Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent e98d89e commit eb3daafe3f373f9cc4b071144adfd1cb50b1d4eb paca70 committed Apr 14, 2004
Showing with 927 additions and 949 deletions.
  1. +99 −97 lang/fi/calendar.php
  2. +227 −226 lang/fi/countries.php
  3. +345 −375 lang/fi/docs/install.html
  4. +159 −158 lang/fi/exercise.php
  5. +8 −7 lang/fi/help/coursecategory.html
  6. +89 −86 lang/fi/lesson.php
View
196 lang/fi/calendar.php
@@ -1,97 +1,99 @@
-<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-
-
-$string['april'] = 'Huhtikuu';
-$string['august'] = 'Elokuu';
-$string['calendar'] = 'Kalenteri';
-$string['calendarheading'] = 'Oma kalenteri';
-$string['clickhide'] = 'klikkaa piilottaaksesi';
-$string['clickshow'] = 'klikkaa näyttääksesi';
-$string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
-$string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
-$string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
-$string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
-$string['december'] = 'Joulukuu';
-$string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
-$string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
-$string['durationnone'] = 'Ilman kestoa';
-$string['durationuntil'] = 'Päättymisaika';
-$string['editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
-$string['errorbeforecoursestart'] = 'Tapahtumaa ei voi asettaa alkavaksi ennen kurssin aloituspäivää';
-$string['errorinvaliddate'] = 'Päivämäärä virheellinen';
-$string['errornodescription'] = 'Tapahtuman kuvaus puuttuu';
-$string['errornoeventname'] = 'Tapahtuman nimi puuttuu';
-$string['eventdate'] = 'Päivämäärä';
-$string['eventdescription'] = 'Tapahtuman kuvaus';
-$string['eventduration'] = 'Kesto';
-$string['eventendtime'] = 'Tapahtuman päättymisaika';
-$string['eventinstanttime'] = 'Aika';
-$string['eventkind'] = 'Tapahtuman tyyppi';
-$string['eventname'] = 'Nimi';
-$string['eventsfor'] = '$a tapahtumaa';
-$string['eventstarttime'] = 'Tapahtuman alkamisaika';
-$string['eventtime'] = 'Aika';
-$string['eventview'] = 'Tapahtumanäkymä';
-$string['expired'] = 'Tapahtuma on jo mennyt';
-$string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
-$string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
-$string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
-$string['february'] = 'Helmikuu';
-$string['fri'] = 'Pe';
-$string['friday'] = 'Perjantai';
-$string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
-$string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
-$string['hidden'] = 'Piilotettu';
-$string['january'] = 'Tammikuu';
-$string['july'] = 'Heinäkuu';
-$string['june'] = 'Kesäkuu';
-$string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
-$string['march'] = 'Maaliskuu';
-$string['may'] = 'Toukokuu';
-$string['mon'] = 'Ma';
-$string['monday'] = 'Maanantai';
-$string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
-$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
-$string['november'] = 'Marraskuu';
-$string['october'] = 'Lokakuu';
-$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
-$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
-$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
-$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
-$string['preferences'] = 'Asetukset';
-$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
-$string['sat'] = 'La';
-$string['saturday'] = 'Lauantai';
-$string['september'] = 'Syyskuu';
-$string['shown'] = 'näkyvissä';
-$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
-$string['sun'] = 'Su';
-$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
-$string['thu'] = 'To';
-$string['thursday'] = 'Torstai';
-$string['today'] = 'Tänään';
-$string['tomorrow'] = 'Huomenna';
-$string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
-$string['tt_editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
-$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
-$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
-$string['tue'] = 'Ti';
-$string['tuesday'] = 'Tiistai';
-$string['typecourse'] = 'Koko kurssille';
-$string['typegroup'] = 'Ryhmälle';
-$string['typesite'] = 'Koko sivustolle';
-$string['typeuser'] = 'Oma tapahtuma';
-$string['upcomingevents'] = 'Tulevat tapahtumat';
-$string['userevents'] = 'Omat tapahtumat';
-$string['wed'] = 'Ke';
-$string['wednesday'] = 'Keskiviikko';
-$string['yesterday'] = 'Eilen';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+
+
+$string['april'] = 'Huhtikuu';
+$string['august'] = 'Elokuu';
+$string['calendar'] = 'Kalenteri';
+$string['calendarheading'] = 'Oma kalenteri';
+$string['clickhide'] = 'klikkaa piilottaaksesi';
+$string['clickshow'] = 'klikkaa näyttääksesi';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman';
+$string['courseevents'] = 'Kurssin tapahtumat';
+$string['dayview'] = 'Päivänäkymä';
+$string['daywithnoevents'] = 'Ei tapahtumia tälle päivälle';
+$string['december'] = 'Joulukuu';
+$string['default'] = 'Oletus';
+$string['deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
+$string['detailedmonthview'] = 'Tarkennettu kuukausinäkymä';
+$string['durationnone'] = 'Ilman kestoa';
+$string['durationuntil'] = 'Päättymisaika';
+$string['editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Tapahtumaa ei voi asettaa alkavaksi ennen kurssin aloituspäivää';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Päivämäärä virheellinen';
+$string['errornodescription'] = 'Tapahtuman kuvaus puuttuu';
+$string['errornoeventname'] = 'Tapahtuman nimi puuttuu';
+$string['eventdate'] = 'Päivämäärä';
+$string['eventdescription'] = 'Tapahtuman kuvaus';
+$string['eventduration'] = 'Kesto';
+$string['eventendtime'] = 'Tapahtuman päättymisaika';
+$string['eventinstanttime'] = 'Aika';
+$string['eventkind'] = 'Tapahtuman tyyppi';
+$string['eventname'] = 'Nimi';
+$string['eventsfor'] = '$a tapahtumaa';
+$string['eventstarttime'] = 'Tapahtuman alkamisaika';
+$string['eventtime'] = 'Aika';
+$string['eventview'] = 'Tapahtumanäkymä';
+$string['expired'] = 'Tapahtuma on jo mennyt';
+$string['explain_lookahead'] = 'Tämä oletusasetus määrittää, kuinka monen päivän päässä tulevaisuudessa tapahtuman pitää olla, jotta se näytettäisiin \"tulevana tapahtumana\". Tapahtumia, jotka alkavat myöhemmin, ei näytetä koskaan tulevien tapahtumien listassa. Huomaa, että <strong>ei ole mitään takeita</strong> siitä, että kaikki tämän ajan sisällä olevat tapahtumat näytettäisiin tulevien listassa; mikäli niitä on paljon (enemmän kuin asetus \"Tulevien tapahtumien listan maksimikoko\", kaukaisimmat tulevista tapahtumista eivät näy listassa.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Tämä asetus määrittää tulevien tapahtumien listan maksimikoon. Mikäli valitset tähän suuren luvun, saattaa tulevien tapahtumien lista viedä huomattavan paljon tilaa ruudultasi.';
+$string['explain_startwday'] = 'Tämä asetus määrittää tavan, jolla kuukausittainen kalenteri näytetään. Käytä tätä asettaaksesi näkymälle tavan, johon olet tottunut.';
+$string['february'] = 'Helmikuu';
+$string['fri'] = 'Pe';
+$string['friday'] = 'Perjantai';
+$string['globalevents'] = 'Yhteiset tapahtumat';
+$string['groupevents'] = 'Ryhmän tapahtumat';
+$string['hidden'] = 'Piilotettu';
+$string['january'] = 'Tammikuu';
+$string['july'] = 'Heinäkuu';
+$string['june'] = 'Kesäkuu';
+$string['manyevents'] = '$a tapahtumaa';
+$string['march'] = 'Maaliskuu';
+$string['may'] = 'Toukokuu';
+$string['mon'] = 'Ma';
+$string['monday'] = 'Maanantai';
+$string['monthlyview'] = 'Kuukausinäkymä';
+$string['newevent'] = 'Uusi tapahtuma';
+$string['noupcomingevents'] = 'Ei tulevia tapahtumia';
+$string['november'] = 'Marraskuu';
+$string['october'] = 'Lokakuu';
+$string['oneevent'] = '1 tapahtuma';
+$string['pref_lookahead'] = 'Tulevien tapahtumien tarkastelu';
+$string['pref_maxevents'] = 'Tulevien tapahtumien listan maksimikoko';
+$string['pref_startwday'] = 'Viikon ensimmäinen päivä';
+$string['preferences'] = 'Asetukset';
+$string['preferences_available'] = 'Henkilökohtaiset asetuksesi';
+$string['sat'] = 'La';
+$string['saturday'] = 'Lauantai';
+$string['september'] = 'Syyskuu';
+$string['shown'] = 'näkyvissä';
+$string['spanningevents'] = 'Tapahtumia käynnissä parhaillaan';
+$string['sun'] = 'Su';
+$string['sunday'] = 'Sunnuntai';
+$string['thu'] = 'To';
+$string['thursday'] = 'Torstai';
+$string['today'] = 'Tänään';
+$string['tomorrow'] = 'Huomenna';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Poista tapahtuma';
+$string['tt_editevent'] = 'Muokkaa tapahtumaa';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Kurssin tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Yleiset tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ryhmän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat näytetään (klikkaa piilottaaksesi)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Kurssin tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Yleiset tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Ryhmän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
+$string['tt_showuser'] = 'Käyttäjän tapahtumat piilotettuna (klikkaa näyttääksesi)';
+$string['tue'] = 'Ti';
+$string['tuesday'] = 'Tiistai';
+$string['typecourse'] = 'Koko kurssille';
+$string['typegroup'] = 'Ryhmälle';
+$string['typesite'] = 'Koko sivustolle';
+$string['typeuser'] = 'Oma tapahtuma';
+$string['upcomingevents'] = 'Tulevat tapahtumat';
+$string['userevents'] = 'Omat tapahtumat';
+$string['wed'] = 'Ke';
+$string['wednesday'] = 'Keskiviikko';
+$string['yesterday'] = 'Eilen';
+
+?>
View
453 lang/fi/countries.php
@@ -1,226 +1,227 @@
-<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['AD'] = 'Andorra';
-$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
-$string['AF'] = 'Afganistan';
-$string['AG'] = 'Antigua ja Barbuda';
-$string['AL'] = 'Albania';
-$string['AM'] = 'Armenia';
-$string['AN'] = 'Alankomaiden Antillit';
-$string['AO'] = 'Angola';
-$string['AQ'] = 'Antarktis';
-$string['AR'] = 'Argentiina';
-$string['AT'] = 'Itävalta';
-$string['AU'] = 'Austraalia';
-$string['AW'] = 'Aruba';
-$string['AZ'] = 'Azerbaidzan';
-$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
