Permalink
Browse files

filling in missing strings and polishing

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 27, 2004
1 parent 069a098 commit ecabcba647a8681c0628faeaf7e05411bef0c244
Showing with 31 additions and 19 deletions.
  1. +5 −4 lang/nl/moodle.php
  2. +18 −8 lang/nl/quiz.php
  3. +8 −7 lang/nl/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 development (2004082300)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ergens anders naar toe te verplaatsen';
$string['activitysince'] = 'Activiteit sinds $a';
$string['add'] = 'Voeg toe';
-$string['addactivity'] = 'Voeg een activiteit toe';
+$string['addactivity'] = 'Activiteit toevoegen';
$string['addadmin'] = 'Voeg beheerder toe';
$string['addcreator'] = 'Voeg een vak-aanmaker toe';
$string['added'] = '$a toegevoegd';
@@ -26,7 +26,7 @@
$string['addnewcategory'] = 'Voeg een nieuwe categorie toe';
$string['addnewcourse'] = 'Voeg een nieuw vak toe';
$string['addnewuser'] = 'Voeg een nieuwe gebruiker toe';
-$string['addresource'] = 'Voeg een bron toe';
+$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Voeg een leerling toe';
$string['addteacher'] = 'Voeg een docent toe';
@@ -513,6 +513,7 @@
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Verborgen secties worden helemaal niet getoond';
$string['hide'] = 'Verberg';
$string['hidepicture'] = 'Verberg afbeelding';
+$string['hidesettings'] = 'Verberg instellingen';
$string['hits'] = 'Hits';
$string['hitsoncourse'] = 'Hits voor $a->coursename door $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Hits van vandaag voor $a->coursename door $a->username';
@@ -742,7 +743,6 @@
$string['other'] = 'Andere';
$string['outline'] = 'Overzicht';
$string['page'] = 'Pagina';
-$string['parentlanguage'] = 'en';
$string['participants'] = 'Deelnemers';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['passwordchanged'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
@@ -857,6 +857,7 @@
$string['showonlyweek'] = 'Laat alleen week $a zien';
$string['showrecent'] = 'Laat recente activiteiten zien';
$string['showreports'] = 'Toon activiteitenrapporten ';
+$string['showsettings'] = 'Toon instellingen';
$string['showtheselogs'] = 'Laat deze statistieken zien';
$string['since'] = 'Sinds';
$string['sincelast'] = 'sinds laatste aanmelding';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 beta (2004082300)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -89,6 +89,9 @@
$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
$string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
$string['errorsdetected'] = '$a fout(en) ontdekt';
+$string['existingcategory1'] = 'een tekenreeks van een bestaande set tekenreeksen die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
+$string['existingcategory2'] = 'een bestand van een bestaande set bestanden die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
+$string['existingcategory3'] = 'een link van een bestaande set links die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
$string['exportfilename'] = 'test';
$string['exportname'] = 'Bestandsnaam';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
@@ -100,7 +103,7 @@
$string['filloutoneanswer'] = 'Je moet minstens één mogelijk antwoord invullen. Lege antwoorden zullen niet worden gebruikt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Je moet minstens drie vragen invullen. Leeg gelaten vragen zullen niet worden gebruikt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Je moet minstens twee keuzemogelijkheden invullen. Lege keuzemogelijkheden zullen niet worden gebruikt.';
-$string['forceregeneration'] = 'maak opnieuw';
+$string['forceregeneration'] = 'maak nieuwe waarden';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positieve cijfers die je hebt gekozen tellen niet op tot 100%%
<BR>In plaats daarvan tellen ze op tot $a%%
<BR>Wil je terug gaan en deze vraag verbeteren?';
@@ -119,7 +122,7 @@
$string['gradehighest'] = 'Hoogste cijfer';
$string['grademethod'] = 'Beoordelingsmethode';
$string['guestsno'] = 'Sorry, gasten kunnen testen niet bekijken noch een poging wagen';
-$string['illegalformulasyntax'] = 'Syntax van de formule fout, beginnend met \'$a\'';
+$string['illegalformulasyntax'] = 'De syntax van de formule is fout, beginnend met \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Weer te geven afbeelding';
