Permalink
Browse files

first time Help sl_utf8

  • Loading branch information...
1 parent 243a4e7 commit ebff6780268709b9e483934685555a15e3bc243f tomaz committed Sep 30, 2005
Showing 301 changed files with 4,996 additions and 0 deletions.
@@ -0,0 +1,130 @@
+<h2>Napredna raba Markdown</h2>
+
+<div id="Main">
+
+<div class="article">
+<p>Ta odsek dopolnjuje osnovne informacije podane v odseku z naslovom 'Poudarjanje besedila z Markdown', da bi tistim s posebnimi zahtevami ponudili potrebne informacije za najboljšo izrabo Markdown. Če ne prepoznate ali potrebujete spodaj naštetega oblikovanja, lahko brez skrbi preskočite ta odsek in se vrnete nanj ko in če ga boste potrebovali.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a href="#linebreaks">Prelomi vrstice</a></li>
+<li><a href="#hr">Vodoravna ravnila</a></li>
+<li><a href="#image_links">Povezane slike</a></li>
+<li><a href="#embedded">Vključevanje HTML</a></li>
+<li><a href="#preformatted">Že oblikovana koda</a></li>
+<li><a href="#special_char">Uporaba posebnih znakov</a></li>
+<li><a href="#further">Dodatno branje</a></li>
+</ul>
+
+<h2><a id="linebreaks">Prelomi vrstic</a></h2>
+
+<p>V nekaterih besedilih, na primer v poeziji in verzih, je pogosto potrebno vstaviti prelom vrstice. Če to poskušate doseči s tipko "Enter" ne boste dosegli nameravanega učinka, saj bodo kot privzeto wrstice povezane skupaj v odstavek.</p>
+
+<p><strong><code>Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele<br /> al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene<br /> nobene očem bilo bolj zaželene<br /> ob času nje cvetja, dekleta ne žene...</code></strong></p>
+
+<p>Zgornji vnos z uporabo tipke "Enter" za vnos preloma vrstic bo dal sledeč rezultat, saj so takšni prelomi prezrti:</p>
+
+<p>Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene nobene očem bilo bolj zaželene ob času nje cvetja, dekleta ne žene...</p>
+
+<p>Z zaključevanjem vsake vrstice z dvema presledkoma, lahko vsilite prelom vrstice kot sledi:</p>
+
+<p>Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele<br /> al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene<br /> nobene očem bilo bolj zaželene<br /> ob času nje cvetja, dekleta ne žene... </p>
+
+<h2><a id="hr">Vodoravna ravnila</a></h2>
+
+<p>Vodoravna ravnila je moč ustvariti z vnosom treh ali več zvezdic (*), vezajev (-) ali podčrtajev (_) v samostojno vrstico.</p>
+
+<p>To bo delovalo:</p>
+
+<p><strong><code>***</code></strong></p>
+
+<p>toda dodate lahko presledke ali dodatne znake, da v oknu urejanja besedila naredite prelom odseka bolj očiten npr.</p>
+
+<p><strong><code>* * * * *</code></strong></p>
+
+<p><strong><code>-------------------------</code></strong></p>
+
+<p><strong><code>_ _ _ _ _</code></strong></p>
+
+<p>Vsi ti načini bodo dali natančno enak rezultat:</p>
+
+<hr />
+
+<h2><a id="image_links">Slike s hiperpovezavo</a></h2>
+
+<p>Poudarjanje besedila z oznakami Markdown omogoča dokumentu, podajanje navodil za ustvarjanje spletnih povezav in vstavljanje slik. Morda ni očitno, da je moč ta dva pristopa združiti za ustvarjanje slik, ki so tudi povezave, ki delujejo na klik.</p>
+
+<p><strong><code>[iskalnik google][google]</code></strong></p>
+
+<p><strong><code>![logo google][logo]</code></strong></p>
+
+<p>Zgoraj sta prikazana standardna spletna povezava in slika. Z vmeščanjem slike v prostor, kjer bi bilo besedilo povezave, dobite tole:</p>
+
+<p><strong><code>[![logo google][logo]][google]</code></strong></p>
+
+<p>Ta zgornja vrstica je kombinacija s sledečimi definicijami povezav drugje v dokumentu:</p>
+
