Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updates

 • Loading branch information...
commit efc29527319b558feeac2544edaa07a2062bbfd4 1 parent f0c40f6
authored May 25, 2004
143  lang/fi/attendance.php
... ...
@@ -1,71 +1,72 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
6  
-$string['absentshort'] = 'P';
7  
-$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
8  
-$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
9  
-$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
10  
-$string['auto'] = 'Automaattinen';
11  
-$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
12  
-$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
13  
-$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
14  
-$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
15  
-$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
16  
-$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
17  
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
18  
-$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
19  
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
20  
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
21  
-$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
22  
-$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
23  
-$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
24  
-$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
25  
-$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
26  
-$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
27  
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
28  
-$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
29  
-$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
30  
-$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
31  
-$string['for'] = '--';
32  
-$string['friday'] = 'Pe';
33  
-$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
34  
-$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
35  
-$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
36  
-$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
37  
-$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
38  
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
39  
-$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
40  
-$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
41  
-$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
42  
-$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
43  
-$string['monday'] = 'Ma';
44  
-$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
45  
-$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
46  
-$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
47  
-$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
48  
-$string['of'] = '&nbsp;/&nbsp;';
49  
-$string['pages'] = 'Sivut';
50  
-$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
51  
-$string['presentshort'] = 'N';
52  
-$string['saturday'] = 'La';
53  
-$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
54  
-$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
55  
-$string['sunday'] = 'Su';
56  
-$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
57  
-$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
58  
-$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
59  
-$string['tardyshort'] = 'M';
60  
-$string['thursday'] = 'To';
61  
-$string['tuesday'] = 'Ti';
62  
-$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
63  
-$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
64  
-$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
65  
-$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
66  
-$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
67  
-$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
68  
-$string['wednesday'] = 'Ke';
69  
-$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
70  
-
71  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // attendance.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
  3
+
  4
+
  5
+$string['absentlong'] = 'Puuttuva';
  6
+$string['absentshort'] = 'P';
  7
+$string['addingmultiple'] = 'Läsnäololistojen lisääminen';
  8
+$string['addmultiple'] = 'Lisää läsnäololistoja';
  9
+$string['allmodulename'] = 'Kaikki läsnäololistat';
  10
+$string['auto'] = 'Automaattinen';
  11
+$string['autoattend'] = 'Määrittele läsnäolo automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
  12
+$string['autoattendmulti'] = 'Määrittele läsnäolo kaikkiin listoihin automaattisesti tapahtumalokien pohjalta';
  13
+$string['autoattendshort'] = 'Automaattisesti lokeista';
  14
+$string['choosedays'] = 'Viikottainen läsnöolo';
  15
+$string['dayofroll'] = 'Päiväys, jolta lista laaditaan';
  16
+$string['defaultautoattend'] = 'Määrittele oletuksena läsnäolo tapahtumalokien pohjalta';
  17
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Siirrä oletuksena läsnäolotlistat oikealle viikolle';
  18
+$string['defaultgrade'] = 'Tee oletuksena läsnäololistoista arvioitavia';
  19
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Montako tuntia on oletuksena läsnäololistassa';
  20
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Mikä on suurin arvosana täydelle läsnäololle';
  21
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Oletusasetus opiskelijan läsnäololle uusissa läsnäololistoissa.';
  22
+$string['downloadexcelfull'] = 'Lataa kaikki tiedot Excel-taulukkona';
  23
+$string['downloadexceltotals'] = 'Lataa yhteenveto Excel-taulukkona';
  24
+$string['downloadtextfull'] = 'Lataa kaikki tiedot tekstinä';
  25
+$string['downloadtexttotals'] = 'Lataa yhteenveto tekstinä';
