Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer lang files (20100911)

  • Loading branch information...
commit ed3614745067d728ec5adeff8a35f61ccd4da944 1 parent 05f2d18
authored September 11, 2010
2  install/lang/hr/error.php
@@ -37,5 +37,7 @@
37 37
 $string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće pohraniti ZIP datoteku';
38 38
 $string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće otpakirati datoteku';
39 39
 $string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je dostupna u svojoj najnovijoj inačici.';
  40
+$string['invalidmd5'] = 'Neispravna md5 datoteka';
40 41
 $string['missingrequiredfield'] = 'Nedostaje neko obavezno polje';
  42
+$string['wrongdestpath'] = 'Pogrešna odredišna putanja.';
41 43
 $string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešno ime ZIP datoteke';
12  install/lang/hr/install.php
@@ -41,9 +41,21 @@
41 41
 $string['dbprefix'] = 'Prefiks tablice';
42 42
 $string['dirroot'] = 'Moodle mapa';
43 43
 $string['environmenthead'] = 'Provjera okruženja vašeg poslužitelja ...';
  44
+$string['environmentsub2'] = 'Svaka inačica Moodle-a ima minimalne zahtjeve po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
  45
+Puna provjera okruženja se obavlja prije svake instalacije ili nadogradnje postojeće inačice. Ako ne znate kako instalirati novu inačicu ili omogućiti PHP ekstenzije, kontaktirajte administratora vašeg poslužitelja.';
44 46
 $string['errorsinenvironment'] = 'Pogreške u okruženju poslužitelja!';
45 47
 $string['installation'] = 'Instalacija';
46 48
 $string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" nije instaliran. Proces instalacije će biti nastavljen na engleskom jeziku.';
  49
+$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP ograničenje memorije na poslužitelju je trenutno podešeno na {$a}.</p> 
  50
+
  51
+<p>Ova postavka može kasnije rezultirati memorijskim problemima na vašem Moodle sustavu, posebno ako imate veći broj uključenih modula i/ili veći broj korisnika.</p> 
  52
+
  53
+<p>Preporučujemo da konfigurirate PHP s većim ograničenjem ako je moguće, recimo 40M. Postoji nekoliko načina na koje to možete napraviti:</p>
  54
+<ol> 
  55
+<li>Ako možete, rekompajlirajte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Ovo će dozvoliti Moodle sustavu samostalno postavljanje memorijskog ograničenja.</li> 
  56
+<li>Ako imate pristup php.ini datoteci, možete promijeniti <b>memory_limit</b> vrijednost na 40M. Ako nemate pristup toj datoteci možete pitati svog administratora da to uradi.</li> 
  57
+<li>Na nekim PHP poslužiteljima možete napraviti .htaccess datoteku u Moodle mapi koja sadrži red: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p> 
  58
+<p>Uzmite u obzir da će na nekim poslužiteljima to spriječiti prikazivanje <b>svih</b> PHP stranica (bit će vam prikazana poruka o grešci), pa ćete na takvim poslužiteljima morati ukloniti .htaccess datoteku.</p></li> </ol>';
47 59
 $string['paths'] = 'Putanje (PATH)';
48 60
 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Instalacijska skripta ne može stvoriti \'Mapu s podacima\' ({$a->dataroot}).';
49 61
 $string['pathshead'] = 'Potvrdi putanje (PATH)';

0 notes on commit ed36147

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.