-$string['BB'] = 'Barbados';
-$string['BD'] = 'Bangladesh';
-$string['BE'] = 'Belgia';
-$string['BF'] = 'Burkina Faso';
-$string['BG'] = 'Bulgaria';
-$string['BH'] = 'Bahrain';
-$string['BI'] = 'Burundi';
-$string['BJ'] = 'Benin';
-$string['BM'] = 'Bermuda';
-$string['BN'] = 'Brunei';
-$string['BO'] = 'Bolivia';
-$string['BR'] = 'Brasilia';
-$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
-$string['BT'] = 'Bhutan';
-$string['BW'] = 'Botswana';
-$string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
-$string['BZ'] = 'Belize';
-$string['CA'] = 'Kanada';
-$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
-$string['CF'] = 'Keski-Afrikan tasavalta';
-$string['CG'] = 'Kongo';
-$string['CH'] = 'Sveitsi';
-$string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
-$string['CL'] = 'Chile';
-$string['CM'] = 'Kamerun';
-$string['CN'] = 'Kiina';
-$string['CO'] = 'Kolumbia';
-$string['CR'] = 'Costa Rica';
-$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
-$string['CU'] = 'Kuuba';
-$string['CV'] = 'Cap Verde';
-$string['CX'] = 'Joulusaaret';
-$string['CY'] = 'Kypros';
-$string['CZ'] = 'Tsekki';
-$string['DE'] = 'Saksa';
-$string['DJ'] = 'Djibouti';
-$string['DK'] = 'Tanska';
-$string['DM'] = 'Dominica';
-$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
-$string['DZ'] = 'Algeria';
-$string['EC'] = 'Ecuador';
-$string['EE'] = 'Viro';
-$string['EG'] = 'Egypti';
-$string['EH'] = 'Länsi-Sahara';
-$string['ER'] = 'Eritrea';
-$string['ES'] = 'Espanja';
-$string['ET'] = 'Etiopia';
-$string['FI'] = 'Suomi';
-$string['FJ'] = 'Fiji';
-$string['FK'] = 'Falkland-saaret';
-$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
-$string['FO'] = 'Färsaaret';
-$string['FR'] = 'Ranska';
-$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
-$string['GA'] = 'Gabon';
-$string['GB'] = 'Iso-Britannia';
-$string['GD'] = 'Grenada';
-$string['GE'] = 'Georgia';
-$string['GF'] = 'Ranskan Guayana';
-$string['GH'] = 'Ghana';
-$string['GI'] = 'Gibraltar';
-$string['GL'] = 'Grönlanti';
-$string['GM'] = 'Gambia';
-$string['GN'] = 'Guinea';
-$string['GP'] = 'Guadeloupe';
-$string['GQ'] = 'Päiväntasaajan Guinea';
-$string['GR'] = 'Kreikka';
-$string['GT'] = 'Guatemala';
-$string['GU'] = 'Guam';
-$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
-$string['GY'] = 'Guayana';
-$string['HK'] = 'Hong Kong';
-$string['HN'] = 'Honduras';
-$string['HR'] = 'Kroatia';
-$string['HT'] = 'Haiti';
-$string['HU'] = 'Unkari';
-$string['ID'] = 'Indonesia';
-$string['IE'] = 'Irlanti';
-$string['IL'] = 'Israel';
-$string['IN'] = 'Intia';
-$string['IQ'] = 'Irak';
-$string['IR'] = 'Iran';
-$string['IS'] = 'Islanti';
-$string['IT'] = 'Italia';
-$string['JM'] = 'Jamaika';
-$string['JO'] = 'Jordania';
-$string['JP'] = 'Japani';
-$string['KE'] = 'Kenia';
-$string['KG'] = 'Kirgistan';
-$string['KH'] = 'Kambodsa';
-$string['KI'] = 'Kiribati';
-$string['KM'] = 'Komorit';
-$string['KO'] = 'Kosovo';
-$string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
-$string['KR'] = 'Etelä-Korea';
-$string['KW'] = 'Kuwait';
-$string['KY'] = 'Caymansaaret';
-$string['KZ'] = 'Kazakstan';
-$string['LB'] = 'Libanon';
-$string['LC'] = 'Saint Lucia';
-$string['LI'] = 'Liechtenstein';
-$string['LK'] = 'Sri Lanka';
-$string['LR'] = 'Liberia';
-$string['LS'] = 'Lesoto';
-$string['LT'] = 'Liettua';
-$string['LU'] = 'Luxemburg';
-$string['LV'] = 'Latvia';
-$string['LY'] = 'Libya';
-$string['MA'] = 'Marokko';
-$string['MC'] = 'Monaco';
-$string['MD'] = 'Moldova';
-$string['MG'] = 'Madagaskar';
-$string['MH'] = 'Marshalsaaret';
-$string['MK'] = 'Makedonia';
-$string['ML'] = 'Mali';
-$string['MM'] = 'Myanmar';
-$string['MN'] = 'Mongolia';
-$string['MO'] = 'Macao';
-$string['MQ'] = 'Martinique';
-$string['MR'] = 'Mauritania';
-$string['MS'] = 'Montserrat';
-$string['MT'] = 'Malta';
-$string['MU'] = 'Mauritius';
-$string['MV'] = 'Malediivit';
-$string['MW'] = 'Malawi';
-$string['MX'] = 'Meksiko';
-$string['MY'] = 'Malesia';
-$string['MZ'] = 'Mosambik';
-$string['NA'] = 'Namibia';
-$string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
-$string['NE'] = 'Niger';
-$string['NG'] = 'Nigeria';
-$string['NI'] = 'Nikaragua';
-$string['NL'] = 'Alankomaat';
-$string['NO'] = 'Norja';
-$string['NP'] = 'Nepal';
-$string['NR'] = 'Nauru';
-$string['NU'] = 'Niue';
-$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
-$string['OM'] = 'Oman';
-$string['PA'] = 'Panama';
-$string['PE'] = 'Peru';
-$string['PF'] = 'Ranskan Polynesia';
-$string['PG'] = 'Papua Uusi-Guinea';
-$string['PH'] = 'Filippiinit';
-$string['PK'] = 'Pakistan';
-$string['PL'] = 'Puola';
-$string['PN'] = 'Pitcairn';
-$string['PR'] = 'Puerto Rico';
-$string['PT'] = 'Portugali';
-$string['PW'] = 'Palau';
-$string['PY'] = 'Paraguay';
-$string['QA'] = 'Qatar';
-$string['RE'] = 'Reunion';
-$string['RO'] = 'Romania';
-$string['RU'] = 'Venäjä';
-$string['RW'] = 'Ruanda';
-$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
-$string['SB'] = 'Salomonsaaret';
-$string['SC'] = 'Seychellit';
-$string['SD'] = 'Sudan';
-$string['SE'] = 'Ruotsi';
-$string['SG'] = 'Singapore';
-$string['SH'] = 'St. Helena';
-$string['SI'] = 'Slovenia';
-$string['SJ'] = 'Huippuvuoret ja Jan Mayen';
-$string['SK'] = 'Slovakia';
-$string['SL'] = 'Sierra Leone';
-$string['SM'] = 'San Marino';
-$string['SN'] = 'Senegal';
-$string['SO'] = 'Somalia';
-$string['SR'] = 'Surinam';
-$string['ST'] = 'Sao Tome ja Principe';
-$string['SV'] = 'El Salvador';
-$string['SY'] = 'Syyria';
-$string['SZ'] = 'Swazimaa';
-$string['TD'] = 'Tshad';
-$string['TG'] = 'Togo';
-$string['TH'] = 'Thaimaa';
-$string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
-$string['TM'] = 'Turkmenistan';
-$string['TN'] = 'Tunisia';
-$string['TO'] = 'Tonga';
-$string['TP'] = 'Itä-Timor';
-$string['TR'] = 'Turkki';
-$string['TT'] = 'Trinidad ja Tobago';
-$string['TV'] = 'Tuvalu';
-$string['TW'] = 'Taiwan';
-$string['TZ'] = 'Tansania';
-$string['UA'] = 'Ukraina';
-$string['UG'] = 'Uganda';
-$string['US'] = 'Yhdysvallat';
-$string['UY'] = 'Uruguay';
-$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
-$string['VA'] = 'Vatikaani';
-$string['VE'] = 'Venezuela';
-$string['VN'] = 'Vietnam';
-$string['VU'] = 'Vanuatu';
-$string['WA'] = 'Wales';
-$string['WS'] = 'Samoa';
-$string['YE'] = 'Jemen';
-$string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
-$string['ZM'] = 'Zambia';
-$string['ZR'] = 'Zaire';
-$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+
+
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
+$string['AF'] = 'Afganistan';
+$string['AG'] = 'Antigua ja Barbuda';
+$string['AI'] = 'Angola';
+$string['AL'] = 'Albania';
+$string['AM'] = 'Armenia';
+$string['AN'] = 'Alankomaiden Antillit';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argentiina';
+$string['AT'] = 'Itävalta';
+$string['AU'] = 'Austraalia';
+$string['AW'] = 'Aruba';
+$string['AZ'] = 'Azerbaidzan';
+$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgia';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgaria';
+$string['BH'] = 'Bahrain';
+$string['BI'] = 'Burundi';
+$string['BJ'] = 'Benin';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BN'] = 'Brunei';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brasilia';
+$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
+$string['BT'] = 'Bhutan';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['BY'] = 'Valko-Venäjä';
+$string['BZ'] = 'Belize';
+$string['CA'] = 'Kanada';
+$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
+$string['CF'] = 'Keski-Afrikan tasavalta';
+$string['CG'] = 'Kongo';
+$string['CH'] = 'Sveitsi';
+$string['CI'] = 'Norsunluurannikko';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Kamerun';
+$string['CN'] = 'Kiina';
+$string['CO'] = 'Kolumbia';
+$string['CR'] = 'Costa Rica';
+$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
+$string['CU'] = 'Kuuba';
+$string['CV'] = 'Cap Verde';
+$string['CX'] = 'Joulusaaret';
+$string['CY'] = 'Kypros';
+$string['CZ'] = 'Tsekki';
+$string['DE'] = 'Saksa';
+$string['DJ'] = 'Djibouti';
+$string['DK'] = 'Tanska';
+$string['DM'] = 'Dominica';
+$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
+$string['DZ'] = 'Algeria';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Viro';
+$string['EG'] = 'Egypti';
+$string['EH'] = 'Länsi-Sahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Espanja';
+$string['ET'] = 'Etiopia';
+$string['FI'] = 'Suomi';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falkland-saaret';
+$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
+$string['FO'] = 'Färsaaret';
+$string['FR'] = 'Ranska';
+$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Iso-Britannia';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgia';
+$string['GF'] = 'Ranskan Guayana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grönlanti';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GN'] = 'Guinea';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GQ'] = 'Päiväntasaajan Guinea';
+$string['GR'] = 'Kreikka';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['GU'] = 'Guam';
+$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
+$string['GY'] = 'Guayana';
+$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HN'] = 'Honduras';
+$string['HR'] = 'Kroatia';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Unkari';
+$string['ID'] = 'Indonesia';
+$string['IE'] = 'Irlanti';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'Intia';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Islanti';
+$string['IT'] = 'Italia';
+$string['JM'] = 'Jamaika';
+$string['JO'] = 'Jordania';
+$string['JP'] = 'Japani';
+$string['KE'] = 'Kenia';
+$string['KG'] = 'Kirgistan';
+$string['KH'] = 'Kambodsa';
+$string['KI'] = 'Kiribati';
+$string['KM'] = 'Komorit';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KP'] = 'Pohjois-Korea';
+$string['KR'] = 'Etelä-Korea';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['KY'] = 'Caymansaaret';
+$string['KZ'] = 'Kazakstan';
+$string['LB'] = 'Libanon';
+$string['LC'] = 'Saint Lucia';
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesoto';
+$string['LT'] = 'Liettua';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Latvia';