  26
+$string['dynamicsection'] = 'Määritä viikottainen läsnäolo tämän pävän mukaan';
  27
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Sijoita listat viikolle automattisesti';
  28
+$string['dynsectionshort'] = 'Siirtyy dynaamisesti osioon';
  29
+$string['endbeforestart'] = 'Päättymispäivä on ennen lopetus päivää';
  30
+$string['endmulti'] = 'Päiväys viimeiselle läsnäololistalle';
  31
+$string['for'] = '--';
  32
+$string['friday'] = 'Pe';
  33
+$string['gradeshort'] = 'Arvosteltu';
  34
+$string['gradevalue'] = 'Tee tästä listasta arvioitava';
  35
+$string['gradevaluemulti'] = 'Tee näistä listoista arvioitavat';
  36
+$string['hoursinclass'] = 'Tuntien määrä opetuskokonaisuudessa';
  37
+$string['hoursineachclass'] = 'Tuntien määrä jokaisessa opetuskokonaisuudessa';
  38
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimäärä läsnäolotunteja, joka näytetään raportin yhdellä sivulla';
  39
+$string['maxgradeshort'] = 'Suurin arvosana';
  40
+$string['maxgradevalue'] = 'Suurin arvosana täydelle läsnäololle';
  41
+$string['modulename'] = 'Läsnäolo';
  42
+$string['modulenameplural'] = 'Läsnäololistat';
  43
+$string['monday'] = 'Ma';
  44
+$string['norolls'] = 'Tällä kurssilla ei ole läsnäololistoja';
  45
+$string['notes'] = 'Poikkeavat tiedot';
  46
+$string['notesfor'] = 'Poikkeavat tiedot :';
  47
+$string['noviews'] = 'Valitettavasti tunnuksellesi ei ole tietoja.';
  48
+$string['of'] = ' / ';
  49
+$string['pages'] = 'Sivut';
  50
+$string['presentlong'] = 'Nykyinen';
  51
+$string['presentshort'] = 'N';
  52
+$string['saturday'] = 'La';
  53
+$string['startafterend'] = 'Aloituspäivä on lopetuspäivän jälkeen';
  54
+$string['startmulti'] = 'Ensimmäisen läsnäololistan päiväys.';
  55
+$string['sunday'] = 'Su';
  56
+$string['takeroll'] = 'Hae tämän päivän lista?';
  57
+$string['tardiesperabsence'] = 'Kuinka monta myöhästymistä lasketaan poissaoloksi';
  58
+$string['tardylong'] = 'Myöhästyminen';
  59
+$string['tardyshort'] = 'M';
  60
+$string['teacheredit'] = 'Osallistu';
  61
+$string['thursday'] = 'To';
  62
+$string['tuesday'] = 'Ti';
  63
+$string['viewall'] = 'Katsele kaikkia läsnäololistoja';
  64
+$string['viewmulti'] = 'Katsele raporttia usealla sivulla';
  65
+$string['viewone'] = 'Katsele kaikkia raportin sivuja';
  66
+$string['viewsection'] = 'Katsele kaikkia tämän osion läsnäololistoja';
  67
+$string['viewtable'] = 'Katsele raporttia yhtenä taulukkona';
  68
+$string['viewweek'] = 'Katsele kaikkia viikon läsnäololistoja';
  69
+$string['wednesday'] = 'Ke';
  70
+$string['weekmodulename'] = 'Kaikki viime viikon läsnäololistat';
  71
+
  72
+?>
11  lang/fi/block_section_links.php
... ...
@@ -0,0 +1,11 @@
206  lang/fi/editor.php
... ...
@@ -1,100 +1,106 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
3  
-
4  
-
5  
-$string['about'] = 'Tietoja editorista';
6  
-$string['absbottom'] = 'Absbottom';
7  
-$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
8  
-$string['address'] = 'Osoite';
9  
-$string['alignment'] = 'Tasaus';
10  
-$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
11  
-$string['baseline'] = 'Baseline';
12  
-$string['bold'] = 'Lihavoitu';
13  
-$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
14  
-$string['bottom'] = 'Alas';
15  
-$string['browse'] = 'Selaa';
16  
-$string['cancel'] = 'Peruuta';
17  
-$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
18  
-$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
19  
-$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
20  
-$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
21  
-$string['close'] = 'Sulje';
22  
-$string['cols'] = 'Solut';
23  
-$string['copy'] = 'Kopioi';
24  
-$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
25  
-$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
26  
-$string['cut'] = 'Leikkaa';
27  
-$string['delete'] = 'Poista';
28  
-$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
29  
-$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
30  
-$string['heading'] = 'Otsikko';
31  
-$string['height'] = 'Korkeus';
32  
-$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
33  
-$string['horizontal'] = 'Vaaka';
34  
-$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
35  
-$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML-koodi';
36  
-$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
37  
-$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
38  
-$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
39  
-$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
40  
-$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
41  
-$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
42  
-$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
43  
-$string['italic'] = 'Kursivoitu';
44  
-$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
45  
-$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
46  
-$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
47  
-$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
48  
-$string['layout'] = 'Ulkoasu';
49  
-$string['left'] = 'Vasen';
50  
-$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
51  
-$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
52  
-$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
53  
-$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
54  
-$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
55  
-$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
56  
-$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
57  
-$string['linktitle'] = 'Otsikko';
