Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent f0c40f6 commit efc29527319b558feeac2544edaa07a2062bbfd4 paca70 committed May 25, 2004
Showing with 214 additions and 177 deletions.
  1. +72 −71 lang/fi/attendance.php
  2. +11 −0 lang/fi/block_section_links.php
  3. +106 −100 lang/fi/editor.php
  4. +4 −1 lang/fi/forum.php
  5. +21 −5 lang/fi/moodle.php
  6. 0 lang/fi/scorm.php
View
143 lang/fi/attendance.php
@@ -1,71 +1,72 @@
-<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
-$string['absentshort'] = 'P';
-$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
-$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
-$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
-$string['auto'] = 'Automaattinen';
-$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
-$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
-$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
-$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
-$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
-$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
-$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
-$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
-$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
-$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
-$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
-$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
-$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
-$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
-$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
-$string['for'] = '--';
-$string['friday'] = 'Pe';
-$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
-$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
-$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
-$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
-$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
-$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
-$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
-$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
-$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
-$string['monday'] = 'Ma';
-$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
-$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
-$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
-$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
-$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
-$string['pages'] = 'Sivut';
-$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
-$string['presentshort'] = 'N';
-$string['saturday'] = 'La';
-$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
-$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
-$string['sunday'] = 'Su';
-$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
-$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
-$string['tardyshort'] = 'M';
-$string['thursday'] = 'To';
-$string['tuesday'] = 'Ti';
-$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
-$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
-$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
-$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
-$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
-$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
-$string['wednesday'] = 'Ke';
-$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
+$string['absentshort'] = 'P';
+$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
+$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
+$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
+$string['auto'] = 'Automaattinen';
+$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
+$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
+$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
+$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
+$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
+$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
+$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
+$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
+$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
+$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
+$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
+$string['for'] = '--';
+$string['friday'] = 'Pe';
+$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
+$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
+$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
+$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
+$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
+$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
+$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
+$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
+$string['monday'] = 'Ma';
+$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
+$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
+$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
+$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
+$string['of'] = ' / ';
+$string['pages'] = 'Sivut';
+$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
+$string['presentshort'] = 'N';
+$string['saturday'] = 'La';
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
+$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
+$string['sunday'] = 'Su';
+$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
+$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
+$string['tardyshort'] = 'M';
+$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
+$string['thursday'] = 'To';
+$string['tuesday'] = 'Ti';
+$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
+$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
+$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
+$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
+$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
+$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
+$string['wednesday'] = 'Ke';
+$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
+
+?>
View
11 lang/fi/block_section_links.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+
+
+$string['blockname'] = 'Osio linkit';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Siirry nykyiseen aiheeseen';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Siirry nykyiseen viikkoon';
+$string['topics'] = 'Aiheet';
+$string['weeks'] = 'Viikot';
+
+?>
View
206 lang/fi/editor.php
@@ -1,100 +1,106 @@
-<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-
-
-$string['about'] = 'Tietoja editorista';
-$string['absbottom'] = 'Absbottom';
-$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
-$string['address'] = 'Osoite';
-$string['alignment'] = 'Tasaus';
-$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
-$string['baseline'] = 'Baseline';
-$string['bold'] = 'Lihavoitu';
-$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
-$string['bottom'] = 'Alas';
-$string['browse'] = 'Selaa';
-$string['cancel'] = 'Peruuta';
-$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
-$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
-$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
-$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
-$string['close'] = 'Sulje';
-$string['cols'] = 'Solut';
-$string['copy'] = 'Kopioi';
-$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
-$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
-$string['cut'] = 'Leikkaa';
-$string['delete'] = 'Poista';
-$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
-$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
-$string['heading'] = 'Otsikko';
-$string['height'] = 'Korkeus';
-$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
-$string['horizontal'] = 'Vaaka';
-$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML-koodi';
-$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
-$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
-$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
-$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
-$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
-$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
-$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
-$string['italic'] = 'Kursivoitu';
-$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
-$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
-$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
-$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
-$string['layout'] = 'Ulkoasu';
-$string['left'] = 'Vasen';
-$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
-$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
-$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
-$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
-$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
