Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit ecd25101f517e7de9757206fdb7ec5efb942efb5 1 parent 6951a89
koenr authored
View
16 lang/nl/help/glossary/index.html
@@ -1,16 +1,12 @@
<p>Woordenlijst</p>
-
<ul>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=description.html">Beschrijving</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=allowcomments.html">Commentaar op items toelaten.</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=casesensitive.html">Hoofdlettergevoelig bij links.</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Kies opmaak</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=studentcanpost.html">Leerlingen kunnen items toevoegen.</a>
-
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink.html">Link de items uit de woordenlijst automatisch</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=mainglossary.html">Primaire woordenlijst</a>
+ <li><a href="help.php?module=glossary&file=fullmatch.html">Volledige woorden bij links</a>
<li><a href="help.php?module=glossary&file=allowduplicatedentries.html">Woord meerdere keren invoegen toelaten.</a>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=displayformat.html">Kies opmaak</a>
-
- <li><a href="help.php?module=glossary&file=usedynalink">Link de items uit de woordenlijst automatisch</a>
-
-
-</ul>
-
+</ul>
View
3  lang/nl/help/glossary/mainglossary.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Primaire woordenlijst</B></P>
+<p>Het systeem staat toe om definities van de secundaire woordenlijsten naar de primaire woordenlijst van het vak uit te voeren.
+<p>Om dit te doen moet u vanaf de woordenlijst specificeren hij de primaire is. Merk op dat je slechts één primaire woordenlijst per vak kan hebben.

0 comments on commit ecd2510

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.