58  
-$string['linkurl'] = 'URL';
59  
-$string['middle'] = 'Keskitä';
60  
-$string['move'] = 'Siirrä';
61  
-$string['normal'] = 'Normaali';
62  
-$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
63  
-$string['notset'] = 'Ei valittua';
64  
-$string['ok'] = 'OK';
65  
-$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
66  
-$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
67  
-$string['paste'] = 'Liitä';
68  
-$string['path'] = 'Polku';
69  
-$string['percent'] = 'Prosenttia';
70  
-$string['pixels'] = 'Pikseliä';
71  
-$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
72  
-$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
73  
-$string['preview'] = 'Esikatsele';
74  
-$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
75  
-$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
76  
-$string['removelink'] = 'Poista linkki';
77  
-$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
78  
-$string['right'] = 'Oikea';
79  
-$string['rows'] = 'Rivit';
80  
-$string['selection'] = 'Valinta';
81  
-$string['showhelp'] = 'Ohje';
82  
-$string['size'] = 'Koko';
83  
-$string['spacing'] = 'Välys';
84  
-$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
85  
-$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
86  
-$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
87  
-$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
88  
-$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
89  
-$string['texttop'] = 'Texttop';
90  
-$string['top'] = 'Ylös';
91  
-$string['type'] = 'Tyyppi';
92  
-$string['underline'] = 'Alleviivattu';
93  
-$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
94  
-$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
95  
-$string['upload'] = 'Lataa';
96  
-$string['vertical'] = 'Pysty';
97  
-$string['width'] = 'Leveys';
98  
-$string['zip'] = 'Zip';
99  
-
100  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
  3
+
  4
+
  5
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
  6
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
  7
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
  8
+$string['address'] = 'Osoite';
  9
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
  10
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
  11
+$string['baseline'] = 'Baseline';
  12
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
  13
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
  14
+$string['bottom'] = 'Alas';
  15
+$string['browse'] = 'Selaa';
  16
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
  17
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
  18
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
  19
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
  20
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
  21
+$string['close'] = 'Sulje';
  22
+$string['cols'] = 'Solut';
  23
+$string['copy'] = 'Kopioi';
  24
+$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
  25
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
  26
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
  27
+$string['delete'] = 'Poista';
  28
+$string['filebrowser'] = 'Tiedostoselain';
  29
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
  30
+$string['fullscreen'] = 'Täysdenruudun editori';
  31
+$string['heading'] = 'Otsikko';
  32
+$string['height'] = 'Korkeus';
  33
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
  34
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
  35
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
  36
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML-koodi';
  37
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
  38
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
  39
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
  40
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
  41
+$string['insertlink'] = 'Lisää linkki';
  42
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
  43
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
  44
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
  45
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
  46
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
  47
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
  48
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
  49
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
  50
+$string['left'] = 'Vasen';
  51
+$string['lefttoright'] = 'Suunta vesemmalta oikealle';
  52
+$string['linkproperties'] = 'Linkin ominaisuudet';
  53
+$string['linktarget'] = 'Linkin kohde';
  54
+$string['linktargetblank'] = 'Uuteen ikkunaan';
  55
+$string['linktargetnone'] = 'Ei kohdetta';
  56
+$string['linktargetother'] = 'Muuhun kehykseen (ei toiminnassa)';
  57
+$string['linktargetself'] = 'Samaan kehykseen';
  58
+$string['linktargettop'] = 'Samaan ikkunaan';
  59
+$string['linktitle'] = 'Otsikko';
  60
+$string['linkurl'] = 'URL';
  61
+$string['middle'] = 'Keskitä';
  62
+$string['minimize'] = 'Pienennä editori';
  63
+$string['move'] = 'Siirrä';
  64
+$string['normal'] = 'Normaali';
  65
+$string['notimage'] = 'Valittu tiedosto ei ollut kuva. Valitse kuvatiedosto!';
  66
+$string['notset'] = 'Ei valittua';
  67
+$string['ok'] = 'OK';
  68
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
  69
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
  70
+$string['paste'] = 'Liitä';
  71
+$string['path'] = 'Polku';
  72
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
  73
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
  74
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
