Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit ed3d2f482dd7cc7f5b1524a8f018e834a5f77db7 1 parent d491049
authored November 03, 2004
5  lang/ca/admin.php
... ...
@@ -1,8 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['blockinstances'] = 'Instàncies';
  6
+$string['blockmultiple'] = 'Múltiple';
5 7
 $string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
  8
+$string['change'] = 'Canvia';
6 9
 $string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
7 10
 $string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
8 11
 $string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
6  lang/ca/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['blockname'] = 'Resum del curs';
6  
-$string['siteinfo'] = 'Informació del lloc';
  5
+$string['coursesummary'] = 'Resum del curs';
  6
+$string['pagedescription'] = 'Descripció del curs/lloc';
7 7
 
8 8
 ?>
3  lang/ca/error.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['confirmsesskeybad'] = 'No s\'ha pogut confirmar la vostra clau de sessió per portar a terme aquesta acció. Aquesta característica de seguretat impedeix que s\'executin funcions importants en el vostre nom de manera accidental o fraudulenta. Si us plau confirmeu que volíeu realment executar aquesta funció.';
5 6
 $string['coursegroupunknown'] = 'No s\'ha especificat el curs corresponent al grup $a';
6 7
 $string['erroronline'] = 'Error a la línia $a';
7 8
 $string['fieldrequired'] = '\"$a\" és un camp necessari';
7  lang/ca/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Acció';
@@ -116,6 +116,9 @@
116 116
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
117 117
 $string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
118 118
 $string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
  119
+$string['blockconfiga'] = 'S\'està configurant un bloc $a';
  120
+$string['blockconfigbad'] = 'Aquest bloc no s\'ha implementat correctament i no pot proporcionar una interfície de configuració.';
  121
+$string['blockconfigin'] = 'Curs: s\'està configurant un bloc en $a';
119 122
 $string['blockdeleteconfirm'] = 'Aneu a suprimir completament el bloc \'$a\'. Això`suprimira completament tots els registres de la base de dades associats amb aquest bloc. Esteu SEGUR que voleu continuar?';
120 123
 $string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
121 124
 $string['blocks'] = 'Blocs';
@@ -434,7 +437,7 @@
434 437
 $string['enrolmentnointernal'] = 'Les inscripcions manuals no estan habilitades';
435 438
 $string['enrolmentnotyet'] = 'No podeu accedir a aquest curs fins<br />$a';
436 439
 $string['enrolments'] = 'Inscripcions';
437  
-$string['enrolperiod'] = 'Període d\'inscripció';
  440
+$string['enrolperiod'] = 'Durada de la inscripció';
438 441
 $string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
439 442
 $string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
440 443
 $string['entries'] = 'Entrades';

0 notes on commit ed3d2f4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.