+$string['LY'] = 'Libya';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldova';
+$string['MG'] = 'Madagaskar';
+$string['MH'] = 'Marshalsaaret';
+$string['MK'] = 'Makedonia';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MM'] = 'Myanmar';
+$string['MN'] = 'Mongolia';
+$string['MO'] = 'Macao';
+$string['MQ'] = 'Martinique';
+$string['MR'] = 'Mauritania';
+$string['MS'] = 'Montserrat';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MV'] = 'Malediivit';
+$string['MW'] = 'Malawi';
+$string['MX'] = 'Meksiko';
+$string['MY'] = 'Malesia';
+$string['MZ'] = 'Mosambik';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NC'] = 'Uusi-Kaledonia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nikaragua';
+$string['NL'] = 'Alankomaat';
+$string['NO'] = 'Norja';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NR'] = 'Nauru';
+$string['NU'] = 'Niue';
+$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
+$string['PF'] = 'Ranskan Polynesia';
+$string['PG'] = 'Papua Uusi-Guinea';
+$string['PH'] = 'Filippiinit';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Puola';
+$string['PN'] = 'Pitcairn';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+$string['PT'] = 'Portugali';
+$string['PW'] = 'Palau';
+$string['PY'] = 'Paraguay';
+$string['QA'] = 'Qatar';
+$string['RE'] = 'Reunion';
+$string['RO'] = 'Romania';
+$string['RU'] = 'Venäjä';
+$string['RW'] = 'Ruanda';
+$string['SA'] = 'Saudi-Arabia';
+$string['SB'] = 'Salomonsaaret';
+$string['SC'] = 'Seychellit';
+$string['SD'] = 'Sudan';
+$string['SE'] = 'Ruotsi';
+$string['SG'] = 'Singapore';
+$string['SH'] = 'St. Helena';
+$string['SI'] = 'Slovenia';
+$string['SJ'] = 'Huippuvuoret ja Jan Mayen';
+$string['SK'] = 'Slovakia';
+$string['SL'] = 'Sierra Leone';
+$string['SM'] = 'San Marino';
+$string['SN'] = 'Senegal';
+$string['SO'] = 'Somalia';
+$string['SR'] = 'Surinam';
+$string['ST'] = 'Sao Tome ja Principe';
+$string['SV'] = 'El Salvador';
+$string['SY'] = 'Syyria';
+$string['SZ'] = 'Swazimaa';
+$string['TD'] = 'Tshad';
+$string['TG'] = 'Togo';
+$string['TH'] = 'Thaimaa';
+$string['TJ'] = 'Tadzhikistan';
+$string['TM'] = 'Turkmenistan';
+$string['TN'] = 'Tunisia';
+$string['TO'] = 'Tonga';
+$string['TP'] = 'Itä-Timor';
+$string['TR'] = 'Turkki';
+$string['TT'] = 'Trinidad ja Tobago';
+$string['TV'] = 'Tuvalu';
+$string['TW'] = 'Taiwan';
+$string['TZ'] = 'Tansania';
+$string['UA'] = 'Ukraina';
+$string['UG'] = 'Uganda';
+$string['US'] = 'Yhdysvallat';
+$string['UY'] = 'Uruguay';
+$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
+$string['VA'] = 'Vatikaani';
+$string['VE'] = 'Venezuela';
+$string['VN'] = 'Vietnam';
+$string['VU'] = 'Vanuatu';
+$string['WA'] = 'Wales';
+$string['WS'] = 'Samoa';
+$string['YE'] = 'Jemen';
+$string['ZA'] = 'Etelä-Afrikka';
+$string['ZM'] = 'Zambia';
+$string['ZR'] = 'Zaire';
+$string['ZW'] = 'Zimbabwe';
+
+?>
View
720 lang/fi/docs/install.html
@@ -1,375 +1,345 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
- <TITLE>Moodle Docs: Installation</TITLE>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.0.2 (Linux)">
- <META NAME="CREATED" CONTENT="20030219;554200">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030224;22153000">
-</HEAD>
-<BODY LANG="fi-FI" BGCOLOR="#ffffff">
-<H2>Moodle asennus</H2>
-<P>T&auml;m&auml; ohje opastaa Moodlen ensiasennuksessa. Se kattaa
-erilaisten www-palvelinten eroavaisuudet, joskus
-yksityiskohtaisestikin, joten asennus saattaa n&auml;ytt&auml;&auml;
-pitk&auml;lt&auml; ja monimutkaiselta. Yleens&auml; Moodle on
-kuitenkin asennettu muutamassa minuutissa.</P>
-<P>Varaa aikaa lukeaksesi t&auml;m&auml; ohje kokonaan l&auml;pi,
-sit&auml; hy&ouml;ty&auml; my&ouml;hemmin.</P>
-<P>Ohjeen osat:</P>
-<OL>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#requirements">Vaatimukset</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#downloading">Lataus</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#site">Sivuston rakenne</A></P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#data">Luo data-hakemisto</A></P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#database">Luo tietokanta</A></P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#webserver">Tarkista
- www-palvelimen asetukset</A></P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#config">Muokkaa
- config.php</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#admin">Mene yll&auml;pito
- sivulle</A></P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#cron">Aseta cron</A>
- </P>
- <LI><P><A HREF="#course">Luo uusi kurssi</A></P>
-</OL>
-<H3><A NAME="requirements"></A>1. Vaatimukset</H3>
-<BLOCKQUOTE>Moodle kehitet&auml;&auml;n ensisijaisesti
- Linux-ymp&auml;rist&ouml;ss&auml; k&auml;ytt&auml;en PHP, Apache ja
-MySQL -ohjelmistoja, sit&auml; testataan jatkuvasti my&ouml;s PostgreSQL ,
-Windows XP, Mac OS X ja Solaris -ymp&auml;rist&ouml;iss&auml;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Kaikki mit&auml; tarvitset on:</BLOCKQUOTE>
-<OL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Toimiva <A HREF="http://www.php.net/">PHP</A>
- (version 4.1.0 or later) asennus, seuraavat toiminnot pit&auml;&auml;
- olla aktivoituna ( n&auml;m&auml; toiminnot avat vakiona p&auml;&auml;ll&auml;
- miltei jokaisessa PHP asennuksessa):
- </BLOCKQUOTE>
- <UL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="http://www.boutell.com/gd/">GD
- kirjasto</A> joka tukee JPG ja PNG -tiedostomuotoja. ( PHP versio =&gt; 4.3
- sis&auml;lt&auml;&auml; oman GD-kirjaston)</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Sessiotuki</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Tiedostojen l&auml;hetys sallittu
- </BLOCKQUOTE>
- </UL>
- <LI><BLOCKQUOTE>Toimiva tietokantapalvelin : <A HREF="http://www.mysql.com/">MySQL</A>
- tai <A HREF="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</A> (7.x) ovat
- suositeltavia. (MSSQL, Oracle, Interbase, Foxpro, Access, ADO,
- Sybase, DB2 tai ODBC ovat teoriassa tuettuja mutta joudut asentamaan
- tietokannan k&auml;sin.).
- </BLOCKQUOTE>
-</OL>
-<BLOCKQUOTE>Windows-ymp&auml;rist&ouml;ss&auml; on helpointa ladata
-<A HREF="http://www.foxserv.net/">FoxServ</A>, tai <A HREF="http://www.easyphp.org/">EasyPHP</A>
-jotka asentavat Apache, PHP, ja MySQL palvelimet. Muista ottaa GD-moduli k&auml;ytt&ouml;&ouml;n jotta&nbsp; Moodle voi k&auml;sitell&auml;
-kuvia -voit joutua muokkaamaan php.ini-tiedostoa ja poistamaan
-kommentin (;)rivilt&auml;: 'extension=php_gd.dll'. Muuta my&ouml;s
-hakemisto session.save_path - oletuksesta &quot;/tmp&quot; k&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n
-Windows-hakemistoa kuten&nbsp; &quot;c:/temp&quot;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Mac OS X ymp&auml;rist&ouml;&ouml;n suosittelen the <A HREF="http://fink.sourceforge.net/">fink</A>
-projektia josta l&ouml;yd&auml;t helposti ladattavat paketit kaikkeen
-tarvittavaan. Jos et ole tottunut komentokehotteen k&auml;ytt&auml;j&auml;,
-<A HREF="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/">Marc
-Liyanage's PHP Apache Module</A> on helpoin tapa saada php-toimimaan
-apachen kanssa.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Jos k&auml;yt&auml;t&nbsp; Linuxia tai muuta&nbsp; Unixia
-silloin osaat varmaan tehd&auml; kaiken jo itse ;-)
-</BLOCKQUOTE>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="downloading"></A>2. Lataus</H3>
-<BLOCKQUOTE>Voit ladata Moodlen joko pakettina tai viimeisen version
-suoraan CVS:st&auml;. Yksityskohdat lataamisesta on selostettu
-sivulla <A HREF="http://moodle.com/">http://moodle.com/</A></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Lataamisen ja paketin purkamisen j&auml;lkeen, tai kun
-ole hakenut tiedostot&nbsp; CVS:st&auml;, sinulla on hakemisto
-nimelt&auml; moodle, mikä sis&auml;lt&auml;&auml; muita tiedostoja
-ja hakemistoja.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Sijoita t&auml;m&auml; kansio www-hakemistoon jolloin
-sivustosi osoite on&nbsp; <B>http://yourwebserver.com/moodle</B>, tai
-kopioi hakemiston sis&auml;lt&ouml; suoraan www-hakemistoon jolloin
-sivustosi osoitteeksi tulee&nbsp; <B>http://yourwebserver.com</B>.</BLOCKQUOTE>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="site"></A>3. Sivuston rakenne</H3>
-<BLOCKQUOTE>T&auml;ss&auml; lyhyt kuvaus sisuston rakenteesta</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">config.php -
-asetustiedosto, ainut jota sinun pit&auml;&auml; muokata<BR>version.php
-- m&auml;&auml;ritt&auml;&auml; moodlen version<BR>index.php -
-sivuston etusivu</BLOCKQUOTE>
-<UL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">admin/
- - yll&auml;pitoon liittyv&auml;t sivut</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">auth/
- - k&auml;ytt&auml;j&auml;ntunnistusmodulit</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">course/
- - kurssien hallintaan liittyv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">doc/ -
- ohjeet
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">files/
- - tiedostojen hallintaan liityv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">lang/
- - Moodlen k&auml;&auml;nn&ouml;s tiedostot eri kielille kukin omassa
- hakemistossaan</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">lib/ -
- Moodlen ydinkirjastot</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">login/
- - sis&auml;&auml;nkirjautuminen
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">mod/ -
- kurssi modulit</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">pix/ -
- yleinen sivustografiikka</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm">theme/
- - ulkoasuteemat</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-right: 3cm">user/ -
- K&auml;ytt&auml;j&auml;nhallintaan liittyv&auml; koodi</BLOCKQUOTE>
-</UL>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<H3><A NAME="data"></A>4. Luo data-hakemisto</H3>
-<BLOCKQUOTE>Moodle tarvitsee levytilaa tallentaakseen palautetut
-teht&auml;v&auml;t, osallistujien kuvat ja muuta.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Luo hakemisto jonnekin kiintolevyllesi. &Auml;l&auml;
-sijoita t&auml;t&auml; hakemistoa www-hakemistoon tietotuvan takia.