  75
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
  76
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
  77
+$string['properties'] = 'Ominaisuudet';
  78
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
  79
+$string['removelink'] = 'Poista linkki';
  80
+$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
  81
+$string['right'] = 'Oikea';
  82
+$string['righttoleft'] = 'Suunta oikealta vesemmalle';
  83
+$string['rows'] = 'Rivit';
  84
+$string['selectcolor'] = 'Valitse väri';
  85
+$string['selection'] = 'Valinta';
  86
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
  87
+$string['size'] = 'Koko';
  88
+$string['spacing'] = 'Välys';
  89
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
  90
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
  91
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
  92
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
  93
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
  94
+$string['texttop'] = 'Texttop';
  95
+$string['top'] = 'Ylös';
  96
+$string['type'] = 'Tyyppi';
  97
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
  98
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
  99
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
  100
+$string['upload'] = 'Lataa';
  101
+$string['vertical'] = 'Pysty';
  102
+$string['width'] = 'Leveys';
  103
+$string['wordclean'] = 'Puhdista Word HTML';
  104
+$string['zip'] = 'Zip';
  105
+
  106
+?>
5  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -12,6 +12,7 @@
12 12
 $string['attachment'] = 'Liite';
13 13
 $string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
14 14
 $string['configdisplaymode'] = 'Oletusasetus keskustelujen näyttämiselle, jos sellaista ei ole asetettu.';
  15
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS syötteet eri keskustelualueilta. Sinun pitää vielä erikseen kytkeä RSS päälle niiden keskustelualueiden asetuksesta jolla haluat käyttää RSS syötteitä.';
15 16
 $string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
16 17
 $string['configmanydiscussions'] = 'Samalla sivulla näytettävien keskustelujen suurin määrä';
17 18
 $string['configmaxbytes'] = 'Oletusasetus liitetiedoston maksimikoolle koko sivustolla.';
@@ -111,6 +112,8 @@
111 112
 $string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
112 113
 $string['reply'] = 'Vastaa';
113 114
 $string['replyforum'] = 'Vastaa keskustelualueelle';
  115
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Näytä RSS syöte $a keskusteluille';
  116
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Näytä RSS syöte $a viesteille';
114 117
 $string['search'] = 'Etsi';
115 118
 $string['searchforums'] = 'Etsi keskustelualueilta';
116 119
 $string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
26  lang/fi/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Tapahtuma';
@@ -94,17 +94,23 @@
94 94
 $string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty menestyksekkäästi';
95 95
 $string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit - tiedostojen kanssa tai ilman - automaattiseen varmuuskopiointiin';
96 96
 $string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti.';
  97
+$string['backuplogdetailed'] = 'Tarkka suoritusloki';
  98
+$string['backuploglaststatus'] = 'Viimeisin suoritusloki';
97 99
 $string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
98 100
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
  101
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
99 102
 $string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
100 103
 $string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
101 104
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
102 105
 $string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
103 106
 $string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
  107
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedost tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
  108
+$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->dirrectory palvelimelta';
104 109
 $string['blocks'] = 'Lohkot';
105 110
 $string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
106 111
 $string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu';
107 112
 $string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
  113
+$string['byname'] = '$a :n mukaan';
108 114
 $string['cancel'] = 'Peruuta';
109 115
 $string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
110 116
 $string['category'] = 'Kategoria';
@@ -138,6 +144,8 @@
138 144
 $string['configcountry'] = 'Jos asetat maan tässä, valinnasta tulee oletusasetus kaikille käyttäjille. Pakottaaksesi käyttäjät valitsemaan maansa itse, jätä tämä kohta tyhjäksi.';
139 145
 $string['configdebug'] = 'Jos valitset virheenkorjaustilan päälle, PHP:n error_reporting arvo nousee ja useampia virheilmoituksia tulostuu näytölle. Tästä asetuksesta on hyötyä vain Moodlen kehittäjille.';
140 146
 $string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jos käytät autentikointia sähköpostin kautta, tämän ajan kuluessa käyttäjän vahvistusviesti hyväksytään. Tämän ajan jälkeen vahvistamattomat tunnukset poistetaan.';
  147
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tämä mahdollistaa RSS sytteet koko sivustolta. Jotta syötteet toimisivat pitää RSS syötteet aktivoida jokaiselta modulilta erikseen. KAtso \"Modulien asetukset\"';
  148
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Ei ole valittavissa koska sisvuston RSS sytteet on poissa käytöstä. Voit kytkeä RSS syöteet päälle ylläpito asetusten \"Muuttujat\" sivulta.';
