Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent edb99c2 commit ed1354d31e29880d95e98d51184761094e47d683 koenr committed Aug 22, 2004
View
2 lang/nl/docs/release.html
@@ -128,7 +128,7 @@
<ul>
<li>Nieuwe <strong>kalender</strong> mogelijkheid (dank aan Jon Papaioannou en de <a target="_blank" href="http://www.sch.gr/">Greek School Network</a>!)</li>
<li>Nieuwe <strong>Blokken </strong>mogelijkheid, waarmee je blokken kunt toevoegen en verplaatsen rond een vakpagina (dank aan Jon Papaioannou, Eloy Lafuente en anderen!)</li>
- <li>Nieuw <strong>RSS Systeem</strong> waarmee je Forums en Woordenlijsten (en later andere modules) kunt publiceren via RSS feeds (Dank aan Eloy!)</li>
+ <li>Nieuw <strong>RSS Systeem</strong> waarmee je Forums en Woordenlijsten (en later andere modules) kunt publiceren via RSS-feeds (Dank aan Eloy!)</li>
<li>De <strong>Mediaplugin</strong> filter ondersteunt nu auto-embedding van Quicktime, Flash, and Windows Media files</li>
<li>Een nieuwe <strong>Activiteitnaam</strong> filter die nu automatisch hyperlinks toevoegt aan andere activiteiten in hetzelfde vak wanneer hun naam gebruikt wordt</li>
</ul>
View
2 lang/nl/enrol_internal.php
@@ -4,7 +4,7 @@
$string['description'] = 'Dit is de standaard manier van aanmelden. Er zijn twee belangrijke manieren waarop een leerling aangemeld kan worden in een vak.
<ul>
-<li>Een leraar of een beheerder kan de leerlingen met de hand aanmelder door de link te gebruiken in het beheermenu van het vak.</li>
+<li>Een leraar of een beheerder kan de leerlingen met de hand aanmelden door de link te gebruiken in het beheermenu van het vak.</li>
<li>Er kan een wachtwoord ingegeven worden voor een vak, de \"vaksleutel\". Wie deze sleutel kent, kan zichzelf aanmelden in een vak.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Interne aanmelding';
View
2 lang/nl/forum.php
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen. ';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS-feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS-feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
View
2 lang/nl/glossary.php
@@ -49,7 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'De commentaar is bijgewerkt';
$string['concept'] = 'Concept';
$string['concepts'] = 'Concepten';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle woordenlijsten. Je zult wel nog voor elke woordenlijst afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen. ';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS-feeds inschakelen voor alle woordenlijsten. Je zult wel nog voor elke woordenlijst afzonderlijk het maken van de RSS-feeds moeten inschakelen. ';
$string['currentglossary'] = 'Huidige woordenlijst';
$string['dateview'] = 'Blader volgens datum';
$string['defaultapproval'] = 'Standaardinstelling goedkeuring';
View
2 lang/nl/help/forum/index.html
@@ -7,6 +7,6 @@
<li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Lidmaatschap</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Maximum groote van de bijlage</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS feed voor dit forum</a>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=rsstype.html">RSS-feed voor dit forum</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Sta discussies toe</a>
</ul>
View
2 lang/nl/help/forum/rssarticles.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal recente artikels in RSS </B></P>
-<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS feed wil zetten.
+<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS-feed wil zetten.
<P>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste forums. Verhoog het getal als het forum erg veel gebruikt wordt.
View
8 lang/nl/help/forum/rsstype.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>RSS feed voor dit forum</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS-feed voor dit forum</B></P>
-<P>Met deze optie kun je een RSS feed maken van dit forum.
+<P>Met deze optie kun je een RSS-feed maken van dit forum.
<P>Je kunt kiezen tussen twee forumtypes:
<UL>
-<LI><B>Discussies:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS feed nieuwe discussies bevatten met hun eerste bericht.
-<LI><B>Berichten:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS feed elk nieuw bericht van dit forum bevatten.
+<LI><B>Discussies:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed nieuwe discussies met hun eerste bericht bevatten.
+<LI><B>Berichten:</B> Als je deze instelling gebruikt, dan zal de RSS-feed elk nieuw bericht van dit forum bevatten.
</UL>
View
2 lang/nl/help/glossary/rssarticles.html
@@ -1,5 +1,5 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aantal recente artikels in RSS </B></P>
-<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS feed wil zetten.
+<P>Met deze instelling kun je kiezen hoeveel artikels je in de RSS-feed wil zetten.
<P>Een getal tussen 5 en 20 zou goed moeten zijn voor de meeste woordenlijsten. Verhoog het getal als de woordenlijst erg veel gebruikt wordt.
View
4 lang/nl/help/glossary/rsstype.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>RSS feed voor deze woordenlijst</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>RSS-feed voor deze woordenlijst</B></P>
-<P>Met deze optie kun je een RSS feed maken van deze woordenlijst.
+<P>Met deze optie kun je een RSS-feed maken van deze woordenlijst.
<P>Je kunt kiezen tussen twee types:
<UL>
<LI><B>Met auteur:</B>Met deze instelling zal in de gegenereerde feeds de naam van de auteur bij elk artikel staan.
View
2 lang/nl/moodle.php
@@ -155,7 +155,7 @@
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die er voor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dit zal informatie tonen over mislukte aanmeldingen van de geselecteerde gebruikers';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS-feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS-feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat er voor zorgt dat alleen alphanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';

0 comments on commit ed1354d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.