-Helpointa on valita hakemisto www-hakemiston ulkopuolelta, muulloin
-suojaa hakemisto tiedostolla .htaccess, joka sis&auml;lt&auml;&auml;
-rivin:
-</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm">deny from all</PRE><BLOCKQUOTE>
-Varmistaaksesi ett&auml; moodle voi tallenta tiedostoja
-hakemistoon, tarkista ett&auml; www-palvelimella (eli apache) on
-oikeudet kirjoittaa tuohon hakemistoon. Unix koneilla t&auml;m&auml;
-yleens&auml; tarkoittaa hakemiston omistajan asettamista joko &quot;apache&quot;
-tai &quot;nobody&quot; komennolla chown.
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Jos k&auml;yt&auml;t jaettua palveluntarjoajan
-palvelinta, kysy yll&auml;pidolta miten voit tehd&auml; asetukset
-turvallisesti.</BLOCKQUOTE>
-<H3><A NAME="database"></A>5. Luo tietokanta</H3>
-<BLOCKQUOTE>Tarvitset tyhj&auml;n tietokannan (esim &quot;moodle&quot;)
-tietokanta j&auml;rjestelm&auml;&auml;n ja erityisen k&auml;ytt&auml;j&auml;n
-(esim &quot;moodleuser&quot;) jolla on oikeudet tuohon kantaan (ja
-vain tuohon kantaan). &Auml;l&auml; k&ouml;yt&auml; root-tunnusta, se
-luo suuren tietoturvariskin.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Esimerkkikomennot MySQL:
-</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm"> # mysql -u root -p
- &gt; CREATE DATABASE moodle;
- &gt; GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
- TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';
- &gt; quit
- # mysqladmin -p reload</PRE><BLOCKQUOTE>
-Esimerkkikomennot PostgreSQL:
-</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm"> # su - postgres
- &gt; psql -c &quot;create user moodleuser createdb;&quot; template1
- &gt; psql -c &quot;create database moodle;&quot; -U moodleuser template1
- &gt; psql -c &quot;alter user moodleuser nocreatedb;&quot; template1</PRE><BLOCKQUOTE>
-(MySQL k&auml;yt&auml;j&auml;n kannattaa tutustua&nbsp; <A HREF="http://phpmyadmin.sourceforge.net/">phpMyAdmin</A>
-helpottaakseen tietokannan hallintaa).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Nykyisin moodle k&auml;ytt&auml;&auml; etuliitteit&auml;
-tauluissaan joten voit my&ouml;s k&auml;ytt&auml;&auml; olemassa
-olevaa tietokantaa Moodlen kanssa.</BLOCKQUOTE>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="webserver"></A>6. Tarkista www-palvelimen asetukset</H3>
-<BLOCKQUOTE>Tarkista ensin, ett&auml; palvelin k&auml;ytt&auml;&auml;
-oletussivuna index.php-tiedostoja&nbsp; (ja tietenkin my&ouml;s
-index.html, default.htm ja muut voivat olla my&ouml;s
- k&auml;yt&ouml;ss&auml;, jos tarvitset niit&auml; muualla).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Apachessa t&auml;m&auml; asetus on &nbsp; DirectoryIndex&nbsp;
-httpd.conf tiedostossa. Esimerkki rivi n&auml;ytt&auml;&auml; siis
-t&auml;lt&auml;:</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm">DirectoryIndex index.php index.html index.htm </PRE><BLOCKQUOTE>
-Se riitt&auml;&auml; ett&auml; index.php on listassa, sijainnilla ei
-ole v&auml;li&auml; (ellet sitten halua hioa php-suorituskyky&auml;
-huippuunsa).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Toiseksi, tarkista ett&auml; Moodlen k&auml;ytt&auml;m&auml;t
-asetukset ovat oikein php.ini-tiedostossa. <B>Useimmat palvelimet on
-jo asetettu k&auml;ytt&auml;m&auml;&auml;n n&auml;it&auml; asetuksia.</B>
-Kuitenkin jotkut PHP-palvelimet (ja jotkut viimeisimm&auml;t
-PHP-versiot) voivat olla asetettuna toimimaan toisin. Tarkista
-seuraavat asetukset php.ini-tiedostosta:</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">magic_quotes_gpc = On
-magic_quotes_runtime = Off
-file_uploads = On
-short_open_tag = On
-session.auto_start = Off
-session.bug_compat_warn = Off</PRE><BLOCKQUOTE>
-Jollei sinulla ole p&auml;&auml;sy&auml; muokkaamaan palvelimen
-httpd.conf tai php.ini -tiedostoja, tai joku muu palvelimen sovellus
-vaatii eri asetukset, voit YLIM&Auml;&Auml;RITELL&Auml; palvelimen
-oletus-asetukset.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ylim&auml;&auml;ritell&auml;ksesi oletus-asetukset tee&nbsp;
-<B>.htaccess</B> tiedosto Moodle'n p&auml;&auml;hakemistoon . (T&auml;m&auml;
-toimii ainoastaan apache-palvelimella kun AllowOverride on päällä.</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">DirectoryIndex index.php index.html index.htm
-php_flag magic_quotes_gpc On
-php_flag magic_quotes_runtime Off
-php_flag file_uploads On
-php_flag short_open_tag On
-php_flag session.auto_start Off
-php_flag session.bug_compat_warn Off</PRE><BLOCKQUOTE>
-Voit my&ouml;s m&auml;&auml;ritell&auml; suurimman sallitun tiedoston
-koon:
-</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">php_value upload_max_filesize 2M
-php_value post_max_size 2M
- </PRE><BLOCKQUOTE>
-Helpointa on ottaa lib/htaccess tiedosto pohjaksi ja muokata sit&auml;
-tarpeen mukaan:</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm">cp lib/htaccess .htaccess</PRE><P>
-&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="config"></A>7. Muokkaa config.php</H3>
-<BLOCKQUOTE>Nyt voit muokata asetustiedostoa ,<STRONG>config.php</STRONG>.
-T&auml;m&auml; on ainoa Moodlen tiedosto jota sinun tarvitsee muokata
-.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>P&auml;&auml;st&auml;ksesi alkuun kopioi config-dist.php
-tiedostoksi&nbsp; config.php. Emme sis&auml;llyt&auml;
-config.php-tiedostoa suoraan pakettiin, jottei asetukset hukkuisi
-esim. Moodlen p&auml;ivityksen yhteydess&auml;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Muokaa config.php tiedostoa ja kirjoita asetukset sinne
-(muista&nbsp; &quot;table prefix&quot; - PostgreSQL ei toimi ilman
-t&auml;t&auml;), sivuston osoite, sivuston sijanti palvelimen
-tiedostoj&auml;rjestelm&auml;ss&auml; ja datahakemisto. config.php
-tiedostossa on tarvittavat ohjeet.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>T&auml;m&auml;n ohjeen loppuun asti oletamme sivustosi
-sijaitsevan osoitteessa: <U>http://example.com/moodle</U></BLOCKQUOTE>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="admin"></A>8. Mene yll&auml;pitosivulle</H3>
-<BLOCKQUOTE>Yll&auml;pitosivun pit&auml;isi nyt toimia osoitteesta:
-<U>http://example.com/moodle/admin</U>. Jos koitat menn&auml; suoraan
-Moodlen etusivulle sinut ohjataan yll&auml;pitosivulle. Esimm&auml;isell&auml;
-kertaa sinulle esitet&auml;&auml;n GPL-lisenssi jonka ehdot sinun
-pit&auml;&auml; hyv&auml;ksy&auml;, jotta asennusta voidaan jatkaa.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>(Moodle k&auml;ytt&auml;&auml; evästeitä (cookies) ja
-eik&auml; toimi oikein jos est&auml;t evästeiden tallentamisen
-selaimeesi!)
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Nyt Moodle aloittaa tietokannan luonnin. N&auml;et
-tietokannan luomiseen liittyviä käskyjä ja niiden j&auml;lkeen tila-viestin (vihre&auml;
-tai punainen) komennon onnistumisesta:</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">CREATE TABLE
-course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
-int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL
-default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname
-varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format
-tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL
-default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0',
-enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10)
-unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm"><FONT COLOR="#006600">SUCCESS</FONT></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">.. ja niin
-edelleen: <FONT COLOR="#ff0000">Main databases set up successfully</FONT>.
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Jos tietokantaa ei pysty&auml; luomaan virheett&auml;
-joko php-asetuksissa , tietokannassa tai&nbsp; config.php tiedoston
-asetuksissa on vikaa. Tarkista&nbsp; ettei PHP ole rajatussa &quot;safe
-mode&quot;-tilassa (monien palveluntarjoajien palvelimen yleens&auml;
-on)Voit tarkistaa php:n asetukset luomalla tiedosto info.php jossa on
-rivi &lt;? phpinfo() ?&gt; ja katsoa sit&auml; selaimella&nbsp; .
-tarkista viel&auml; kaikki asetukset ja erit&auml; uudelleen.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Sivun lopusta l&ouml;ytyy &quot;Continue&quot; tai
-&quot;Jatka&quot; linkki, jatka sill&auml;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Seuraava sivu asettaa kurssimodulien tarvitsemat taulut.
-Taas kaiken pit&auml;isi n&auml;ytt&auml; vihre&auml;&auml;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Sivun lopusta l&ouml;ytyy &quot;Continue&quot; tai
-&quot;Jatka&quot; linkki, jatka sill&auml;.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Seuraavalla sivulla on lomake jolla m&auml;&auml;ritell&auml;&auml;n
-sivuston muuttujat ( Oletuskieli, k&auml;ytett&auml;v&auml;
-lokalisointi ,SMTP(posti)-palvelimet jne..). &Auml;l&auml; murehdi
-liikaa asetuksia, voit aina palata muuttamaan niit&auml;. Tallenna
-muutokset ja jatka asennusta.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Jos&nbsp; (ja vain jos) juutut t&auml;lle sivulle etk&auml;
-pysty jatkamaan, www-palvelimesi on ongelma mit&auml; kutsumme&nbsp;
-&quot;buggy referrer&quot; ongelmaksi. T&auml;m&auml; on helppo
-korjata: muokkaa config.php ja aseta muuttuja buggy_referrer = <I>true</I>,
-ja yrit&auml; uudelleen.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Seuraavalla sivulla m&auml;&auml;rit&auml;t sivustolle
-nimen ja kuvauksen. Voit muuttaa n&auml;it&auml;kin my&ouml;hemmin.
