 5.6.5 edo 7.1 bertsioetako bat behar du (7.0.x bertsioek muga batzuk dituzte). </p>
<p>Zure bertsioa: {$a}</p>
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>';
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo.</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketea
zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
@@ -81,7 +81,7 @@
(normalmente «nobody», «apache», «www-data»), mais non debería ser accesíbel directamente desde o web. Se non existe o instalador tentará crealo.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Ruta completa do directorio de instalación de Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Enderezo web completo para acceder a Moodle.
Non é posíbel acceder a Moodle empregando enderezos múltiplos.
Non é posíbel acceder a Moodle empregando enderezos múltiples.
Se o seu sitio ten varios enderezos públicos debe configurar encamiñamentos permanentes en todos eles, agás neste.
Se o seu sitio web é accesíbel tanto desde unha Intranet como desde Internet, escriba aquí o enderezo público e configure o DNS para que os usuarios da Intranet poidan empregar tamén o enderezo público.
Se o enderezo non é correcto, cambie o URL no seu navegador para reiniciar a instalación cun valor diferente.';
@@ -83,7 +83,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'La cartella Admin non esiste';
$string['phpextension'] = '{$a} estensioni PHP';
$string['phpversion'] = 'Versione PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita come minimo della versione 5.6.5 del PHP. (La versione 7.x ha alcuni limiti nell\'engine)</p>
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita come minimo della versione 5.6.5 del PHP. (La versione 7.0.x ha alcuni limiti nell\'engine)</p>
<p>La versione installata nel sistema è la {$a}</p>
<p>E\' necessario aggiornare la versione del PHP oppure spostarsi su un host che abbia una versione più aggiornata del PHP.<br>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';

0 comments on commit ead7725

Please sign in to comment.