+<p><strong><code>[logo]: http://www.google.com/images/logo.gif</code></strong><br /> <strong><code>[google]: http://www.google.com/ "kliknite za obisk Google.com"</code></strong></p>
+
+<p>združitev ustvari sledečo sliko s povezavo delujočo na klik (z opisom, če z miško kazalec zadržite nad njo):</p>
+
+<p><a href="http://www.google.com/" title="kliknite za obisk Google.com"><img src="http://www.google.com/images/logo.gif" alt="logo google" /></a></p>
+
+<p>Primer, kje bi ta tehnika lahko bila priročna je povezovanje malih 'sličic' za prenos večjih slik.</p>
+
+<h2><a id="embedded">Vključevanje HTML</a></h2>
+
+<p>Če ste že spretni s kodo HTML, se lahko znajdete v situaciji, ko vam Markdown ne dovoljuje toliko nadzora, kot ste vajeni. Na srečo je Markdown zasnovan za takšne primere in dovoljuje neposredno vključevanje oznak HTML v Markdown oblikovano besedilo.</p>
+
+<p><strong><code>* &lt;small&gt;majhno besedilo&lt;/small&gt;</code></strong><br />
+
+<strong><code>* &lt;big&gt;veliko besedilo&lt;/big&gt;</code></strong> </p>
+
+<ul>
+<li><small>majhno besedilo</small> </li>
+<li><big>veliko besedilo</big> </li>
+</ul>
+
+<p>Vedite, da je HTML označevanje združeno s kodo Markdown za označene sezname. To vas osvobodi mukotrpnega opravila pisanja kompleksne HTML kode za osnovno oblikovanje, kot so odstavki in seznami in vam kljub temu omogoča dostop do vse moči kode HTML v določenih primerih.</p>
+
+<h2><a id="preformatted">Prikaz HTML kode ali Že oblikovanega besedila</a></h2>
+
+<p>Če, nasprotno kot v zgornjem odseku, želite prikazati vnešeno HTML kodo natanko tako, kot ste jo vnesli in ne kot obdelani HTML, potem lahko pričnete vsako vrstico s štirimi znaki za presledek.</p>
+
+<pre><code>&lt;p&gt;Odstavek s kodo &lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt; prikazan kot koda&lt;/p&gt;
+</code></pre>
+
+<p>To deluje tudi za prikaz računalniške kode:</p>
+
+<pre><code>print "Argumenti ukazne vrstice: (@ARGV)\n";
+</code></pre>
+
+<p>Ker je to oblikovanje pogosto uporabljeno za izpis računalniških programov in drugega besedila, ki verjetno vsebuje znake, ki jih Markdown uporablja za označevanje različnih vrst oblikovanja, se oblikovanje Markdown izključi za te vrstice:</p>
+
+<pre><code>Običajno bi bila ta beseda izpisana **krepko**.
+</code></pre>
+
+<p>Za vključevanje takih znakov v navadnem besedilu, si oglejte spodnji odsek.</p>
+
+<h2><a id="special_char">Uporaba posebnih znakov</a></h2>
+
+<p>Če želite uporabiti poljuben poseben znak, ki sproži oblikovanje Markdown, ne da bi se to zgodilo, preprosto pred njega vstavite znak poševnice nazaj (\). To je poznano kot ubežni znak (angl. escaping character, glagolska oblika 'escaping a character'). Poševnica nazaj ni prikazana in znak, ki ji neposredno sledi, je prikazan natančno tako kot je vnešen.</p>
+
+<p><strong><code>\*zvezdice, ne poudarki\*</code></strong></p>
+
+<p>postane</p>
+
+<p>*zvezdice, ne poudarki*</p>
+
+<p>namesto</p>
+
+<p><strong><code>*zvezdice, ne poudarki*</code></strong></p>
+
+<p>kar vrne</p>
+
+<p><em>zvezdice, ne poudarki</em></p>
+
+<h2><a id="further">Dodatno branje</a></h2>
+
+<p>Sistem Markdown ni značilen samo za Moodle in ga uporablja vse večje število orodij za spletno založništvo. O tem lahko zveste več na naslovu <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">http://daringfireball.net/projects/markdown/</a></p>
+</div></div>
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Dodatne nastavitve</b></p>
+
+<p>Izbira teh potrditvenih polj bo povzročila, da bodo ustrezne možnosti privzeto skrite pred izvajalci.</p>
+
+<p>Še vedno bodo lahko dostopali to teh "Dodatnih nastavitev" z uporabo gumba za urejanje strani za ta modul.