141 149
 $string['configerrorlevel'] = 'PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.';
142 150
 $string['configfilteruploadedfiles'] = 'Tämän kohdan asettaminen pakottaa Moodlen prosessoimaan kaikki Moodleen ladattavat HTML- ja tekstitiedostot tekstisuotimilla ennen niiden näyttämistä.';
143 151
 $string['configforcelogin'] = 'Normaalisti sivuston etusivu ja kurssilistaukset ovat kaikkien nähtävillä. Jos haluat, että käyttäjien pitää kirjaantua ennen kuin he voivat tehdä mitään sivustollasi, sinun pitää määritellä tämä asetus.';
@@ -235,6 +243,7 @@
235 243
 $string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
236 244
 $string['day'] = 'päivä';
237 245
 $string['days'] = 'päivää';
  246
+$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoodaa sisäiset linkit';
238 247
 $string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi';
239 248
 $string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
240 249
 $string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
@@ -273,6 +282,7 @@
273 282
 $string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
274 283
 $string['edit'] = 'Muokkaa $a';
275 284
 $string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
  285
+$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
276 286
 $string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
277 287
 $string['editinga'] = 'Muokataan $a';
278 288
 $string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
@@ -330,8 +340,8 @@
330 340
 
331 341
 ';
332 342
 $string['enable'] = 'Ota käyttöön';
333  
-$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille \"$a\"';
334  
-$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille \"$a\"';
  343
+$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
  344
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
335 345
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
336 346
 $string['enrolmentkey'] = 'Avain';
337 347
 $string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
@@ -412,6 +422,7 @@
412 422
 $string['group'] = 'Ryhmä';
413 423
 $string['groupadd'] = 'Lisää ryhmä';
414 424
 $string['groupaddusers'] = 'Lisää valitut ryhmään';
  425
+$string['groupfor'] = 'ryhmälle';
415 426
 $string['groupinfo'] = 'Tietoa valitusta ryhmästä';
416 427
 $string['groupinfomembers'] = 'Tietoa valitusta käyttäjistä';
417 428
 $string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
@@ -477,6 +488,7 @@
477 488
 $string['includelogentries'] = '... tapahtuma loki';
478 489
 $string['includemodules'] = '... modulit';
479 490
 $string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
  491
+$string['includenoneusers'] = '... ei käyttäjiä';
480 492
 $string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
481 493
 $string['institution'] = 'Instituutio';
482 494
 $string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
@@ -509,14 +521,14 @@
509 521
 $string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
510 522
 $string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
511 523
 $string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
512  
-  Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot;, jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
  524
+  Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen \"avaimen\", jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
513 525
  <ol size=\"2\">
514 526
  <li>Täyttää <a href=\"$a\">uusi tunnus</a> lomake henkilötiedoillasi.</li>
515 527
  <li>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.</li>
516 528
  <li>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä</li>
517 529
  <li>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.</li>
518 530
  <li>Valitse kurssit, mihin haluat.</li>
519  
-  <li>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
  531
+  <li>Jos kurssi vaatii \"avaimen\", käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
520 532
  <li>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.</li>
521 533
  </ol>';
522 534
 $string['loginstepsnone'] = 'Hei! 
@@ -730,6 +742,8 @@
730 742
 $string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
731 743
 $string['revert'] = 'Peruuta';
732 744
 $string['role'] = 'Rooli';
  745
+$string['rssarticles'] = 'Viimeisinpien RSS artikkelien määrä';
  746
+$string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
733 747
 $string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
734 748
 $string['saveto'] = 'Tallenna';
735 749
 $string['scale'] = 'Asteiko';
@@ -798,6 +812,7 @@
798 812
 $string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
799 813
 $string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
800 814
 $string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
  815
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
801 816
 $string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
802 817
 $string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
803 818
 $string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
@@ -866,6 +881,7 @@
866 881
 $string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
867 882
 $string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
868 883
 $string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
  884
+$string['usedinnplaces'] = 'KÄytössä $a paikassa';
869 885
 $string['user'] = 'Käyttäjä';
870 886
 $string['userconfirmed'] = 'Vahvistettu $a';
871 887
 $string['userdata'] = 'Käyttäjän tiedot';
0  lang/fi/scorm.php
No changes.

0 notes on commit efc2952

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.