-Tallenna muutokset ja jatka.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Lopuksi m&auml;&auml;rittelet p&auml;&auml;k&auml;ytt&auml;j&auml;
-tunnuksen sivustolle. T&auml;yt&auml; henkil&ouml;tietosi, email jne
-ja tallenna muutokset &quot;Save changes&quot;. .
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 7cm; margin-right: 7cm"><STRONG>Paina
-mieleen antamasi yll&auml;pit&auml;j&auml;n tunnus ja salasana,
-tarvitset niit&auml; my&ouml;hemmin. ;-)</STRONG></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Kun p&auml;&auml;k&auml;ytt&auml;j&auml; on luotu p&auml;&auml;set
-yll&auml;pito valikkoon , josta l&ouml;ytyy linkit sivuston
-yll&auml;pit&auml;miseksi, kuten:</BLOCKQUOTE>
-<UL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">kurssien lis&auml;&auml;minen
- ja poisto</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">K&auml;ytt&auml;j&auml;tunnusten
- hallinta</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Opettajien hallinta</BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Teemojen valinta
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE>K&auml;ytt&auml;j&auml;tunnistuksen valinta. (Voit
- k&auml;ytt&auml;&auml; esim. LDAP-palvelinta k&auml;ytt&auml;j&auml;n
- tunnistukseen)</BLOCKQUOTE>
-</UL>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="cron"></A>9. Aseta cron</H3>
-<BLOCKQUOTE>Jotkut Moodlen modulit vaativat ajastettuja ajoja
-toimiakseen. Esimerkiksi Foorumit tarkistetaan ajoittain, ja uusista
-viesteist&auml; l&auml;hetet&auml;&auml;n kopiot tilaajille.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Yksi scripti tekee kaiken tarvittavan ja on nimelt&auml;&auml;n
-admin/cron.php. Sit&auml; ei voida kuitenkaan ajaa automaattisesti,
-vaan sinun pit&auml;&auml; ajastaa scripti ajettavaksi esim. 5
-minuutin v&auml;lein.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Huomaa ettei ajastettavan koneen tarvitse olla sama jolla
-Moodle on asennettu. Jos palveluntarjoajallasi ole cron-palvelua voit
-ajastaa oman kotikoneesi ajamaan/hakemaan admin/cron.php scriptin
-tietyin v&auml;liajoin.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Tarkista ensin selaimellasi&nbsp; ett&auml; scripti
-toimii osoitteesta:</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm">http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE><H4 STYLE="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 0cm">
-Scrptin ajamisen automatisointi</H4>
-<BLOCKQUOTE>Unix-j&auml;rjestemiss&auml;: k&auml;yt&auml;
-<B>cron</B>ia.Muokkaa cron asetuksia komenolla&nbsp; &quot;crontab
--e&quot;ja lis&auml;&auml; rivi:</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm">*/5 * * * * {komento}
-
-missä {komento} on:
-wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php
-tai
-lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php &gt; /dev/null
-tai
-/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php</PRE><BLOCKQUOTE>
-Windows j&auml;rjestelmiss&auml;: Helpointa on k&auml;ytt&auml;&auml;
-pakettia <A HREF="http://moodle.com/download/moodle-cron-for-windows.zip">moodle-cron-for-windows.zip</A>
-joka tekee ajastuksesta tosi helppoa. Voit my&ouml;s k&auml;ytt&auml;&auml;
-windowsin &quot;Scheduled Tasks&quot;/&quot;Ajastetut
-toiminnot&quot;-toimintoa.<BR>Komento on esim:
-</BLOCKQUOTE>
-<PRE STYLE="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php</PRE><H3 STYLE="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 0cm">
-<A NAME="course"></A>10. Luo uusi kurssi</H3>
-<BLOCKQUOTE>Nyt kun Moodle on asennettu, voit luoda ensimm&auml;isen
-kurssin.
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Valitse &quot;Luo uusi kurssi&quot; yll&auml;pito
-sivulta.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>T&auml;yt&auml; kussin tiedot, opettaja voi kuitenkin
-aina halutessaan muuttaa kurssin tietoja, joten sinun ei tarvitse
-k&auml;ytt&auml;&auml; turhaan aikaa p&auml;hk&auml;iless&auml;si
-kurssi kuvauksia tai muuta.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Paina&nbsp; &quot;Talleta muutokset&quot;, jonka j&auml;lkeen
-sinun pit&auml;&auml; valita kurssille opettaja(t).Voit lis&auml;t&auml;
-opettajaksi ainoastaan k&auml;ytt&auml;j&auml;n joka on jo
-j&auml;rjestelm&auml;ss&auml;.
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Kun olet valinnut opettajan/opettajat kurssi on valmis
-k&auml;ytt&ouml;&ouml;n ja n&auml;kyviss&auml; Moodlen etusivulla.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Katso&nbsp; &quot;Opettajan k&auml;sikirja&quot;:sta
-lis&auml;tietoja kurssien rakentamisesta.</BLOCKQUOTE>
-<P>&nbsp;</P>
-<P ALIGN=CENTER><A HREF="../var/www/html/moodle/lang/fi/docs/" TARGET="_top"><FONT SIZE=1>Moodle
-Documentation</FONT></A></P>
-<P ALIGN=CENTER><FONT SIZE=1>Version: $Id: install.html,v 1.6
-2003/01/28 03:06:20 moodler Exp $</FONT></P>
-</BODY>
-</HTML>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+<h2>Moodle asennus</h2>
+<p>Tämä ohje opastaa Moodlen ensiasennuksessa. Se kattaa
+erilaisten www-palvelinten eroavaisuudet, joskus
+yksityiskohtaisestikin, joten asennus saattaa näyttää
+pitkältä ja monimutkaiselta. Yleensä Moodle on
+kuitenkin asennettu muutamassa minuutissa.</p>
+<p>Varaa aikaa lukeaksesi tämä ohje kokonaan läpi,
+sitä hyötyä myöhemmin.</p>
+<p>Ohjeen osat:</p>
+<ol>
+ <li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#requirements">Vaatimukset</a>
+ </p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#downloading">Lataus</a>
+ </p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#site">Sivuston rakenne</a></p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#data">Luo data-hakemisto</a></p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#database">Luo tietokanta</a></p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#webserver">Tarkista
+ www-palvelimen asetukset</a></p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#config">Muokkaa
+ config.php</a>
+ </p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#admin">Mene ylläpito
+ sivulle</a></p>
+ </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#cron">Aseta cron</a>
+ </p>
+ </li><li><p><a href="http://www.skto.fi/moodle_test/files/index.php?id=fi&wdir=/docs&file=/docs/install.html&action=edit#course">Luo uusi kurssi</a></p>
+</li></ol>
+<h3><a name="requirements"></a>1. Vaatimukset</h3>
+<blockquote>Moodle kehitetään ensisijaisesti
+ Linux-ympäristössä käyttäen PHP, Apache ja
+MySQL -ohjelmistoja, sitä testataan jatkuvasti myös PostgreSQL ,
+Windows XP, Mac OS X ja Solaris -ympäristöissä.</blockquote>
+<blockquote>Kaikki mitä tarvitset on:</blockquote>
+<ol>
+ <li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Toimiva <a href="http://www.php.net/">PHP</a>
+ (version 4.1.0 or later) asennus, seuraavat toiminnot pitää
+ olla aktivoituna ( nämä toiminnot avat vakiona päällä
+ miltei jokaisessa PHP asennuksessa):
+ </blockquote>
+ <ul>
+ <li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.boutell.com/gd/">GD
+ kirjasto</a> joka tukee JPG ja PNG -tiedostomuotoja. ( PHP versio =&gt; 4.3
+ sisältää oman GD-kirjaston)</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Sessiotuki</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Tiedostojen lähetys sallittu
+ </blockquote>
+ </li></ul>
+ </li><li><blockquote>Toimiva tietokantapalvelin : <a href="http://www.mysql.com/">MySQL</a>
+ tai <a href="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</a> (7.x) ovat
+ suositeltavia. (MSSQL, Oracle, Interbase, Foxpro, Access, ADO,
+ Sybase, DB2 tai ODBC ovat teoriassa tuettuja mutta joudut asentamaan
+ tietokannan käsin.).
+ </blockquote>
+</li></ol>
+<blockquote>Windows-ympäristössä on helpointa ladata
+<a href="http://www.foxserv.net/">FoxServ</a>, tai <a href="http://www.easyphp.org/">EasyPHP</a>
+jotka asentavat Apache, PHP, ja MySQL palvelimet. Muista ottaa GD-moduli käyttöön jotta  Moodle voi käsitellä
+kuvia -voit joutua muokkaamaan php.ini-tiedostoa ja poistamaan
+kommentin (;)riviltä: 'extension=php_gd.dll'. Muuta myös
+hakemisto session.save_path - oletuksesta &quot;/tmp&quot; käyttämään
+Windows-hakemistoa kuten  &quot;c:/temp&quot;.</blockquote>
+<blockquote>Mac OS X ympäristöön suosittelen the <a href="http://fink.sourceforge.net/">fink</a>
+projektia josta löydät helposti ladattavat paketit kaikkeen
+tarvittavaan. Jos et ole tottunut komentokehotteen käyttäjä,
+<a href="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/">Marc
+Liyanage's PHP Apache Module</a> on helpoin tapa saada php-toimimaan
+apachen kanssa.</blockquote>
+<blockquote>Jos käytät  Linuxia tai muuta  Unixia
+silloin osaat varmaan tehdä kaiken jo itse ;-)
+</blockquote>
+<p> </p>
+<h3><a name="downloading"></a>2. Lataus</h3>
+<blockquote>Voit ladata Moodlen joko pakettina tai viimeisen version
+suoraan CVS:stä. Yksityskohdat lataamisesta on selostettu
+sivulla <a href="http://moodle.com/">http://moodle.com/</a></blockquote>
+<blockquote>Lataamisen ja paketin purkamisen jälkeen, tai kun
+ole hakenut tiedostot  CVS:stä, sinulla on hakemisto
+nimeltä moodle, mikä sisältää muita tiedostoja
+ja hakemistoja.</blockquote>
+<blockquote>Sijoita tämä kansio www-hakemistoon jolloin
+sivustosi osoite on  <b>http://yourwebserver.com/moodle</b>, tai
+kopioi hakemiston sisältö suoraan www-hakemistoon jolloin
+sivustosi osoitteeksi tulee  <b>http://yourwebserver.com</b>.</blockquote>
+<p> </p>
+<h3><a name="site"></a>3. Sivuston rakenne</h3>
+<blockquote>Tässä lyhyt kuvaus sisuston rakenteesta</blockquote>
+<blockquote style="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm;">config.php -
+asetustiedosto, ainut jota sinun pitää muokata<br />version.php
+- määrittää moodlen version<br />index.php -
+sivuston etusivu</blockquote>
+<ul>
+ <li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">admin/
+ - ylläpitoon liittyvät sivut</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">auth/
+ - käyttäjäntunnistusmodulit</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">course/
+ - kurssien hallintaan liittyvä koodi</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">doc/ -
+ ohjeet
+ </blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">files/
+ - tiedostojen hallintaan liityvä koodi</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">lang/
+ - Moodlen käännös tiedostot eri kielille kukin omassa
+ hakemistossaan</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">lib/ -
+ Moodlen ydinkirjastot</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">login/
+ - sisäänkirjautuminen
+ </blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">mod/ -
+ kurssi modulit</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">pix/ -
+ yleinen sivustografiikka</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm; margin-bottom: 0cm;">theme/
+ - ulkoasuteemat</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-right: 3cm;">user/ -
+ Käyttäjänhallintaan liittyvä koodi</blockquote>
+</li></ul>
+<blockquote style="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm;"> </blockquote>
+<h3><a name="data"></a>4. Luo data-hakemisto</h3>
+<blockquote>Moodle tarvitsee levytilaa tallentaakseen palautetut
+tehtävät, osallistujien kuvat ja muuta.</blockquote>
+<blockquote>Luo hakemisto jonnekin kiintolevyllesi. Älä
+sijoita tätä hakemistoa www-hakemistoon tietotuvan takia.
