Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20101128)

  • Loading branch information...
1 parent 21505b1 commit ec87333479874e51dbfeff55fcdcd4db1d31ea07 AMOS bot committed Nov 28, 2010
Showing with 14 additions and 7 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/is/admin.php
  2. +13 −7 install/lang/is/install.php
@@ -28,5 +28,6 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Rangt gildi, vinsamlegast reyndu aftur';
$string['environmentrequireinstall'] = 'verður að vera uppsett/virkt';
$string['environmentrequireversion'] = 'krafist er útgáfu {$a->needed} en þú notast við útgáfu {$a->current}';
@@ -30,19 +30,25 @@
$string['availablelangs'] = 'Tiltækir tungumálapakkar';
$string['chooselanguagehead'] = 'Tungumál valið';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Veldu tungumál sem þú vilt nota við uppsetninguna. Síðar er hægt að velja tungumál á sjálfan vefinn.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Veldu tungumál sem þú vilt nota við uppsetninguna. Tungumálið sem þú velur verður einnig notað sem sjálfgefið tungumál á vefnum, en því má breyta síðar.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Config.php skráin er þegar til staðar, vinsamlegast notaður admin/cli/upgrade.php ef þú vilt uppfæra vefinn.';
+$string['databasehost'] = 'Gagnagrunnsþjónn (host)';
+$string['databasename'] = 'Nafn á gagnagrunni';
+$string['databasetypehead'] = 'Veldu rekil fyrir gagnagrunn';
$string['dataroot'] = 'Gagnamappa';
$string['dbprefix'] = 'fortáknun taflna';
$string['dirroot'] = 'Moodle skráarsafnið';
+$string['environmenthead'] = 'Athuga vefþjón';
+$string['environmentsub2'] = 'Hver einstaka Moodle útgáfa gerir ákveðnar lágmarkskröfu til PHP útgáfunnar og krefst þar að auki ákveðinna PHP viðbóta. Við uppsetningu og uppfærslu er kannað hvort veþjóninn uppfyllir öll skilyrði. Vinsamlegast hafðu samband við kerfisstjóra ef þú veist ekki hvernig á að setja upp nýja útgáfu eða virkja PHP viðbætur.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Vefþjónn uppfyllir ekki lágmarkskröfur til uppsetningar';
$string['installation'] = 'Uppsetning';
$string['langdownloaderror'] = 'Því miður tókst ekki að setja upp tungumálið {$a}. Uppsetning heldur áfram á ensku.';
+$string['paths'] = 'Vefslóðir';
+$string['pathshead'] = 'Staðfesta vefslóðir';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin skráarsafnið finnst ekki';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP viðbót';
$string['phpversion'] = 'PHP útgáfa';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requires a PHP version of at least 4.3.0 or 5.1.0 (5.0.x has a number of known problems).</p>
-<p>You are currently running version {$a}</p>
-<p>You must upgrade PHP or move to a host with a newer version of PHP!<br/>
-(In case of 5.0.x you could also downgrade to 4.4.x version)</p>
-
-<p>Moodle krefst útgáfu 4.3.0 eða 5.1.0 af PHP (5.0.x útgáfan inniheldur villur).</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle krefst útgáfu 4.3.0 eða 5.1.0 af PHP (5.0.x útgáfan inniheldur villur).</p>
<p>Þú er með útgáfu {$a}</p>
<p>Þú verður að uppfæra PHP eða velja vefþjónustu sem býður upp á nýrri útgáfu af PHP!<br/>
(Ef þú notar útgáfu 5.0.x gætir þú hugsanlega breytt yfir í 4.4.x)</p>';

0 comments on commit ec87333

Please sign in to comment.