Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

filling in missing strings...

 • Loading branch information...
commit eb28fa7886d894bd76d05b46038a637b6c5782e4 1 parent 55a7af3
authored
3  lang/nl/choice.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowupdate'] = 'Laat toe de keuze aan te passen';
@@ -9,6 +9,7 @@
9 9
 $string['choicename'] = 'Naam keuze ';
10 10
 $string['choiceopen'] = 'Open';
11 11
 $string['choicetext'] = 'Keuzetekst';
  12
+$string['havetologin'] = 'Je moet aangemeld zijn voor je je keuze kunt insturen';
12 13
 $string['modulename'] = 'Keuze';
13 14
 $string['modulenameplural'] = 'Keuzes';
14 15
 $string['mustchooseone'] = 'Je moet een antwoord kiezen voor je kunt bewaren. er is niets bewaard.';
3  lang/nl/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Actie';
@@ -384,6 +384,7 @@
384 384
 $string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
385 385
 $string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak ';
386 386
 $string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak ';
  387
+$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de site-activiteiten kunt gebruiken.';
387 388
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
388 389
 $string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
389 390
 $string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<BR>

0 notes on commit eb28fa7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.