+Helpointa on valita hakemisto www-hakemiston ulkopuolelta, muulloin
+suojaa hakemisto tiedostolla .htaccess, joka sisältää
+rivin:
+</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm;">deny from all</pre><blockquote>
+Varmistaaksesi että moodle voi tallenta tiedostoja
+hakemistoon, tarkista että www-palvelimella (eli apache) on
+oikeudet kirjoittaa tuohon hakemistoon. Unix koneilla tämä
+yleensä tarkoittaa hakemiston omistajan asettamista joko &quot;apache&quot;
+tai &quot;nobody&quot; komennolla chown.
+</blockquote>
+<blockquote>Jos käytät jaettua palveluntarjoajan
+palvelinta, kysy ylläpidolta miten voit tehdä asetukset
+turvallisesti.</blockquote>
+<h3><a name="database"></a>5. Luo tietokanta</h3>
+<blockquote>Tarvitset tyhjän tietokannan (esim &quot;moodle&quot;)
+tietokanta järjestelmään ja erityisen käyttäjän
+(esim &quot;moodleuser&quot;) jolla on oikeudet tuohon kantaan (ja
+vain tuohon kantaan). Älä köytä root-tunnusta, se
+luo suuren tietoturvariskin.</blockquote>
+<blockquote>Esimerkkikomennot MySQL:
+</blockquote>
+<pre style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm;"> # mysql -u root -p<br /> &gt; CREATE DATABASE moodle; <br /> &gt; GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* <br /> TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword'; <br /> &gt; quit <br /> # mysqladmin -p reload</pre><blockquote>
+Esimerkkikomennot PostgreSQL:
+</blockquote>
+<pre style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm;"> # su - postgres<br /> &gt; psql -c &quot;create user moodleuser createdb;&quot; template1<br /> &gt; psql -c &quot;create database moodle;&quot; -U moodleuser template1<br /> &gt; psql -c &quot;alter user moodleuser nocreatedb;&quot; template1</pre><blockquote>
+(MySQL käytäjän kannattaa tutustua  <a href="http://phpmyadmin.sourceforge.net/">phpMyAdmin</a>
+helpottaakseen tietokannan hallintaa).</blockquote>
+<blockquote>Nykyisin moodle käyttää etuliitteitä
+tauluissaan joten voit myös käyttää olemassa
+olevaa tietokantaa Moodlen kanssa.</blockquote>
+<p> </p>
+<h3><a name="webserver"></a>6. Tarkista www-palvelimen asetukset</h3>
+<blockquote>Tarkista ensin, että palvelin käyttää
+oletussivuna index.php-tiedostoja  (ja tietenkin myös
+index.html, default.htm ja muut voivat olla myös
+ käytössä, jos tarvitset niitä muualla).</blockquote>
+<blockquote>Apachessa tämä asetus on   DirectoryIndex 
+httpd.conf tiedostossa. Esimerkki rivi näyttää siis
+tältä:</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm;">DirectoryIndex index.php index.html index.htm </pre><blockquote>
+Se riittää että index.php on listassa, sijainnilla ei
+ole väliä (ellet sitten halua hioa php-suorituskykyä
+huippuunsa).</blockquote>
+<blockquote>Toiseksi, tarkista että Moodlen käyttämät
+asetukset ovat oikein php.ini-tiedostossa. <b>Useimmat palvelimet on
+jo asetettu käyttämään näitä asetuksia.</b>
+Kuitenkin jotkut PHP-palvelimet (ja jotkut viimeisimmät
+PHP-versiot) voivat olla asetettuna toimimaan toisin. Tarkista
+seuraavat asetukset php.ini-tiedostosta:</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm;">magic_quotes_gpc = On<br />magic_quotes_runtime = Off<br />file_uploads = On<br />short_open_tag = On<br />session.auto_start = Off<br />session.bug_compat_warn = Off</pre><blockquote>
+Jollei sinulla ole pääsyä muokkaamaan palvelimen
+httpd.conf tai php.ini -tiedostoja, tai joku muu palvelimen sovellus
+vaatii eri asetukset, voit YLIMÄÄRITELLÄ palvelimen
+oletus-asetukset.</blockquote>
+<blockquote>Ylimääritelläksesi oletus-asetukset tee 
+<b>.htaccess</b> tiedosto Moodle'n päähakemistoon . (Tämä
+toimii ainoastaan apache-palvelimella kun AllowOverride on päällä.</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm;">DirectoryIndex index.php index.html index.htm<br />php_flag magic_quotes_gpc On<br />php_flag magic_quotes_runtime Off<br />php_flag file_uploads On<br />php_flag short_open_tag On<br />php_flag session.auto_start Off<br />php_flag session.bug_compat_warn Off</pre><blockquote>
+Voit myös määritellä suurimman sallitun tiedoston
+koon:
+</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm;">php_value upload_max_filesize 2M<br />php_value post_max_size 2M<br /> </pre><blockquote>
+Helpointa on ottaa lib/htaccess tiedosto pohjaksi ja muokata sitä
+tarpeen mukaan:</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm;">cp lib/htaccess .htaccess</pre><p>
+ </p>
+<h3><a name="config"></a>7. Muokkaa config.php</h3>
+<blockquote>Nyt voit muokata asetustiedostoa ,<strong>config.php</strong>.
+Tämä on ainoa Moodlen tiedosto jota sinun tarvitsee muokata
+.</blockquote>
+<blockquote>Päästäksesi alkuun kopioi config-dist.php
+tiedostoksi  config.php. Emme sisällytä
+config.php-tiedostoa suoraan pakettiin, jottei asetukset hukkuisi
+esim. Moodlen päivityksen yhteydessä.</blockquote>
+<blockquote>Muokaa config.php tiedostoa ja kirjoita asetukset sinne
+(muista  &quot;table prefix&quot; - PostgreSQL ei toimi ilman
+tätä), sivuston osoite, sivuston sijanti palvelimen
+tiedostojärjestelmässä ja datahakemisto. config.php
+tiedostossa on tarvittavat ohjeet.</blockquote>
+<blockquote>Tämän ohjeen loppuun asti oletamme sivustosi
+sijaitsevan osoitteessa: <u>http://example.com/moodle</u></blockquote>
+<p> </p>
+<h3><a name="admin"></a>8. Mene ylläpitosivulle</h3>
+<blockquote>Ylläpitosivun pitäisi nyt toimia osoitteesta:
+<u>http://example.com/moodle/admin</u>. Jos koitat mennä suoraan
+Moodlen etusivulle sinut ohjataan ylläpitosivulle. Esimmäisellä
+kertaa sinulle esitetään GPL-lisenssi jonka ehdot sinun
+pitää hyväksyä, jotta asennusta voidaan jatkaa.</blockquote>
+<blockquote>(Moodle käyttää evästeitä (cookies) ja
+eikä toimi oikein jos estät evästeiden tallentamisen
+selaimeesi!)
+</blockquote>
+<blockquote>Nyt Moodle aloittaa tietokannan luonnin. Näet
+tietokannan luomiseen liittyviä käskyjä ja niiden jälkeen tila-viestin (vihreä
+tai punainen) komennon onnistumisesta:</blockquote>
+<blockquote style="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm;">CREATE TABLE
+course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
+int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL
+default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname
+varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format
+tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL
+default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0',
+enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10)
+unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM</blockquote>
+<blockquote style="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm;"><font color="#006600">SUCCESS</font></blockquote>
+<blockquote style="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm;">.. ja niin
+edelleen: <font color="#ff0000">Main databases set up successfully</font>.
+</blockquote>
+<blockquote>Jos tietokantaa ei pystyä luomaan virheettä
+joko php-asetuksissa , tietokannassa tai  config.php tiedoston
+asetuksissa on vikaa. Tarkista  ettei PHP ole rajatussa &quot;safe
+mode&quot;-tilassa (monien palveluntarjoajien palvelimen yleensä
+on)Voit tarkistaa php:n asetukset luomalla tiedosto info.php jossa on
+rivi &lt;? phpinfo() ?&gt; ja katsoa sitä selaimella  .
+tarkista vielä kaikki asetukset ja eritä uudelleen.</blockquote>
+<blockquote>Sivun lopusta löytyy &quot;Continue&quot; tai
+&quot;Jatka&quot; linkki, jatka sillä.</blockquote>
+<blockquote>Seuraava sivu asettaa kurssimodulien tarvitsemat taulut.
+Taas kaiken pitäisi näyttä vihreää.</blockquote>
+<blockquote>Sivun lopusta löytyy &quot;Continue&quot; tai
+&quot;Jatka&quot; linkki, jatka sillä.</blockquote>
+<blockquote>Seuraavalla sivulla on lomake jolla määritellään
+sivuston muuttujat ( Oletuskieli, käytettävä
+lokalisointi ,SMTP(posti)-palvelimet jne..). Älä murehdi
+liikaa asetuksia, voit aina palata muuttamaan niitä. Tallenna
+muutokset ja jatka asennusta.</blockquote>
+<blockquote>Jos  (ja vain jos) juutut tälle sivulle etkä
+pysty jatkamaan, www-palvelimesi on ongelma mitä kutsumme 
+&quot;buggy referrer&quot; ongelmaksi. Tämä on helppo
+korjata: muokkaa config.php ja aseta muuttuja buggy_referrer = <i>true</i>,
+ja yritä uudelleen.</blockquote>
+<blockquote>Seuraavalla sivulla määrität sivustolle
+nimen ja kuvauksen. Voit muuttaa näitäkin myöhemmin.
+Tallenna muutokset ja jatka.</blockquote>
+<blockquote>Lopuksi määrittelet pääkäyttäjä
+tunnuksen sivustolle. Täytä henkilötietosi, email jne
+ja tallenna muutokset &quot;Save changes&quot;. .