$string['imagemissing'] = 'Afbeelding niet beschikbaar op lijn $a. De bestandsnaam zal genegeerd worden';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen uit een bestand';
@@ -129,8 +132,8 @@
$string['itemdefinition'] = 'Definitie';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
-$string['literal'] = 'Letterlijk';
-$string['loguniform'] = 'cijfers, van een loguniform distrubutie';
+$string['literal'] = 'Tekenreeks';
+$string['loguniform'] = 'cijfers, loguniforme distrubutie';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
@@ -147,13 +150,20 @@
$string['modulenameplural'] = 'Testen';
$string['multianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Meerkeuzevraag';
-$string['multiplier'] = 'Vermenigvuldigen';
+$string['multiplier'] = 'Factor';
$string['name'] = 'Naam';
+$string['newcategory1'] = 'een tekenreeks uit een nieuwe set tekenreeksen die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
+$string['newcategory2'] = 'een bestand uit een nieuwe set bestanden die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
+$string['newcategory3'] = 'een link uit een nieuwe set links die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
+$string['newlocal1'] = 'een tekenreeks uit een nieuwe set tekenreeksen die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
+$string['newlocal2'] = 'een bestand uit een nieuwe set bestanden die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
+$string['newlocal3'] = 'een link uit een nieuwe set links die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';
$string['noattempts'] = 'Er zijn geen pogingen geweest om deze test te maken';
$string['nodataset'] = 'niets - dit is geen jokerteken';
$string['nominal'] = 'Nominaal';
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
+$string['nopossibledatasets'] = 'Geen datasets beschikbaar';
$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opniew bekijken';
@@ -211,7 +221,7 @@
$string['requirepassword'] = 'Wachtwoord nodig';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Je hebt het wachtwoord voor deze test nodig om de test te kunnen maken';
$string['requiresubnet'] = 'Netwerkadres is nodig';
-$string['reuseifpossible'] = 'herbruik wat daarnet verwijderd is';
+$string['reuseifpossible'] = 'gebruik verwijderde waarden opnieuw';
$string['review'] = 'Lees na';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
@@ -243,7 +253,7 @@
$string['true'] = 'Waar';
$string['truefalse'] = 'Waar/Onwaar';
$string['type'] = 'Soort';
-$string['uniform'] = 'decimalen, van een uniforme distributie';
+$string['uniform'] = 'decimalen, uniforme distributie';
$string['unit'] = 'Eenheid';
$string['unknowntype'] = 'Vraagtype op lijn $a niet ondersteund. De vraag zal genegeerd worden';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'De functie $a is niet ondersteund';
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
-$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
+$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
@@ -20,6 +20,7 @@
$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegt, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
$string['directlink'] = 'Rechtstreekse link naar dit bestand';
$string['directoryinfo'] = 'Alle bestanden in de gekozen map zullen getoond worden.';
+$string['display'] = 'Weergave op scherm';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['example'] = 'Voorbeeld';
@@ -67,11 +68,11 @@
$string['resourcetype7'] = 'Programma';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki-achtige tekst';
$string['resourcetype9'] = 'Map';
-$string['resourcetypedirectory'] = 'Toon een map';
-$string['resourcetypefile'] = 'Link aan een bestand of website';
-$string['resourcetypehtml'] = 'Maak een webpagina';
-$string['resourcetypelabel'] = 'Voeg een label toe';
-$string['resourcetypetext'] = 'Maak een tekstpagina';
+$string['resourcetypedirectory'] = 'Map tonen';
+$string['resourcetypefile'] = 'Bestand/website linken';
+$string['resourcetypehtml'] = 'Webpagina maken';
+$string['resourcetypelabel'] = 'Label toevoegen';
+$string['resourcetypetext'] = 'Tekstpagina maken';
$string['searchweb'] = 'Zoek webpagina\'s';
$string['variablename'] = 'Variable naam';

0 comments on commit ecabcba

Please sign in to comment.