+</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Vrsta naloge</b></p>
+
+<p>Obstajajo različne vrste nalog</p>
+
+<p><b>Dejavnost brez povezave</b> - to je uporabno, če se naloga izvaja izven okolja Moodle. Udeleženci lahko vidijo opis naloge, a ne morejo naložiti datotek ali česa drugega. Izvajalci lahko ocenijo vse udeležence in udeleženci bodo videli obvestila o njihovih ocenah.</p>
+
+<p><b>Nalaganje ene datoteke</b> - ta vrsta naloge omogoča vsem udeležencem nalaganje ene datoteke poljubne vrste. To je lahko dokument urejevalnika besedila, ali slika, stisnjena (ZIP) spletna stran ali karkoli za kar prosite za oddajo. Izvajalci lahko ocenijo oddane naloge prek spleta.</p>
+
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Vstavljeni komentarji</b></p>
+
+<p>Če je izbrana ta možnost, bo izvorno oddano delo kopirano v polje povratnega komentarja ob ocenjevanju. Tako ja lažje vstavljati kometarje (verjetno, z uporabo druge barve) ali urediti izvorno besedilo.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Obvesti izvajalca prek e-pošte</b></p>
+
+<p>Če je omogočeno, bodo izvajalci obveščeni s kratkim e-poštnim sporočilom, ko bodo udeleženci dodali ali posodobili oddajo naloge.</p>
+
+<p>Obveščeni bodo samo izvajalci, ki smejo ocenjevati določeno oddajo. Tako, na primer, v predmetu z ločenimi skupinami ne bodo obveščeni izvajalci omejeni na določeno skupino o dejavnosti udeležencev iz drugih skupin.</p>
+
+<p>Za dejavnosti brez povezave e-pošta seveda ne bo nikoli poslana, saj udeleženci nikoli ne oddajo ničesar.</p>
+
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p>Naloge</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=moodle&amp;file=assignment/types.html">Vrste nalog</a> </li>
+
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">Vstavljeni komentarji</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">E-po&#353;ta izvajalcem</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=resubmit.html">Ponovna oddaja</a> </li>
+
+</ul>
+
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Naloge</b></p>
+<div class="indent">
+Naloge omogočajo izvajalcu določiti opravilo, ki zahteva od udeležencev pripravo digitalne vsebine (v poljubni obliki) in njeno oddajo z nalaganjem na strežnik. Običjne naloge vsebujejo spise, projekte, poročila in tako naprej. Ta modul vsebuje pripomoček za ocenjevanje.
+</div>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Ponovno oddajanje nalog</b></p>
+
+<p>Kot privzeto udeleženci ne morejo ponovno oddati nalog, po tem, ko jih je izvajalec ocenil.</p>
+
+<p>Če to možnost vključite, bodo udeleženci smeli ponovno oddati naloge, po tem , ko so bile ocenjene (za ponovno oceno). To je lahko uporabno, če želi izvajalec spodbujati udeležence k izboljšanju svojega dela v ponavljajočem procesu.</p>
+
+<p>Razumljivo, ta možnost ni smiselna za naloge brez povezave.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Vrste nalog</b></p>
+
+<p>Na voljo je vse več vrst nalog:</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Samodejno beleženje prisotnosti</b></p>
+
+<p>Ko je ta možnost vključena, bo udeležba samodejno izpolnjena na osnovi dejavnosti posameznega uporabnika na dan določen z datumom. </p>
+
+<p>Pripomoček samodejnega beleženja prisotnosti šteje sodelujočega kot prisotnega, če se prijavi v pradmet in izvede kakršnokoli dejavnost na določen datum.</p>
+
+<p>Pripomoček Moodle cron mora biti konfiguriran, da ta možnost deluje.</p>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Dnevi v tednu za beleženje prisotnosti.</b></p>
+
+<p>Kadar dodajate različne vloge prisotnosti, bo za vsak dan v tednu, ki ga označite na tem seznamu, ustvarjena ena vloga. Če na primer, želite beležiti prisotnost vsak torek in četrtek, označite samo potrditvena polja Tor. in Čet. in pustite ostalo neoznačeno.</p>
+
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Določitev odseka za prisotnost na osnovi tega datuma.</b></p>
+
+<p>Samodejno premakni to instanco v odsek, ki ustreza njenemu datumu. Če izberete to možnost se bo instanca premaknila v ustrezen teden, ko boste shranili spremembe.</p>
+
+<p>Ta možnost je veljavna samo za predmete s tedensko obliko.</p>
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Ocenjevanje vloge.</b></p>
+