+</blockquote>
+<blockquote style="margin-left: 7cm; margin-right: 7cm;"><strong>Paina
+mieleen antamasi ylläpitäjän tunnus ja salasana,
+tarvitset niitä myöhemmin. ;-)</strong></blockquote>
+<blockquote>Kun pääkäyttäjä on luotu pääset
+ylläpito valikkoon , josta löytyy linkit sivuston
+ylläpitämiseksi, kuten:</blockquote>
+<ul>
+ <li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">kurssien lisääminen
+ ja poisto</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Käyttäjätunnusten
+ hallinta</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Opettajien hallinta</blockquote>
+ </li><li><blockquote style="margin-bottom: 0cm;">Teemojen valinta
+ </blockquote>
+ </li><li><blockquote>Käyttäjätunnistuksen valinta. (Voit
+ käyttää esim. LDAP-palvelinta käyttäjän
+ tunnistukseen)</blockquote>
+</li></ul>
+<p> </p>
+<h3><a name="cron"></a>9. Aseta cron</h3>
+<blockquote>Jotkut Moodlen modulit vaativat ajastettuja ajoja
+toimiakseen. Esimerkiksi Foorumit tarkistetaan ajoittain, ja uusista
+viesteistä lähetetään kopiot tilaajille.</blockquote>
+<blockquote>Yksi scripti tekee kaiken tarvittavan ja on nimeltään
+admin/cron.php. Sitä ei voida kuitenkaan ajaa automaattisesti,
+vaan sinun pitää ajastaa scripti ajettavaksi esim. 5
+minuutin välein.</blockquote>
+<blockquote>Huomaa ettei ajastettavan koneen tarvitse olla sama jolla
+Moodle on asennettu. Jos palveluntarjoajallasi ole cron-palvelua voit
+ajastaa oman kotikoneesi ajamaan/hakemaan admin/cron.php scriptin
+tietyin väliajoin.</blockquote>
+<blockquote>Tarkista ensin selaimellasi  että scripti
+toimii osoitteesta:</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm; margin-bottom: 0.5cm;">http://example.com/moodle/admin/cron.php</pre><h4 style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 0cm;">
+Scrptin ajamisen automatisointi</h4>
+<blockquote>Unix-järjestemissä: käytä
+<b>cron</b>ia.Muokkaa cron asetuksia komenolla  &quot;crontab
+-e&quot;ja lisää rivi:</blockquote>
+<pre style="margin-left: 2cm; margin-right: 2cm;">*/5 * * * * {komento}<br /><br />missä {komento} on:<br />wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php<br />tai<br />lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php &gt; /dev/null<br />tai<br />/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php</pre><blockquote>
+Windows järjestelmissä: Helpointa on käyttää
+pakettia <a href="http://moodle.com/download/moodle-cron-for-windows.zip">moodle-cron-for-windows.zip</a>
+joka tekee ajastuksesta tosi helppoa. Voit myös käyttää
+windowsin &quot;Scheduled Tasks&quot;/&quot;Ajastetut
+toiminnot&quot;-toimintoa.<br />Komento on esim:
+</blockquote>
+<pre style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm;">C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php</pre><h3 style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 0cm;">
+<a name="course"></a>10. Luo uusi kurssi</h3>
+<blockquote>Nyt kun Moodle on asennettu, voit luoda ensimmäisen
+kurssin.
+</blockquote>
+<blockquote>Valitse &quot;Luo uusi kurssi&quot; ylläpito
+sivulta.</blockquote>
+<blockquote>Täytä kussin tiedot, opettaja voi kuitenkin
+aina halutessaan muuttaa kurssin tietoja, joten sinun ei tarvitse
+käyttää turhaan aikaa pähkäilessäsi
+kurssien kuvauksia tai muuta.</blockquote>
+<blockquote>Paina  &quot;Talleta muutokset&quot;, jonka jälkeen
+sinun pitää valita kurssille opettaja(t).Voit lisätä
+opettajaksi ainoastaan käyttäjän joka on jo
+järjestelmässä.
+</blockquote>
+<blockquote>Kun olet valinnut opettajan/opettajat kurssi on valmis
+käyttöön ja näkyvissä Moodlen etusivulla.</blockquote>
+<blockquote>Katso  &quot;Opettajan käsikirja&quot;:sta
+lisätietoja kurssien rakentamisesta.</blockquote>
+<p> </p>
+<p align="center"><a target="_top" href="http://www.skto.fi/moodle_test/var/www/html/moodle/lang/fi/docs/"><font size="1">Moodle
+Documentation</font></a></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: install.html,v 1.6
+2003/01/28 03:06:20 moodler Exp $</font></p>
View
317 lang/fi/exercise.php
@@ -1,158 +1,159 @@
-<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['absent'] = 'Puuttuva';
-$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
-$string['action'] = 'Toimenpide';
-$string['ago'] = '$a sitten';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen suurin arvo on $a';
-$string['amend'] = 'Muuta';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
-$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
-$string['assess'] = 'Arvioi';
-$string['assessed'] = 'Arvioitu';
-$string['assessment'] = 'Arviointi';
-$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
-$string['assessmentform'] = 'Arvioinnin muoto';
-$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
-$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
-$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
-$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa palautetta $a :lta';
-$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
-$string['comment'] = 'Kommentti';
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
-$string['correct'] = 'Oikein';
-$string['criterion'] = 'Peruste';
-$string['deadline'] = 'Määräaika';
-$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['deleting'] = 'Poistaa';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän $a:n tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu $a:lle. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä edelleen Word- tai HTML-tiedostoilla lataamalla ne tehtävään ennen sen avautumista $a:lle.';
-$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettelu';
-$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
-$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
-$string['edit'] = 'Muokkaa';
-$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
-$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
-$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
-$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
-$string['excellent'] = 'Erinomainen';
-$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
-$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
-$string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
-$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
-$string['good'] = 'Hyvä';
-$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
-$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
-$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
-$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
-$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
-$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
-$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
-$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
-$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
-$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
-$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
-$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
-$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
-$string['maximumsize'] = 'Suurin koko';
-$string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
-$string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
-$string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
-$string['multiplesubmissions'] = 'Useita palautuksia';
-$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Oppimistehtävän kuvauksia ei ole määritelyt';
-$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
-$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
-$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
-$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
-$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
-$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arvosteluperusteiden, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
-$string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
-$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
-$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
-$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
-$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
-$string['phase'] = 'Jakso';
-$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
-$string['phase1short'] = 'Asetukset';
-$string['phase2'] = 'Salli $a arviointia ja palautusta';
-$string['phase2short'] = 'Avoin';
-$string['phase3'] = 'Näytä kokonaisarvosanat ja palautukset vertailutaulukkona';
-$string['phase3short'] = 'Asettelu';
-$string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
-$string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
-<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
-$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
-$string['present'] = 'Nykyinen';
-$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
-$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
-$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
-$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
-$string['rubric'] = 'Otsikko';
-$string['savedok'] = 'Tallennettu';
-$string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
-$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointini';
-$string['saveweights'] = 'Tallenna painoarvot';
-$string['scale10'] = 'Pisteet kymmenestä';
-$string['scale100'] = 'Pisteet sadasta';
-$string['scale20'] = 'Pisteet 20:stä';
-$string['scalecorrect'] = '2 pistettä, asteikko Oikein/Väärin';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
-$string['scalegood3'] = '3 pistettä, asteikko Hyvä/Huono';
-$string['scalepresent'] = '2 pistettä, asteikko Osallistunut/Ei osallistunut';
-$string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
-$string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
-$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
-$string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
-$string['studentsubmissions'] = '$a palautusta';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a opiskelijoiden palautusta arvioinnille';
-$string['submission'] = 'Palautus';
-$string['submissions'] = 'Palautukset';
-$string['submissionsnowclosed'] = 'Palautusmahdollisuutta ei ole - viimeinen palautuspäivä on ohitettu';
-$string['submitexercisedescription'] = 'Aseta oppimistehtävän kuvaus';
-$string['submitted'] = 'Toimitettu';
-$string['submittedby'] = 'Toimittaja';
-$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
-$string['teacherassessment'] = '$a arvostelu';
-$string['teacherassessmenttable'] = '$a arvostelutaulukko';
-$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
-$string['theexercise'] = 'Oppimistehtävä';
-$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
-$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
-$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
-$string['title'] = 'Otsikko';
-$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
-$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvioimatonta oppilasarviointia';
-$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
-$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
-$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
-$string['view'] = 'Katsele';
-$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
-$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
-$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painoarvo';
-$string['weights'] = 'Painoarvot';
-$string['weightssaved'] = 'Painoarvot tallennettu';
-$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Kokonaisarvosanaa varten käytetyt painoarvot';
-$string['yourassessment'] = 'Sinun arviointisi';
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Palautteesi tänne';
-$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+
+
+$string['absent'] = 'Puuttuva';
+$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
+$string['action'] = 'Toimenpide';
+$string['ago'] = '$a sitten';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen suurin arvo on $a';
+$string['amend'] = 'Muuta';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
+$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
+$string['assess'] = 'Arvioi';
+$string['assessed'] = 'Arvioitu';
+$string['assessment'] = 'Arviointi';
+$string['assessmentby'] = 'Arvioinut $a';
+$string['assessmentform'] = 'Arvioinnin muoto';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Arvioinnin tehnyt $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän palautuksen arviointi';
+$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
+$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa palautetta $a :lta';
+$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
+$string['correct'] = 'Oikein';
+$string['criterion'] = 'Peruste';
+$string['deadline'] = 'Määräaika';
+$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deleting'] = 'Poistaa';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['descriptionofexercise'] = 'Oppimistehtävän $a:n tehtäväkuvaus on Word-asiakirjassa tai HTML-tiedostossa. Tämä tiedosto ladataan oppimistehtävään ennen kuin tehtävä avautuu $a:lle. On myös mahdollista tehdä joukko muunnelmia samasta tehtävästä edelleen Word- tai HTML-tiedostoilla lataamalla ne tehtävään ennen sen avautumista $a:lle.';
+$string['detailsofassessment'] = 'Arvioinnin yksityiskohdat';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen asettelu';
+$string['doubleupload'] = 'Varoitus: tämä palautus on todennäköisesti lähetetty kahdesti. Mene ylläpidon sivulle, etsi kahta palautusta tältä käyttäjältä lyhyen ajan sisällä. Poista ylimääräiset palautukset ennen jatkamista.';
+$string['duedate'] = 'Eräpäivä';
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
+$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
+$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
+$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
+$string['excellent'] = 'Erinomainen';
+$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
+$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
+$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
+$string['good'] = 'Hyvä';
+$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
+$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
+$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
+$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
+$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
+$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
+$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
+$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
+$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
+$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
+$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
+$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
+$string['maximumsize'] = 'Suurin koko';
+$string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
+$string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
+$string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Useita palautuksia';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Oppimistehtävän kuvauksia ei ole määritelyt';
+$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
+$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
+$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
+$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
+$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arvosteluperusteiden, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
+$string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
+$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
+$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
+$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
+$string['phase'] = 'Jakso';
+$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
+$string['phase1short'] = 'Asetukset';
+$string['phase2'] = 'Salli $a arviointia ja palautusta';
+$string['phase2short'] = 'Avoin';
+$string['phase3'] = 'Näytä kokonaisarvosanat ja palautukset vertailutaulukkona';
+$string['phase3short'] = 'Asettelu';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Arvostele $a:n työn arviointi';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Palauta työsi käyttäen tätä lomaketta';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Täytä tämän lomakkeen tiedot, kun olet <br />lukenut alla olevan oppimistehtävän ohjeet.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Katso oppimistehtävää klikkaamalla sen otsikkoa.
