Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Dec 18, 2012
1 parent 2075186 commit ecc6fc7e2dae195ea4d696f5fd1dfdc4da662b11
Showing with 11 additions and 13 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/fi/admin.php
  2. +4 −4 install/lang/fi/error.php
  3. +6 −8 install/lang/fi/install.php
@@ -38,5 +38,5 @@
$string['clitypevaluedefault'] = 'syötä arvo, paina Enteriä käyttääksesi oletusarvoa ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Tunnistamaton valinta: {$a} Ole hyvä ja käytä --help -valintaa.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'syötä y (kyllä) tai n (ei)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'pitää olla asennettuna ja käytössä';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio {$a->needed} vaaditaan ja käytössä on versio {$a->current}';
@@ -30,18 +30,18 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voida luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
-$string['invalidmd5'] = 'Virheellinen MD5';
-$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
+$string['invalidmd5'] = 'Tarkistusmuuttuja oli väärin - yritä uudelleen';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Joitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['remotedownloaderror'] = 'Komponentin lataaminen palvelimelle epäonnistui, ole hyvä ja varmista välityspalvelimen asetukset, PHP cURL -laajennus on suositeltu.<br /><br />Sinun täytyy ladata <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> -tiedosto manuaalisesti, kopioi se kohteeseen "{$a->dest}" serverilläsi ja pura se sinne.';
$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohdekansio';
$string['wrongsourcebase'] = 'Väärä lähteen web-osoitteen kanta';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Tätä kieltä käytetään sivuston oletuskielenä, jonka voi vaihtaa tarpeen mukaan. Myöhemmin voit myös lisätä käyttöön muitakin kieliä.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, käytä admin/cli/install_database.php -tiedostoa jos haluat asentaa tämän sivuston.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Tiedosto config.php on jo olemassa, ole hyvä ja käytä admin/cli/upgrade.php:ta jos haluat päivittää sivustosi';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodlen {$a} komentoriviasennusohjelma';
@@ -43,7 +43,7 @@
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarootpermission'] = 'Datahakemistojen oikeudet';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
-$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
+$string['dirroot'] = 'Moodle-hakemisto';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
$string['environmentsub2'] = 'Jokaisessa Moodle-julkaisussa on joitakin vähimmäisvaatimuksia PHP-versiolta sekä joitakin pakollisia PHP-lisäosia.
Ennen jokaista asennusta ja päivitystä suoritetaan täysi ympäristön tarkistus. Ole hyvä ja ota yhteyttä palvelimen ylläpitoon jos et tiedä kuinka asentaa uutta versiota tai PHP-lisäosia.';
@@ -54,14 +54,14 @@
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
-<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
+<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 40M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
-<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
+<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 40M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Polut';
@@ -82,9 +82,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin-hakemistoa ei ole';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-lisäosa';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
-<p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP-version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x sisältää monia tunnettuja ongelmia).</p> <p>Käytössäsi on versio {$a}</p> <p>Sinun pitää päivittää PHP tai siirtää palvelimelle jossa on uudempi PHP.<br /> (Jos käytössäsi on 5.0.x voit myös päivittää alaspäin 4.4.x -versioon)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Näet tämän sivun koska olet onnistuneesti asentanut ja käynnistänyt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketin tietokoneellasi.
Onnittelut!';

0 comments on commit ecc6fc7

Please sign in to comment.