+<p>Ta možnost omogoča ocenjevanje vloge z linearno lestvico. Odstotek skupnega števila ur prisotnosti udeleženca v predmetu se doda kot ocena v knjigi ocen. Zamude so tudi vključene v tem izračunu in se ocenjujejo na osnovi konfiguracije "število zamud za odsotnost" za modul.</p>
+
+<p>Ta možnost ne deluje najbolje ob vključenem samodejnem beleženju prisotnosti, saj trenutno ni možna delna prisotnost udeleženca v predmetu na določen dan. Udeleženec je 100 % prisoten ali 100 % odsoten z vidika samodejnega beleženja prisotnosti.</p>
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Število ur v časovnem obdobju</b></p>
+
+<p>Nastavi koliko ur ima to časovno obdobje. Prisotnost se beleži ločeno za vsako uro obdobja. Ni možno določiti delnih ur,</p>
+
+<p>Ta možnost nima veliko skupnega s samodejnim beleženjem prisotnosti.</p>
+
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Udeležba</p><ul> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=autoattend.html">Samodejno beleženje prisotnosti</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=choosedays.html">Dnevi v tednu za beleženje prisotnosti</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=dynsection.html">Določitev odseka za prisotnost na osnovi tega datuma</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=grade.html">Ocenjevanje vloge</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=hours.html">Število ur v časovnem obdobju</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=maxgrade.html">Najvišja vrednost ocene za prisotnost</a></li></ul>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Najvišja vrednost ocene za prisotnost</b></p>
+
+<p>Ta vrednost določa koliko je največja številčna ocena za polno prisotnost v predmetu. Ta vrednost se po linearni lestvici sorazmerno dodeli za delno prisotnost. Za polno prisotnost se dodeli ocena nič.</p>
+
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif" />&nbsp;<b>Udeležba</b></p>
+<div class="indent">
+Ta modul vam omogoča beleženje udeležbe za vse sodelujoče tako za spletne, kot za dejavnosti s fizično prisotnostjo. Udeležba je lahko beležena ročno s strani kateregakoli izvajalca predmeta, ali samodejno na osnovi dejavnosti sodelujočih v okviru 24-urnega obdobja datuma udeležbe.
+</div>
+
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Spreminjanje načina preverjanja pristnosti</b></p>
+
+<p>Ta meni vam omogoča spreminjanje načina preverjanja pristnosti za tega določenega uporabnika.</p>
+
+<p>Zavedajte se, da je to zelo močno odvisno od načina preverjanja pristnosti, ki ste ga nastavili za spletno mesto in kakšne nastavitve uporabljajo.</p>
+
+<p>Z napačno spremembo tu, lahko tej osebi preprečite prijavo ali celo popolnoma izbrišete njen račun. Zato prosimo, uporabljajte to možnost samo, če veste kaj počnete.</p>
+
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Uporaba klepeta</b></p>
+
+<p>Modul klepet vsebuje nekatere močnosti, ki omogočajo nekoliko lepše klepetanje.</p>
+
+<dl>
+<dt><b>Smeški</b></dt>
+<dd>Obrazi smeškov (ikon čustev), ki jih lahko vnašate drugje v programu Moodle, so na voljo tudi ti in bodo prikazani pravilno. Na primer, :-) = <img alt src="pix/s/smiley.gif" /> </dd>
+
+<dt><b>Povezave</b></dt>
+<dd>Internetni naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezave.</dd>
+
+<dt><b>Poosebljanje</b></dt>
+<dd>Vrstico lahko pričnete z "/me" ali ":" za poosebljanje. Na primer, če je vaše ime Janez in vpišete ":se smeji!" ali "/me se smeji!" bodo vsi drugi videli "Janez se smeje!"</dd>
+
+<dt><b>Zvočni signali</b></dt>
+<dd>S pritiskom na povezavo "zvočni signal" poleg imena osebe, lahko tej osebi pozvonite. Uporabna bližnjica za zvonenje vsem osebam v klepetu hkrati je vpis ukaza "beep all".</dd>
+
+<dt><b>HTML</b></dt>
+<dd>Če poznate nekaj kode HTML, jo lahko uporabite v vašem besedilu za stvari kot so vstavljanje sli, predvajanje zvokov ali ustvarjanje besedila raznih barv in velikosti.</dd>
+
+</dl>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>Modul klepet</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&amp;file=chatting.html">Uporaba klepeta</a></li>
+</ul>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Klepeti</b></p>
+<div class="indent">
+Modul klepet prek spleta omogoča sodelujočim sinhrono razpravo v realnem času. To je uporaben način za pridobitev različnih mišljenj o sodelujočih in temah o katerih se razpravlja. Način uporabe klepetalnic je precej drugačen od asinhronih forumov. Modul klepet vsebuje vrsto možnosti za upravljanje in pregledovanje razprav klepeta.