+<br />Seuraa tehtävän ohjeita.<br />Kun olet suorittanut tehtävän itseäsi tyydyttävällä tasolla, klikkaa Arvioi(tai Arvioi uudelleen)-linkkiä alla.<br /> Kun olet tehnyt arvioinnin, saat lisäohjeita jatkotoimenpiteistä.';
+$string['poor'] = 'Heikkotasoinen';
+$string['present'] = 'Nykyinen';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Tarkennuksen syy';
+$string['reassess'] = 'Uudelleen arviointi';
+$string['resubmissionfor'] = 'a$:n palautus uudelleen';
+$string['resubmitnote'] = '* tarkoitaa, että a$:lla on lupa palauttaa tämä uudelleen.<br />Tämä asetus voidaan antaa mille tahansa palautukselle arvioimalla se uudelleen ja klikkaamalla <br /><b>Salli $a:n uudelleenpalautukset</b>-painiketta. <br /Opiskelija voi palauttaa uudelleen, mikäli tämä asetus on <b>jossakin</b> heidän palautuksistaan.';
+$string['rubric'] = 'Otsikko';
+$string['savedok'] = 'Tallennettu';
+$string['saveentries'] = 'Tallenna tietueet';
+$string['savemyassessment'] = 'Tallenna arviointini';
+$string['saveweights'] = 'Tallenna painoarvot';
+$string['scale10'] = 'Pisteet kymmenestä';
+$string['scale100'] = 'Pisteet sadasta';
+$string['scale20'] = 'Pisteet 20:stä';
+$string['scalecorrect'] = '2 pistettä, asteikko Oikein/Väärin';
+$string['scaleexcellent4'] = '4 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 pistettä, asteikko Erinomainen/Erittäin huono';
+$string['scalegood3'] = '3 pistettä, asteikko Hyvä/Huono';
+$string['scalepresent'] = '2 pistettä, asteikko Osallistunut/Ei osallistunut';
+$string['scaleyes'] = '2 pistettä, asteikko Kyllä/Ei';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Arvioinnin mallilomake';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = 'Salli $a:n uudelleenpalautukset';
+$string['studentassessments'] = '$a arvostelut';
+$string['studentnotallowed'] = '$a EI voi palauttaa uudelleen (tai palautusta ei tarvita)';
+$string['studentsubmissions'] = '$a palautusta';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a opiskelijoiden palautusta arvioinnille';
+$string['submission'] = 'Palautus';
+$string['submissions'] = 'Palautukset';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Palautusmahdollisuutta ei ole - viimeinen palautuspäivä on ohitettu';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Aseta oppimistehtävän kuvaus';
+$string['submitted'] = 'Toimitettu';
+$string['submittedby'] = 'Toimittaja';
+$string['suggestedgrade'] = 'Ehdotettu arvosana';
+$string['teacherassessment'] = '$a arvostelu';
+$string['teacherassessmenttable'] = '$a arvostelutaulukko';
+$string['teacherscomment'] = 'Opettajan kommentti';
+$string['theexercise'] = 'Oppimistehtävä';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Oppimistehtävä ja $a:n palautus';
+$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Palautetta $a:lta';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Tämä on a$:n palautus uudelleen.<br />Uuden palautuksen katsomisen jälkeen päivitä tämä arviointi<br />ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
+$string['title'] = 'Otsikko';
+$string['typeofscale'] = 'Asteikon tyyppi';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a arvioimatonta oppilasarviointia';
+$string['usemaximum'] = 'Käytä maksimi';
+$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
+$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
+$string['view'] = 'Katsele';
+$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
+$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virheiden määrä';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
+$string['weightforteacherassessments'] = '$a arviointien painoarvo';
+$string['weights'] = 'Painoarvot';
+$string['weightssaved'] = 'Painoarvot tallennettu';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Kokonaisarvosanaa varten käytetyt painoarvot';
+$string['yourassessment'] = 'Sinun arviointisi';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Palautteesi tänne';
+$string['yoursubmission'] = 'Palautuksesi';
+
+?>
View
15 lang/fi/help/coursecategory.html
@@ -1,7 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Kurssikategoriat</B></P>
-
-<p>Moodlen ylläpitäjäsi on voinut muodostaa useita kurssikategorioita.</p>
-
-<p>Esimerkiksi "Luonnontieteet", "Humanistiset tieteet", "Julkinen terveydenhoito" jne.</p>
-
-<p>Valitse kategoria, joka sopii parhaiten kurssiisi. Tämä valinta vaikuttaa siihen, missä kohdassa kurssisi näkyy kurssiluettelossa ja saattaa näin helpottaa kurssisi löytymistä.</p>
+
+<p align="center"><b>Kurssikategoriat</b></p>
+
+<p>Moodle ylläpitäjäsi on voinut luoda useita kurssikategorioita.</p>
+
+<p>Esimerkiksi &quot;Luonnontieteet&quot;, &quot;Humanistiset tieteet&quot;, &quot;Julkinen terveydenhoito&quot; jne.</p>
+
+<p>Valitse kategoria, joka sopii parhaiten kurssiisi. Tämä valinta vaikuttaa siihen, missä kohdassa kurssisi näkyy kurssiluettelossa ja saattaa näin helpottaa kurssisi löytymistä.</p>
View
175 lang/fi/lesson.php
@@ -1,86 +1,89 @@
-<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-
-
-$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
-$string['addabranchtable'] = 'Lisää tietopuun haara';
-$string['addanendofbranch'] = 'Lisää tietopuun haaran pääte';
-$string['addaquestionpage'] = 'Lisää kysymyssivu';
-$string['answer'] = 'Vastaus';
-$string['answersfornumerical'] = 'Numeeristen kysymysten vastauksia pitäisi verrata minimi- ja maksimiarvoihin. Tälle välille osuva arvo katsotaan oikeaksi vastaukseksi.';
-$string['attempt'] = 'Yritys: $a';
-$string['attempts'] = 'Yritykset';
-$string['available'] = 'Tehtävissä';
-$string['branchtable'] = 'Tietopuun haara';
-$string['canretake'] = '$a voi aloittaa uudelleen';
-$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko merkityksellinen (case sensitive)';
-$string['checkbranchtable'] = 'Tarkista tietopuun haaran toiminta';
-$string['checknavigation'] = 'Tarkista navigointi';
-$string['checkquestion'] = 'Tarkista kysymys';
-$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Vahvista tämän sivun poistaminen';
-$string['congratulations'] = 'Onnittelut - oppitunnin loppu saavutettu';
-$string['continue'] = 'Jatka';
-$string['deadline'] = 'Viimeinen suorituspäivä';
-$string['deleting'] = 'Poistetaan';
-$string['deletingpage'] = 'Poistetaan sivu $a';
-$string['description'] = 'Kuvaus';
-$string['displayofgrade'] = 'Arvosanan näyttäminen (vain opiskelijoille)';
-$string['endofbranch'] = 'Tietopuun haaran pääte';
-$string['endoflesson'] = 'Oppimitunnin loppu';
-$string['fileformat'] = 'Tiedoston tyyppi';
-$string['firstanswershould'] = 'Ensimmäinen vastaus hyppää &quot;oikealle&quot; sivulle.';
-$string['gradeis'] = 'Arvosana on $a';
-$string['handlingofretakes'] = 'Useiden yritysten arvioinnin käsittelytapa';
-$string['here'] = 'tänne';
-$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset';
-$string['jumpto'] = 'Hyppää kohtaan';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Vastausten/haarojen maksimimäärä';
-$string['maximumnumberofattempts'] = 'Vastausyritysten maksimimäärä';
-$string['minimumnumberofquestions'] = 'Kysymysten minimimäärä';
-$string['modulename'] = 'Oppitunti';
-$string['modulenameplural'] = 'Oppitunnit';
-$string['movepagehere'] = 'Siirrä sivu tähän';
-$string['moving'] = 'Siirretään sivu $a';
-$string['movingtonextpage'] = 'Siirrytään seuraavalle sivulle';
-$string['multianswer'] = 'Monivastaus';
-$string['multipleanswer'] = 'Useita vastauksia';
-$string['nextpage'] = 'Seuraava sivu';
-$string['noanswer'] = 'Ei vastausta';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ei yrityksiä: ei arvosanaa';
-$string['normal'] = 'Normaali - seuraa oppitunnin polkua';
-$string['notdefined'] = 'Ei määritelty';
-$string['notitle'] = 'Otsikko puuttuu';
-$string['numberofcorrectanswers'] = 'Oikeiden vastausten lukumäärä: $a';
-$string['numberofcorrectmatches'] = 'Oikeiden parikysymysten määrä: $a ';
-$string['numberofpagestoshow'] = 'Näytettävien sivujen (korttien) määrä';
-$string['numberofpagesviewed'] = 'Katsottujen sivujen määrä: $a';
-$string['ordered'] = 'Järjestetty';
-$string['outof'] = 'maksimipisteet $a';
-$string['page'] = 'Sivu $a';
-$string['pagecontents'] = 'Sivun sisältö';
-$string['pages'] = 'Sivuja';
-$string['pagetitle'] = 'Sivun otsikko';
-$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Valitse yksi vastausvaihtoehto';
-$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Valitse yksi tai useampia vastausvaihtoehdoista';
-$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Kirjoita vastauksesi';
-$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Yhdistä yllä olevien listojen kohdat pareiksi';
-$string['questionoption'] = 'Kysymyksen vaihtoehtoinen toiminta';
-$string['questiontype'] = 'Kysymyksen tyyppi';
-$string['response'] = 'Palaute';
-$string['sanitycheckfailed'] = 'Tarkistus epäonnistui: tämä yritys on poistettu';
-$string['savepage'] = 'Tallenna sivu';
-$string['showanunansweredpage'] = 'Näytä vastaamaton sivu';
-$string['showanunseenpage'] = 'Näytä vielä katsomaton sivu';
-$string['singleanswer'] = 'Yksi vastaus';
-$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Vastaus on oikein';
-$string['thatsthewronganswer'] = 'Vastaus on väärin';
-$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Seuraavat sivut hyppäävät tälle sivulle';
-$string['thispage'] = 'Tämä sivu';
-$string['usemaximum'] = 'Valitse korkein';
-$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
-$string['youhaveseen'] = 'Olet aikaisemmin aloittanut tämän oppitunnin.<br />Haluatko jatkaa sivulta, jolle viimeksi jäit?';
-$string['youranswer'] = 'Vastauksesi';
-$string['yourcurrentgradeis'] = 'Nykyinen arvosanasi on $a';
-$string['youshouldview'] = 'Sinun pitäisi katsoa ainakin $a sivua';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+
+
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Toiminto oikean vastauksen jälkeen';
+$string['addabranchtable'] = 'Lisää tietopuun haara';
+$string['addanendofbranch'] = 'Lisää tietopuun haaran pääte';
+$string['addaquestionpage'] = 'Lisää kysymyssivu';
+$string['answer'] = 'Vastaus';