-$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
-$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
-$string['linktitle'] = 'Otsikko';
-$string['linkurl'] = 'URL';
-$string['middle'] = 'Keskitä';
-$string['move'] = 'Siirrä';
-$string['normal'] = 'Normaali';
-$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
-$string['notset'] = 'Ei valittua';
-$string['ok'] = 'OK';
-$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
-$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
-$string['paste'] = 'Liitä';
-$string['path'] = 'Polku';
-$string['percent'] = 'Prosenttia';
-$string['pixels'] = 'Pikseliä';
-$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
-$string['preview'] = 'Esikatsele';
-$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
-$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
-$string['removelink'] = 'Poista linkki';
-$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
-$string['right'] = 'Oikea';
-$string['rows'] = 'Rivit';
-$string['selection'] = 'Valinta';
-$string['showhelp'] = 'Ohje';
-$string['size'] = 'Koko';
-$string['spacing'] = 'Välys';
-$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
-$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
-$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
-$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
-$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
-$string['texttop'] = 'Texttop';
-$string['top'] = 'Ylös';
-$string['type'] = 'Tyyppi';
-$string['underline'] = 'Alleviivattu';
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
-$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
-$string['upload'] = 'Lataa';
-$string['vertical'] = 'Pysty';
-$string['width'] = 'Leveys';
-$string['zip'] = 'Zip';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+
+
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Osoite';
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
+$string['bottom'] = 'Alas';
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['cols'] = 'Solut';
+$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
+$string['fullscreen'] = 'Täysdenruudun editori';
+$string['heading'] = 'Otsikko';
+$string['height'] = 'Korkeus';
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML-koodi';
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
+$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
+$string['left'] = 'Vasen';
+$string['lefttoright'] = 'Suunta vesemmalta oikealle';
+$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
+$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
+$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
+$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
+$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
+$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
+$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
+$string['linktitle'] = 'Otsikko';
+$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['middle'] = 'Keskitä';
+$string['minimize'] = 'Pienennä editori';
+$string['move'] = 'Siirrä';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
+$string['notset'] = 'Ei valittua';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
+$string['paste'] = 'Liitä';
+$string['path'] = 'Polku';
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
+$string['removelink'] = 'Poista linkki';
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
+$string['right'] = 'Oikea';
+$string['righttoleft'] = 'Suunta oikealta vesemmalle';
+$string['rows'] = 'Rivit';
+$string['selectcolor'] = 'Valitse väri';
+$string['selection'] = 'Valinta';
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
+$string['size'] = 'Koko';
+$string['spacing'] = 'Välys';
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Ylös';
+$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
+$string['upload'] = 'Lataa';
+$string['vertical'] = 'Pysty';
+$string['width'] = 'Leveys';
+$string['wordclean'] = 'Puhdista Word HTML';
+$string['zip'] = 'Zip';
+
+?>
View
5 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Liite';
$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta jolla haluat käyttää RSS syötteitä.';
$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
$string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
$string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
@@ -111,6 +112,8 @@
$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
$string['reply'] = 'Vastaa';
$string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä RSS syöte $a keskusteluille';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä RSS syöte $a viesteille';
$string['search'] = 'Etsi';
$string['searchforums'] = 'Etsi keskustelualueilta';
$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
View
26 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -94,17 +94,23 @@
$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti.';
+$string['backuplogdetailed'] = 'Tarkka suoritusloki';
+$string['backuploglaststatus'] = 'Viimeisin suoritusloki';
$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedost tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
+$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
$string['blocks'] = 'Lohkot';
$string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu';
$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
+$string['byname'] = '$a :n mukaan';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
@@ -138,6 +144,8 @@
$string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
$string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
$string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
$string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
@@ -235,6 +243,7 @@
$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
$string['day'] = 'päivä';
$string['days'] = 'päivää';
+$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoodaa sisäiset linkit';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi';
$string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
@@ -273,6 +282,7 @@
$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
+$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
@@ -330,8 +340,8 @@
';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
-$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille \"$a\"';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille \"$a\"';
+$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
@@ -412,6 +422,7 @@
$string['group'] = 'Ryhmä';
$string['groupadd'] = 'Lisää ryhmä';
$string['groupaddusers'] = 'Lisää valitut ryhmään';
+$string['groupfor'] = 'ryhmälle';
$string['groupinfo'] = 'Tietoa valitusta ryhmästä';
$string['groupinfomembers'] = 'Tietoa valitusta käyttäjistä';
$string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
@@ -477,6 +488,7 @@
$string['includelogentries'] = '... tapahtuma loki';
$string['includemodules'] = '... modulit';
$string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
+$string['includenoneusers'] = '... ei käyttäjiä';
$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
$string['institution'] = 'Instituutio';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
@@ -509,14 +521,14 @@
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
- Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot;, jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
+ Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen \"avaimen\", jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
<ol size=\"2\">
<li>Täyttää <a href=\"$a\">uusi tunnus</a> lomake henkilötiedoillasi.</li>
<li>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.</li>
<li>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä</li>
<li>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.</li>
<li>Valitse kurssit, mihin haluat.</li>
- <li>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
+ <li>Jos kurssi vaatii \"avaimen\", käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
<li>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = 'Hei!
@@ -730,6 +742,8 @@
$string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
+$string['rssarticles'] = 'Viimeisinpien RSS artikkelien määrä';
+$string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
$string['saveto'] = 'Tallenna';
$string['scale'] = 'Asteiko';
@@ -798,6 +812,7 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
@@ -866,6 +881,7 @@
$string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
$string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
+$string['usedinnplaces'] = 'KÄytössä $a paikassa';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['userconfirmed'] = 'Vahvistettu $a';
$string['userdata'] = 'Käyttäjän tiedot';
View
0 lang/fi/scorm.php
No changes.

0 comments on commit efc2952

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.