+</div>
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Možnosti</p><ul> <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Možnosti</a></li> <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=timerestrict.html">Časovna omejitev</a></li></ul>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Omejitev možnosti</b></p>
+
+<p>Ta možnost vam omogoča omejiti število sodelujočih, ki lahko izberejo vsako posamezno možnost.</p>
+
+<p>Ko so omejitve omogočene je možno nastaviti omejitev za vsako možnost. Ko je omejitev dosežena, ne more te možnosti izbrati nihče več. Omejitev nič (0) pomeni, da nihče ne more izbrati te možnosti.</p>
+
+<p>Če so omejitve izključene, lahko poljubno število sodelujočih izbere katerokoli izmed možnosti.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Možnosti</b></p>
+<div class="indent">
+Dejavnost možnosti je zelo preprosta - izvajalec zastavi vprašanje in določi več možnih odgovorov. Uporabna je za hitra glasovanja za spodbujanje razmišljanja o temi, za omogočanje glasovanja razreda o usmeritvi predmeta ali za pridobitev strinjanja glede raziskave.
+</div>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Možnosti izbire</b></p>
+
+<p>Tu lahko določite možnosti med katerimi lahko sodelujoči izbirajo.</p>
+
+<p>Vnesete jih lahko poljubno število: v redu je tudi, če pustite nekatere prazne.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Časovna omejitev</b></p>
+
+<p>Ta nastavitev vam omogoča, da določite časovno obdobje v katerem se lahko sodelujoči odločijo za možnost.</p>
+
+<p>Če želite nastaviti datum zaprtja možnosti brez omejitev, preprosto nastavite čas zelo daleč v prihodnost.</p>
+
+<p>Če tega sploh ne potrebujete počistite izbor v okvirčku.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Piškotki</b></p>
+
+<p>To mesto uporablja dva piškotka.</p>
+
+<p>Bistven je piškotek seje, ki se običajno imenuje <b>MoodleSession</b>. Temu piškotku morate dovoliti v vaš brskalnik, da zagotovite stalnost in ohranite vašo prijavo iz strani na stran. Ko se odjavite ali zaprete brskalnik, se ta piškotek uniči (v vašem brskalniku in na strežniku).</p>
+
+<p>Drug piškotek je zgolj za udobje in se običajno imenuje nekaj podobnega kot <b>MOODLEID</b>. Zapomni si vaše uporabniško ime v brskalniku. To pomeni, da bo ob vaši vrnitvi na to stran polje uporabniško ime na prijavni strani že izpolnjeno za vas. Varno lahko zavrnete ta piškotek - potem boste morali samo vsakič ponovno vnesti svoje uporabniško ime ob prijavi.</p>
+
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Cena predmeta</b></p>
+
+<p>Če je bilo spletno mesto konfigurirano za uporabo načina vpisa, ki zahteva plačilo (kot je modul Paypal), potem lahko tu vnesete ceno predmeta brez simbola (valuto nastavi vtičnik za prijavo). Na primer: 19.95.</p>
+
+<p>Če je polje cena prazno, potem možnost plačila ni predstavljena in bo vmesnik prešel na druge načina vpisa (kot so ključi ali ročni vpisi).</p>
+
+<p>Če polje cene NI prazno, potem bo udeležencem, ki se želijo vpisati, predstavljena možnost plačila za vstop.</p>
+
+<p>Če vnesete TUDI ključ za vpis v nastavitvah predmeta, bodo udeleženci imeli možnost vpisa tudi z uporabo ključa. To je uporabno, če imate tako udeležence, ki morajo plačati za vpis v predmet, kot take, ki jim to ni potrebno.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Razpoložljivost predmeta</b></p>
+
+<p>Ta možnost vam omogoča popolnoma "skriti" vaš predmet.</p>
+
+<p>Ne bo se pojavil na nobenem seznamu predmetov, razen za izvajalce predmeta in skrbnike.</p>
+
+<p>Tudi če udeleženci poskušajo dostopati do URL-a predmeta neposredno, jim ne bo dovoljeno vstopiti.</p>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Kategorije predmetov</b></p>
+
+<p>Vaš skrbnik je morda nastavil več kategorij predmetov.</p>
+
+<p>Na primer: "Znanost", "Humanistične vede", "Javno zdravstvo" in drugo.</p>
+
+<p>Izberite tisto, ki najbolj ustreza vašemu predmetu. Izbor bo vplival na to, kje bo vaš predmet prikazan na seznamu predmetov ter olajšal udeležencem najti vaš predmet.</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ebff678

Please sign in to comment.